Sunteți pe pagina 1din 265

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul I

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Limba engleza (Fonetica si fonologie)/English Language


(Phonetics and Phonology)
Codul: LE11121
Numărul de credite: 8
Locul de desfăşurare: cf. orar
Programarea în orar a activităţilor: cf. orar

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Lector dr. Mircea Craciun


Informaţii de contact: mirceamrc@yahoo.com
Ore de audienţă: 2

III. Descrierea disciplinei:


Acest curs reprezinta o introducere in studiul lingvisticii, sub forma unei prime etape in
abordarea teoretica a limbii engleze. Fonetica este esentiala pentru celelalte discipline
lingvistice, deoarece sunetele reprezinta substratul material pentru limba. Abordarea este
una sincronica. Cursul debuteaza prin a oferi o perspectiva asupra scopului foneticii,
sugerand o posibila clasificare a ramurilor ei. Sunt discutate conceptele cheie necesare
pentru studierea sunetelor. Elemente de dialectologie, precum si relatia dintre limba
scrisa si cea vorbita sunt incorporate ca parti inerente ale sistemului fonic al limbii. Partea
cea mai extensiva a cursului este dedicata descrierii sunetelor limbii engleze; sunt
discutate aici probleme referitoare la diferentele dintre vocale si consoane, dintre engleza
britanica si cea americana, iar fonemele sunt analizate in relatie cu reprezentarile lor
ortografice, facandu-se recurs la comparatii cu sistemul fonologic al limbii romane.
Ultima parte a cursului include consideratii referitoare la fonemele suprasegmentale,
precum si la procesele de asimilatie si principiile accentului in cuvant si propozitie.
Cursul ofera, de asemenea, o lista extinsa de forme tari si slabe si o descriere si ilustrare a
structurilor intonationale de baza ale limbii engleze.

The course serves both as an introduction to the study of linguistics and as a first stage in
the theoretical approach to the English language. Phonetics is proved to be essential for
the other branches of linguistics, to the extent the sounds provide the material basis in the
use of the language. The approach is a synchronic one. The course opens with a general
survey of the scope of phonetics and suggests a possible branching of the field. Various
concepts required for the study of sounds are outlined. Elements of dialectology as well
as basic patterns in the relation spelling-pronunciation are incorporated as inherent parts
of the sound system. The bulk of the course is dedicated to the description of English
sounds. Several points of view referring to such problems as vowels vs. consonants,
monophthongs vs. diphthongs and triphthongs, British English vs. American English are
discussed. The English phonemes are considered in close relation with their spelling
peculiarities and comparisons with the Romanian phonological system are frequently
used. The last part of the course comprises considerations on the suprasegmental
phonemes as well as a separate section dedicated to the types of assimilative processes.
The main types of similitude and contextual assimilation, the principles of word stress
and sentence stress are described on the basis of parallels between English and
Romanian. The course also offers a comprehensive list of strong and weak forms as well
as the basic intonational patterns and several samples of tonemic description.

IV. Bibliografia obligatorie:


Gimson, A.C. (1989), An Introduction to the Pronunciation of English, London: Edward
Arnold.
Hyman, L.M. (1975), Phonology: Theory and Analysis, New York: Holt, Rinehart and
Winston.
Jones, D. (1975), An Outline of English Phonetics. 9th edition, Cambridge: CUP.
Makarenko, T. (1998), Contemporary English Phonetics, Cluj: Echinox, Colectia
Studium
Wells, J.C. (1982), Accents of English (3 vols. and cassette), Cambridge: CUP

V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


Material audio: casete, CD-ROM

VI. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor


intermediare:

1. Introduction: the science of Phonetics. Linguistics and Phonetics. Branches of


phonetics. The theory of the phoneme: types of allophones.
Key Concepts: linguistics, phonetics, phonology, phoneme, allophone, minimal
pair, distinctive opposition
2. Relationships between Sounds and Phonemes: Free variation and
complementary distribution.
Key Concepts: free variation, complementary distribution, positional allophones
3. Suprasegmental Phonemes: Stress, juncture, intonation.
Key Concepts: suprasegmentals, stress, juncture, intonation
4. Types of Pronunciation: elements of dialectology. British English vs. American
English.
Key Concepts: accent, dialect, standard, variation, rhotic/non-rhotic, linking [r],
intrusive [r]
5. Spelling and Pronunciation: Principles of English orthography. Graphical Rules.
Types of syllables. Types of transcription.
Key Concepts: spelling, pronunciation, etymological principle, morphological
principle, phonetic principle, phonetic transcription, phonemic transcription,
open syllable, closed syllable
6. The Organs of Speech. Classification of organs of speech into active and
passive organs. The functions of the organs of speech.
Key Concepts: vocal chords, glottis, epiglottis, uvula, velum, palate, resonance
chambers, nasal sound, oral sound
7. The English Vowel System I: vowels vs. consonants (principles of division). The
system of cardinal vowels. The English vowels – articulatory features.
Representations. The phonemic status of the “schwa” sound and its main
allophones.
Key Concepts: vowel, consonant, cardinal vowel, front vowel, central vowel,
back vowel, open vowel, close vowel, distribution, vowel quality, vowel quantity,
schwa, vowel reduction
8. The English Vowel System II: The English diphthongs and triphthongs.
Key Concepts: diphthong, triphthong, nucleus, glide, monophonemic,
biphonemic
9. The English Consonant System I: Classification of English consonants. The
noises: the plosive consonants. Aspiration. The main positional allophones of the
English plosives.
Key Concepts: noise, sonant, plosive, fricative, affricate, aspiration, plosionless
plosive
10. The English Consonant System II: The fricative and affricate consonants. The
sonants: nasal and oral sonants. The semivowels and their phonemic status.
Key Concepts: fricative, affricate, sonant, nasal, oral, semivowel, gliding sound
11. Sounds in Connected Speech I: Juncture. The phonetic and phonological
functions of juncture.
Key Concepts: juncture, open juncture, close juncture, interpenetration of
articulatory stages
12. Sounds in Connected Speech II: Types of Assimilative Processes. Similitude.
Historical assimilation. Contextual assimilation.
Key Concepts: assimilation, similitude/partial assimilation, contextual
assimilation/assimilation proper, historical assimilation
13. Sounds in Connected Speech III: The Accentual Structure of English Words
and Sentences. Word stress. Stress placement. Stress patterns. Sentence stress:
principles and functions. Strong and weak forms.
Key Concepts: stress, word stress, sentence stress, dynamic principle, musical
principle, quantitative principle, qualitative principle, strong forms, weak forms
14. Sounds in Connected Speech IV: The Intonational Patterns of English.
Functions of English intonation.
Key Concepts: intonation, sense group, tone, pitch

VII. Modul de evaluare:


Examen final (scris + oral).
Nota finala se compune din nota obtinuta la acest curs si nota de la cursul practic aferent.

VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:


Prezenta la cursuri nu este obligatorie; prezenta la seminar este obligatorie in procent de
70 % si conditioneaza participarea la examenul final.

In caz de frauda, nu exista suficiente metode pentru aplicarea stricta a regulamentului


(exmatriculare), ceea ce duce la compromisuri nedorite.

Studentii sunt rugati sa-si vada lucrarile in ziua afisarii rezultatelor, inainte de examenul
oral.

IX. Bibliografia opţională:


Abercrombie, D. (1967), Elements of General Phonetics, Edinburgh: Edinburgh
University Press.
Algeo, J. and Pyles, Th. (1966), Problems in the Origins and Development of the
English Language, Harcourt, Brace & World, Inc.
Bradford, B. (1994), Intonation in Context. Intonation Practice for Upper-
Intermediate and Advanced Learners of English (Teacher's Book, Student's Book
and cassette), Cambridge: Cambridge University Press.
Catford, J.C. (1977), Fundamental Problems in Phonetics, Edinburgh: Edinburgh
University Press.
De Saussure, F. (1995), Cours de linguistique génerale, Éditions Payot & Rivages.
Heilman, A. W. (1968), Phonics in Proper Perspective. Second Edition, Columbus,
Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company.
Hughes, A. and Trudgill, P. (1987), English Accents and Dialects, London: Edward
Arnold.
Jones, D. (1975), An Outline of English Phonetics. 9th edition, Cambridge: CUP.
Decan, Sef de catedra, Titular de curs,
Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Lector dr. Mihai Craciun
UNIVERSITATEA “BABES-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE LITERE
ANUL UNIVERSITAR 2009 - 2010
Semestrul I

I Informaţii generale despre curs


Titlul disciplinei: Analiza vocabularului englez
Codul: LE 11121
Nr. de credite: 8 (împreuna cu Fonetica, ponderea celor doua în nota finala fiind egala)
Locul de desfasurare: Facultatea de Litere
Programarea în orar: saptamanal, alternativ cu seminarul

II. Informaţii despre titularul de curs


Numele şi titlul ştiinţific: Cristina Tătaru, conf. dr.
Informaţii de contact: cristina_a_tataru@yahoo.co.uk
Ore de audienţă: 4

III. Descrierea disciplinei


Obiectivul principal al cursului este o iniţiere şi familiarizare a studenţilor cu problemele
fundamentale ale vocabularului limbii engleze contemporane, formarea cuvintelor,
structura morfologica a acestora, mijloace de îmbogăţire a vocabularului, componentele
istorice ale formării vocabularului limbii engleze, relaţii sintagmatice şi paradigmatice în
acesta, straturi în vocabular şi funcţiile lor, etc.
La absolvirea disciplinei studenţii ar trebui sa aiba un vocabular mai amplu, dar şi sa fie
capabilli sa identifice mijloacele de formare a noilor cuvinte, etimologia lor, spre noi
moduri de a construi discurs coerent şi coeziv în engleză.
Predarea este interactivă, atât la curs, cât şi la seminar, porţiunile discursive fiind
susţinute de părţi aplicative.

IV. Bibliografia obligatorie


Arnold, Irene, The English Word, Moscow, 1966
Bauer, L., English Word-Formation, Cambridge University Press, 1989
Greenough, J.B. and C.L. Kittredge, Words and their Way in English Speech, London –
New York, 1931
Nida, Eugene, Morphology. The Descriptive Analysis of Words, University of Michigan,
1946
Tătaru, Cristina, An Outline of English Lexicology, Limes, Cluj-Napoca, 2002
Toate aceste lucrări pot fi găsite la Biblioteca Facultăţii de Litere.

V. Materiale folosite
Exerciţii de lexic – multiplicate şi distribuite studenţilor; toate tipurile de dicţionare
disponibile în biblioteca Facultăţii şi în cea personală.

VI. Planificarea cursurilor

Săptămâna I – curs introductiv


Lexicologia, obiectul său, domeniul de investigaţie şi disciplinele adiacente
Concepte de bază: cuvânt şi substitut de cuvânt, sens lexical, sens funcţional, sens
derivaţional, morfem, valenţă combinatorie, sincronie, diacronie.
Bibliografia aferentă: Tătaru, op. cit., pp 9-18; Arnold, op. cit., pp.4-22
Săptămâna II – curs
Concepte fundamentale cu care operează lexicologia
Noţiuni de bază: Formă liberă – formă legată; rădăcină, temă, afix; productivitate vs.
frecvenţă; vocabular de bază – masa vocabularului; context, co-text; denotaţie şi
conotaţie.
Bibliografie aferentă: Tătaru, op.cit, pp.21-29.
Săptămâna III - curs
Mijloace de îmbogăţire a vocabularului. Afixarea.
Concepte de bază: mijloace interne şi externe, predominant morfologice şi predominant
semantice, majore şi minore de îmbogăţire a vocabularului. Morfeme şi alomorfe. Semi-
afixe şi forme combinative. Prefixarea. Prefixe negative, incoative, iterative, spaţiale,
direcţionale, temporale şi numerale Sufixarea. Sufixe nominale, adjectivale, verbale,
adverbiale, numerale.
Bibliografie aferentă: Tătaru, op. cit., pp 32-58.
Săptămâna IV – seminar
Analiza morfologică a cuvintelor – modalităţi şi metode.
Studenţii vor fi rugaţi să reia notiţele de la cursuri şi bibliografia aferentă. Fiecare
seminar va începe cu clarificarea anumitor concepte sau probleme care nu s-au înţeles,
eventual, cu întrebări din partea studenţilor. Fiind şi un seminar introductiv, li se vor da
studenţilor informaţii despre cerinţele cursului, modul de examinare, bibliografia, etc.
Se va face analiza morfologica a unor cuvinte, cu clarificarea concretă a modurilor de
operare şi identificarea morfemelor componente.
Săptămâna V – curs
Compunerea cuvintelor.
Concepte de bază: Clasificarea compuselor după gradul de fuziune. Clasificarea
compuselor după criterii morfologice. Substantive, adjective, pronume, numerale, verbe
adverbe, prepoziţii, conjuncţii şi interjecţii compuse.
Bibliografia aferentă: Tătaru, op. cit., pp.62-77.
Săptămâna VI – curs
Schimbarea valorii gramaticale (conversia)
Noţiuni de bază: Productivitatea conversiei într-o limbă analitică. Substantive de-
adjectivale, deverbale, de-adverbiale, de-prepoziţionale şi de-interjecţionale. Adjective
obţinute prin conversie. Verbe denominale, de-adjectivale, de-adverbiale. Adverbe
obţinute prin conversie.
Bibliografia aferentă: Tătaru, op.cit., pp. 77-90.
Săptămâna VII – curs
Mijloace minore de îmbogăţire a vocabularului
Noţiuni de bază: abrevierea, contragerea, afereza, apocopa, sincopa, schimbarea
accentului morfologic, ablaut, umlaut, metateza, retroformarea, etimologia populară,
corupţia, derivarea cuvintelor de la nume proprii, portmanteau-uri, cuvinte de autor.
Bibliografia aferentă: Tătaru, op.cit., pp 90-97.
Săptămâna VIII – seminar
Analiza etimologică a cuvintelor – metode şi procedee

Seminarul urmăreşte să familiarizeze studenţii cu folosirea dicţionarelor etimologice, a


dicţionarului-tezaur şi a glosarelor în analizarea originii cuvintelor. Folosindu-se
noţiunile acumulate la curs, se vor analiza corpusuri de text din diferite epoci de
dezvoltare a limbii, cu accent pe lexic.

Săptămâna IX – curs

Mijloace semantice de îmbogăţire a vocabularului. Mecanismele şi modurile în care se


produce mutaţia de sens. Polisemia
Concepte de baza: Mecanisme ce guvernează schimbarea de sens. Radiaţia.
Concatenarea. Polisemia. Generalizarea (extensia), specializarea (restrângerea),
degradarea (peioraţia) şi elevarea de sens. Transferul de sens. Metafora, metonimia şi alte
figuri de stil care generează transfer de sens.
Bibliografia aferentă: Tătaru, op.cit., pp. 99-114.

Săptămâna X – seminar

Variante şi dialecte ale limbii engleze


Studenţii vor fi rugaţi să lectureze pentru acest seminar două capitole dintr-o lucrare de
istorie a limbii (Edith Iarovici, A History of the English Language, E.D.P.,
Bucureşti,1973, pp.259-303 – sursa se găseşte la biblioteca facultăţii) care vor fi succint
discutate şi aplicate la analiza de text cu accent asupra lexicului.

Săptămâna XI – curs

Elemente constitutive ale vocabularului limbii engleze


Concepte de baza: element constitutiv vs. împrumut; elementul nativ (anglo-saxon),
elementul celtic, elementul latin (locul cuvintelor din diverse momente ale influenţelor
latine în compartimentele vocabularului englez), elementul scandinav, elementul franco-
normand.
Bibliografia aferentă: Tătaru,op.cit.,, pp114-128.

Săptămâna XII – seminar

Tipuri de dicţionare şi modul lor de compilare. Dicţionare enciclopedice, dicţionare


explicative, lingvistice, monolingve, bilingve, poliglote, de sinonime, de antonime,
dicţionare speciale. Modul de întocmire a fişelor de dicţionar. Organizarea materialului.
Studenţilor li se vor arăta, în bibliotea de referinţe a Facultăţii toate aceste dicţionare, li se
va explica cum se folosesc în cadrul unor exerciţii de traducere. Se poate simula
redactarea câtorva articole de dicţionar pentru cîteva cuvinte-titlu, cu sublinierea
diferenţelor în funcţie de tipul dicţionarului.

Săptămâna XIII – curs


Împrumuturi. Internaţionalisme.

Concepte de baza: locul şi rolul împrumuturilor în limba engleză, ponderea lor faţă de
cuvintele formate cu mijloace interne. Împrumuturi din greacă, din alte limbi germanice,
din limbi romanice, din alte limbi. Internaţionalismele şi modul lor de formare.

Bibliografie: Tătaru, op.cit., pp128-134.

Săptămâna XIV – seminar final

Studenţii vor fi rugaţi să reia tot materialul, se vor relua eventualele părţi ce pun
probleme, se vor face exerciţii asemănătoare cu cele de la examen.

VII MODUL DE EVALUARE

Studenţii sunt evaluaţi prin examen scris, care constă dintr-o parte teoretică şi o parte
aplicativă. Partea teoretică constă din întrebări puctuale care nu au drept scop
reproducerea cursului, ci testarea gradului de asimilare şi înţelegere a acestuia. Partea
aplicativă, constând din analiza morfologică a unor cuvinte, punerea lor în context,
aşezarea într-o serie de sinonime, etc., urmăreşte să evalueze în ce măsură studenţii aplică
noţiunile de bază ale materiei la situaţii concrete şi cât şi dacă vocabularul şi capacitatea
lor de exprimare a avut de câştigat din acest curs. Ponderea celor două părţi în nota finală
este 50 -50%.
Nota finală şi creditele aferente se obţin prin adunarea notei cu nota de la cursul de
Fonetică şi făcându-se apoi media aritmetică.

VIII DETALII ORGANIZATORICE, GESTIONAREA SITUAŢIILOR SPECIALE

Prezenţa la curs şi seminar nu este obligatorie. Studenţii se pot prezenta la examen în


oricare sesiune normală sau de restanţe. Cursurile pot fi recuperate de comun acord. Prin
natura seminariilor (studenţilor nu li se cer referate sau prezentări de materiale), plagiatul
nu este posibil. În caz de lucrări identice la examen, ele sunt notate cu 3. In caz de fraudă,
studentul este sancţionat prin întreruperea examenului. Studenţii pot sa-şi vadă lucrările
în următoarele două ore de la afişarea rezultatelor, precum şi prin anunţarea profesorului
în prealabil şi stabilirea unei date. Contestaţiile se rezolvă de Comisia de Etică a
Facultăţii, prin recorectarea lucrării de către o comisie specială.
în prealabil şi stabilirea unei date. Contestaţiile se rezolvă de Comisia de Etică a
Facultăţii, prin recorectarea lucrării de către o comisie specială.

DECAN, SEF DE CATEDRA, TITULAR CURS


Prof.dr. Corin Braga Prof.dr. Mihai M.Zdrenghea Conf.dr. Cristina Tataru
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul I

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Curs practic exercitii gramaticale/Practical Course in Grammar


Exercises
Codul: LE11121
Numărul de credite: 8
Locul de desfăşurare: cf. orar
Programarea în orar a activităţilor: cf. orar

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Asist. drd. Octavian More


Informaţii de contact: tavimore@yahoo.co.uk
Ore de audienţă: Miercuri, 13 - 14

III. Descrierea disciplinei:


Acest curs practic intentioneaza sa complementeze cursurile teoretice de limba engleza
(fonetica, morfologie, sintaxa), prin intermediul unor solutii practice care acopera o serie
de probleme cheie referitoare la stratul morfo-sintactic al limbii engleze. Cursul se axeaza
atat pe discutii de ordin teoretic, menite sa clarifice unele aspecte mai dificile pe care
studentii le pot intalni in invatarea si predarea gramaticii limbii engleze (in acest sens
derivand informatia din cursurile magistrale), cat mai ales pe ilustrarea acestora prin
rezolvarea unor exercitii organizate tematic. Cursul se prezinta sub forma unor intalniri
saptamanale, de-a lungul carora sunt dezbatute aspecte cum ar fi determinativele,
structurile nominale si adjectivale, verbul, adverbul si constructiile adverbiale, elemente
de sintaxa a propozitiei complexe, elemente de analiza a discursului. De asemenea, un loc
important e reprezentat de exercitiile menite a clarifica aspecte de vocabular si exprimare
orala. Cursul se desfasoara pe parcursul a doua semestre, cu tematici similare, dar
complexitate si abordari diferite.

This practical course is intended as a complementation of the theoretical courses in


English language (Phonetics, Morphology, Syntax) by providing students with practical
solutions that cover a series of key-problems related to the study of the morphological
and syntactic level of the language. The course is based on both a number of summative
theoretical debates meant to clarify some diffult spects that ESOL students may
encounter in the learning and teaching of the language, and, primarily, on the illustration
of these through working on thematic exercises. As such, it is centred around weekly
meetings along which a number of problems are debated, including topics like
determiners, nominal and adjectival phrases, the verb, the adverb and adverbials, the
syntax of the complex sentence and elements of discourse analysis. In addition, a seminal
part is represented by the exercises that focus on clarifying issues concerning vocabulary
and oral expression. The course is organised along two semesters, having themes, but
different approaches and levels of complexity.

IV. Bibliografia obligatorie:

Jones, L. (1993), Cambridge Advanced English. Student’s Book, Cambridge: CUP.


Jones, L. (1995), Progress to Proficiency. Student’s Book, Cambridge: CUP.
Ward, J. M. (1987), 100 Useful Exercises in English, Penguin Books.

Copii ale acestor texte se gasesc la Biblioteca Facultatii de Litere, precum si la Biblioteca
British Council.

V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


handout-uri, fotocopii

VI. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor


intermediare:
1. Introductions, course description.
2. Articles and Determiners
3. The Noun Phrase I
4. The Noun Phrase II
5. The Noun Phrase III
6. The Verb Phrase I
7. The Verb Phrase II
8. Mid-term test
9. Adverbs and Adverbials
10. Clauses and Sentences I
11. Clauses and Sentences II
12. Revision
13. Final Test
14. Final Assessment

VII. Modul de evaluare:


- 2 lucrari semestriale 50% / lucrare

Pentru a obtine calificativul admis (nota 5), studentii trebuie sa cumuleze minim 50%
din punctajul maxim pentru lucrarile semestriale.

VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:

- prezenta obligatorie in procent de 75% din numarul de ore/semestru


- recuperarea cursurilor se face prin efectuarea de teme si activitati suplimentare, in
urma consultarii cu titularul cursului
- plagiatul (asumarea ideilor altora drept contributie proprie, copierea unor lucrari
intregi sau paragrafe de la colegi) se penalizeaza cu 2 puncte din nota finala si
obligativitatea rescrierii lucrarii in cauza
- orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului
pentru reevaluarea lucrării. Rezultatul acestei reevaluări se va face de faţă cu studenţii
în decurs de 2 zile de la data contestaţiei.

IX. Bibliografia opţională:


Dat fiind specificul acestui curs, nu se presupune consultarea unei bibliografii optionale.

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Asist. drd. Octavian More
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul I

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Curs practic fonetica si fonologie/Practical Course in Phonetics


and Phonology
Codul: LE11121
Numărul de credite: 8
Locul de desfăşurare: cf. orar
Programarea în orar a activităţilor: cf. orar

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Asist. drd. Octavian More


Informaţii de contact: tavimore@yahoo.co.uk
Ore de audienţă: Miercuri, 13 - 14

III. Descrierea disciplinei:


Prin acest curs practic se intentioneaza a se oferi studentilor un mediu prin care sa isi
imbunatateasca deprinderile de baza in utilizarea limbii engleze ca limba straina:
ascultare, vorbire, citire si scriere. Ca atare, cursul poate fi util pentru obtinerea unei
pronuntii adecvate in limba engleza, corectarea unor erori de pronuntie, precum si pentru
examinarea in detaliu a problemelor teoretice ilustrate in cursul magistral de fonetica si
fonologie sau in lucrari de specialitate despre acest subiect. Scopul sau principal este
acela de a duce mai departe intrebarile pertinente si discutiile teoretice asupra subiectului
dintr-o perspectiva pragmatica, in care accentul se pune pe probleme de pronuntie,
ortografie si transcriere a englezei curente standard. In acest fel, cursul se doreste a fi mai
mult decat o complementare a cursului magistral, servind drept o implementare practica
necesara pentru a intelege aspectele esentiale studiului foneticii, sub forma unei legaturi
intre teorie si practica.

This practical course has been designed to suit the specific needs of students who wish to
improve their basic skills in speaking English as a foreign language: listening, speaking,
reading and writing. It is presumed to be of help in the acquisition of a proper
pronunciation, the correction of mistakes, as well as in the detailed examination of some
of the theoretical issues exposed in university courses or specialised works on the subject.
Its primary aim is to further the topical questions of some theoretical expositions from an
immediate, pragmatic perspective, the main emphasis being laid on problems pertaining
to the pronunciation, spelling and transcription of contemporary standard English. As
such, it is intended to represent more than a mere complementation of the general course
in English Phonetics and Phonology—it has been designed to serve as an effective
implement for the understanding of the seminal aspects involved in the study of phonetics
by acting as a bridge between theory and practice

IV. Bibliografia obligatorie:

Algeo, J. and Pyles, Th. (1966), Problems in the Origins and Development of the English
Language, Harcourt, Brace & World, Inc.
Bryson, B. (1991), Mother Tongue. The English Language, London: Penguin.
Makarenko, T. (1998), Contemporary English Phonetics, Cluj: Echinox, Colecţia
Studium.
Roach, P. (1994), English Phonetics and Phonology. A Practical Course. (book and 2
cassettes), Cambridge: CUP.
Wells, J.C. (1982), Accents of English (3 vols. and cassette), Cambridge: CUP.

Copii ale acestor texte se gasesc la Biblioteca Facultatii de Litere, precum si la Biblioteca
British Council.

V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


calculator, CD-player, handout-uri

VI. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor


intermediare:

1. Introduction I: Description of the course. Language and communication.


The linguistic disciplines. Phonetics and phonology, sounds and
phonemes.

2. Introduction II: Spelling and pronunciation: causes for the discrepancy.


Illustration. The English alphabet: its importance for spelling and
transcription. Phonemic and phonetic transcription (illustration). The
symbols used in transcription. English vowel sounds. Special problems
with English vowels: length as non-phonemic feature. Listening
comprehension; transcription practice.

3. Level-check: dictation. Phonemic symbols continued: English consonant


phonemes. Special problems with English composite sounds:
monophonemic and dimorphemic interpretation of English diphthongs and
affricates. Transcription continued (partly as hometask). Proper names of
difficult spelling and pronunciation.

4. Feedbacking dictation papers: questions and comments. Transcription of


the text for dictation (partly as hometask). Pronunciation practice: English
vowel sounds (repetition, production and identification—tape drill). More
transcription on vowel sounds. Proper names continued.

5. Listening comprehension: individual accents (tape rec.) Transcription


practice. Identifying consonant clusters: the pronunciation of the clusters
‘nk’ and ‘ng’.. ‘Linking [r]’ and ‘intrusive [r]’. The reduction of vowels to
schwa; Pronunciation practice: diphthongs and triphthongs (tape drill).
Proper names continued.

6. Easily confused consonants I. Consonant clusters in spelling and


pronunciation: ‘th’. Dictation and identification; position in the word. The
English (inter)dental fricatives; major mistakes in their articulation and
means of correcting them. Listening: identification, repetition, production
(tape drill: English fricatives). Breathing exercises (tape drill). English
accents I: RP and Gen. Am compared (sample text on tape). Listening
comprehension. Proper names continued.

7. Transcription practice: English accents I. Consonant clusters in spelling


and pronunciation: assimilative processes. The pronunciation of the
endings ‘–ed’ and ‘–es’. Dictation, analysis. Syllabic consonants:
dictation, identification, supplying own examples. Proper names
continued. English accents II: Northern English accents (sample text on
tape). Listening comprehension.

8. Mid-term test: listening comprehension and transcription.


Pronunciation game (circle game): ‘head to tail’. Listening
comprehension: a poem (on tape). Transcription practice (partly as
hometask).

9. Feedbacking test papers: questions and comments. Easily confused


consonants II: [v] and [w]. Main mistakes in their articulation with some
foreign learners; dictation and pronunciation drill. Listening,
identification, repetition and production (tape drill). Listening
comprehension: a dialogue (on tape). Transcription practice.
Suprasegmental phonemes I: intonation; exploring intonation (tape drill).
Dictation: a poem (transcription as hometask).

10. Suprasegmental phonemes II: stress. Stress pattern of compound and


derivative words: adjectival and verbal position. The influence of rhythm
upon stress. Strong and weak forms of prepositions. Intonation. Proper
names (finishing the list). English accents III: Scottish English (sample
text on tape). Listening comprehension. Listening comprehension:
completion exercise (a song on tape).

11. Reinforcement I: transcription of the text on tape. Phonemic and phonetic


problems. English accents IV: Australia, New Zealand, India and South
Africa. Pronunciation game (circle game): rhyming definitions etc.
Listening comprehension: a winter song (transcription as a hometask).

12. Reinforcement II: preparation for the final examination.

13. Final examination.

14. Closing discussions. Feedbacking exam papers, final assessment.

VII. Modul de evaluare:


- 2 lucrari semestriale 50% / lucrare

Pentru a obtine calificativul admis (nota 5), studentii trebuie sa cumuleze minim 50%
din punctajul maxim pentru lucrarile semestriale.

VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:

- prezenta obligatorie in procent de 75% din numarul de ore/semestru


- recuperarea cursurilor se face prin efectuarea de teme si activitati suplimentare, in
urma consultarii cu titularul cursului
- plagiatul (asumarea ideilor altora drept contributie proprie, copierea unor lucrari
intregi sau paragrafe de la colegi) se penalizeaza cu 2 puncte din nota finala si
obligativitatea rescrierii lucrarii in cauza
- orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului
pentru reevaluarea lucrării. Rezultatul acestei reevaluări se va face de faţă cu studenţii
în decurs de 2 zile de la data contestaţiei.

IX. Bibliografia opţională:


Dat fiind specificul acestui curs, nu se presupune consultarea unei bibliografii optionale.
Decan, Sef de catedra, Titular de curs,
Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Asist. drd. Octavian More
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul 1

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Practical course in Essay writing


Codul: LE 11121
Numărul de credite: 0
Locul de desfăşurare:
Programarea în orar a activităţilor:

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: asist. dr. Mihálycsa Erika


Informaţii de contact (adresă e-mail): mihalycsa@yahoo.com
Ore de audienţă:

III. Descrierea disciplinei:


This practical course involves the active participation of students, working both
individually and in teams, in developing writing skills in the English language. It focuses
on the production of multiple written discourses, trying to underscore the critical and
creative sides of writing.
Objectives:
 providing the abilities of producing various kinds of written discourses clearly,
correctly, coherently but in a personal voice
 adapting students’ writing style to the linguistic register required by the discourse
 introducing distinctions between types of compositions and stylistic devices
adapted to them
 improving the students’ knowledge of written and spoken English
 developing students’ abilities to organize their ideas in a logical and coherent
manner
 developing students’ research skills
Competences:
 the ability to produce various types of written texts (personal, narrative,
argumentative, descriptive, literary, academic essay)
 manipulating linguistic registers and stylistic devices
 developing the ability to focus on a given topic, avoiding unnecessary digressions,
and organize the exposition in an effective, reader-oriented manner
 using text organizers (connectors, paragraphs, cohesion devices)
 researching and communicating the results of the research
 distinguishing between research and plagiarism
Methods:
 interactive discussion of texts
 collective and individual drafting of essays
 class debates on given topics of the essays
 individual production of fully-written essays
 individual and group presentations essays written at home
 feedback and assessment of colleagues’ work

IV. Bibliografia obligatorie:


 Bailey, Stephen, Academic Writing: A Practical Guide for Students, Nelson
Thomas Publisher, London, 2003
 Evans, Virginia, Successful Writing. Proficiency, Express Publishing, Newbury,
1998
 Germov, John, Get Great Marks for Your Essays, Allen & Unwin Publisher,
Crows Nest, N.S.W., 2000.

V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


hand-outs, images, Power-Point presentations produced by the course tutor.

VI. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor


intermediare:

Week 1: introductory class; presentation of activities and requirements.

Week 2:
Topic: letter writing
Key words: formal and informal letters, letters of complaint, letters of request,
suggestion letters.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 3:
Topic: applying for a job
Key words: CV-writing, letter of application/cover letter, recommendations
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 4:
Topic: summarising and arguing from written sources.
Key words: summary, selection, relevance, formal language, coherence, consistency,
processing source material.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.
Week 5:
Topic: writing an essay on a given topic
Key words: organisation (introduction, main body, conclusion), thesis statement, topic
sentences and paragraphs; linking words and structures.
Students’ tasks: topic debate, drafting and writing, peer-response, debating and
discussing each other’s drafts.

Week 6:
Topic: the “for and against” essay
Key words: balanced presentation, objectivity, relevance, neutrality, use of authoritative
sources.
Students’ tasks: topic debate, drafting and writing, peer-response, debating and
discussing each other’s drafts.

Week 7:
Topic: the argumentative essay I
Key words: selection and assessement, supporting and counter-arguments, logical
structure, rhetorical devices, consistency, coherence, personal opinion.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 8:
Topic: the argumentative essay II (opinion): formal debate
Key words: selection and assessement, supporting and counter-arguments, logical
structure, rhetorical devices, consistency, coherence, personal opinion.
Students’ tasks: organising a debate session, drafting and writing, peer-response,
debating and discussing each other’s drafts.

Week 9:
Topic: study skills
Key words: spelling correction, drafting a paragraph, arguing from written material,
introducing an argument, linking words, research and documentation.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 10:
Topic: academic writing
Key words: norms of writing, term paper writing, formal requirements, lay-out,
publication.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.
Week 11:
Topic: the academic essay I
Key words: register, style, academic conventions, argument structure, tense consistency,
scholarly conventions.
Students’ tasks: drafting and revising an academic essay, peer-response, debating and
discussing each other’s drafts.

Week 12:
Topic: the academic essay II
Key words: topic selection, relevance, drafting.
Students’ tasks: writing an academic essay, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 13:
Topic: use of secondary sources
Key words: bibliography, works cited, critical apparatus, in-text reference, citing,
endnotes/footnotes; MLA stylesheet; plagiarism.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 14: conclusions, feedback, final paper submission.

VII. Modul de evaluare:


(“continuous assessment”): the final grade consists of:
- the grades of the essays written during the semester (50%)
- the grade of the final essay (20%)
- class attendance and class participation. (30%)

VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:


Attendance: students are expected to attend at least 60 % of the classes delivered. Missed
classes may be compensated by extra-work, but not if there are more than 50%! Failure
to meet attendance requirements automatically results in failure to pass. Plagiarism of
any kind (be it from the internet or the library) will also automatically lead to the
student’s failure to pass.

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea As. dr. Mihalycsa Erika
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul 1

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Practical course in Text Interpretation


Codul: LE 11121
Numărul de credite: 0
Locul de desfăşurare:
Programarea în orar a activităţilor:

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: asist. dr. Mihálycsa Erika


Informaţii de contact (adresă e-mail): mihalycsa@yahoo.com
Ore de audienţă:

III. Descrierea disciplinei:


This practical course uses a reader-response-oriented approach to a number of short
stories considered representative of modernist short fiction. It focuses on short stories in
order to provide a better and easier access to texts for students in order to work with a
number of orientations in poststructuralist literary criticism. The authors selected are
canonic writers from the first half of the twentieth century as well as contemporary
authors, allowing both for an introduction to modernist writing and a detailed study of the
short story as a genre. It actively involves students in the process of reading, developing
their interpretive competence and offering them a point of departure in the use of
contemporary critical discourses. As an approach, it is fundamentally based on several
versions of reader-response theory which it follows and contextualises historically and
which it grounds in the close reading of the texts.

Obiective:
 familiarizing students with the practice and language of literary interpretation:
reading and contextualising a fictional text
 discussing short story conventions in the first half of the 20 th century: from
realism to high modernism
 providing general information about the authors to be studied and other works by
them

Competente:
 acquiring the ability to interpret a fictional text
 knowing and manipulating critical language and terms
 understanding of literary conventions that are specific to short stories
 contextualising the short story within the frames of the literary conventions of the
20th century
 producing coherent and argumentative discourses on the studied texts

Metode:
 interactive discussion of texts
 close reading
 class debates
 explaining and discussing the theoretical frame provided by the secondary reading
list
 individual and group presentations on topics provided by the course tutor
 eliciting personal reactions and answers to specific questions

IV. Bibliografia obligatorie:


James Joyce – “Araby”
D. H. Lawrence – “The Prussian Officer”
E. M. Forster – “The Celestial Omnibus”
James Joyce – “The Dead”
Virginia Woolf – “Kew Gardens”
John Fowles – “The Enigma”
Doris Lessing – “To Room 19”
Julian Barnes – “The Stowaway” in A History of the World in 10 ½ Chapters
Angela Carter – “Peter and the Woolf”
Salman Rushdie – “The Courter”

V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: hand-


outs, images, Power-Point presentations produced by the course tutor.

VI. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor


intermediare:

Week 1: introductory class – presenting objectives and requirements; introducing the


general theoretical frame of the practical course, authors and texts to be studied and
methods or critical trends to be used.

Week 2:
Topic: the inscribed reader: structuralist poetics – James Joyce, ‘Araby’
Key words: modernism, modernity, structure, form, formalism, genre, plot, story,
narrative strategies.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 3:
Topic: the inscribed reader: structuralist poetics – Virginia Woolf, ‘Kew Gardens’
Key words: convention, defamiliarisation, syntagmatic, paradigmatic, codes, readerly,
writerly.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 4:
Topic: the inscribed reader: structuralist poetics – E.M. Forster, ‘The Celestial Omnibus’
Key words: literary competence, interpretive conventions, normativity, poetic message,
poetics
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 5:
Topic: reader-response and affective poetics. James Joyce: ‘The Dead’ (I)
Key words: subjective, objective, informed reader, intentionalism, affective, fallacy
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 6:
Topic: reader-response and affective poetics. James Joyce, ‘The Dead’ (II)
Key words: spatial/temporal, binary divisions, dialectics.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 7:
Topic: reader-response and affective poetics. John Fowles, ‘The Enigma’
Key words: interpretive community, interpretive strategies, communication, textual
identity.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 8:
Topic: transactive criticism. D.H. Lawrence, ‘The Prussian Officer’
Key words: psychoanalysis, psychoanalytical criticism, textual unconscious
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.
Week 9:
Topic: transactive criticism. Doris Lessing, ‘To Room 19’
Key words: ambiguity, overdetermination, multiplicity of meanings, coherence
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 10:
Topic: transactive criticism. Julian Barnes, ‘The Stowaway’, in A History of the World in
10 ½ Chapters
Key words: transformation, aesthetic pleasure, identity, transaction, transactive criticism.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 11
Topic: the act of reading and the aesthetics of reception. James Joyce, ‘An Encounter’
Key words: gap, blank, indeterminacies, theme-and-horison
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 12
Topic: the act of reading and the aesthetics of reception. Julian Barnes, ‘Knowing
French’, in The Lemon Table
Key words: text-reader interaction, implied reader, implied author
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 13
Topic: the act of reading and the aesthetics of reception. Salman Rushdie, ‘The Courter’,
in East, West
Key words: reader’s wandering viewpoint, literature as act of communication
Students’ tasks: 1) reading the text, contributing to class debates
2) final paper submission.

Week 14: conclusions and feed-back.

VII. Modul de evaluare: (“continuous assessment”): the final grade consists of:
- the score of a quiz test, to be taken during the semester (20%)
- a final paper, delivered at the end of the semester (60%)
- class attendance and participation. (20%)
Paper requirements: the final paper should include an analysis of a studied text from one
of the critical perspectives studied. Although personal contribution is strongly
encouraged, use of additional sources is allowed and even recommended.

VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:


Attendance: students are expected to attend at least 60 % of the classes delivered. Missed
classes may be compensated by extra-work, but not if there are more than 50%! Failure
to meet attendance requirements automatically results in failure to pass. Plagiarism of
any kind (be it from the internet or the library) will also automatically lead to the
student’s failure to pass.
IX. Bibliografia opţională:
 Bradbury, Malcolm, McFarlane, James, eds.: Modernism: A Guide to European
Literature, 1890-1930, Penguin Books, London, 1991
 Levanson, Michael, ed., The Cambridge Companion to Modernism, Cambridge
University Press, Cambridge, 1999
 Reid, Jan: The Short Story, Routledge, London & New York, 199 4
 Rivkin, Julie, Michael Ryan, Literary Theory: An Anthology, Blackwell, Oxford,
2004.

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea ...
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul I
1. Informaţii generale despre curs

Titlul disciplinei: Literatura engleza veche si a Renasterii


Codul: LE 11161
Numărul de credite: 7
Locul de desfăşurare: Facultatea de Litere, str. Horea 31
Programarea în orar a activităţilor: conform orarului stabilit

2. Informaţii despre titularul de curs

Nume, titlul ştiinţific: Adrian PAPAHAGI, lect. dr.


Informaţii de contact: papahagi@upcnet.ro
Ore de audienţă: 2

3. Descrierea cursului
Acest curs îşi propune să familiarizeze studenţii cu principalele teme şi texte ale unui
mileniu de literatură engleză (sec. VII-XVII). Abandonând predarea tradiţională a
materiei (trecere în revistă cronologică a tuturor autorilor şi textelor importante sau
minore), cursul se va opri doar asupra unor mari teme. Studenţii vor reconstitui cu
ajutorul istoriilor literare cursul complet al literaturii engleze din perioada veche,
medie şi a modernităţii timpurii.

4. Texte studiate. Bibliografie obligatorie


1. B. Mitchell & FC Robinson, A Guide to Old English, Oxford, 7th ed. 2007. [texte
indicate la curs]
2. Beowulf. A Glossed Text, ed. by Michael Alexander, Harmondsworth, revised ed.
2000, sau Beowulf. Bilingual Edition, tr. by Seamus Heaney, London, 2007.
3. J. A. Burrow and T. Turville-Petre, A Book of Middle English, Oxford, 3rd ed.
2007. [texte indicate la curs]
4. Sir Gawain and the Green Knight, ed. by J. J. Anderson (Everyman’s Library),
London, 1996.
5. [Geoffrey Chaucer], The Riverside Chaucer, ed. by Larry D. Benson, Oxford, new
ed. 2008, sau Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales, ed. by A. C. Cawley
(Everyman’s Classics), London: Dent, 1996. [poveştile indicate la curs]
6. William Langland, The Vision of Piers Plowman, ed. by A. V. C. Schmidt,
London, new ed. 1995. [pasajele indicate la curs]
7. Middle English Lyrics, ed. by Maxwell S. Luria and Richard L. Hoffmann (Norton
Critical Edition), NY & London, 1974. [poemele indicate la curs]
8. Sir Thomas Malory, Complete Works, ed. by Eugène Vinaver, Oxford, 1971.
[pasajele indicate la curs]
9. Everyman and Medieval Miracle Plays, ed. by A. C. Cawley (Everyman’s
Classics), London: Dent, new ed. 1993. [doar Everyman]
10. The Oxford Anthology of English Literature. Vol. I: The Middle Ages Through the
Eighteenth Century, ed. by Frank Kermode and John Hollander, Oxford, 1973. [texte
indicate la curs]
11. Elizabethan Sonnets, ed. by Maurice Evans (Everyman’s Classics), London:
Dent, new ed. 1993. [texte indicate la curs]
12. An Anthology of Elizabethan Prose Fiction, ed. by Paul Salzmann, Oxford, 2nd ed.
1998. [texte indicate la curs]
13. Th. Kyd, The Spanish Tragedy; C. Marlowe, Dr Faustus; B. Jonson, The
Alchemist; W. Shakespeare, Hamlet, The Tempest; C. Tourneur, The Revenger’s
Tragedy; J. Webster, The Duchess of Malfi; J. Ford, ‘Tis Pity She’s a Whore [orice
ediţie disponibilă].

5. Bibliografia secundară obligatorie


Orice istorie a literaturii engleze pentru perioada studiată.

6. Bibliografia secundară recomandată


1. Stanley B. Greenfield, Daniel C. Calder, A New Critical History of Old English
Literature, with a Survey of the Anglo-Latin Background by Michael Lapidge, New
York UP, 1986.
2. Malcolm Godden, Michael Lapidge (eds), The Cambridge Companion to Old
English Literature, Cambridge UP, 1991 and numerous reprints.
3. Burrow, Medieval Writers and Their Works, Oxford, new ed. 2008.
4. C. S. Lewis, The Discarded Image, Cambridge, new ed. 1994.

7. Planificarea/ calendarul întâlnirilor


Prezenţa este recomandată la cursuri, unde vor fi discutate textele obligatorii.

C1. Nostalgia originilor şi începutul dubios al literaturii engleze vernaculare


Cursul se va opri asupra primului text în engleza veche, Caedmon’s Hymn, şi asupra
contextului manuscris al acestuia. Pornind de la manuscrise, de la textul latin al lui
Beda, şi de la tradiţia celorlaltre texte poetice anglo-saxone, voi demonstra utilitatea
dar şi neputinţele filologiei ca recurs la forma ‘originară’ a textelor.
Text: Caedmon’s Hymn.

C2. Sfinţi, Eroi şi Exilaţi: o incursiune în poezia engleză veche


Vor fi analizate tiparele poeziei engleze vechi: aliteraţia, formularitatea, stilul
apozitiv. Vor fi prezentate principalele tipuri de poezie: eroică, elegiacă, sapienţială şi
religioasă.
Texte: The Wanderer; The Seafarer; The Ruin; Maxims I; Riddles [selecţie];
Widsith; The Dream of the Rood.

C3. Beowulf: epopee eroică păgână sau poem creştin?


Pornind de la problemele filologice ale tradiţiei manuscrise a poemului (starea
precară a unicului manuscris) şi de la imposibilitatea datării acestuia, se va ajunge la
principala dilemă a literaturii engleze vechi: relaţia între elementele creştine şi
păgâne.
Text: Beowulf.

C4. Sfinţi şi savanţi: doctrină şi literatură de la Beda la Wulfstan


Marile momente de înflorire a spirituăţii anglo-saxone au fost sec. VII-VIII în
Northumbria, dominate de Sf. Beda; sfârşitul sec. IX în Wessex, marcat de programul
de traduceri al Regelui Alfred cel Mare; perioada de după 971, aflată sub influenţa
reformei benedictine. În aceste decenii izolate de războaie cu vikingii s-a scris marea
proză de erudiţie anglo-latină şi anglo-saxonă.
Texte: Alfred’s Preface to the OE translation of Gregory’s Pastoral Care; Ălfric,
Life of St Edmund; Wulfstan, Sermo Lupi ad Anglos.

C5. Marea cezură, marea linişte: sec. XII


Cucerirea normandă din 1066 a însemnat o schimbare de paradigmă în Anglia. Acest
curs va prezenta diferenţele lingvistice, istorice şi literare între civilizaţia franco-
normandă şi cea anglo-saxonă.
Text: The Peterborough Chronicle [fragment]

C6. Amorul curtenesc: o incursiune în lirica latină şi romanică a sec. XII


Pentru a înţelege literatura europeană a sec. XII-XVI este necesară o incursiune în
domeniul provenţal şi francez al trubadurilor şi truverilor, precum şi în poezia
mediolatină din epoca Stauffenilor.
Text: Orpheus passage in King Alfred’s Old English Boethius; Sir Orfeo.

C7. Iubirea pură


Idealul pur de iubire a evului mediu dezvoltat poate fi rezumat simplu: ‘adoraţie fără
atingere’. Vor fi analizate aici câteva modele de curtoazie în dragoste.
Text: Sir Gawain and the Green Knight; Chaucer, The Knight’s Tale; Malory, Morte
Dartu [fragmente].

C8. Amorul profan


Reversul medaliei este dragostea carnală pe care autorii evului mediu nu se sfiau să o
prezinte în detalii anatomo-fiziologice. Vor fi studiate câteva texte licenţioase:
fabliaux-urile lui Chaucer şi unele poeme lirice.
Texte: Chaucer, The Miller’s Tale; The Reeve’s Tale; The Wife of Bath’s Tale;
Middle English Lyrics [selecţie].

C9. Credinţă şi mântuire


Nu trebuie uitat că omul medieval era un om credincios, preocupat înainte de toate de
mîntuirea sufletului. ‘A muri bine’ era grija de căpătâi a omului lumii vechi. Niciunde
această temă nu apare mai pregnant decât în teatrul medieval. Cu toate acestea,
sfârşitul evului mediu este o perioadă de dacădere religioasă, iar criticile la adresa
corupţiei clerului sunt numeroase.
Texte: Everyman; Piers Plowman.
C10. Căderea în manierism a amorului curtenesc şi începuturile modernităţii
Acest curs va studia căderea în manierism a idealurilor şi convenţiilor literaturii
curteneşti. Între cavalerismul târziu al lui Sidney şi mania sonetelor de la sfârşitul sec.
XVI se poate simţi o nouă cezură. Lovitura de graţie va fi administrată
petrarchismului elizabetan de însuşi Shakespeare, ale cărui Sonete marchează
începutul poeziei moderne.
Texte: Elizabethan Sonnets; Shakespeare, Sonnets.

C11. Moralitatea târzie a lui Christopher Marlowe


Deşi a fost acuzat de imoralitate şi ateism, şi a fost asasinat în mod suspect, Marlowe
este poate ultimul dramaturg medieval prin Dr Faust, care poate fi privită ca o
‘morality play’, dar şi primul dramaturg modern prin personaje ca Tamerlan. Acest
curs va studia noua schimbare de paradigmă care separă teatrul amator medieval de
teatrul profesionist elizabetan.
Texte: Everyman; Marlowe, Dr Faustus; Jonson, The Alchemist.

C12. Tiparele tragediei elizabetane: răzbunarea şi excesul


Deşi nu are un scop cathartic, fiind esenţialmente amorală, tragedia elizabetană
rămâne întrucâtva fidelă Poeticii aristotelice. Vina tragică, născută din exces, conduce
la catastrofă. Cea mai caracteristică formă a tragediei elizabetane este tragedia
răzbunării, inspirată din Seneca, lansată de Kyd şi desăvârşită de Shakespeare.
Texte: Kyd, The Spanish Tragedy; Shakespeare, Hamlet; The Revenger’s Tragedy.

C13. Ironie şi cinism: degenerarea dramei iacobine


După retragerea lui Shakespeare, drama iacobină cade în exces. Imoralitatea devine
normă. Decadenţa dramei renaşterii şi a moralităţii în sec. XVII prevestesc noua
cezură care va interveni: puritanismul şi închiderea teatrelor.
Texte: Webster, The Duchess of Malfi; Ford, ‘Tis Pity She’s a Whore.
C14. Pregătire pentru examen

8. Modul de evaluare
Examenul scris va consta în 20 de întrebări punctuale, prin care va fi verificată
cunoaşterea şi înţelegerea textelor, şi într-o temă de eseu.

9. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale


• Prezenţa la orele de curs nu este obligatorie.
• Se va considera plagiat orice lucrare care conţine idei sau citate preluate din surse
neindicate corespunzător (ghilimele, referinţă completă). Lucrarea plagiată va fi notată cu
1.
• Lucrările pot fi consultate în ziua stabilită de profesor. Studenţii îşi pot consulta
lucrările cu această ocazie şi pot contesta nota, în care caz lucrarea va fi reexaminată şi
renotată, dacă aceasta se justifică.
Decan, Şef de catedră, Titular,
Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Lect. dr. Adrian Papahagi
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul I

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Cultura si civilizatia anglo-ameicana


Codul: LE 11161
Numărul de credite: 7
Locul de desfăşurare: Fac. Litere
Programarea în orar a activităţilor:

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Coneliu Nicolescu, Prof. dr.


