Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Gimnazială Nr. 9 Galați-Structura Școlii Gimnaziale Nr.

5
Clasa a IV-a B, anul şcolar 2020-2021

PROGRAMAREA ȘEDINȚELOR CU PĂRINŢII


Nr.
TEMA DATA ŞI LOCUL
crt.
Organizarea Comitetului de părinți al clasei
Structura anului şcolar;
Prezentarea planului cadru și a schemei orare; Septembrie 2020
1. Prezentarea R.O.I.;
Alegerea Comitetului de părinţi al clasei; Online- Google Meet
Prezentarea normelor de securitate și sănătate în muncă;
Prezentarea normelor de apărare împotriva incendiilor.
Testele inițiale- Consiliere individuală
Prezentarea continuturilor învătării aferente clasei a IV-a ; Octombrie 2020
2. Prezentarea individuală a rezultatelor testărilor initiale; Whattsapp, gmail
Prezentarea tematicii orientative pentru activitățile
extrașcolare.
Lectorat: Învățarea independentă Noiembrie 2020
3. Programarea activităților de voluntariat Google Meet

Colaborarea dintre școală și familie


Prezentarea ofertei educaționale; Decembrie 2020
4.
Alegerea disciplinei opționale pentru anul școlar Google forms
viitor(Chestionar)
Finalul semestrului I
Prezentarea obiectivelor și itemilor din probele sumative Ianuarie 2021
5.
elaborate și aplicate și a rezultatelor testărilor semestriale ; Google Meet, gmail
Măsuri recuperatorii/de dezvoltare stabilite.
Semestrul al II-lea Februarie 2021
6.
Analiza progreselor/regreselor obţinute la învăţătură/disciplină Google Meet
Educație rutieră pentru elevi- importanță- lectorat Martie 2021
7.
Discuții Whattsapp
Evaluarea Națională la clasa a IV-a - 2021 Aprilie 2021
8.
Prezentarea situației la învățătură și disciplină. Gmail
Lectorat : Copilul de azi, adultul de mâine
Discuții privind evidențierea calităților morale ce trebuiesc Mai 2021
9.
încurajate si cultivate copiilor ; Google Meet
Analiza progreselor/regreselor obţinute la învăţătură.
La sfârșit de an școlar
Prezentarea rezultatelor obținute la E.N. și la testele finale; Iunie 2021
10. Prezentarea calificativelor finale la învațătură și disciplină, a
modului de organizare a festivității de încheiere a anului Sala de clasă
școlar.

S-ar putea să vă placă și