Sunteți pe pagina 1din 40

Dr.

Silvia ANTONIU
Parametrii-indicator ai potabilităţii apei:
 Indică prezenţa agenţilor patogeni (trebuie să existe o
relaţie între indicator şi apariţia unei infecţii în cadrul
populaţiei);
 Se găsesc în număr mare în fecalele omului şi
animalelor, astfel încât pot fi puse în evidenţă la diluţii
foarte mari;
 Nu se multiplică în mediu;
 Au o durată de supravieţuire în mediu comparabilă cu
cea a majorităţii agenţilor patogeni care ar putea fi
transmişi prin apă;
 Pot fi detectaţi prin tehnici rapide, simple, fiabile şi
ieftine.
Numărarea microorganismelor formatoare de colonii
Microorganismele heterotrofe: bacterii şi fungi, capabile de a creşte pe
medii de creştere îmbogăţite, fără agenţi de inhibare sau selectivi, după o
perioadă de incubaţie specificată şi la o temperatură definită.

Includ:
- Microorganisme sensibile la procesul de decontaminare (bacterii coliforme);

- Microorganisme rezistente la procesul de decontaminare (microorganisme


sporulate);

- Microorganisme care proliferează rapid în apa tratată în absenţa


decontaminantelor reziduale;

- Agenţi patogeni oportunişti ca: Acinetobacter, Aeromonas, Flavobacterium,


Klebsiella, Moraxella, Serratia, Pseudomonas, Xanthomonas. NU există nici o
dovadă privind asocierea oricăruia dintre aceste microorganisme şi apariţia
infecţiei gastro-intestinale la om prin consum de apă potabilă!

Microorganismele ce se dezvoltă la 37 grade Celsius provin de la om, animale


cu sânge cald, iar cele ce cresc la 22 grade Celsius isi au originea in apă.
Numărarea microorganismelor formatoare de colonii
Document de referinţă:

SR EN ISO 6222:2004 Calitatea apei.


Numărarea microorganismelor de cultură.
Numărarea coloniilor prin însămânţare în
mediu de cultură agar
Numărarea microorganismelor formatoare de colonii
Măsurare probă de apă(1 ml)
Inoculare în placă prin metoda turnării în placă
Turnare 15-20 ml mediu: agar cu extract de drojdie
Omogenizare prin mişcări rotative ale plăcii
Solidificare prin aşezarea plăcii pe o suprafaţă orizontală
Termostatare la 36±2 °C, 44±4 h
22±2 °C, 68±4 h
Examinare placă: pentru fiecare temperatură de incubare, se
numără coloniile prezente în fiecare placă
Calculare număr UFC prezente într-un ml de probă
Numărarea microorganismelor formatoare de colonii
Raportarea rezultatelor:
- Absent (0 ufc/ml, <1 ufc/ml), Prezent (1-3 ufc/ml), Număr (4-10 ufc/ml, 10-300
ufc/ml), >300 ufc/ml, în conformitate cu SR EN ISO 8199:2008 Calitatea apei.
Linii directoare pentru numărarea microorganismelor în mediul de
cultură

Interpretarea rezultatelor: Număr de colonii la 22 °C = Nici o modificare


anormală, Număr de colonii la 37 °C = Nici o modificare anormală, în
conformitate cu Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile,
republicată în 201, modificată şi completată prin Ordonanţa 22/2017.