Informaţii de contact (adresă e-mail, eventual nr. de telefon):
corneliunicolescu@yahoo.com
Ore de audienţă: Marti
12-14

III.Descrierea disciplinei:
Cursul este o abordare socio culturala a istoriei si civilizatiei britanice explorind etapele
importante parcurse de societatea britanica pe parcursul a doua milenii
Studentii dobandesc cunostinte de baza despre istoria, cultura, mentalitatile britanice
precum si o familiarizare cu Marea Britanie
Predare de curs
Prezentare de lucrari
Discutii si dezbateri interactive despre subiectele importante
IV. Bibliografia obligatorie:
Corneliu Nicolescu, Anglia si spiritul englez, Editura Pro Vita, Cluj-Napoca, 2005
Muresan Camil, Imperiul Britanic: scurta istorie, Buc., Ed. Stiintifica, 1967
Muresan Camil, Vianu Alexandru, Paisan Robert, Downing Street 10, Cluj-Napoca,
Socia, 1984
Elton Geoffrey, The English, Oxford, UK, Cambridge, USA, Blockwell Publishers, 1992
Arnstein Walter L., Britain Yesterday and Today, 1830 to the Present, Lexington, Mass,
Toronto, D.C.Heath&Co., 1988

V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


Prezentari power point

Albume
Harti

VI. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor


intermediare:
Curs saptamanal

Sapt. 1: Celtii, Britania romana, anglo-saxonii, normanzii


Corneliu Nicolescu, Anglia si spiritul englez, Editura Pro Vita, Cluj-Napoca, 2005
Sapt. 2: Evul Mediu tarziu 1290-1485
Corneliu Nicolescu, Anglia si spiritul englez, Editura Pro Vita, Cluj-Napoca, 2005
Sapt. 3: Formarea statului national, principalele dinastii (Tudorii, Stuartii)
Corneliu Nicolescu, Anglia si spiritul englez, Editura Pro Vita, Cluj-Napoca, 2005
Sapt. 4: Republica si protectorat 1649-1660
Corneliu Nicolescu, Anglia si spiritul englez, Editura Pro Vita, Cluj-Napoca, 2005
Sapt. 5: Secolul XVIII, perioada post revolutionara (Orange revolution)
Corneliu Nicolescu, Anglia si spiritul englez, Editura Pro Vita, Cluj-Napoca, 2005
Sapt. 6: Perioada liberala
Corneliu Nicolescu, Anglia si spiritul englez, Editura Pro Vita, Cluj-Napoca, 2005
Sapt. 7: Revolutia si consolidarea sistemului legislativ 1789-1851
Corneliu Nicolescu, Anglia si spiritul englez, Editura Pro Vita, Cluj-Napoca, 2005
Sapt. 8: Liberalismul social 1851-1914
Corneliu Nicolescu, Anglia si spiritul englez, Editura Pro Vita, Cluj-Napoca, 2005
Sapt. 9: Imperiul Britanic
Corneliu Nicolescu, Anglia si spiritul englez, Editura Pro Vita, Cluj-Napoca, 2005
Sapt. 10: Anglia in cele doua razboaie mondiale
Muresan Camil, Imperiul Britanic: scurta istorie, Buc., Ed. Stiintifica, 1967
Sapt. 11: Anglia si Commonwealth-ul
Muresan Camil, Imperiul Britanic: scurta istorie, Buc., Ed. Stiintifica, 1967
Sapt. 12: Partidele politice si rolul lor in dezvoltarea democratiei britanice
Muresan Camil, Vianu Alexandru, Paisan Robert, Downing Street 10, Cluj-Napoca,
Socia, 1984
Sapt. 13: Conservatorii, laburistii
Muresan Camil, Vianu Alexandru, Paisan Robert, Downing Street 10, Cluj-Napoca,
Socia, 1984
Sapt. 14: Anglia si Uniunea Europeana
Arnstein Walter L., Britain Yesterday and Today, 1830 to the Present, Lexington, Mass,
Toronto, D.C.Heath&Co., 1988

VII. Modul de evaluare:


Verificare pe parcurs

Lucrari de semestru

Participare activa
30%
Examen scris
70%

VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:


Fraudele de orice fel sunt penalizate conform regulamentelor in vigoare
IX. Bibliografia opţională:
www.britannia.com/history

www.strecorsoc.org/macaulay/title.html

http://royalhistory.com/

http://www.censusfinder.com/england_family_history_society.htm

http://www.britannia.com/history/docs/document.htmlhttp://www.britannia.com/history/d
ocs/document.html

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Prof. Dr. Corneliu Nicolescu
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul 1

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Curs practic Interpretări texte


Codul: LE 11161
Numărul de credite: 0
Locul de desfăşurare:
Programarea în orar a activităţilor:

X. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: asist. dr. Mihálycsa Erika


Informaţii de contact (adresă e-mail): mihalycsa@yahoo.com
Ore de audienţă:

XI. Descrierea disciplinei:


Acest curs practic are ca scop introducerea unor noţiuni de bază în interpretarea literară
studenţilor de anul întâi. Abordarea folosită este unul de hermeneutică şi teoria receptării,
textele studiate fiind nuvele reprezentative pentru proza britanică şi contemporană
modernă. Alegerea textelor de proză scurtă are ca scop facilitarea accesului studenţilor la
lectura unor texte de ficţiune şi critică în limba străină. Autorii selectaţi sunt figuri
canonice ale primei şi a doua jumătăţi a sec.XX, textele lor oferind posibilitatea
introducerii în scriitura modernistă şi postmodernistă, cât şi în studiul detaliat al genului
nuvelei. Studenţii vor fi cooptaţi în procesul activ al lecturii, dezvoltându-se
competenţele lor de interpretare şi oferindu-le puncte de reper în folosirea discursurilor
teoretice şi critice contemporane. Ca şi abordare, seminarul foloseşte mai multe variante
ale teoriei receptării pe care le urmăreşte şi le contextualizează istoric şi le
fundamentează într-un close reading al textului literar.

Obiective:
 Familiarizarea studenţilor din anul I cu practica şi limbajul interpretării literare:
lectura şi contextualizarea unui text de ficţiune
 Discuţii pe convenţiile de gen (nuvelă) în prima jumătate a sec. XX, de la realism
la modernismul experimental
 Informaţii generale despre autori şi operă
Competente:
 Dobândirea capacităţii de a interpreta un text de ficţiune
 Cunoaşterea şi folosirea limbajului şi terminologiilor critice şi teoretice
 Înţelegerea convenţiilor nuvelistice
 Contextualizarea nuvelei în convenţiile literare ale secolului XX
 Producerea unor discursuri argumentative coerente pe textile studiate
Metode:
 Discuţii şi dezbateri interactive pe texte
 close reading
 dezbateri în grup
 explicarea şi discutarea sistemelor teoretice şi a termenilor critici din lista
bibliografică secundară

XII. Bibliografia obligatorie:


James Joyce – “Araby”
D. H. Lawrence – “The Prussian Officer”
E. M. Forster – “The Celestial Omnibus”
James Joyce – “The Dead”
Virginia Woolf – “Kew Gardens”
John Fowles – “The Enigma”
Doris Lessing – “To Room 19”
Julian Barnes – “The Stowaway” in A History of the World in 10 ½ Chapters
Angela Carter – “Peter and the Woolf”
Salman Rushdie – “The Courter”

XIII. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


hand-out, imagini, prezentări Power-Point de către titularul de curs

XIV. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor


intermediare:

Week 1: introductory class – presenting objectives and requirements; introducing the


general theoretical frame of the practical course, authors and texts to be studied and
methods or critical trends to be used.

Week 2:
Topic: the inscribed reader: structuralist poetics – James Joyce, ‘Araby’
Key words: modernism, modernity, structure, form, formalism, genre, plot, story,
narrative strategies.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 3:
Topic: the inscribed reader: structuralist poetics – Virginia Woolf, ‘Kew Gardens’
Key words: convention, defamiliarisation, syntagmatic, paradigmatic, codes, readerly,
writerly.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 4:
Topic: the inscribed reader: structuralist poetics – E.M. Forster, ‘The Celestial Omnibus’
Key words: literary competence, interpretive conventions, normativity, poetic message,
poetics
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 5:
Topic: reader-response and affective poetics. James Joyce: ‘The Dead’ (I)
Key words: subjective, objective, informed reader, intentionalism, affective, fallacy
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 6:
Topic: reader-response and affective poetics. James Joyce, ‘The Dead’ (II)
Key words: spatial/temporal, binary divisions, dialectics.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 7:
Topic: reader-response and affective poetics. John Fowles, ‘The Enigma’
Key words: interpretive community, interpretive strategies, communication, textual
identity.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 8:
Topic: transactive criticism. D.H. Lawrence, ‘The Prussian Officer’
Key words: psychoanalysis, psychoanalytical criticism, textual unconscious
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.
Week 9:
Topic: transactive criticism. Doris Lessing, ‘To Room 19’
Key words: ambiguity, overdetermination, multiplicity of meanings, coherence
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 10:
Topic: transactive criticism. Julian Barnes, ‘The Stowaway’, in A History of the World in
10 ½ Chapters
Key words: transformation, aesthetic pleasure, identity, transaction, transactive criticism.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 11
Topic: the act of reading and the aesthetics of reception. James Joyce, ‘An Encounter’
Key words: gap, blank, indeterminacies, theme-and-horison
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 12
Topic: the act of reading and the aesthetics of reception. Julian Barnes, ‘Knowing
French’, in The Lemon Table
Key words: text-reader interaction, implied reader, implied author
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 13
Topic: the act of reading and the aesthetics of reception. Salman Rushdie, ‘The Courter’,
in East, West
Key words: reader’s wandering viewpoint, literature as act of communication
Students’ tasks: 1) reading the text, contributing to class debates
2) final paper submission.

Week 14: conclusions and feed-back.

XV. Modul de evaluare: verificare pe parcurs – nota finală se compune din:


- Nota pe un test la jumătatea semestrului (20%)
- Un eseu final, predate la sfârşitul semestrului (60%)
- Activitate de curs (20%)
Cerinţe pentru eseul final: eseul final se doreşte a fi o analiză a unui text studiat dintr-
unul din perspectivele critice abordate. Cu toate că se recomandă o abordare personală,
folosirea materialelor şi surselor critice este binevenită.

XVI. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:


Prezenţă: se cere o prezenţă de minim 60%. Lipsa de prezenţă va duce automat la
pierderea examenului. Plagiatul, de asemenea, adduce după sine pierderea examenului.

XVII. Bibliografia opţională:


 Bradbury, Malcolm, McFarlane, James, eds.: Modernism: A Guide to European
Literature, 1890-1930, Penguin Books, London, 1991
 Levanson, Michael, ed., The Cambridge Companion to Modernism, Cambridge
University Press, Cambridge, 1999
 Reid, Jan: The Short Story, Routledge, London & New York, 199 4
 Rivkin, Julie, Michael Ryan, Literary Theory: An Anthology, Blackwell, Oxford,
2004.
Decan, Sef de catedra, Titular de curs
Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea asist. dr. Mihálycsa Erika
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul 1

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Curs practic Eseuri


Cod: 11161
Numărul de credite: 0
Locul de desfăşurare:
Programarea în orar a activităţilor:

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: asist. dr. Mihálycsa Erika


Informaţii de contact (adresă e-mail): mihalycsa@yahoo.com
Ore de audienţă:

XVIII. Descrierea disciplinei:


Acest curs practic prevede participarea activă a studenţilor care vor lucra atât individual
cât şi în grup, şi urmăreşte îmbunătăţirea şi perfecţionarea englezei scrise. Cursul are în
vedere compunerea a unei game de discursuri scrise în limba engleză, facilitând
dezvoltarea scrierii critice şi creative.
Obiective:
 Dezvoltarea abilităţilor de a produce varii tipuri de discursuri scrise într-o manieră
clară, coerentă, şi într-un ton personal
 Adaptarea stilului de a scrie al studenţilor la registrul de vorbire cerut de tipul de
discurs
 Introducerea unor distincţii între diferitele tipuri de compunere şi tehnici de stil
adaptate la acestea
 Perfecţionarea cunoştinţelor de limbă engleză, atât în scris cât şi oral, ale
studenţilor
 Dezvoltarea abilităţii de a-şi organiza ideile într-un mod logic şi coerent
 Dezvoltarea metodelor de cercetare a studenţilor
Competenţe:
 Abilitatea de a produce diferite tipuri de texte scrise (eseu narativ, argumentativ,
descriptiv, literar, critic)
 Manipularea abilă a registrelor lingvistice şi a tehnicilor de stil
 Abilitatea de a se concentra pe un subiect ales, organizarea expunerii într-un mod
eficace, orientat spre cititor
 Organizarea şi structurarea textului (paragrafe, conjuncţii, logical connectors)
 Cercetare şi comunicarea rezultatelor cercetării
 Distincţia clară între cercetare, folosirea informaţiei scrise şi plagiat
Metode:
 Dezbateri interactive pe baza unor texte
 Elaborarea unor schiţe de idei pentru eseuri (individual, în grup)
 Dezbateri în grup pe teme la alegere
 Compunerea individuală de eseuri
 Prezentarea individuală şi în grup a eseurilor scrise individual
 Feedback şi evaluarea lucrărilor colegilor

XIX. Bibliografia obligatorie:


 Bailey, Stephen, Academic Writing: A Practical Guide for Students, Nelson
Thomas Publisher, London, 2003
 Evans, Virginia, Successful Writing. Proficiency, Express Publishing, Newbury,
1998
 Germov, John, Get Great Marks for Your Essays, Allen & Unwin Publisher,
Crows Nest, N.S.W., 2000.
.

XX. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


XXI. hand-outs, imagini, prezentări în Power-Point de către titularul de curs.

XXII. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor


intermediare:

Week 1: introductory class; presentation of activities and requirements.

Week 2:
Topic: letter writing
Key words: formal and informal letters, letters of complaint, letters of request,
suggestion letters.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 3:
Topic: applying for a job
Key words: CV-writing, letter of application/cover letter, recommendations
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 4:
Topic: summarising and arguing from written sources.
Key words: summary, selection, relevance, formal language, coherence, consistency,
processing source material.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 5:
Topic: writing an essay on a given topic
Key words: organisation (introduction, main body, conclusion), thesis statement, topic
sentences and paragraphs; linking words and structures.
Students’ tasks: topic debate, drafting and writing, peer-response, debating and
discussing each other’s drafts.

Week 6:
Topic: the “for and against” essay
Key words: balanced presentation, objectivity, relevance, neutrality, use of authoritative
sources.
Students’ tasks: topic debate, drafting and writing, peer-response, debating and
discussing each other’s drafts.

Week 7:
Topic: the argumentative essay I
Key words: selection and assessement, supporting and counter-arguments, logical
structure, rhetorical devices, consistency, coherence, personal opinion.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 8:
Topic: the argumentative essay II (opinion): formal debate
Key words: selection and assessement, supporting and counter-arguments, logical
structure, rhetorical devices, consistency, coherence, personal opinion.
Students’ tasks: organising a debate session, drafting and writing, peer-response,
debating and discussing each other’s drafts.

Week 9:
Topic: study skills
Key words: spelling correction, drafting a paragraph, arguing from written material,
introducing an argument, linking words, research and documentation.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 10:
Topic: academic writing
Key words: norms of writing, term paper writing, formal requirements, lay-out,
publication.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 11:
Topic: the academic essay I
Key words: register, style, academic conventions, argument structure, tense consistency,
scholarly conventions.
Students’ tasks: drafting and revising an academic essay, peer-response, debating and
discussing each other’s drafts.

Week 12:
Topic: the academic essay II
Key words: topic selection, relevance, drafting.
Students’ tasks: writing an academic essay, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 13:
Topic: use of secondary sources
Key words: bibliography, works cited, critical apparatus, in-text reference, citing,
endnotes/footnotes; MLA stylesheet; plagiarism.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 14: conclusions, feedback, final paper submission.

XXIII. Modul de evaluare:


Verificare pe parcurs. Nota finală se compune din:
- Notele date pe eseurile scrise pe durata semestrului (50%)
- Nota pe eseul final (30%)
- Activitate pe parcurs (20%).

XXIV. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:


Prezenţă: studenţilor li se cere prezenţa la minim 60 % din cursuri şi predarea la timp a
eseurilor scrise. Plagiatul va duce automat la pierderea examenului.

Decan, Sef de catedra, Titular de curs


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea asist. dr. Mihálycsa Erika
UNIVERSITATEA “BABES-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE LITERE
CATEDRA DE LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrări practice

Titlul disiplinei: Limba engleză contemporană (morfologia)


Codul: LE 12121
Număr de credite: 8
Locul de desfăşurare: Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere
Programarea în orar a activităţilor: miercuri 8-10

II. Informaţii despre titulaul de curs, seminar, lucrări practice

Nume, titlul ştiinţific: Mihai Mircea ZDRENGHEA, profesor univ. Doctor


Informaţii de contact: mihai.zdrenghea@softwaredesign.ro; tel. 0264 414241
Ore de audienţă: miercuri 11-13

III. Descrierea disciplinei:

Cursul urmăreşte să acopere principalele aspecte ale morfologiei limbii engleze.


Foloseşte un cadru teoretic modern, iar la nivel decriptiv analizează o mare varietate de
construcţii şi reguli. Se adresează studenţilor cu un nivel avansat de cunoaştere a limbii
engleze. Este un curs informativ, modern, dar accesibil. Descriptiv, mai degrabă decât
prescriptiv, cursul atacă probleme care au fost identificate de-a lungul anilor ca fiind
dificil de însuţit. De aceea se pune accent pe verb în general şi modalitate în particular.
Desigur că acest lucru nu duce la neglijarea celorlalte aspecte ale morfologiei limbii
engleze.
Competenţe: (a) cunoaşterea unor concepte lingvistice si a unor reguli de folosire a
categoriilor gramaticale ale partilor de vorbire din engleza
(b) însuşirea abilităţii de a folosi corect materialul lingvistic al limbii
engleze astfel încât să-şi îmbunătăţeasca fluenţa exprimării orale şi scrise
Metode de predare: (a) utilizarea unui curs interactiv cu fundament de prelegere
(b) discuţii în cadrul cursului pe baza unor exemple
(c) folosirea materialului predat in situaţii concrete.

IV. Bibliografie obligatorie:

GREERE, A. şi M. ZDRENGHEA, A Practical English Grammar, Clusium, Cluj-


Napoca, 1997
EASTWOOD, John, Oxford Practice Grammar, Oxford Universsity Press, Oxford, 2005
LEECH, Geoffrey N., Meaning and the English verb, Longman, London, 1971
PALMER, F.R. A Linguistic Study of the English Verb, Univ. of Miami Press, Coral
Gables, 1968
QUIRK, R. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language, Longman,
London, 1985
SWAN, Michael, Practical Enlish Usage, Oxford University Press, Oxford, 2005
SWAN, Michael and Catherine WALTER, The Good Grammar Book, Oxford University
Press, Oxford, 2005

V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Cursul


tiparit, handouts, etc.

VI. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi verificărilor / examinărilor


intermediare:

Curs 1: The Noun


Clasificare, gen, număr (formarea pluralului, substantive defective, substantive
proprii, etc.), caz (nominativ, genitiv, dativ, acuzativ), acord cu predicatul.

Cuvinte cheie: noun phrase, countable, uncountable, singular, plural


Bibliografie: M. Zdrenghea, A. Greere, A Practical English Grammar, pp.11-68
R. Quirk et al., A Comprehensive Grammar..., pp. 288-330

Curs 2: The Adjective, the Adverb


Clasificare, formarea adjectivelor/adverbelor, grade de comparaţie, echivalente
ale gradelor de comparaţie

Cuvinte cheie: inflexion, degrees of comparison


Bibliografie: M. Zdrenghea, A. Greere, A Practical English Grammar, pp.69-128
R. Quirk et al., A Comprehensive Grammar..., pp. 402-474

Curs 3: The Article


Articol definit, articol nedefinit, articol zero, folosire, excepţii

Cuvinte cheie: determination


Bibliografie: M. Zdrenghea, A. Greere, A Practical English Grammar, pp. 129-162
R. Quirk et al., A Comprehensive Grammar..., pp. 265-287

Curs 4: The Pronoun


Pronume personal, pronume posesiv, pronume demonstrativ, pronume reflexiv,
pronume reciproc, pronume interogativ, pronume nedefinit

Cuvinte cheie: possession, reciprocal, reflexive, demonstrative, interrogation


Bibliografie: M. Zdrenghea, A. Greere, A Practical English Grammar, pp. 163-226
R. Quirk et al., A Comprehensive Grammar..., pp. 335-392

Curs 5: The Verb – Classification


Verbe notionale, auxiliare şi copulative; verbe tranzitive şi intranzitive; verbe
regulate şi neregulate, etc.

Cuvinte cheie: notional, copula, auxiliary, transitive, intransitive, irregular verbs


Bibliografie: M. Zdrenghea, A. Greere, A Practical English Grammar, pp. 244-250
R. Quirk et al., A Comprehensive Grammar..., pp. 93-134

Curs 6: The Grammatical Category of Mood


Imperativ, subjonctiv, verbe şi expresii care cer subjonctivul

Cuvinte cheie: real, unreal, order, request


Bibliografie: M. Zdrenghea, A. Greere, A Practical English Grammar, pp. 379-389
R. Quirk et al., A Comprehensive Grammar..., pp. 155-158

Curs 7: The Grammatical Category of Voice


Diateza activa, diateza pasivă

Cuvinte cheie: voice, active, passive


Bibliografie: M. Zdrenghea, A. Greere, A Practical English Grammar, pp. 364-378
R. Quirk et al., A Comprehensive Grammar..., pp. 159-170

Curs 8: The Grammatical Categories of Person and Number: Agreement


Acordul intre subiect şi predicat, cazuri speciale

Cuvinte cheie: countable, uncountable


Bibliografie: M. Zdrenghea, A. Greere, A Practical English Grammar, pp. 371-379

Curs 9: The Grammatical Category of Tense (I)


Prezent simplu, prezent continuu, trecut simplu, trecut continuu, folosire

Cuvinte cheie: instantaneous, habitual, historical present, anteriority, simultaneity


Bibliografie: M. Zdrenghea, A. Greere, A Practical English Grammar, pp. 307-339
R. Quirk et al., A Comprehensive Grammar..., pp. 175-187

Curs 10: The Grammatical Cetgory of Tense (II)


Viitor simplu (shall, will), predicţie (be going to), intenţie (prezent continuu cu
valoare de viitor), certitudine (prezent simplu cu valoare de viitor), viitor continuu, to be
to, to be about to

Cuvinte cheie: prediction, intension, certainty


Bibliografie: M. Zdrenghea, A. Greere, A Practical English Grammar, pp. 340-363
R. Quirk et al., A Comprehensive Grammar..., pp. 175-187

Curs 11: The Grammatical Category of Aspect – The Perfective Aspect


Prezent perfect, sens rezultativ, sens de trecut nedefinit, acţiune în desfăşurare
pâna în prezent, trecut perfect, viitor perfect (simplu şi continuu)
Cuvinte cheie: anteriority, posteriority, simultaneity
Bibliografie: M. Zdrenghea, A. Greere, A Practical English Grammar, pp. 340-363
R. Quirk et al., A Comprehensive Grammar..., pp. 175-187

Curs 12: The Grammatical Category of Aspect – The Continuous Aspect


Aspectul continuu, verbe care sunt folosite în aspectul continuu, verbe care nu
pot fi folosite în aspectul continuu, excepţii

Cuvinte cheie: state, event


Bibliografie: M. Zdrenghea, A. Greere, A Practical English Grammar, pp. 390-402
R. Quirk et al., A Comprehensive Grammar..., pp. 188-218

Curs 13: Modal verbs


Caracteristici, folosire, may, might, can, could, will, would, shall, should, ought
to, dare.

Cuvinte cheie: deontic, epistemic, modality


Bibliografie: M. Zdrenghea, A. Greere, A Practical English Grammar, pp. 250-278
R. Quirk et al., A Comprehensive Grammar..., pp. 135-148

Curs 14: Non-finite forms of the verb


Infinitiv: folosire, construcţii; Participiu prezent şi trecut: folosire, construcţii;
gerund: verbe care cer gerundul

Cuvinte cheie: participial, gerundial, infinitival


Bibliografie: M. Zdrenghea, A. Greere, A Practical English Grammar, pp. 403-441

VII. Modul de evaluare:

La sfârşitul cursului studenţii vor da un examen care va verifica atât cunoştinţele teoretice
cât şi cele practice de folosire a structurilor gramaticale ale limbii engleze. Studenţilor li
se va cere să prezinte teoretic unele aspecte morfologice, să traducă scurte texte cu
problemele gramaticale discutate în curs şi să rezolve o serie de exerciţii de înlocuire, etc.

VIII. Detalii organizatorice:

 Prezenţa la orele de curs nu sunt obligatorii. Prezenta la cursul practic este obligatorie
minimum 80 %.
 Pentru cele 8 (opt) credite aferente disciplinei se iau in calcul notele de la semantica,
stilistica si cursul practic din semestrul respectiv conform distributiei la codul 21121 din
Planul de Invatamint.
 Utilizarea fraudei în cazul examenului va determina automat sistarea procesului de
examinare şi evaluarea cu nota 1 (unu). Se va solicita conducerii Facultatii
exmatricularea studentului in cauza conform regulamentului.
 La afisarea rezultatelor examenului se va mentiona si data si ora cind studentii pot sa-si
vada lucrarile.
 Orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului
pentru reevaluarea lucrării. Rezultatul acestei reevaluări se va face de faţă cu studenţii în
decurs de 2 zile de la data contestaţiei.

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Prof. Dr. Mihai Zdrenghea
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul II

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Curs practic exercitii gramaticale/Practical Course in Grammar


Exercises
Codul: LE 12121
Numărul de credite: 7
Locul de desfăşurare: cf. orar
Programarea în orar a activităţilor: cf. orar

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Asist. drd. Octavian More


Informaţii de contact: tavimore@yahoo.co.uk
Ore de audienţă: Joi, 14 - 16

III. Descrierea disciplinei:


Acest curs practic intentioneaza sa complementeze cursurile teoretice de limba engleza
(fonetica, morfologie, sintaxa), prin intermediul unor solutii practice care acopera o serie
de probleme cheie referitoare la stratul morfo-sintactic al limbii engleze. Cursul se axeaza
atat pe discutii de ordin teoretic, menite sa clarifice unele aspecte mai dificile pe care
studentii le pot intalni in invatarea si predarea gramaticii limbii engleze (in acest sens
derivand informatia din cursurile magistrale), cat mai ales pe ilustrarea acestora prin
rezolvarea unor exercitii organizate tematic. Cursul se prezinta sub forma unor intalniri
saptamanale, de-a lungul carora sunt dezbatute aspecte cum ar fi determinativele,
structurile nominale si adjectivale, verbul, adverbul si constructiile adverbiale, elemente
de sintaxa a propozitiei complexe, elemente de analiza a discursului. De asemenea, un loc
important e reprezentat de exercitiile menite a clarifica aspecte de vocabular si exprimare
orala. Cursul se desfasoara pe parcursul a doua semestre, cu tematici similare, dar
complexitate si abordari diferite.

This practical course is intended as a complementation of the theoretical courses in


English language (Phonetics, Morphology, Syntax) by providing students with practical
solutions that cover a series of key-problems related to the study of the morphological
and syntactic level of the language. The course is based on both a number of summative
theoretical debates meant to clarify some diffult spects that ESOL students may
encounter in the learning and teaching of the language, and, primarily, on the illustration
of these through working on thematic exercises. As such, it is centred around weekly
meetings along which a number of problems are debated, including topics like
determiners, nominal and adjectival phrases, the verb, the adverb and adverbials, the
syntax of the complex sentence and elements of discourse analysis. In addition, a seminal
part is represented by the exercises that focus on clarifying issues concerning vocabulary
and oral expression. The course is organised along two semesters, having themes, but
different approaches and levels of complexity

IV. Bibliografia obligatorie:

Jones, L. (1993), Cambridge Advanced English. Student’s Book, Cambridge: CUP.


Jones, L. (1995), Progress to Proficiency. Student’s Book, Cambridge: CUP.
Ward, J. M. (1987), 100 Useful Exercises in English, Penguin Books.

Copii ale acestor texte se gasesc la Biblioteca Facultatii de Litere, precum si la Biblioteca
British Council.

V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


handout-uri, fotocopii

VI. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor


intermediare:

1. Introductions, course description.


2. Articles and Determiners
3. The Noun Phrase I
4. The Noun Phrase II
5. The Noun Phrase III
6. The Verb Phrase I
7. The Verb Phrase II
8. Mid-term test
9. Adverbs and Adverbials
10. Clauses and Sentences I
11. Clauses and Sentences II
12. Revision
13. Final Test
14. Final Assessment

VII. Modul de evaluare:


- 2 lucrari semestriale 50% / lucrare

Pentru a obtine calificativul admis (nota 5), studentii trebuie sa cumuleze minim 50%
din punctajul maxim pentru lucrarile semestriale.

VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:

- prezenta obligatorie in procent de 75% din numarul de ore/semestru


- recuperarea cursurilor se face prin efectuarea de teme si activitati suplimentare, in
urma consultarii cu titularul cursului
- plagiatul (asumarea ideilor altora drept contributie proprie, copierea unor lucrari
intregi sau paragrafe de la colegi) se penalizeaza cu 2 puncte din nota finala si
obligativitatea rescrierii lucrarii/temei in cauza
- orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului
pentru reevaluarea lucrării. Rezultatul acestei reevaluări se va face de faţă cu studenţii
în decurs de 2 zile de la data contestaţiei.

IX. Bibliografia opţională:


Dat fiind specificul acestui curs, nu se presupune consultarea unei bibliografii optionale.

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Asist. drd. Octavian More
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010

Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator


Titlul disciplinei: Limba engleza / Techniques of Communication
Codul: LE12121
Numărul de credite:
Locul de desfăşurare: Facultatea de litere
Programarea în orar a activităţilor: conform orarului

Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator


Nume, titlul ştiinţific: Ana Maria Florescu, asistent, drd.
Informaţii de contact (adresă e-mail): florescuani@yahoo.com
Ore de audienţă: conform orarului

Descrierea disciplinei:
The main objective is the improvement of the students’ ability to communicate in English
by helping them to develop their English language skills (the reading, writing, listening
and speaking skills). During the first year of study the Listening Skill – in the first
semester – and the Speaking Skill - during the second semester – are mainly aimed at.
The secondary aim of the course is to make students aware of the Common European
Framework for Languages, of how they can self-assess their language skills according to
this framework and of how they can improve these skills. Also as a result of doing a
presentation they might become aware of what is needed for a successful presentation
(limba romana)
Obiectivul principal al cursului practic este imbunatatirea capacitaţii de comunicare in
limba engleza a studenţilor. Obiectivul secundar al cursului este cunoaşterea de către
studenţi a Cadrului European Comun al Limbilor cat şi conştientizarea şi evaluarea
nivelului propriu al competenţelor lingvistice. Cursul va pune accent pe deprinderea de
inţelegere - ascultare in semestrul I şi in semestrul al doilea pe deprinderea de vorbit.
Bibliografia obligatorie:
1.“Progress to Proficiency” by Leo Jones CUP (1995): (PP)
2.“Cambridge Advanced English” by Leo Jones CUP (1994): (CA) photocopies provided
by the teacher
3. The European Language Portfolio and the European Language Passport/ Portfoliul
European al Limbilor si Paşaportul European al Limbilor
4. Self assessment grid /Grila de autoevaluare
Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:
Casetofon, CD-player, retroproiector din dotarea catedrei de limba engleza

Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare:

Week 1 (U3) DISCRIMINATION PP:42-43 /listening and discussion / vocabulary


development / Punctuation (PP:43-44) Building paragraphs (CA: 80-81) T (PP: 46)
Opposites
Week 2. THE THIRD AGE (U9) CA:75 / reading comprehension vocabulary
development / "Life begins at 50 for Third Age students", Living a ripe old age / T
(CA:54) Make and Do
Week 3. COMMUNICATION (Unit 4) PP:50-53 / vocabulary & reading
comprehension /‘In other words…’ ; Attitudes to language from Language made plain
by Anthony Burgess / T (PP:57) Forming adjectives
Week 4. (U4)PP:55-62 / reading & listening// writing with the reader in mind/ “The
Interpreter” 58/ This book 55-56 / 59-60/ ‘Accents and dialects’ 62 /T (PP:59-60)
paragraphs
Week 5. (U5) FOOD AND DRINK 65-67 / vocabulary & listening comprehension /
‘To whet your appetite 65/ “Running a restaurant” 66-67 / T (PP:64) Make & Do
Week 6. (U5) PP: 75-78./ text types/ functions/ writing /‘Describing a process’ / recipes/
T (PP:78) Write the description of a process (culinary or not)
Week 7. (Unit 6) TRAVEL AND TRANSPORT PP:79-/ reading and vocabulary
/Geography; from The Towers of Trebizond by Rose Macauley /T (PP:88-89) summary
writing
Week 8. (U7) CONSUMERS PP:94-95 / listening comprehension and topic vocabulary/
speaking/ Shops and stores 94 / Interview with Amanda Hooper 95/ Dealing with people
(activities)
Week 9. U7) SHOPPING PP:96-101 / reading and listening / West Edmonton Mall 96-
98 /‘Enhancing customers’ lives’ 100-101
Week 10. (U7) DISTORTING THE TRUTH? PP:103 / reading, writing skills,
listening / The Advertising Standards Authority 103-105 /Sequencing ideas 106 +
activity 44/ Knowing your rights 107-108 / T (PP: 108) ‘Volvo’
Week 1. (U7) ADVERTISMENTS / listening & reading / Radio ads, TV commercials,
newspaper ads; ‘Censored’ 109 / T Find an ad to present
Week 12. (U8) / THE PRESS 111-116 / reading comprehension vocabulary
development/ The media 111-112 / ‘End of an Era’ 112-115 / The language of headlines
Week 13. PRESENTATIONS /
presentation and discussion
Week 13 PRESENTATIONS /
presentation and discussion

Modul de evaluare:
Evaluation and Assessment: continuous assessment based on:
 attendance and participation
 a listening practice test during the first semester
 an oral presentation during the second semester
Final mark is the average of the test / the presentation and these two.
and a reading and writing practice test. Final mark is the average of these two.
The presentations and the tests will be scheduled during the semester at a time that is
convenient to both students and teacher. N.B. I allow two weeks each semester for the
practice tests and oral presentations

(limba romana)
Forma de evaluare: verificare pe parcurs. Nota este formata din rezultatul unui test de
inţelegere – ascultare (semestrul I) si o prezentare orala (semestrul II) si nota acordata
pentru participare la orele de curs si prezenţa. Testul este planificat pe parcursul
semestrului la o data agreata de studenţi si profesor.

Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:


Nota de la cursul practic face parte din nota studentului la unul din cursurile de limba
engleza din fiecare semestru (conform codului)
Prezenţa si participarea la ore este luata in considerare in cadrul notei finale. Nota finala
este media notei obţinute la teste exprimata intr-un procent la care se adauga sau se scad
10%. acordate pentru prezenţa si participarea la ore in fiecare semestru.
Datorita modalitaţii de testare nu exista posibilitate de frauda.
Studenţii pot sa isi vada lucrarile dupa ce afla notele.

Bibliografia opţională:
Carţile si manualele pentru dezvoltarea competenţelor lingvistice in limba Engleză
existente la bibloteca facultăţii sau la bibloteca Centrului Britanic din Cluj- Napoca

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea As. drd. Anamaria Florescu
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul 2

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Practical course in Essay writing


Codul: LE 12121
Numărul de credite: 0
Locul de desfăşurare:
Programarea în orar a activităţilor:

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: asist. dr. Mihálycsa Erika


Informaţii de contact (adresă e-mail): mihalycsa@yahoo.com
Ore de audienţă:

III. Descrierea disciplinei:


This practical course involves the active participation of students, working both
individually and in teams, in developing writing skills in the English language. It focuses
on the production of multiple written discourses, trying to underscore the critical and
creative sides of writing.
Objectives:
 providing the abilities of producing various kinds of written discourses clearly,
correctly, coherently but in a personal voice
 adapting students’ writing style to the linguistic register required by the discourse
 introducing distinctions between types of compositions and stylistic devices
adapted to them
 improving the students’ knowledge of written and spoken English
 developing students’ abilities to organize their ideas in a logical and coherent
manner
 developing students’ research skills
Competences:
 the ability to produce various types of written texts (personal, narrative,
argumentative, descriptive, literary, academic essay)
 manipulating linguistic registers and stylistic devices
 developing the ability to focus on a given topic, avoiding unnecessary digressions,
and organize the exposition in an effective, reader-oriented manner
 using text organizers (connectors, paragraphs, cohesion devices)
 researching and communicating the results of the research
 distinguishing between research and plagiarism
Methods:
 interactive discussion of texts
 collective and individual drafting of essays
 class debates on given topics of the essays
 individual production of fully-written essays
 individual and group presentations essays written at home
 feedback and assessment of colleagues’ work

IV. Bibliografia obligatorie:


 Bailey, Stephen, Academic Writing: A Practical Guide for Students, Nelson
Thomas Publisher, London, 2003
 Evans, Virginia, Successful Writing. Proficiency, Express Publishing, Newbury,
1998
 Germov, John, Get Great Marks for Your Essays, Allen & Unwin Publisher,
Crows Nest, N.S.W., 2000.

V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


hand-outs, images, Power-Point presentations produced by the course tutor.

VI. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor


intermediare:

Week 1: introductory class; presentation of activities and requirements.

Week 2:
Topic: punctuation
Key words: correctness, accuracy, language skills.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 3:
Topic: the descriptive essay: describing objects/spaces.
Key words: vocabulary building, organisation (introduction, main body, conclusions),
relevance.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 4:
Topic: the descriptive essay: describing people
Key words: vocabulary building, use of imagery and rhetorical devices, connectors.
Students’ tasks: role playing, drafting and writing, peer-response, debating and
discussing each other’s drafts.

Week 5:
Topic: the narrative essay I
Key words: story telling, raising and maintaining interest, creative writing.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 6:
Topic: the narrative essay II
Key words: writing beginnings and endings, plotlines, topic selection.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 7:
Topic: writing reviews: book reviews
Key words: assessment, critical summary, personal opinion, author presentation,
contextualising, finding relevance.
Students’ tasks: topic debate, drafting and writing, peer-response, debating and
discussing each other’s drafts.

Week 8:
Topic: writing reviews: film reviews
Key words: assessment, critical summary, personal opinion, author presentation,
contextualising, finding relevance.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 9:
Topic: writing reports: assessment and informative reports
Key words: evaluation, opinion, recommendation, information processing.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 10:
Topic: writing reports: survey and proposal reports
Key words: analysis, questionnaires, conclusions, plans, suggestions, projects.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 11:
Topic: the critical essay
Key words: documentation, research, norms of writing, formal requirements, lay-out,
publication.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 12:
Topic: the literary essay I: reading a literary essay
Key words: formal conventions, identifying meanings, literary intepretation
Students’ tasks: drafting and revising an academic essay, peer-response, debating and
discussing each other’s drafts.

Week 13:
Topic: the literary essay II: writing a literary essay
Key words: subjectivity, creativity, open form
Students’ tasks: writing an academic essay, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 14: conclusions, feedback, final paper submission.

VII. Modul de evaluare:


(“continuous assessment”): the final grade consists of:
- the grades of the essays written during the semester (50%)
- the grade of the final essay (20%)
- class attendance and class participation. (30%)

VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:


Attendance: students are expected to attend at least 60 % of the classes delivered. Missed
classes may be compensated by extra-work, but not if there are more than 50%! Failure
to meet attendance requirements automatically results in failure to pass. Plagiarism of
any kind (be it from the internet or the library) will also automatically lead to the
student’s failure to pass.

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Asist. dr. Mihalycsa Erika
Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul II

Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Literatura engleza : Restauraţia şi Iluminismul


Codul: LE12161
Numărul de credite: 7
Locul de desfăşurare: Facultatea de Litere
Programarea în orar a activităţilor: conform orarului

Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Michaela Mudure, doctor in filologie


Informaţii de contact (adresă e-mail, eventual nr. de telefon):
mmudure@yahoo.com
Ore de consultaţii: marti 11-12

Descrierea disciplinei:
Cursul urmareste familiarizarea studentilor cu elemente de baza de istoria literaturii
engleze din secolele al XVII-lea si al XVIII-lea : Restauratia, Iluminismul. Competenţe
dobindite : capacitatea de interpretare si analiza a textelor literare din perioada respectiva,
capacitatea de racordare a continutului istoric al disciplinei la tranzitia contemporana spre
o cultura a democratiei si respectului pentru individ, integrarea vocilor marginale in
cultura iluminismului, capacitatea de regindire a actualităţii Luminilor, competente
interpretative potrivit noilor grile interpretative din domeniul studiilor culturale, close
reading, studiul mentalitatilor, studiile de gen.
Metode utilizate în predare: expunere, dialogul, problematizarea, cazul, exercitiul
comparativ

Bibliografia obligatorie:
Cartile se pot gasi la BCU sau la Biblioteca Facultatii de Litere.

Norton Anthology, London : Norton, 1973.


British Literature 1640-1798, London : Blackwell, 2001.
Cassell’s History of English Literature, New York : Cassell, 2003.
Michael Cordner, Four Restoration Marriage Plays, Oxford : Oxford UP, 2000
Maggie Kilgour, The Rise of the Gothic Novel, New York : Routledge, 2000.
Paul Salzman, Early Women’s Writing, Oxford : Oxford UP, 2003.
Martin Wiggins, Four Jacobean Sex Tragedies, Oxford : Oxford UP, 2001.
Katherine Maus, Four Revenge Tragedies, Oxford : Oxford UP, 2000.
John Richeti, The English Novel in History 1700-1780

Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


Scurte filme video, documentare realizate de BBC. Materialele se imprumuta de la
British Council sau sunt proprietatea titularului de curs.

Planificarea /Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor


intermediare:
Curs 1
Introduction : historical background. James II, Oliver Cromwell, Charles II,
Restoration, William of Orange, Queen Ann. The Georgian Age.
Cuvinte cheie : puritanism, Restauratie, Iluminism
Bibliography : Cassell’s History of English Literature, New York : Cassell, 2003
(pag. 110-115).

Curs 2
Jacobean literature, Revenge tragedy : John Webster, Thomas Middleton, John
Middleton. Court masks : Ben Jonson
Cuvinte cheie : tragedie, razbunare, mit, closet plays, mascaradele curtenesti
Bibliography : Martin Wiggins, Four Jacobean Sex Tragedies, Oxford : Oxford UP, 2001.
Katherine Maus, Four Revenge Tragedies, Oxford : Oxford UP, 2000.

Curs 3 : Metaphysical poetry, John Donne, Richard Crashaw, John Vaughan,
Cuvinte cheie : baroc, concetti, oxymoron, catachresis.
Bibliography : Norton Anthology, London : Norton, 1973 (pag. 1170-1179)
Cassell’s History of English Literature, New York : Cassell.
-the chapter on Donne, Crashaw, Vaughan (140-149)

Curs 4 Ben Jonson


Cuvinte cheie : teoria umorilor, comedia clasica, influenta clasicismului francez
Bibliography : Norton Anthology, London : Norton, 1973.
British Literature 1640-1798, London : Blackwell, 2001 (pag. 30-45)
Cassell’s History of English Literature, New York : Cassell (pag. 116-117)

Curs 5
Restoration Theatre : William Congreve, Aphra Behn, William Wycherley, John
Vanbrugh,
Cuvinte cheie : comedy of love and sexuality, wit, appearance and essence.
Bibliography :
Michael Cordner, Four Restoration Marriage Plays, Oxford : Oxford UP, 2000
Curs 6
John Dryden :
Cuvinte cheie : literary criticism, institutionalization, metadiscourse, comedy, wit,
theory of translation, classicism
Bibliography : Norton Anthology, London : Norton, 1973 (pag. 1703-2434).
British Literature 1640-1798, London : Blackwell, 2001 (pag. 369-389).
Cassell’s History of English Literature, New York : Cassell.
-the chapter on Dryden (pag. 280-285).

Curs 7 mid term paper. Results will be discussed during office hours.

Curs 8
The Enlightenment,
Cuvinte cheie : reason, sentimentalism, sensibility, education, Neo-classicism,
women and the Enlightenment.
Bibliography :
Paul Salzman, Early Women’s Writing, Oxford : Oxford UP, 2003.
Cassell’s History of English Literature, New York : Cassell (the chapter on the
Enlightenment pag. 313-316 ).

Curs 9
Alexander Pope,
Cuvinte cheie : neoclasicism, satira, ironie, spiritul urban.
Bibliography : Norton Anthology, London : Norton, 1973 (pag. 2135-2219).
British Literature 1640-1798, London : Blackwell, 2001 (pag. 701-745).
Cassell’s History of English Literature, New York : Cassell.
-the chapter on Pope (pag. 317-330).

Curs 10
Addison and Steele,
Cuvinte cheie : journalism, essay, newspaper article, classical style.
Bibliography : Norton Anthology, London : Norton, 1973 (pag. 740-747).
British Literature 1640-1798, London : Blackwell, 2001 (pag. 250-256).
Cassell’s History of English Literature, New York : Cassell.
-the chapters on Addison and Steele (pag. 520-526)

Curs 11
The Gothic Novel.
Cuvinte cheie : gotic, sublim, Horace Walpole, Ann Radcliffe, Charles Robert
Maturin, M.G. Lewis
Bibliography : Maggie Kilgour, The Rise of the Gothic Novel, New York :
Routledge, 2000.
Curs 12
The Picaresque Novel. Fielding, Swift, Defoe.
Cuvinte cheie : the picaro, the picara, destiny, theorizing on the novel, travelogue.
Fielding, Swift, Defoe.
Bibliography : Norton Anthology, London : Norton, 1973 (pag. 750-780).
British Literature 1640-1798, London : Blackwell, 2001 (pag. 270-279).
Cassell’s History of English Literature, New York : Cassell.
-the chapters on Defoe, Swift, Fielding (pag. 530-548).
John Richeti, The English Novel in History 1700-1780
-the chapter on Defoe, Swift, Fielding (pag. 175-179).

Curs 13
The Epistolary Novel, dialogism, interference with other novelistic forms, Tobias
Smollett, Samuel Richardson.
Bibliography :
Norton Anthology, London : Norton, 1973 (800-860).
British Literature 1640-1798, London : Blackwell, 2001 (280-290).
Cassell’s History of English Literature, New York : Cassell.
-the chapters on Smollett, Richardson (pag. 550-560)
John Richeti, The English Novel in History 1700-1780
-the chapters on Smollett, Richardson (pag. 180-190)

Curs 14
The Sentimental Novel.
Cuvinte cheie : sentiment, sensibility, sentimentalism, Samuel Richardson,
Laurence Sterne, Jane Austen.
Bibliography :
Norton Anthology, London : Norton, 1973 (pag. 860-900).
British Literature 1640-1798, London : Blackwell, 2001 (pag. 300-310)
Cassell’s History of English Literature, New York : Cassell.
-the chapters on Richardson, Sterne, Austen (pag. 560-570)
John Richeti, The English Novel in History 1700-1780
-the chapters on Richardson, Sterne, Austen (190-210)

Modul de evaluare:
Lucrare de evaluare la mijlocul semestrului : mid-term, care conteaza 30% din nota
finala.
Examen oral.
Criterii de evaluare : calitatea si cantitatea informatiei, capacitatea de analiza si sinteza.
Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:
Prezenta la ore nu e obligatorie, conform regulamentului UBB.
Studentii trebuie sa fi dat lucrarea de verificare (mid-term) pentru a se prezenta la
examen.
Recuperarea orelor se stabileste de comun acord cu studentii.
Plagiat = copierea din surse scrise sau electronice a unor pasaje din alte lucrari, sau
preluarea unor idei din alte lucrari fara indicarea sursei.
Consecintele plagiatului : nota 4.
Frauda la examen e adusa la cunostinta consiliului profesoral pentru decizia finala.
Contestatiile se rezolva cu ajutorul sefului de catedra si al decanului.

Bibliografia opţională:
Cartile se pot gasi la BCU sau la Biblioteca Facultatii de Litere.
Seventeenth-Century Poetry. London : Blackwell, 2003
Eighteenth-Century Poetry. London : Blackwell, 2003
The Blackwell Companion to the Enlightenment. London : Blackwell, 2001.
Popular Fiction by Women 1660-1730. Oxford : Oxford UP, 1997.
The Cambridge Companion to Jonathan Swift, Cambridge, Cambridge UP, 2003
The Cambridge Companion to Alexander Pope, Cambridge, Cambridge UP, 2007
The Cambridge Companion to Aphra Behn, Cambridge, Cambridge UP, 2004
The Cambridge Companion to English Poetry : From Donne to Marvell, Cambridge,
Cambridge UP, 1993

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Conf. Dr. Mihaela Mudure
Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul II

1. Informaţii generale despre curs

Titlul disciplinei: TEATRUL ENGLEZ


Codul: LE 12161
Numărul de credite: 7
Locul de desfăşurare: Facultatea de Litere, str. Horea 31
Programarea în orar a activităţilor: conform orarului stabilit

2. Informaţii despre titularul de curs

Nume, titlul ştiinţific: Adrian PAPAHAGI, lect. dr.


Informaţii de contact: papahagi@upcnet.ro
Ore de audienţă: 2

3. Descrierea cursului
Tematica acestui curs se schimbă anual. În anul universitar 2009 - 2010, tema
aleasă este: „Roman Shakespeare”.
În Renaştere, Roma şi Atena nu erau doar puncte pe harta Europei, ci modele de
civilizaţie, de cultură, de literatură. Acest lucru este cu atât mai adevărat pentru teatrul
elizabetan, ale cărui surse des imitate sunt Seneca şi Plaut. Dincolo de tiparele clasice
ale comediei şi tragediei, Roma îi furnizează lui Shakespeare o locaţie şi personaje
ideale pentru ilustrarea pasiunilor şi virtuţilor antice. Prin studierea celor patru piese
‚romane’ ale lui Shakespeare (Julius Caesar, Anthony and Cleopatra, Titus
Andronicus şi Coriolanus) vom investiga atât sursele antice ale teatrului elizabetan,
cât şi modul în care marea literatură revizitează constant miturile fondatoare şi eroii
emblematici ai culturii europene, oferind contemporanilor totodată alteritatea din care
se naşte plăcerea estetică şi actualitatea care face ca o piesă de teatru să nu fie ‚ohne
warum’, ci să se constituie cel mai adesea într-o lecţie de politică, de morală, sau, pur
şi simplu, într-o lecţie de viaţă.
La aceste piese se va adăuga Caesar and Cleopatra a lui George Bernard Shaw,
ca replică a modernităţii la piesele lui Shakespeare. Metoda aleasă este cea de ‚close
reading’.

4. Bibliografia obligatorie
Toate cărţile şi studiile sunt disponibile la biblioteca de engleză a Facultăţii de Litere
(BCU) sau la biblioteca British Council.
1-4. William Shakespeare, Julius Caesar, Anthony and Cleopatra, Coriolanus, Titus
Andronicus. Ediţie recomandată: The Arden Shakespeare, dar poate fi folosită orice
altă ediţie (Oxford, Cambridge, Penguin, etc.)
5. GB Shaw, Caesar and Cleopatra, Penguin Books, 1950 and numerous reprints. A
nu se omite Prefaţa lui Shaw, care este un text important şi programatic, şi o
excelentă analiză a lui Shakespeare!

5. Bibliografia secundară recomandată. Lucrări de referinţă


Textele sunt disponibile sau depuse în fotocopie la biblioteca de engleză a Facultăţii
de Litere.
1. H. Bloom, The Western Canon, London: Macmillan, 1995 (doar pp. 1-75).
2. Shakespeare. An Anthology of Criticism and Theory 1945-2000, ed. by Russ
McDonald, Oxford: Blackwell, 2003.
3. M. Charney, Shakespeare’s Roman Plays, Cambridge MA, 1968.
4. Shakespeare. A Bibliographical Guide, ed. by S. Wells, Oxford UP, 1990.
5. C. Kahn, Roman Shakespeare, London, 1997.

6. Planificarea/ calendarul întâlnirilor


Prezenţa este recomandată la cursuri, unde vor fi analizate textele obligatorii.

• Curs 1 — Shakespeare şi teoriile literare şi culturale ale secolului XX. ‚Şcoala


resentimentului’ (Harold Bloom) şi Shakespeare ca centru al canonului literar al lumii
anglofone.
• Curs 2 — Roma ca model al dramei elizabetane. Seneca şi tradiţia răzbunării. Plaut
şi comedia clasică. Suetoniu şi vieţile cezarilor.
• Curs 3 — Julius Caesar.
• Curs 4 — Anthony and Cleopatra.
• Curs 5 — Shaw, Caesar and Cleopatra.
• Curs 6 — Titus Andronicus.
• Curs 7 — Coriolanus.

7. Modul de evaluare
Studenţii vor putea să aleagă între o lucrare scrisă (1500 cuvinte, tehnoredactată în
Word) şi un examen scris de două ore. Lucrarea va putea analiza orice aspect al
pieselor studiate. Examenul va consta în 20 de întrebări punctuale, prin care va fi
verificată cunoaşterea şi înţelegerea textelor, şi într-o temă de eseu.

8. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale


• Prezenţa la orele de curs sau de seminar nu este obligatorie. Acceptarea lucrării nu este
condiţionată de un număr minim de prezenţe.
• Se va considera plagiat orice lucrare care conţine idei sau citate preluate din surse
neindicate corespunzător (ghilimele, referinţă completă). Lucrarea plagiată va fi notată cu
1.
• Lucrările pot fi consultate în ziua stabilită de profesor. Studenţii îşi pot consulta
lucrările cu această ocazie şi pot contesta nota, în care caz lucrarea va fi reexaminată şi
renotată, dacă aceasta se justifică.

Decan, Şef de catedră, Titular,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Lect. dr. Adrian Papahagi
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul II

Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Cultura si civilizatia anglo-americana


Codul: LE 12161
Numărul de credite: 7
Locul de desfăşurare:
Programarea în orar a activităţilor:

Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Coneliu Nicolescu , Prof. Dr.


Informaţii de contact (adresă e-mail, eventual nr. de telefon):
corneliunicolescu@yahoo.com
Ore de audienţă:

Descrierea disciplinei:
Cursul abordeaza istoria si dezvoltarea sociala si culturala a societatii americane incepand
de la colonizare, trecand prin perioada coloniala a razboiului de independenta si a
razboiului civil, discuta aparitia primului stat democratic din lume si abordeaza etapele
extrem de dificile parcurse de societatea americana pentru consolidarea principiului „We
the people”, principiul fundamental aflat la baza societatii americane

Predare de curs
Prezentare de lucrari
Discutii si dezbateri interactive despre subiectele importante

Bibliografia obligatorie:
Corneliu Nicolescu America, de la descoperire la razboiul de secesiune, editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1998
Corneliu Nicolescu, America, de la prohibitie la destindere, Presa Universitara Clujeana,
Cluj-Napoca, 1998
Making of America democracy, The: Readings and Documents, edited by Roy Allen
Billington, 1965, New York, Holt, Reinhart, Winston
Allan M. Winkler Trecutul Apropiat, Eseuri si documente despre America de dupa cel
de-al doilea Razboi Mondial, traducere si prefata Corneliu Nicolescu, Daci, Cluj-Napoca,
1996
Life History of the United States, The, Consulting editer: Henry F. Graff, vol. I-IV, 1963-
1964, New York, Time Inc.

Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


Prezentari power point

Albume

Harti

Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare:


Curs saptamanal

Sapt. 1: Descoperire si colonizare


Corneliu Nicolescu America, de la descoperire la razboiul de secesiune, editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1998
Corneliu Nicolescu, America, de la prohibitie la destindere, Presa Universitara Clujeana,
Cluj-Napoca, 1998
Making of America democracy, The: Readings and Documents, edited by Roy Allen
Billington, 1965, New York, Holt, Reinhart, Winston
Allan M. Winkler Trecutul Apropiat, Eseuri si documente despre America de dupa cel
de-al doilea Razboi Mondial, traducere si prefata Corneliu Nicolescu, Daci, Cluj-Napoca,
1996
Life History of the United States, The, Consulting editer: Henry F. Graff, vol. I-IV, 1963-
1964, New York, Time Inc.
Sapt. 2: Perioada coloniala
Corneliu Nicolescu America, de la descoperire la razboiul de secesiune, editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1998
Corneliu Nicolescu, America, de la prohibitie la destindere, Presa Universitara Clujeana,
Cluj-Napoca, 1998
Making of America democracy, The: Readings and Documents, edited by Roy Allen
Billington, 1965, New York, Holt, Reinhart, Winston
Allan M. Winkler Trecutul Apropiat, Eseuri si documente despre America de dupa cel
de-al doilea Razboi Mondial, traducere si prefata Corneliu Nicolescu, Daci, Cluj-Napoca,
1996
Life History of the United States, The, Consulting editer: Henry F. Graff, vol. I-IV, 1963-
1964, New York, Time Inc.
Sapt. 3: Institutiile politice ale coloniilor
Corneliu Nicolescu America, de la descoperire la razboiul de secesiune, editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1998
Corneliu Nicolescu, America, de la prohibitie la destindere, Presa Universitara Clujeana,
Cluj-Napoca, 1998
Making of America democracy, The: Readings and Documents, edited by Roy Allen
Billington, 1965, New York, Holt, Reinhart, Winston
Allan M. Winkler Trecutul Apropiat, Eseuri si documente despre America de dupa cel
de-al doilea Razboi Mondial, traducere si prefata Corneliu Nicolescu, Daci, Cluj-Napoca,
1996
Life History of the United States, The, Consulting editer: Henry F. Graff, vol. I-IV, 1963-
1964, New York, Time Inc.
Sapt. 4: Societatea coloniala, marea trezire si iluminismul
Corneliu Nicolescu America, de la descoperire la razboiul de secesiune, editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1998
Corneliu Nicolescu, America, de la prohibitie la destindere, Presa Universitara Clujeana,
Cluj-Napoca, 1998
Making of America democracy, The: Readings and Documents, edited by Roy Allen
Billington, 1965, New York, Holt, Reinhart, Winston
Allan M. Winkler Trecutul Apropiat, Eseuri si documente despre America de dupa cel
de-al doilea Razboi Mondial, traducere si prefata Corneliu Nicolescu, Daci, Cluj-Napoca,
1996
Life History of the United States, The, Consulting editer: Henry F. Graff, vol. I-IV, 1963-
1964, New York, Time Inc.
Sapt. 5: Declaratia de independenta, razboiul de independenta
Corneliu Nicolescu America, de la descoperire la razboiul de secesiune, editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1998
Corneliu Nicolescu, America, de la prohibitie la destindere, Presa Universitara Clujeana,
Cluj-Napoca, 1998
Making of America democracy, The: Readings and Documents, edited by Roy Allen
Billington, 1965, New York, Holt, Reinhart, Winston
Allan M. Winkler Trecutul Apropiat, Eseuri si documente despre America de dupa cel
de-al doilea Razboi Mondial, traducere si prefata Corneliu Nicolescu, Daci, Cluj-Napoca,
1996
Life History of the United States, The, Consulting editer: Henry F. Graff, vol. I-IV, 1963-
1964, New York, Time Inc.
Sapt. 6: Constitutia federala, formarea guvernului national
Corneliu Nicolescu America, de la descoperire la razboiul de secesiune, editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1998
Corneliu Nicolescu, America, de la prohibitie la destindere, Presa Universitara Clujeana,
Cluj-Napoca, 1998
Making of America democracy, The: Readings and Documents, edited by Roy Allen
Billington, 1965, New York, Holt, Reinhart, Winston
Allan M. Winkler Trecutul Apropiat, Eseuri si documente despre America de dupa cel
de-al doilea Razboi Mondial, traducere si prefata Corneliu Nicolescu, Daci, Cluj-Napoca,
1996
Life History of the United States, The, Consulting editer: Henry F. Graff, vol. I-IV, 1963-
1964, New York, Time Inc.
Sapt. 7: Sclavia in America
Corneliu Nicolescu America, de la descoperire la razboiul de secesiune, editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1998
Corneliu Nicolescu, America, de la prohibitie la destindere, Presa Universitara Clujeana,
Cluj-Napoca, 1998
Making of America democracy, The: Readings and Documents, edited by Roy Allen
Billington, 1965, New York, Holt, Reinhart, Winston
Allan M. Winkler Trecutul Apropiat, Eseuri si documente despre America de dupa cel
de-al doilea Razboi Mondial, traducere si prefata Corneliu Nicolescu, Daci, Cluj-Napoca,
1996
Life History of the United States, The, Consulting editer: Henry F. Graff, vol. I-IV, 1963-
1964, New York, Time Inc.
Sapt. 8: Expansiunea si frontiera
Corneliu Nicolescu America, de la descoperire la razboiul de secesiune, editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1998
Corneliu Nicolescu, America, de la prohibitie la destindere, Presa Universitara Clujeana,
Cluj-Napoca, 1998
Making of America democracy, The: Readings and Documents, edited by Roy Allen
Billington, 1965, New York, Holt, Reinhart, Winston
Allan M. Winkler Trecutul Apropiat, Eseuri si documente despre America de dupa cel
de-al doilea Razboi Mondial, traducere si prefata Corneliu Nicolescu, Daci, Cluj-Napoca,
1996
Life History of the United States, The, Consulting editer: Henry F. Graff, vol. I-IV, 1963-
1964, New York, Time Inc.
Sapt. 9: Razboiul de secesiune, reconstructia
Corneliu Nicolescu America, de la descoperire la razboiul de secesiune, editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1998
Corneliu Nicolescu, America, de la prohibitie la destindere, Presa Universitara Clujeana,
Cluj-Napoca, 1998
Making of America democracy, The: Readings and Documents, edited by Roy Allen
Billington, 1965, New York, Holt, Reinhart, Winston
Allan M. Winkler Trecutul Apropiat, Eseuri si documente despre America de dupa cel
de-al doilea Razboi Mondial, traducere si prefata Corneliu Nicolescu, Daci, Cluj-Napoca,
1996
Life History of the United States, The, Consulting editer: Henry F. Graff, vol. I-IV, 1963-
1964, New York, Time Inc.
Sapt. 10: America la 1900, perioada progresista, 1895-1920, SUA in Primul Razboi
Mondial
Corneliu Nicolescu America, de la descoperire la razboiul de secesiune, editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1998
Corneliu Nicolescu, America, de la prohibitie la destindere, Presa Universitara Clujeana,
Cluj-Napoca, 1998
Making of America democracy, The: Readings and Documents, edited by Roy Allen
Billington, 1965, New York, Holt, Reinhart, Winston
Allan M. Winkler Trecutul Apropiat, Eseuri si documente despre America de dupa cel
de-al doilea Razboi Mondial, traducere si prefata Corneliu Nicolescu, Daci, Cluj-Napoca,
1996
Life History of the United States, The, Consulting editer: Henry F. Graff, vol. I-IV, 1963-
1964, New York, Time Inc.
Sapt. 11: SUA pe scena internationala interbelica, marea criza
Corneliu Nicolescu America, de la descoperire la razboiul de secesiune, editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1998
Corneliu Nicolescu, America, de la prohibitie la destindere, Presa Universitara Clujeana,
Cluj-Napoca, 1998
Making of America democracy, The: Readings and Documents, edited by Roy Allen
Billington, 1965, New York, Holt, Reinhart, Winston
Allan M. Winkler Trecutul Apropiat, Eseuri si documente despre America de dupa cel
de-al doilea Razboi Mondial, traducere si prefata Corneliu Nicolescu, Daci, Cluj-Napoca,
1996
Life History of the United States, The, Consulting editer: Henry F. Graff, vol. I-IV, 1963-
1964, New York, Time Inc.
Sapt. 12: Al doilea razboi mondial, societatea americana postbelica, lupta pentru drepturi
si libertati civile
Corneliu Nicolescu America, de la descoperire la razboiul de secesiune, editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1998
Corneliu Nicolescu, America, de la prohibitie la destindere, Presa Universitara Clujeana,
Cluj-Napoca, 1998
Making of America democracy, The: Readings and Documents, edited by Roy Allen
Billington, 1965, New York, Holt, Reinhart, Winston
Allan M. Winkler Trecutul Apropiat, Eseuri si documente despre America de dupa cel
de-al doilea Razboi Mondial, traducere si prefata Corneliu Nicolescu, Daci, Cluj-Napoca,
1996
Life History of the United States, The, Consulting editer: Henry F. Graff, vol. I-IV, 1963-
1964, New York, Time Inc.
Sapt. 13: Sistemul politic american, partidele politice, sistemul educational
Corneliu Nicolescu America, de la descoperire la razboiul de secesiune, editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1998
Corneliu Nicolescu, America, de la prohibitie la destindere, Presa Universitara Clujeana,
Cluj-Napoca, 1998
Making of America democracy, The: Readings and Documents, edited by Roy Allen
Billington, 1965, New York, Holt, Reinhart, Winston
Allan M. Winkler Trecutul Apropiat, Eseuri si documente despre America de dupa cel
de-al doilea Razboi Mondial, traducere si prefata Corneliu Nicolescu, Daci, Cluj-Napoca,
1996
Life History of the United States, The, Consulting editer: Henry F. Graff, vol. I-IV, 1963-
1964, New York, Time Inc.
Sapt. 14: Razboiul rece, detente, prabusirea sistemului comunist – America si NATO.
America si razboiul impotriva terorismului
Corneliu Nicolescu America, de la descoperire la razboiul de secesiune, editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1998
Corneliu Nicolescu, America, de la prohibitie la destindere, Presa Universitara Clujeana,
Cluj-Napoca, 1998
Making of America democracy, The: Readings and Documents, edited by Roy Allen
Billington, 1965, New York, Holt, Reinhart, Winston
Allan M. Winkler Trecutul Apropiat, Eseuri si documente despre America de dupa cel
de-al doilea Razboi Mondial, traducere si prefata Corneliu Nicolescu, Daci, Cluj-Napoca,
1996
Life History of the United States, The, Consulting editer: Henry F. Graff, vol. I-IV, 1963-
1964, New York, Time Inc.

Modul de evaluare:
Verificare pe parcurs

Lucrari de semestru

Participare activa
30%

Examen scris
70%

Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:


Fraudele de orice fel sunt penalizate conform regulamentelor in vigoare
Bibliografia opţională:
http://usinfo.state.gov/products/pubs/history/toc.htm

http://americanhistory.about.com/od/colonialamerica/

http://www.americanrevolution.com/

http://odur.let.rug.nl/~usa/H/1994/chap1.htm

http://www.historycentral.com/wars.html

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Prof. Dr. Corneliu Nicolescu
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul 2

Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Curs practic Interpretări texte


Codul: LE 12161
Numărul de credite: 0
Locul de desfăşurare:
Programarea în orar a activităţilor:

Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: asist. dr. Mihálycsa Erika


Informaţii de contact (adresă e-mail): mihalycsa@yahoo.com
Ore de audienţă:

Descrierea disciplinei:
Acest curs practic are ca scop introducerea şi punerea în practică a unor noţiuni de bază
de interpretare literară. Se bazează pe o abordare hermeneutică şi de teoria receptării şi
propune pentru lectură un grup de nuvele şi romane scurte văzute ca reprezentative
pentru literatura britanică modernă şi contemporană. Autorii selectaţi sunt figuri canonice
ale primei şi celei de-a doua jumătăţi a sec. XX, oferind posibilitatea unei introduceri în
tematicile, strategiile narative şi convenţiile scriiturii moderne şi postmoderne, cât şi în
convenţiile genului romanesc. Studenţilor li se cere o participare activă în procesul de
lectură, în discuţiile şi dezbaterile pe text, avându-se ca scop dezvoltarea capacităţii de
interpretare textuală bazată pe close reading, şi a gîndirii şi interpolării critice.

Obiective:
 Familiarizarea studenţilor cu practica şi limbajul interpretării literare: lectura
(close reading) şi contextualizarea unui text de ficţiune
 Discutarea convenţiilor nuvelei şi romaneşti pe parcursul secolului XX: de la
realism la modernismul experimental şi la postmodernism
 Introducerea şi aplicarea termenilor-cheie a diferitelor şcoli de teorie
(poststructuraliste; teoria receptării, deconstructivism, feminism, postcolonialism
şamd.)

Competenţe:
 Dobândirea capacităţii de a interpreta un text de ficţiune
 Cunoaşterea şi manipularea abilă a limbajelor şi termenilor critice
 Înţelegerea convenţiilor literare specifice prozei scurte şi genului romanesc
 Elaborarea unor discursuri argumentative critice coerente pe baza textelor studiate

Metode:
 discuţii interactive pe baza textului
 close reading
 dezbateri în grup
 explicarea şi discutarea sistemelor de gândire critică-teoretică introdusă pe lista
bibliografică optţională
 prezentări individuale şi în grup pe teme indicate de titularul de curs

Bibliografia obligatorie:
Virginia Woolf – “An Unwritten Novel”
Jeanette Winterson – “Disappearance II”, in The World and Other Places
Angela Carter – “Peter and the Woolf”
Julian Barnes – “Junction”/”Gnossienne”, from Cross Channel
Anita Desai – Fasting, Feasting
A.S. Byatt – “Baglady”

Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: hand-out,


imagini, prezentări Power-Point de către titularul de curs.

Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare:

Week 1: introductory class – presenting objectives and requirements; introducing the


general theoretical frame of the practical course, authors and texts to be studied and
methods or critical trends to be used.

Week 2:
Topic: modernist self-referential writing. Virginia Woolf, ‘An Unwritten Novel’
Key words: self-referential structures, ‘reality’ vs. fiction
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.
Week 3:
Topic: opening up to postmodernist selfreferential structures. Flann O’Brien, At Swim-
Two-Birds (fragm.) - I
Key words: metafiction, parody, pastiche, crossing the levels of fictionality, ‘strange
loops’
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 4:
Topic: opening up to postmodernist selfreferential structures. Flann O’Brien, At Swim-
Two-Birds (fragm.) - I
Key words: metafiction, parody, pastiche, rewriting and parodying tradition (traditional
realism, modernist narrative strategies)
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 5:
Topic: modernist narrative strategies Virginia Woolf, ‘An Unwritten Novel”
Key words: modernism, impressionism; perspectivism, interior time vs. linear time;
representing (fluid) consciousness.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 6:
Topic: modernist narrative strategies revisited: Jeanette Winterson, ‘Disappearance II’
Key words: convention, defamiliarisation, syntagmatic, paradigmatic, readerly, writerly;
fluid world, fluid self, fluid time; revisiting the gothic as genre.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 7:
Topic: postmodernist attitude to tradition. Julian Barnes, ‘Gnossienne’
Key words: fragmentation, indeterminacy; undermining the authority of literary tradition
and its institutions, play with the implied author/implied reader
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 8:
Topic: History vs. (his)tories. Julian Barnes, ‘Junction’
Key words: grand narrative vs. petit histoire; history, memory, fiction, ideology
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.
Week 9:
Topic: Hybrid genres. Angela Carter, ‘Peter and the Woolf’
Key words: Gothic revisited; the fairy tale revisited; rewriting gender roles
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 10:
Topic: Identity problematized. Anita Desai: Fasting, Feasting (I)
Key words: traditional community vs. postmodern experience. Fractured identities,
colonial mimicry, the fracturing of patterns (national/ethnic, linguistic, gender roles). The
body as marker of identity
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 11
Topic: Identity problematized. Anita Desai: Fasting, Feasting (II)
Key words: hybrid identities, migrants, non-fixed identification patterns.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 12
Topic: In-between identities. Salman Rushdie, ‘East, West’
Key words: migrants, cultural interface, translation.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 13
Topic: Irishness, national identity, national history revisited. Patrick McCabe, Breakfast
on Pluto/ Mondo desperado (fragm.)
Key words: challenge of central narratives (family, tradition, history, nationalism).
‘Core’ vs. marginal identities
Students’ tasks: 1) reading the text, contributing to class debates
2) final paper submission.

Week 14: conclusions and feed-back.

Modul de evaluare: verificare pe parcurs – nota finală se compune din:


- nota obţinută pe testul de la jumătatea semestrului (20%)
- Un eseu final, predate la sfârşitul semestrului (60%)
- Participare activă, intervenţii (20%)
Cerinţe pentru eseul final: eseul final va fi o analiză a unui text studiat sintr-una din
perspectivele critice introduce. Contribuţia personală este încurajată, dar folosirea de
surse critice este recomandată.

Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:


Prezenţă: prezenţa minimă la cursuri este de 60 %. Plagiatul va duce automat la pierderea
examenului.

Bibliografia opţională:
 Bradbury, Malcolm, McFarlane, James, eds.: Modernism: A Guide to European
Literature, 1890-1930, Penguin Books, London, 1991
 Levanson, Michael, ed., The Cambridge Companion to Modernism, Cambridge
University Press, Cambridge, 1999
 Reid, Jan: The Short Story, Routledge, London & New York, 199 4
 Rivkin, Julie, Michael Ryan, Literary Theory: An Anthology, Blackwell, Oxford,
2004.

Decan, Sef de catedra, Titular de curs


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea asist. dr. Mihálycsa Erika
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul 2

Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Curs practic Eseuri


Codul: LE 12161
Numărul de credite: 0
Locul de desfăşurare:
Programarea în orar a activităţilor:

Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: asist. dr. Mihálycsa Erika


Informaţii de contact (adresă e-mail): mihalycsa@yahoo.com
Ore de audienţă:

Descrierea disciplinei:
Acest curs practic prevede participarea activă a studenţilor care vor lucra atât individual
cât şi în grup, şi urmăreşte îmbunătăţirea şi perfecţionarea englezei scrise. Cursul are în
vedere compunerea a unei game de discursuri scrise în limba engleză, facilitând
dezvoltarea scrierii critice şi creative.
Obiective:
 Dezvoltarea abilităţilor de a produce varii tipuri de discursuri scrise într-o manieră
clară, coerentă, şi într-un ton personal
 Adaptarea stilului de a scrie al studenţilor la registrul de vorbire cerut de tipul de
discurs
 Introducerea unor distincţii între diferitele tipuri de compunere şi tehnici de stil
adaptate la acestea
 Perfecţionarea cunoştinţelor de limbă engleză, atât în scris cât şi oral, ale
studenţilor
 Dezvoltarea abilităţii de a-şi organiza ideile într-un mod logic şi coerent
 Dezvoltarea metodelor de cercetare a studenţilor
Competenţe:
 Abilitatea de a produce diferite tipuri de texte scrise (eseu narativ, argumentativ,
descriptiv, literar, critic)
 Manipularea abilă a registrelor lingvistice şi a tehnicilor de stil
 Abilitatea de a se concentra pe un subiect ales, organizarea expunerii într-un mod
eficace, orientat spre cititor
 Organizarea şi structurarea textului (paragrafe, conjuncţii, logical connectors)
 Cercetare şi comunicarea rezultatelor cercetării
 Distincţia clară între cercetare, folosirea informaţiei scrise şi plagiat
Metode:
 Dezbateri interactive pe baza unor texte
 Elaborarea unor schiţe de idei pentru eseuri (individual, în grup)
 Dezbateri în grup pe teme la alegere
 Compunerea individuală de eseuri
 Prezentarea individuală şi în grup a eseurilor scrise individual
 Feedback şi evaluarea lucrărilor colegilor

Bibliografia obligatorie:
 Bailey, Stephen, Academic Writing: A Practical Guide for Students, Nelson
Thomas Publisher, London, 2003
 Evans, Virginia, Successful Writing. Proficiency, Express Publishing, Newbury,
1998
 Germov, John, Get Great Marks for Your Essays, Allen & Unwin Publisher,
Crows Nest, N.S.W., 2000.

Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


hand-out, imagini, prezentări Power-Point de către titularul de curs

Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare:

Week 1: introductory class; presentation of activities and requirements.

Week 2:
Topic: punctuation
Key words: correctness, accuracy, language skills.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 3:
Topic: the descriptive essay: describing objects/spaces.
Key words: vocabulary building, organisation (introduction, main body, conclusions),
relevance.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 4:
Topic: the descriptive essay: describing people
Key words: vocabulary building, use of imagery and rhetorical devices, connectors.
Students’ tasks: role playing, drafting and writing, peer-response, debating and
discussing each other’s drafts.

Week 5:
Topic: the narrative essay I
Key words: story telling, raising and maintaining interest, creative writing.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 6:
Topic: the narrative essay II
Key words: writing beginnings and endings, plotlines, topic selection.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 7:
Topic: writing reviews: book reviews
Key words: assessment, critical summary, personal opinion, author presentation,
contextualising, finding relevance.
Students’ tasks: topic debate, drafting and writing, peer-response, debating and
discussing each other’s drafts.

Week 8:
Topic: writing reviews: film reviews
Key words: assessment, critical summary, personal opinion, author presentation,
contextualising, finding relevance.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 9:
Topic: writing reports: assessment and informative reports
Key words: evaluation, opinion, recommendation, information processing.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 10:
Topic: writing reports: survey and proposal reports
Key words: analysis, questionnaires, conclusions, plans, suggestions, projects.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 11:
Topic: the critical essay
Key words: documentation, research, norms of writing, formal requirements, lay-out,
publication.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 12:
Topic: the literary essay I: reading a literary essay
Key words: formal conventions, identifying meanings, literary intepretation
Students’ tasks: drafting and revising an academic essay, peer-response, debating and
discussing each other’s drafts.

Week 13:
Topic: the literary essay II: writing a literary essay
Key words: subjectivity, creativity, open form
Students’ tasks: writing an academic essay, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 14: conclusions, feedback, final paper submission.

Modul de evaluare:
Verificare pe parcurs. Nota finală se compune din:
- Notele date pe eseurile scrise pe durata semestrului (50%)
- Nota pe eseul final (30%)
- Activitate pe parcurs (20%).

Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:


Prezenţă: studenţilor li se cere prezenţa la minim 60 % din cursuri şi predarea la timp a
eseurilor scrise. Plagiatul va duce automat la pierderea examenului.

Decan, Sef de catedra, Titular de curs


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea asist. dr. Mihálycsa Erika
UNIVERSITATEA “BABES-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE LITERE
CATEDRA DE LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrări practice

Titlul disiplinei: Limba engleză contemporană: Semantica


Codul: 21121
Număr de credite: 8
Locul de desfăşurare: Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere
Programarea în orar a activităţilor: semestru I, miercuri 10-12

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrări practice

Nume, titlul ştiinţific: Mihai Mircea ZDRENGHEA, profesor univ. doctor


Informaţii de contact: mihai.zdrenghea@softwaredesign.ro; tel. 0264 414241
Ore de audienţă: miercuri 12-14

III. Descrierea disciplinei:

Cursul face o prezentare a conceptelor folosite în descrierea sensului. În ultima perioadă


semantica a atras atenţia mai mult decât oricare alt domeniu al studiului limbii. Interesul
pentru studiul sensului a atras atât contribuţii din partea filosofilor şi logicienilor cât şi
din partea psihologilor şi lingviştilor. Cursul nostru oferă o prezentare clara, succintă a
tuturor problemelor care in mod tradiţional implică semantica, dar în acelaşi timp se
ocupă şi de noile direcţii de dezvoltare a cercetărilor în acest domeniu. Arătăm ca
semantica nu este, nu poate fi, o disciplină clar definită şi integrată. Este mai degrabă un
set de studii asupra folosirii limbii în relaţie cu multiplele faţete ale experienţei umane, în
contexte lingvistice şi non-lingvistice, care stabilesc rolul şi locul participanţilor în actul
de vorbire (discurs), relaţia dintre cunoştinţe şi experienţă precum şi condiţiile în care
limbajul este folosit corect.

Competenţe: (a) cunoaşterea unor concepte lingvistice referitoare la semantica si a unor


reguli de identificare şi descriere a sensului în engleza
(b) însuşirea abilităţii de a folosi corect materialul lingvistic astfel încât să
poată determina structura sensului la diferite nivele (grup nominal, grup
verbal, propoziţie)
Metode de predare: (a) utilizarea unui curs interactiv cu fundament de prelegere
(b) discuţii în cadrul cursului pe baza unor exemple
(c) folosirea materialului predat in situaţii concrete de analiză.
IV. Bibliografie obligatorie:

CHIŢORAN, D., Elements of English Structural Semantics, Editura Didactică şi


Pedagogică, Bucureşti, 1973
LEECH, Geoffrey N., Semantics, Penguin Books, Harmondsworth, 1974
LEECH, Geoffrey N., Principles of Pragmatics, Longman, London, 1983
LYONS, John, Semantics, Cambridge University Press, Cambridge, 1977
PALMER, F.R. Semantics, Cambridge University Press, Cambridge, 1976
STEINBERG, D.D. and JAKOVOBITS, L.A. Semantics, Cambridge University press,
cambridge, Mass. 1971
HALLIDAY, M.A.K. An Introduction to Functional Grammar, Edward Arnold, London,
1994
ZDRENGHEA, Mihai, Introduction to Semantics, University Press, Cluj-Napoca, 1977

V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Cursul


tiparit, handouts, etc.

VI. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi verificărilor / examinărilor


intermediare:

Curs 1: Introduction
Termenii de semantica şi sens, semantica si sintaxă, semantică şi semiotică,
semantică şi pragmatică, semantică istorică

Cuvinte cheie: sense, meaning, semnification


Bibliografie: M. Zdrenghea, Introduction to Semantics, pp.15-25
F.R. Palmer, Semantics, pp. 1-12

Curs 2: The Scope of Semantics


Concepte, sens şi referinţă, tipuri de sens, cuvântul ca unitate semantică

Cuvinte cheie: sense, meaning, semnification, reference, lexical unit


Bibliografie: M. Zdrenghea, Introduction to Semantics, pp.25-29
F.R. Palmer, Semantics, pp. 25-42

Curs 3: The Non-linguistic Context


Excluderea contextului, context situaţional, relativitate lingistică

Cuvinte cheie: sense, meaning, semnification, reference, lexical unit


Bibliografie: M. Zdrenghea, Introduction to Semantics, pp.25-29
F.R. Palmer, Semantics, pp. 25-42

Curs 4: Lexical Structure


Sinonimie, polisemie şi omonimie, incompatibilitate, hiponimie, antonimie, relaţii
de opoziţie
Cuvinte cheie: lexical unit, opposition, relation
Bibliografie: M. Zdrenghea, Introduction to Semantics, pp.32-45
F.R. Palmer, Semantics, pp. 59- 84
D. Chiţoran, Elements of English Structural Semantics, pp.101-115

Curs 5: Linguistic Context


Contextul ca sens, colocaţii, idiomuri, gramatică şi colocaţii

Cuvinte cheie: relation, collocation, context


Bibliografie: M. Zdrenghea, Introduction to Semantics, pp.51-58
F.R. Palmer, Semantics, pp. 92-101

Curs 6: Meaning and the Sentence


Cuvânt şi propoziţie, reguli de proiecţie, analitic şi sintetic

Cuvinte cheie: projection, redundancy, analytical, synthetic


Bibliografie: M. Zdrenghea, Introduction to Semantics, pp.60-75
F.R. Palmer, Semantics, pp. 102-113

Curs 7: The Problem of Meaning


Definirea referenţiala a sensului. Definirea conceptuală a sensului. Semnificaţie
şi sens. Denotaţie şi conotaţie.

Cuvinte cheie: referential, conceptual, connotation, denotation


Bibliografie: M. Zdrenghea, Introduction to Semantics, pp.76-93
D. Chiţoran, Elements of English Structural Semantics, pp.33-39

Curs 8: Motivation of Meaning


Motivare absolută. Motivare relativă

Cuvinte cheie: relative, absolute, motivation, sense, meaning


Bibliografie: M. Zdrenghea, Introduction to Semantics, pp.95-102
D. Chiţoran, Elements of English Structural Semantics, pp.41-46

Curs 9: Interpretive Semantics


Mărci semantice, distinguishers, restricţii selective, lecţiuni lexicale, lecţiuni
derivate, reguli de redundanţă, forma lexiconului

Cuvinte cheie: relative, absolute, motivation, sense, meaning


Bibliografie: M. Zdrenghea, Introduction to Semantics, pp.95-122
Steinberg, D.D. and Jakovobits, L.A. Semantics, pp. 267-301

Curs 10: Semantics and Grammar


Gramatica şi lexiconul, gramatica formală, gen şi număr, persoană şi deixis,
tranzitivitate şi cauzalitate
Cuvinte cheie: deixis, person, formal, transitivity, causality
Bibliografie: M. Zdrenghea, Introduction to Semantics, pp.129-141
F.R. Palmer, Semantics, pp. 114-133

Curs 11: The Speaker’s Semantics


Acte de vorbire. Felicity conditions. Principiul de cooperare. Maxime. Principiul
de politeţe. Presupoziţii. Deixis

Cuvinte cheie: deixis, cooperation, maxims, speech acts, principle


Bibliografie: G.N. Leech, Principles of Pragmatics, pp. 79-130
M. Zdrenghea, Introduction to Semantics, pp.163-179

Curs 12: Generative Semantics


McCawley’s Interpretation. Ross’ answer. Fodor and Katz’s Interpretation

Cuvinte cheie: argument, generative


Bibliografie: M. Zdrenghea, Introduction to Semantics, pp.145-162

Curs 13: Linguistic Relativism and Semantic Universals


Relativismul lingvistic. Universalii semantice. Problema sensului în traduceri

Cuvinte cheie: relative, relativism, universal


Bibliografie: M. Zdrenghea, Introduction to Semantics, pp.184-190
D. Chiţoran, Elements of English Structural Semantics, pp. 66-78

Curs 14: Structural Approaches to the Study of Meaning


Analiza componenţială

Cuvinte cheie: relative, relativism, universal


Bibliografie: M. Zdrenghea, Introduction to Semantics, pp.191-195
D. Chiţoran, Elements of English Structural Semantics, pp. 45-55

VII. Modul de evaluare:

La sfârşitul cursului studenţii vor da un examen care va verifica atât cunoştinţele teoretice
cât şi cele practice de interpretare a sensului. Studenţilor li se va cere să prezinte
aspectele teoretice şi să rezolve probleme practice.

VIII. Detalii organizatorice:

 Prezenţa la orele de curs nu sunt obligatorii. Prezenta la cursul practice este obligatorie
minimum 80 %.
 Pentru cele 8 (opt) credite aferente disciplinei se iau in calcul notele de la semantica,
stilistica si cursul practic din semestrul respectiv conform distributiei la codul 21121 din
Planul de Invatamint.
 Utilizarea fraudei în cazul examenului va determina automat sistarea procesului de
examinare şi evaluarea cu nota 1 (unu). Se va solicita conducerii Facultatii
exmatricularea studentului in cauza conform regulamentului.
 La afisarea rezultatelor examenului se va mentiona si data si ora cind studentii pot sa-si
vada lucrarile.
 Orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului
pentru reevaluarea lucrării. Rezultatul acestei reevaluări se va face de faţă cu studenţii în
decurs de 2 zile de la data contestaţiei.

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Prof. Dr. Mihai Zdrenghea
UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE LITERE
ANUL UNIVERSITAR 2009 - 2010
SEMESTRUL III

INFORMAŢII GENERALE DESPRE CURS

TITLUL DISCIPLINEI: Analiza stilurilor literare


CODUL DISCIPLINEI: LE 21121
NUMARUL DE CREDITE: 8 (împreună cu cursul de Semantică)
LOCUL DE DESFĂŞURARE: FACULTATEA DE LITERE, conform orarului afişat

II INFORMAŢII DESPRE TITULARUL DE CURS


NUME, TITLU ŞTIINŢIFIC: Cristina Tătaru, conf. dr.
INFORMAŢII DE CONTACT: cristina_a_tataru¤yahoo.co.uk
ORE DE AUDIENŢĂ: 4

III DESCRIEREA DISCIPLINEI

Cursul este o introducere în problemele stilisticii, axat pe două mari compartimente:


descrierea tropilor şi figurilor de stil în vederea efectuării de analize stilistice şi
problematica stilurilor funcţionale, registru, idiolect, dialect, sociolect, cu caracteristicile
lor. Fiind o disciplină lingvistică ancilară şi literaturii, absolvirea disciplinei îi va ajuta pe
studenţi să aibă o capacitate mai riguroasă de a analiza textul literar, markerii de stil
specifici unui autor, unui curent literar sau tip de text. Având în vedere că este un curs
exclusiv teoretic (neavând prevăzut seminar), metodele de predare sunt necesar
interactive, pentru a avea tot timpul feed-back-ul studenţilor. De asemeni sunt prevăzute
şi aplicaţii practice.

IV BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIE

Crystal, David and Derek Davy, Investigating English Style, Longmans, London, 1969
Freeman, Donald C (ed.), Essays in Modern Stylistics,Methuen, London and New York,
1981
Irimia Dumitru, Introducere în stilistică, Polirom, Iaşi, 1999
Toate aceste titluri se găsesc la biblioteca secţiei de engleză a Facultăţii, cu excepţia celui
de-al doilea, din care studenţilor li se oferă handout-uri xerox, ori de cîte ori este nevoie.

V. PLANIFICAREA CURSURILOR

Săptămâna I – curs introductiv –


Obiectul stilisticii, metode de cercetare, concepte fundamentale cu care operează şi
domenii adiacente.
Concepte de bază: stil, stil literar vs. stil funcţional, mărci stilistice şi rolul lor în text,
textul literar ca discurs, coeziunea şi coerenţa în textul literar. Tropi şi figuri de stil.
Bibliografie: Crystal and Davy, op.cit., pp. 3-14

Săptămâna II – curs –
Argumente în favoarea unei descrieri lingvistice a stilurilor. Niveluri de analiză. Nivelul
fonetic.
Concepte de bază: fonetică vs. grafetică, aliteraţie, ritm, metru, rimă.
Bibliografie: Crystal and Davy, op.cit., pp 15-40

Săptămâna III – curs –


Tropi şi figuri de stil la nivelul lexical. Relaţii de sens în cazul tropilor lexicali.
Importanţa contextului şi co-textului.
Concepte de bază: metaforă, metonimie, sinecdocă, ironie, epitet, hendiadă, comparaţie.
Bibliografie: Fish, Stanley E., What is Stylistics and WhyDo They Say such Terrible
Things About It? In: Freeman, Donald E. (ed.), op.cit.,pp 53-79.

Săptămâna IV – curs –
Sintaxa textului literar. Relaţii interpropoziţionale. Propoziţii principale şi subordonate.
Structura paragrafului.
Concepte de bază:construcţii paralele, antiparalele (chiasmul), repetiţia, gradaţia,
hiperbola; coordonare şi subordonare în text, unităţi suprafrazale.
Bibliografie: Crystal and Davy, op. cit, pp. 40-60

Săptămâna V – aplicaţie practică –


Studenţii vor fi rugaţi să revadă cursurile şi se vor face analize stilistice cu identificarea şi
descrierea tropilor şi figurilor de stil din cateva texte literare, atât în proză, cât şi în
versuri şi text dramatic.

Săptămâna VI – curs –
Stilurile funcţionale în engleză. Criterii de departajare, clasificare.
Concepte de bază: discurs, categorii ale discursului. Stil funcţional vs. dialect, sociolect,
idiolect, registru.
Bibliografie: Crystal and Davy: op.cit., pp.61-91.

Săptămâna VII –curs –


Engleză orală vs. engleză scrisă. Principalele trăsături ale stilului oral.
Concepte de bază: limbaj conversaţional, limbaj telefonic, limbaj oral informal/formal,
distinctivitate stilistică, moduri de marcare a emfazei.
Bibliografie: Crystal and Davy, op.cit., pp.95-123

Săptămâna VIII – curs –

Limbajul religios. Limbajul textelor religioase vs. limbajul predicii. Elemente arhaice şi
arhaizante.
Concepte de bază: arhaic, arhaizant, limba biblică, limba liturgică. Probleme
traductologice în diacronie.
Bibliografie: Crystal and Davy, op.cit., pp147-171.
Săptămâna IX – curs –

Engleza legală. Asemănări şi diferenţe între aceasta şi limbajul religios. Restricţia lipsei
de ambiguitate. Despre importanţa punctuaţiei în textul legal.
Concepte de bază: text de lege vs. act notarial. Inteligibilitatea textului de lege şi
condiţiile acesteia. „Terms of art” în limbajul juridic modern.
Bibliografie: Crystal and Davy, op.cit., pp193-217

Săptămâna X – aplicatie practică

Textul Magnei Charta, faţă de Declaraţia de Independenţă. Ambiguităţi şi certitudini.


Analiză stilistică diacronică. Se poate vorbi de evoluţie în cazul englezei legale?
Probleme de echivalare a stilurilor legale, în diacronie.

Săptămâna XI – curs –

Engleza jurnalistică. Limba reportajelor faţă de cea a marii şi micii publicităţi. Limbajul
titlurilor. Ambiguitatea şi funcţiile ei în jurnalistică.
Concepte de bază: omogenitate lingvistică vs. eclectism stilistic; funcţia de informare;
limbajul tabloidelor; limbaj tip „digest”; varianta grafetică vs. varianta grafologică.
Bibliografie: Crystal and Davy, op.cit., pp.173-192

Săptămâna XII – curs –

Engleza ştiinţifică. Caracteristici morfo-sintactice. De la limba tratatelor la cea a eseului.


Concepte de bază: Modul de formare al termenilor ştiinţifici. Grupul nominal în textul
ştiinţific. Tipuri de împărţire în paragrafe. Descifrarea textului ştiinţific. Dicţionarele
tehnice şi modul lor de folosire.
Concepte de bază: reguli contrastive de splitare a substantivelor complexe, câteva afixe
greco-latine cu sens fix, „capcane” ale ambiguităţii în textul ştiinţific.
Bibliografie: Crystal and Davy, op. cit., pp 251-253.

Saptamana XIII – aplicatie practică –

Din analiza stilistică a câtorva texte din diverse domenii ştiinţifice, studenţii vor fi rugaţi
sa discute rolul ambiguităţii în diverse stiluri funcţionale şi traductibilitatea acestora
pentru a.un non-vorbitor nativ de engleză şi b. un filolog.

Săptămâna XIV – seminar recapitulativ –

Studenţii vor fi rugaţi sa-şi revadă cursurile, în vederea lămuririi problemelor care au
apărut, se vor discuta modul de examinare, criteriile de acordare a notelor şi detaliile
referitoare la data afişării rezultatelor. De asemeni vor fi rugaţi ca, sub protecţia
anonimatului, să ofere în scris orice sugestii posibile de îmbunătăţire a cursului,
modalităţii de examinare sau notare.
VII MODUL DE EVALUARE
Se va evalua capacitatea de a face o analiză stilistică pe text, cu recunoaşterea tipului de
text supus analizei şi cu un scurt comentariu asupra eventualelor dificultăţi de înţelegere
şi identificare a textului. Textele vor fi diferite de la student la student. Examenul este
scris, iar nota se adaugă la nota de Semantică, cu care se face media aritmetică.

VIII DETALII ORGANIZATORICE, GESTIONAREA SITUAŢIILOR SPECIALE

Prezenţa la curs şi seminar nu este obligatorie. Studenţii se pot prezenta la examen în


oricare sesiune normală sau de restanţe. Cursurile pot fi recuperate de comun acord. Prin
natura seminariilor (studenţilor nu li se cer referate sau prezentări de materiale), plagiatul
nu este posibil. În caz de lucrări identice la examen, el sunt notate cu 3. In caz de fraudă,
studentul este sancţionat prin întreruperea examenului. Studenţii pot sa-şi vadă lucrările
în următoarele două ore de la afişarea rezultatelor, precum şi prin anunţarea profesorului
în prealabil şi stabilirea unei date. Contestaţiile se rezolvă de Comisia de Etică a
Facultăţii, prin recorectarea lucrării de către o comisie specială.

DECAN, SEF DE CATEDRA, TITULAR CURS,


Prof. dr. Corin Braga Prof.dr. Mihai M.Zdrenghea Conf.dr. Cristina Tataru
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul I

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Curs practic exercitii gramaticale/Practical Course in Grammar


Exercises
Codul: LE21121
Numărul de credite: 8
Locul de desfăşurare: cf. orar
Programarea în orar a activităţilor: cf. orar

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Asist. drd. Octavian More


Informaţii de contact: tavimore@yahoo.co.uk
Ore de audienţă: Miercuri, 13 - 14

III. Descrierea disciplinei:


Acest curs practic intentioneaza sa complementeze cursurile teoretice de limba engleza
(fonetica, morfologie, sintaxa), prin intermediul unor solutii practice care acopera o serie
de probleme cheie referitoare la stratul morfo-sintactic al limbii engleze. Cursul se axeaza
atat pe discutii de ordin teoretic, menite sa clarifice unele aspecte mai dificile pe care
studentii le pot intalni in invatarea si predarea gramaticii limbii engleze (in acest sens
derivand informatia din cursurile magistrale), cat mai ales pe ilustrarea acestora prin
rezolvarea unor exercitii organizate tematic. Cursul se prezinta sub forma unor intalniri
saptamanale, de-a lungul carora sunt dezbatute aspecte cum ar fi determinativele,
structurile nominale si adjectivale, verbul, adverbul si constructiile adverbiale, elemente
de sintaxa a propozitiei complexe, elemente de analiza a discursului. De asemenea, un loc
important e reprezentat de exercitiile menite a clarifica aspecte de vocabular si exprimare
orala. Cursul se desfasoara pe parcursul a doua semestre, cu tematici similare, dar
complexitate si abordari diferite.

This practical course is intended as a complementation of the theoretical courses in


English language (Phonetics, Morphology, Syntax) by providing students with practical
solutions that cover a series of key-problems related to the study of the morphological
and syntactic level of the language. The course is based on both a number of summative
theoretical debates meant to clarify some diffult spects that ESOL students may
encounter in the learning and teaching of the language, and, primarily, on the illustration
of these through working on thematic exercises. As such, it is centred around weekly
meetings along which a number of problems are debated, including topics like
determiners, nominal and adjectival phrases, the verb, the adverb and adverbials, the
syntax of the complex sentence and elements of discourse analysis. In addition, a seminal
part is represented by the exercises that focus on clarifying issues concerning vocabulary
and oral expression. The course is organised along two semesters, having themes, but
different approaches and levels of complexity.

IV. Bibliografia obligatorie:

Jones, L. (1993), Cambridge Advanced English. Student’s Book, Cambridge: CUP.


Jones, L. (1995), Progress to Proficiency. Student’s Book, Cambridge: CUP.
Ward, J. M. (1987), 100 Useful Exercises in English, Penguin Books.

Copii ale acestor texte se gasesc la Biblioteca Facultatii de Litere, precum si la Biblioteca
British Council.

V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


handout-uri, fotocopii

VI. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor


intermediare:
1. Introductions, course description.
2. Articles and Determiners
3. The Noun Phrase I
4. The Noun Phrase II
5. The Noun Phrase III
6. The Verb Phrase I
7. The Verb Phrase II
8. Mid-term test
9. Adverbs and Adverbials
10. Clauses and Sentences I
11. Clauses and Sentences II
12. Revision
13. Final Test
14. Final Assessment

VII. Modul de evaluare:


- 2 lucrari semestriale 50% / lucrare

Pentru a obtine calificativul admis (nota 5), studentii trebuie sa cumuleze minim 50%
din punctajul maxim pentru lucrarile semestriale.

VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:

- prezenta obligatorie in procent de 75% din numarul de ore/semestru


- recuperarea cursurilor se face prin efectuarea de teme si activitati suplimentare, in
urma consultarii cu titularul cursului
- plagiatul (asumarea ideilor altora drept contributie proprie, copierea unor lucrari
intregi sau paragrafe de la colegi) se penalizeaza cu 2 puncte din nota finala si
obligativitatea rescrierii lucrarii in cauza
- orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului
pentru reevaluarea lucrării. Rezultatul acestei reevaluări se va face de faţă cu studenţii
în decurs de 2 zile de la data contestaţiei.

IX. Bibliografia opţională:


Dat fiind specificul acestui curs, nu se presupune consultarea unei bibliografii optionale.

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Asist. drd. Octavian More
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul I

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Curs practic redactare de eseuri/Practical Course in Essay


Writing
Codul: LE21121
Numărul de credite:
Locul de desfăşurare: cf. orar
Programarea în orar a activităţilor: cf. orar

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Asist. drd. Octavian More


Informaţii de contact: tavimore@yahoo.co.uk
Ore de audienţă: Miercuri, 13 - 14

III. Descrierea disciplinei:


Scopul acestui curs practic este acela de a oferi un mediu prin care studentii isi pot exersa
deprinderile de redactare de texte/eseuri, prin abordarea unor tipuri de texte/discursuri ce
ilustreaza caracteristicile si functiile speciale ale limbii in contexte diferite. El porneste de
la premisa ca orice text (scris sau vorbit) nu este doar o entitate fixa si inerta, ci una care
comunica in moduri diferite, in functie de mediul in care este folosit. Textele scrise si
cele vorbite au ca scop comun transmiterea de sensuri care sa poata fi intelese intr-un
mod personal de catre fiecare. Care sunt caracteristicile unui text eficient si cum se
diferentiaza el astfel de un text “corect”? Cum poate deveni un text eficient in contexte
diferite? Exista o diferenta de esenta intre fictiune si non-fictiune in privinta strategiilor
de transmitere a sensurilor? Acestea sunt cateva dintre intrebarile la care acest curs
incearca sa ofere raspunsuri, propunand o examinare a unor texte care se preteaza la
diverse modalitati de lectura si interpretare si in care sensurile sunt create in mod dinamic
prin contextul in care ele sunt folosite.

This course addresses compositional skills by building on a variety of texts / discourses


that illustrate a peculiar use of language in different environments. It starts from the
premise that a text (be it a written piece or a fragment of living spoken language) is not a
fixed, immobile entity, but one that can touch you in different ways depending on when,
where and how it is used. A written piece and the spoken language share the same basic
aim – to convey a meaning that should be understood and elicit a personal response.
What makes a written piece good and how does it differ from correct writing? How does
a text become effective in different contexts? Is there a difference between fiction and
non-fiction in terms of strategies of conveying meaning? These are but some of the
questions this course sets out to examine, by proposing an enquiry into some texts that
can be read in more ways than one and in which meaning is created dynamically through
the context of usage.

IV. Bibliografia obligatorie:


Thurber, James. The Green Isle in the Sea
Luke, The Parable of the Prodigal Son
Calvino, Italo, All at One Point
Swift, Jonathan, A Modest Proposal

Copii ale acestor texte se gasesc la Biblioteca Facultatii; ele vor fi puse la dispozitia
studentilor si de catre titularul cursului la inceputul semestrului.

V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


calculator, CD-player, handout-uri

VI. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor


intermediare:

1. Introductions and course description. Course management. Attendance Policy.


Assessment Criteria

2. Text and context. Form and content with different text types. The importance of
the context in defining the meaning of the text. Illustration and discussions.

3 The oblique text I. Definition of the oblique text. Sentence meaning and utterance
meaning. Horizontal and vertical reading. Anaphora, back-reference, antecedent.
Ellipsis and the use of pro-forms. Substitution and co-reference. Metaphor and
metonymy. Illustration and application.

4 The oblique text II. From fiction to non-fiction. Fable, parable and allegory.
Means of approaching the oblique text. Illustration and application.

5 The fable. James Thurber, “The Green Isle in the Sea.” Body-text and moral.
Syntagmatic shifts. Text interpretation.
FIRST PAPER ANNOUNCED

6 The parable. Luke, “The Parable of the Prodigal Son” Differences between the
parable and the fable. Text and context revisited.; linguistic and extra-linguistic
context. Text interpretation.

7. Ironic modes I. Irony, mockery, sarcasm. Parody and sarcasm. Illustration and
discussions.
FIRST PAPER DUE

8. Ironic modes II. Italo Calvino, “All at One Point” Referentiality. Types of irony.
Text interpretation.
SECOND PAPER ANNOUNCED

9 Ironic modes III. Jonathan Swift, “A Modest Proposal” Hyperbole and


understatement. Uses of sarcasm. Text Interpretation.

10. The complex text I. From fiction to non fiction. Definitions of culture. High-
culture, low-culture and the establishment. Strategies of approaching pop culture
texts. Illustration and discussions.
SECOND PAPER DUE

11. The complex text II. Pop music and pop culture. Major “genres” in pop-music.
New Wave music. Strategies of approaching and interpreting musical texts.
Illustration and discussions.

12. Final project outlines. Materials, preparation, presentation management.


Discussions and peer response.
FINAL PROJECT OUTLINES DUE

13. Final project. Class presentations. Discussions and peer response.


FINAL PROJECT DUE
14. Concluding discussions. Final assessment.

VII. Modul de evaluare:


- prezenta 5%
- participare activa 5%
- teme pe parcurs 5%
- 2 lucrari semestriale 25% / lucrare
- proiect final 35%
Pentru a obtine calificativul admis (nota 5), studentii trebuie sa cumuleze minim 50%
din punctajul maxim pentru lucrarile semestrial, cat si pentru proiectul final.

VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:

- prezenta obligatorie in procent de 75% din numarul de ore/semestru


- recuperarea cursurilor se face prin efectuarea de teme si activitati suplimentare, in
urma consultarii cu titularul cursului
- plagiatul (asumarea ideilor altora drept contributie proprie, copierea unor lucrari
intregi sau paragrafe de la colegi) se penalizeaza cu 2 puncte din nota finala si
obligativitatea rescrierii lucrarii/temei in cauza
- orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului
pentru reevaluarea lucrării. Rezultatul acestei reevaluări se va face de faţă cu studenţii
în decurs de 2 zile de la data contestaţiei.

IX. Bibliografia opţională:


Dat fiind specificul acestui curs, nu se presupune consultarea unei bibliografii optionale.

