Sunteți pe pagina 1din 7

PLAN DE LECŢIE

UNITATEA DE ÎNVĂŢÃMÂNT: UPT – Facultatea de Management în Producţie


şi Transporturi.
DISCIPLINA: Marketing 1.
ANUL: II.
DOMENIUL: Inginerie şi Management.
PROPUNĂTOR : Scripcariu Andreea-Cristina. (gr.5, an 2, IM).
DATA: . .2010.

TEMA CURSULUI 2 : CONCEPTE DESPRE MISIUNE


ÎNTREPRINDERII ŞI IMPLICAREA MARKETINGULUI

TIPUL LECŢIEI: Mixtă;


DURATA : 50 minute.
LOCUL DE DESFĂŞURARE A LECŢIEI: Amfiteatru.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
Până la sfârşitul cursului, studenţii vor fi capabili:
O1. Să definească marketingul;
O2. Să diferenţieze marketingul strategic de marketingul operaţional;
O3. Să enunţe caracteristicile marketingului.

METODE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: conversaţia, conversaţia euristică, monolog,


expunere, explicaţia,exemplificare ;
MIJLOACE DE REALIZARE: manual, scheme, tablă, cretă, videoproiector ;
FORME DE ORGANIZARE : activitate frontală interactivă;
METODE DE EVALUARE: aprecieri verbale ;

BIBLIOGRAFIE : Monica Izvercian, Elemente de marketing; Editura Solness,


Timişoara, 2002.

1
PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ
Forme
Nr Obiective Momentel Timp Mijloace
Conţinutul activităţii didactice Metode de Ob
crt operaţio e acord didactic
(instructiv-educative) didactice evalua s.
. nale cursului at e
re
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Moment
Verificarea şi semnarea caietelor de prezenţă a grupelor;
1 - organizatori 1 min Conversatia pix - -
Verificarea existenţei mijloacelor didactice ;
c.
Verificarea
cunoştiinţel
Care sunt cele două niveluri ale marketingului? explicaţi-
or predate Schemă,
le. Conversatia
2 anterior. 10 min tablă, - -
- Care este rolul marketingului? (opticile). euristică
cariocă.
Enunţaţi şi explicaţi două optici dintre cele ştiute.
LECTIE
Captarea
3 2 min Noutate şi importanţă. Monolog. - - -
atenţiei
Evoluţia marketingului. Expunere
Definiţii ale marketingului, cele patru tipuri de
4 Expunere -
O1 Predarea comportamente. Schemă, -
noilor 30 min Expunere, tablă,
Viziuni asupra marketingului.
cunoştiinţe. explicaţie. cariocă.
Exemplifica
5 O2 Figura -
re.
6 O3 Caracteristicile marketingului. Expunere. - -

2
1. Definiţia marketinuglui.
(Răspuns: McCarthy, Kotle, Honton, Bernette, Lambin)
2. Diferenţiaţi marketingul strategic de marketingul
operaţional
Fixarea (Răspuns:
cunoştiinţel Conversatia
7 5 min. • marketingul strategic - acţionează pe termen - -
or (feed- euristică.
lung...
back).
• marketingul operaţional - acţionează pe
termen scurt şi mediu...)
3. Enunţaţi caracteristicile marketingului. (Răspuns:
a, b, c + figură 1.)
Stabilirea
temei
8 - 2 min Explorați-vă potențialul creativ Explicaţia. - -
pentru
acasă.

3
1. Noţiuni introductive.
Evoluţia marketingului.
Tipuri de Legile pieţei Funcţii
economie dominante
1950 – A cumpăra.
Economia de Ofertă < cerere. A produce.
producţie.
1960 – A produce.
Economia de Ofertă = cerere. A cumpăra.
distribuţie. A vinde.
A produce.
1970 – A cumpăra.
Economia de Ofertă > cerere. A vinde.
piaţă. A gera
(a administra).
A produce.
• Ofertă >
1980 – A cumpăra.
cerere.
Economia de A vinde.
• Concurenţă
mediu. A gera.
• Destabilizare. A se adapta.
A prevedea.
2000 –
Puterea A schimba.
Economia de
consumatorilor. A diviza.
consumator.
A se specializa.

Definiţii despre Marketing


De-a lungul vremii au apărut mai multe definiţii ale marketingului.
McCarthy, consideră marketingul ca fiind suma eforturilor dirijate de către
o întreprindere pentru satisfacerea consumatorilor ei.
Kotle, consideră marketingul ca fiind atingerea obiectivelor unei
întreprinderi care şi-a propus satisfacerea nevoilor şi dorinţelor pieţelor.
Honton, consideră marketingul ca fiind patru tipuri de comportamente, şi
anume:
• comportamentul cumpărătorului;
• comportamentul vânzătorului;
• comportamentul instituţional;
• comportamentul impactul acestor comportamente asupra societăţii
În concepţia lui Kotle, marketingul este un mecanism economic şi social
prin care indivizi, sau grupuri de indivizi, satisfac nevoile şi dorinţele semenilor lor
ca mijloc de creaţie şi schimb de produse cu alte entităţi de valori.
Eric Bernette, care are patru viziuni asupra conceptului de marketing, şi
anume:
• o viziune economică, marketingul este implementarea tuturor tehnicilor unei
întreprinderi care dirijează bunuri şi servicii spre consumator;
• o vizuine de consumator, marketingul detectează nevoile şi dorinţele
clienţilor necesare pentru realizarea unui produs;
• o viziune de cuceritor de “pieţe”. Marketingul este cucerirea de pieţe
rentabile pentru care se apelează la metode ştiinţifice;
• marketingul este o stare de spirit, fondată pe intuiţie, imaginaţie, care
animă, mobilizează toate mijloacele de comunicare cu consumatorul de produs.
Din cele patru viziuni rezultă că marketingul este cucerirea metodică şi
permanentă a unor pieţe rentabile, bogată pe concepţia şi comercializarea de
produs sau serviciu, conform cu nevoile şi aşteptările clientelei vizate.
4
Sunt alţi autori, cum este Lambin care este adeptul definiţiei de marketing
ce ţine seama de aspectele strategice şi operaţionale ale marketingului, ca fiind un
proces social prin care se satisfac nevoile şi dorinţele indivizilor, organizaţiilor prin
creearea unui schimb voluntar şi concurenţial de produse generatoare de utilităţi
pentru cumpărători.