Semnificaţie: trebuie să fie în număr cât mai mic posibil, prezenţa lor în număr
mare indicând un tratament inadecvat, formare de biofilm, afectarea
integrităţii sistemelor de distribuţie!
(World Health Organization – Guidelines For Drinking-water Quality, ed. IV)
Detecţia şi numărarea Escherichia coli şi a bacteriilor coliforme
 Bacteriile coliforme totale:
- o gamă largă de bacterii aerobe şi facultativ anaerobe;
- bacili Gram-negativi;
- NU formează spori;
- capabile să crească în prezenţa unor concentraţii relativ mari de săruri biliare;
- fermentează lactoza;
- reprezentate de bacterii din genurile Escherichia, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter,
Serratia, Hafnia – specii cu origine fecală (fecale umane şi animale) şi din mediu (capabile
de multiplicare în apă şi sol).
- sunt Indicator al integrităţii şi curăţeniei sistemelor de distribuţie şi al prezenţei potenţiale a
biofilmului

Bacteriile coliforme termotolerante sunt o


categorie din cadrul bacteriilor coliforme totale, care fermentează lactoza la temperaturi
mai mari (Escherichia (predominant), unele tipuri de Citrobacter, Klebsiella şi
Enterobacter).

 Escherichia coli:
- se diferenţiază de alte bacterii coliforme termotolerante prin: abilitatea de a produce indol
din triptofan şi producerea enzimei β-glucuronidază;
- este prezent în cantitate mare în fecale umane şi animale şi foarte rar în solurile tropicale;
- Este considerat cel mai potrivit indicator al contaminării fecale
Detecţia şi numărarea Escherichia coli şi a bacteriilor coliforme
Documente de referinţă:
SR EN ISO 9308-1:2015 Calitatea apei. Numărarea
Escherichia coli şi a bacteriilor coliforme. Partea
1: Metoda filtrării prin membrană ( ISO 9308-
1:2014)

SR EN ISO 9308-1:2015/ A1:2017 Calitatea apei.


Numărarea Escherichia coli şi a bacteriilor
coliforme. Partea 1: Metoda filtrării prin
membrană (EN ISO 9308-1:2014/A1:2017)
Detecţia şi numărarea Escherichia coli şi a bacteriilor coliforme
Măsurare probă de apă(100 ml/250 ml)
Filtrare prin membrană (dm. por 0,45 μ)
Plasarea membranei în placă cu mediul: agar cromogenic pentru bacterii coliforme
(CCA)
Termostatare la 36±2 °C, 21-24 h
Examinare placă:
Numărarea coloniilor Numărarea coloniilor
albastre-mov roz-roşii
(col. Escherichia coli confirmate) (col. Bacterii coliforme altele decât
Escherichia coli prezumtive)
Selectarea coloniilor pentru confirmare±pasaj col. Prezumtive pe
agar neselectiv (TSA) şi termostatare la 36±2 °C, 21±3 h
(col. Bacterii coliforme altele decât Escherichia coli prezumtive, selectate)
Efectuarea testului oxidazei
NEGATIV (col. Bacterii coliforme altele decât Escherichia coli prezumtive, selectate şi confirmate)

Calculare număr col. Bacterii coliforme altele decât Escherichia coli prezumtive şi
confirmate (regula de 3 simplă)
Calculare număr col. Bacterii coliforme prezente în 100 ml de probă
(număr col. Bacterii coliforme = număr col. Escherichia coli confirmate + număr col. Bacterii coliforme altele
decât Escherichia coli prezumtive şi confirmate)
Detecţia şi numărarea Escherichia coli şi a bacteriilor coliforme

Raportarea rezultatelor:
- Bacterii coliforme: Absent (0 ufc/ml, <1 ufc/100 ml), Prezent (1-3 ufc/100 ml), Număr (4-10 ufc/100 ml, 10-
200 ufc/100 ml), >200 ufc/100 ml,
- Escherichia coli: Absent (0 ufc/100 ml, <1 ufc/100 ml), Prezent (1-3 ufc/100 ml), Număr (4-10 ufc/100 ml,
10-100 ufc/100 ml), >100 ufc/100 ml, în conformitate cu SR EN ISO 8199:2008 Calitatea apei. Linii
directoare pentru numărarea microorganismelor în mediul de cultură
! 250 ml pentru apa îmbuteliată

Interpretarea rezultatelor: Bacterii coliforme = 0/100 ml, Escherichia coli = 0/100 ml, în conformitate cu
Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată în 201, modificată şi completată
prin Ordonanţa 22/2017.