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Asist. drd. Octavian More
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de litere
Anul universitar 2009 - 2010

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator


Titlul disciplinei: Tehnici de comunicare / Techniques of Communication
Codul: LE 21121
Numărul de credite:
Locul de desfăşurare: Facultatea de litere
Programarea în orar a activităţilor: conform orarului
II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator
Nume, titlul ştiinţific: Ana Maria Florescu, asistent, drd.
Informaţii de contact (adresă e-mail): florescuani@yahoo.com
Ore de audienţă: conform orarului
XXV. Descrierea disciplinei:
The main objective is the improvement of the students’ ability to communicate in English
by helping them to develop further their language skills (the reading, writing, listening
and speaking skills). During the first semester of the second year of study the Reading
Skill is aimed at while in the second semester besides the development of English
language skills the course aims at work in raising teaching and learning awareness. The
language development exercises have as support content that refers to teaching and
learning and is intended mainly for those students who are interested in better
understanding how teaching and learning English are linked. It also gives them both some
theoretical and practical information (it combines tutor input with student participation
based on personal experience and reading provided by the tutor).
(limba romana)
Obiectivul principal al cursului practic este imbunataţirea capacitaţii de comunicare in
limba engleza a studenţilor. Obiectivul secundar al cursului este cunoaşterea de către
studenţi a Cadrului European Comun al Limbilor cat şi conştientizarea şi evaluarea
nivelului propriu al competenţelor lingvistice. Cursul va pune accent pe deprinderea de
inţelegere - citire in semestrul I.
In semestrul al doilea textele şi exerciţiile folosite ca suport de curs se refera la predarea
şi invaţarea limbii engleze. Cursul va da studenţilor informaţii teoretice şi practice legate
de predarea şi invaţarea limbii engleze şi se bazeaza pe participarea şi interacţiunea dintre
studenţi şi profesor pe parcursul orelor cat şi pe baza materialelor citite de studenţi.
XXVI. Bibliografia obligatorie:
The course books and reading that are to be used for the course are available in the
faculty reading room of the English language library. Photocopies provided by the
teacher.

Carţile exista la sala de lectura ‚limbi germanice’ a facultaţii şi profesorul va aduce la ore
fotocopii pentru studenţi.
Harmer, J. (1989) Teaching and Learning Grammar. London and New York. Longman
Harmer, J. (1993) The Practice of English Language Teaching. Longman
Hubbard, J and Wheller, T. (1990) A Training Course for TEFL .Oxford University
Jones, L. 1995 Progress to Proficiency CUP (PP)
Jones, L 1994 Cambridge Advanced English CUP (CA)
Parrott, M. 1993 Tasks for language teachers A resource book for training and
development CUP
Popa, E. (1995) Aspects of Theory and Practice in Teaching English as a Foreign
Language. Sibiu. Hermann Press
Spratt, M. 1994 English for the teacher A language development course CUP (M.S.)
Ur, P. 1996 A course in language teaching Practice and theory CUP (P.U.)

XXVII. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


Casetofon, CD-player, retroproiector din dotarea catedrei de limba engleza si vodeo
player din dotarea facultatii.

XXVIII. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor


intermediare:
Week 1. EDUCATION (Unit 9) PP:129-131 // listening and topic vocabulary /
composition "Happy days?" / describing your own education
Week 2. SCHOOLS AND COLLEGES (Unit 22) CA:191-2 // vocabulary and listening
discussion/ school systems
Week 3. EXAMS (U22) CA: 194-6, 199 // reading and writing/ "The Cat Sat on the test"
T (CA:200) Pick, Pull, Put, Set
Week 4. TEACHERS AND PUPILS (U 9) PP:133-135 // summary writing / listening
"My lessons in the classroom" / Interview with C. Massey
Week 5. ORGANISING YOUR TIME (U 9) PP:137-9, 141-4 // reading and writing
(making notes-cf. U 5 p.75) / "Managing your study time" / "Looking back..."
Week 6. NATURE AND THE ENVIRONMENT (U 10) PP: 145-8 // topic vocabulay
and listening / "Save the whales" / T (CA:65) In...., Out of...
Week 7. DIFFERENT STYLES (U 10) PP:151-7 // reading and summarising/ writing
skills /"Charles Darwin" / Showing your attitude
Week 8. SAVE THE EARTH (U10) PP: 158-161 // discussion and exam practice / 'fill
the gaps' type exercises / T (PP:161) Put, Set
Week 9. A GOOD READ (U 11) PP: 162-165 // listening and topic vocabulary/ reading
and discussion / "Enjoying reading" / Setting the scene...
Week 10. A GOOD BEGINNING...(U 11) PP:167-170 // writing skills, listening and
vocabulary development / "Sifting the nodders from the shakers" / T Collocation idioms
Week 11. THREE AMERICAN NOVELS (U 11) PP: 171-2, 174-5 // reading ,
listening / interview practice and composition / Interview with a contemporary novelist:
A. Gurnah /describing a book
Week 12. HOW THINGS WORK (U 12) PP: 176-9 // topic vocabulary / reading/ science
and technology / "Time to crack that timer"
Week 13.
Reading comprehension test
Week 14.
Reading comprehension test

XXIX. Modul de evaluare:


Evaluation and Assessment: continuous assessment based on:
 attendance and participation
 a reading practice test during the first semester
 an oral presentation during the second semester.
The presentations and the tests will be scheduled during the semester at a time that is
convenient to both students and teacher. N.B. I allow two weeks each semester for the
practice tests and oral presentations

(limba romana)
Forma de evaluare: verificare pe parcurs. Nota este formata din rezultatul unui test de
intelegere – citire (semestrul I) si o prezentare orala (semestrul II) si nota acordata pentru
pentru participare la orele de curs si prezenţa. Testul este planificat pe parcursul
semestrului la o data agreata de studenţi si profesor.

XXX. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:


Nota de la cursul practic face parte din nota studentului la unul din cursurile de limba
engleza din fiecare semestru (conform codului)
Prezenţa si participarea la ore este luata in considerare in cadrul notei finale. Nota finala
este media notei obţinute la teste exprimata intr-un procent la care se adauga sau se scad
10%. acordate pentru prezenţa si participarea la ore in fiecare semestru.
Datorita modalitaţii de testare nu exista posibilitate de frauda.
Studenţii pot sa isi vada lucrarile dupa ce afla notele.

XXXI. Bibliografia opţională:


Carţile si manualele pentru dezvoltarea competenţelor lingvistice in limba Engleză
existente la bibloteca facultăţii sau la bibloteca Centrului Britanic din Cluj- Napoca

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea As. Drd. Anamaria Florescu
Universitatea ”Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Catedra de Limba şi literatura engleză
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul 1

Informaţii generale despre disciplină

Titlul disciplinei: Poezia sec. XVIII si romantism: poezia britanică


Codul: LE 21161
Numărul de credite: 7
Anul de studiu II
Specializarea A
Locul de desfăşurare: conform orarului Facultăţii de Litere
Programarea în orar a activităţilor: conform orarului afişat

Informaţii despre titularul de disciplină

Nume, titlu ştiinţific: Liliana Pop, conf. dr.


Informaţii de contact: pop_liliana@yahoo.co.uk
Facultatea de Litere, Cabinet M9
Ore de audienţă: 2

Descrierea disciplinei:
Cursul va facilita înţelegerea fenomenului romantic, cu precădere a celui britanic, în
aspectele sale artistice şi literare, dar şi mai larg culturale. Studenţii vor putea, la
sfârşitul acestui curs, să recunoască un text romantic şi să facă demonstraţia
aparteneţei acestuia la perioada şi la curentul respectiv. Drept urmare vor reuşi să
înţeleagă impactul romantismului în epocă, cât şi asupra literaturii, a culturii, precum
şi a tiparelor de gândire atât ulterioare cât şi actuale.
Acoperind perioada dintre ultima parte a secolului al XVIII-lea şi prima jumătate a
secolului al XIX-lea, cursul debutează cu o privire comparativa asupra fenomenului
neoclasic şi inserţia treptată a preromantismului, prin manifestarea sentimentalismului, a
melancoliei şi a interesului pentru elementul naţional, atât pe plan social, cât şi ca
exprimare artistică. Pe fondul abordării fenomenului cultural, social şi istoric, sunt
prezentate cauzele şi efectele revoluţiei romantice. Literatura romantică este prezentată
prin teme şi cronologie – ”şcoala lacurilor” cu manifestul romantic, ”şcoala satanică”,
prin care debutează a doua generaţie de romantici, şi ”şcoala cockney” a romantismului
britanic urban. Cursul se încheie cu o prezentare a evoluţiei romantismului înspre
estetism, diluarea sa în anumite ipostaze ulterioare, dar şi moştenirea romantică în
manifestările sale culturale şi filozofice din zilele noastre.
Se folosesc metoda prelegerii şi cea a dialogului.

XXXII. IV. Bibliografie obligatorie


Abrams, M.H., The Norton Anthology of English Literature, W.W.W.Norton, 1972, 2000
Abrams, M.H., The Mirror and the Lamp. Romantic Theory and the Critical Tradition,
W.W.W.Norton, 1958
Stuart Curran (ed.) The Cambridge Companion to British Romanticism, CUP, 1993, 2007
Aidan Day. Romanticism
Boris Ford (ed.) ”From Blake to Byron”. The Pelican Guide to English Literature. Vol V

Materiale folosite
Computer, proiector, fişe multiplicate, expoziţie de panouri cu romantismul britanic
(Catedra de engleză)
Planificarea/ Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/ Examinărilor
intermediare
Săptămâna 1. Introduction. Definitions of romanticism. The appearance of romanticism
as a consequence of social, historical, philosophical developments and, at the same time,
the role of Romanticism in shaping the changes of the age. ”Radical” and ”conservative”
thinkers
Key words. Neoclassicism. Enlightenment. Preromanticism Romantic and its cognates.
Cannon. Revolution. Radical vs. conservative.

Săptămâna 2. Configuration of Preromantic schools of poetry. The Graveyard school.


The European anglophilia of the second half of the 18th century. Translation mania. The
persistence of neoclassical forms and themes in the works of the preromantics. Talent and
genius. The cult of the poet.
Key words. Sensibility. Sentimentality. Subjectivity

Seminar. Thomas Grey. ”Elegy Written in a Country Churchyard”


Bibliography. Thomas Grey, ”Elegy Written in a Country Churchyard”. Norton
Anthology of English Literature, vol 1.

Săptămâna 3. National Awakenings. The migration of literary interest from the center to
the margins. Scottish poetry of the 18th-19th centuries. The valorization of poetic and
musical folklore. Robert Burns as the Scottish bard and his appropriation as a mainstream
English poet.
Key words. Folklore, ballad, national literature, literature of the margins, music and
poetry. Contemporary British vs. 19th-century English literature

Săptămâna 4. Primacy of the Imagination. The fight against empiricism and against
academic art. Romantic Mythopoeia. The discovery of a new ancestry- Celticism and the
Bible. Blake”s illuminated texts. The discovery of northern mystical philosophers
(Boehme, Swedenborg) The relationship between freedom and imagination in Blake”s
view of art. The body and the soul in Balke”s poetry. The poet as a visionary.
Poetry as prophecy.
Key words. Dialectic. Imagination. Freedom. Illuminated printing

Seminar William Blake


Bibliography. William Blake, in The Norton Anthology of English Literature, vol. 2,
2000
Geoffrey Keynes (ed.), Poetic and Prose Works of William Blake

Săptămâna 5. The English Romantic Manifesto. The Lyrical Ballads and their Preface.
The new definition of poetry and the poet. Romantic prosody and poetic diction.
Key Words. Nature. Rural. Rustic. Common people. Democratic. Expression. Feelings

Săptămâna 6. Romantic Organicism. The Romantics” view of Nature. Appropriation of


the Landscape (”nature as seen”). Sight and ”the inner eye”
Key words. Organic and cognates. Nature and cognates. Landscape. Perspective.
Subjectivity. Sublime. Beautiful. Picturesque

Seminar. The Lake School of Poetry. The new geography of Romanticism. Perception of
Romanticism and romantic poets by their contemporaries. The evolution of the first-
generation romantics from revolutionaries to conservatives
Bibliography. Wordsworth. Coleridge. The Norton Anthology of English Literature, vol.
2. 2000
Carlos Baker (ed.) William Wordsworth. Poetic and Prose Works

Săptămâna 7. Wordsworth”s spiritual autobiography. The subjective epic as an


alterantive to the Miltonic, national epic. Wordsworth as the ”egotistical sublime”
(Keats). The persistence of blank verse as the language of solemn utterrance. Aesthetics
of the sublime and the picturesque. Edmund Burke” s Philosophical Inquiry into Our
Ideas of the Sublime and Beautiful (1757)

Săptămâna 8. The rediscovery of the supernatural. Coleridge”s reading of the German


philosophers. Christian symbology in Coleridge”s poetry. The unfinished (?) poetry of
Coleridge. Romanticism as unfinished performance.
Key words. Supernatural. Gothic. Romantic.

Seminar. Romantic literary criticism. Romanticism and literary theory. Concepts of


Imagination. Primary Imagination, secondary imagination and fancy. Samuel Taylor
Coleridge.
Bibliography. Samuel Taylor Coleridge. Poetry in The Norton Anthology of English
Literature, vol.II; Biographia Literaria

Săptămâna 9. The watershed year (1815). Romanticism reconsidered. The second


Generation of romantic poets. The major historical and political changes in Europe,
together with the enormous claims of the first generation of romantic poets are
responsible for bringing about a dramatic change in the writings of the second-generation
romantics.

Săptămâna 10. Idealism in politics and its poetic expression. The atheist claims of
Romanticism. Percy Bysshe Shelley. The Pisan Circle – Shelley, Mary Shelley, Polidori
and Byron
Key words. Idealism. Proto-socialism. Dante/Dantean. Ode. Science
Seminar. The theme of paradise with the English Romantics of the first and second
generation.
Bibliography. The Norton Anthology of English Literature, vol. 2, 2000

Săptămâna 11. Romanticism as a cultural pose. Romantic Heroes. Forerunners and


descendents, in poetry and the sister arts. The Byronic Hero as a cultural consruct
Key words. Hero, anti-hero. Faustian

Săptămâna 12. The appropriation of Mediaevalism. Return to Antiquity – Romantic


Hellenism. Aestheticism. Keats”s development of ekphrasis.

Seminar 12. The medieval ballad revisited. Ancient myths.


Bibliography. ”Keats”, The Norton Anthology of English Literature, vol. 2. 2000

Săptămâna 13. Romantic innovation. Prosody. Poetry was for the Romantics the
supreme literary form. It was the most congenial for the expression of the new sensibility,
the ambiguity and symbolic richness of Romanticism.
Key words. Ballad. Ode. Epic. Lyrical.

Săptămâna 14. The legacy of Romanticism in the 19th and 20th centuries. The New
Criticism.
Key words. Realism. Decadence, Aestheticism, Fin de siècle, Symbolism,
Expressionism. Modernism. Postmodernism.

Seminar. Conclusions.
Bibliography. ”Romanticism”. The Norton Anthology of English Literature, vol. 2, 2000

Modul de evaluare.
Studenţii vor fi evaluaţi prin participarea activă la seminarii, prin prezentarea de teme de
cercetare în cadrul seminariilor. Obţinerea notei 10 în urma examenului este condiţionată
de prezentarea unei teme de seminar sau participarea activă în cadrul seminarului.

Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale

Plagiatul este considerat fraudă. În caz de fraudă în timpul examenului scris studentul
va primi nota 1 şi propunerea de exmatriculare.

Nota acestui cod se compune din 2x1 nota curs+ 1 nota seminar. Media = 2x1 curs +
1 seminar.
Lucrările de examen pot fi văzute de către studenţi după afişarea notelor, la solicitarea
acestora, în cadrul programului de consultaţii afişat.

Bibliografie opţională
Northrop Frye. Fearful Symmetry.
Frank Kermode. Romantic Image
Richard Holmes. The Romantic Poets and their Circle, National Portrait Gallery
Publications, 2005
Vera Călin. Romantismul. Bucureşti, Univers
G. Călinescu. Clasicism, romantism, baroc
Raymond Williams. Culture and Society
Maud Bodkin. Archetypal Patterns in Poetry.
C.M Bowra. The Romantic Imagination
Abrams, M.H., Natural Supernaturalism. Tradition and Revolution in Romantic
Literature, W.W.W. Norton, 1973
Bloom, Harold, (ed.) Romanticism and Consciousness. Essays in Criticism. W.W.W.
Norton, NY, 1958
Ian McIntyre. Dirt and Deity. Burns
Michael Ferber. The Poetry of William Blake
Morris Eaves, (ed.). The Cambridge Companion to Blake, CUP, 2003
David Punter. William Blake
F.W.Bateson. Wordsworth. A Reinterpretation.
Alan Gardiner. The Poetry of W. Wordsworth. Pelican
Richard Holmes. Coleridge. Early Visions.
T.S.Eliot. On Poetry and Poets. ”Byron”; Shelley”. London, Faber and Faber
Donald Reiman. P.B.Shelley. Twaine Publishers
Morton, Timothy (ed.). The Cambridge Companion to Shelley, CUP, 2006

John Jones. Keats”s Dream of Truth


Susan J. Wolfson, (ed.). The Cambridge Companion to Keats, CUP, 2001, 2004

Wu, Duncan (ed.) Romanticism. A Critical Reader, Blackwell, 1995

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Conf. dr. Liliana Pop
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul 1

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Curs practic de interpretări de texte


Codul: LE 21161
Numărul de credite:
Locul de desfăşurare:
Programarea în orar a activităţilor:

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: asist. Dr. Petronia Petrar


Informaţii de contact: petronia.petrar@gmail.com
Ore de audienţă:

III. Descrierea disciplinei:

Acest curs practic este menit să familiarizeze studenţii cu practica şi vocabularul


interpretării literare, mai precis cu strategiile de lectură şi contextualizare a textului
literar. Se utilizează opere canonice ale modernismului în scopul de a identifica şi a
analiza structurile narative şi convenţiile ficţionale specifice diverselor forme de nuvelă şi
roman. Un alt scop este de a furniza o imagine a principalelor curente critice ale ultimelor
decenii, ca şi capacitatea de a implementa terminologia oferită de acestea în studiul
textului.

Obiective:
 familiarizarea cu practica şi limbajul interpretării literare: lectura şi
contextualizarea textului literar
 studiul convenţiilor genului scurt din prima jumătate a secolului XX
 furnizarea de informaţii generale asupra autorilor şi textelor studiate

Competenţe:
 capacitatea de a interpreta un text literar
 cunoaşterea şi utilizarea terminologiei critice
 înţelegerea convenţiilor literare specifice genului scurt
 contextualizarea genului scurt în cadrul scriiturii de secol XX
 producerea de discursuri coerente, scrise şi vorbite, pe marginea textelor studiate

Metode:
 discuţii interactive pe marginea textelor
 close reading
 dezbateri în grup
 studiul cadrului teoretic furnizat de bibliografia secundarp
 prezentări individuale şi în grup ale temelor indicate de titularul de curs
 extragerea de reacţii personale la întrebări specifice

IV. Bibliografia obligatorie (toate textele vor fi disponibile într-un dosar aflat la
bibliotecă):

Henry James – The Turn of the Screw


Joseph Conrad – Heart of Darkness
James Joyce – “The Sisters”
James Joyce – “The Dead”
D. H. Lawrence – “Odour of Chrysanthemums”
Aldous Huxley – Brave New World
Virginia Woolf – The Waves

V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: fişe de


lucru, imagini, materiale produse de titularul de curs.

VI. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor


intermediare:

Week 1: introductory class – presenting objectives and requirements; introducing the


general theoretical frame of the practical course, authors and texts to be studied and
methods or critical trends to be used.

Week 2:
Topic: formalisms/structure-based criticism: Henry James, The Turn of the Screw
Key words: narratology, narrator, narrative frames, plot, story, subjectivity, perspective,
focalisation.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 3:
Topic: reader-oriented approaches and modernist uncertainty: Henry James, The Turn of
the Screw
Key words: ambiguity, indeterminacy, gaps, blanks, re-reading.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.
Week 4:
Topic: early modernist writing and the new identity: Joseph Conrad, Heart of Darkness
Key words: space-time compression, context, narrative structure, symbol, characters.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 5:
Topic: Conrad between post-structuralist and post-colonial studies: Heart of Darkness
Key words: allegory of reading, conflict of interpretation, self-conscious structures,
deconstruction of meanings.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 6:
Topic: text-oriented interpretation and archetypal criticism: D H Lawrence, „Odour of
Chrysanthemums”
Key words: symbol, archetype, myth, mythologisation, nostalgia of the origins,
aestheticising modernity.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 7:
Topic: post-structuralism and the dissolution of language: James Joyce, „The Sisters”
Key words: loss of transcendence, loss of meaning, mistrust in words.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.
MIDTERM PAPER SUBMISSION!!

Week 8:
Topic: post-structuralism and the dissolution of language: James Joyce, „The Dead”
Key words: irony and the linguistic turn.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 9:
Topic: historicisms and modernist dystopias: Aldous Huxley, Brave New World
Key words: context, cotext, text.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.
Week 10:
Topic: cultural studies and the other of modernism: Aldous Huxley, Brave New World
Key words: popular culture, high and mass culture, literary politics, consumerism,
reproduction.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 11:
Topic: novelistic conventions and high modernism: Virginia Woolf, The Waves
Key words: structure, form, non-linearity, subversion of chronology, time and space,
linguistic awareness, interior monologue, stream of consciousness.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 12:
Topic: beyond gender and psychoanalytical studies: Virginia Woolf, The Waves
Key words: feminine writing, unconscious, male vs female authority, stream of
consciousness, hybrid identities, fluidity
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.
Week 13: final quiz.

Week 14: conclusions and feedback.

VII. Modul de evaluare: verificare pe parcurs.


Nota finală constă din notele parţiale obţinute pentru eseul scris în timpul semestrului
(30%), nota pentru testul final (40%), prezenţa şi participarea la ore (30%).

Eseul trebuie să conţină o analiză a unuia dintre textele studiate dintr-o perspectivă
critică utilizată în timpul semestrului. Se recomandă aducerea de contribuţii personale,
dar şi folosirea bibliografiei secundare.

VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:


Prezenţa: prezenţa este obligatorie în proporţie de 70%. Absenţele de la ore pot fi
compensate prin alte activităţi, dar nu dacă acestea depăşesc 50% din cursuri. Prezenţa
insuficientă are drept consecinţă imposibilitatea de a obţine o notă de trecere.

Plagiatul sau copiatul vor avea de asemenea drept consecinţă imposibilitatea de a obţine
o notă de trecere. Plagiatul constituie o gravă încălcare a legii, pedeapsa putând duce la
exmatricularea studentului. Plagiatul poate fi total sau parţial, ceea ce nu duce la o
diminuare a vinei, indiferent de circumstanţă: orice împrumut nerecunoscut de idei,
cuvinte sau texte, din surse clasice sau electronice, va fi considerat plagiat şi tratat ca
atare.
IX. Bibliografia opţională:
Bradbury, Malcolm , ed.: The Penguin Book of Modern British Short Stories, Penguin,
London, 1987
Bradbury, Malcolm, McFarlane, James, eds.: Modernism: A Guide to European
Literature, 1890-1930, Penguin Books, London, 1991
Hanson, Clare, ed., Re-reading the Short Story, MacMillan Press, London, 1989
David Herman ed., The Cambridge Companion to Narrative, Cambridge University
Press, Cambridge, 2007.
Levanson, Michael, ed., The Cambridge Companion to Modernism, Cambridge
University Press, Cambridge, 1999

Decan, Şef de catedră, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Asist. dr. Petronia Petrar
Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul II

1. Informaţii generale despre curs

Titlul disciplinei: SINTAXA LIMBII ENGLEZE


Codul: LE22121
Numărul de credite: 5
Locul de desfăşurare: Facultatea de Litere, conform orarului
Programarea în orar a activităţilor:

2. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Popa Ecaterina, Profesor dr.


Informaţii de contact (adresă e-mail) : epopa42@yahoo.com
Ore de audienţă: 4 (cu programare prealabilă)

3. Bibliografia obligatorie:
1. Broughton, Geoffrey: The Penguin English Grammar A-Z for Advanced Students,
Penguin Books, London, 1990 - Biblioteca Facultăţii de Litere Cluj-Napoca.
2. Budai, Laszlo: Gramatica engleză. Teorie şi exerciţii, Teora, Bucureşti, 1997 -
Biblioteca Facultăţii de Litere Cluj-Napoca.
3. Leech, Geoffrey: An A-Z English Grammar and Usage, Nelson, London, 1989 -
Biblioteca Facultăţii de Litere Cluj-Napoca.
4. Preda, Alina: English Syntax in Use, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca, 2006 - Biblioteca Facultăţii de Litere Cluj-Napoca.

4. Bibliografia suplimentară sau recomandată ca lectură opţională


1. *** Collins Cobuild English Grammar, Collins, London &Glasgow, 1990 - Biblioteca
Facultăţii de Litere Cluj-Napoca..
2. Leech, Geoffrey şi Svartvik, Jan: A Communicative Grammar of English, Longman,
London, 1975 - Biblioteca Facultăţii de Litere Cluj-Napoca..
3. Popa, Ecaterina: Elemente de sintaxă engleză, Editura Presa Universitară Clujeană,
Cluj-Napoca, 1997 - Biblioteca Facultăţii de Litere Cluj-Napoca.
4. Quirk, Randolph şi Greenbaum, Sidney: A University Grammar of English, Longman,
London, 1973 - Biblioteca Facultăţii de Litere Cluj-Napoca.
5. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:
Foi de lucru colaj propriu din bibliografia atent selectată - furnizate de către cadrul
didactic.

6. Descrierea disciplinei:
Obiective:
 să faciliteze înţelegerea de bază a structurilor sintactice din limba engleză
la nivelul grupurilor – nominal, verbal, prepoziţional
 să analizeze realizarea relaţiilor sintactice la acest nivel de grup
 să puncteze, prin extinderea relaţiilor sintactice, relaţiile
intrapropoziţionale şi funcţiile sintactice ale grupurilor
 să analizeze realizarea predicaţiei, complementizării si relativizării
 să asigure însuşirea şi conştientizarea proceselor de coordonare şi
subordonare din perspectiva funcţional-comunicativă.

Conţinut:
Cap. I. RECAPITULAREA UNOR NOŢIUNI DE MORFOLOGIE:
Părţi de vorbire: substantivul, pronumele, adjectivul, adverbul, verbul, prepoziţia,
conjuncţia, interjecţia.
Cap. II. DISTINCŢII TERMINOLOGICE:
Grup nominal, grup prepoziţional, grup adjectival, grup verbal, grup adverbial.
Propoziţie. Frază.
Cap. III. TOPICA PROPOZIŢIEI SIMPLE:
Engleza ca limbă de tipul SVO.
Cap. IV. NIVELUL GRUPULUI:
Grupul nominal şi grupul prepoziţional.
Cap. V. NIVELUL GRUPULUI:
Grupul adjectival şi grupul adverbial.
Cap. VI. NIVELUL GRUPULUI:
Grupul verbal. Tipuri de verbe. Predicaţia.
Cap. VII. FUNCŢII SINTACTICE:
Definirea termenilor următori: subject, verb, predicate, direct object, indirect
object, prepositional object, subject complement, object complement, complement
of preposition, noun complement, adjective complement, determiner, pre-
modifier, post-modifier, adverbial modifier.
Cap. VIII. ACORDUL DINTRE SUBIECT ŞI PREDICAT:
Cazuri generale şi situaţii speciale.
Cap. IX. COORDONARE ŞI SUBORDONARE:
Clasificarea propoziţiilor şi a frazelor.
Cap. X. NIVELUL PROPOZIŢIEI:
Propoziţii relative, participiale şi infinitivale.
Cap. XI. NIVELUL PROPOZIŢIEI:
Propoziţii nominale.
Cap. XII. NIVELUL PROPOZIŢIEI:
Propoziţii adverbiale.
Cap. XIII. RECAPITULARE 1:
Propoziţiile subordonate şi funcţiile lor sintactice.
Cap. XIV. RECAPITULARE 2:
Analiza frazei.

Competenţe:
 cunoaşterea unor concepte şi termeni uzuali din domeniul sintaxei
engleze
 înţelegerea relaţiilor şi influenţelor dintre elementele componente ale unei
structuri sintactice (grup nominal, verbal, prepoziţional, propoziţie sau
frază)
 abilitatea de a identifica şi analiza diverse structuri sintactice, fie ele
grupuri nominale, verbale, prepoziţionale, fie propoziţii sau fraze.

Metode de predare:
 utilizarea unui curs interactiv cu fundament de prelegere
 discuţii pe baza unor exemple
 rezolvarea unor exerciţii practice de analiză sintactică

7. Planificarea /Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor


intermediare:

Curs – săpt.1.
Tematica: prezentarea disciplinei, a obiectivelor, a bibliografiei, programarea şi
organizarea activităţilor şi prezentarea modalităţilor de evaluare finală şi pe parcursul
semestrului.

Curs – săpt.2.
Tematica: RECAPITULAREA UNOR NOŢIUNI DE MORFOLOGIE.
Concepte, cuvinte cheie:
 părţi de vorbire
 substantivul
 pronumele
 adjectivul
 adverbul
 verbul
 prepoziţia
 conjuncţia
 interjecţia

Curs – săpt. 3.
Tematica: DISTINCŢII TERMINOLOGICE.
Concepte, cuvinte cheie:
 grup nominal
 grup prepoziţional,
 grup adjectival,
 grup verbal,
 grup adverbial.
 propoziţie
 frază

Curs – săpt. 4.
Tematica: TOPICA PROPOZIŢIEI SIMPLE - Engleza ca limbă de tipul SVO.
Concepte, cuvinte cheie:
 clause
 sentence
 simple sentence
 subject
 verb
 object
 SVO

Curs – săpt. 5.
Tematica: NIVELUL GRUPULUI - Grupul nominal şi grupul prepoziţional
Concepte, cuvinte cheie:
 head
 head noun
 determiner
 pre-modifier
 post-modifier

Obligaţia studenţilor: de a citi paginile corespunzătoare din bibliografie, conform


indicaţiilor de mai jos:

Preda, A. (2006) English Syntax in Use. Cluj: Presa Universitară Clujeană. Pp. 9-15

Curs – săpt. 6.
Tematica: NIVELUL GRUPULUI - Grupul adjectival şi grupul adverbial.
Concepte, cuvinte cheie:
 adjective phrase
 adverb phrase
 complementation

Obligaţia studenţilor: de a citi paginile corespunzătoare din bibliografie, conform


indicaţiilor de mai jos:

Preda, A. (2006) English Syntax in Use. Cluj: Presa Universitară Clujeană. Pp. 16-17

Curs – săpt. 7.
Tematica: NIVELUL GRUPULUI - Grupul verbal. Tipuri de verbe. Predicaţia.
Concepte, cuvinte cheie:
 verb phrase
 finite verbs
 non-finite verbs
 predication
 linking verbs
 transitive verbs
 transitive verbs

Obligaţia studenţilor: de a citi paginile corespunzătoare din bibliografie, conform


indicaţiilor de mai jos:

Bibliografie:
Preda, A. (2006) English Syntax in Use. Cluj: Presa Universitară Clujeană. Pp. 17-24
Budai, L. (1997) Gramatica engleză. Teorie şi exerciţii. Bucureşti: Teora. Pp. 170-175
Leech, G. (1989), An A-Z English Grammar and Usage, Nelson. Entries for: nonfinite
verb, nonfinite verb phrase, participle, past participle, participle clause

Curs – săpt. 8.
Tematica: FUNCŢII SINTACTICE.
Concepte, cuvinte cheie:
 subject,
 verb,
 predicate,
 direct object,
 indirect object,
 prepositional object,
 subject complement,
 object complement,
 complement of preposition,
 noun complement,
 adjective complement,
 adverbial modifier.

Curs – săpt. 9.
Tematica: ACORDUL DINTRE SUBIECT ŞI PREDICAT Cazuri generale şi situaţii
speciale.
Concepte, cuvinte cheie:
 agreement
 concord
 subject
 predicate
 verb
Curs – săpt. 10.
Tematica: COORDONARE ŞI SUBORDONARE Clasificarea propoziţiilor şi a frazelor.
Concepte, cuvinte cheie:
 coordination
 subordination
 independent clauses
 subordinate clauses
 simple sentence
 compound sentence
 complex sentence
 compound-complex sentence

Curs – săpt. 11.


Tematica: NIVELUL PROPOZIŢIEI - Propoziţii relative, participiale şi infinitivale.
Concepte, cuvinte cheie:
 non-finite clause
 reduced relative clauses
 defining relative clauses
 non-defining relative clauses

Obligaţia studenţilor: de a citi paginile corespunzătoare din bibliografie, conform


indicaţiilor de mai jos:

Bibliografie:
Budai, L. (1997) Gramatica engleză. Teorie şi exerciţii. Bucureşti: Teora.. Pp. 439-443
Leech, G. (1989), An A-Z English Grammar and Usage, Nelson. Entries for: relative
clause, nondefining relative clause, defining relative clause, nominal clause

Curs – săpt. 12.


Tematica: NIVELUL PROPOZIŢIEI - Propoziţii nominale.
NIVELUL PROPOZIŢIEI - Propoziţii adverbiale.
Concepte, cuvinte cheie:
 subordinate clauses
 nominal clauses
 adverbial clauses

Obligaţia studenţilor: de a citi paginile corespunzătoare din bibliografie, conform


indicaţiilor de mai jos:

Bibliografie:
Leech, G. (1989), An A-Z English Grammar and Usage, Nelson. Entries for: adverb,
adverbial, adverbial clause
Preda, A. (2006) English Syntax in Use. Cluj: Presa Universitară Clujeană. Pp. 52-60

Curs – săpt.13.
Tematica: RECAPITULARE 1: Propoziţiile subordonate şi funcţiile lor sintactice.

Obligaţia studenţilor: de a rezolva exerciţiile aflate la paginile corespunzătoare din


bibliografie, conform indicaţiilor de mai jos:

Bibliografie:
Preda, A. (2006) English Syntax in Use. Cluj: Presa Universitară Clujeană. Pp. 62-71

Curs – săpt. 14.


Tematica: RECAPITULARE 2: Analiza frazei.

Obligaţia studenţilor: de a rezolva exerciţiile aflate la paginile corespunzătoare din


bibliografie, conform indicaţiilor de mai jos:

Bibliografie:
Preda, A. (2006) English Syntax in Use. Cluj: Presa Universitara Clujeana. Pp. 72-82

8. Modul de evaluare:

90% din nota finală o reprezintă punctajul obţinut în urma examenului scris. Se evaluează
însuşirea cunoştinţelor teoretice şi capacitatea de a le pune în practică. Activitatea la oră
este luată în considerare, constituind 10% din nota finală.

9. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:

 Prezenţa la ore nu este obligatorie dar participarea activă este o componentă


(20%) în nota finală. Prezenta la cursul practice este obligatorie minimum 80 %.
 Prezentarea la examen nu este condiţionată de număr minim de prezenţe sau
lucrări practice. Seminariile pierdute se pot recupera cu o altă grupă de studiu, cu
acordul titularului de curs.
 Pentru cele 5 credite aferente disciplinei se iau in calcul notele de la cursul practic
de limba din semestrul respectiv (1/3 din nóta) conform distributiei la codul
22121 din Planul de Invatamint.
 Utilizarea fraudei în cazul examenului va determina automat sistarea procesului
de examinare şi evaluarea cu nota 1 (unu). Se va solicita conducerii Facultatii
exmatricularea studentului in cauza conform regulamentului.
 La afisarea rezultatelor examenului se va mentiona si data si ora cind studentii pot
sa-si vada lucrarile.
 Orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea
studentului pentru reevaluarea lucrării. Rezultatul acestei reevaluări se va face de
faţă cu studenţii în decurs de 2 zile de la data contestaţiei.

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Prof. Dr. Ecaterina Popa
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul II

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Curs practic redactare de eseuri/Practical Course in Essay


Writing
Codul: LE22121
Numărul de credite: 5
Locul de desfăşurare: cf. orar
Programarea în orar a activităţilor: cf. orar

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Asist. drd. Octavian More


Informaţii de contact: tavimore@yahoo.co.uk
Ore de audienţă: Joi, 14 - 16

III. Descrierea disciplinei:


Acest curs este ultimul dintr-o serie de cursuri practice de redactare de eseuri ce se
adreseaza studentilor din anul doi de studii. Ca si cursul precedent, el are o tema
interdisciplinara si are ca obiectiv dezvoltarea unor abilitati raportate la exprimarea scrisa
si orala, in care accentul se pune pe imbunatatirea gandirii critice si a abilitatilor
discursive. La sfarsitul semestrului, studentii vor da dovada de o intelegere adecvata a
unor notiuni cheie legate de observatie si interpretare, precum si capacitatea de a utiliza
elementele tehnice necesare producerii de texte argumentative. Tema acestui curs este
“Unde ne aflam, pentru ce suntem.” Printr-o varietate de texte literare si din mass-media,
cursurile incearca sa exploreze pozitia si rolul individului in raport cu propria-i persoana,
mediul in care traieste, trecutul, prezentul si viitorul sau. Activitatile propuse de-a lungul
semestrului vor include astfel o gama de strategii ce pot facilita posibilitatea de a produce
raspunsuri personale la intrebarile ridicate de aceasta tema si de a pune in lumina
responsabilitatile pe care trebuie sa le asumam in fata unor realitati in continua
schimbare.

This is the last composition course intended for English Majors. As the previous series, it
is theme oriented and cross-disciplinary. It is targeted towards the development of a
range of skills related to both written and oral expression, with major emphasis laid on
the improvement of students’ critical thinking and discursive abilities. At the end of the
semester students are expected to show solid understanding of some key notions related
to observation and interpretation as well as a good handling of the technical devices
involved in the production of convincing arguments. The leading theme of the course is
“Where we stand, what we stand for.” Through a variety of texts from literature and the
media, the classes will try to explore the position and the role of the individual in relation
to one's own self, environment, the past, present and the future. The tasks assigned over
the semester will involve a range of strategies that could lead to offering a personal
response to the questions posed by the choice of theme and to raise students’ awareness
of the responsibilities we must all assume in the face of our changing realities.

IV. Bibliografia obligatorie:


Avand in vedere specificul acestui curs practic, nu se impune utilizarea unei bibliografii
obligatorii. O serie de texte si fragmente vor fi utilizate pe parcursul intalnirilor si drept
teme individuale. Acestea vor fi furnizate studentilor la ora, sub forma de fotocopii, de
catre tirularul cursului.

V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


calculator, CD-player, handout-uri

VI. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor


intermediare:

1. Introductions and course description


2. Text analysis and discussion session.
3. Creative writing session I. Poem-writing. Peer response I.
4. Text Transformation. Projection. Writing around ideas. (Team project I
announced)
5.Writing Workshop I. Writing around ideas.
6. Team project I.
7. Discussion and drafting session. Observation and Experience. (team project II
announced)
8.Writing workshop II. Observation and Experience.
9.Team project II.
10. Atmosphere, tone, setting. Developing ideas and creating scenarios.(Team
project III announced)
11. Writing Workshop III. Creating scenarios for endings.
12. Team project III.
13. Final project presentations.
14. Final assessment.
VII. Modul de evaluare:
- prezenta 15%
- participare activa 15%
- teme pe parcurs 15%
- conducere proiect de echipa 15%
- aprecierea critica a lucrarilor colegilor 20%
- proiect final 20%

Pentru a obtine calificativul admis (nota 5), studentii trebuie sa cumuleze minim 50% din
punctajul maxim pentru temel pe parcurs, conducerea proiectului de echipa, cat si pentru
proiectul final.

VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:


- prezenta obligatorie in procent de 75% din numarul de ore/semestru
- recuperarea cursurilor se face prin efectuarea de teme si activitati suplimentare, in
urma consultarii cu titularul cursului
- plagiatul (asumarea ideilor altora drept contributie proprie, copierea unor lucrari
intregi sau paragrafe de la colegi) se penalizeaza cu 2 puncte din nota finala si
obligativitatea rescrierii lucrarii/temei in cauza
- orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului
pentru reevaluarea lucrării. Rezultatul acestei reevaluări se va face de faţă cu studenţii
în decurs de 2 zile de la data contestaţiei.

IX. Bibliografia opţională:


Dat fiind specificul acestui curs, nu se presupune consultarea unei bibliografii optionale.

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Asist. drd. Octavian More
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator


Titlul disciplinei: Tehnici de comunicare / Techniques of Communication
Codul: LE 22121
Numărul de credite:
Locul de desfăşurare: Facultatea de litere
Programarea în orar a activităţilor: conform orarului
XXXIII. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau
laborator
Nume, titlul ştiinţific: Ana Maria Florescu, asistent, drd.
Informaţii de contact (adresă e-mail): florescuani@yahoo.com
Ore de audienţă: conform orarului
XXXIV. Descrierea disciplinei:
The main objective is the improvement of the students’ ability to communicate in English
by helping them to develop further their language skills (the reading, writing, listening
and speaking skills). During the first semester of the second year of study the Reading
Skill is aimed at while in the second semester besides the development of English
language skills the course aims at work in raising teaching and learning awareness. The
language development exercises have as support content that refers to teaching and
learning and is intended mainly for those students who are interested in better
understanding how teaching and learning English are linked. It also gives them both some
theoretical and practical information (it combines tutor input with student participation
based on personal experience and reading provided by the tutor).
(limba romana)
Obiectivul principal al cursului practic este imbunataţirea capacitaţii de comunicare in
limba engleza a studenţilor. Obiectivul secundar al cursului este cunoaşterea de către
studenţi a Cadrului European Comun al Limbilor cat şi conştientizarea şi evaluarea
nivelului propriu al competenţelor lingvistice. Cursul va pune accent pe deprinderea de
inţelegere - citire in semestrul I.
In semestrul al doilea textele şi exerciţiile folosite ca suport de curs se refera la predarea
şi invaţarea limbii engleze. Cursul va da studenţilor informaţii teoretice şi practice legate
de predarea şi invaţarea limbii engleze şi se bazeaza pe participarea şi interacţiunea dintre
studenţi şi profesor pe parcursul orelor cat şi pe baza materialelor citite de studenţi.
XXXV. Bibliografia obligatorie:
The course books and reading that are to be used for the course are available in the
faculty reading room of the English language library. Photocopies provided by the
teacher.
Carţile exista la sala de lectura ‚limbi germanice’ a facultaţii şi profesorul va aduce la ore
fotocopii pentru studenţi.

Harmer, J. (1989) Teaching and Learning Grammar. London and New York. Longman
Harmer, J. (1993) The Practice of English Language Teaching. Longman
Hubbard, J and Wheller, T. (1990) A Training Course for TEFL .Oxford University
Jones, L. 1995 Progress to Proficiency CUP (PP)
Jones, L 1994 Cambridge Advanced English CUP (CA)
Parrott, M. 1993 Tasks for language teachers A resource book for training and
development CUP
Popa, E. (1995) Aspects of Theory and Practice in Teaching English as a Foreign
Language. Sibiu. Hermann Press
Spratt, M. 1994 English for the teacher A language development course CUP (M.S.)
Ur, P. 1996 A course in language teaching Practice and theory CUP (P.U.)

XXXVI. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


Casetofon, CD-player, retroproiector din dotarea catedrei de limba engleza si vodeo
player din dotarea facultatii.

XXXVII. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor


intermediare:
_______________________________________________________________________
Week 1. ABOUT COMMUNICATION // M.S.(U.1; pp. 7-9) / discussion, reading /
What does a textbook consist of? / Things humans use to communicate with each other.
"Gains from exchanges"
Week 2. ABOUT LANGUAGE LEARNING // M.S. (U.2; pp. 14-19) / discussion,
listening, assessing written work / quiz (Ellis & Sinclair) /Interview with Emmah /
Correcting mistakes in a composition / Good learner & good teacher
Week 3. TEACHING THE SKILLS - LISTENING P.U.(pp.105-15) / input, questions
and discussion / introducing an activity (M.S.:12-13) / Real life listening / Learner
problems / Types of activities
Week 4. - SPEAKING // P.U. (pp.120-135) / input, questions & discussion / introducing
an activity (M.S.: 20) /Oral fluency practice, types of task / Kinds of spoken interaction/
Role play / Oral testing
Week 5. - READING // P.U. (pp138-150) / input, questions & discussion/ introducing
an activity (M.S.:28) / How do we read? /Types of reading activities / Improving reading
skills
Week 6. – WRITING // P.U. (pp.159-170)/ input, questions & discussion/ introducing
an activity (M.S.:36) / Written versus spoken text / Tasks that stimulate writing/ Giving
feedback on writing
Week 7. TALKING ABOUT COURSEBOOKS P.U.(pp.183- 192) // M.S.(U.4; pp.29-
33)/ listening / reading/ looking at textbooks / Interview with teachers of English about
coursebooks / Choosing a coursebook
Week 8. TEACHING THE LANGUAGE - pronunciation, vocabulary, grammar, topics,
functions AND LITERATURE // input, practical activity based on coursebooks / The
language levels / Language improvement, tasks and activities,
Week 9. SYLLABUS & LESSON PLANNING P.U.(pp. 176-9; 213-22) // input,
practical activity based on coursebooks & video / lesson preparation, criteria for
evaluating lesson effectiveness, examples of lesson plans (Parrott)
Week 10. IN THE CLASSROOM // P.U. (pp. 227-33, 242, 246-50, 259-64) / discussion
based on video-ed lesson clips/ Classroom interaction (patterns) /Giving feedback
(correcting mistakes & errors)/ Classroom discipline
Week 11. LEARNER MOTIVATION, GENDER & AGE P.U. (pp.273-312); M.S.
(U.14, pp.110-115) // input, video, discussion / listening, reading / kinds of motivation /
teaching children, adolescents & adults
Week 12. TESTING // P.U. (pp.33-42) / doing a test and discussion / What are tests
for? Types of test and test administration
Week 13
presentation
Week 14
presentation

XXXVIII. Modul de evaluare:


Evaluation and Assessment: continuous assessment based on:
 attendance and participation
 a reading practice test during the first semester
 an oral presentation during the second semester.
The presentations and the tests will be scheduled during the semester at a time that is
convenient to both students and teacher. N.B. I allow two weeks each semester for the
practice tests and oral presentations

(limba romana)
Forma de evaluare: verificare pe parcurs. Nota este formata din rezultatul unui test de
intelegere – citire (semestrul I) si o prezentare orala (semestrul II) si nota acordata pentru
pentru participare la orele de curs si prezenţa. Testul este planificat pe parcursul
semestrului la o data agreata de studenţi si profesor.

XXXIX. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:


Nota de la cursul practic face parte din nota studentului la unul din cursurile de limba
engleza din fiecare semestru (conform codului)
Prezenţa si participarea la ore este luata in considerare in cadrul notei finale. Nota finala
este media notei obţinute la teste exprimata intr-un procent la care se adauga sau se scad
10%. acordate pentru prezenţa si participarea la ore in fiecare semestru.
Datorita modalitaţii de testare nu exista posibilitate de frauda.
Studenţii pot sa isi vada lucrarile dupa ce afla notele.
XL. Bibliografia opţională:
Carţile si manualele pentru dezvoltarea competenţelor lingvistice in limba Engleză
existente la bibloteca facultăţii sau la bibloteca Centrului Britanic din Cluj- Napoca

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Asist. Drd. Anamaria
Florescu
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul 2

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Practical course in Text Interpretation


Codul: LE 22121
Numărul de credite: 0
Locul de desfăşurare:
Programarea în orar a activităţilor:

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: asist. dr. Mihálycsa Erika


Informaţii de contact (adresă e-mail): mihalycsa@yahoo.com
Ore de audienţă:

III. Descrierea disciplinei:


This practical course uses a reader-response-oriented approach to a number of short
stories considered representative of modernist short fiction. The authors selected are
canonic writers from the first half of the twentieth century, allowing both for an
introduction to modernist writing and a detailed study of poststructuralist critical theories.
It actively involves students in the process of reading, developing their interpretive
competence and offering them a point of departure in the use of contemporary critical
discourses. As an approach, it is fundamentally based on several versions of reader-
response theory which it follows and contextualises historically and which it grounds in
the close reading of the texts.

Obiective:
 familiarizing students with the practice and language of literary interpretation:
reading and contextualising a fictional text
 discussing short story conventions in the first half of the 20 th century: from
realism to high modernism
 providing general information about the authors to be studied and other works by
them

Competente:
 acquiring the ability to interpret a fictional text
 knowing and manipulating critical language and terms
 understanding of literary conventions that are specific to short stories
 contextualising the short story within the frames of the literary conventions of the
20th century
 producing coherent and argumentative discourses on the studied texts

Metode:
 interactive discussion of texts
 close reading
 class debates
 explaining and discussing the theoretical frame provided by the secondary reading
list
 individual and group presentations on topics provided by the course tutor
 eliciting personal reactions and answers to specific questions

IV. Bibliografia obligatorie:


Flann O’Brien – At Swim-Two-Birds (fragm.)
Virginia Woolf – “An Unwritten Novel”
Jeanette Winterson – Sexing the Cherry
Angela Carter – “Peter and the Woolf”
Julian Barnes – “Junction”/”Gnossienne”, from Cross Channel
Anita Desai – Fasting, Feasting
A.S. Byatt – “Baglady”

V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: hand-


outs, images, Power-Point presentations produced by the course tutor.

VI. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor


intermediare:

Week 1: introductory class – presenting objectives and requirements; introducing the


general theoretical frame of the practical course, authors and texts to be studied and
methods or critical trends to be used.

Week 2:
Topic: modernist self-referential writing. Virginia Woolf, ‘An Unwritten Novel’
Key words: self-referential structures, ‘reality’ vs. fiction
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.
Week 3:
Topic: opening up to postmodernist selfreferential structures. Flann O’Brien, At Swim-
Two-Birds (fragm.) - I
Key words: metafiction, parody, pastiche, crossing the levels of fictionality, ‘strange
loops’
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 4:
Topic: opening up to postmodernist selfreferential structures. Flann O’Brien, At Swim-
Two-Birds (fragm.) - I
Key words: metafiction, parody, pastiche, rewriting and parodying tradition (traditional
realism, modernist narrative strategies)
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 5:
Topic: modernist narrative strategies Virginia Woolf, ‘An Unwritten Novel”
Key words: modernism, impressionism; perspectivism, interior time vs. linear time;
representing (fluid) consciousness.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 6:
Topic: modernist narrative strategies revisited: Jeanette Winterson, Sexing the Cherry
Key words: convention, defamiliarisation, syntagmatic, paradigmatic, readerly, writerly;
fluid world, fluid self, fluid time; revisiting the gothic as genre.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 7:
Topic: postmodernist attitude to tradition. Julian Barnes, ‘Gnossienne’
Key words: fragmentation, indeterminacy; undermining the authority of literary tradition
and its institutions, play with the implied author/implied reader
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 8:
Topic: History vs. (his)tories. Julian Barnes, ‘Junction’
Key words: grand narrative vs. petit histoire; history, memory, fiction, ideology
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.
Week 9:
Topic: Hybrid genres. Angela Carter, ‘Peter and the Woolf’
Key words: Gothic revisited; the fairy tale revisited; rewriting gender roles
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 10:
Topic: Identity problematized. Anita Desai: Fasting, Feasting (I)
Key words: traditional community vs. postmodern experience. Fractured identities,
colonial mimicry, the fracturing of patterns (national/ethnic, linguistic, gender roles). The
body as marker of identity
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.
Week 11
Topic: Identity problematized. Anita Desai: Fasting, Feasting (II)
Key words: hybrid identities, migrants, non-fixed identification patterns.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 12
Topic: In-between identities. Salman Rushdie, ‘East, West’
Key words: migrants, cultural interface, translation.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 13
Topic: Irishness, national identity, national history revisited. Patrick McCabe, Breakfast
on Pluto/ Mondo desperado (fragm.)
Key words: challenge of central narratives (family, tradition, history, nationalism).
‘Core’ vs. marginal identities
Students’ tasks: 1) reading the text, contributing to class debates
2) final paper submission.

Week 14: conclusions and feed-back.

VII. Modul de evaluare: (“continuous assessment”): the final grade consists of:
- the score of a quiz test, to be taken during the semester (20%)
- a final paper, delivered at the end of the semester (60%)
- class attendance and participation. (20%)
Paper requirements: the final paper should include an analysis of a studied text from one
of the critical perspectives studied. Although personal contribution is strongly
encouraged, use of additional sources is allowed and even recommended.

VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:


Attendance: students are expected to attend at least 60 % of the classes delivered. Missed
classes may be compensated by extra-work, but not if there are more than 50%! Failure
to meet attendance requirements automatically results in failure to pass. Plagiarism of
any kind (be it from the internet or the library) will also automatically lead to the
student’s failure to pass.

