Sunteți pe pagina 1din 3

Fundamentele științifice ale

voleiului

Aparate sau sisteme tehnologice de


învățare sau corectare în jocul de
volei

Student: Dumitru Roxana Andreea


Grupa: Educație Fizică și Sport 1A
AIRCAT VOLLEYBALL

 NIVELUL INSTRUIRII:
CONSOLIDARE
 FOLOSIT PENTRU:
PASUL DE SUS CU DOUĂ
MÂINI
 SURSA DE INFORMARE:
https://www.youtube.com/wa
tch?
time_continue=31&v=niHH
2vXNVz0

THE DIG IT

 NIVELUL INSTRUIRII:
CONSOLIDARE
 FOLOSIT PENTRU:
PLONJON
 SURSA DE INFORMARE:
https://www.volleyballusa.c
om/dig-it/
THE ATTACK IT
 NIVELUL INSTRUIRII:
INIȚIERE
 FOLOSIT PENTRU:
LOVITURA DE ATAC
 SURSA DE
INFORMARE:
https://www.volleyballusa.
com/training-aids/

THE BLOCK IT

 NIVELUL INSTRUIRII:
INIȚIERE
 FOLOSIT PENTRU:
LOVITURA DE BLOCAJ
 SURSA DE
INFORMARE:
https://www.volleyballusa.
com/block-it/