Semnificaţie: Bacteriile coliforme: trebuie să fie absente imediat după decontaminare,


prezenţa lor indicând un tratament inadecvat, formare de biofilm prin pătrunderea
de material străin (sol, plante) în sistemul de distribuţie şi în rezervoarele de
apă!
Prezenţa de Escherichia coli/bacterii coliforme termotolerante indică o contaminare recentă cu fecale
şi implică acţiuni de investigare a surselor potenţiale precum: tratarea inadecvată a apei sau existenţa
breşelor în sistemul de distribuţie.
(World Health Organization – Guidelines For Drinking-water Quality, ed. IV)
Detecţia şi numărarea enterococilor intestinali

- Reprezintă un subgrup al streptococilor fecali (specii ale


genului Streptococcus);
- Gram-pozitive;
- Relativ tolerante la clorura de sodiu (6,5%) şi pH alcalin;
- Facultativ anaerobe;
- Izolate sau grupate (diplo sau în lanţuri scurte);
- Reacţionează pozitiv cu antiserul grupului D Lancefield;
- Cuprinde speciile: Enterococcus faecalis, Enterococcus
faecium, Enterococcus durans, Enterococcus hirae;
- RELATIV specifici pentru poluarea fecală, deoarece unii
enterococi pot fi originari din alte habitate, inclusiv din
sol, în absenţa poluării fecale.
Detecţia şi numărarea Escherichia coli şi a bacteriilor coliforme

Document de referinţă:
 SR EN ISO 7899-2:2002 Calitatea apei.
Identificarea şi numărarea enterococilor
intestinali. Partea 2: Metoda prin filtrare pe
membrană
Detecţia şi numărarea Escherichia coli şi a bacteriilor coliforme
Măsurare probă de apă(100 ml/250 ml)
Filtrare prin membrană (dm. por 0,45 μ)
Plasarea membranei în placă cu mediul Slanetz-Bartley (SB)
Termostatare la 36±2 °C, 44±4 h
Examinare placă:
Numărarea coloniilor roz-roşii-maronii
(col. Enterococi intestinali prezumtive)
Transfer membrană pe mediul agar esculină bilă azidă de
sodiu pentru confirmare
Termostatare la 44±0,5 °C, 2 h
Examinare placă:
Numărarea coloniilor maronii-negricioase, cu înnegrirea mediului
de sub colonii
(col. Enterococi intestinali prezumtive şi confirmate)
Calculare număr col. Enterococi intestinali prezente în 100 ml de
probă
Detecţia şi numărarea enterococilor intestinali

Raportarea rezultatelor:
- Enterococi : Absent (0 ufc/100 ml, <1 ufc/100 ml), Prezent (1-3 ufc/100 ml), Număr (4-10
ufc/100 ml, 10-200 ufc/100 ml), >200 ufc/100 ml, în conformitate cu SR EN ISO 8199:2008
Calitatea apei. Linii directoare pentru numărarea microorganismelor în mediul de
cultură
! 250 ml pentru apa îmbuteliată

Interpretarea rezultatelor: Enterococi intestinali = 0/100 ml,, în conformitate cu Legea nr.


458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată în 201, modificată şi completată
prin Ordonanţa 22/2017.