IX. Bibliografia opţională:


 Bradbury, Malcolm, McFarlane, James, eds.: Modernism: A Guide to European
Literature, 1890-1930, Penguin Books, London, 1991
 Levanson, Michael, ed., The Cambridge Companion to Modernism, Cambridge
University Press, Cambridge, 1999
 Reid, Jan: The Short Story, Routledge, London & New York, 199 4
 Rivkin, Julie, Michael Ryan, Literary Theory: An Anthology, Blackwell, Oxford,
2004.

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea As. dr. Mihalycsa Erika
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul II

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Literatură engleză (Victorianismul şi Literatura secolului XIX) /


Romanul britanic
Codul: LE22161
Numărul de credite: 6
Locul de desfăşurare: cf. orar
Programarea în orar a activităţilor: cf. orar

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Lect. Dr. Mircea Craciun


Informaţii de contact: mirceamrc@yahoo.com
Ore de audienţă: 2

III. Descrierea disciplinei:


Acest curs face parte dintr-o serie de cursuri de istoria literaturii engleze ce se adreseaza
studentilor din anii 1 – 3 de studii. Cursul abordeaza perioada din istoria, cultura si
civilizatia engleza cunoscuta drept Epoca Victoriana, din punct de vedere social, ideatic
si literar. Ca atare, este organizat sub forma unor intalniri care debuteaza cu o introducere
generala asupra caracteristicilor generale ale perioadei studiate, trecand mai apoi prin
principalele curente de gandire, asa cum au fost ele ilustrate in lucrarile eseistilor de
marca, Th. Carlyle, J.S. Mill si M. Arnold, pentru a propune drept corpus principal o
abordare directa a unor titluri semnificative din opera literara a scriitorilor reprezentativi
ai epocii victoriene si a perioadei tranzitionale de la sfarsitul acesteia - Ch. Dickens,
W.M. Thackeray, S. Butler, the Bronte Sisters, Th. Hardy si O. Wilde. Prin expuneri
teoretice si scurte referate prezentate de catre studenti, se va putea ajunge la o intelegere
si apreciere a fortelor care au caracterizat societatea victoriana si a modalitatilor prin care
ele au capatat o expresie in literatura epocii.

This course is part of a series of courses in the history of English literature intended for
undergraduate students. The course approaches the period of English history, culture and
civilisation known as the Victorian Age, from a social, ideatic and literary point of view.
As such, it is organised along a series of meetings that begin with a general introduction
to the backgrounds of the age, moving through the main currents of thinking, as
illustrated through the works of the major essayists, Th. Carlyle, J.S. Mill and M. Arnold,
on to the close study of a selection of major titles from the literary opus of representative
Victorian and transitional writers of fiction, as Ch. Dickens, W.M. Thackeray, S. Butler,
the Bronte Sisters, Th. Hardy and O. Wilde. Through theoretical expositions and short
student responses on a set of proposed topics, students will be expected to gain insight
into the forces that governed the Victorian society and the various modes of expression
they received in the literature of the age.

IV. Bibliografia obligatorie:


Daiches, D. A Critical History of English Literature, London: Mandarin, 1994.
Day, Martin S. History of English Literature, New York: Doubleday & Comp, 1964.
Galea I and Craciun M. An Anthology of Critical Approaches to the Victorian Novel,
Cluj-Napoca, 1987.
Galea I., Victorianism and Literature, Cluj-Napoca: Dacia, 1999.

Texte literare/Works of fiction:

Dickens, Ch. The Posthumous Papers of the Pickwick Club; Oliver Twist; Dombey and
Son.
Thackeray, W. M. Vanity Fair; Henry Esmond.
Butler, S. Erewhon.
Bronte, Ch. Jane Eyre.
Bronte, E. Wuthering Heights.
Hardy, Th. Tess of the d’Urbervilles; The Return of the Native.
Wilde, O. The Picture of Dorian Gray.

V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


Handout-uri

VI. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor


intermediare:

1.
Theoretical course:
Theme: The Victorian Age - historical background. The reign of Queen Victoria. The
English Society in the second part of the XIXth century.

Concepts, key words: Victorianism, realism, Hellenism vs Hebraism, utilitarianism.

Bibliography:
Lionel Trilling, Harold Bloom (editors), Victorian Prose and Poetry, New York, London,
Oxford University Press, 1973
Emile Legouis, Louis Cazamian, A History of English Literature, London, JM Dent and
Sons, 1967

2.
Seminar:
Theme: The intellectual climate in the Victorian society. The ideology of the “two
nations”. JS Mill, M. Arnold, Th. Carlyle.

Bibliography:
Matthew Arnold, Culture and Anarchy in The Norton Anthology, New York, Norton and
Company, 1979
John Stuart Mill, On Liberty, New York, London, Oxford University Press, 1973
Thomas Carlyle, On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History, London, JM Dent
and co, 1906

3.
Theme: The novel in the Victorian age. Charles Dickens, the spokesman of the diverging
tendencies of the age

Concepts, key words: novel, mimesis, grotesque, burlesque, satire.

Bibliography:
Walter Allen, The English Novel, Penguin Books, 1967
Wayne Booth, The Rhetoric of Fiction, Chicago and London, Chicago Press, 1968

4.
Seminar:
Theme: Charles Dickens. Humour, idealistic reaction, romance and social satire, the
emergence of capitalism
Bibliography:
Charles Dickens, Posthumous Papers of the Pickwick Club, Moscow, Foreign Language
Publishing House, 1949
Charles Dickens, Oliver Twist, New American Library, 1980

5.
Theme: Thackeray – the journalist and the traveler. The satirical vision and the
omniscience of the novelist.
Concepts, key words: metafiction, romance, omniscience.

Bibliography:
Ileana Galea, Victorianism and Literature, Dacia, Cluj-Napoca, 1996
Linda Hutcheon, A Poetics of Postmodernism, New York, Routledge, 1992

6.
Seminar
Theme: Thackeray. Vanity Fair, the writer exposing his metafictional devices. Henry
Esmond, a possible approach to history; historical romances and novels.

Bibliography:
W. M. Thackeray, Vanity Fair, London, JM Dent and Sons, 1936
W.M. Thackeray, Henry Esmond, London, Ward Lock and Co, 1910

7.
Theme: The Brontë sisters, universe of “loneliness and rage”.

Concepts, key words: representation, gothic, “Byronic hero”, nature vs culture, feminism

Bibliography:
Dorothy Van Ghent, The English Novel, New York, Harper and Row, 1967
Sandra Gilbert and Susan Gubar, The Madwoman in the Attic, London, Yale University
Press, 1984

8.
Seminar:
Theme: Charlotte Brontë, biography and narrative (Jane Eyre); Charlotte Brontë, the first
person narrative, “feminism in the Victorian age” (Shirley)

Bibliography:
Charlotte Brontë, Jane Eyre. Leipzig, Paul List Edition, 1956
Charlotte Brontë, Shirley, Oxford, Oxford University Press, 1981

9.
Theme: Emily Brontë, between myth and romance (Wuthering Heights). Towards the
“psychological novel”.

Concepts, key words: modernism, myth, a-chronology, psychological time, implied


narrator.

Bibliography:
Virginia Woolf, Modern Fiction in Modern British Fiction, edited by Mark Schorer, New
York, Oxford University Press, 1961
Ileana Galea, Victorianism and Literature, Dacia, Cluj-Napoca, 1996

10.
Seminar:
Theme: Emily Brontë, the disruption of chronology (narrative time vs psychological
time), the role of multiple narrators.
Bibliography:
Emily Brontë, Wuthering Heights, Berkshire House, 1977

11.
Theme: Thomas Hardy, the sunset of Victorianism. Tragedy, drama, melodrama.
Tradition, folklore and innovation.

Concepts, key words: katharsis, ancient chorus, tragedy, melodrama, hybris.

Bibliography:
Michael Milligate, Thomas Hardy. A Biography, Oxford, University Press, 1982
Emile Legouis, Louis Cazamian, A History of English Literature, London, JM Dent and
Sons, 1967

12.
Seminar:
Theme: Thomas Hardy, the architect and the ancient tragedy. On “fate” and human flaws,
nature and other “hostile forces” (The Return of the Native). The dichotomy spirit-flesh
(Jude the Obscure).

Bibliography:
Thomas Hardy, The Return of the Native, New York, Charles Scribner’s Sons, 1945
Thomas Hardy, Jude the Obscure, Moscow, Foreign Language Publishing House, 1959

13.
Theme: Samuel Butler, the Iconoclast. The satirical utopia, between Swift and dystopia
(Erewhon).

Concepts, key words: utopia, dystopia, deconstruction, Darwinism, possible worlds,


metempsychosis.

Bibliography:
Samuel Butler, Erewhon, London, Jonathan Cape, 1932
Northrop Frye, Varieties of Literary Utopias in Utopias and Utopian Thought, London,
Souvenir Press, 1973

14.
Seminar:
Theme: Samuel Butler, the progress towards modernism. Science vs literature. (Erewhon)

Bibliography:
Samuel Butler, Erewhon, London, Jonathan Cape, 1932
Mircea Craciun, A Poetics of Utopia, doctoral dissertation, 2003.
VII. Modul de evaluare:
Examen final (scris + oral).
Nota finala se compune din nota obtinuta la acest curs si nota de la seminarul
independent de literatura (2 credite)

VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:

Prezenta la cursuri nu este obligatorie; prezenta la seminar este obligatorie in procent de


70 % si conditioneaza participarea la examenul final.

In caz de frauda, nu exista suficiente metode pentru aplicarea stricta a regulamentului


(exmatriculare), ceea ce duce la compromisuri nedorite.

Studentii sunt rugati sa-si vada lucrarile in ziua afisarii rezultatelor, inainte de examenul
oral.

IX. Bibliografia opţională:


Dorothy Van Ghent, The English Novel, New York, Harper and Row, 1967
Emile Legouis, Louis Cazamian, A History of English Literature, London, JM Dent and
Sons, 1967
GK Chesterton, The Victorian Age in Literature, London, Oxford University Press, 1966
Harold Bloom, The Western Canon, Papermac, London, 1996
Ileana Galea, Victorianism and Literature, Dacia, Cluj-Napoca, 1996
Linda Hutcheon, A Poetics of Postmodernism, New York, Routledge, 1992
Lionel Trilling, Harold Bloom (editors), Victorian Prose and Poetry, New York, London,
Oxford University Press, 1973
Matthew Arnold, Culture and Anarchy in The Norton Anthology, New York, Norton and
Company, 1979
Michael Milligate, Thomas Hardy. A Biography, Oxford, University Press, 1982
Sandra Gilbert and Susan Gubar, The Madwoman in the Attic, London, Yale University
Press, 1984
Virginia Woolf, Modern Fiction in Modern British Fiction, edited by Mark Schorer, New
York, Oxford University Press, 1961
Walter Allen, The English Novel, Penguin Books, 1967
Wayne Booth, The Rhetoric of Fiction, Chicago and London, Chicago Press, 1968

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Lector dr. Mircea Craciun
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul 2

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Seminar special Dramă britanică


Codul: LE 22161
Numărul de credite: 0
Locul de desfăşurare:
Programarea în orar a activităţilor:

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: asist. dr. Mihálycsa Erika


Informaţii de contact (adresă e-mail): mihalycsa@yahoo.com
Ore de audienţă:

III. Descrierea disciplinei:


Acest seminar special are ca scop familiarizarea studenţilor cu dezvoltarea teatrului şi
expresiei dramatice în spaţiul britanic, începând de la sfârşitul sec. XIX şi până la a doua
jumătate a sec. XX, cu metoda de lectură a dramei ca text şi piesă teatrală în acelaşi timp.
Seminarul este conceput interactiv şi se concentrează pe şase autori şi textele lor selectate
în aşa manieră încât să ofere un tablou reprezentativ al strategiilor teatrale în literature
britanică a sec. XX. Seminarul oferă noţiuni de teorie a teatrului, fiind totodată bazat pe
un riguros close reading al pieselor, netrecând însîă cu vederea dimensiunea lor
performativă. Seminarul abordează fiecare piesă ca şi un eveniment contextualizat de
comunicare între autor şi public, concentrându-se pe maniera în care aceste piese
reinventează şi reinterpretează istoria genului dramatic.

IV. Bibliografia obligatorie:


Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest
G. B. Shaw, Arms and the Man
G. B. Shaw, Caesar and Cleopatra
John Osborne, Look Back in Anger
Harold Pinter, The Caretaker
Harold Pinter, The Dumb Waiter
V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: hand-
out, imagini, prezentări Power-Point de către titularul de curs, filme bazate pe
piesele studiate.

VI. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor


intermediare:
Week 1: introductory class – presenting objectives and requirements; introducing the
general theoretical frame of the practical course, authors and texts to be studied and
methods or critical trends to be used.

Week 2: the modern shift: Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest
Key words: comedy of manners revisited, aestheticism, linguistic awareness, Irishness,
post-Victorianism.
Students tasks: reading the text, individual presentations, contributing to class debates.

Week 3: melodrama and the modern theatre: G. B. Shaw, Arms and the Man, Caesar and
Cleopatra
Key words: plot and character, the historical character.
Students tasks: reading the text, individual presentations, contributing to class debates.
MID-TERM QUIZ.

Week 4: the shift from character to plot: the angry fifties: John Osborne, Look Back in
Anger”
Key words: theatre of anger, anti-modernism, realism, social concerns, working class
drama, dissolution of tradition.
Students tasks: reading the text, individual presentations, contributing to class debates.

Week 5: action and performance: identity and alterity, Harold Pinter, The Caretaker
Key words: absurdism/existentialism vs. postmodernist theatre, deconstruction of
language.
Students tasks: reading the text, individual presentations, contributing to class debates.

Week 6: action and performance: H. Pinter, The Dumb Waiter


Key words: deconstruction of plot and character, otherness, silence vs language,
representing through the body/gestures.
Students tasks: reading the text, individual presentations, contributing to class debates.

Week 7: term paper

VII. Modul de evaluare:


Verificare pe parcurs: nota finală se va compune din punctele obţinute pe cele două teste
(de la jumătatea şi sfârşitul semestrului, 30% şi, respectiv, 40%). Bonusuri (max. 30%)
pot fi obţinute pe activitate de seminar, intervenţii, prezentări.
VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:
Prezenţă: studenţilor li se cere prezenţa la 60 % din seminarii – lipsa de prezenţă va duce
automat la pierderea examenului. Plagiatul, de asemenea, adduce după sine pierderea
examenului.

VII. Bibliografia opţională:


Martin Esslin, An Anatomy of Drama(1978), London: Harmondsworth, Penguin;
Adrian Marino, Dictioar de concepte literare(1984), Bucuresti
Michael Holroyd, Bernard Shaw(1988), New York: Random House
John Russel Taylor, Anger and After (1969), London: Methuen , pp. 13-15; 197-199;
285-316; 324-325
Raymond Williams, “Recent English Drama” in Boris Ford, The Modern Age (1984),
London: Penguin

Decan, Sef de catedra, Titular de curs


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea asist. dr. Mihálycsa Erika
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul 2

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Curs practic de interpretări de texte


Codul: LE 22161
Numărul de credite: 0
Locul de desfăşurare:
Programarea în orar a activităţilor:

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: asist. dr. Petronia Petrar


Informaţii de contact: petronia.petrar@gmail.com
Ore de audienţă:

X. Descrierea disciplinei:
Acest curs practic este menit să familiarizeze studenţii cu practica şi vocabularul
interpretării literare, mai precis cu strategiile de lectură şi contextualizare a textului
literar. Se utilizează opere canonice ale modernismului în scopul de a identifica şi a
analiza structurile narative şi convenţiile ficţionale specifice diverselor forme de nuvelă şi
roman. Un alt scop este de a furniza o imagine a principalelor curente critice ale ultimelor
decenii, ca şi capacitatea de a implementa terminologia oferită de acestea în studiul
textului.

Obiective:
 familiarizarea cu practica şi limbajul interpretării literare: lectura şi
contextualizarea textului literar
 studiul convenţiilor genului scurt din prima jumătate a secolului XX: de la realism
la modernismul târziu
 furnizarea de informaţii generale asupra autorilor şi textelor studiate

Competenţe:
 capacitatea de a interpreta un text literar
 cunoaşterea şi utilizarea terminologiei critice
 înţelegerea convenţiilor literare specifice genului scurt
 contextualizarea genului scurt în cadrul istoric
 producerea de discursuri coerente, scrise şi vorbite, pe marginea textelor studiate
Metode:
 discuţii interactive pe marginea textelor
 close reading
 dezbateri în grup
 studiul cadrului teoretic furnizat de bibliografia secundarp
 prezentări individuale şi în grup ale temelor indicate de titularul de curs
 extragerea de reacţii personale la întrebări specifice

XI. Bibliografia obligatorie (toate textele vor fi disponibile într-un dosar aflat la
bibliotecă):

Virginia Woolf, “An Unwritten Novel”


John Fowles, “The Enigma”
Salman Rushdie, “At the Auction of the Ruby Slippers”
Salman Rushdie, “The Harmony of the Spheres”
Salman Rushdie, Haroun and the Sea of Stories
Flann O’Brien, excerpt from At Swim-Two-Birds
Julian Barnes, excerpt from A History of the World in 10 ½ Chapters
A. S. Byatt, “Baglady”

XII. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: fişe


de lucru, imagini, materiale produse de titularul de curs.

XIII. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor


intermediare:

Week 1: introductory class – presenting objectives and requirements; introducing the


general theoretical frame of the practical course, authors and texts to be studied and
methods or critical trends to be used.

Week 2:
Topic: formalism, structures, narratology: Virginia Woolf, “An Unwritten Novel”.
Key words: form, structure, anti-structure, coherence, narrator, narratee, stream of
consciousness.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 3:
Topic: text/oriented approaches: postmodern subversions: John Fowles, “The Enigma”.
Key words: post-structuralism, death of the author, „literature of exhaustion”, „literature
of replenishment”, intertextuality, laying bare the illusion.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.
Week 4:
Topic: postmodern revisions: Salman Rushdie, “At the Auction of the Ruby Slippers”.
Key words: intertextuality, re-writing, reproduction, consumerism, popular culture.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 5:
Topic: context-oriented approaches/postcolonial revisions: Salman Rushdie, “The
Harmony of the Spheres”.
Key words: revisionism, rewriting, irony, parody, de-centring, hybridity, new identities.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 6:
Topic: reader-oriented approaches: A. S. Byatt, “Baglady”.
Key words: distance, appropriation, interpretive norms, gaps, blanks, horison of
expectation, reader-response, aesthetic reception.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 7:
Topic: the advent of postmodernism: Flann O’Brien, excerpt from At Swim-Two-Birds
Key words: parody, pastiche, language games, irony, tradition and renewal, linguistic
turn
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.
MIDTERM PAPER SUBMISSION!!

Week 8:
Topic: deconstructing theory, deconstructing texts: Flann O’Brien, excerpt from At
Swim-Two-Birds
Key words: writing and the anti-logocentric movement.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 9:
Topic: historicism and the multiplication of histories: Julian Barnes, excerpt from A
History of the World in 10 ½ Chapters
Key words: (His)tory, (alternative) histories, displacement, re-emplacement, revisiting
the past.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 10:
Topic: historicism and the multiplication of histories Julian Barnes, excerpt from A
History of the World in 10 ½ Chapters
Key words: parody, historiographic metafiction.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 11:
Topic: postmodern story-telling: Salman Rushdie, Haroun and the Sea of Stories
Key words: intertextuality, censorship, otherness, difference.
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 12:
Topic: revisions and reviewings: theory in practice: Salman Rushdie, Haroun and the
Sea of Stories
Key words: intepretive vocabulary/critical tools
Students’ tasks: reading the text, contributing to class debates.

Week 13: final quiz.

Week 14: conclusions and feedback.

XIV. Modul de evaluare: verificare pe parcurs.

Nota finală constă din notele parţiale obţinute pentru eseul scris în timpul semestrului
(30%), nota pentru testul final (40%), prezenţa şi participarea la ore (30%).

Eseul trebuie să conţină o analiză a unuia dintre textele studiate dintr-o perspectivă
critică utilizată în timpul semestrului. Se recomandă aducerea de contribuţii personale,
dar şi folosirea bibliografiei secundare.

XV. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:


Attendance: students are expected to attend at least 60 % of the classes delivered. Missed
Prezenţa: prezenţa este obligatorie în proporţie de 70%. Absenţele de la ore pot fi
compensate prin alte activităţi, dar nu dacă acestea depăşesc 50% din cursuri. Prezenţa
insuficientă are drept consecinţă imposibilitatea de a obţine o notă de trecere.

Plagiatul sau copiatul vor avea de asemenea drept consecinţă imposibilitatea de a obţine
o notă de trecere. Plagiatul constituie o gravă încălcare a legii, pedeapsa putând duce la
exmatricularea studentului. Plagiatul poate fi total sau parţial, ceea ce nu duce la o
diminuare a vinei, indiferent de circumstanţă: orice împrumut nerecunoscut de idei,
cuvinte sau texte, din surse clasice sau electronice, va fi considerat plagiat şi tratat ca
atare.

XVI. Bibliografia opţională:


Bradbury, Malcolm , ed.: The Penguin Book of Modern British Short Stories, Penguin,
London, 1987
Fallon, Erin, R. C. Feddersen, A Reader's Companion to the Short Story in English,
Greenwood Press, Westport, 2001.
Hanson, Clare, ed., Re-reading the Short Story, MacMillan Press, London, 1989
David Herman ed., The Cambridge Companion to Narrative, Cambridge University
Press, Cambridge, 2007.
Lounsberry, Barbara, Susan Lohafer, eds., The Tales We Tell. Perspectives on the Short
Story, Greenwood Press, Westport, Connecticut, London, 1988.

Decan, Şef de catedră, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Asist. dr. Petronia Petrar
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul 2

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Practical course in Essay writing


Codul: LE 22161
Numărul de credite: 0
Locul de desfăşurare:
Programarea în orar a activităţilor:

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: asist. dr. Petronia petrar


Informaţii de contact: petronia.petrar@gmail.com
Ore de audienţă:

XVII. Descrierea disciplinei:


Cursul practic se bazează pe implicarea participativă a studenţilor, atât la modul
individual, cât prin activitatea în grupuri, în dezvoltarea competenţelor de scriere în limba
engleză. Cursul urmăreşte producerea de diverse discursuri scrise, cu scopul de a
evidenţia dimensiunile critice şi creative ale limbii scrise.

Obiective:
 crearea capacităţii de a produce diverse tipuri de discursuri scrise într-o manieră
clară, corectă şi coerentă, dar personală
 adaptarea stilului la registrul lingvstic potrivit
 introducerea de distincţii între tipurile de eseuri şi tehnicile de stil adaptate
acestora
 îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă engleză scrisă şi vorbită
 dezvoltarea capacităţii studenţilor de a-şi organiza ideile în mod logic şi coerent
dezvoltarea capacităţii de cercetare a studenţilor.

Competenţe:
 capacitatea de a produce diverse tipuri de texte scrise (eseuri personale, narative,
argumentative, descriptive, literare, academice)
 capacitatea de a manipula registre stilistice variate
 capacitatea de concentrare asupra unui subiect dat, evitând digresiunile şi de a
organiza expunerea la modul eficient, orientat spre cititor
 capacitatea de a organiza un text (conectori, paragrafe, mărci ale coeziunii
textuale)
 cercetarea şi comunicarea rezultatelor cercetării
 distincţia dintre cercetare şi plagiat

Metode:
 discutarea interactivă a textelor
 crearea de schiţe colective şi individuale ale eseurilor
 dezbateri pe temele date ale eseurilor
 producerea individuală de eseuri complete
 prezentarea individuală şi în grup a eseurilor compuse ca temă
 feedback la şi evaluarea eseurilor colegilor

XVIII. Bibliografia obligatorie:


 Bailey, Stephen, Academic Writing: A Practical Guide for Students, Nelson
Thomas Publisher, London, 2003
 Evans, Virginia, Successful Writing. Proficiency, Express Publishing, Newbury,
1998
 Germov, John, Get Great Marks for Your Essays, Allen & Unwin Publisher,
Crows Nest, N.S.W., 2000.

XIX. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: fişe


de lucru, imagini, materiale produse de titularul de curs.

XX. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor


intermediare:

Week 1: introductory class; presentation of activities and requirements.

Week 2:
Topic: punctuation
Key words: correctness, accuracy, language skills.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 3:
Topic: the descriptive essay: describing objects/spaces.
Key words: vocabulary building, organisation (introduction, main body, conclusions),
relevance.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 4:
Topic: the descriptive essay: describing people
Key words: vocabulary building, use of imagery and rhetorical devices, connectors.
Students’ tasks: role playing, drafting and writing, peer-response, debating and
discussing each other’s drafts.

Week 5:
Topic: the narrative essay I
Key words: story telling, raising and maintaining interest, creative writing.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 6:
Topic: the narrative essay II
Key words: writing beginnings and endings, plotlines, topic selection.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 7:
Topic: writing reviews: book reviews
Key words: assessment, critical summary, personal opinion, author presentation,
contextualising, finding relevance.
Students’ tasks: topic debate, drafting and writing, peer-response, debating and
discussing each other’s drafts.

Week 8:
Topic: writing reviews: film reviews
Key words: assessment, critical summary, personal opinion, author presentation,
contextualising, finding relevance.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 9:
Topic: writing reports: assessment and informative reports
Key words: evaluation, opinion, recommendation, information processing.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.
Week 10:
Topic: writing reports: survey and proposal reports
Key words: analysis, questionnaires, conclusions, plans, suggestions, projects.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 11:
Topic: the critical essay
Key words: documentation, research, norms of writing, formal requirements, lay-out,
publication.
Students’ tasks: drafting and writing, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 12:
Topic: the literary essay I: reading a literary essay
Key words: formal conventions, identifying meanings, literary intepretation
Students’ tasks: drafting and revising an academic essay, peer-response, debating and
discussing each other’s drafts.

Week 13:
Topic: the literary essay II: writing a literary essay
Key words: subjectivity, creativity, open form
Students’ tasks: writing an academic essay, peer-response, debating and discussing each
other’s drafts.

Week 14: conclusions, feedback, final paper submission.

XXI. Modul de evaluare: verificare pe parcurs.


Nota finală constă din notele parţiale obţinute pentru eseurile scrise în timpul semestrului
(50%), nota pentru eseul final (20%), prezenţa şi participarea la ore (30%).

XXII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:


Prezenţa: prezenţa este obligatorie în proporţie de 70%. Absenţele de la ore pot fi
compensate prin alte activităţi, dar nu dacă acestea depăşesc 50% din cursuri. Prezenţa
insuficientă are drept consecinţă imposibilitatea de a obţine o notă de trecere.

Plagiatul sau copiatul vor avea de asemenea drept consecinţă imposibilitatea de a obţine
o notă de trecere. Plagiatul constituie o gravă încălcare a legii, pedeapsa putând duce la
exmatricularea studentului. Plagiatul poate fi total sau parţial, ceea ce nu duce la o
diminuare a vinei, indiferent de circumstanţă: orice împrumut nerecunoscut de idei,
cuvinte sau texte, din surse clasice sau electronice, va fi considerat plagiat şi tratat ca
atare.

Decan, Şef de catedră, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Asist. dr. Petronia Petrar
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Catedra de limba si literatura engleza
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul II

I. Informatii generale despre curs

Titlul disciplinei: Limba si societate (curs optional)


Codul: LE 22122
Nr. credite: 4
Locul de desfasurare: Facultatea de Litere, conform orarului

II. Informatii despre titularul de curs

Nume, titlu stiintific: Chira Dorin, conferentiar dr.


Informatii de contact: d_chira@msn.com, tel. 0264-410016
Ore de audienta: 2, cab. M4

III. Descrierea disciplinei:


Temele propuse analizeaza relatia dintre limba si societate, din punct de vedere al
identitatii sociale a individului. Se va examina relatia dintre limba si constructii ca:
natiune, regiune, rasa, profesie, virsta, sex, bi/multilingualism. Ne propunem ca la finalul
cursului studentii sa aiba urmatoarele competente specifice acestui domeniu: identificarea
si analizarea, atit teoretic cit si practic, a unor teme din domeniu; identificarea factorilor
sociali care influenteaza folosirea limbii; abilitatea de a defini concepte-cheie specifice
domeniului; dezvoltarea abilitatii de a analiza modele de limba; intelegerea modului in
care limba variaza in functie de regiune geografica, apartenenta etnica, clasa sociala;
intelegerea modului in care limba reprezinta cultura in care ea este folosita.
The course provides an introduction to various topics which link language with its
communicative contexts, including: language and nation; language and social class;
language and race/ethnicity; language and gender; language attitudes; varieties of
language. By the end of the course the students should be able to: identify and discuss
both theoretical and practical issues in the field of sociology; develop the ability to
analyze language samples; understand the social factors that affect the use of language;
explain the origins of regional language varieties; explain the maintenance of language
varieties; understand and describe the social roles of gendered language; describe the
concepts related to speech communities; understand the dialect patterns of the UK.

IV. Bibliografie obligatorie


Alladina, S. and Edwards, V. (eds) (1991: 1, 2) Multilingualism in the British Isles 1-2,
London: Longman
Edwards, J. (1985) Language, Society and Identity, Oxford: Blackwell
Holmes, J., (1992) An Introduction to Sociolinguistics, London and New York: Longman
Montgomery, M. (1986) An Introduction to Language and Society, London: Routledge
Romaine, S., (1994) Language and Society. An Introduction to Sociolinguistics, Oxford:
OUP
Townson, N. (1995) Language and Languages, Cluj-Napoca: Clusium
Trudgill, P., (1995) Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society , New
York: Penguin

Cartile indicate in lista bibliografica pot fi consultate la biblioteca de limba engleza a


Facultatii de Litere, la British Council Library, la biblioteca catedrei de limba si literatura
engleza. Studentii pot consulta si materialele xerox oferite de titularul cursului.

VI. Planificarea/calendarul intilnirilor

Week: 1 Language and Register


Although register is defined as a ‘variety of language used in particular circumstances’,
the term is used differently by different linguists: a) a variety of language related to a
level of formality (from formal/ceremonial to the colloquial/slang), and manifested in
vocabulary and syntax, and b) a variety of language related to a particular field, a
particular subject or occupation. The focus of this course is on the situation/context in
which language is used. Different contexts of situation will be identified/analysed. Key
words: register, field, tenor, mode, style, form of address, variety.
Bibliography:
Montgomery, M. (1986) An Introduction to Language and and Society, London:
Routledge
Gregory, M. and Carroll, S. (1978) Language and Situation, London: Routledge& Kegan
Paul
Crystal, D. and Davy, D. (1969) Investigating English Style, London: Longman

Week: 2 Language and Social Class


In this unit we shall consider the relation between language and social class. The focus is
on issues like: differences between working class and middle class, the nature of these
differences, different ways of organizing speech on the basis of the social class of the
speaker. Extracts from Montgomery will be given for comparison/discusion. Key words:
dialect, basilect, mesolect, acrolect, language, code, restricted code, elaborated code,
speech variant, closed/positional, network, act of identity.
Bibliography:
Montgomery, M. (1986) An Introduction to Language and and Society, London:
Routledge
Milroy, L. (1980) Language and Social Networks, Oxford: Blackwell
Trudgill, P., (1995) Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society , New
York: Penguin

Week: 3 Language and Gender


The course is concerned with the differences that exist in the way in which men and
women speak. Are these differences noticed? How, if any, do these differences arise?
Why do men and women spaek differently? We shall focus on some examples that show
differences between the speech of men and women, and try to identify the factors that
may cause these differences. Key words: gender/sex, lect, genderlect, turn taking.
Bibliography:
Coates, J. (1986) Women, Men an Language, London: Longmans
Romaine, S., (1994) Language and Society. An Introduction to Sociolinguistics, Oxford:
OUP
Trudgill, P., (1995) Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society , New
York: Penguin

Week: 4 The Language of Youth


In this unit we shall concentrate on aspects of youth culture and the way in which
language functions as a marker of group identity. We will be focusing here on inter-racial
aspects, i.e. on the reactions of white/black young people to the adoption of Creole forms.
Key words: pidgin, creole, code mixing, code switching, antilanguage
Bibliography:
Montgomery, M. (1986) An Introduction to Language and and Society, London:
Routledge
Romaine, S., (1994) Language and Society. An Introduction to Sociolinguistics, Oxford:
OUP
Townson, N. (1995) Language and Languages, Cluj-Napoca: Clusium

Week: 5 Language in Advertising and the Media


The language of advertising, as well as that of the media, is used to persuade the reader to
perceive reality/things the way the speaker/writer sees them. The language of advertising
offers various research possibilities as the materials are available everywhere. We shall
focus on linguistic strategies involved in public persuasion. We shall also try to determine
whether the representatives of the media use linguistic strategies to show facts. Here we
focus on the context of newspaper support for political parties: what linguistic clues show
that certain newspapers support particular political parties?
Bibliography:
Fowler, R. (1991) Language in the News, London: Routledge
Townson, N. (1995) Language and Languages, Cluj-Napoca: Clusium

Weeks: 6, 7 Multilingual Britain


In the first part of the unit we shall focus on minority language communities, trying to
identify patterns of immigration that have contributed to the cultural and linguistic
pluralism in Britain, the current status of minority languages within the UK, as well as
some of the factors that indicate tendencies towards shift (i.e. towards English) or
maintenance (towards preserving the mother tongue). The second part of our course will
be on the language varieties which are known as older mother tongues (Irish, Welsh,
Gaelic): their current status and geographical distribution. Key words: language shift,
abstand language, ausbau language, dialect, mother tongue, ethnic group,
multilingualism, bilingualism.
Bibliography:
Townson, N. (1995) Language and Languages, Cluj-Napoca: Clusium
Alladina, S. and Edwards, V. (eds) (1991: 1, 2) Multilingualism in the British Isles 1-2,
London: Longman
Trudgill, P., (1995) Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society , New
York: Penguin

VII. Modul de evaluare

Pentru obtinerea notei finale la curs optional si a creditelor acordate acestui curs:
- prezenta la cursuri este obligatorie in proportie de 75%
- studentii vor sustine un examen scris la care trebuie sa obtina minim nota 5 (cinci).
- nota finala a cursului optional este media aritmetica intre nota obtinuta la acest curs
optional si nota obtinuta la cursul optional de literatura
VIII. Detalii organizatorice

- frauda (copiat) la examen se pedepseste cu notarea lucrarii cu nota 1 (unu) si


propunerea de exmatriculare a studentului/studentei
- lucrarile pot fi vazute de catre studenti in ziua afisarii rezultatelor sau in timpul
programului de consultatii

IX. Bibliografia optionala

Coates, J. (1986) Women, Men an Language, London: Longmans


Crystal, D. and Davy, D. (1969) Investigating English Style, London: Longman
Fowler, R. (1991) Language in the News, London: Routledge
Gregory, M. and Carroll, S. (1978) Language and Situation, London: Routledge& Kegan
Paul
Milroy, L. (1980) Language and Social Networks, Oxford: Blackwell

Cartile indicate in lista bibliografica pot fi consultate la biblioteca de limba engleza a


Facultatii de Litere, la British Council Library, la biblioteca catedrei de limba si literatura
engleza. Studentii pot consulta si materialele xerox oferite de titularul de curs.

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Conf. dr. Dorin Chira
UNIVERSITATEA BABEŞ–BOLYAI, CLUJ–NAPOCA
FACULTATEA DE LITERE
CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ

Anul universitar 2009 -- 2010


Semestrul II

1. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Anul II Semestrul II
Specializarea A
Titlul disciplinei: LIMBĂ ŞI SOCIETATE – curs opţional
Codul: LE2 2122
Numărul de credite: 4
Locul de desfăşurare: Facultatea de Litere
Programarea în orar a activităţilor: conform orarului

2. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Preda Alina, Lector dr.


Informaţii de contact (adresă e-mail) : alinapreda74@gmail.com
Cabinetul M8
Ore de audienţă: 4 (cu programare prealabilă)

3. Descrierea disciplinei:

Obiective:
 să asigure conştientizarea diverselor modalităţi de comunicare şi
specificitatea limbajului uman în raport cu comunicarea în lumea animală
 să faciliteze înţelegerea procesului de achiziţie a limbajului, pe plan
fonetic, lexical şi sintactic
 să scoată în evidenţă modul în care este organizat lexiconul mental în
ceea ce priveşte ortografia, pronunţia, morfologia, dar şi semnificaţia, şi
structurile sintactice posibile
 să puncteze relaţia dintre structura mesajelor şi procesele psihice,
specifice indivizilor care le produc şi le inerpretează într-o situaţie
comunicativă dată

Conţinut:
I. TERMINOLOGICAL CONSIDERATIONS.
II. THE SPECIFIC FEATURES OF ANIMAL COMMUNICATION
III. THE SPECIFIC FEATURES OF HUMAN LANGUAGE
IV. CLASSICAL UNDERSTANDING OF LANGUAGE IN THE BRAIN,
BASED ON APHASIAS
V. LANGUAGE AND THE GRAMMAR GENE
VI. RECEPTIVE SKILLS VERSUS PRODUCTIVE SKILLS
VII. THE MENTAL DICTIONARY

Competenţe:
 capacitatea de a diferenţia între diferite tipuri de comunicare în lumea
animală
 abilitatea de a distinge codul verbal de alte tipuri de coduri comunicative
 capacitatea de a înţelege mecanismele psihice ale limbajului (limbajul
simbolic, noţional-verbal, categorial-speculativ)
 abilitatea de a distinge între diferite tipuri de deficienţe de limbaj

Metode de predare:
 utilizarea unui curs interactiv cu fundament de prelegere (30%)
 discuţii pe baza unor exemple (30%)
 rezolvarea unor exerciţii practice (40%)

4. Bibliografia obligatorie:
Toate materialele aflate în dosarul depus la biblioteca Facultăţii de Litere

5. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


Foi de lucru colaj propriu din bibliografia atent selectată - furnizate de către cadrul
didactic.

6. Planificarea /Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor


intermediare:

I. TERMINOLOGICAL CONSIDERATIONS.
Speech, language, and communication.
Types of sign relationship: the iconic sign, the indexical sign, the symbolic sign

II. THE SPECIFIC FEATURES OF ANIMAL COMMUNICATION


The communication system of baboons, chimpanzees, vervet monkeys, dolphins, cicadas,
bees.
The cortex, vocalisation, behaviourism, conditioning, stimulus, response.

III. THE SPECIFIC FEATURES OF HUMAN LANGUAGE


Design features that characterise language: displacement, arbitrariness, semanticity,
cultural transmission, interchangeability, duality of patterning, control, creativity

IV. CLASSICAL UNDERSTANDING OF LANGUAGE IN THE BRAIN,


BASED ON APHASIAS
Typical clinical symptoms of Broca's aphasics
Typical symptoms of Wernicke's aphasics
Localisation, lateralisation of speech, relateralisation, plasticity of the brain

V. LANGUAGE AND THE GRAMMAR GENE


Nativism
child-directed speech: phonology - grammar - lexis
simplifying -- clarifying – expressing
bootstrapping techniques, scaffolding
Modularity
Williams Syndrome, Specific Language Impairment, Downs Syndrome, Autism

VI. RECEPTIVE SKILLS VERSUS PRODUCTIVE SKILLS


listening and reading versus speaking and writing
written representation and phonological representation
dysgraphia and dyslexia
cohort theory, the uniqueness point

VII. THE MENTAL LEXICON


lexical entries, content words, function words, prefix stripping
word meaning, the prototype theory, lexical access
activation, spreading activation, word association
synonym, antonym, collocate, superordinate, hyponym, meronym, converses

Obligaţiile studenţilor pentru fiecare întâlnire, cu excepţia primei ore de curs: să rezolve
exerciţiile indicate de tutorele de curs.

7. Modul de evaluare:
50% din nota finală o reprezintă punctajul obţinut în urma verificării scrise. Se evaluează
însuşirea cunoştinţelor teoretice şi capacitatea de a le pune în practică. Activitatea la oră
este luată în considerare, constituind 10% din nota finală. Lucrarea de semestru pe care
fiecare student o va elabora va avea un punctaj care va constitui 40% din nota finală.
Pentru a beneficia de acest punctaj lucrarea trebuie predată la timp (data exactă va fi
fixată de titularul de curs şi comunicată studenţilor în timp util).

8. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:

Prezenţa la ore este obigatorie în proporţie de 80% iar participarea activă este o
componentă (10%) în nota finală. Creditare: 3.

Prezentarea la examen este condiţionată de număr minim de prezenţe: 80%. Întâlnirile


pierdute se pot recupera cu o altă grupă de studiu, dacă există o altă grupă, cu acordul
titularului de curs, şi doar dacă studentul îşi manifestă intenţia de a recupera ora via e-
mail până cel târziu în seara zilei în care s-a desfăşurat cursul pierdut.

Conform LEGII nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea
ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare PLAGIATUL „reprezintă însuşirea
ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, rezultatelor sau textelor unei persoane,
indiferent de calea prin care acestea au fost obţinute, prezentându-le drept creaţie
personală”. Conform Wikipedia (http://ro.wikipedia.org/wiki/Plagiat), „existenţa
contrafacerii sau a plagiatului se stabileşte, în principiu, pe baza de asemănări şi nu de
deosebiri. Simpla existenţă a unor deosebiri nu apără de învinuirea de plagiat, dacă se
dovedeşte existenţa şi importanţa asemănărilor.” Plagiatul, indiferent dacă este redus
sau extins, se pedepseşte cu nota 1.

Orice tentativă de fraudă va determina automat sistarea procesului de examinare şi


evaluarea cu nota 1 (unu).

Orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului
pentru reevaluarea lucrării. Cererea trebuie trimisă şi prin e-mail. Rezultatul acestei
reevaluări se va face cunoscut în decurs de cel mult 5 zile de la data înmânării contestaţiei
titularului de curs. Titularul de curs şi studentul respectiv vor stabili împreună data la care
studentul îşi poate vedea lucrarea.

9. Bibliografia opţională:

1. Lakoff, George. (1987) Women, fire, and dangerous things: what categories reveal
about the mind. Chicago: University of Chicago Press.
2. Pinker, Steven. (1994) The Language Instinct. New York: William Morrow.

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Lect. dr. Alina Preda
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul II

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Curs special literatura engleza / Special Course in English


Literature (Teme literare in perioada victoriana)
Codul: LE22122
Numărul de credite: 4
Locul de desfăşurare: cf. orar
Programarea în orar a activităţilor: cf. orar

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Lector dr. Mircea Craciun


Informaţii de contact: mirceamrc@yahoo.com
Ore de audienţă: 2

III. Descrierea disciplinei:


Cursul isi propune o mai buna fundamentare teoretica a problemelor discutate la cursul
magistral de Victorianism (dedicat, firesc, in principal, genului romanesc). Diversele
abordari teoretice (cunoscute, desigur, dupa cursul de Teorie a literaturii), nu sunt
concepute in afara demersului diacronic. In consecinta, demersurile despre „inceputurile”
sau „definitiile” romanului, ca si problemele estetice sunt (in limita timpului disponibil)
aplicate in discutarea unor romane victoriene sau post-victoriene. Se completeaza astfel
niste cunostinte si se afirma noi posibilitati critice in abordarea canonului victorian.

The course aims at providing a better theoretical foundation for the topics discussed in
the major course in Victorian Literature (the latter being, in a natural sense, dedicated
mainly to the novel). The various theoretical approaches (known to students from the
major course in the Theory of Literature), are not conceived outside a diachronic
framework. Thus, the debates on the „beginnings” or „definitions” of the novel, as well
as the aesthetic problems are (within the time allotted) applied to the discussion of a
selection of Victorian and Post-Victorian novels. This comes as a complementation of the
knowledge gained through other courses and is aimed at revealing new critical horizons
in approaching the Victorian canon.

IV. Bibliografia obligatorie:


Bahtin, M. Probleme de literatura si estetica. Bucuresti: Univers, 1982.
Booth, Wayne C. The Rhetoric of Fiction. University of Chicago Press, 1968.
Docherty, Thomas. Alterities. Criticism, History, Representation. Oxford: Clarendon
Press, 1996.
Frank Kermode. The Sense of an Ending. Studies in the Theory of Fiction. Oxford
University Press, 1967.
Frye, Northrop. Anatomy of Criticism. New York: Athenon, 1968.
Humphrey, Robert. Stream of Consciousness in the Modern Novel. Berkeley & Los
Angeles: University of California Press, 1968.
Ricoeur, Paul. Time and Narrative (2). The University of Chicago Press, 1985.
Stevenson, Randall. Postmodernist Fiction. An Introduction. Worcester: Billing & Sons,
1992.
Watt, Jan. The Rise of the Novel. London: Penguin Books, 1957.
Waugh, P. Metafiction. London & New York: Routledge, 1990.

V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


Handout-uri.

VI. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor


intermediare:

1. The Birth of the Novel - A Controversial Issue.


· the novel, a "protean", “inclusive” genre
· attempts at generic circumscription
· romance and the novel
· the heterogenousity of the novel
2. The Novel, a Rhetorical Genre
· epic and the novel
· "the rhetorical dimesion of literature is inescapable" (W. Booth)
· the aesthetic distance, epic and the novel
· to tell and to show, the "implied author"
· the narrator as a "method"
· the "implied", "immanent" author
· the "intentional", "affective" fallacy
· point of view and the narrative voice
3. The Novel, a "Hybrid" Genre
· hybridisation of fictional discourse
· the polyphonic discourse (Bakhtin)
· carnivalistic literature - a diachronic view
· temporal and spatial relationships in the novel (the chronotope)
4. The Novelist - a "Capitalist of the Imagination"
· the 19th century - the novel, the prevailing genre
· realism and the novel
· the omniscience of the writer and the modernist narrative techniques
· character and the novel
5. Time of Narrative vs. Time of Narration
· dispensation with chronicity (anachronicity)
· fragments and flow
· "readerly" vs. "writerly" novels
· from perceived to perceiver (reception theory)
6. The "Stream of Consciousness Novel"
· the self-conscious mind, continuum and free association
· the techniques for rendering "stream of consciousness" in fiction (direct,
indirect interior monologue, soliloquy)
· typographical devices for controlling stream of consciousness
· pattern and symbolic designs (V. Woolf, J. Joyce, W. Faulkner)
7. From Modernism to Postmodernism
· metafiction
· deconstruction and the novel
· "degrees of telling"
· "the death of the author"
· "hermeneutical playground" and the "intellectual gamesmanship"

VII. Modul de evaluare:


Colocviu. Nota finala se compune din nota obtinuta la acest curs si nota de la cursul
optional de limba engleza.

VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:


Prezenta la cursuri nu este obligatorie.

In caz de frauda, nu exista suficiente metode pentru aplicarea stricta a regulamentului


(exmatriculare), ceea ce duce la compromisuri nedorite.

Studentii sunt rugati sa-si vada lucrarile in ziua afisarii rezultatelor. Eventualele discutii
sunt programate pentru prima zi dupa terminarea sesiunii.

IX. Bibliografia opţională:


Nu se impune o bibliografie optionala.

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Lector dr. Mircea Craciun
UNIVERSITATEA BABEŞ–BOLYAI, CLUJ–NAPOCA
FACULTATEA DE LITERE
CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ

Anul universitar 2009 - 2010


Semestrul II

1. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Anul II Semestrul II
Specializarea A
Titlul disciplinei: IDIOMURI – curs opţional
Codul: LE22123
Numărul de credite: 4
Locul de desfăşurare: Facultatea de Litere
Programarea în orar a activităţilor: conform orarului

2. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Preda Alina, Lector dr.


Informaţii de contact (adresă e-mail) : alinapreda74@gmail.com
Cabinetul M8
Ore de audienţă: 4 (cu programare prealabilă)

3. Descrierea disciplinei:

Obiective:
 să puncteze diferenţele între idioms, phrasal verbs, collocations,
euphemisms şi slang
 să faciliteze înţelegerea de bază a celor mai des folosite expresii
idiomatice şi verbe din categoria „phrasal verbs” din limba engleză şi să
dezvolte abilitatea de a folosi aceste expresii oral şi în scris
 să asigure conştientizarea diverselor registre de formalitate şi capacitatea
de a folosi cuvântul potrivit la locul potrivit.

Conţinut:
Cap. I. PREZENTAREA CURSULUI. DISTINCŢII TERMINOLOGICE. DEFINITII SI
ETIMOLOGIE.
Cap. II. IDIOMURI BAZATE PE ADJECTIVE SI ADVERBE, PE ADJECTIVE SI
SUBSTANTIVE. PERECHI IDIOMATICE.
Cap. III. IDIOMURI BAZATE PE PREPOZITII
Cap. IV. IDIOMURI SPECIFICE ANUMITOR DOMENII
Cap. V. IDIOMURI BAZATE PE CUVINTE CHEIE DIN DIVERSE CATEGORII
Cap. VI. IDIOMURI BAZATE PE COMPARATII
Cap. VII. RECAPITULARE
Competenţe:
 cunoaşterea unor expresii idiomatice uzuale din limba engleză
 abilitatea de a înţelege şi de a folosi un număr semnificativ de idiomuri şi
“phrasal verbs”

Metode de predare:
 utilizarea unui curs interactiv cu fundament de prelegere (30%)
 discuţii pe baza unor exemple (10%)
 rezolvarea unor exerciţii practice cu idioms şi phrasal verbs (60%)

4. Bibliografia obligatorie:
Toate materialele aflate în dosarul depus la biblioteca Facultăţii de litere

5. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


Foi de lucru colaj propriu din bibliografia atent selectată - furnizate de către cadrul
didactic.

6. Planificarea /Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor


intermediare:

I. PREZENTAREA CURSULUI. DISTINCŢII TERMINOLOGICE. DEFINITII SI


ETIMOLOGIE.
Conţinut, cerinţe, programarea întâlnirilor, materialele necesare, modul de
evaluare. Idioms, phrasal verbs, collocations, euphemisms, slang.
Expresii idiomatice şi expresii ne-idiomatice.

II. IDIOMURI BAZATE PE ADJECTIVE SI ADVERBE, PE ADJECTIVE SI


SUBSTANTIVE. PERECHI IDIOMATICE.
Bad, big, dead, flat, good, hard, high, hot, long, old, short, thick, thin.
End, line, matter, mind, point, thing, way, word, world.
Perechi de adjective şi perechi de adverbe. Perechi de substantive, verbe; perechi
identice.

III. IDIOMURI BAZATE PE PREPOZITII


Above, across, after, against, at, behind, below, by, for, from, in, off, on, out,
over, round, to, under, up, within

IV. IDIOMURI SPECIFICE ANUMITOR DOMENII:


Banking, business, buying and selling, health, illness, death, motoring, politics
and government, the stock exchange, telephoning, travel, work and industrial
relations.

V. IDIOMURI BAZATE PE CUVINTE CHEIE DIN DIVERSE CATEGORII:


Animals, colours, number, one, two, three, size, inch, mile, arm, back, blood,
bone, brain, chest, ear, elbow, eye, face, finger, foot, feet, hair, hand, head, heart,
heel, leg, neck, nose, shoulder, skin, toe, tongue, tooth, teeth, day, hour, minute,
moment, night, time.

VI. IDIOMURI BAZATE PE COMPARATII


Idiomuri cu “as...as...”, idiomuri cu “like”

VII. RECAPITULARE

Obligaţiile studenţilor pentru fiecare întâlnire, cu excepţia primei ore de curs: să rezolve
exerciţiile indicate din partea relevantă a bibliografiei obligatorii pe baza cuvintelor cheie
aferente fiecărei întâlniri

7. Modul de evaluare:

50% din nota finală o reprezintă punctajul obţinut în urma verificării scrise. Se evaluează
însuşirea cunoştinţelor teoretice şi capacitatea de a le pune în practică. Activitatea la oră
este luată în considerare, constituind 10% din nota finală. Lucrarea de semestru pe care
fiecare student o va elabora va avea un punctaj care va constitui 40% din nota finală.
Pentru a beneficia de acest punctaj lucrarea trebuie predată la timp (data exactă va fi
fixată de titularul de curs şi comunicată studenţilor în timp util).

8. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:

Prezenţa la ore este obigatorie în proporţie de 80% iar participarea activă este o
componentă (10%) în nota finală. Creditare: 4.

Prezentarea la examen este condiţionată de număr minim de prezenţe: 80%. Întâlnirile


pierdute se pot recupera cu o altă grupă de studiu, dacă există o altă grupă, cu acordul
titularului de curs, şi doar dacă studentul îşi manifestă intenţia de a recupera ora via e-
mail până cel târziu în seara zilei în care s-a desfăşurat cursul pierdut.

