Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN CALENDARISTIC SEMESTRIAL I-II

Clasa Pregătitoare

Școala:…………………………………………….
Profesor:………………………………………….
Măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2:
- igiena mâinilor la începutul și finalul orei
- fără contact fizic în timpul formațiilor adunare, de exersare, a jocurilor, distanța minimă 1,5 m
- circuite în vestiare, sala de sport, terenurile de sport pentru evitarea contactului fizic
- dezinfectarea în mod regulat a materialelor sportive

UNITATI DE CS CONȚINUTURI SEM I SEM II OBS


INVATARE În cazul lecțiilor on-line sunt selectate doar
activitațile potrivite exersării individuale (sau cu NR.ORE SAPTA- NR. ORE SAPTA-
ALOCATE MANA ALOCATE MANA
membrii familiei), în spațiul locuinței
Elemente de 1.1. - Poziţii: drepţi, pe loc repaus, şezând 11 principale 1-16 32 secundare 1-17
organizare a 1.2. - Formaţii de adunare: în cerc, în semicerc, în linie pe +

activitatilor 1.3. un rând 20 secundare


motrice 1.4. - Formaţii de deplasare: în cerc, în coloană câte unul
- Întoarceri prin săritură la stânga şi la dreapta

Elemente ale 1.2. - Cerinţele specifice şi regulile participării la Permanent Permanent


dezvoltarii 1.3. activităţile de educaţie psiho-motrică, în interior şi în
fizice 1.4. aer liber
armonioase - Băi de aer şi de soare
- Exerciţii de influenţare selectivă a aparatului
locomotor
- Educarea actului respirator

Capacitati 2. Forţa dinamică a membrelor inferioare, a spatelui şi a


8 5-8
motrice 2.2 abdomenului
2.3 Dezvoltarea rezistenţei la eforturi aerobe 6 14-16
Viteza de reacţie şi de execuţie a mişcărilor singulare,
6 1-3
la semnale acustice, vizuale şi tactile
Viteza de deplasare pe distanţe scurte (10-15m) 6 2-4
Viteza de execuţie a unor mişcări repetate şi 6 12-14
cunoscute
Mobilitate şi stabilitate articulară Permanent
Deprinderi 2.1 Variante de mers: obişnuit, pe vârfuri, ghemuit Permanent
motrice 2.2
2.3 Variante de alergare: în tempo uniform moderat, 4 principale 2-3 Permanent
accelerată, cu ocolire de obstacole, cu schimbare de 27 secundare 1 și 4-16
direcţie
Permanent 8 principale 9-13
Sărituri: pe loc, de pe loc în lungime, peste obstacole 20 secundare 4-9,
14-17
Deplasări în echilibru pe banca de gimnastică 6 1-3
Tracţiuni pe banca de gimnastică, cu ajutorul braţelor 6 1-3
şi picioarelor
6 14-16
Târâre pe genunchi şi coate
secundare
Manevrarea obiectelor (mingi de tenis, volei, fotbal Permanent Permanent
etc.)
Prindere cu două mâini la piept, din autoaruncări şi 8 9-16 6 9-11
de la partener
Specifice atletismului: startul de sus, alergarea de
viteză
Specifice jocurilor sportive: unu-două procedee de 12 7-9
prindere şi pasare a mingi 13-15
Ştafete simple şi jocuri dinamice
Igiena si 1.1. - Măsuri igienice minimale după lecţia de educaţie
protectie 1.2. fizică şi sport Permanent
individuala 1.3. - Măsuri de protejare individuală şi a
1.4. colegilor/partenerilor

*Conform OMEC/MS nr.5487/1494/2020, nu vor fi utilizate obiecte care pot fi manevrate de toți elevii;
Nu vor fi practicate jocuri cu mingea și nici activități care implică schimbul de obiecte;
Vor fi evitate structurile care presupun atingerea suprafețelor de contact care nu pot fi dezinfectate;
Conținuturile planificărilor sunt structurate astfel încât se supun condițiilor speciale de protecție a sănătății elevilor.