Semnificaţie: indicatori ai poluării fecale RECENTE;


- Cele mai multe specii NU se multiplică în mediul acvatic;
- Au tendinţa de a supravieţui mai mult în apă decât Escherichia
coli/coliformi termotoleranţi, mai rezistenţi la uscăciune şi la clorinare
(World Health Organization – Guidelines For Drinking-water Quality, ed. IV)
Detecţia şi numărarea Clostridium perfringens
 Bacteriile din Genul Clostridium:
- bacili;
- Gram-pozitivi;
- anaerobi;
- reduc sulfitul;
- sporulaţi;
- β hemolitici;
- suşe toxigene.
Detecţia şi numărarea Clostridium perfringens

Document de referinţă:
 SR EN ISO 14189:2017 Calitatea apei. Numărarea de
Clostridium perfringens. Metoda filtrării prin
membrană
Detecţia şi numărarea Clostridium perfringens
Măsurare probă de apă(100 ml/250 ml)
Filtrare prin membrană (dm. por 0,45 μ)
Plasarea membranei în placă cu mediul: agar triptoză sulfit cicloserină(TSC)
Termostatare la 44±1 °C, 21±3 h, ANAEROBIOZĂ
Examinare placă:
Numărarea coloniilor
negre, gri, galben-maronii
(col. Clostridium perfringens prezumtive)
Selectarea coloniilor pentru confirmare
Pasaj col. prezumtive pe agar cu 5% sânge defibrinat de berbec/agar
Columbia/TSA
Termostatare la 36±2 °C, 21±3 h, ANAEROBIOZĂ
(col. Clostridium perfringens prezumtive, selectate)
Efectuarea testului fosfatezei acide
POZITIV (col. Clostridium perfringens prezumtive, selectate şi confirmate)

Calculare număr col. Clostridium perfringens prezumtive şi confirmate


(regula de 3 simplă)
Calculare număr col. Clostridium perfringens prezente în 100 ml de probă
Detecţia şi numărarea Clostridium perfringens

Raportarea rezultatelor:
- Clostridium perfringens: Absent (0 ufc/100 ml, <1 ufc/100 ml), Prezent (1-3 ufc/100 ml),
Număr (4-10 ufc/100 ml, 10-80 ufc/100 ml), >80 ufc/100 ml, în conformitate cu SR EN ISO
8199:2008 Calitatea apei. Linii directoare pentru numărarea microorganismelor în
mediul de cultură şi SR EN ISO 14189:2017 Calitatea apei. Numărarea de Clostridium
perfringens. Metoda filtrării prin membrană
! 250 ml pentru apa îmbuteliată

Interpretarea rezultatelor: Clostridium perfringens = 0/100 ml, în conformitate cu Legea nr.


458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată în 201, modificată şi completată
prin Ordonanţa 22/2017.

Semnificaţie:
- indicator al poluării fecale a apei INTERMITENTE;
- indicator pentru protozoare şi virusuri enterice în apă;
- sporii de Clostridium perfringens fiind mici, pot traversa membranele filtrante.
(World Health Organization – Guidelines For Drinking-water Quality, ed. IV)
Metode standardizate nespecificate în legislaţia actuală
Detecţia şi numărarea Pseudomonas aeruginosa
 Pseudomonas aeruginosa:
- coco-bacili;
- Gram-negativi;
- aerobi;
- necapsulaţi;
- nesporulaţi;
- slab mobili;
- indol-negativi, nu produc H2S, reduc
nitraţii, metabolizează ureea, catalază-
pozitivi.
Detecţia şi numărarea Pseudomonas aeruginosa

Document de referinţă:
 SR EN ISO 16266:2008 Calitatea apei. Detecţia şi
numărarea Pseudomonas aeruginosa. Metoda
prin filtrare pe membrană
Detecţia şi numărarea Pseudomonas aeruginosa
•Măsurare probă de apă (100 ml/250 ml)

•Filtrare prin membrană (dm. por 0,45 μ)

•Plasarea membranei în placă cu mediul: agar CN (agar bază pentru Pseudomonas)

•Termostatare la 36±2°C, 44±4 h

•Examinare placă:
Numărarea coloniilor

Aspectul coloniilor Examinare la UV Colonii


prezumtive/confirmate
Colonii albastre-verzui NU se examinează la UV!!! Colonii confirmate ca
Pseudomonas aeruginosa
Colonii care nu produc Produc fluorescenţă Colonii prezumtive ca
piocianină (NU albastre-verzui) Pseudomonas aeruginosa
Colonii roşii-maronii NU produc fluorescenţă Colonii prezumtive ca
Pseudomonas aeruginosa
Detecţia şi numărarea Pseudomonas aeruginosa

