Sunteți pe pagina 1din 10

UNITATEA DE STUDIU 5

FUNDAMENTAREA NECESARULUI DE UTILAJE ŞI


ECHIPAMENTE

Scop

Fundamentarea necesarului de utilaje, echipamente şi mijloace de transport necesare


pentru realizarea strategiilor organizaţiei.

Obiective

 Insuşirea şi aplicarea metodelor de fundamentare a necesarului de utilaje


 Stabilirea excedentului şi deficitului de mijloace tehnice
 Fundamentarea planului de investiţii

Timp de studiu: 3,0 ore

Teme de autoevaluare

Tema 1. Fundamentarea planului de investiţii

77
1. CALCULUL NECESARULUI DE MAŞINI, UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE

Pentru determinarea necesarului de utilaje utilizăm relaţia:

Qi ⋅ nti
Νi = , în care:
T du i ⋅ g u

Qi - cantitatea de produs prelucrată pe utilajul i;


nti - norma tehnică de timp pentru prelucrarea unei unităţi de produs pe utilajul (i);
gu – gradul de utilizare a capacităţii de producţie. Vom lucra cu un grad de utilizare
proiectat de ……..
T du i - timpul maxim disponibil (ore-maşină/an) pentru utilajul i.
Tabelul nr.5.1. Timpul de folosire a utilajelor în anul de plan

Denumire utilaj Timp maxim disponibil pe un schimb (ore/an)


Utilajul "f" 1825
Utilajul "m" 1950
Utilajul "SA1" 1780
Utilajul "SA2" 1900
Utilajul "SA3" 1875
Benzi transportoare 1800
Timpul disponibil la locurile de muncă manuale va fi de 1800 de ore/schimb.

Timpul disponibil la locurile de muncă manuale va fi 1800 de ore/an, în condițiile


lucrului într-un schimb.
Numărul locurilor de muncă la o bandă: 20

78
Tabelul nr. 5.2. Calculul necesarului de utilaje şi locuri de muncă manuale
Secţia Produse, Operaţii Producţia Nt Timp Necesarul de
subansamble, planificată (ore/buc) disponibil maşini şi locuri de
repere (ore) muncă
Cod Număr
I R1 I mec. „f”
S1 Montaj locuri
II P2 I „SA1”
II „SA3”
Montaj locuri
P3 II mec. „f”
III mec. „m”
IV mec. „SA3”
VII mec. „f”
Prelucrări locuri
manuale

Calcule
Secţia I
Produse, operaţii Utilaje, Calculul necesarului
locuri de
muncă
R1, op. I “f”

S1, montaj Locuri de


muncă

79
Secţia a II-a
Produse, operaţii Utilaje, Calculul necesarului
locuri de
muncă
P2, op. I „SA1”

P2, op. II „SA3”

P2, montaj Locuri de


muncă

P3, op. II „f”

P3, op. III „m”

P3, op. IV SA3”

P3, op. VII „f”

P3, op. I, V, VI, Locuri de


VIII, IX, X, XI muncă

80
Pentru calculul necesarului de benzi transportoare trebuie să avem în vedere necesarul
total de locuri de muncă la operaţiile de montaj şi numărul locurilor disponibile la o bandă.

2. EVALUAREA CLĂDIRILOR ŞI A MIJLOACELOR TEHNICE

Pentru evaluarea mijloacelor fixe vom utiliza metoda simplificată, bazată pe coeficienţi
de actualizare a valorilor de înregistrare în contabilitate, în funcţie de indicele cumulat al inflaţiei
din momentul achiziţiei mijlocului până la momentul evaluării.
Valoarea de înlocuire este cea care corespunde unui mijloc similar nou, existent pe piaţă în
momentul evaluării. Această valoare poate fi obţinută direct, prin culegerea de informaţii de pe
piaţă, sau indirect, prin calcule, folosind relaţia:
Vi = k × Vicont