Conform LEGII nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea
ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare PLAGIATUL „reprezintă însuşirea
ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, rezultatelor sau textelor unei persoane,
indiferent de calea prin care acestea au fost obţinute, prezentându-le drept creaţie
personală”. Conform Wikipedia (http://ro.wikipedia.org/wiki/Plagiat), „existenţa
contrafacerii sau a plagiatului se stabileşte, în principiu, pe baza de asemănări şi nu de
deosebiri. Simpla existenţă a unor deosebiri nu apără de învinuirea de plagiat, dacă se
dovedeşte existenţa şi importanţa asemănărilor.” Plagiatul, indiferent dacă este redus
sau extins, se pedepseşte cu nota 1.

Orice tentativă de fraudă va determina automat sistarea procesului de examinare şi


evaluarea cu nota 1 (unu).
Orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului
pentru reevaluarea lucrării. Cererea trebuie trimisă şi prin e-mail. Rezultatul acestei
reevaluări se va face cunoscut în decurs de cel mult 5 zile de la data înmânării contestaţiei
titularului de curs. Titularul de curs şi studentul respectiv vor stabili împreună data la care
studentul îşi poate vedea lucrarea.

9. Bibliografia opţională:
1. *** Collins Cobuild English Grammar, Collins, London &Glasgow, 1990 - Biblioteca
Facultăţii de Litere Cluj-Napoca..
2. http://dictionary.cambridge.org/
3. Long, Thomas Hill (Editorial Dir.), Summers, Della (Managing Editor), Longman
Dictionary of English Idioms, Longman Group Limited, first published in 1979 -
Biblioteca Facultăţii de Litere Cluj-Napoca.

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Lect. dr. Alina Preda
Universitatea Babes-Bolyai
Facultatea de Litere
Catedra de engleză

1. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau de laborator

Titlul disciplinei: Noi literature anglofone


Codul: LE 22123
Numărul de credite: 4
Locul de desfăşurare: Facultatea de Litere
Programarea în orar a activităţilor: conform orarului

2. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau de


laborator

Nume, titlul ştiinţific: conf. dr. Michaela Mudure


Informaţii de contact: mmudure@yahoo.com
Ore de consultaţii: marti 11-12

3. Bibliografia obligatorie
Post-colonial Studies Reader, eds. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths,
Helen Tiffin, New York, Routledge, 1995

Edward Said, Orientalism, New York, Pantheon Books, 1978


Wole Soyinka, Myth, Literature and the African World, Cambridge,
Cambridge UP, 1978
Alice Munro, Prue, Oxford, Oxford UP, 1999
Katherine Mansfield, Garden Party and Other Stories, Oxford, Oxford UP, 1978
Suniti Namjoshi, Fables, Oxford, Oxford UP, 1978
Gayatri Chakravorty Spivak, In Other Worlds: Essays in Cultural
Politics, New York, Methuen, 1987
Sara Suleri, The Rhetoric of English India, Chicago, University of
Chicago Press 1992
David Malouf, An Imaginary Life, London, Random House, 1998
Trinh T. Minh-ha, Woman, Native, Other: Writing Postcoloniality
and Feminism, Bloomington, Indiana UP, 1989
Ngugi wa Thiong’o, Homecoming, New York, Lawrence Hill & Co.,
1973
Octave Mannoni, Prospero and Caliban:The Psychology of
Colonization, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1990.
Albert Memmi,The Colonizer and the Colonized, Boston, Beacon
Press, 1991.
Edward Kamau Brathwaite, Other Exiles, London, Oxford UP, 1975.
Margaret Atwood, Survival, A Thematic Guide to Canadian
Literature, Toronto, Anansi, 1972
Chinua Achebe, Things Fall Apart, Oxford, Oxford UP, 1987.
Jean Rhys, Wide Sargasso Sea, New York, Norton, 1982.

4. Bibliografia suplimentară

Abiola Irene, The African Experience in Literature and Ideology, London,


Heinemann,1981.
Linda Hutcheon – The Canadian Postmodern: A Study of
Contemporary English-Canadian Fiction, Toronto, Oxford UP,
1988.
Homi Bhabha, Nation and Narration, London, Routledge, 1990
Nadine Gordimer, Town and Country Lovers, London, Folio Society, 1998
Buchi Emeta, The Bride Price, New York, G. Braziller, 1980
Frantz Fanon, Black Skin, White Masks, New York, Grove Press,
1967
Frantz Fanon, The Wretched of the Earth, New York, Grove Press
1968
Michel Foucault, Power/Knowledge, Brighton, Harvester Press,
1980
Harris Wilson, Palace of the Peacock, London, Faber, 1960
Jamaica Kincaid, A Small Place, New York, Farrar, 1988
Cherrie Moraga and Gloria Anzaldua –This Bridge Called My Back:
Writings by Radical Women of Color, Watertown, Persephone Press, 1981
V.S. Naipaul, The Mimic Men, London, Deutsch, 1967
Raja Rao, Kanthapura, New York, New Directions, 1967

Cărţile se pot gasi la BCU, Biblioteca Facultatii de Litere, British Council Library.

5. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei


Powerpoint presentations

6. Descrierea disciplinei

Acest curs va iniţia studenţii în domeniul studiilor post-coloniale, îi va familiariza cu o


serie de noţiuni importante în lumea globală de astăzi, cum ar fi: orientalismul,
hibriditatea, imitaţia post-colonială (mimicry). Se va aborda de asemenea problema
rasială şi de gen în conexiunile şi interconexiunile lor transnaţionale şi globale. După
discutarea problemelor teoretice, studenţii vor studia un corpus de texte scrise în limba
engleză şi provenind din India, Australia, Noua Zealandă, Africa, Caraibe şi Canada.

Metode utilizate în cazul predării: expunerea, dialogul, problematizarea, exemplificarea,


studiul de caz, exercitiul comparativ
Competenţe dezvoltate:
Competente interpretative potrivit noilor grile din domeniul studiilor postcoloniale.
Competenţe comparative care să permită studenţilor a aplica grila postcolonială şi
spaţiilor din Europa Centrală şi de Est.

7. Planificarea

Curs 1
Tematica: Theoretical notions: Orientalism, hybridity, mimicry
Obiective: înţelegerea noţiunilor şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de a le aplica la
studiul textului literar
Concepte, cuvinte cheie: Orientalism, hybridity, mimicry

Seminar 1
Tematica: Close reading - fragmente relevante din Orientalism
Bibliografie:
Edward Said, Orientalism, New York, Pantheon Books, 1978
Homi Bhabha, Nation and Narration, London, Routledge, 1990

Curs 2
Tematica: Theoretical notions: Negritudine, complexul postcolonial
Obiective: înţelegerea noţiunilor şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de a le aplica la
studiul textului literar
Concepte, cuvinte cheie: Negritude, the Prospero/Caliban complex

Seminar 2
Tematica: Close reading - fragmente relevante din Black Skin, White Mask
Activitatea studenţilor: comparaţie cu complexele rasiale din Europa Centrală si
de Est
Bibliografie: Albert Memmi,The Colonizer and the Colonized, Boston, Beacon Press,
1991.
Octave Mannoni, Prospero and Caliban:The Psychology of
Colonization, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1990.
Frantz Fanon, Black Skin, White Masks, New York, Grove Press,
1967

Curs 3
Tematica: Gender and Post-colonial studies
Obiective: înţelegerea noţiunilor şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de a le aplica la
studiul textului literar
Concepte, cuvinte cheie: gender, subaltern, post-colonial,

Seminar 3
Tematica: Gender and Post-colonial studies
Activitatea studenţilor: aplicarea noţiunii de gender la Buchi Emeta, The Bride
Price.
Bibliografie:
Trinh T. Minh-ha, Woman, Native, Other: Writing Postcoloniality
and Feminism, Bloomington, Indiana UP, 1989
“Can the Subaltern Speak?” Post-colonial Studies Reader, eds. Bill Ashcroft, Gareth
Griffiths, Helen Tiffin, New York, Routledge, 1995, pp. 24-29.
Buchi Emeta, The Bride Price, New York, G. Braziller, 1980

Curs 4
Tematica: India, Indian literature in English
Obiective: studierea complexului post-colonial în contextul subcontinentului indian
Concepte, cuvinte cheie: India, post-colonial

Seminar 4
Tematica: Indian post-colonial theory
Activitatea studenţilor: close reading – pasaje relevante din Sara Suleri – The
Rethoric of English India

Bibliografie: Sara Suleri, The Rhetoric of English India, Chicago, University of Chicago
Press 1992
Gayatri Chakravorty Spivak, In Other Worlds: Essays in Cultural
Politics, New York, Methuen, 1987

Curs 5
Tematica: Indian literature in English
Obiective: prezentarea istoriei scrisului de limbă engleză în contextul subcontinentului
indian
Concepte, cuvinte cheie: post-colonial, Ghandi, Bharati Mukharji, Vikram Seth, Anita
Desai, Suniti Namjoshi

Seminar 5
Tematica:
Activitatea studenţilor; close reading: Suniti Namjoshi – Creation Plan B
Bibliografie:
Suniti Namjoshi – Creation Plan B

Curs 6
Tematica: Africa, African literature in English
Obiective: prezentarea istoriei literaturii de limbă engleză în contextul continentului
african
Concepte, cuvinte cheie: post-colonial, Nadine Gordimer, Isak Denisen, Chinua Achebe
Seminar 6
Tematica: Chinua Achebe – Things Fall Apart
Activitatea studenţilor: close reading a fragmentelor relevante din punctual de
vedere al teoriei postcoloniale din romanul Things Fall Apart
Bibliografie: Chinua Achebe – Things Fall Apart
Wole Soyinka, Myth, Literature and the African World
Ngugi wa Thiong’o, Homecoming
Abiola Irene, The African Experience in Literature and Ideology

Curs7
Mid-term paper

Seminar 7
Tematica: Nadine Gordimer – Town and Country Lovers
Activitatea studenţilor: close reading a nuvelei Town and Country Lovers, relevarea
structurilor post-coloniale şi a dependenţelor, transformărilor culturale

Bibliografie: Nadine Gordimer – Town and Country Lovers


Wole Soyinka, Myth, Literature and the African World
Ngugi wa Thiong’o, Homecoming

Curs 8
Tematica: Australia, Australian literature in English
Obiective: prezentarea istoriei literaturii de limbă engleză în Australia,
Concepte, cuvinte cheie: Astralia, Patrick White, David Malouf, Brian Castro, Aboriginal
literature

Seminar 8
Tematica: David Malouf- An Imaginary Life
Activitatea studenţilor studenţilor: close reading, relevarea structurilor post-
coloniale şi a dependenţelor, transformărilor culturale
Bibliografie: David Malouf – An Imaginary Life

Curs 9
Tematica: New Zealand, New Zealand literature in English.
Obiective: prezentarea istoriei literaturii de limbă engleză în Noua Zeelandă,
Concepte, cuvinte cheie: post-colonial, Katherine Mansfield, Janet Frame, Witi Ihimaera,
Maori literature

Seminar 9
Tematica: Katherine Mansfield – Garden Party
Bibliografie: close reading, relevarea structurilor post-coloniale şi a dependenţelor,
transformărilor culturale în Garden Party
Curs 10
Tematica: Canada, Canadian literature in English
Obiective: presentarea unor elemente semnificative de istorie şi cultură, literatură
canadiană
Concepte, cuvinte cheie: post-colonial, dependence, Statele Unite, Marea Britanie,
loialism

Seminar 10
Tematica: Margaret Atwood – Survival
Activitatea studenţilor: close reading, relevarea structurilor post-coloniale, în
căutarea identităţii
Bibliografie:
Margaret Atwood, Survival, A Thematic Guide to Canadian
Linda Hutcheon – The Canadian Postmodern: A Study of Contemporary English-
Canadian Fiction

Curs 11
Tematica: Literary Canada in English
Obiective: presentarea unor elemente semnificative de istorie şi cultură din istoria
Canadei
Concepte, cuvinte cheie: Margaret Lawrence, Margaret Atwood, Alice Munro

Seminar 11
Tematica: Alice Munroe - Prue
Activitatea studenţilor: close reading, relevarea structurilor post-coloniale, în
căutarea identităţii
Bibliografie: Alice Munroe - Prue

Curs 12
Tematica: Zona Caraibelor: istorie şi civilizaţie
Obiective: presentarea unor elemente semnificative de istorie şi cultură
Concepte, cuvinte cheie: palimpsestic histories, conflicting histories, forgotten histories,
haunting histories, dependence, exile, unreturning

Seminar 12
Tematica: The English Carribbeans
Activitatea studenţilor: close reading, relevarea structurilor post-coloniale, în
căutarea identităţii
Bibliografie:
Edward Kamau Brathwaite, Other Exiles, London, Oxford UP, 1975.

Curs 13
Tematica: Literatura de limbă engleză în zona Caraibelor
Obiective: presentarea unor teme literare semnificative: copilul, casa, familia,
intertextualitate colonială
Concepte, cuvinte cheie: dependence, post-colonial, V.S. Naipaul, Jamaica Kincaid, Jean
Rhys

Seminar –13
Tematica: Jean Rhys
Activitatea studenţilor: close reading, relevarea structurilor post-coloniale,
dezbatere - în căutarea identităţii etnice şi literare în spaţiul caraibelor
Bibliografie:
Jean Rhys, Wide Sargasso Sea, New York, Norton, 1982.
Jamaica Kincaid, A Small Place, New York, Farrar, 1988
V.S. Naipaul, The Mimic Men, London, Deutsch, 1967

Curs 14
Tematica: Wrap-up discussion about the post-colonial complex.
Obiective: Comparaţie între situaţia post-colonială şi alte situaţii de dependenţă culturală
şi spirituală, relevarea actualităţii abordării post-coloniale
Concepte, cuvinte cheie: (post-)colonial, deteritorialization, transnationalism,
globalization

Seminar 14
Activitatea studenţilor: comparaţie între situaţia post-colonială şi alte situaţii de
dependenţă culturală şi spirituală

8. Modul de evaluare
Lucrare de evaluare la mijlocul semestrului : mid-term, care reprezintă 30% din nota
finala. Examen oral.
Criterii de evaluare : calitatea si cantitatea informatiei, capacitatea de analiza si sinteza.

9. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale


Prezenta la ore nu e obligatorie, conform regulamentului UBB.
Recuperarea orelor se stabileste de comun acord cu studentii.
Plagiat = copierea din surse scrise sau electronice a unor pasaje din alte lucrari, sau
preluarea unor idei din alte lucrari fara indicarea sursei.
Consecintele plagiatului : nota 4.
Frauda la examen e adusa la cunostinta consiliului profesoral pentru decizia finala.
Contestatiile se rezolva cu ajutorul sefului de catedra si al decanului.

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Conf. dr. Mihaela Mudure
UNIVERSITATEA BABEŞ–BOLYAI, CLUJ–NAPOCA
FACULTATEA DE LITERE
CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ

Anul universitar 2009 - 2010


Semestrul II

1. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Anul II Semestrul II
Specializarea A
Titlul disciplinei: ANALIZA DISCURSULUI – curs opţional
Codul: LE 22124
Numărul de credite: 4
Locul de desfăşurare: Facultatea de Litere
Programarea în orar a activităţilor: conform orarului

2. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Preda Alina, Lector dr.


Informaţii de contact (adresă e-mail) : alinapreda74@gmail.com
Cabinetul M8
Ore de audienţă: 4 (cu programare prealabilă)

3. Descrierea disciplinei:

Obiective:
 să faciliteze analiza modului în care se construiesc mesajele orale sau
scrise
 să familiarizeze studenţii cu strategiile comunicării, cu analiza
conversaţională, în vederea conştientizării competenţelor comunicative,
discursive şi culturale în procesul complex al comunicării

Conţinut:
I. PREZENTAREA CURSULUI
II. DISTINCŢII TERMINOLOGICE. DEFINIŢII.
III. TEXT VERSUS DISCOURSE.
IV. REFERENCE.
V. SUBSTITUTION AND ELLIPSIS.
VI. CONJUNCTION RELATIONS AND LEXICAL DEVICES.
VII. COHESION AND COHERENCE

Competenţe:
 abilitatea de a înţelege relaţia dintre discurs si text, şi rolul structurii
informaţiei în realizarea textelor
a. înţelegerea de bază a elementelor de coeziune şi coerenţă
 capacitatea de a comunica eficient, oral şi în scris

Metode de predare:
 utilizarea unui curs interactiv cu fundament de prelegere (40%)
 discuţii pe baza unor exemple (20%)
 rezolvarea unor exerciţii practice (40%)

4. Bibliografia obligatorie:

Nunan, D. – Introducing Discourse, Penguin English, 1993


Materiale auxiliare xeroxate. Materialele se gasesc la Biblioteca Facultatii de Litere.

5. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


Foi de lucru colaj propriu din bibliografia atent selectată - furnizate de către cadrul
didactic. Materiale auxiliare xeroxate.

6. Planificarea /Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor


intermediare:

I. PREZENTAREA CURSULUI
prezentarea disciplinei, a obiectivelor, a bibliografiei, programarea şi organizarea
activităţilor şi prezentarea modalităţilor de evaluare finală şi pe parcursul semestrului.

II. DISTINCŢII TERMINOLOGICE. DEFINIŢII.


modern linguistics and discourse analysis

III. TEXT VERSUS DISCOURSE.


text and discourse

IV. COHESIVE DEVICES. REFERENCE.


personal reference, demonstrative reference, comparative reference, endophoric
reference, exophoric reference, anaphoric reference, cataphoric reference

V. COHESIVE DEVICES. SUBSTITUTION AND ELLIPSIS.


nominal substitution, verbal substitution, clausal substitution
nominal ellipsis, verbal ellipsis, clausal ellipsis

VI. COHESIVE DEVICES. CONJUNCTION RELATIONS AND LEXICAL


DEVICES.
additive, adversative, temporal and clausal conjunction relations
reiteration versus collocation
repetition, synonymy, general word, hyponymy

VII. COHESION AND COHERENCE


cohesive texts, coherent texts, cohesiveness versus coherence
Obligaţiile studenţilor pentru fiecare întâlnire, cu excepţia primei ore de curs: să rezolve
exerciţiile indicate din partea relevantă a bibliografiei obligatorii pe baza cuvintelor cheie
aferente fiecărei întâlniri

7. Modul de evaluare:

50% din nota finală o reprezintă punctajul obţinut în urma verificării scrise. Se evaluează
însuşirea cunoştinţelor teoretice şi capacitatea de a le pune în practică. Activitatea la oră
este luată în considerare, constituind 10% din nota finală. Lucrarea de semestru pe care
fiecare student o va elabora va avea un punctaj care va constitui 40% din nota finală.
Pentru a beneficia de acest punctaj lucrarea trebuie predată la timp (data exactă va fi
fixată de titularul de curs şi comunicată studenţilor în timp util).

8. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:

Prezenţa la ore este obigatorie în proporţie de 80% iar participarea activă este o
componentă (10%) în nota finală. Creditare: 4.

Prezentarea la examen este condiţionată de număr minim de prezenţe: 80%. Întâlnirile


pierdute se pot recupera cu o altă grupă de studiu, dacă există o altă grupă, cu acordul
titularului de curs, şi doar dacă studentul îşi manifestă intenţia de a recupera ora via e-
mail până cel târziu în seara zilei în care s-a desfăşurat cursul pierdut.

Conform LEGII nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea
ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare PLAGIATUL „reprezintă însuşirea
ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, rezultatelor sau textelor unei persoane,
indiferent de calea prin care acestea au fost obţinute, prezentându-le drept creaţie
personală”. Conform Wikipedia (http://ro.wikipedia.org/wiki/Plagiat), „existenţa
contrafacerii sau a plagiatului se stabileşte, în principiu, pe baza de asemănări şi nu de
deosebiri. Simpla existenţă a unor deosebiri nu apără de învinuirea de plagiat, dacă se
dovedeşte existenţa şi importanţa asemănărilor.” Plagiatul, indiferent dacă este redus
sau extins, se pedepseşte cu nota 1.

Orice tentativă de fraudă va determina automat sistarea procesului de examinare şi


evaluarea cu nota 1 (unu).

Orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului
pentru reevaluarea lucrării. Cererea trebuie trimisă şi prin e-mail. Rezultatul acestei
reevaluări se va face cunoscut în decurs de cel mult 5 zile de la data înmânării contestaţiei
titularului de curs. Titularul de curs şi studentul respectiv vor stabili împreună data la care
studentul îşi poate vedea lucrarea.

9. Bibliografia opţională:
1. Brown, G. & G. Yule – Discourse Analysis, Cambridge University Press, 1983.
2. Carter, R. & P. Simpson (eds.) – Language, Discourse and Literature, London,
UNWIN HYMAN, 1989.
3. Cook, G. – Discourse, Oxford University Press, 1984.
4. Coulthard, M. – An Introduction to Discourse Analysis, Longman, 1972.
5. Halliday, M.A. K. & R. Hasan – Cohesion in English, Longman, 1994.
6. Quirk, R. & Greenbaum, S. (1973) – A University Grammar of English, Longman.
Materialele se găsesc la Biblioteca Facultăţii de Litere şi Biblioteca Britanică

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Lect. dr. Alina Preda
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar: 2009 - 2010
Semestrul: 2 (Specializarea: limba şi literatura engleză principal)

I. Informaţii generale despre curs

Titlul disciplinei: Literatura irlandeză


Codul: LE22124
Numărul de credite: 4
Locul de desfăşurare: conform orarului.
Programarea în orar a activităţilor: conform orarului

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator
Nume, titlul ştiinţific: Conf. dr. Adrian Radu
Informaţii de contact: aradu@lett.ubbcluj.ro
Ore de audienţă: conform programului afişat la cabinet

XXIII. Descrierea disciplinei:

Acest curs care face parte din programul de Studii irlandeze este menit sa familiarizeze
studenţii cu literatura irlandeză văzută în special în perspectivă diacronică, şi anume cu
principalele manifestări şi direcţii literare şi cu cele mai importante nume de pe scena
literară irlandeză din timpurile gaelice şi până la începutul secolului al XX-lea.
Abordarea de bază este cea tematică în cazul fiecărui autor discutat. Modului încearcă să
detaşeze ceea ce este specific irlandez dar şi aspectele de universalitate din cadrul
fenomenului literar irlandez, modalitatea cum Irlanda şi viaţa din Irlanda sunt
reprezentate textual, felul cum se conturează conceptul de identitate irlandeză. Se includ
un număr de texte specifice perioadelor discutate având drept scop să îi apropie pe
studenţi de ceea ce s-a creat pe plan cultural-literar în aceşti ani, să îi facă să discearnă
modalitatea cum problemele şi tendinţele perioadelor respective se reflectă în creaţiile
literare (proza şi poezia) şi gradul în care acestea au putut satisface orizontul de aşteptare
al cititorilor irlandezi din perioadele incluse în studiu dar şi a celor de azi.

XXIV. Bibliografia obligatorie:

Volumele de mai jos se găsesc la Biblioteca de engleză a Facultăţii de Litere (cele


marcate cu BE) sau la Biblioteca irlandeză a catedrei (cele marcate cu BI).
Bibliografie literară
The Táin (BI)
Sweeney Astray (se recomandă traducerea lui Seamus Heaney) (BI)
Maria Edgeworth: Castle Rackrent (BI)
William Carleton: The Black Prophet (BI)
Somerville and Ross: The Real Charlotte, Some Experiences of an Irish R. M. (BI)
Sheridan Le Fanu: In a Glass Darkly (‘Carmilla’) (BI)
Stoker: Dracula (BE, BI)
John Millington Synge: The Playboy of the Western World (BI)
Douglas Hyde: ‘The Necessity of De-Anglicising Ireland’ (BI)
William Butler Yeats: ‘The Lake Isle of Innisfree, ‘September 1913’, ‘Easter 1916’, ‘The
Wild Swans at Coole’, ‘Coole Park, 1929’, Sailing to Byzantium’, ‘Byzantium’, ‘The
Second Coming’, ‘Leda and the Swan’ (BE)
James Joyce: Dubliners (‘The Dead’), A Portrait of the Artist as a Young Man (BE)
Antologii de texte
Deane, Seamus, ed. The Field Day Anthology of Irish Literature. Vols. 2 and 3. Derry:
Field Day Publications, 1991. (BI)
Heaney, Marie. Over Nine Waves. London: Faber and Faber, 1994. (BI)
Bibliografie critică
Cronin, John. The Anglo-Irish Novel. Vol. 1: ‘The Nineteenth Century’. Belfast:
Appletree Press, 1980. (BI)
Ellmann, Richard. James Joyce. Oxford: Oxford UP, 1982. (BE)
Ganz, Jeffrey. Introduction. Early Irish Myths and Sagas. London: Penguin, 1981. (BI)
Holdridge, Jefferson. Those Mingled Seas: The Poetry of W. B. Yeats, the Beautiful and
the Sublime. Dublin: University College Press, 2003. (BI)
Jeffares, Norman. W. B. Yeats: A New Biography. London: Arena, 1990. (BE)
Kelleher, Margaret and Philip O’Leary. The Cambridge History of Irish Literature. 2
vols. Cambridge: CUP, 2006. (BI)
Kiberd, Declan: Inventing Ireland: The Literature of the Modern Nation. London:
Vintage, 1995. (BI)
Litz, A. Walton James Joyce. New York: Twayne Publishers, 1966. (BE)
MacCullach, Ian. Celtic Mythology. Thames and Hudson: London, 1996. (BI)
Stuart, Gilbert. F. James Joyce’s ‘Ulysses’. New York: Vintage, 1959. (BE)
Tindall, William York. A Reader’s Guide to James Joyce’s ‘Finnegans Wake’. London:
Thames and Hudson, 1969. (BE)
Radu, Adrian. Irish Literature. Suport de curs. (BE)
Radu, Adrian. Irish Literature: Text extracts. Abreviat “TE” în desfăşurătorul de mai jos.
(BE şi www.lett.ubbcluj.ro/~aradu)

XXV. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:

Proiector şi CD player asigurate de facultate.

XXVI. Planificarea /Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor


intermediare:

Saptamana 1: Early Irish Myths and Sagas


The Mythological Cycle: the Tuatha Dé Danann, the Milesians. The Ulster Cycle:
Macha, Cú Chulainn, The Táin. The Fenian / Ossianic Cycle. Fionn Mac Cool and the
Fianna, Oisín and Caoilte. The voyage tales. The Historical / King Cycle: The buile
motif and the story of Sweeney.
Cuvinte cheie: Cú Chulainn, Macha, Medbh, Fionn MacCool, the Fianna,
dinnsheanchas, imramm, echtra, the buile motif.

Bibliografie literară: The Táin, Sweeney Astray.


Bibliografie critică: Ganz (10-27), Heaney (ix-xi).

Saptamana 2: Anglo-Irish Prose in Modern Ireland


The search for expression. The condition of Ireland novel. Maria Edgeworth: Castle
Rackrent and the regional novel; William Carleton: The Black Prophet, the Famine and
the struggle for life; Somerville and Ross: The Real Charlotte, Some Experiences of an
Irish R. M. and the tragi-comedy of manners. Authenticity and / or imagery and the new
Gothic: Sheridan Le Fanu: (In a Glass Darkly: ‘Carmilla’) and Bram Stoker
(Dracula).

Cuvinte cheie: regional novel, the Big House motif, Protestant Ascendancy, the Irish
Gothic

Bibliografie literară: Maria Edgeworth: Castle Rackren, Somerville and Ross: The
Real Charlotte, Sheridan LeFanu: ‘Carmilla’, Briam Stoker: Dracula.
Bibliografie critică: Cronin (92-5); opţional: McNally and Florescu (1-28).

Săptămâna 3: The Irish Literary Revival


Directions, ideas, societies, the literary scene: representatives, emblems, opponents. Dr.
Douglas Hyde: ‘The Necessity for De-Anglicising Ireland’. Towards an Irish National
Theatre: the place of W. B. Yeats (Cathleen Ni Houlihan). The co-revivalists: Lady
Augusta Gregory and Edward Martyn.: life in the West (The Aran Islands); the
parody of stereotypes and the unsentimental representation of Ireland (The Playboy of
the Western World).

Cuvinte cheie: Irish nation and nationalism, Irish Revival, Irish National Theatre,
nationalism and representation, stereotypical representations.

Bibliografie literară: Douglas Hyde: ‘The Necessity for De-Anglicising Ireland’,


John Millington Synge The Playboy of the Western World.
Bibliografie critică: Kelleher and O’Leary (2: 226-69).

Săptămâna 4 şi 5: William Butler Yeats


Aesthetic principles and perspectives. Philosophy: A Vision. Political poems: September
1913’ and ‘Easter Rising 1916’. The Coole Park poems: ‘The Wild Swans at Coole’ and
‘Coole Park’. The philosophical poems: ‘The Second Coming’ and ‘Leda and the
Swan’. The Byzantium poems: ‘Sailing to Byzantium’ and ‘Byzantium’.
Cuvinte cheie: gyres, dispensations, cyclical development, phases of the Moon,
Yeatsian symbolism and representation, Hellenic and Christian civilizations,
Byzantium, Coole Park, Second Coming.

Bibliografie literară: ‘September 1913’, ‘Easter Rising 1916’, ‘The Wild Swans at
Coole’, ‘Coole Park’, ‘The Second Coming’, ‘Leda and the Swan’.
Bibliografie critică: Holdridge (105-7), opţional: Brown (229-36).

Săptămâna 6 şi 7: James Joyce


Joyce’s kind of Ireland in Dubliners: ‘A Painful Case’ and ‘The Dead’. The prototype of
the creative artist in A Portrait of the Artist as a Young Man. Ulysses: avatars of Ulysses
and Telemachus and the Homeric story; the motif of quest: the father and the son; Joyce’s
innovative narrative technique; the Joycean text in the ‘Lestrygonians’ episode.

Cuvinte cheie: paralysis and servitude, the condition of the artist, epiphany, Irish
nationalism, mythic representation, pastiche, narrative technique, stream of
consciousness / interior monologue.

Bibliografie literară: Dubliners (“The Dead”), A Portrait of the Artist as a Young


Man, Ulysses (the ‘Lestrygonians’ episode).
Bibliografie critică: Kiberd (331-4, 327-55).

XXVII. Modul de evaluare:

 lucrări de semestru, proiecte de cercetare (participare activă etc.) (pondere: 25%),


 examen de sfârşit de semestru (lucrare scrisă sau / si verificare orală – după caz).

XXVIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:

 Prezenţa la curs este obligatorie în proporţie de 75%.


 Pentru cele 3 credite aferente distribuţiei 31224 din Planul de învăţământ se iau în
calcul notele de la cursul opţional de limbă iar nota finala este dată de media celor
două. Condiţia promovării şi obţinerii celor 3 credite este promovarea fiecărei
componente în parte.
 Plagiatul si frauda va determina automat sistarea procesului de examinare şi
evaluarea cu nota 1 (unu). Se va solicita conducerii facultăţii exmatricularea
studentului in cauza conform regulamentului.
 La afişarea rezultatelor examenului se va menţiona adresa de email la care
studenţii pot afla detalii despre lucrările lor precum şi data şi ora când studenţii
pot sa-si vadă lucrările.
 Orice contestaţie a notei obţinute se va depune în termen de 2 zile de la afişarea
rezultatului şi va trebui însoţită de o cerere din partea studentului pentru
reevaluarea lucrării. Această reevaluare se va face de faţă cu studenţii în decurs de
2 zile de la data depunerii contestaţiei.
XXIX. Bibliografia opţională:

Brown, Terence. The Life of W. B. Yeats. Oxford: Blackwell, 1999.


Craig, Patricia, ed. The Oxford Book of Ireland. Oxford: Oxford University Press, 1998.
(BI)
McNally, Raymond and Radu Florescu. In Search of Dracula. Houghton Mifflin, 1994.
(Bibl. titularului de curs).
McCormack, W. J., ed. The Blackwell Companion to Modern Irish Culture. Oxford:
Blackwell, 1999. (BI)
Welch, Robert, ed. The Oxford Companion to Irish Literature. Oxford: Oxford
University Press, 1996. (BI)

Decan, Şef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Conf. dr. Adrian Radu
Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca
Facultatea de Litere
Catedra de Limba si Literatura Engleza

I. Informatii generale:

Titlul disciplinei: Limbaje de specialitate (curs optional)


Cod: LE 22125
Numar credite: 4
Locul de desfasurare: Facultatea de Litere, Catedra de Limba si Literatura Engleza
Programarea in orar a activitatilor: conform programului stabilit

II. Informatii despre titularul cursului:

Nume, titlu stiintific: Ecaterina Popa, prof. univ. dr


Informatii de contact: email: epopa42@yahoo.com, telefon: 0264534898
Ore de audienta: 2

III. Descrierea disciplinei:

Cursul de limbaje de specialitate are ca scop familiarizarea studentilot filologi cu


stilurile functionale si subliniaza importanta particularitatilor registrelor in functie de
terminologia de specialitate si de trasaturile de discurs specifice fiecarui domeniu de
specialitate.

Obiective:
- familiarizarea studentilor cu limbaje de specialitate
- dezvoltarea capacitatii de a surprinde si interpreta informatia din text
- dezvoltarea deprinderilor de analiza la nivel de macrostructura a unor modele
de texte autentice

Competente:

-identificarea elementelor caracteristice diferitelor tipuri de texte de specialitate


- analiza textului la nivel de macrostructure
- analiza textului la nivel de microstructura

IV. Bibliografia obligatorie:

1. Ewer J R & Latorre (1969) A Course in Basic Scientific English, Longman


2. Hutchinson, T & Waters, A (1987) English for Specific Purposes, Cambridge
University Press.
3. Muresan Laura (2000) Genre Analysis in Economics, Paidea, Academice,
Bucuresti.
4. Robinson Pauline (1980) ESP (English for Specific Purposes, the Present
Position), Pergamont Press.

Nota: Bibliografia este accesibila la biblioteca Facultatii de Litere si Biblioteca


Centrului British Council

V. Materiale auxiliare xeroxate din surse autentice asigurate de cadrul didactic.


VI. Planificarea intalnirilor:
1. Features of ESP compared to General English:

- Historical survey of ESP


- Defining General English
- Defining ESP
Bibliografie: Robinson, Pauline (pp. 15-20)

2. New Approaches to ESP


- Registers and genres
- Discourse and ESP
- Communicative approach to ESP
Bibliografie: Hutchinson (pp. 15-39)
Muresan (pp. 19-24)

3. ESP Registers
- EAP
- English for occupational purposes
- ESP for oral interaction

Bibliografie: Robinson (pp. 43-54)

4. ESP – Written Texts


Textbooks for ESP:
-economics, social sciences, technology, sciences
Bibliografie: Robinson (pp. 56-67)

5. Textual Analysis on levels of


-lexis
-grammar
-discourse
Texts from Ewer& Latorre

6. Textual Analysis of Scientific and Academic Articles


-a genre analysis approach
Bibliografie: Muresan (pp.24-45)
Yates (pp. 1-9)
7. Teaching ESP – particular features of teaching approaches
Bibliografie: Muresan (pp. 135- 159)

VII. Evaluarea se face pe baza frecventei si participarii active la curs 40%, examen
scris 60%.
VIII. Prezenta la ore este obligatorie 80%. Plagiatul si frauda se penalizeaza cu nota
1 (unu) conform regulamentului.
IX. Bibliografie optionala:

1. Haarman, L., Leech, P. & Murray, J. Reading Skills for Social Sciences (1988),
Oxford University Press.
2. Yates, C. St. J (1988) Earth Sciences, Cassell, London.

DECAN: SEF CATEDRA: TITULAR:


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Prof. dr. Ecaterina
Popa
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul II

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Literatura americana


Codul: LE22125
Numărul de credite: 4
Locul de desfăşurare: –
Programarea în orar a activităţilor: –

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Titularul de disciplina urmeaza a fi numit


Informaţii de contact (adresă e-mail, eventual nr. de telefon):
Ore de audienţă:
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultate de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul 1

Titlul disciplinei: Gramatica generativă


Codul: LE 31121
Numar de credite: 4
Cadrul didactic: prof. dr. Ştefan Oltean
Informaţii de contact (adresă e-mail, eventual nr. de telefon): stoltean@lett.ubbcluj.ro
Ore de audienţă: se vor afişa la cabinet

SYLLABUS
Universitat
Babeş-Bolyai
ea
Facultatea LITERE
Specializare
Engleză A
a
I.
Denumire disciplină Gramatica generativă Categoria: DS
II.
Structură disciplină (Nr. ore
săptămânal)
Semestrul Curs Seminar Lucrări Proiect
V 1 1
III.
Statut disciplină Obligatorie Opţională Facultativă
(se marchează cu X) X
IV.
Titular disciplină
Proie
Curs Seminar Lucrări
ct
Numele şi prenumele Stefan Oltean Stefan Oltean
Instituţia Universitatea Universitatea
Babeş-Bolyai Babeş-Bolyai
Catedră/ Departament Limbă şi literatură Limbă şi literatură
engleză engleză
Titlul ştiinţific doctor doctor
Gradul didactic profesor profesor
Încadrarea (norma de norma de baza norma de baza
bază/asociat)
Vârsta 57 57
V.
Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii) (maxim 5 rânduri, în corelare cu obiectivele şi misiunea
specializării)
- Prezentarea fundamentelor teoretice, a cadrului conceptual, a metodelor şi
instrumentelor de analiză ale uneia dintre cele mai importante paradigme din lingvistica
contemporană (gramatica generativă)
- Caracterul original şi novator al acestei teorii lingvistice
- Relevanţa ei pentru studiul limbilor naturale şi specificara naturii limbajului uman
- Descrierea modelelor de analiză şi aplicarea lor la descrierea structurilor sintactice ale
limbii engleze
- Puterea explicativă a gramaticii generative şi relevanţa ei pentru sintaxa comparată

VI.
Conţinutul disciplinei Nr. ore/
VI.1. Curs (capitole/subcapitole) săpt.
Cap. I. Perspectiva generativă asupra studiului limbii; gramatica universală; principii
1
şi parametri
Cap. II. Limbajul – construct cultural sau capacitate umană înnăscută; achiziţie vs.
învăţare a limbii; factori implicaţi în arhitectura limbajului 1

Cap. III. Lexiconul, teoria rolurilor tematice (“theta-theory”), principiul proiecţiei;


catgorii lexicale şi categorii funcţionale; perspectiva generativă asupra inacuzativităţii 2

Cap. IV. Structură de adîncime, structură de suprafaţă, formă fonetică şi formă


logică; sintaxă şi semantică; reprezentarea prin arbori binari; relaţii structurale:
2
guvernare, c-comandă

Cap. V. Teoria lui x-barat (“X-bar theory); structura grupurilor nominale, adjectivale,
verbale, prepoziţionale; reprezentarea propoziţiei ca proiecţie a grupului flexionar,
ipoteza originii subiectului ca specificator al grupului verbal; grupul 3
complementizator

Cap. VI. Tipuri de deplasări ("movements"); deplasări WH; „island constraints”;


1
construcţii „pieped-piping”
Cap. VII. Teoria cazurilor; caz structural şi caz inerent
Cap. VIII. Teoria legării (“binding theory”) 1
Cap. IX.. Introducere în programul minimalist 3
VI.2. Seminar (dacă este cazul)
1. Discuţie cu privire la natura şi originile limbajului 2
2. Relaţii structurale (exemplificări, exerciţii); roluri tematice (exemplificări, 2
exerciţii); verbe tranzitive, inacuzative, inergative 2
3. Reprezentări ale structurii propoziţiilor; exerciţii 2
4. Nivele de reprezentare (exemplificări – comparaţie între engleză şi română) 2
5. Grupul flexionar în engleză şi română (studiu comparativ – ilustrări)
6. Grupul complementizator (exemplificări: comparţie între limba română şi 2
engleză) 2
7. Deplasări (ilustrări); deplasări WH - în engleză şi română
VI.3. Lucrări (dacă este cazul)

VI.4. Tematică proiect (dacă este cazul)


Cod formular: FD-01
VII. Bibliografie obligatorie
1. Chomsky, Noam. Knowledge of Language: Its Nature, Origin, and Use. New York:
Praeger, 1986, pp.1-50
2. Haegeman, Liliane. Introduction to Government and Binding Theory. Oxford: Blackwell,
1991, pp. 3-166; 189-216; 298-306
3. Haegeman, Liliane and Jacqueline Guéron. English Grammar. A Generative Perspective.
Oxford: Blackwell, 1999
4. Pinker, Steven. The Language Instinct. Penguin Books, 1994 (Cap. 1-4, pp. 15-125)
5. Neil Smith, Chomsky. Ideas and Ideals, Cambridge University Press, 1999, pp.1-48
6. Weisler, Steven E. and Slavko Milekic. Theory of Language. Cambridge, Massachusetts:
The MIT Press, 2000, pp. 125-226
Bibliografie opţională
1. Chomsky, Noam. The Minimalist Program. MIT Press: 1995.
2. Cornilescu, Alexandra. Concepts of Modern Grammar. Bucureşti: Editura Universităţii
Bucureşti, 1995
3. Cornilescu Alexandra. Complementation in English Grammar. Editura Universităţii
Bucureşti, 2003

VIII.
Forme de Metode didactice folosite
activitate
Curs Curs interactiv cu fundament de prelegere
Seminar Analize de fapte lingvistice, dezbateri
Lucrări
Proiect
IX.
Forme de Evaluare (scris, scris şi oral, oral, test, Procent din nota finală
activitate altele)
Examen scris 70%
Colocviu
Seminar Participarea la seminar, implicarea în 30%
discuţii
Laborator
Proiect

Titular curs,
Prof. dr. Ştefan OLTEAN
Obs:

Discipline: DF – fundamentale; DD – în domeniu; DS – de specialitate; DC –


complementare. Întregul material se va concentra pe max. 2 pagini.
Decan, Sef de catedra, Titular de curs,
Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Prof. Dr. Stefan Oltean
Universitatea”Babes-Bolyai” Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul 5

I. Informatii generale despre curs:

Titlul disciplinei: Literatura engleza a secolului XX


Codul: LE31161
Numarul de credite: 4
Locul de desfasurare: conform orarului întocmit la Facultatea de Litere
Programarea în orar a activităţilor:

II. Informatii despre titularul de curs:


Nume, titlu stiintific: BERCE SANDA, Conferentiar doctor
Informatii de contact: sandaberce@yahoo.com
Ore de audienta: 2

III. Descrierea disciplinei: The course is a useful survey of the dynamics of English
literature in the 20th century from the modern (Modernist) to the contemporary literature.
It is devoted to the discussion of fiction, drama and poetry from post-Victorianism and
early Modernism (1890) to the refined formulae of Late and High Modernism (1930),
from the anti-modernism and neo-realism of the1950’s and the 1960’s to Postmodernism
and the Present.
(1) It focuses on the ways in which these tendencies appear in the 20th century novel,
drama and poetry and on the new ways of expression in the 21st century fiction;
(2) It is intended to emphasize a characteristic of the modern age-the tension between
‘tradition’ and ‘modernity’- reflected in attitude, style and theme;
(3) It displays the developing picture of English literature by way of a new paradigm
shift in the contemporary history, theory of literature and criticism which promotes a new
type of investigation understood as a communicative process between Author-Reader and
History;
(4) It seeks to develop the students’ interpretive skills and their ability to identify and
define the changes that occurred in the ways of literary expression.
The course is organized around six lecture units, 2(two) contact hours per week, in 14
weeks.

IV. Bibliografie obligatorie:


- Harold Bloom (1994) The Western Canon, Macmillan, Papermac, London;
- Matei Calinescu (1987) Five Faces of Modernity, Duke University Press;
- Michael Levanson (1999) Modernism (A Cambridge Companion to), Cambridge
University Press;
- Malcolm Bradbury (1993) The Modern British Novel (Ch. I, VII), Routledge,
London;
- Brian McHale (1987) Postmodernist Fiction, Routledge, London;
- Terry Eagleton* (2005) The English Novel: An Introduction (fragm.), Oxford
University Press, Oxford, pp.1-22; 214-281;
- Randall Stevenson* (2004) The Last of England , vol. 12 in “The Oxford Literary
History”(fragm.), Oxford University Press, Oxford, Part IV: pp 397-502;
- Sanda Berce (2001) Forms of Attention, Napoca Star, Cluj-Napoca;
- Sanda Berce (2002) Modernity in English Contemporary Fiction, Editura Dacia,
Cluj-Napoca.
* These books are provided by the tutor. Most of the titles specified above may be
found in the Reading Packets prepared by the tutor for the students and are available
in the English Library, the Faculty of Letters (I. Modernity and
Postmodernism:Theory; II. Postmodernism and Literature; III. Modernity and
Modernism: Literature and Theory).

V. Materiale folosite in cadrul procesului educational:


- Bibliography: the books which are not providd by the faculty library are provided by
the tutor in the Reading Packets and as photocopies;
- Lecture hand-out (provided by the tutor).

VI. Planificarea/ Calendarul intilnirilor si a verificarilor/examinarilor


intermediare:
Unit I: English Literature in the first half of the 20th century.
1. Modern-Modernity-Modernism. Modernity and tradition. Displacing tradition in
literature (from post-Victorianism to early Modernism: theme-genre-
form/expression).
2. Art and the novel: the novel development; mythopoeic Modernism; the language
turn- a language revolution? Inter-arts discourse and the novel.
3. Modernism and/vs. Postmodernism. Postmodernism and the Visual arts
(architecture). The “New canon” rules. Postmodern sensibility: juxtaposition,
‘disharmonious harmony’. Film, media and the novel. The dynamics of literature and
the new communication technologies.
Key words: canon, anti-canon, aesthetic canon, late modernism, high modernism,
psychological realism, metafiction, juxtaposition.
Bibliography: Matei Calinescu (1987) Five Faces of Modernity; H.Bloom (1994) The
Western Canon; Michael Levanson (1999) Modernism; S.Berce (2001) Forms of
Attention.

Unit 2: Modernism and Tradition


1. The turn of the century: the ‘World’ and the ‘Self’(the ‘private’ and the ‘public’);
Realism: Perspective and Focalization; Context and ‘Background’: H.James, “Daisy
Miller”; J.Conrad, “Lord Jim”
Bibliography: H.James, Preface to “The Portrait of the Lady”; Preface to “The Wings
of the Dove”. J.Conrad, Preface to “The Nigger of the Narcissus”
2. “The Men of 1914”: Modernist English Poetry (T.S.Eliot, W.B.Yeats). Eliot as
critic: defining literary tradition. Yeats and the ‘modern’ poetry.
3. Modernism(s)- Fiction and History. The ‘new’ timing, new chronologies.
Modernization and its consequences: new notions of the Self, changes in sensibility
and perception (D.H.Lawrence, “The Rainbow”(“Sons and Lovers”), A.Huxley,
“Brave New World”(“Point-Counter-Point”).
Bibliography: D.H.Lawrence, “Love” (1917), “Give Her a Pattern”(1928); A.Huxley,
“Music a Night”
Key words: context, background, point-of-view, perspective, focalization, Self,
modernization, cosmopolitanism, urbanization.
Bibliography: Michael Levanson (1999) Modernism, M.Bradbury (1993) The
Modern English Novel.
Unit 3: Experiment versus Tradition.
1. Symbolism, Impressionism, Expressionism. Realism and ‘the mental space’. The
Bloomsbury group. “New’ technologies and the novel. Experiment with new modes
of representation: stream of consciousness (V.Woolf, “To the Lighthouse”).
Language revolution: the ‘World’ and the ‘Word’. James Joyce: Irishness and
Europeanism, the representation of history: irony and intertextuality (“A Portrait of
the Artist as A Young Man”).
2. English drama in the age of innovation: G.B.Shaw-the ‘Problem Play”; T.S.Eliot-
the ‘poetic drama’; R.Bolt and ‘documentary realism’. History and the historical
character in English theatre.
Bibliography: V.Woolf, Modern Fiction; G.B.Shaw, The Quintessence of Ibsenism;
T.S.Eliot, Tradition and the Individual Talent.
Key words: impersonality, stream-of-consciousness, free indirect discourse,
idiosyncratic, intertextuality.
Unit 4: ‘The Angry Decade’- theatre and the novel(British post-war fiction and
drama). 1.The ‘fall’ of the Empire, post-war violence, the beginnings of the “Campus
novel” (J.Osborne, “Look Back in Anger”; A.Sillitoe ”Saturday Night and Sunday
Morning”; Kingsley Amis, “Lucky Jim”; H. Pinter “The Caretaker”).
Unit 5. (Post)Modernisms.
1. The beginnings of postmodernism with Joyce and S.Beckett. Flann O’Brien, “At
Swim-Two-Birds”. D.H.Lawrence (“Women in Love”). The novel
‘parable’-‘tropological’worlds: G.Orwell “1984”.
Key words: angry decade, the theatre of the absurd, authorship, the ‘death of the
Author’, the novel parable, tropological, metahistory.
Unit 6. New tendencies in the English contemporary fiction.
1. History and “his-Stories”: space vs. time- re-writing ‘History’ (the ‘new historical
novel). The change of voice:
- apocryphal history (“Pastiche”): John Fowles, “A Maggot”/1985;
- Historiographic metafiction: Graham Swift, “Waterland”/1983;
- Docudrama: Rose Tremain, “Restauration”/1989.
2. Fragmentation and alternative narratives(space-time compression): Martin Amis,
“Time’s Arrow”/1991; Graham Swift, “Last Orders”/1996.
3. The “Return of the Author”: (Auto)Biography and the Novel (Julian Barnes,
“Flaubert’s Parrot”/1984; David Lodge, “Author, Author”/2004). Consciousness and
the Novel (Ian McEwan, “Atonement”/2001; David Lodge, “Thinks”/2001.
Bibliography: Brian McHale(1987) Postmodernist Fiction; S.Berce(2002) Modernity
in English Contemporary Fiction.
Key words: metafiction, historiographic metafiction, heterotopia, docudrama, fictional
biography, alternative narrative, psychobiography., space-time compression

VII. Modul de evaluare: Exam +Term paper score (25% of the exam score).
Final assessment: Exam + Special seminar[the British novel] (25% of the final
score).
Attendance: 80% compulsory.
It is considered fraud the use of unquoted information in the Term paper (full text
or fragment); the use of sources of information such as lecture notes, books, printed
pages, cell phones, in the exam. The score is 1.00.

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof.dr. Corin Braga Prof.dr. Mihai Zdrenghea Conf.dr. Sanda Berce
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul 1

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Special seminar in the British Novel


Codul: LE 31161
Numărul de credite: 0
Locul de desfăşurare:
Programarea în orar a activităţilor:

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: asist. drd. Mihálycsa Erika


Informaţii de contact (adresă e-mail): mihalycsa@yahoo.com
Ore de audienţă:

III. Descrierea disciplinei:

This seminar is meant to facilitate students’ understanding and interpretive skills with
regard to fictional texts belonging to experimental modernism and postmodernism. While
embracing a diachronic and contextualising stand, it mainly focuses on textual analysis in
order to disclose the evolution of key themes and narrative strategies (such as perspective
and the means it provides to the construction of subjective identities). It also aims at
familiarising students with the methodologies and frameworks of various critical
approaches to the twentieth century novel. Students are required to take an active part in
the discussions, make short verbal presentations to the texts, and read the compulsory
texts, as well as the hand-outs provided by the tutor.

IV. Bibliografia obligatorie:


Joseph Conrad, Heart of Darkness/ Henry James, The Turn of the Screw
Virginia Woolf, Mrs Dalloway
John Fowles, The French Lieutenant’s Woman
Julian Barnes, A History of the World in 10 ½ Chapters
Salman Rushdie, Fury
Salman Rushdie, Haroun and the Sea of Stories

V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


hand-outs, images, Power-Point presentations produced by the course tutor.
VI. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor
intermediare:

Week 1: introductory class – presenting objectives and requirements; introducing the


general theoretical frame of the practical course, authors and texts to be studied and
methods or critical trends to be used.

Week 2:
Topic: early modernist writing: Joseph Conrad, Heart of Darkness/ Henry James, The
Turn of the Screw
Key words: subjectivism, perspective, psychological realism, fragmentation, multiplicity.
Students’ tasks: reading the text, individual presentations, contributing to class debates.

Week 2:
Topic: high modernist writing: Virginia Woolf, Mrs Dalloway
Key words: impressionism, perspectivism, interior monologue, free indirect speech,
linear vs interior time, gender, sensation vs the logocentric tradition; fragmented
identities and the boundaries of otherness.
Students tasks: reading the text, individual presentations, contributing to class debates.

Week 3:
Topic: postmodern metafiction: John Fowles, The French Lieutenant’s Woman
Key words: historiographic metafiction, intertextuality, rewriting, tradition, subversion,
pastiche, death of the author, double coding.
Students tasks: reading the text, individual presentations, contributing to class debates.
MID-TERM QUIZ.

Week 4:
Topic: the challenge of (his)tory: Julian Barnes, A History of the World in 10 ½ Chapters
Key words: historiographic metafiction, grand narrative, petit histoire, (self-)reflexivity,
parody, dialogism and the crisis of dimension.
Students tasks: reading the text, individual presentations, contributing to class debates.

