Sunteți pe pagina 1din 2

MUZEUL DE ISTORIA FARMACIEI

Istoricul muzeului
Muzeul de Istoria Farmaciei Sibiu, este o secţie a Muzeului de Istorie Naturală, este parte
componentă a Muzeului Brukenthal şi reprezintă prin profilul său o raritate în peisajul
muzeografic românesc dar şi european.
În România, farmacia de oficină a apărut mai târziu decât în Occident şi a progresat mai lent.
Înfiinţarea acestui muzeu a fost motivată de funcţionarea în Sibiu a primei farmacii de pe
teritoriul ţării noastre şi de dezvoltarea în această zonă a unei bogate tradiţii în activitatea
farmaceutică. Constituirea colecţiei muzeale a început în anii 1950-1951 ca urmare a unui
decret al Ministerului Sănătăţii privind concentrarea la Muzeul Brukenthal a tuturor
vestigiilor de istorie a farmaciei de la toate instituţiile de profil din ţară. Colecţia a stat în
regim de depozitare timp de 20 de ani.
Clădirea ce adăposteşte muzeul, datată din anul 1568, este un monument istoric cu elemente
de arhitectură gotică şi renascentistă. În această clădire, situată în centrul istoric al Sibiului
(Piaţa Mică, nr. 26), a funcţionat, începând cu anul 1600, una dintre cele mai vechi farmacii
sibiene, denumită La Ursul Negru.
Deschis în anul 1972, muzeul adăposteşte aproximativ 6600 de piese, obiecte de patrimoniu
păstrate în colecţiile Muzeului Brukenthal şi obiecte provenind din mai vechile colecţii ale
Ministerului Sănătăţii, de la peste 70 de farmacii vechi, oficii farmaceutice, instituţii medicale
şi persoane particulare din 32 de localităţi din ţară.
Descriere generală a obiectelor expuse
Prin tot ce adăposteşte şi valorifică, Muzeul de Istoria Farmaciei constituie o colecţie
deosebită, ce cuprinde preparate medicamentoase, ustensile de laborator, recipiente, cărți și
documente, grafică documentară. O componentă distinctă o reprezintă inventarul homeopatic
(2.910 piese). Colecţiile muzeului aduc mărturii valoroase pentru evoluţia tehnicilor
farmaceutice şi a medicamentaţiei de-a lungul timpului.
Încă de la intrare, vizitatorul este impresionat de atmosfera ce domneşte în interior, de
ordinea desăvârşită a exponatelor aşezate în rafturile unei “prăvălii autentice”.
Expoziţia este organizată pe tiparul unei farmacii alcătuită din oficina şi laborator. Acestei
structuri i s-au adăugat sectoarele de prezentare a truselor medicale şi a colecţiei de
homeopatie a muzeului. Ordinea prezentării obiectelor este determinată de activitatea din
farmacie.
În prima sală, Oficina, publicul vine în contact cu mobilierul de farmacie realizat la Viena în
1902, pentru celebra farmacie La Vulturul Negru. Colecţia de mobilier este completată de
piesele expuse, flacoane, vase farmaceutice din lemn, datate în sec. XVIII, balanţe şi greutăţi
în sistem vienez, mojare din bronz sau fontă. Cel mai vechi obiect din colecţie este un mojar
din bronz, datat 1597. În centrul oficinei se află masa de receptură, și un loc pentru
prepararea medicamentelor. Câteva rețete cu semnătura farmacistului, îngălbenite de vreme,
stau mărturie pe această masă. 
Cel mai interesant lucru întâlnit este faptul că şi azi unele borcane conţin mici cantităţi de
vechi preparate realizate după rețete folosite în veacurile trecute.
Trecând prin holul unde sunt expuse trusele medicale ajungem în Laborator, care găzduieşte
instalaţii de diverse tipuri, balanţe şi cântare de mare precizie, ce ilustrează evoluţia
proceselor de elaborare a medicamentelor, în strânsă concordanţă cu evoluţia ştiinţei
farmaceutice. Dintre obiectele expuse atrage atenţia pilularul din secolul XVIII – dispozitiv
folosit la prepararea pilulelor, ce sunt considerate primele forme farmaceutice utilizate în
diferite afecţiuni.
Sectorul homeopatiei este ilustrat de cele peste 2900 piese, preluate de la vechea farmacie
sibiană La Înger respectiv truse şi flacoane cu preparate homeopate. Această colecţie
prezintă tradiţia terapiei homeopate la Sibiu. Fondatorul acestei tradiţii, Samuel Hahnemann a
trăit şi activat la Sibiu, între anii 1777-1779, ca medic şi secretar al baronului Samuel von
Brukenthal, guvernatorul Transilvaniei. Se apreciază că în această perioadă el a avut
posibilitatea de a cunoaște multe aspecte privind medicația populară practicată în
Transilvania, aspecte care au contribuit și ele la inspirarea fundamentării doctrinei homeopate
Alăturându-se celorlalte unități de gen existente în țară (Arad, Cluj, Sighișoara...), Muzeul de
Istoria Farmaciei oferă publicului posibilitatea vizionării unor momente din istoria medicinei,
iar prin originalitatea tematicii sale şi prin natura exponatelor stârnește interesul tuturor,
contribuind la o temeinică educaţie ştiinţifică.
Bibliografie:
- *** Muzeul Brukenthal: scurt ghid prin colecţii, [Sibiu], [1967].
- Ştefănescu, Aristide, Ghidul muzeelor, Editura Sport -Turism,Bucureşti, 1984.
www.brukenthalmuseum.ro
http://ghidulmuzeelor.cimec.ro