Sunteți pe pagina 1din 1

Declarație

Subsemnata (ul) ___________________________,


părinte/reprezentant legal al copilului_________________________,
elev în clasa a ______, declar pe propria răspundere сă în perioada
______________ _copilul nu a fost bolnav și nu a avut contact cu
bolnav confirmat COVID-19.

Data _______________ Semnătura______________

S-ar putea să vă placă și