• Selectarea coloniilor prezumtive


• Obţinerea de cultură pură prin pasaj pe Agar
nutritiv
• Termostatare placă: 36±2 °C, 22±2 h
• Confirmare biochimică
1. Însămânţare în bulion acetamidă
2. Testul oxidazei
3. Însămânţare pe agar King’ B
Detecţia şi numărarea Pseudomonas aeruginosa

Colonii pe agar Producţia de Testul oxidazei Fluorescenţa Confirmare ca


CN amoniac din pe mediul Pseudomonas
acetamidă King’s B aeruginosa
Colonii - - - DA
albastre-verzui
Colonii care nu + - - DA
produc
piocianină (NU
albastre-verzui)
Colonii roşii- + + + DA
maronii (NU
produc
fluorescenţă)
Alte tipuri - - - NU
Detecţia şi numărarea Pseudomonas aeruginosa
Testul oxidazei
Colonii roşii-maronii
Reacţie pozitivă (10 secunde).

Inoculare în mediul solid King’s B


Colonii roşii-maronii, oxidazo-pozitive
Termostatare: 36±2 °C
Până la 5 zile (24 h sunt suficiente)
Examinare la UV: produc fluorescenţă.

Însămânţare în bulion acetamidă


Colonii care nu sunt albastre-verzui, ce Colonii roşii-maronii, care NU produc
produc fluorescenţă fluorescenţă
Termostatare: 36±2 °C
22±2 h
Examinarea producţiei de amoniac prin adăugare de 1-2 picături de reactiv Nessler:
apariţia culorii galbene la cărămiziu (reacţie pozitivă).
Detecţia şi numărarea Pseudomonas aeruginosa
 Numărarea coloniilor confirmate ca Pseudomonas aeruginosa
- produc piocianină;
- sunt oxidazo-pozitive;
- sunt fluorescente sub iradiere cu UV;
- produc amoniac din acetamidă.

UFC Pseudomonas aeruginosa/100 ml = P+F(cF/nF)+R(cR/nR)

În care:
P=nr. de colonii albastre-verzi;
F= nr. de colonii fluorescente;
R= nr. de colonii roşii-maronii;
nF= nr. de colonii fluorescente testate pentru producţia de amoniac;
cF= nr. de colonii fluorescente pozitive pentru producţia de amoniac;
nR= nr. de colonii roşii-maronii testate pentru producţia de amoniac, producţia de
oxidază şi pentru fluorescenţa pe agar King’s B;
cR= nr. de colonii roşii-maronii pozitive pentru producţia de amoniac, producţia
de oxidază şi pentru fluorescenţa pe agar King’s B.
Detecţia şi numărarea Pseudomonas aeruginosa

Raportarea rezultatelor:
- Pseudomonas aeruginosa: Absent (0 ufc/ml, <1 ufc/100 ml), Prezent (1-3 ufc/100
ml), Număr (4-10 ufc/100 ml, 10-200 ufc/100 ml), >200 ufc/100 ml, în
conformitate cu SR EN ISO 8199:2008 Calitatea apei. Linii directoare pentru
numărarea microorganismelor în mediul de cultură
! 250 ml pentru apa îmbuteliată

Interpretarea rezultatelor: Pseudomonas aeruginosa = ?/100 ml, în conformitate


cu Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată în 201,
modificată şi completată prin Ordonanţa 22/2017.

