Sunteți pe pagina 1din 4

Strategii didactice

Etapele Conţinutul Evalua


lecţiei instructiv-educativ Resurse Resurse Forme de
procedurale materiale organizare

1.Moment Asigur condiţiile necesare desfăşurării


organizatoric optime a orei:
Conversaţia Frontal
 Pregătireamaterialului didactic;
 Asigurarealiniştiipentru buna
desfăşurare a activităţii.

2. Captarea atenţiei Se urmărește conținutul audio-video al Laptop


cîntecului Ce te faci când vei fi mare? Conversaţia Frontal Capacita
3 min. Observația Videoproiecto de a urm
Se discută despre mesajul transmis,
r prezenta
personajele care apar în prezentare. Prezentare
cântec

3.Anunţarea temei
şi a obiectivelor Îi voi anunța pe elevi că în această oră vom Capacita
face o călătorie în lumea meseriilor. De Conversaţia de a asc
asemenea, voi prezenta obiectivele lecției în Frontal
2 min. Explicaţia o explic
termeni accesibili elevilor.

 "Vreausă am o meserie"

PROIECT DIDACTIC DIRIGENTIE CLASA A 5-A


Strategii didactice
Etapele Conţinutul Evaluare
lecţiei instructiv-educativ Resurse Resurse Forme de
procedurale materiale organizare

4. Dirijarea
învăţării  Elevii primesc fişele de lucru și Conversaţia Fişe de Frontal
20 min. încep să rezolve sarcinile date. lucru Capacitatea
de a
Împărțiți în trei grupe vor identifica identifica
cuvintele dintr-un careu, le vor scrie pe Pe grupe cuvintele
Exercițiul
spațiile date și vor spune ce denumesc Individual din careu
acestea.( Anexa 1)
Vor lucra pe grupe în realizarea unui poster.
Completarea lui presupune găsirea unor Brainstorming Capacitatea
Poster
adjective potrivite substantivului meserie. de a găsi
( Anexa 2) adjective
Fişe de potrivite
Elevii vor citi și răspunde la ghicitori cu și Conversaţia lucru cu Individual
despre meserii.( Anexa 3) Exercițiul ghicitori
Capacitatea
Pasiunea de azi, meseria de de a
mâine răspunde la
Vor scrie o meserie potrivită pentru ei ghicitori
când vor fi mari și vor motiva alegerea
Munca
făcută.
independentă
Se completează cuvintele cu litere Individual
care lipsesc pentru a se obține cuvinte ce Fişe de
Capacitatea
denumesc meserii. lucru
de a rezolva
Se vor sublinia cuvinte din poezia exercițiile
Mirosul meseriilor de Gianni Rodari
conform cerinței. ( Anexa 4)

Strategii didactice
Etapele Conţinutul Evaluare
lecţiei instructiv-educativ Resurse Resurse Forme de
procedurale materiale organizare
Ce știi despre meserii? Capacitatea de
5. Obținerea 1. Completează spațiile date conform Conversaţia Fişe de În echipă a rezolva
performanței cerințelor. Exercițiul lucru exercițiile
12 min. 2. Unește corespunzător. ( Anexa 5)

Vor lucra pe grupe în realizarea unor postere. Observația Jetoane cu


Completarea acestora presupune gruparea Conversaţia imagini Pe grupe Capacitatea de
imaginilor care denumesc meserii conform Exercițiul reprezentân a grupa
domeniului din care face parte fiecare. d meserii și corespunzător
unelte.
Postere
Se vor alege calitățile considerate
necesare omului pentru a face față cu succes
6. Evaluarea oricărei meserii.( Anexa 6) Observația
Jetoane Capacitatea de
10 min. Jetoanele respective se vor lipi pe cele Conversaţia Pe grupe
trei elemente suport. Exercițiul a selecta

Joc didactic:Găsește perechea!


Observația
Cărți de joc Capacitatea de
Conversaţia Pe grupe
educative a găsi
Exercițiul
corespondențe
Să citim proverbe despre meserieși
muncă!( Anexa 7) Explicația Capacitatea de
Proverbe a citi corect
Frontal
Zicători Individual Capacitatea de
a explica

Strategii didactice
Etapele Conţinutul Evaluare
lecţiei instructiv-educativ Resurse Resurse Forme de
procedurale materiale organizare
 Se faca precieri asupra activităţii
7. Încheierea copiilor şi se exprimă bucuria Capacitatea
activității de a se
reuşitei.
3 min. Conversaţia Laptop Frontal autoaprecia
 Se audiază cântecul
Când voi crește mare(Cleopatra
Stratan)