k - coeficient de evaluare;
Vicont – valoarea de înregistrare în contabilitate.
Valoarea rămasă actualizată va fi:
gu
Vra unitara = Vi (1 − )
100
gu - gradul de uzură;
Vi – valoarea de înlocuire;
DU – durata de utilizare;
DC – durata consumată.
Duratele de utilizare rămase (DUR) se calculează cu relaţia:
DUR = DU – DC
DC – durata consumată.
Exemplu: Utilaje f, Secția I:
Vicont = 105.000 lei/utilaj
K=2
Vi = k × Vicont = 2 * 105.000 = 210.000 lei/utilaj

gu  90 
Vra unitara = Vi (1 − ) = 210.000 1 −  = 21.000 lei/utilaj
100  100 

81
Tabelul nr. 5.3. Evaluarea clădirilor, utilajelor şi echipamentelor
Secţia I
Denumire Număr Vicont Vicont gu Vra Vra totală DUR Nar
unitară totală % unitară
1. Clădire 1 1.600.000 1.600.000 20 3200000 3200000 40 2,5
2. Utilaje "f" 120 105.000 12.600.000 90 21000 2520000 1 100
3.Benzi transp. 2 60.000 120.000 30 84000 168000 3 33,3
4.Alte mijloace 1 685.000 685.000 74 356200 356200 1,34 74,6
TOTAL secţia I 15.005.000 6244200

Secţia a II – a
Denumire Nr. Vicont Vicont gu Vra Vra totală DUR Nar
unitară totală % unitară
1.Clădire 1 1.900.000 1.900.000 20 3800000 3800000 40 2,5
2.Utilaje "SA 1" 28 125.000 3.500.000 75 62500 1750000 3 33,3
3.Utilaje "SA 2" 20 130.000 2.600.000 64 93600 1872000 4 25
4.Utilaje "SA 3" 27 135.000 3.645.000 40 162000 4374000 3 33,3
5.Benzi transp. 6 60.000 360.000 44 67200 403200 3 33,3
6. Alte mijloace 1 980.000 980.000 80 392000 392000 1,34 74,6
TOTAL secţia II 12.985.000 - 12591200

Atelier mecano-energetic
Denumire Număr Vicont Vicont gu Vra Vra DUR Nar
unitară totală % unitară totală
1. Clădire 1 575.000 575.000 20 1150000 1150000 40 2,5
2. Maşini, utilaje 1 252.000 252.000 85 56700 56700 0,33 100
TOTAL atelier 827.000 - 1206700

Administraţie generală
Denumire Număr Vicont Vicont gu Vra Vra totală DUR Nar
unitară totală % unitară
1. Clădire 1 2.250.000 2.250.000 20 4500000 4500000 40 2,5
2. Calculatoare 60 2.600 156.000 50 2600 156000 1 100
3. Autoturisme 4 78.000 312.000 75 39000 156000 1 100
4. Autocamioane 2 165.000 330.000 74 85800 171600 1,25 80
5. Alte mijloace - - 580.000 80 232000 1,34 74,6
Total adm. 3.628.000 - 5215600
Total general 32.445.000 - 25276600

82
3. EXCEDENTUL ŞI DEFICITULUI DE UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE

Pentru a stabili modul în care vor fi asigurate utilajele necesare şi destinaţia celor care
sunt în exces faţă de nevoile întreprinderii trebuie stabilit excedentul şi deficitul pe fiecare utilaj
în parte. În acest scop avem în vedere utilajele existente în înreprindere la 31 decembrie anul t şi
necesarul calculat anterior. În cazul utilajelor cu grad mare de uzură (utilajele f) care se
înlocuiesc integral, cele existente devin excedent şi cele necesare deficit.

Tabelul nr. 5.4. Excedentul şi deficitul de utilaje şi locuri de muncă

Secţia Utilajul sau locul de muncă Număr utilaje

Existente Necesare Excedent Deficit


în în
anul t anul t+1
Secţia I Utilaje „f”
Benzi transportoare pentru
montajul subansamblului S1
Secţia Utilaje „f”
a II-a Utilaje „m”
Utilaje „SA1”
Utilaje „SA2”
Utilaje „SA3”
Benzi transportoare pentru
montajul produsului P2
Benzi transportoare pentru
montajul produsului P3