Semnificaţie:
- indicator al calităţii igienice a apei;
(World Health Organization – Guidelines For Drinking-water Quality, ed. IV)
Detecţia Salmonella spp.
 Salmonella spp.:
- coco-bacili;
- Gram-negativi;
- aerobi;
- necapsulaţi;
- nesporulaţi;
- imobili/mobili;
- indol-negativi, produc H2S, reduc nitraţii,
nu metabolizează ureea, glucoză-pozitivi,
lactoză-negativi, zaharoză-negativi.
Detecţia Salmonella spp.

Document de referinţă:
 SR EN ISO 19250:2013 - Calitatea apei – Detecţia
Salmonella spp.
Detecţia bacteriilor din Genul Salmonella în apă
Procedură:
 Preîmbogăţire

Probă-volum <10 ml Probă-volum >10 ml


+ 50 ml apă peptonată Filtrare prin membrană
Însămânţarea membranei în 50
ml apă peptonată
Termostatare: 36±2 °C
18±2 h
Detecţia bacteriilor din Genul Salmonella în apă
 Îmbogăţire
0,1 ml cultură bacteriană 1 ml cultură bacteriană
10 ml bulion Rappaport- 10 ml bulion Kauffmann-Muller tetrationat
Vassiliadis novobiocin
Termostatare: 41,5±1 °C Termostatare: 37±1 °C
24±3 h 24±3 h
24±3 h 24±3 h

 Cultivare

Însămânţare pe XLD
Termostatare: 36±2 °C
24±3 h
Colonii tipice: colonii negre, înconjurate de o zonă roşiatică
Detecţia bacteriilor din Genul Salmonella în apă
 Selectare 5 colonii tipice
 Obţinerea de cultură pură

Pasaj pe Agar nutritiv


Termostatare: 36±2 °C
24±3 h

 Confirmare biochimică
1. Etalare pe TSI, MIU
Termostatare: 36±2 °C
24±3 h
Salmonella spp.: Lactoză-negativ
Glucoză-pozitiv
Hidrogen sulfurat-pozitiv
Urează-negativ
Detecţia bacteriilor din Genul Salmonella în apă

Inoculare în mediul lichid pentru decarboxilarea lizinei-L


2. Termostatare: 36±2 °C
24±3 h
Salmonella spp.: reacţie pozitivă: culoare roşie
Detecţia şi numărarea Campylobacter spp.
Document de referinţă:
 ISO 17995-1:2005 - Calitatea apei – Detecţia şi
numărarea speciilor termotolerante de
Campylobacter
Detecţia Legionella
Documente de referinţă:
 SR EN ISO 11731-2:2008 - Calitatea apei –
Detecţia şi numărarea Legionella. Partea 2:
Metoda prin filtrare directă pe membrană,
pentru ape cu conţinut scăzut de bacterii
 ISO/TS 12869:2012 – Calitatea apei –
Detecţia şi cuantificarea Legionella spp.
şi/sau Legionella pneumophila prin
concentrare şi amplificare genică prin reacţia
polimerazei în lanţ (qPCR) (Specificaţie
tehnică)
Caracterizarea≠Verificarea unei metode

 Caracterizarea este un proces de explorare care are ca scop


stabilirea setului probabil de caracteristici de performanţă ale
unei metode noi, modificate sau caracterizate necorespunzător.
Ar trebui să aibă drept rezultat specificaţii descriptive şi
numerice pentru performanţă şi să includă o descriere detaliată
şi lipsită de ambiguitate a ţintei de interes (cum ar fi placa, tubul
sau colonia pozitivă). Cu toate acestea, valorile generate n-ar
trebui să fie utilizate ca limite deoarece ele se pot schimba în
funcţie de laborator, matrice sau chiar probe specifice.
 Verificarea se realizează atunci când un laborator intenţionează
a implementa o metodă dezvoltată altundeva şi se bazează pe
culegerea unei dovezi prin care laboratorul este apt a genera date
privind performanţa, similare cu acelea stabilite în caracterizarea
primară.
Ce sunt caracteristicile de
performanţă ale unei metode?
 Parametrii măsurabili care descriu modalitatea
probabilă de a se efectua o metodă într-un set dat de
condiţii.
Parametru Definiţie
Sensibilitateaa,b Fracţiunea de pozitive totale corect atribuite la numărarea prezumtivă

