Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Clasa: a X-a
Obiectul: Psihologie
Unitatea de învăţare: Conduita psihosocială
Subiectul lecţiei: Imaginea de sine şi percepţia ei socială
Competenţe generale:
C1 – utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare
a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală
C2 – aplicarea cunoştinţelor specifice psihologiei în rezolvarea unor situaţii problemă, precum şi analizarea
posibilităţilor personale de dezvoltare
C3 - Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare
Competenţe specifice:
- utilizarea cunoştinţelor de psihologie în scopul adaptării conduitei proprii la situaţii concrete de viaţă;
- adecvarea conduitei psiho-sociale la diferite situaţii;
- analizarea posibilităţilor de dezvoltare personală din perspectiva cunoştinţelor de psihologie.
Competenţe derivate:
- defineşte imaginea de sine;
- distinge între cele trei aspecte ale eului;
- analizează procesele de formare ale eului;
- analizează componentele eului;
Tipul lecţiei: lecţie de predare-învăţare ( transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe)
Resurse procedurale: conversaţia euristică, exerciţiul, exerciţiul de creativitate, explicaţia didactică,
expunerea, problematizarea
Resurse materiale:, fișe de lucru, manualul de psihologie cl.a.x.a
Desfăşurarea lecţiei
1. Captarea atenţiei elevilor
Pentru a le capta atenția elevilor le voi citi o scurtă povestire: Spargerea misterioasă
Într-o noapte, doi oameni au dat o spargere într-unul din cele mai mari magazine din oraş. Râdeau răutăcios
când au intrat în magazin, iar peste vreo două ore când au ieşit, râdeau la fel - chiar dacă nu furaseră nimic.
Ceea ce au făcut ei a fost mult mai subtil şi răuvoitor, poate chiar mai păgubitor pentru magazin decât un furt
obişnuit.
Cei doi s-au dus prin magazin şi au schimbat etichetele cu preţuri. Au luat eticheta de pe o bicicletă şi au pus-
o pe o rachetă de tenis. S-au dus la etaj şi au luat eticheta de pe o pereche de şosete, apoi au coborât la parter şi
au lipit-o pe o cămaşă. Au schimbat preţul de pe o minge de plastic cu eticheta de pe o minge de piele. Aşa au
făcut cu fiecare etichetă din magazin, apoi au plecat.
Ce credeţi că s-a întâmplat a doua zi când s-a deschis magazinul?
A doua zi de dimineaţă magazinul s-a deschis ca de obicei. Casierii erau la locurile lor. Marfa era aşezată
ordonat pe rafturi. Clienţii intrau şi ieşeau din magazin, cumpărând ce aveau nevoie. Găseau ce le trebuia,
plăteau şi plecau. A fost nevoie de vreo două ore – timp destul de lung - ca să observe cineva că fuseseră
schimbate toate etichetele cu preţuri. Câţiva cumpărători norocoşi au făcut cea mai bună achiziţie din viaţa lor.
Alţii au plătit dublu sau triplu pentru marfa cumpărată.
Urmează dezbaterea noţiunii de valoare, se trag concluziile povestirii
2.Comunicarea subiectului şi a obiectivelor lecţiei
Vom vorbi astăzi despre imaginea de sine. Pentru a deveni ceea ce dorim sau pentru a ne realiza posibilitățile
pe care le avem, trebuie să ne cunoaștem, să ne explorăm propriul eu și să dobândim o imagine de sine cât mai
exactă. La sfărșitul lecției veți ști ce este iamginea de sine, care sunt componentele eului și cele trei aspecte ale
lui, precum și procesele prin care se formează eul.
3.Prezentarea materialului stimul şi dirijarea învăţării
Planul temei se prezintă elevilor de la început pentru a avea o orientare asupra problemelor care vor fi
urmărite pe parcursul lecţiei.
- Imaginea de sine -Structura Eului -Formarea eului
Imaginea de sine este reprezentarea mentala a propriei persoane, o structura organizata de cunostinte despre
sine (‘cine sunt eu’, ‘ce pot face eu’).
Profesorul solicita elevii să răspunda la întrebarea ” Cine sunt eu ? ”. Pornind de la aceste răspunsuri, se vor
delimita cele trei aspecte ale eului:
- eul material: constituit din corpul persoanei dar și din îmbrăcămintea, casa și celelalte posesiuni ale ei;
- eul social: constituit din totalitatea impresiilor pe care individul le face asupra celorlalți;
- eul spiritual se referă la capacitatea noastră de auto-reflecție, la experiențele nostre interioare, la valorile
și idealurile care reprezintă aspecte relativ stabile ale existenței noastre.
Componentele eului:
 Componenta cognitivă - conceptul de sine: reprezintă totalitatea percepțiilor și cunoștințelor pe care
oamenii le au despre calitățile și caracteristicile lor;
 Componenta evaluativ-motivațională – stima de sine: autoevaluările pozitive sau negative ale
persoanei;
 Componenta comportamentală – auto-prezentarea: strategiile pe care le folosește individul pentru a
modela impresiile celorlalți despre el.
Formarea eului se realizează prin mai multe procese:
 Socializarea este procesul prin care o persoană învață modul de viață al societății în care trăiește
și își dezvoltă capacitățile de a funcționa ca un individ și ca membru al unor grupuri.
 Compararea socială – eul nu este o realitate fizică, ci o realitate care se construiește în mintea
fiecăruia dintre noi.
 Percepția de sine - pentru a ajunge la o bună cunoaștere de sine trebuie să acționăm, să ne
implicăm în evenimente și să ne observăm comportamentul propriu.
4.Asigurarea retenţie şi transferului
Fiecare elev primeşte o fişă de lucru pe care o va completa. Chestionarul încearcă să surprindă, la un anumit
nivel, imaginea de sine prezentă.
5.Incheierea activitatii;
Tema pentru acasa; Elevii vor comenta afirmația lui Wiliam James care susține că,, avem atâtea euri
sociale câți oameni ne cunosc și și-au format o imagine despre noi,,.
Eu sunt …………………
(două lucruri

Aş dori să ştiu …………