Sunteți pe pagina 1din 3

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

Accesul elevilor în sali este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea
probei, RESPECTIV PÂNA LA ORA 830(INTRE ORA 800 – 830), în fiecare zi în care se desfasoara
probele scrise
Probele scrise pentru simularea exemenelor nationale 2016 sesiunea martie încep la ora
0900, moment în care se deschid plicurile sigilate care contin varianta de subiecte multiplicata, în
fiecare sala în care se sustine examenul.
Elevii care nu se află în sala de examen în momentul distribuirii subiectelor pierd
dreptul de a mai susţine simularea examenelor în sesiune respectivă.
Se interzice candidaților să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare,
notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu
telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de stocare a informației, de calcul sau de
comunicare. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala
de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către președintele comisiei de
examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.
Elevii surprinsi având asupra lor manuale, dictionare, notite, însemnari, alte materiale sau
instrumente care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei
surprinsi copiind în timpul desfasurarii simularii examenelor nationale, comunicând cu ceilalti
elevi sau comitând alte fapte menite sa le favorizeze rezolvarea subiectelor, primesc nota 1
(unu) la lucrarea respectiva; tentativa de frauda se pedepseste în acelasi mod.
ANUNŢ
PROBELE LA SIMULAREA 2017, BACALAUREAT, SE SUSȚIN
ÎN CLĂDIREA VECHE

ACCESUL
CANDIDAŢILOR ÎN SĂLI
00 30
8 –8
ANUNŢ
PROBELE LA SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2017,
SE SUSTIN IN CLADIREA VECHE DUPA URMATORUL

CALENDAR
MIERCURI 13.03.2017 PROBA Ea LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ (CLASA a XI, XII – a și a XIII-a)
JOI 16.03.2017 PROBA Ec PROBA OBLIGATORIE A PROFILULUI MATEMATICĂ (CLASA a XI, XII – a și a XIII-a)
VINERI 17.03.2017 PROBA Ed PROBA LA ALEGERE A PROFILULUI (CLASA a XII – a și a XIII-a)