Specificitateaa,b Fracţiunea de negative totale corect atribuite la numărarea prezumtivă

Rata falselor pozitivea,b Fracţiunea de rezultate pozitive (de ex. colonii tipice) pentru care s-a arătat ulterior că sunt datorate
organismelor ne-ţintă

Rata falselor negativea,b Fracţiunea de rezultate negative (de ex. colonii atipice) pentru care s-a arătat ulterior că sunt datorate
organismelor ţintă

Selectivitateaa,b Raportul dintre numărul de colonii ţintă faţă de numărul total de colonii într-un volum de probă

Eficienţaa,b Fracţiunea coloniilor total corect atribuite la numărarea prezumtivă

Limita superioarăa Extremitatea superioară a domeniului de lucru pentru care metoda este folositoare (de ex. numărul maxim de
colonii numărabile/placă, sau alte sisteme de detecţie)

Repetabilitateaa, b Precizia în condiţii de repetabilitate (aceiaşi operatori, aceleaşi condiţii de operare, perioadă scurtă de timp...)

Reproductibilitateaa Precizia în condiţii de reproductibilitate intra-laboratord

Robusteţeaa O măsură a capacităţii testului de a rămâne neafectat prin mici dardeliberate variaţii ale condiţiilor de testare
(de ex. temperatura)

Recuperarea relativăa Eficienţa cu care o metodă acoperă organismele ţintă dintr-o probă atunci când este comparată cu altă
procedură. Aceasta trebuie să fie făcută atunci când există o metodă alternativă pentru acelaşi organism.
Compararea cu o metodă de referinţă ISO este preferată.

Incertitudinea de numărarea,b Abaterea standard relativă a numerelor replicate ale unei ţinte obţinute prin numărare repetată (plăci,câmpuri,
tuburi, etc.) în condiţii stipulate (aceeaşi persoană, diferite persoane, acelaşi laborator, etc.)

a Cerută pentru determinarea caracteristicilor de performanţă


b Cerută pentru verificarea unui singur laborator
Bibliografie
SR EN ISO 6222:2004 - Calitatea apei – Numărarea microorganismelor cultivabile –
Numărarea coloniilor prin inoculare în mediul de cultură cu agar
SR EN ISO 7899-2:2002 - Calitatea apei – Detecţia şi numărarea enterococilor
intestinali. Partea 2: Metoda filtrării prin membrană
SR EN ISO 9308-1:2015 - Calitatea apei – Detecţia şi numărarea Escherichia coli şi a
bacteriilor coliforme. Partea 1: Metoda filtrării prin membrană pentru ape cu
încărcătură bacteriană de asociaţie redusă
SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 - Calitatea apei – Detecţia şi numărarea Escherichia coli
şi a bacteriilor coliforme. Partea 1: Metoda filtrării prin membrană pentru ape cu
încărcătură bacteriană de asociaţie redusă
SR EN ISO 14189:2017 - Calitatea apei. Numărarea de Clostridium perfringens. Metoda
prin filtrare prin membrană
SR EN ISO 16266:2008 - Calitatea apei – Detectarea şi numărarea Pseudomonas
aeruginosa . Metoda prin filtrare pe membrană
SR EN ISO 19250:2013 - Calitatea apei – Detecţia Salmonella spp.
SR EN ISO 13843:2017 - Calitatea apei – Cerinţe pentru stabilirea caracteristicilor
de performanţă ale metodelor microbiologice cantitative
World Health Organization – Guidelines For Drinking-water Quality, ed. IV
Cea mai bună cale de a atinge propria fericire este de a oferi celor din jurul tău fericire...
VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE!

S-ar putea să vă placă și