Sunteți pe pagina 1din 6

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI * - CLASA I

Nume __________________________

Data ___________________________
TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ

1. Privește imaginile, apoi încercuiește:

a) veverița din dreapta copacului;


b) pasărea din fața căsuței;
c) vaza așezată sub masă;
d) mașina care trece pe deasupra tunelului.

2. Privește imaginea și scrie în tabel numerele cerute, după model.

Numărul copiilor din parc. 11


Numărul copiilor care împing
Numărul copiilor care trag
Numărul corpurilor fără viață care sunt în mișcare.

3. Așază în ordine descrescătoare numerele autobuzelor din imagine.

.........................
.....................................................................................................................

htt p://www.intuitext.ro/caiet-mem1 1
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI * - CLASA I

htt p://www.intuitext.ro/caiet-mem1 2
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI * - CLASA I
4. Încercuiește răspunsul corect. Verifică corectitudinea calculelor folosind numărătoarea.

5. Efectuează calculele pentru a afla numerele căutate de prietenii noștri.

6. În parc 2 fete joacă volei și 3 băieți fotbal. Câți copii sunt în total? Scrie operația
potrivită, apoi calculează.

..........................................................................................................................................................
7. Acesta este cocoșul Coco. Ajută-l să-și cunoască corpul! Unește părțile componente ale
corpului său cu etichetele potrivite.

CAP

TRUNCHI

MEMBRE

*Notă: Cerințele exercițiilor vor fi citite de către profesor.

htt p://www.intuitext.ro/caiet-mem1 3
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI * - CLASA I
BAREMUL DE CORECTARE ȘI APRECIERE

Itemul Foarte bine Bine Suficient


1 Identifică poziția spațială Identifică poziția spațială Identifică poziția
indicată în toate cele indicată în trei dintre spațială indicată în cel
patru cazuri. cazurile date. puțin unul dintre
cazurile date.
2 Scrie corect toate cele Scrie corect două dintre Scrie corect unul dintre
trei numere cerute. numerele cerute . numere.

3 Ordonează corect toate Ordonează corect primele Identifică numărul cel


cele patru numere date. două numere date. mai mare și îl scrie
primul în șir.

4 Selectează corect toate Selectează corect patru Selectează corect cel


cele cinci numere. numere. puțin două dintre
numere.
5 Calculează corect Calculează corect Calculează corect
numerele în toate cele numerele în trei dintre numerele în cel puțin
patru cazuri. cazurile date. unul dintre cazurile
date.

6 Identifică operația, o scrie Identifică operația, o scrie Identifică operația.


corect și efectuează corect, dar calculul este
corect calculul. eronat.

7 Indică corect toate părțile Indică corect două dintre Indică corect una dintre
componente ale corpului părțile componente ale părțile componente ale
unei păsări. corpului unei păsări. corpului unei păsări.

ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR

htt p://www.intuitext.ro/caiet-mem1 4
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI * - CLASA I
MATRICEA ITEM-ELEV
Nr, Itemul
crt Numele elevului I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Calificativ
.

TOTAL ITEMI REALIZAȚI

INTERPRETAREA REZULTATELOR

Concluzii în urma aplicării testului Măsuri propuse

htt p://www.intuitext.ro/caiet-mem1 5
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI * - CLASA I

htt p://www.intuitext.ro/caiet-mem1 6