Sunteți pe pagina 1din 9

Tehnici de redare

a datelor în
infografice
Tipuri de conținut prezentat în
infografice

● Topuri
● Clasificări
● Rezultatele unor studii
● Tipologii
● Evoluție a unor fenomene
● Istoricul unor evenimente
● Prognoze, predicții etc.
Elemente grafice de reprezentare
vizuală a datelor

1. Indicatori
2. Diagrame
3. Grafice
4. Pictograme
5. Hărți
6. Cronologii (timelines)
1. Indicatori

- Elementele de semnalare a conținuturilor de bază ale infograficelor


- Exemple: titluri, cifre (evidențiate)
2. Diagrame

- Pentru reprezentarea unor procente/părți din întreg/relații între mulțimi (d. Venn);
- Pot fi în stil „flat” sau 3D;
3. Grafice

- Folosite pentru a arăta evoluția sau distribuția unor date;


- Pot fi liniare sau cu bare
4. Pictograme

- imagini simple, dar sugestive, care ilustrează persoane, obiecte, însușiri, fenomene etc.
- Folosite mai ales pentru prezentarea datelor non-numerice.
5. Hărți

- Ilustrează distribuția geografică a unor procese/fenomene;


- Pot fi redate mai realist sau mai stilizat.
6. Cronologii

- Ilustrează evoluția cronologică a unui proces/fenomen;