Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Structura conflictului
Conflictul in viziunea lui Daniel Sapiro este asociat cu un arbore. Fiecare parte a lui reprezinta o
parte componenta a conflictului.
 Solul - mediul social în care izbucneste conflictul (familia, colectivul, societatea). Întrebarea
la care răspunde este: Unde? cînd?
 rădăcina - cauzele multiple ale conflictului. Întrebarea la care răspunde este: De ce?
 tulpina - parţile implicate în conflict. Întrebarea la care răspunde este: Cine?
 scorbura – problema clară definită a conflictului. Întrebarea la care răspunde este: Ce?
 ramurile – sunt efectele conflictului pentru părțile implicate în el. Întrebarea la care răspunde
este: Ce simt ele?
 frunzele – sunt acțiunile concrete ale părților implicate în conflict. Întrebarea la care
răspunde este: Ce fac ele?
 fructele – soluția rezolvarii conflictului
Orice măr care nu este mîncat la timp, cade, şi din seminţele lui ia naştere un nou pom. Aşa şi
orice conflict care nu este rezolvat la timp serveşte premisa pentru naşterea altui conflict
nedorite.

3. Surse ale conflictelor:


Cele mai multe conflicte sunt legate de aceste șase surse ale conflictului:
1.Nevoile fundamentale sunt satisfăcute de acele lucruri de care avem nevoie ca să
supraviețuim, precum alimentele, apa și aerul
2.Valorile diferite există când oamenii împărtăsesc credințe diferite. De exemplu oamenii
aparținând unor religii diferite pot avea valori diferite
2.Percepții diferite există atunci când oamenii văd sau gândesc diferit un anumit lucru. De
exemplu doi oameni se pot certa pentru că nu se pot pune de acord ce fel de culoare are cămasa
cuiva. De fapt, se poate întâmpla ca ei să perceapă culoarea diferit.
3. Interesele diferite apar când oamenii au preocupări diferite. De exemplu, doi elevi s-ar
putea certa pentri că nu se pot hotărî dacă meargă la un film sau la o petrecere.
4. Resursele limitate se referă la cantitatea limitată în care se găsesc diferite lucruri. Nu
suntem cu toții bogați în lume deoarece banii sunt o resursă limitată. În condiţiile existenţei
resurselor, în cantitatea şi calitatea necesară pentru desfăşurarea normală a activităţii, potenţialul
de conflict este redus. Cînd organizaţia obligă î n s ă doua persoane sau două
c o m p a r t i m e n t e s ă î m p a r t ă o c a n t i t a t e i n s u f i c i e n t ă d e r e s u r s e , potenţialul de
conflict creşte. Este nevoie de o ierarhizare a priorităţilor, pentru a şti cine este îndreptăţit să
utilizeze resursa în cazul unei cereri simultane.
5. Nevoile psihologice sunt sunt satisfăcute când avem stări precum: ne simțim capabili,
responsabili, acceptați, importanți si sănătoși. de exemplu cu toții avem nevoia de a fi iubiți.