Sunteți pe pagina 1din 2

Cauze de apariţie a conflictelor

- opinii diferite privind obiectivele organizaţionale prioritare (chiar dacă toţi membrii organizaţiei
sunt de acord cu obiectivele organizaţionale şi sunt motivaţi corespunzător, totuşi scopurile
individuale, precum şi rolurile pe care se aşteaptă să le revină, vor fi într-o anumită măsură
divergente);
- lipsa de comunicare sau un tip de comunicare defectuoasă, incompletă, care are drept consecinţă
anumite neînţelegeri (fiecare acţiune şi orice tip de activitate se construieşte pe tot ce înseamnă
comunicare, limbaj, interrelaţionare);
- diferenţe în modul de percepere sau în sistemul de valori (majoritatea conflictelor apar din
cauza modului diferit în care oamenii percep şi îşi reprezintă realitatea sau modalităţile în care
înţeleg şi îşi exercită puterea);
- puncte de vedere diferite asupra metodelor folosite (deşi obiectivele sunt comune, de multe ori
grupul şi indivizii manifestă opinii diferite privind modul de îndeplinire a acestora);
- competiţia pentru supremaţie (se manifestă atunci când o persoană încearcă să întreacă sau să
eclipseze o altă persoană pentru a promova sau pentru a obţine o poziţie influentă în cadrul
aceleiaşi organizaţii);
- ambiguitatea în stabilirea scopurilor şi obiectivelor organizaţionale, a criteriilor de performanţă,
în transmiterea deciziilor sau prezentarea deformată a realităţii;
- interdependenţele dintre posturi, funcţii şi compartimente ale structurii formale;
- agresivitatea şi încăpăţânarea unor membri ai organizaţiei s.a.

4. Dinamica procesului conflictual


Conflictul este alcătuit din următoarele etape:
1. Dezacordul – debutează prin simple neînțelegeri, prin diferențierea indivizilor sau
grupurilor sociale, prin modul lor de a fi și de a gîndi.
2. Confruntarea – adîncește diferențele dintre indivizi sau grup, în aceasta fază fiecare își
susține poziția sa. La această etapă emoția domină asupra argumentelor logice, rata comunicării
scade se crează o atmosferă tensionată.
3. Escaladarea – asociațiile șI tensiunile grupului sunt scăpate de subt control.
Agresivitatea la această etapă atinge punctul maxim.
4. Dezescaladarea – apare atunci cînd grupul face eforturi reale ca să ajungă la un accord în
ceea ce privește rezultatul disconfortului. La această etapă se stimulează comunicarea deschisă
dintre părțile implicate în conflict. Scopul parcurgerii acestei etape este aceea de refacere a
interacțiunii sociale.
5. Rezolvarea – la această etapă are loc negocierea, compromisul, se comunică deschis.