2. Demersuri în marketing
În structura demersului avem un domeniu al acţiunii, al luării de decizii
concrete care este marketingul operaţional şi al cărui rezultat este elaborarea
mixului de marketing.
Al II-lea domeniu este cel al reflexiei, concepţiei şi al analizei care se
reflectă în marketingul strategic a cărui misiune este adaptarea şi punerea la punct
a unei strategii pe care se bazează apoi marketingul operaţional.
Marketingul strategic
Are ca primă etapă studiul nevoilor consumatorilor şi a aşteptărilor
acestora. Pentru a facilita adaptarea la piaţă, întreprinderea trebuie să identifice
piaţa pe care va acţiona şi aceasta se poate determina prin decuparea întregii pieţe
în sisteme omogene, funcţie de diferite criterii, pe care se determină nevoile şi
aşteptările clientelei.
Această decupare se numeşte segmentarea pieţei pe care se va selecta
apoi piaţa ţintă.
Etapa a doua o reprezintă analiza cererii, care reprezintă determinarea
ansamblului de clienţi potenţiali.
Măsurarea atractiviţăţii pretinde determinarea cererii previzionale în
termeni cantitativi şi calitativi, susceptibili de a determina segmentarea strategică.
Etapa a treia, analiza competitivităţii are ca obiectiv evaluarea avantajelor
concurenţei care se realizează prin studii de piaţă, sondaje documentare, anchete
urmând a se face o evaluare a concurenţei în raport cu avantajele prezentate de
firmă.
Avantajele concurenţei firmei se determină printr-un diagnostic intern
umărindu-se punctele tari şi slabe.
Următoarea etapă se ocupă de studiul portofoliului produse-piaţă, prin
analiza simultană a cererii potenţiale şi avantajelor concurenţiale.
Analiza portofoliului de activităţi reprezintă repartizarea resurselor
întreprinderii între diferite segmente strategice.
Alegerea strategiilor de dezvoltare, depinde de întreprindere, ca ea sa-şi
realizeze alegerea cea mai bună, rezultă că marketingul strategic acţionează pe
termen lung, descoperă noi oportunităţi prin pieţe potenţiale şi orientează
întreprinderea spre pieţe strategice atractive.
Marketingul operaţional
Este în aval de marketingul strategic şi:
• acţionează pe termen scurt şi mediu;
• aparţine domeniului tactic;
• se concretizează prin mixul de marketing cunoscut sub denumirea de cei
patru P -Produs, Preţ, Plasament (distribuţie), Promotion (promovare sau
comunicare), şi care acţionează în cel de-al cincilea P – Piaţa.

3. Caracteristicile marketingului
Marketingul are un caracter pluridimensional pentru că apare ca un
ansamblu de tehnici, de filozofii ale întreprinderii şi în acelaşi timp ca o funcţie
integratoare.
a) marketingul este un ansamblu de tehnici de analize şi decizii. Cunoaşterea
nevoilor şi aşteptărilor consumatorilor se determină prin studii de piaţă pentru
a căror realizare se folosesc anumite tehnici;
5
b) caracterul pluridisciplinar al tehnicilor folosite sunt împrumutate din domenii
ca sociologia, managementul, economia, statistica matematică, informatica
etc. care creează toate o adevărată filozofie a acţiunilor;
c) marketingul mai are o caracteristică şi anume poziţia de interfaţă care
rezultă din situaţia de joncţiune (legătura) dintre piaţă şi întreprindere.
Marketing strategic

Analiza nevoilor micro – şi macrosegmentare

Analiza atractivităţii – studiul cererii


Analiza competivităţii – studiul
concurenţei (şi diagnostic intens)

Analiza portofoliului de activităţi

Analiza unei strategii de dezvoltare


operaţionaşll
Marketing

Determinarea mixului
Produs Preţ Distribuţie Comunicare

Controlul
M.S. +
M.O.

realizărilor

Fig. 1. Articularea marketingului strategic şi a


marketingului operaţional
Temă: Explorați-vă potențialul creativ

Pentru a defini marketingul potrivit pentru compania dumneavoastră, stabiliți


ședințe de brainstorming cu ceilalţi colegi. La aceste ședințe, căutați răspunsuri la
următoarele întrebări:

Cui vindeți? •
De ce au nevoie clienții?

Prin ce e special produsul sau serviciul dumneavoastră, față de cel al

concurenței?
• Ce tehnici de marketing vor face produsul dumneavoastră remarcat?
• Când și cât ar trebui să faceți eforturi de marketing?
• Unde doriți să ajungă compania dumneavoastră peste un an?

6
Descrieți starea și mărimea locului dumneavoastră pe piață, cum vor funcționa
vânzările și distribuția, clienții vizați - vârsta, venitul, locurile și modurile de achiziție
- și cum se plasează produsele dumneavoastră în comparație cu cele ale
competitorilor.