83
Tabelul nr.5.5. Disponibilizări de maşini şi utilaje
Nr. Mijloace propuse pentru vânzare Număr Valoare unitară Valoare totală
crt. Categorii Denumire (lei/buc.) ( lei)
1. Utilaje din „f”
secţiile de „SA1”
producţie „SA2”
„SA3”
Benzi pentru S1
Benzi pentru P1 și P2
2 Alte Secţia I
mijloace Secţia a II-a
tehnice Atelier mecanic
Administraţie generală
Calculatoare
Total

Notă: Din categoria “Alte mijloace tehnice” se disponibilizează:


a) Toate maşinile şi utilajele din Atelierul mecanic
b) Toate Calculatoarele
c) 50% din categoria “Alte mijloace fixe” la nivel de secţii şi societate comercială.

Pentru mijloacele disponibilizate preţurile de ofertă, se pot stabili în două moduri:


- preţuri cel puţin egal cu valoarea unitară rămasă de amortizat, în cazul în care utilajele
au fost reevaluate recent sau când inflaţia este scăzută;
- preţuri egale cu valorile unitare reevaluate ale utilajelor în cazul în care acestea au un
grad redus de uzură.

4. PLANUL DE INVESTIŢII

Mijloacele tehnice care vor fi achiziţionate sunt necesare pentru creşterea capacităţii de
producţie, reducerea costurilor, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. Vor fi necesare utilaje în plus
şi ca urmare a faptului că s-a decis trecerea de la lucrul în două schimburi la lucrul într-un
84
schimb.
1. Preţurile mijloacelor tehnice noi se obţin prin documentare la furnizori sau, atunci când
nu este posibil, prin estimări făcute în urma evaluării mijloacelor existente. În cazul de faţă
avem mai multe situaţii:
- pentru unele utilaje preţurile sunt precizate în programul de măsuri;
- pentru utilajele SA1 noi preţul este de lei pe utilaj;
- pentru utilajele SA3 noi preţul este de lei pe utilaj;
- pentru calculatoare, autoturisme şi autocamioane vor fi stabilite mărcile care vor fi
aschizionate şi vor fi aflate preţurile medii la momentul achiziţiei.
2. Se alocă fonduri pentru alte achiziţii de mijloace fixe în secţii şi la nivelul societăţii
comerciale (vezi Programul de măsuri).
3. La categoria “Alte investiţii” se prevăd fonduri pentru dotări şi lucrări diverse necesare
dezafectării unor mijloace care vor fi disponibilizate şi achiziţiei, punerii în funcţiune a
mijloacelor noi. Valoarea acestor fonduri reprezintă …..% din valoarea totală a mijloacelor
stabilite anterior.
4. Dacă nu avem alte surse de informaţii preţurile unor utilaje pot fi estimate prin corectarea
preţurilor din anul achiziţiei cu indicii inflaţiei din perioada t-9 la t, după caz.
Tabelul nr. 5.6 Evoluţia ratei inflaţiei în România
Anul Rata inflaţiei Anul Rata inflaţiei

t-7 2013 3,33 t-3 2017 2,10

t-6 2014 4,80 t-2 2018 3,65


t-5 2015 3,00 t-1 2019 4,5

t-4 2016 3,20 t 2020

Indicele inflației în perioada t-5 la t:


Indicele inflației în perioada t-6 la t:

85
Tabelul nr. 5.7. Planul de investiţii
Nr. Mijloace care vor fi achiziţionate Număr Valoare Valoare totală
crt. Categorii de mijloace Denumire unitară lei
lei/buc.
1 Utilaje „f”
„m”
„SA1”
„SA3”
2 Autoturisme
3 Autocamioane
4 Calculatoare
5 Modernizarea maşinilor SA1
6 Benzi transportoare pentru S1
7 Benzi transportoare pentru P2
8 Benzi transportoare pentru P3
9 Alte mijloace fixe în Secţia a I
10 Alte mijloace fixe în Secţia a II-a
11 Utilaje şi dotări în atelierul de reparaţii
12 Alte mijloace fixe la nivelul societăţii
comerciale
Total
13 Alte investiţii
Total investiţii

86