Sunteți pe pagina 1din 2

Stilul Trăsăturile caracteristice Se foloseşte atunci când Nu se foloseşte atunci

când
Retragerea Ignorarea conflictului sau Rezultatul nu este prea important Rezultatul este extrem de
(Evitarea) amânarea rezolvării lui până la pentru dvs. important pentru dvs.
timpuri „mai bune”. Se cere o descărcare a situaţiei Decizia trebuie luată
Pasivitate în apărarea propriilor încordate. rapid.
interese. Vreţi să câştigaţi timp pentru a Problema nu dispare, ci
Sentimentul de neîncredere şi obţine noi informaţii. se adânceşte cu timpul.
disperare. Aveţi puţină influenţă şi puţine Trebuie să vă satisfaceţi
Rezultatul: victorie-înfrângere forţe pentru soluţionarea nevoile vitale.
sau înfrângere-înfrângere. conflictului în interesul dvs.
Confruntarea Apărarea activă poziţiei proprii. Rezultatul este extrem de Aveţi nevoie de
Soluţii volitive important pentru dvs. popularitate.
Satisfacerea nevoilor proprii din Dvs. posedaţi suficientă autoritate Vă interesează păstrarea
contul altora. pentru luarea deciziilor. bunelor relaţii cu toată
Rezultatul: victorie sau Decizia trebuie luată rapid. lumea.
înfrângere. Sânte-ţi nevoiţi să luaţi o decizie Nu posedaţi suficientă
nepopulară. forţă şi autoritate.
Nu sânte-ţi siguri că
aveţi dreptate.
Compromisul În rezultatul cedărilor reciproce, Părţile posedă forţe egale. Poziţia iniţială este ireală
interesele proprii şi interesele Decizia trebuie luată rapid şi (cerinţele sunt prea
părţii opuse sunt parţial aceasta vă aranjează. ridicate).
satisfăcute. Alte variante de soluţionare a Soluţia de compromis nu
Procesul de negocieri începe cu problemei s-au dovedit este bine definită şi prin
clarificarea poziţiilor şi ineficiente. urmare este ineficientă.
intereselor părţilor. Sunteţi cointeresaţi în păstrarea Este slabă încrederea
Se stabileşte domeniul de relaţiilor normale cu oponentul. oponenţilor unul în altul.
coincidenţă a intereselor. Nu posedaţi suficientă influenţă Părţile nu vor să facă
Soluţii reciproce acceptabile. pentru a vă impune propria cedări.
Rezultatul: victorie-înfrângere soluţie. Dvs. aveţi dreptate.
sau înfrângere-victorie.
Acomodarea Ignorarea propriilor interese şi Rezultatul este cu mult mai Rezultatul este extrem de
(Adaptarea) satisfacerea intereselor părţii important pentru partea opusă, important pentru dvs.
opuse. decât pentru dvs. Nu contează păstrarea
Comportament pasiv. Aveţi nevoie de păstrarea bunelor relaţiilor cu oponentul.
Vă păstraţi relaţiile cu partea relaţii. Decizia trebuie luată
opusă. Aveţi puţină influenţă şi puţine rapid.
Rezultatul: înfrângere-victorie. şanse de a câştiga. Cu timpul, problema nu
Conştientizaţi faptul că nu aveţi dispare, ci se complică.
dreptate.
Colaborarea Vă apăraţi activ propriile Rezolvarea problemei este foarte Raportul de forţe este
interese şi colaboraţi cu partea importantă pentru ambele părţi. vădit inegal şi partea ce o
opusă. Există relaţii durabile şi posedă tinde să
Părţile recunosc capacităţile, interdependente cu partea opusă. folosească acest lucru.
meritele şi competenţa Părţile cunosc problemele şi Lipsa sincerităţii şi nivel
oponentului. interesele oponentului. jos de încredere în
Se acordă o mare atenţie lucrului Ambele părţi sunt capabile să-şi oponent.
în grup şi soluţiei comune. expună interesele şi să se asculte Decizia trebuie luată
Relaţii binevoitoare, parteneriat. pe ale oponentului. rapid.
Rezultatul: victorie-victorie. Părţile posedă forţe egale sau Părţile tind să-şi impună
ignorează diferenţa pentru găsirea propria soluţie a
comună a soluţiei. conflictului şi consideră
punctul de vedere
propriu drept unicul real.
Părţile nu au deprinderi
de comunicare eficientă.