Sunteți pe pagina 1din 4

Numele ____________________________ Data_________________________

EVALUARE FINALĂ
Comunicare în limba română
Clasa I, an școlar:
1. Dictare

2. Citește textul!

A sosit vara, anotimpul care aduce în dar Ziua Copilului și vacanța mare.
Liza și Viorel își fac planuri de vacanță. Vor merge la mare, la
bunici, împreună cu părinții lor. Pe plaja fiebinte vor construi
castele de nisip și vor strânge scoici. Liza va lua lecții de înot iar
Viorel va învăța să facă scufundări.
Vacanță dragă, toți copiii te așteaptă cu nerăbdare!

a) Alege varianta corectă de răspuns:


 Titlul textului poate fi:
a) Vara b) Ziua copilului c) Vine vacanța
 Textul are:
a) 7 alineate b) 3 alineate c) 4 alineate
 Ultima propozitie are:
a) 8 cuvinte b) 6 cuvinte c) 7 cuvinte
 Cuvântul anotimpul are:
a) 5 silabe b) 4 silabe c) 3 silabe
 Cuvântul scufundări se desparte corect în silabe:
a) scuf - un - dări b) scu - fun - dă - ri c) scu - fun - dări

b) Formulează răspunsuri la întrebări:


 Unde merg Liza și Viorel în vacanță?

 Ce lecții va lau Liza la mare?

 Ce va face Viorel la mare?


3. Citeşte şi desparte în silabe cuvintele:

înghețata crengi

România ghiozdan

4. Eu scriu una, tu scrii mai multe:

ceas cireașă minge

5. Alintă cuvintele

carte deget perie

6. Separă cuvintele din propoziție:


Eleviiașteaptăvacanțamare.

7. Scrie într-o propoziție ce-ți dorești să faci în vacanță


TEST DE EVALUARE FINALĂ
Clasa I
Disciplina: Comunicare în Limba română

1. Competente specifice

1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate


3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, ev. familiare
4.1. Scrierea literelor de mână
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale
diverse

2. Obiective operaționale:

 Să scrie corect, după dictare, cuvinte,propoziții


 Să încercuiască varianta corectă de răspuns, pe baza textului dat
 Să răspundă corect la întrebările pe baza textului dat
 Să despartă corect cuvintele date în silabe
 Să scrie corect pluralul cuvintelor date
 Să scrie corect diminutivul cuvintelor date
 Să separe correct cuvintele dintr-o propoziție legată

3. Descriptori de performantă
Com Calificativul
-pe-
Itemul
tent Foarte bine Bine Suficient
a
cuvintele si cuvintele si
I1.Scrierea după dictare a Scriere după
4.1 propozițiile scrise propozițiile scrise
cuvintelor, propozițiilor dictare suficientă
corect partial corect
3.1 I2a.Alegerea variantei corectă 5 răspunsuri 3-4 răspunsuri 1-2 răspunsuri
3.2 de răspuns corecte corecte corecte
3.2 I2b.Formularea răspunsurilor 3 răspunsuri 2 răspunsuri un răspuns
4.1 la întrebări pe baza unui text corecte corecte corecte
1.3 I3.Identificarea numărului de
4 cuvinte 2-3 cuvinte 1 cuvinte
4.1 silabe al cuvintelor
1.3 I4.Scrierea formei de plural a
3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt
4.1 cuvintelor
1.3 I5.Scrierea diminutivelor
3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt
4.1 cuvintelor
I6.Separarea cuvintelor din
4.1 6 cuvinte 4 cuvinte 2 cuvinte
propoziție
I7.Alcătuirea unei propoziții propoziția scrisă propozitia scrisă propozitia scrisă
4.2
după indicații corect partial corecte incorect
4. Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral si corect 7 – 8 itemi FOARTE BINE


Rezolvă integral si corect 4 – 6 itemi; incorect /parţial
BINE
corect restul itemilor
Rezolvă integral si corect 2 – 3 itemi; incorect /parţial
SUFICIENT
corect restul itemilor

REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:

Nr.
crt
Numele si prenumele I1 I2a I2b I3 I4 I5 I6 I7 Cfinal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

FB -
B -
S -
I -
Observatii:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și