Week 5:
Topic: the “new centre”: Salman Rushdie, Fury
Key words: migrants: reinventing identity, liminal spaces, virtual identities, virtual
histories and simulacra, reinventing narrative.
Students tasks: reading the text, individual presentations, contributing to class debates.

Week 6:
Topic: postmodern story-telling: Salman Rushdie, Haroun and the Sea of Stories
Key words: story, story-telling, hybridity of genres/language, recycling, self-reflexivity,
fluidity of discourse.
Students tasks: reading the text, individual presentations, contributing to class debates.

Week 7: final quiz.

VII. Modul de evaluare:


“continuous assessment”. The final grade will result from the cumulated points got in the
quizzes (30% and 40%, respectively). None of the tasks is compulsory, but students who
miss any of them will get lower grades. Extra-points (30%) will be awarded for full
attendance, presentations and class participation. Students who distinguish themselves in
class discussions may be exempted from taking the final quiz.

VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:


Attendance: students are expected to attend at least 60 % of the classes delivered. Missed
classes may be compensated by extra-work, but not if there are more than 50%! Failure
to meet attendance requirements automatically results in failure to pass. Plagiarism of
any kind (be it from the internet or the library) will also automatically lead to the
student’s failure to pass.

IX. Bibliografia opţională:


 Bradbury, Malcolm, McFarlane, James, eds., Modernism: A Guide to European
Literature, 1890-1930, Penguin Books, London, 1991
 Hutcheon, Linda, A Poetics of Postmodernism, Routledge, London, 1998.
 Levanson, Michael, ed., The Cambridge Companion to Modernism, Cambridge
University Press, Cambridge, 1999
 McHale, Brian, Postmodernist Fiction, Methuen, New York, 1987.

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea As. dr. Mihalycsa Erika
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul 1

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Seminar special de roman britanic


Codul: LE 31161
Numărul de credite: 0
Locul de desfăşurare:
Programarea în orar a activităţilor:

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: asist. dr. Petronia Petrar


Informaţii de contact: petronia.petrar@gmail.com
Ore de audienţă:

X. Descrierea disciplinei:

Seminarul urmăreşte facilitarea înţelegerii şi dobândirii de competenţe interpretative


necesare studiului unor texte experimentale aparţinând modernismului şi
postmodernismului. Deşi propune o viziune diacronică şi contextualizatoare, seminarul se
axează în principal pe analiza de text pentru a explora evoluţia temelor cheie şi a
strategiilor narative (cum ar fi perspectiva şi mijloacele pe care aceasta le oferă
construcţiei de identităţi subiective). Un alt scop este familiarizarea studenţilor cu
metodologiile şi cadrele teoretice ale diverselor abordări critice aplicabile romanului
modern. Studenţii vor participa activ la dezbateri, vor produce scurte prezentări ale
textelor sau materialelor adiţionale indicate de titularul de curs.

Obiective:
 familiarizarea cu practica şi limbajul interpretării literare
 înţelegerea principalelor teme şi strategii utilizate în romanul modernist şi
postmodernist
 furnizarea de informaţii generale asupra autorilor şi textelor studiate

Competenţe:
 capacitatea de a interpreta şi a contextualiza un roman de genul celor studiate
 cunoaşterea şi utilizarea terminologiei critice adecvate
 înţelegerea convenţiilor literare specifice genului scurt
 producerea de discursuri coerente, scrise şi vorbite, pe marginea textelor studiate
Metode:
 discuţii interactive pe marginea textelor
 close reading
 dezbateri în grup
 studiul cadrului teoretic furnizat de bibliografia secundarp
 prezentări individuale şi în grup ale temelor indicate de titularul de curs
 extragerea de reacţii personale la întrebări specifice

XI. Bibliografia obligatorie:


Joseph Conrad, Heart of Darkness/ Henry James, The Turn of the Screw
Virginia Woolf, Mrs Dalloway
John Fowles, The French Lieutenant’s Woman
Julian Barnes, A History of the World in 10 ½ Chapters
Salman Rushdie, Fury
Salman Rushdie, Haroun and the Sea of Stories

XII. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


hand-outs, images, Power-Point presentations produced by the course tutor.

XIII. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor


intermediare:

Week 1: introductory class – presenting objectives and requirements; introducing the


general theoretical frame of the practical course, authors and texts to be studied and
methods or critical trends to be used.

Week 2:
Topic: early modernist writing: Joseph Conrad, Heart of Darkness/ Henry James, The
Turn of the Screw
Key words: subjectivism, perspective, psychological realism, fragmentation, multiplicity.
Students’ tasks: reading the text, individual presentations, contributing to class debates.

Week 2:
Topic: high modernist writing: Virginia Woolf, Mrs Dalloway
Key words: impressionism, perspectivism, interior monologue, free indirect speech,
linear vs interior time, gender, sensation vs the logocentric tradition; fragmented
identities and the boundaries of otherness.
Students tasks: reading the text, individual presentations, contributing to class debates.
Week 3:
Topic: postmodern metafiction: John Fowles, The French Lieutenant’s Woman
Key words: historiographic metafiction, intertextuality, rewriting, tradition, subversion,
pastiche, death of the author, double coding.
Students tasks: reading the text, individual presentations, contributing to class debates.
MID-TERM QUIZ.

Week 4:
Topic: the challenge of (his)tory: Julian Barnes, A History of the World in 10 ½ Chapters
Key words: historiographic metafiction, grand narrative, petit histoire, (self-)reflexivity,
parody, dialogism and the crisis of dimension.
Students tasks: reading the text, individual presentations, contributing to class debates.

Week 5:
Topic: the “new centre”: Salman Rushdie, Fury
Key words: migrants: reinventing identity, liminal spaces, virtual identities, virtual
histories and simulacra, reinventing narrative.
Students tasks: reading the text, individual presentations, contributing to class debates.

Week 6:
Topic: postmodern story-telling: Salman Rushdie, Haroun and the Sea of Stories
Key words: story, story-telling, hybridity of genres/language, recycling, self-reflexivity,
fluidity of discourse.
Students tasks: reading the text, individual presentations, contributing to class debates.

Week 7: final quiz.

XIV. Modul de evaluare: verificare pe parcurs.


Nota finală constă din notele parţiale obţinute pentru eseul scris în timpul semestrului
(30%), nota pentru testul final (40%), prezenţa şi participarea la ore (30%).

Eseul trebuie să conţină o analiză a unuia dintre textele studiate dintr-o perspectivă
critică utilizată în timpul semestrului. Se recomandă aducerea de contribuţii personale,
dar şi folosirea bibliografiei secundare.
XV. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:
Prezenţa: prezenţa este obligatorie în proporţie de 70%. Absenţele de la ore pot fi
compensate prin alte activităţi, dar nu dacă acestea depăşesc 50% din cursuri. Prezenţa
insuficientă are drept consecinţă imposibilitatea de a obţine o notă de trecere.

Plagiatul sau copiatul vor avea de asemenea drept consecinţă imposibilitatea de a obţine
o notă de trecere. Plagiatul constituie o gravă încălcare a legii, pedeapsa putând duce la
exmatricularea studentului. Plagiatul poate fi total sau parţial, ceea ce nu duce la o
diminuare a vinei, indiferent de circumstanţă: orice împrumut nerecunoscut de idei,
cuvinte sau texte, din surse clasice sau electronice, va fi considerat plagiat şi tratat ca
atare.

XVI. Bibliografia opţională:


 Bradbury, Malcolm, McFarlane, James, eds., Modernism: A Guide to European
Literature, 1890-1930, Penguin Books, London, 1991
 Hutcheon, Linda, A Poetics of Postmodernism, Routledge, London, 1998.
 Levanson, Michael, ed., The Cambridge Companion to Modernism, Cambridge
University Press, Cambridge, 1999
 McHale, Brian, Postmodernist Fiction, Methuen, New York, 1987.

Decan, Şef de catedră, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Asist. dr. Petronia Petrar
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultate de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul 5

Titlul disciplinei: Semantică formală


Codul: LE 31122
Numar de credite: 6
Cadrul didactic: prof. dr. Ştefan Oltean
Informaţii de contact (adresă e-mail, eventual nr. de telefon): stoltean@lett.ubbcluj.ro
Ore de audienţă: se vor afişa la cabinet

SYLLABUS
Universitat
Babeş-Bolyai
ea
Facultatea LITERE
Specializare
Engleză A
a
I.
Denumire disciplină Semantica formală Categoria Curs opţional
II.
Structură disciplină (Nr. ore
săptămânal)
Semestrul Curs Seminar Lucrări Proiect
1 1
III.
Statut disciplină Obligatorie Opţională Facultativă
(se marchează cu X) X
IV.
Titular disciplină
Proie
Curs Seminar Lucrări
ct
Numele şi prenumele Stefan Oltean
Instituţia Universitatea Universitatea Universitatea
Babeş-
Babeş-Bolyai Babeş-Bolyai
Bolyai
Catedră/ Departament Limbă şi literatură Limbă şi literatură
engleză engleză
Titlul ştiinţific doctor doctor
Gradul didactic profesor profesor
Încadrarea (norma de norma de baza norma de baza
bază/asociat)

V.
Obiectivele disciplinei
- Examinearea relevanţei semanticii formale, vericondiţionale pentru studierea semnificaţiei în
limbile naturale
- Descrierea metodologiei acestei teorii; relaţiile ei cu logica şi filosofia
- Aplicarea cadrului semanticii formale la analiza semantică a unor tipuri de expresii
lingvistice
- Formarea de competenţe noi în descrierea semnificaţiei expresiilor lingvistice,
demonstrarea naturii logice a limbajului uman şi realizarea unei înţelegeri noi, moderne a procesului
de semnificare în limbile naturale

VI.
Conţinutul disciplinei Nr. ore/
VI.1. Curs (capitole/subcapitole) săpt.
Cap. I. Sens / referinţă; intensiune / extensiune; argumente pentru includerea
1
referinţei într-o teorie semantică
Cap. II. Limbaje formale şi procedura de formalizare; calcul predicaţional;
1
formalizarea valorii semantice
Cap. III. Tipuri de denotaţii, mulţimi şi tipuri de funcţii, notaţia lambda pentru funcţii 2
Cap. IV. Cuantificarea 2
Cap. V. Conceptul de lume posibilă; lumi posibile şi tipuri de propoziţii;
2
identitatea în toate lumile posibile
Cap. VI. Designatori rigizi şi designatori nonrigizi (nume proprii, descripţii definite) 2
Cap. VII. Construcţii intensionale în limbile naturale: modalitatea
2
Cap. VIII. Interpretarea de re şi de dicto
Cap. VIII. Semantica adjectivelor 1
Cap. IX. Indexicalitatea şi relevanţa contextului pentru analiza semantică 1
VI.2. Seminar (dacă este cazul)

VI.3. Lucrări (dacă este cazul)

VI.4. Tematică proiect (dacă este cazul)

VII. Bibliografie obligatorie


Bach, Emmon. Informal Lectures on Formal Semantics. State University of New York Press,
1989
Chierchia, Gennaro and Sally McConnell-Ginet. Meaning and Grammar: An Introduction to
Semantics. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1990
Moeschler, Jaques & Anne Reboul.. Dicţionar enciclopedic de pragmatică. Cluj: Editura
Echinox, 1999 (Capitolul 5 “Pragmatică şi referinţă: lumi posibile şi spaţii mentale”)
Oltean, Ştefan. Lumile posibile în structurile limbajului. Cluj-Napoca: Editura Echinox, 2003
Oltean, Ştefan (2006). Introducere în semantica referenţială. Cluj: Presa Universitară Clujeană

Bibliografie opţională
Heim, Irene and Angelika Kratzer. Semantics in Generative Grammar, Oxford: Blackwell,
1998
Pavel, Thomas. Fictional Worlds. Harvard University Press, 1986
Weisler, Steven E. and Slavko Milekic. Theory of Language, Cambridge, Massachusetts: The
MIT Press, 2000
VIII.
Forme de Metode didactice folosite
activitate
Curs Curs interactiv cu fundament de prelegere
Seminar
Lucrări
Proiect
IX.
Forme de Evaluare (scris, scris şi oral, oral, test, Procent din nota finală
activitate altele)
Examen
Colocviu 70%
Seminar Participarea la curs, implicarea în discuţii 30%
Laborator
Proiect

Titular curs,
Prof. dr. Ştefan OLTEAN
Decan, Sef de catedra, Titular de curs,
Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Prof. Dr. Stefan Oltean
MODULE: English Literature (The Literary Canon and the British
Contemporary Novel)
Code: LE31122
Tutor: Prof. dr. Sanda Berce

Course outline, Syllabus, assessment guidelines

RATIONALE: The course seeks to define canon in literature and to identify and discuss
‘a canon of contemporary (most influential) novels’ as well as their Modernist roots.
1) It defines the relationship between mentality and context on one hand and re-
contextualization on the other;
2) It identifies changes in the novel’s forms of expression consequent to the impact
of the visual, of media and of new communication technologies on the
contemporary novel and the changes of the function of literature as an expression
of the competition between ‘the art of writing’ and the ‘new technologies’
(aesthetic-cognitive-communicative);
3) It is student-oriented and the main goal is interpretative skills acquisition,
requested by these relatively new narrative forms and ‘experiments’ in the art of
storytelling.
The careful selection of texts (novels) is backed by theoretical and applied analysis.
METHOD: It is an interactive course based on texts and their authors. It has a three unit
course framework, 2 (two) hours contact per week, in 14 weeks.
The course is useful to the students with background in English Modernist and
Postmodernist literature and who attend courses in these fields.
Assessment: Term end oral examination +Term-essay score (30%);
Final assessment (Class presence): - Attendance 10%;
- Leading class discussion/ paper defence (40%);
- Quiz paper (20%);
- Term- essay (30%).
Course unit 1:
(Week 1-week 5)
1) Introductory lecture (Bibliography): Themes and mentalities; Writing as self-
expression; Point-of-vie ideology;
2) Modernity: the ironic mode;
3) Canon, non-canonical, anti-canon; the ‘New Canon Rules’; Consciousness and
the writing;
4) The cultural turn: the scientific revolution (from the ‘technology age’ to the
‘information age’ (from the novel in the ‘age of mechanical reproduction’ to the
novel in the ‘age of electronic reproduction’);
5) The new writing: scientific field models and literary strategies in the 20th and 21st
centuries.
Key words: self-expression; mentality; non-canonical; aesthetic canon; cultural turn;
field model; pixel-vision; electronic-reproduction; re-thinking canon; re-writing
canon.
Course unit 2:
(Week 6-10)
1) Context: Allegorical reading- Aldous Huxley (Brave New World/ 1935): from
dystopia to the negative allegory of the 21st century;
2) Re-contextualization:
a) Narrative and History: Julian Barnes, England, England (1998);
b) Narrative and biography: Julian Barnes, Arthur and George (2005);
c) Narrative, Media, Mobility and Identity: S.Rushdie, Fury (2001);
d) Narrative, Mobility and Politics: Tim Parks, Europa (1997); Malcolm
Bradbury, Doctor Criminale (1992).
Key words: negative allegory; heterotopia; non-places; media age; fictional biography;
qualia; storytelling attitude; mapping memory.

Course unit 3:
(Week 11-14)
1) Narrative as a socially symbolic act:
a) Ethics and the novel- film and the novel: Ian McEwan, Atonement (2001);
b) Electronic technology and the novel: G.Swift, Last Orders (1996); pixel-
vision and the novel;
c) The Crisis of the self in the Age of Information: the storytelling attitude
(David Lodge, Thinks/ 2001).
2) The changes in the function of literature and the “New canon” tendencies: the
aesthetic-the cognitive-the communicative.
Key words: political unconscious, allegorical coding, social hermeneutic, negative
hermeneutic- positive hermeneutic, de-realization or the transformation of the world into
images.
Bibliography:
Shlomith Rimonn-Kennan (2001) Narrative Fiction: Contemporary Poetics, Routledge,
London;
H.Bloom (1994) The Western Canon, Macmillan, Papermac, London;
John Guilory (1994) Cultural Capital: The Problem of the Literary Canon Formation
(Sanda Berce, English Literature (Modernism-Postmodernism) Reading pakett II, English
Library, The faculty of Letters;
Dominic Head (2002) Modern British Fiction: 1950-2000, Cambridge University Prss,
Cambridge and London;
David Lodge (2002) Consciousness and the Novel, Secker and Warburg, London;
Raymond Barglow (1994) The Crisis of the Self in the Age of Information, Routledge,
London
UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE LITERE
Anul universitar 2009 - 2010
SEMESTRUL V

I.Informaţii generale despre curs


Titlul disciplinei: TRADUCTOLOGIE (curs opţional)
Codul: LE 31123
Nr. credite: 6 (împreună cu Literatura americană)

II. Informaţii despre titularul de curs


Nume, titlu ştiinţific: Cristina Tătaru, conf. dr.
Informaţii de contact: cristina_a_tataru¤yahoo.co.uk
Ore de audienţă: 4

III. Descrierea disciplinei


Este o introducere în teoria şi practica traducerii, care urmăreşte să familiarizeze studenţii
cu traducerea literară, tehnicile şi metodele ei, astfel încât sa-i facă cititori avizaţi de
traducere. De asemeni, cursul are şi o secţiune referitoare la traducerea orală (simultan,
consecutiv, secvenţial), în care li se arată studenţilor câteva aspecte ale traducerii non-
literare. Datorită numărului mic de ore de curs alocate şi lipsei seminarului, cursul se
opreşte doar la problemele fundamentale ale domeniului vizat.

IV. Bibliografia obligatorie


Bassnett, McGuire, Susan, Translation Studies, Methuen, London, 1990
Bell, Roger T., Translation and Translating, Longman, London and New York,1991
Gentzler, Edwin (ed.), Contemporary Translation Theories, Routledge, London and New
York, 1993.
Titlurile 1 şi 3 se găsesc la Biblioteca Consulatului Britanic din Cluj-Napoca; cel de-al
doilea există la Biblioteca Facultăţii şi este disponibil şi în traducere în limba română.

V. Materiale folosite
Pentru cursurile de traducere orală se folosesc laboratoarele Vifax ale secţiei de Limbi
Moderne Aplicate din clădirea Facultăţii (dotate cu aparatură de traducere simultană).

VI. Planificarea cursului


Saptamana 1 – curs introductiv –
Perspective asupra traducerii. Echivalenţa. Traducerea ca proces şi produs. Traducere
literară şi non literară.
Concepte de baza: echivalenţă semantică şi stilistică, echivalenţă transculturală, reguli de
adecvare, prescripţie şi proscripţie în procesul de traducere.
Bibliografie: Bell, Roger T., op.cit, pp 1-15.

Saptamana 2 – curs –
Traducătorul între competenţă şi performanţă. Comunicarea prin traducere. Procesul de
traducere. Factori psihici implicaţi în traducere. Competenţe lingvistice.
Concepte de bază: memorie, sens, limbă, competenţa sintactică, stilistică şi pragmatică.
Competenţa factuală. Determinism şi probabilism în traducere.
Bibliografie: Bell, Roger T., op.cit., pp15-32.

Saptamana 3 – curs –

Un model al procesului de traducere. Componente şi procese. Analiza. Sinteza. Lectura şi


redarea textului în limba-ţintă.
Concepte de bază: limba-sursă, limba-ţintă, re-sinteza textului, analiza componenţială şi
postulatele de sens.
Bibliografie: Bell, Roger T., op.cit., pp.43-94

Saptamana 4 – curs –

Câmpuri lexicale şi semantice. Denotaţie şi conotaţie. Sensul cognitiv, funcţia ideatică şi


tranzitivitatea.
Concepte de bază; diferenţialul semantic, enunţ, propoziţie şi pro-poziţie, situaţie, context
şi univers al discursului
Bassnett, McGuire, Susan, Translation Studies¸capitolele 1-3
Bell, roger T., op.cit., pp95-114, 117-123.

Saptămâna 5 – curs –

Probleme ale traducerii literare. Poezie. Proză. Dramă. Traducerea literară ântre mit şi
realitate. Probleme ale retraducerii.
Concepte de bază: intenţionalitatea în textul literar, transpunerea, transculturalitatea,
adecvarea la cultura-ţintă. Necesitatea retraducerii textului literar.
Bibliografie: Gentzler, Edwin,, op. cit, cap. V, Polysystem Theories and Translation
Studies,pp. 105-144.

Saptamâna 6 – aplicaţie –

Moduri ale traducerii orale

Studenţii vor fi familiarizaţi cu aparatura şi procedurile de traducere simultană prin


expunerea la texte cu viteze diferite, care se vor înregistra pe suport audio şi vor fi
corectate. Se va insista asupra abilităţilor necesare pentru traducerea orală, cum ar
fi:memoria distributivă, cunoştinţele de tipologie a textului, etc.

Săptămâna 7 - seminar final –

Studenţii vor fi rugaţi să revadă cursurile şi se vor oferi eventuale lămuriri suplimentare
unde materia nu a fost înţeleasă, se vor rediscuta cele mai importante probleme puse de
curs, se va explica modalitatea de examinare, notare, afişarea rezultatelor etc.
VII. Modul de evaluare.
Evaluarea este prin colocviu, constând dintr-o lucrare scrisă cu subiect ce va atinge
câteva probleme discutate la curs. Partea aplicativă va consta fie dintr-o traducere
lliterară scrisă, fie dintr-o traducere orală înregistrată pe suport audio. Studentul poate
opta pentru oricare din cele două. Proporţia celor două cerinţe este 50-50%.
Nota finală se obţine prin medie aritmetică cu nota de la cursul de Literatură Americană.

VIII DETALII ORGANIZATORICE, GESTIONAREA SITUAŢIILOR SPECIALE

Prezenţa la curs şi seminar nu este obligatorie. Studenţii se pot prezenta la examen în


oricare sesiune normală sau de restanţe. Cursurile pot fi recuperate de comun acord. Prin
natura seminariilor (studenţilor nu li se cer referate sau prezentări de materiale), plagiatul
nu este posibil. În caz de lucrări identice la examen, ele sunt notate cu 3. In caz de fraudă,
studentul este sancţionat prin întreruperea examenului. Studenţii pot sa-şi vadă lucrările
în următoarele două ore de la afişarea rezultatelor, precum şi prin anunţarea profesorului
în prealabil şi stabilirea unei date. Contestaţiile se rezolvă de Comisia de Etică a
Facultăţii, prin recorectarea lucrării de către o comisie specială.

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Conf. dr. Cristina Tataru
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul 1

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Literatura americana (Film) – American film and screenwriting


Codul: LE 31123
Numărul de credite: 6
Locul de desfăşurare: Facultatea de Litere, sala stabilita conform orarului
Programarea în orar a activităţilor: conform orarului

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Lect. dr. Rareş Moldovan


Informaţii de contact: rareshmoldovan@yahoo.com
Ore de audienţă: 2

III.Descrierea disciplinei:

Obiective:
 Cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu noţiuni fundamentale din aria
studiilor de film, cu istoria cinematografului american, cu analiza imaginii
cinematice, si cu instrumentele de baza ale scrierii de scenarii.
 Disciplinei are în vedere următoarele competenţe:
o Cunoaşterea unei serii de concepte esenţiale în domeniul studiilor de film
o Formarea unei viziuni de ansamblu asupra dezvoltării cinematografiei
americane
o Înţelegerea modului de compunere a cadrelor şi secvenţelor cinematice, şi
posibilitatea de a le analiza
o Dobândirea unor competenţe de lucru cu textul filmic şi cu forma
scenariului cinematografic
o Metode: predarea, vizionarea de filme, discuţia, prezentări practice ale
studenţilor

IV. Bibliografia obligatorie:

Operele literare indicate în fiecare caz, şi părţi din următoarele studii:


Daniel Arijon Grammar of film language, Silman-James, 1991
Christian Metz, Film language: a semiotics of the cinema, University of Chicago
Press, 1991
Jill Nelmes (ed.) An introduction to film studies, Routledge, 2001
Dwight W. Swein Film scriptwriting: a practical manual, Focal, 1988

Bibliografia va fi furnizată de către cadrul didactic

V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


 Calculator şi proiector pentru prezentări Powerpoint, DVD player pentru
prezentarea de material multimedia
 Copii xerox

VI. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor


intermediare:

Săptămâna 1

 Introducere a cursului
 Conceptele de bază ale limbajului cinematic: cum se citeşte un film?
 Poveste, naraţiune, şi coduri cinematice
Bibliografie: Daniel Arijon,Grammar of film language; Jill Nelmes, An introduction
to film studies; resurse electronice

Săptămâna 2

 Limbaj cinematic, o ilustrare. Perspectivă, tipuri de cadre, planuri, secvenţe şi


mişcări ale camerei de filmat cu ilustrări practice

Bibliografie: Christian Metz, Film language: a semiotics of the cinema, resurse


electronice, secvenţe din filme

Săptămâna 3

 Scurtă istorie a cinematografului american, începuturile industriei, era


studiourilor, star-system, Hollywood Renaissance, box office şi blockbuster,
filmul independent, etc.

Bibliografie: Gerald Mast, Bruce Kawin, A short history of the movies, Longman, 1999;
Jill Nelmes, An introduction to film studies

Săptămâna 4

 Hollywood: abordări. „Auteur” şi „genre”. Genurile filmului american.


 Clasificare, analiza trăsăturilor distinctive ale genurilor

Bibliografie: Jill Nelmes, An introduction to film studies, resurse electronice


Săptămâna 5

 Film şi literatură 1. Adaptarea clasică a piesei de teatru: Tennessee Williams, A


streetcar named desire (1951, r. Elia Kazan). Vizionarea filmului.

Săptămâna 6
 A streetcar named desire (r. Elia Kazan). Analiza filmului cu prezentări şi
discuţii.

Săptămâna 7

 Film şi literatură 2. Adaptarea postmodernă: Adaptation (2002, r. Spike Jonze; sc.


Charlie Kaufman). Vizionarea filmului.

Săptămâna 8
 Adaptation (r. Spike Jonze; sc. Charlie Kaufman). Analiză şi discuţii.

Săptămâna 9

 Film şi literatură 3. Analiza unui „gen”: horror. Stephen King, The shining. The
shining (1980, r. Stanley Kubrick). Vizionarea filmului.

Săptămâna 10

 The shining (r. Stanley Kubrick). Analiza comparată a filmului şi nuvelei. Gen
sau film de autor?

Săptămâna 11

 Film şi literatură 4. Film şi narativitate. Un thriller post-umanist: Chuck


Palahniuk, Fight club. Fight club (1999, r. David Fincher). Vizionarea filmului

Săptămâna 12

 Fight club (r. David Fincher). Analiza comparată a filmului şi romanului:


narativitate literară şi narativitate cinematică, aplicaţie.

Săptămâna 13

 Scenariul: elemente, structură (concept, personaje, acte, conflict, etc.). Scenariu


şi gen în filmul american.

Bibliografie: Dwight W. Swein Film scriptwriting: a practical manual; resurse


electronice
Săptămâna 14

 A scrie despre film: recenzia. Elemente ale recenziei, stilistica recenziei de film.
 Recapitulare şi pregătire pentru colocviu

Bibliografie: resurse electronice

VII. Modul de evaluare:

Evaluarea se va face prin colocviu. Factori care pot contribui la evaluare: participarea
activă la discuţii, prezentări ale unor analize de film.

VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:

Prezenţa la curs este obligatorie. La examen vor fi admişi doar studenţii care au prezenţă
de peste 60 % la seminarii. Orele pierdute vor fi recuperate în zile stabilite împreună cu
studenţii. Frauda la examen se soldează cu excluderea din examen a studentului.
Contestaţiile vor fi rezolvate conform politicii facultăţii.

IX. Bibliografia opţională:

Dudley Andrew, Concepts in film theory, Oxford U.P., 1984


Norman K. Denzin, The cinematic society: the voyeur’s gaze, Sage, 1995
Douglas Kellner, Michael Ryan, Camera politica: The politics and ideology of
contemporary Hollywood film, Indiana U.P., 1988

Resurse online:
www.wordplayer.com
www.screenwriting.info
http://www.screenwriting-resources.com

Decan Şef de catedră Titular de curs


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Lect. dr. Rareş Moldovan
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul 1

1. Informaţii generale despre curs

Titlul disciplinei: STUDIUL MANUSCRISELOR


Codul: LE 31124 (în colaborare cu centrul CODEX)
Numărul de credite: 6
Locul de desfăşurare: Centrul CODEX, Clădirea Iuventus, Parcul Babeş
Programarea în orar a activităţilor: conform orarului stabilit

2. Informaţii despre titularul de curs

Nume, titlul ştiinţific: Adrian PAPAHAGI, lect. dr.


Informaţii de contact: papahagi@upcnet.ro
Ore de audienţă: 2

3. Descrierea cursului
Cursul propune studenţilor familiarizarea cu scrierea latină din antichitate până în sec.
XV, precum şi cu aspectele materiale ale cărţii manuscrise (legătură, pergament/hârtie,
pregătirea paginii, decoraţie). La acestea se adaugă istoria şi tipologia textelor medievale
(clasice, liturgice, juridice, istorice, teologico-filozofice, etc.) şi noţiuni de editare de text
(ecdotică). Odinioară instrumente de neocolit ale ştiinţelor umane, astăzi aceste discipline
sunt nereprezentate în facultăţile noastre de profil, astfel încât fondurile de manuscrise
din ţară rămân nevalorificate din lipsă de specialişti.
Modulul va consta într-un curs teoretic de paleografie latină şi codicologie, şi în
seminarii, la care studenţii vor studia şi descifra planşe conţinând reproduceri de pagini
manuscrise şi de elemente codicologice, şi specimene de texte antice şi medievale.
Totodată, vor fi organizate şedinţe de lucru cu manuscrise originale la biblioteci din Cluj
şi din ţară.

4. Bibliografie
1. B. Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen
Mittelalters, Berlin, 3rd ed. 1986./ B. Bischoff, Latin Palaeography: Antiquity and the
Middle Ages, tr. by D. O Croinín & D. Ganz, Cambridge, 1990.
2. R. Clemens & T. Graham, An Introduction to Manuscript Studies, Cornell UP, 2007.
3. A. Derolez, The Palaeography of Gothic Manuscript Books, Cambridge, 2003.
4. MP Brown, A Guide to Western Historical Scripts from Antiquity to 1600, London,
1993.
5. DC Greetham, Textual Scholarship: An Introduction, London, 2005.

5. Planificarea/ calendarul întâlnirilor


1. c. Introducere. Vocabular, Resurse, Bibliografie. Periodizarea scrierii latine.
Formarea literelor. Majusculă/minusculă. Scriere, duct, mână. Elemente
paleografice.
s. Planşe 1-4 (texte facile)
2. c. Sisteme de punctuaţie şi abreviere. Epigrafie şi paleografie. Scrierea latină în
antichitate
s. Planşe 5-8 (punctuaţie; abreviere; capitalis quadrata; Virgilius Vaticanus;
uncialis)
3. c. Scrierea latină în antichitate 2. Capitalis quadrata, rustica; Uncialis
s. Şedinţă de lucru în lapidariul Muzeului de Istorie
4. c. Scrierea latină în evul mediu timpuriu 1. Scrierile naţionale; 2. Minuscula
carolină
s. Planşe 9-12 (scriere insulară; scriere merovingiană; scrieri italice; scrierea
carolină)
5. c. Scrierea latină în perioada post-carolină şi romanică (sec. X-XII); Scrierea latină
gotică 1. Textualis
s. Planşe 13-16 (diverse variante de textualis)
6. c. Scrierea latină gotică 2. Cursiva şi Bastarda; Scrierea latină umanistică
s. Planşe 17-20 (cursiva currens; bastarda; gotico-antiqua; humanistica)
7. c. Elemente de codicologie 1. Nomenclatură; 2. Legătură, pergament/hârtie,
instrumente de scris; Albume: tipul de ‘mise en page’; iniţiale decorate; iconografie
8. c. Elemente de codicologie 3. Punerea în pagină, decoraţia şi ilustraţia
manuscriselor
s. Şedinţă de lucru la Biblioteca Academiei, Cluj.
9. c. Textul manuscris: noţiuni preliminare. Autor, titlu, incipit/explicit, colofon,
tipologie. Elemente de identificare a textelor. Instrumente de lucru. Noţiunea de
autor în evul mediu. Noţiunea de text în evul mediu.
s. Instrumente de lucru. Relevare de incipit/explicit. Studii de caz. Exemple de texte
apocrife şi de pseudo-autori.
10. c. Tipologia textelor şi manuscriselor medievale. Textele autorilor clasici latini, din
antichitate în perioada umanistică. Texte istorice, cronici, documente. Texte
juridice. Codex iuris civilis, Decretalia, etc. Texte filozofico-teologice din perioada
merovingiană până în sec. XV
s. Specimene, facsimile
11. c. Biblia şi manuscrisele liturgice
s. Specimene, facsimile
12. c. Transcriere şi editare de text. Introducere, instrumente
s. Familiarizarea cu instrumentele
13. c. Ecdotică 1. Transcrierea textelor medievale pentru uz personal. Ediţia
diplomatică; 2. Recenzie, colaţionare şi ediţie critică
s. Practică de transcriere
14. Excursie de studiu la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia.

X. 6. Materiale folosite
Vor fi folosite facsimile din diverse surse. Se va lucra de asemenea cu manuscrise
originale, în cursul seminariilor ţinute la Biblioteca Academiei şi la Biblioteca
Batthyaneum.

7. Modul de evaluare
Studenţii vor susţine un examen oral, constând în citirea şi analizarea unui set de
facsimile şi imagini reprezentând diverse elemente codicologice; se vor verifica totodată
cunoştinţele teoretice dobândite.

8. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale


•Prezenţa la orele de curs sau de seminar nu este obligatorie, dar este recomandată.
Participarea la examen nu este condiţionată de un număr minim de prezenţe.

Decan, Şef de catedră, Titular,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Lect. dr. Adrian Papahagi
Universitatea ”Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Facultatea de litere
Catedra de Limba şI lilteratura engleză
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul I

Informaţii generale despre curs, seminar

Titlul disciplinei: Poezia britanică modernă


Codul: LE 31124
Numărul de credite: 6
Locul de desfăşurare: conform orarului Facultăţii de litere
Programarea în orar a activităţilor Conform orarului Facultăţii de litere

Informaţii despre titularul de curs, seminar

Nume, titlu ştiinţific: Liliana Pop, conf. dr.


Informaţii de contact: pop_liliana@yahoo.co.uk
Ore de audienţă: 2

Descrierea disciplinei:
Cursul prezintă apariţia şi dezvoltarea fenomenului modernist în poezia britanică.
Debutează cu prezentarea unor anumite aspecte ale poeziei victoriene târzii care, într-
un fel sau altul, pregăteşte apariţia modernismului. Continuă cu o prezentare a
fenomenelor istorice ce precipită o conştientizare a diferenţelor dintre prezent şi
trecut (primul război mondial), dând naştere unei poezii britanice aparte (”the war
poets”). Partea centrală a cursului insistă asupra operei celor doi mari poeţi ai primei
jumatăţi a secolului al XX-lea, W.B.Yeats si T.S.Eliot. Rezistenţa la modernism
afişată de Yeats, cât şi, prin contrast, modernismul radical al lui T.S.Eliot, oferă
prilejul decelării nuanţate a fenomenului. Aceasta se realizează şi prin studierea
textelor moderniste cele mai reprezentative, volumele The Tower şi The Winding
Stair (Yeats), The Waste Land de T.S.Eliot, cât şi a unor texte critice cruciale ale
acestuia din urmă.

Bibliografie obligatorie
Ellman, Richard, O”Clair (eds.) The Norton Anthology of Modern Literature, 1988
Yeats, Collected Poems. 1962
Eliot, Collected Poems 1919-1962. Faber & Faber, London
Eliot, Selected Essays. Faber & Faber, London, 1932
Matei Călinescu.Five Faces of Modernity
Michael Levenson (ed.). The Cambridge Companion to Modernism. CUP, 1999, 2008

Materiale folosite
Calculator, inregistrări video, şi audio
Planificarea/ Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/ examinărilor
Săptămâna 1. Introduction.
Key words and concepts. Victorian earnestness. Religious doubt. Scientific
discoveries. Psychology.

Săptămâna 2. Leaving Romanticism behind.


Key words and concepts.
Culture, religion. Art/religion. Sentiment/ art.
Bibliography. Matthew Arnold, ”Dover Beach”

Săptămâna 3. New poetic forms for new psychological depth. The rediscovery of the
dramatic monologue by Tennyson and Robert Browning.
Key words and concepts. Dramatic monologue. Late Renaissance. Psychology.
Bibliography. Robert Browning, in The Norton Anthology of Modern Poetry

Săptămâna 4. The religious solution to the age of religious doubt. The poetry of
Gerard Manley Hopkins – the paradox of communion and isolation
Key words and concepts. Duns Scotus. ”Inscape”. ”Instress”. Catholicism. Nature.
Thisness. Sonnet.
Bibliography. Gerard Manley Hopkins, in The Norton Anthology of Modern Poetry

Săptămâna 5. Turn-of-the-century scepticism


Key words and concepts. Scepticism. ”Meliorism”. ”Pathetic fallacy”. Landscape.
Sentiment
Bibliography. Thomas Hardy. Selected Poems

Săptămâna 6. The turn of the century. Edwardian and Georgian Poetry. The
modernist poetry of Britain took a long time in setting in, with no native avantguard
manifestation. The course offers an explanation for the ”stability” of conservative
poetry.
Key words and concepts. Edwardian. Georgian. Home counties. Conservatism.

Săptămâna 7. The First World War in British Poetry. British poetry is unique in that
it forced the appearance of new forms by the advent of traumatic historical events.
The poets writing in the trenches were forced to find new forms for new realities.
Key words. War. Pity. ”Pararhymes”. Dantean Inferno
Bibliography. Wilfred Owen, in The Norton Anthology of Modern Poetry

Săptămâna 8. ”The beginning of modern poetry in English”. The key moderist figure
in English poetry is the American-born T.S.Eliot. His radicalism is an expression of
discontent with the existing poetic life in both the United States and in Europe.
Key words and concepts. Dramatic monologue. Free verse. Lyrical I. Irony.
Intertextuality.
Bibliography. T.S.Eliot in The Norton Anthology of Modern Poetry

Săptămâna 9. The great modernist upheaval. T.S.Eliot. The Waste Land. This single
poem became the myth of the 20th century, comparable to the ancient myth of
Orpheus and to the Romantic myth of Frankenstein. Eliot doubled his poetic work by
critical expression.
Key words and concepts. Waste land. Intertextuality. Footnotes. Voice. Juxtaposition.
Impersonality. Anthropology. Religion.
Bibliography. T.S.Eliot, The Waste Land

Săptămâna 10. The anti-romantic claims.


Key words. Impersonality. Metaphysical poetry. ”The Mythical method”. Dante.
Bibliography. T.S.Eliot. Selected Essays

Săptămâna 11. The history of English Poetry by an Irishman. William Butler Yeats
appears as both the inheritor of an important Irish tradition and as a craftsman in the
lineage of the Renaissance and Romantic poets of England.
Key words and concepts. Elizabethan. Romanticism. The Celtic Twilight.
Symbolism. Sentimentality
Bibliography. W.B.Yeats in The Norton Anthology of Modern Poetry

Săptămâna 12. The new austerity of W.B.Yeats. In his mature career William Butler
Yeats was influenced by the younger radical America-born Ezra Pound, inventor of
Imagism.
Key words and concepts. Compression. Modernism. Ezra Pound. Public life. Private
life.
Bibliography. W.B.Yeats in The Norton Anthology of Modern Poetry

Săptămâna 13. The great complementary volumes. The Tower and The Winding
Stairs. At the peak of his career, after getting the Nobel Pirze for Literature (1923),
William Butler Yeats reinvented himself, producing his most important volumes.
Key words and concepts. Complementary. Feminine. Masculine. The Vision.
Artistry. Byzantium
Bibliography W.B.Yeats in The Norton Anthology of Modern Poetry

Săptămâna 14. Conclusions. The impact of modernist poetry on the development of


British poetry. The legacy of Eliot and Yeats.
Key words and concepts. Modernity. Modernism. Foreignness. Britishness. free
verse. Artistry. Impersonality. Autobiography.

Modul de evaluare.

Colocviu. Participarea activă la cursuri. Prezentări ale unor proiecte de cercetare în


cadrul cursului. Participarea la curs reprezintă 30% din nota finală.

Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale.


Plagiatul este considerat fraudă şi se pedepseşte cu nota 1.
Nota acestui cod se compune din 1 nota curs optional literatura+ 1 nota curs opţional
de limba. Media = 1 curs 1 + 1 curs 2.
Lucrările pot fi văzute de către studenţi la cererea acestora, după afişarea notelor, în
cadrul programului de consultaţii afişat.

Bibliografia opţională

Levenson, Michael (ed.). The Cambridge Companion to Modernism, CUP, 1999,


2008
Alex Davis, Lee M. Jenkins (eds.). The Cambridge Companion to Modernist Poetry,
CUP, 2007
Avădanei, Ștefan. La început a fost metafora. 1994
Bateson, F.W. English Poetry. A Critical Introducion, 1966
Brooks, Cleanth, The Well-Wrought Urn, 1947
Davis, Alex and Lee M. Jenkins (eds.), The Cambridge Companion to Modernist
Poetry, CUP, 2007
Dyson, A.E. (ed.) Poetry Criticism and Practice. Developments since the Symbolists.
1986
Eliot, T.S. On Poetry and Poets, 1984
Eliot, T.S. The Use of Poetry and the Use of Criticism
Emsposn, William. Seven Types of Ambiguity, 1965
Eagleton, Terry, How to Read a Poem, Blackwell, Oxford. 2007
Friedrich, Hugo. Structura liricii moderne, 1969
Terence Hawkes. Metaphor, 1972
Partiridge, A.C. The Language of Modern Poetry. 1976
Liliana Pop. T.S.Eliot. The Creative Word. A Study of His Poetry, Dacia 2004
Liliana Pop. Crossroads. Essays in British and American Literature. Limes, Cluj-
Napoca. 2007 (capitolele referitoaare la poezia modernă)
Rosenthal M. L, The Modern Poets. A Critical Study, 1968
John Kelly (ed.), The Cambridge Companion to Yeats, CUP, 2006
A.C. Moody, The Cambridge Companion to T.S.Eliot, CUP, 1998
Yeats, W.B. Autobiogaphies.
Yeats, W.B. A Vision. 1932

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Conf. dr. Liliana Pop
UNIVERSITATEA “BABES-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE LITERE
CATEDRA DE LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrări practice

Titlul disiplinei: Pragmatica lingvistica


Codul: LE31125
Număr de credite: 7
Locul de desfăşurare: Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere
Programarea în orar a activităţilor: semestru II, joi 10-13

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrări practice

Nume, titlul ştiinţific: Mihai Mircea ZDRENGHEA, profesor univ. doctor


Informaţii de contact: mihai.zdrenghea@softwaredesign.ro; tel. 0264 414241
Ore de audienţă: miercuri 11-13

III. Descrierea disciplinei:

În ultimii ani pragmatica (macro şi micro) a devenit una din ramurile importante ale
lingvisticii pentru că inadvertenţele unei abordări pur formaliste, abstracte a studiului
limbii a devenit evident. Cursul prezintă un model retoric al pragmaticii care studiază
comunicarea lingvistică în termenii şi principiile unui bun comportament comunicativ.
Susţinem apropirea dintre lingvistică şi disciplina tradiţională a retoricii. Nu respingem
revoluţia chomskyană în lingvistică, dar susţinem că limba trebuie studiată în relaţie cu o
teorie a folosirii limbii. Acest lucru duce la o diviziune între gramatică şi retorică sau
între semantică şi pragmatică. Accentul principal îl punem pe dezvoltarea unui model
pragmatic în cadrul modelului funcţional al limbii. Pe lângă teoria actelor de vorbire a lui
Austin şi Searle, şi teoria implicaţiilor conversaţionale ne ocupăm şi de politeţe, ironie,
comuniune phatică precum şi de alte principii sociale ale comportamentului lingvistic,
dar accentul se pune pe conversatie.

Competenţe: (a) cunoaşterea unor concepte lingvistice referitoare la pragmatica si a unor


reguli de identificare şi descriere a regulilor de conversatie în engleza
(b) însuşirea abilităţii de a folosi corect materialul lingvistic astfel încât să
poată determina structura conversatiei la diferite nivele (grup nominal,
grup verbal, propoziţie)
Metode de predare: (a) utilizarea unui curs interactiv cu fundament de prelegere
(b) discuţii în cadrul cursului pe baza unor exemple
(c) folosirea materialului predat in situaţii concrete de analiză.
IV. Bibliografie obligatorie:

GRICE, H.P. (1989) Studies in the Way of Words, Harvard: Harvard University Press
HALLIDAY, M.A.K. (1978) Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of
Language and Meaning, London: Edward Arnold
LEECH, Geoffrey N. (1983) Principles of Pagmatics, London and New York: Longman
LEECH, Geoffrey N. (1983) Pragmatics, Cambridge: Cambridge University Press
LEVINSON, Stephen (1983) Pragmatics, Cambridge: Cambridge University Press
LEVINSON, Stephen (2000) Presumtive Meanings: The Theory of Generalized
Conversational Implicature, Cambridge: MIT Press
MEY, Jacob (2002) Macropragmatics, (curs multigrafiat), Odense: Suddansk University
Press
MEY, Jacob (2001) Pragmatics. An Introduction, (ed.II) Oxford: Blackwell
SALKIE, R. (1995) Text and Discourse Analysis,London: Routledge
VERSCHEUREN, J. (1999) Understanding Pragmatics, Cambridge: Arnold

V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Cursul


tiparit, handouts, etc.

VI. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi verificărilor / examinărilor


intermediare:

Curs 1: Introduction to Macropragmatics

Cuvinte cheie: sense, meaning, semnification, conversation, maxims, principles


Bibliografie: Jacob Mey, Macropragmatics, pp.55-63
Stephen Levinson, , Pragmatics, pp. 11-23

Curs 2: Conversational Analysis: Basic Notions – Discourse Analysis vs.


Conversational Analysis

Cuvinte cheie: sense, meaning, semnification, reference, lexical unit, coherence


Bibliografie: Jacob Mey, Macropragmatics, pp.75-96
Stephen Levinson, , Pragmatics, pp. 42-67

Curs 3: Conversational Analysis: From Speech Acts to Conversation

Cuvinte cheie: speech act, sense, meaning, semnification, reference, lexical unit
Bibliografie: Geoffrey N. Leech, Principles of Pagmatics, pp. 40-45
Stephen Levinson, Presumtive Meanings: The Theory of Generalized
Conversational Implicature, pp.10-15
Jacob Mey, Macropragmatics, pp. 97-100
Curs 4: Conversational Analysis: The Role of Pragmatics in Conversation

Cuvinte cheie: lexical unit, opposition, relation


Bibliografie: Geoffrey N. Leech, Principles of Pagmatics, pp. 50-55
Stephen Levinson, Pragmatics, 31-43
Stephen Levinson, Presumtive Meanings: The Theory of Generalized
Conversational Implicature, 16-25

Curs 5: Conversational Analysis: From Form to Content

Cuvinte cheie: form, content, relation, collocation, context


Bibliografie: M. Zdrenghea, Introduction to Semantics, pp.51-58
Stephen Levinson, Pragmatics, 45-53
Stephen Levinson, Presumtive Meanings: The Theory of Generalized
Conversational Implicature, 61-72

Curs 6: Conversational Analysis: Coherence

Cuvinte cheie: projection, redundancy, analytical, synthetic


Bibliografie: M. Zdrenghea, Introduction to Semantics, pp.60-75
Geoffrey N. Leech, Principles of Pagmatics, pp. 55-62
Jacob Mey, Macropragmatics, 99-108

Curs 7: Conversational Analysis: Sequencing, Adjacency Pairs

Cuvinte cheie: pre-sequencing, sequencing, referential, conceptual, connotation,


denotation
Bibliografie: M. Zdrenghea, Introduction to Semantics, pp.76-93
Geoffrey N. Leech, Principles of Pagmatics, pp. 65-72
Jacob Mey, Macropragmatics, 109-118

Curs 8: Conversational Analysis: What Happens in Conversation?

Cuvinte cheie: relative, absolute, motivation, sense, meaning


Bibliografie: Geoffrey N. Leech, Principles of Pagmatics, pp. 81-88
Stephen Levinson, Presumtive Meanings: The Theory of Generalized
Conversational Implicature, pp.75-89

Curs 9: Conversational Analysis: Turns and Turn-taking

Cuvinte cheie: turn-taking, relative, absolute, motivation, sense, meaning


Bibliografie: Geoffrey N. Leech, Principles of Pagmatics, pp. 89-96
Stephen Levinson, Pragmatics, pp. 75-92
Stephen Levinson, Presumtive Meanings: The Theory of Generalized
Conversational Implicature, pp.90-101
Curs 10: Metapragmatics: Rules on Rules

Cuvinte cheie: deixis, person, formal, transitivity, causality


Bibliografie: M. Zdrenghea, Introduction to Semantics, pp.129-141
Stephen Levinson, Presumtive Meanings: The Theory of Generalized
Conversational Implicature, pp. 102-123
Jacob Mey, Macropragmatics, pp. 125-136

Curs 11: Metapragmatics: Principles and Maxims Revisited

Cuvinte cheie: deixis, cooperation, maxims, speech acts, principle


Bibliografie: G.N. Leech, Principles of Pragmatics, pp. 99-130
Stephen Levinson, Pragmatics, pp.110-132

Curs 12: Societal Pragmatics: Language in Education – A Privileged Matter

Cuvinte cheie: argument, generative


Bibliografie: Geoffrey N. Leech, Principles of Pagmatics, pp. 131-138
Stephen Levinson, Pragmatics, pp. 133-145
Stephen Levinson, Presumtive Meanings: The Theory of Generalized
Conversational Implicature, pp. 124-131
Jacob Mey, Macropragmatics, pp. 142-150

Curs 13: Societal Pragmatics: Language and Manipulation

Cuvinte cheie: manipulation, relative, relativism, universal


Bibliografie: M. Zdrenghea, Introduction to Semantics, pp.184-190
Geoffrey N. Leech, Principles of Pagmatics, pp. 139-151
Stephen Levinson, Presumtive Meanings: The Theory of Generalized
Conversational Implicature, pp. 161-175

Curs 14: Societal Pragmatics: Pragmatic Presuppositions in Culture

Cuvinte cheie: presupposition, relative, relativism, universal


Bibliografie: Stephen Levinson, Pragmatics, pp. 153-177
Stephen Levinson, Presumtive Meanings: The Theory of Generalized
Conversational Implicature, pp.176-192
Jacob Mey, Macropragmatics, pp. 180-188

Nota: Seminariile vor analiza fragmente de text, stabilind structura lor, modul de
constructie, scopul, etc. si vor identifica elementele constitutive conform prezentarii lor la
curs.
VII. Modul de evaluare:

La sfârşitul cursului studenţii vor da un examen care va verifica atât cunoştinţele teoretice
cât şi cele practice de interpretare a conversatiei. Studenţilor li se va cere să prezinte
aspectele teoretice şi să rezolve probleme practice.

VIII. Detalii organizatorice:

 Prezenţa la orele de curs nu este obligatorie. Prezenta la cursul practice este obligatorie
in proportie de minimum 80%.
 Pentru cele 8 (opt) credite aferente disciplinei se iau in calcul notele de la semantica,
stilistica si cursul practic din semestrul respectiv conform distributiei la codul 21121 din
Planul de Invatamint.
 Utilizarea fraudei în cazul examenului va determina automat sistarea procesului de
examinare şi evaluarea cu nota 1 (unu). Se va solicita conducerii Facultatii
exmatricularea studentului in cauza conform regulamentului.
 La afisarea rezultatelor examenului se va mentiona si data si ora cind studentii pot sa-si
vada lucrarile.
 Orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului
pentru reevaluarea lucrării. Rezultatul acestei reevaluări se va face de faţă cu studenţii în
decurs de 2 zile de la data contestaţiei.

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Prof. Dr. Mihai Zdrenghea
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul I

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Teme in literatura britanica a secolului XIX


Codul: LE 31125
Numărul de credite: 6
Locul de desfăşurare: –
Programarea în orar a activităţilor: –

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: --


Informaţii de contact (adresă e-mail, eventual nr. de telefon):
Ore de audienţă:

III.Descrierea disciplinei:

Lipseşte silabusul
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul I

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Shakespeare (Tragedii)


Codul: LE 31125
Numărul de credite: 6
Locul de desfăşurare: –
Programarea în orar a activităţilor: –

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: --


Informaţii de contact (adresă e-mail, eventual nr. de telefon):
Ore de audienţă:

III.Descrierea disciplinei:

Lipseşte silabusul
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul VI

2. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Istoria limbii engleze


Codul: LE 32121
Numărul de credite: 5
Locul de desfăşurare: Facultatea de Litere, cf. orar
Programarea în orar a activităţilor: cf. orar

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: prof. dr. Ştefan Oltean (curs), lect. Adriana Todea (seminar)
Informaţii de contact (adresă e-mail, eventual nr. de telefon): oltean@lett.ubbcluj.ro
Ore de audienţă: Joi 10-12

IV. Descrierea disciplinei:


[Obiectivele cursului / disciplinei: cursul (2 ore/săpt.) urmăreşte să ofere studenţilor
secţiei engleză A o sumă de cunoştinţe cu privire istoria limbii engleze: originea limbii
engleze şi evoluţia ei pînă în faza ei actuală.

conţinutul acestuia:
1. Originea limbii engleze; dialectele limbii engleze vechi
2. Structura vocabularului; influenţa latină; Influenţa scandinavă
3. Procese fonologice în engleza veche
4. Morfologia englezei vechi
5. Grupul nominal (substantivul, pronumele, determinanţii, adjectivul)
6. Grupul verbal (verbe tari, slabe, modale, neregulate, conjugarea verbului)
7. Engleza medie: evenimente istorice; contactul cu franceza
8. Dialectele englezei medii, formarea limbii engleze literare; împrumutul francez şi
alte influenţe străine
9. Structura gramaticală a englezei medii, simplificarea structurii morfologice a
limbii
10. Grupul nominal
11. Grupul verbal, sintaxa
12. Engleza modernă: principalele evenimente lingvistice şi editoriale în faza
timpurie a englezei moderne; marea mutaţie vocalică; engleza a
competenţele dobândite prin absolvirea disciplinei: Se dobîndesc competenţe privind
abordarea aspectelor diacronice ale limbii engleze şi citirea / interpretarea textelor scrise
în engleza veche sau cea medie;
se oferă explicaţii privind formele neregulate în structura limbii, se explică discrepanţa
dintre pronunţie şi ortografie,
se prezintă structura vocabularului limbii engleze se explică cum a luat naştere structura
analitică a limbii;
se discută statutul de „lingua franca” al englezei în perioada actuală.

metodele utilizate în cazul predării, al seminarului sau al lucrărilor practice:


10-20 de rânduri]. Seminarul (1 oră/săpt) este dedicat unor aspecte cu caracter
practic:
– Engleza veche - pronuunţia şi ortografia limbii engleze vechi, analize de texte
din engleza veche, în care se va insista asupra structurii grupului nominal
(substantiv, determinanţi, adjectiv, pronume), a grupului verbal (verbe tari, slabe,
modale, neregulate, conjugarea verbului, identificarea formelor verbale), a
principalelor caracteristici sintactice, a vocabularului; se vor analiza texte din
Anglo-Saxon Chronicle, Aelfric şi Beowulf;
– Engleza medie – ortografia şi pronunţia, grupul nominal şi grupul verbal, sintaxa,
vocabularul (se va urmări prezenţa elementului franco-normand şi a celui
scandinav); vor fi analizate texte din „Canterbury Tales” de Chaucer

V. Bibliografia obligatorie:
[Datele complete de identificare a lucrărilor fundamentale utilizate în cadrul disciplinei,
precizarea locului unde acestea se pot accesa (inclusiv resursele accesibile prin Internet) –
max. 10 titluri].

- Baugh, Albert C. And Thomas Cable. A History of English Language, London: Routledge
and Kegan Paul, 1978 (sau alte ediţii).
- Fennell, Barbara A. A History of the English Language. A Sociolinguistic
Approach.Oxford: Blackwell, 2001.
- Freeborn, Dennis. From Old English to Standard English, Ottawa: University of Ottawa
Press,1998.
- Iarovici, Edith. A History of the English Language, Bucureşti: Editura Didactică şi
Pedagogică, 1973.
- Mitchell, Bruce and Fred C. Robinson. A Guide to Old English, Oxford: Blackwell, 1992.
- Quittner, Margareta, Old English, Babeş-Bolyai University, Cluj (f. a.).

La biblioteca de engleză a Facultăţii de Litere se află un dosar cu materiale bibliografice.

VI. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


[După caz: calculator, instrumente de specialitate sau de laborator, echipament special,
diverse materiale etc. – cu precizarea dacă acestea sunt sau nu sunt asigurate de facultate
– opţional].
Casetofon pentru lecturi model de texte din perioada veche şi medie (facultate şi
personale)
Suport de curs (handout) (personale)
Hărţi (personale)
Fotografii de manuscrise, de obiecte de artă din perioada veche a limbii (personale)

VII. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor


intermediare:
[Precizarea exactă a tematicilor abordate în cadrul fiecărei întâlniri în parte, cu precizarea
datei la care acestea sunt planificate şi menţionarea, la fiecare curs / seminar / lucrare /
verificare intermediară în parte, a:
- conceptelor de bază sau a cuvintelor cheie,
- partea relevantă din bibliografia obligatorie, cu precizarea capitolelor sau a
paginilor aferente
- obligaţiile studenţilor pentru întâlnirea respectivă (lecturi, teme, lucrări)].
Verificare pe parcurs, aprilie 2009, din structura englezei vechi

- Baugh, Albert C. And Thomas Cable. A History of English Language, London: Routledge
and Kegan Paul, 1978 (sau alte ediţii) – Capitolele despre structura englezei vechi (consoane
şi vocale, pronunţie, substantive, adjective, determinanţi, pronume, verb)
- Iarovici, Edith. A History of the English Language, Bucureşti: Editura Didactică şi
Pedagogică, 1973. Capitolele despre engleza veche
- Mitchell, Bruce and Fred C. Robinson. A Guide to Old English, Oxford: Blackwell, 1992 –
Capitolele despre substantiv, adjectiv, determinaţi, verb
- Quittner, Margareta, Old English, Babeş-Bolyai University, Cluj (f. a.). – capitolele despre
pronunţie, substantiv, adjectiv, determinaţi, pronume verb

VIII. Modul de evaluare:


[Componentele de activitate a studenţilor care vor fi evaluate (verificări pe parcurs,
lucrări de semestru, proiecte de cercetare, participare activă etc.), ponderea acestor
componente în nota finală, modalitatea de desfăşurare a examenelor / verificărilor, criterii
de evaluare].
Examen în perioada sesiunii (subiect practic şi subiect teoretic, cu pondere egală în
evaluare; condiţia de promovare este ca la fiecare dintre subiecte să se obţină cel puţin
nota 4.50). La evaluare se ţine cont şi de prestaţia studentului în timpul anului la seminar,
de prezenţa la curs, de rezultatele obţinute în cadrul verificărilor pe parcurs.

IX. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:


[Prezenţa la ore (după caz), condiţii de prezentare la examen, modalităţi de recuperare,
noţiunea de plagiat, consecinţele plagiatului la lucrările elaborate, consecinţele cazurilor
de fraudă la examen, rezolvarea contestaţiilor].
- prezenţa la ore: în condiţiile stabilite în reglementările UBB; condiţie de prezentare la
examen;
- absenţa la mai mult de 30% din seminarii blochează accesul la examen;
- frauda la examen se consemnează, se anulează lucrarea, se întocmeşte proces verbal şi
se sesizează Consiliul Profesoral al facultăţii.
- în caz de plagiat la lucrările elaborate, nu se recunoaşte lucrarea şi se dă nota 1.
X. Bibliografia opţională:
[Datele complete de identificare a lucrărilor adiţionale recomandate în cadrul disciplinei,
precizarea locului unde acestea se pot accesa (inclusiv resursele accesibile prin Internet)].

- Denison, David. English Historical Syntax, London and New York: Longman, 1993.
- Charles Jones. A History of English Phonology, London and New York: Longman,
1989.
- Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language, Cambridge, New
York, Melbourne: Cambridge University Press, 1995, pp. 4 - 115.

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Prof. Dr. Stefan Oltean
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul 2

Titlul disciplinei: Istoria limbii engleze (seminarii)


Codul: LE32121
Numărul de credite: 5
Locul de desfăşurare: conform orarului întocmit la Facultatea de Litere
Programarea în orar a activităţilor:

1. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau de


laborator

Nume, titlul ştiinţific: TODEA ADRIANA Lector doctorand


Informaţii de contact: atodea@yahoo.com
Ore de audienţă:

1. Descrierea seminarului şi obiective generale


Seminarul de Istoria limbii engleze prezintă unele aspecte practice legate de ortografia şi
pronunţia limbii engleze moderne, din perspectiva originii şi evoluţiei ei pînă în faza
actuală. De asemenea, se urmăreşte studierea morfologiei limbii engleze vechi şi
dezvoltarea competenţelor de citire şi traducere a textelor scrise în engleza veche.

2. Bibliografie
-Dosar cu materiale pentru seminarul de Istoria limbii engleze, pus la dispoziţia
studenţilor la biblioteca de engleză a Facultăţii de Litere, atît pe suport de hîrtie, cît şi
în formă electronică. Prezentarea la seminar cu o copie a acestui dosar este
obligatorie.
-Mitchell, Bruce and Fred C. Robinson (1992) A Guide to Old English, Oxford:
Blackwell (se găseşte la Biblioteca de engleză a Facultăţii de Litere şi la Biblioteca
consiliului britanic)
Copia dosarului cu materiale de la Bibliateca de engleză a Facultătii de litere se
numeşte : History of English Language: seminar support for students

3. Planificarea/Calendarul întâlnirilor (Weekly Schedule)

Week 1
Topic: Presentation of the course’s description, objectives, schedule, requirements,
bibligraphy, and assessment. Brief history of Anglo-saxon England. Anglo-saxon
kingdoms and dialects. West saxon: spelling and pronuanciation
Translation and analysis: The Lord's Prayer in Old English, Matthew 6:9-13.

Week 3
Topic: The pronomial system in Old English
Translation and analysis: Practice Sentences A,B,C - A Guide to Old English

Week 5.
Topic: Noun declensions in Old English
Translation and analysis: The Fall of Man (Genesis 3:1-19) - A Guide to Old English, (I)

Week 7.
Topic: Strong verbs in Old English
Translation and analysis: The Fall of Man (Genesis 3:1-19) - A Guide to Old English, (II)

Week 9.
Topic: Weak and preterite-present verbs in Old English
Translation and analysis: The Fall of Man (Genesis 3:1-19) - A Guide to Old English,
(III)

Week 11.
Topic: OE morphology: review
Translation and analysis: Geoffrey Chaucer The Canterbury Tales: "General Prologue"

Week 13.
Topic: Middle English
Translation and analysis: Ælfric’s preface to Genesis (fragment)- A Guide to Old
English

4. Modul de evaluare
Evaluarea se va face în timpul examinării finale, astfel:
Test final: subiect teoretic de curs: 50% , subiect practic de seminar 50%
Se acordă o notă de la 1-10 pentru subiectul teoretic şi o notă de la 1-10 pentru
subiectul practic. Se face media celor două note şi se promovează examenul numai dacă
fiecare notă este mai mare sau egală cu 4,5.

5. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale


Utilizarea fraudei în cazul examenului va determina automat sistarea procesului de
examinare şi evaluarea cu nota 1 (unu).
Orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului
pentru reevaluarea lucrării. Rezultatul acestei reevaluări se va face de faţă cu studenţii în
decurs de 2 zile de la data contestaţiei.

Decan, Şef de catedra, Titular curs,


Prof dr Corin BRAGA Prof dr Mihai ZDRENGHEA Lect drd Adriana
TODEA
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul II

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Literatura americana


Codul: LE32161
Numărul de credite: 4
Locul de desfăşurare: –
Programarea în orar a activităţilor: –

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Titularul de disciplina urmează a fi numit


Informaţii de contact (adresă e-mail, eventual nr. de telefon):
Ore de audienţă:
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul II

Titlul disciplinei: Gramatică relaţională.


Codul: LE32122
Numărul de credite: 6
Locul de desfăşurare: conform orarului întocmit la Facultatea de Litere
Programarea în orar a activităţilor:

1. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau de


laborator
Nume, titlul ştiinţific: TODEA ADRIANA Lector doctorand
Informaţii de contact: atodea@yahoo.com
Ore de audienţă:

2. Descrierea disciplinei:
The course is particularly relevant for students who have already completed an
introductory course to Generative Grammar and who may be ready to explore the
evolutionist implications of language acquisition as well Relational Grammar: a parallel
multistratal theory of syntax, based on hierarchies of grammatical relations, which gives
interesting accounts to syntactic phenomena such as: unaccusativity, pseudoreflexivity,
impersonal constructions, double object constructions, inversion constructions, etc.

Cursul se adresează studenţilor anului III, deja familiarizaţi cu teoria lingvistică


chomskiană de la cursul introductiv de Gramatică generativă din semestrul 7. Cursul
urmăreşte o abordare mai profundă a implicaţiilor teoriei generative din perspectiva
relaţiei între specii şi a teoriei darwiniste a evoluţiei; din perspectiva achiziţiei limbii
materne şi a limbilor străine. Cursul propune, de asemenea, şi studierea sintaxei
relaţionale, teorie sintactică nouă, tot de sorginte chomskiană, care păstrază categoriile
sintactice tradiţionale şi postulează structura multistratală a sintaxei.

3. Bibliografie obligatorie
Blake, Barry J. (1990) Relational Grammar, Routledge;
Carol G. Rosen (1996-1997) “Interfaţa dintre rolurile semantice şi relaţiile gramaticale
iniţiale” în Dacoromania, II pe 1996-1997, nr. 1-2, Editura academiei române.pp.207-251
Steven Pinker (1995) The Language Instinct, Penguin
(capitolele selectate se găsesc la Biblioteca de Engleză în dosarul de Gramatică
Generativă )

4. Descrierea cursului
Obiectives:
 To present and discuss evidence that supports the idea that language is a
human biological endowment;
 To explain how phrases and sentences are constructed;
 To introduce a non-linear, multistratal theoretical approach to syntax;
 To give a relational description of the English syntax;
 To explain the differences in sentence structure among languages from around
the world in terms of multistratal revaluations: advancements, demotions,
displacements, ascensions, predicate unions.

Content:
1. Unaccusativity and unergativity. Multistratal syntax. The Final 1 Law. Impersonal
constructions and raisings.
2. Configurational and non-configurational languages. The relevance of a non-liniar
and multistratal syntax. Innate linguistic mechanisms.
3. Argument structure. Syntactic valence. The syntactic types of predications.
Verbal, nominal, adjectival, prepositional predications.
4. Theta-roles and theta-grids.
5. Mappings between syntax and semantics: The Universal Alignment Hypothesis;
the Little Alignment Hypothesis
6. The chomeur relation. Passive voice. Inversion constructions in Old English,
Italian and Romanian and their relevance for L2 acquisition.
7. Cross-clausal multiattachment and ascensions. Dummy birth.
8. Predicate unions. Auxiliation, epistemic and root modality. Noun phrases vs.
adjective phrases.

Competenţe:
 o viziune universalistă de ansamblu asupra proceselor interne de achiziţie
şi generare a limbii;
 deprinderi de utilizare a modelului relaţional de analiză sintactică:
identificarea structurii argumentative, a tipului sintactic al predicaţiei,
identificare iniţializărilor în straturi sintactidce iniţiale, aplicarea
reevaluărilor sintactice în straturi intermediare şi finale.
 operare cu un tip de sintaxă neliniară şi multistratală.

Metode de predare:
 predare la cursuri cu ajutorul proiecţiilor PowerPoint, în special cele de
generare animată a arborilor binari;
 exerciţii practice la seminar.

5. Planificarea/Calendarul întâlnirilor (Weekly Schedule)

Week 1
Topic:Perfect auxiliary selection in English (exemplification from Jane Austen’s works),
Italian, and French
 Subcategorization of intransitive verbs based on evidence from English,
Italian , French and Romanian on perfect auxiliary selection.
 Support the assumtion that syntax is multistratal.
Key words:
 Perfect auxiliary selection
 Syntactic primitives
Bibliography:
Blake, Barry J. (1990) Relational Grammar, Routledge
Recommended pages: pp.1-3, pp. 29-37

Week 2
Topic:Unaccusativity and unergativity. Multistratal syntax. The Final 1 Law. Impersonal
constructions and raisings.
 Subcategorization of intransitive verbs based on evidence from English,
Italian , French and Romanian on perfect auxiliary selection.
 Support the assumtion that syntax is multistratal.
Key words:
 Perfect auxiliary selection
 unaccusativity
 unergativity
 Final 1Law
Bibliography:
Blake, Barry J. (1990) Relational Grammar, Routledge
Recommended pages: pp.1-3, pp. 29-37

Week 3
Topic:Configurational and non-configurational languages. The relevance of a non-liniar
and multistratal syntax. Innate linguistic mechanisms.
Obiectives:
 Talk about facts that confirm that language is a genetically endowed human
skill.
 Identify the specific linguistic elements that speakers use to convey meaning
in conversation and how they can vary from one culture to another
 Presentation of observational experiments on first language acquisition that
prove that language acquisition is creative, not immitative.
 Discussion on the human language skill in a evolutionary context: the
communicative continuum across species.
Key words:
 The language gene: FOXP2
 First language acquisition: creative, not immitative
 The communicative continuum
Bibliography:
Steven Pinker (1995) The Language Instinct, Penguin
Recommended chapter: An Instinct to Acquire an Art
Week 4
Topic:Unaccusativity and unergativity (exercises). Perfect auxiliary selection in English
and Romanian.

Week 5
Topic:Argument structure. Syntactic valence. The syntactic types of predications. Verbal,
nominal, adjectival, prepositional predications.

Obiectives:
 Raising awareness that syntax is projected by the internal syntactic valence of
lexical entries
 Intoducing verbal, nominal, adjectival, prepositional syntactic predicates
 Presentation of the limitted number of syntactic patterns available in human
languages.
Key words:
 Syntactic valence
 Argument structure
Bibliography:
Carol G. Rosen (1996-1997) “Interfaţa dintre rolurile semantice şi relaţiile gramaticale
iniţiale” în Dacoromania, II pe 1996-1997, nr. 1-2, Editura academiei române.pp.207-251

Week 6
Topic:Theta-roles and theta-grids.
Obiectives:
 Introducing thematic structures as semantic expressions of predicate-argument
relations
Key words:
 Theta-roles and theta criterion
Bibliography:
Carol G. Rosen (1996-1997) “Interfaţa dintre rolurile semantice şi relaţiile gramaticale
iniţiale” în Dacoromania, II pe 1996-1997, nr. 1-2, Editura academiei române.pp.207-251

Week 7
Topic:Mappings between syntax and semantics: The Universal Alignment Hypothesis;
the Little Alignment Hypothesis

Obiectives:
 Introducing the correlations between thematic structures and syntactic
structures.
Key words:
 Universal Alignment Hypothesis
 Little Alignment Hypothesis
Bibliography:
Carol G. Rosen (1996-1997) “Interfaţa dintre rolurile semantice şi relaţiile gramaticale
iniţiale” în Dacoromania, II pe 1996-1997, nr. 1-2, Editura academiei române.pp.207-251
Week 8
Topic:Argument structure and theta-roles (exercises)

Week 9
Topic:The chomeur relation. Passive voice. Inversion constructions in Old English,
Italian and Romanian. Its relevance for L2 acquisition.
Obiectives:
 Introducing syntactic displacements and the hierachy of grammatical relations
Key words:
 Chomeur
 advancement
 demotion
 Statal Uniqueness Law
Bibliography:
Blake, Barry J. (1990) Relational Grammar, Routledge

Week 10
Topic:Cross-clausal multiattachment and ascensions. Dummy birth.
Obiectives:
 Discussion of the Generative grammar PRO control vs. the Relationa grammar
cross-clausal multiattacment.
 Presentation of the Relational grammar account of raisings: ascension
Key words:
 ascension
 cross-clausal multiattachmet
 PRO control
Bibliography:
Blake, Barry J. (1990) Relational Grammar, Routledge

Week 11
Topic:Predicate unions. Auxiliation, epistemic and root modality. Noun phrases vs.
adjective phrases.
Obiectives:
 Presentation of complex predicates and auxiliation as predicate unions.
 Presentation and discussion of the Relational grammar account of phrases in
which nouns are modified by adjectives as predicate unions.
Key words:
 predicate union
 auxiliation
 chomeurizing predicated
 inherited arguments
 unaccusativity
Bibliography:
Blake, Barry J. (1990) Relational Grammar, Routledge
Week 12
Final test.

6. Modul de evaluare
Examen scris în ultima săptămână înaintea sesiunii constînd dintr-un subiect
practic care testează abilităţile de reprezentare a structurilor sintactice din limba engleză
folosind aparatul teoretic al gramaticii relaţionale.

7. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale


Utilizarea fraudei în cazul examenului va determina automat sistarea procesului de
examinare şi evaluarea cu nota 1 (unu).
Orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului
pentru reevaluarea lucrării. Rezultatul acestei reevaluări se va face de faţă cu studenţii în
decurs de 2 zile de la data contestaţiei.

Decan, Şef de catedra, Titular curs,


Prof dr Corin BRAGA Prof dr Mihai ZDRENGHEA Lect drd Adriana
TODEA
Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul II

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Romanul britanic (Literaturi etnice)


Codul: LE 32122
Numărul de credite: 5
Locul de desfăşurare: Facultatea de Litere
Programarea în orar a activităţilor: conform orarului

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau


laborator

Nume, titlul ştiinţific: Michaela Mudure, conferentiar doctor in filologie


Informaţii de contact (adresă e-mail, eventual nr. de telefon):
mmudure@yahoo.com
Ore de consultatii: marti orele 10-11

I. Descrierea disciplinei:

Cursul analizează evolutia literaturilor etnice în SUA, cu accent deosebit pe literatura


amerindienilor şi a negrilor americani. Studiul culturii, a literaturii si a personalitatilor
exemplare ale celor doua comunitati sunt corelate cu studierea mecanismelor
multiculturalismului american. Cursul va fi o combinaţie de prelegeri şi analize aplicate
pe text, dezbateri de tip seminar. Metode utilizate : expunere, dialog, problematizare,
studiul de caz identitar/literar, exercitiul comparativ. Competente in formare : capacitatea
de interpretare si analiza a structurilor etnice ; competente interpretative potrivit noilor
grile interpretative din domeniul studiilor culturale, analizei de text (close reading),
studiului mentalitatilor ; formarea unei atitudini de toleranta si intelegere pentru alteritate.

III. Bibliografia obligatorie:

Edward Spicer, A Short History of the Indians of the United States, Malbar, Krieger,
1994.
*** Contemporary Stories by American Indians, New York, Vintage, 1975.
Zora Neale Hurston, Sweat, New York, Harper, 1970.
James Baldwin, Going to Meet the Man, New York, Picador, 2000.
Gloria Naylor The Two, New York, Vintage, 2001.
James Welch, Fools Crow, New York, Vintage, 2001.
*** Slave Narratives, New York, Routledge, 1999.
Malcom X, Autobiography, New York, Pocket Star Books, 2001.
Heath Anthology of American Literature, Lexington, 2001.

Cărţile se pot gasi la BCU, Biblioteca de Studii Americane, Biblioteca Facultatii de


Litere.

Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


Carti, articole de presa, materiale de pe internet.

IV. Planificarea:

Course 1
The First Americans
Cuvinte cheie: colonization, confederacy, Creek, Iroquois, Handsome Lake, prophets, the
five civilized tribes, the Ghost Dance, Sitting Bull, Geronimo,
Activitatea studentilor: identificarea stereotipurilor în materiale mass-media despre
bastinasi.
Bibliografie obligatorie: Edward Spicer, A Short History of the Indians of the United
States, Malbar, Krieger, 1994, pp. 11-66.

Curs 2
American Policies Targetting the Natives
Cuvinte cheie: Mississippi, pacification, Removal, Alotment, the Dawes Act, D’Arcy
McNickle
Activitatea studenţilor : înţelegerea mecanismelor de discriminare şi marginalizare a
băştinaşilor, comparaţii cu situaţii similare din Europa
Bibliografie obligatorie: Edward Spicer, A Short History of the Indians of the United
States, Malbar, Krieger, 1994, pp. 98-123, 200-212.

Seminar 1
Discutarea secventelor relevante din filmul Dancing with Wolves. Etnicitatea ca imagine
cinematografică.

Curs 3
Leslie Silko – Yellow Woman
Cuvinte cheie : Native American literature, written, oral, myth
Activitatea studentilor : identificarea relatiei specifice dintre realitate si mit in cultura
bastinasilor americani.
Bibliografie obligatorie: *** Contemporary Stories by American Indians, New York,
Vintage, 1975, pp. 23-40.

Curs 4
James Welch – Fools Crow
Cuvinte cheie : history, histories, multiculturalism, interculturalism, historical novel
Activitatea studentilor : dezbatere : realism magic la bastinasi, istorie şi mit la bastinaşii
americani .
Bibliografie obligatorie : James Welch, Fools Crow, New York, Vintage, 2001.

Seminar 2
Mid-term paper.

Curs 5
Black Slavery
Cuvinte cheie: Africa, mulatto, indentured servant, the middle passage, slave narratives
Activitatea studentilor : dezbatere si studiu de caz : gen si rasa in sclavia americana,
comparatie cu robia tiganilor in Europa.
Bibliografie obligatorie :
*** Slave Narratives, New York, Routledge, 1999.

Curs 6
African American Literature
Cuvinte cheie : discrimination, race, narrative voice
Activitatea studentilor : decelarea structurilor de rasa, gen si clasa din textele studiate,
constituirea constiintei negritudinii
Bibliografie obligatorie : James Baldwin, Going to Meet the Man, New York, Picador,
2000.
Malcom X, Autobiography, New York, Pocket Star Books, 2001.

Curs 7
Black Women Writers
Cuvinte cheie: race, gender, womanism
Activitatea studentilor : determinarea structurilor de gen si rasa, a womanism-ul ca
ideologie a scriitoarelor de culoare
Bibliografie obligatorie:
Zora Neale Hurston, Sweat, New York, Harper, 1970.
Gloria Naylor, The Two, New York, Vintage, 2001.

Seminar 3
Wrap-up discussion. Clarificarea noţiunilor de gen şi rasă în contextul
multiculturalismului american.

V. Modul de evaluare:
Examen oral şi scris. Nota finala : 50% parcurgerea bibliografiei +informatie+ capacitate
de minuire a informatiei, 30% participare la discutii, 20% corectitudinea limbii engleze si
a limbajului de specialitate.
VI. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:
Prezenta la ore nu e obligatorie, conform regulamentului UBB.
Recuperarea orelor se stabileste de comun acord cu studentii.
Plagiat = copierea din surse scrise sau electronice a unor pasaje din alte lucrari, sau
preluarea unor idei din alte lucrari fara indicarea sursei.
Consecintele plagiatului : nota 4.
Frauda la examen e adusa la cunostinta consiliului profesoral pentru decizia finala.
Contestatiile se rezolva cu ajutorul sefului de catedra si al decanului.

VII. Bibliografia opţională:

Leslie Silko, Gardens in the Dunes, New York, Picador, 2005.


Linda Hogan, Mean Spirit, New York, Pocket, 2005.
Paula Gunn Allen, The Woman Who Owned the Shadows, New York, Ink, 1983.
Michael Dorris, A Yellow Raft in Blue Water, New York, Holt, 1987.
www.blackslavery.com
en.wikipedia.org/wiki/Abolitionism
www.afgen.com/abmovement.html
www.jimcrowhistory.org
www.fatherryan.org/harlemrenaissance
www.watson.org/~lisa/blackhistory/ civilrights-55-65/index.html
www.blackpanther.org
www.blackwoman. org

Decan, Sef de catedra, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Conf. dr. Mihaela Mudure
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul I

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Introducere in fonologie


Codul: LE32123
Numărul de credite: 6
Locul de desfăşurare:
Programarea în orar a activităţilor: Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare
practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Lector dr. Mircea Craciun


Informaţii de contact: mirceamrc@yahoo.com
Ore de audienţă: 2

II. Descrierea disciplinei:


Acest curs reprezinta o introducere in studiul lingvisticii, sub forma unei prime etape in
abordarea teoretica a limbii engleze. Fonetica este esentiala pentru celelalte discipline
lingvistice, deoarece sunetele reprezinta substratul material pentru limba. Abordarea este
una sincronica. Cursul debuteaza prin a oferi o perspectiva asupra scopului foneticii,
sugerand o posibila clasificare a ramurilor ei. Sunt discutate conceptele cheie necesare
pentru studierea sunetelor. Elemente de dialectologie, precum si relatia dintre limba
scrisa si cea vorbita sunt incorporate ca parti inerente ale sistemului fonic al limbii. Partea
cea mai extensiva a cursului este dedicata descrierii sunetelor limbii engleze; sunt
discutate aici probleme referitoare la diferentele dintre vocale si consoane, dintre engleza
britanica si cea americana, iar fonemele sunt analizate in relatie cu reprezentarile lor
ortografice, facandu-se recurs la comparatii cu sistemul fonologic al limbii romane.
Ultima parte a cursului include consideratii referitoare la fonemele suprasegmentale,
precum si la procesele de asimilatie si principiile accentului in cuvant si propozitie.
Cursul ofera, de asemenea, o lista extinsa de forme tari si slabe si o descriere si ilustrare a
structurilor intonationale de baza ale limbii engleze.

The course serves both as an introduction to the study of linguistics and as a first stage in
the theoretical approach to the English language. Phonetics is proved to be essential for
the other branches of linguistics, to the extent the sounds provide the material basis in the
use of the language. The approach is a synchronic one. The course opens with a general
survey of the scope of phonetics and suggests a possible branching of the field. Various
concepts required for the study of sounds are outlined. Elements of dialectology as well
as basic patterns in the relation spelling-pronunciation are incorporated as inherent parts
of the sound system. The bulk of the course is dedicated to the description of English
sounds. Several points of view referring to such problems as vowels vs. consonants,
monophthongs vs. diphthongs and triphthongs, British English vs. American English are
discussed. The English phonemes are considered in close relation with their spelling
peculiarities and comparisons with the Romanian phonological system are frequently
used. The last part of the course comprises considerations on the suprasegmental
phonemes as well as a separate section dedicated to the types of assimilative processes.
The main types of similitude and contextual assimilation, the principles of word stress
and sentence stress are described on the basis of parallels between English and
Romanian. The course also offers a comprehensive list of strong and weak forms as well
as the basic intonational patterns and several samples of tonemic description.

III. Bibliografia obligatorie:


Gimson, A.C. (1989), An Introduction to the Pronunciation of English, London: Edward
Arnold.
Hyman, L.M. (1975), Phonology: Theory and Analysis, New York: Holt, Rinehart and
Winston.
Jones, D. (1975), An Outline of English Phonetics. 9th edition, Cambridge: CUP.
Makarenko, T. (1998), Contemporary English Phonetics, Cluj: Echinox, Colectia
Studium
Wells, J.C. (1982), Accents of English (3 vols. and cassette), Cambridge: CUP

IV. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:


Material audio: casete, CD-ROM

V. Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor


intermediare:

15. Introduction: the science of Phonetics. Linguistics and Phonetics. Branches of


phonetics. The theory of the phoneme: types of allophones.
Key Concepts: linguistics, phonetics, phonology, phoneme, allophone, minimal
pair, distinctive opposition
16. Relationships between Sounds and Phonemes: Free variation and
complementary distribution.
Key Concepts: free variation, complementary distribution, positional allophones
17. Suprasegmental Phonemes: Stress, juncture, intonation.
Key Concepts: suprasegmentals, stress, juncture, intonation
18. Types of Pronunciation: elements of dialectology. British English vs. American
English.
Key Concepts: accent, dialect, standard, variation, rhotic/non-rhotic, linking [r],
intrusive [r]
19. Spelling and Pronunciation: Principles of English orthography. Graphical Rules.
Types of syllables. Types of transcription.
Key Concepts: spelling, pronunciation, etymological principle, morphological
principle, phonetic principle, phonetic transcription, phonemic transcription,
open syllable, closed syllable
20. The Organs of Speech. Classification of organs of speech into active and
passive organs. The functions of the organs of speech.
Key Concepts: vocal chords, glottis, epiglottis, uvula, velum, palate, resonance
chambers, nasal sound, oral sound
21. The English Vowel System I: vowels vs. consonants (principles of division). The
system of cardinal vowels. The English vowels – articulatory features.
Representations. The phonemic status of the “schwa” sound and its main
allophones.
Key Concepts: vowel, consonant, cardinal vowel, front vowel, central vowel,
back vowel, open vowel, close vowel, distribution, vowel quality, vowel quantity,
schwa, vowel reduction
22. The English Vowel System II: The English diphthongs and triphthongs.
Key Concepts: diphthong, triphthong, nucleus, glide, monophonemic,
biphonemic
23. The English Consonant System I: Classification of English consonants. The
noises: the plosive consonants. Aspiration. The main positional allophones of the
English plosives.
Key Concepts: noise, sonant, plosive, fricative, affricate, aspiration, plosionless
plosive
24. The English Consonant System II: The fricative and affricate consonants. The
sonants: nasal and oral sonants. The semivowels and their phonemic status.
Key Concepts: fricative, affricate, sonant, nasal, oral, semivowel, gliding sound
25. Sounds in Connected Speech I: Juncture. The phonetic and phonological
functions of juncture.
Key Concepts: juncture, open juncture, close juncture, interpenetration of
articulatory stages
26. Sounds in Connected Speech II: Types of Assimilative Processes. Similitude.
Historical assimilation. Contextual assimilation.
Key Concepts: assimilation, similitude/partial assimilation, contextual
assimilation/assimilation proper, historical assimilation
27. Sounds in Connected Speech III: The Accentual Structure of English Words
and Sentences. Word stress. Stress placement. Stress patterns. Sentence stress:
principles and functions. Strong and weak forms.
Key Concepts: stress, word stress, sentence stress, dynamic principle, musical
principle, quantitative principle, qualitative principle, strong forms, weak forms
28. Sounds in Connected Speech IV: The Intonational Patterns of English.
Functions of English intonation.
Key Concepts: intonation, sense group, tone, pitch

VI. Modul de evaluare:


Examen final (scris + oral).
Nota finala se compune din nota obtinuta la acest curs si nota de la cursul practic aferent.

VII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:


Prezenta la cursuri nu este obligatorie; prezenta la seminar este obligatorie in procent de
70 % si conditioneaza participarea la examenul final.

In caz de frauda, nu exista suficiente metode pentru aplicarea stricta a regulamentului


(exmatriculare), ceea ce duce la compromisuri nedorite.

Studentii sunt rugati sa-si vada lucrarile in ziua afisarii rezultatelor, inainte de examenul
oral.

VIII. Bibliografia opţională:


Abercrombie, D. (1967), Elements of General Phonetics, Edinburgh: Edinburgh
University Press.
Algeo, J. and Pyles, Th. (1966), Problems in the Origins and Development of the
English Language, Harcourt, Brace & World, Inc.
Bradford, B. (1994), Intonation in Context. Intonation Practice for Upper-
Intermediate and Advanced Learners of English (Teacher's Book, Student's Book
and cassette), Cambridge: Cambridge University Press.
Catford, J.C. (1977), Fundamental Problems in Phonetics, Edinburgh: Edinburgh
University Press.
De Saussure, F. (1995), Cours de linguistique génerale, Éditions Payot & Rivages.
Heilman, A. W. (1968), Phonics in Proper Perspective. Second Edition, Columbus,
Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company.
Hughes, A. and Trudgill, P. (1987), English Accents and Dialects, London: Edward
Arnold.
Jones, D. (1975), An Outline of English Phonetics. 9th edition, Cambridge: CUP.
Decan, Şef de catedră, Titular de curs,
Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Lector dr. Mircea Craciun
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul II

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Literatura engleza medievala


Codul: LE32123
Numărul de credite: 6
Locul de desfăşurare: –
Programarea în orar a activităţilor: –

VIII. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Conf. dr. Lucian Dunareanu


Informaţii de contact (adresă e-mail, eventual nr. de telefon):
Ore de audienţă:

IX. Descrierea disciplinei:

Silabusul lipseşte
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul II

Titlul disciplinei: Cultura şi predarea limbilor


Codul: LE32124
Numărul de credite: 6
Locul de desfăşurare: conform orarului întocmit la Facultatea de Litere
Programarea în orar a activităţilor:

Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau de laborator

Nume, titlul ştiinţific: TODEA ADRIANA Lector doctorand


Informaţii de contact: atodea@yahoo.com
Ore de audienţă:

1. Descrierea disciplinei
It is universally acknowledged that there is one skill that children are far better at than
grown-ups: their “talent” of acquiring their mother tongue effortlessly makes adults and
young adults, struggling to learn a foreign language, green with envy. The course
explores the differences between first language (L1) and second language (L2)
acquisition, and their relevance in designing strategies in learning/ teaching a foreign
language. Concepts such as Universal Grammar (UG), the language faculty, or linguistic
competence, which are being introduced in the mainstream course Introduction in
Generative Grammar this fall, are essential to this course. The social and cultural aspects
of language that people use in order to create or change meaning, and which may vary
across cultures, are an important part of what we call the knowledge of a particular
language and will also be discussed, as well as people’s attitude towards language and
language varieties and the importance of language in defining group identity (nationality,
ethnicity, social identity).

Copiii au un talent unic si ades invidiat de adolescenţi şi de adulţi: acela de a “prinde” cu


uşurinţă şi aparent fără efort o limbă străină. Acest curs explorează diferenţele între
achiziţia limbii materne şi achiziţia limbii străine şi relevanţa lor în a găsi strategiile cele
mai potrivite în procesul de predare a limbilor străine. Înţelegerea unor concepte ca
Gramatica universală sau competenţa lingvistică, introduse în cursul obligatoriu de
Gramatică generativă din semestrul trecut este foarte importantă pentru acest curs.
Aspectele sociale şi culturale care influenţează comunicarea şi care sînt parte integrantă
din ceea ce se numeşte “cunoaşterea unei limbi străine” vor fi de asemeanea abordate, la
fel ca şi felul în care vorbitorii se raportează la limba pe care o vorbesc din punct de
vedere al identităţii politice, sociale şi culturale.

1. Required bibliography
Ralph Fasold and Jeff Connor-Linton (2006) An Introduction to Language and
Linguistics, Cambridge University Press (capitolele selectate pentru acest curs se găsesc
într-un dosar la bibiloteca de engleză a facultăţii).

2. Descrierea cursului
Obiectives:
 Become familiar with key sociolinguistic terms and concepts describing the
aspects of language which may vary from one culture to another and are
sometimes key factors in crosscultural (mis)communication;
 Explain and explore the relationship between language and group identity;
 Present and discuss the politics of language control and standardization and
the way it enforces bias and discrimination;
 Present the development of writing, its functional strengths, and its impact on
the development of human society;
 Discuss the stages and mechanisms involved in first language acquisition and
the advantages of bilingualism;
 Present the mechanisms of second language acquisition and discuss different
approaches in second language pedagogy.

Content:
1. Language and culture: Culturally influenced aspects of language. Conversational styles
2. Language and politics: Language and identity. Language standardization. Political
corectness.
3. Writing systems: The history of writing. Writing systems.
4. Acquiring the mother tongue: Linguistic development.Crosscultural aspects of
language acquisition. Language acquisition theories.
5. Learning foreign languages: Theories of L2 acquisition. Individual differences in L2
acquisition. L2 acquisition processes.

Competenţe:
 Întelegerea diferenţelor între achiziţia limbii materne şi achiziţia limbilor
străine;
 Adaptarea metodelor de predare a limbilor străine luînd în considerare
vîrsta, capacitatea de memorizare şi motivaţia studenţilor;
 Considerarea aspectelor culturale în predarea limbilor străine;
 Considerearea atît a aspectelor standard cît şi non-standard şi valorizarea
lor diferită în preadarea limbilor străine.

Metode de predare:
 citirea bibiografiei indicate înainte de curs;
 discuţii în cadrul cursului pe baza lecturii obigatorii
 lucru in grup (discuţii, cooperare, negociere) pe baza unui problem-
solving task

3. Planificarea/Calendarul întâlnirilor (Weekly Schedule)


Week 1
Presentation of the course’s description, objectives, schedule, requirements,
bibligraphy, and assessment.

Week 2
Topic: Language and culture: Culturally influenced aspects of language
Obiectives:
 Identify the role played by language in crosscultural encounters
 Identify the specific linguistic elements that speakers use to convey meaning
in conversation and how they can vary from one culture to another
Key words:
 topic
 agonism
 amplitude, pitch, tone of voice
 intonation
 overlap and interruption
 turn-taking
 indirectness
 framing

Reading due:
 Ralph Fasold and Jeff Connor-Linton (2006) An Introduction to Language and
Linguistics, Cambridge University Press , pp. 344-354

Week 3.
Topic: Language and culture: Conversational styles
Obiectives:
 Become familiar with key terms and concepts in anthropological linguistic
analyses of linguistic relativity
 Realize how the encounter of different conversational styles may lead to
crosscultural misunderstandings, negative stereotyping, and discrimination.
 Identify key problems and possible solutions in translating culture
Key words:
 proxemis
 complementary schismogenesis
 exuberancies and dificiencies

Reading due:
 Ralph Fasold and Jeff Connor-Linton (2006) An Introduction to Language and
Linguistics, Cambridge University Press , pp. 354-69

Week 4.
Topic: Language and politics: Language and identity.
Obiectives:
 explain the role of identity in political actions concerning language
 offer insight into selected cases of the politics of language.
Key words:
 national language
 nationist language
 multiethnic nation
 multinational state

Reading due:
 Ralph Fasold and Jeff Connor-Linton (2006) An Introduction to Language and
Linguistics, Cambridge University Press , pp. 374-386

Week 5.
Topic: Language and politics: Language standardization. Political corectness.
Obiectives:
 Make clear the concept of language standardization from the linguistic
perspective
 Present diglossia as a unique way that communities organize and evaluate the
varieties of the languages they speak
 Present the difficulties in distinguishing languages and dialects and the
political issues that arise from this difficulty
 Present the politics of speech content control
Key words:
 language
 dialect
 diglossia
 minimum standard
 arbitrary standard
 non-standard
 substandard
 low dialect
 high dialect
 hate speech

Reading due:
 Ralph Fasold and Jeff Connor-Linton (2006) An Introduction to Language and
Linguistics, Cambridge University Press , pp. 386-398

Week 6
Topic: Writing systems: The history of writing.
Obiectives:
 Compare the functional strenghts of speaking and writing
 Sketch the development of writing from prehistoric protowriting to the Roman
alphabet
 Explain how technological advances have combined with the development of
writing to facilitate cultural changes in Europe
Key words:
 Alphabet
 Cuneiform
 Hieroglyphics
 Ortography
 Pictogram
Reading due:
 Ralph Fasold and Jeff Connor-Linton (2006) An Introduction to Language and
Linguistics, Cambridge University Press , pp. 416-429

Week 7.
Topic: Writing systems
Obiectives:
 Describe how different writing systems developed to fit the structure of
different languages and the communicative needs of different cultures
Key words:
 aphabet
 diacritic
 grapheme
 phonogram
 primary and secondary symbolization
 logogram
 rebus
 script

Reading due::
 Ralph Fasold and Jeff Connor-Linton (2006) An Introduction to Language and
Linguistics, Cambridge University Press , pp. 402-416

Week 8.
Topic: Acquiring the mother tongue: Linguistic development.
Obiective:
 Describe the milestones of child language development
Key words:
 babble
 coos
 critical period
 holophrastic stage
 multi-word stage
 two-word stagevocabulary spurt
Reading due:
 Ralph Fasold and Jeff Connor-Linton (2006) An Introduction to Language and
Linguistics, Cambridge University Press , pp. 206-218

Week 9.
Topic: Acquiring the mother tongue: Crosscultural aspects of language acquisition.
Obiective:
 Provide an overview of crosslinguistic and crosscultural aspects of
firstlanguage acquisition
Key words:
 Alinguistic awareness
 Bilingualism
 Code-switching
 Unitary system hypothesis
 Separate system hypothesis

Reading due:
 Ralph Fasold and Jeff Connor-Linton (2006) An Introduction to Language and
Linguistics, Cambridge University Press , pp. 219-224

Week 10.
Topic: Acquiring the mother tongue: Language acquisition theories.
Obiective:
 analyze the major theories employed to explain child language acquisition
Key words:
 behaviorism
 nativism
 LAD
 Cannectionism
 PDP
 LASS
 CDS
Reading due:
 Ralph Fasold and Jeff Connor-Linton (2006) An Introduction to Language and
Linguistics, Cambridge University Press , pp. 224-231

Week 11.
Topic: Learning foreign languages: Theories of L2 acquisition.
Obiective:
 Introduce some of the main theories of second language acquisition with an
overview of several research methodologies used to investigate it
Key words:
 Behaviorism
 CAH
 Comprehensible input
 Morpheme order studies
 Modified output
 Sociuculturalism
 Universal Grammar
 Acceptability judgment tests
Reading due:
 Ralph Fasold and Jeff Connor-Linton (2006) An Introduction to Language and
Linguistics, Cambridge University Press , pp. 435-446

Week 12.
Topic: Learning foreign languages: Individual differences in L2 acquisition.
Obiective:
 discuss the ways in which the second language learning processes of
individuals vary
Key words:
 Sensitive period
 Gender
 Age
 Working memory
 Motivation
 Integrative aspects of motivation
 Instrumental orienations

Reading due:
 Ralph Fasold and Jeff Connor-Linton (2006) An Introduction to Language and
Linguistics, Cambridge University Press , pp. 446-449

Week 13.
Topic: Learning foreign languages: L2 acquisition processes.
Obiective:
 Discuss second language pedagogy and its connections with SLA theory
Key words:
 Attention
 Noticing hypothesis
 Developmental sequences
 Fossilization
 Stabilization
 Instruction
 Grammar translation approach
 Direct method
 Audiolingual method
 Silent way
 Natural approach
 Communicative language teaching

Reading due:
 Ralph Fasold and Jeff Connor-Linton (2006) An Introduction to Language and
Linguistics, Cambridge University Press , pp. 449-459

Week 14
Final test
4. Modul de evaluare
Evaluarea se va face atât pe parcursul semestrului cât şi în timpul examinării finale,
astfel:
Lucrări de control( 2) neanunţate pe parcursul semestrului (2 teme) – 20%
Test final 70%
Prezenţă activă la ore 10%

5. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale


Prezenţa la orele de curs este obligatorie in proporţie de 70%. Prezenţa activă redusă la
ore sau prezentarea la ore fără pregătirea corespunzătoare atrage după sine scăderea notei
finale cu până la un punct. În cazul în care studentul a lipsit la cursurile la care s-au dat
lucrările de control neanunţate, acestea nu pot fi susţinute la nici o altă, iar nota finală va
fi, în consecinţă, scăzută cu 1 (dacă s-a lipsit la doar o lucrare de control) sau 2 puncte
(dacă s-a lipsit la ambele lucrări de control).
Utilizarea fraudei în cazul examenului va determina automat sistarea procesului de
examinare şi evaluarea cu nota 1 (unu).
Orice contestaţie a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului
pentru reevaluarea lucrării. Rezultatul acestei reevaluări se va face de faţă cu studenţii în
decurs de 2 zile de la data contestaţiei.

Decan, Şef de catedra, Titular curs,


Prof dr Corin BRAGA Prof dr Mihai ZDRENGHEA Lect drd Adriana
TODEA
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul II

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Romanul american modern


Codul: LE32124
Numărul de credite: 6
Locul de desfăşurare: –
Programarea în orar a activităţilor: –

X. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Prof. dr. Corneliu Nicolescu


Informaţii de contact (adresă e-mail, eventual nr. de telefon):
Ore de audienţă:

XI. Descrierea disciplinei:

Silabusul lipseşte
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul II

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Pragmatica lingvistica


Codul: LE32125
Numărul de credite: 6
Locul de desfăşurare: –
Programarea în orar a activităţilor: –

XII. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Prof. dr. Stefan Oltean


Informaţii de contact (adresă e-mail, eventual nr. de telefon): stoltean@lett.ubbcluj.ro
Ore de audienţă: se vor afişa la cabinet

SYLLABUS
Universitat
Babeş-Bolyai
ea
Facultatea LITERE
Specializare
Engleză A
a
I.
Denumire disciplină Pragmatică lingvistică Categoria Curs opţional
II.
Structură disciplină (Nr. ore
săptămânal)
Semestrul Curs Seminar Lucrări Proiect
2 1
III.
Statut disciplină Obligatorie Opţională Facultativă
(se marchează cu X) X
IV.
Titular disciplină
Proie
Curs Seminar Lucrări
ct
Numele şi prenumele Stefan Oltean
Instituţia Universitatea Universitatea Universitatea
Babeş-
Babeş-Bolyai Babeş-Bolyai
Bolyai
Catedră/ Departament Limbă şi literatură Limbă şi literatură
engleză engleză
Titlul ştiinţific doctor doctor
Gradul didactic profesor profesor
Încadrarea (norma de norma de baza norma de baza
bază/asociat)

V.
Obiectivele disciplinei
- Examinarea relevanţei pragmaticii pentru studiul limbii
- Descrierea metodologiei pragmaticii lingvistice; relaţiile ei sintaxa şi semantica
- Aplicarea pragmaticii la analiza unor tipuri de comunicare
- Formarea de competenţe noi în descrierea comunicării lingvistice

VI.
Conţinutul disciplinei Nr. ore/
VI.1. Curs (capitole/subcapitole) săpt.
Cap. I. Sintaxă / semantică / pragmatică 2
Cap. II. Legatura dintre semantică şi pragmatică în descrierea semnificaţiei în limbile
1
naturale
Cap. III. Tipuri de pragmatică 1
Cap. IV. Pragmatica în interpretarea expresiilor indexice: „Beforehand”
2
pragmatics
Cap. V. Actele de vorbire – Austin şi Searle; verbe performative şi constative 2
Cap. VI. Acte locuţionare, ilocuţionare şi perlocuţionare 2
Cap. VII. Probleme ale teoriei austiniene a actelor de vorbire
1
Cap. VIII. Teoria lui Grice; implicatura conversaţională şi principiul cooperării
Cap. VIII. Maximele conversaţionale 2
Cap. IX. .Macro-acte de vorbire 1
VI.2. Seminar (dacă este cazul)

VI.3. Lucrări (dacă este cazul)

VI.4. Tematică proiect (dacă este cazul)

VII. Bibliografie obligatorie


Austin, J. L. How to Do Things with Words. Cambridge, Massachusetts: Harvard University
Press, (1981 [1962]).
Grice, H. P. “Logic and Conversation”, în Davis, Steven (ed.), Pragmatics. A reader.
Oxford: Oxford University Press, 1991, 305-315.
Levinson, Stephen C. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
Moeschler, Jaques & Anne Reboul.. Dicţionar enciclopedic de pragmatică. Cluj: Editura
Echinox, 1999 (Capitolul 5 “Pragmatică şi referinţă: lumi posibile şi spaţii mentale”)
Oltean, Ştefan (2006). Introducere în semantica referenţială. Cluj: Presa Universitară Clujeană
Searle, John R. Speech Acts. An essay in the philosophy of language. Cambridge: Cambridge
University Press, 1977.

Bibliografie opţională
Davis, Steven. Pragmatics. A reader. Oxford: Oxford University Press, 1991.
VIII.
Forme de Metode didactice folosite
activitate
Curs Curs interactiv cu fundament de prelegere
Seminar
Lucrări
Proiect
IX.
Forme de Evaluare (scris, scris şi oral, oral, test, Procent din nota finală
activitate altele)
Examen
Colocviu 70%
Participarea 30%
la curs,
implicarea în
discuţii
Laborator
Proiect

Decan, Şef de catedră, Titular de curs,


Prof. dr. Corin Braga Prof. dr. Mihai Zdrenghea Prof. dr. Stefan Oltean
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul I

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Shakespeare (Comedii)


Codul: LE 32125
Numărul de credite: 6
Locul de desfăşurare: –
Programarea în orar a activităţilor: –

XIII. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: --


Informaţii de contact (adresă e-mail, eventual nr. de telefon):
Ore de audienţă:

XIV. Descrierea disciplinei:

Lipseşte silabusul
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Anul universitar 2009 - 2010
Semestrul I

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Literatura canadiana


Codul: LE 32125
Numărul de credite: 6
Locul de desfăşurare: –
Programarea în orar a activităţilor: –

XV. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: --


Informaţii de contact (adresă e-mail, eventual nr. de telefon):
Ore de audienţă:

XVI. Descrierea disciplinei:

Lipseşte silabusul

S-ar putea să vă placă și