Sunteți pe pagina 1din 48

17.

713 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

5. Acte firma autorizatii, puncte de lucru, 11. Administrare asociatii proprietari 18. Avocati, asistenta juridica divorturi, Contabilitate efectuata
26. 31. Evaluare proprietati imobiliare si 36. Sediu social pentru
cesiuni, recodificari, suspendare/ reluare Persoana fizica atestata, ofer servicii de partaje, pensie intretinere, succesiuni, de societate de contabili- bunuri mobile. Evaluator ANEVAR de pro- firme, se ofera gazduirea
activitate, majorari, schimbari/ prelungiri administrare financiar contabila, asistate recuperari creante, somatii de plata, acte prietati imobiliare si bunuri mobile, ofer ser-
sedii, radieri, contabilitate. Infiintari firme: de calculator precum si administrare tehni- firma, fundatii, asociatii, asociatii de propri- tate inscrisa in Tabloul vicii profesionale de evaluare pt impoz- sediului firmei in sectorului
SRL, PFA, SA, asociatii. Sediu social orice ca la cele mai mici preturi. 300 L; etari, consultatii juridice pt. firme. CECCAR. Birourile in zona itare, inreg in contab, val de piata, litigii, 2 din Bucuresti, plus toate
sector Bucuresti si Ilfov, 1 an gazduire+ 1 0722.193.430 v.marin1953@yahoo.com 021.313.89.58/ 0722.735.860 Doamna Ghica; www.conta- garantii bancare, patrimoniul SC, consul- modificarile actelor
an gratuit, doar 111 euro (2 ani). 2 ani gaz- office@onlinelawyer.ro conta.ro; 0767.429.878 tanta, 0769.429.627
duire+ 2 ani gratuit, doar 199 euro (4 ani). 12. AVETI nevoie de un contabil, noi va mihaela_casapu_cordun@yahoo.com firmelor; 0767.429.878
www.reinventconsulting.ro oferim servicii complete de contabilitate si 19. Cadastru, intabulare, certificat ener-
getic si evaluari imobile; 0722.231.318 27. CONTABILITATE, firma de contabili- 37. Servicii contabilitate, ITM,
021.318.69.60 intocmirea situatiilor financiare pentru toate tate ofera servicii complete de contabilitate 32. Evaluator titular ANEVAR case,
apartamente, vile, hale, spatii comerciale, declaratii, bilant, operatiuni Reg-
tipurile de societati comerciale, 100 L; pentru firme mici si mijlocii, resurse umane,
Acte firmå, 6. Acte infiintari firme Oferim servicii com-
plete in relatia cu Registrul Comertului: infi- 0725.316.318 office@biroulcontabil.ro
www.biroulcontabil.ro
20. Caut avocat, experienta Cedo
malpraxis; 0722.331.881 semnatura electronica, Revisal, preturi
avantajoase, 100 L; 0751.088.117/
hotel, pensiune, terenuri, masini, utilaje
soc. comerciale, actiuni; 0762.599.829
istrul Comertului inclusiv PFA si
Ilfov, pret avantajos, prima luna
intare S.R.L., PFA, II, S.A, cesiuni, radieri, gratuit, servicii contabile com-
21. Cenzorat profesionist, expertize con- 0726.663.377 plete; 0734.599.929
avoca¡i, contabili recodificari, autorizatii, fiscalizare case de
marcat si servicii de contabilitate. 200 L; 13.Avocat acord asistenta, tabile pentru asociatii de proprietari asigu- 28. Contabilitate, servicii complete con-
33. Expert contabil CECCAR intocmesc
bilant, lichidare, expertize contabile, extra-
0771.122.934 reprezentare divorturi, par- rate de expert contabil, firma contabilitate
tabilitate, registre, balanta, bilant, resurse judiciare; 0762.599.829
1. ABILI in a va oferi cea mai buna solutie 7. Acte societati Efectuam orice oper-
taje, mosteniri, revendicari
- cauze civile, penale - poli-
si expertiza, membra CECCAR;
0751.191.619/ 0745.250.305 market- umane (contracte, decizii, adeverinte
vechime, Revisal) consultanta gratuita, 34.Infiintari firme, Bucuresti,
Construc¡ii,
in contabilitate Bucuresti. Oferim servicii atiune la Registrul Comertului (infiintari, ing@ettcenzorat.ro www.eugentugui.ro
complete de contabilitate si intocmirea situ- inregistrare/ radiere punct de lucru, schim- tie, parchet, comerciale, deplasare sediu firma, seriozitate, Ilfov si in toata tara, modifi-
atiilor financiare, 100 L; 0725.316.318
office@biroulcontabil.ro
bare administrator, cesiune parti sociale,
schimbare sediu, etc.). Documente in 3
litigii munca, consultanta 22. Consultanta juridica part time, full
time, abonament lunar recuperare creante,
reprezentare institutii 300 L;
0721.163.334 oty_1980@yahoo.com
cari acte, notificari acte, amenajåri
www.biroulcontabil.ro zile, 0746.749.572 etc; 0744.485.831/ infiintari, modificari firme, PFA;
cesiuni, modificari de capi-
29. Contabilitate, servicii contabile com- tal social, extindere obiect 1. Accesibil amenajari interioare si exte-
acte.societati@yahoo.com 0766.329.907/ 0724.821.144 0720.738.663 plete, declaratii lunare, bilant, salarizare,
2. Absolut accesibil firma autorizata de activitate, punct de rioare de la A la Z, echipa cu experienta
CECCAR ofera servicii complete de con- 8. Acte, accesibil, gazduire sediu firma 23. Contabil expert ofer servicii complete revisal, resurse umane, consultanta si vasta in domeniu ex: zugraveli, tapet, foto-
14. Avocat Cabinet de avocat ofera con- expertiza contabila, semnatura electronica, lucru, etc; 0767.429.878
tabilitate, consultanta fiscala, bilant certifi- 300 L/6 luni- 500 L/an, infiintari firme 3 zile, sultanta si reprezentare juridica in domeni- de contabilitate, resurse umane, consultan- tapet, zug-decorative, profile-decorative,
cat, contracte de munca revisal, declaratii suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ ta fiscala, semnatura digitala, bilant certifi- infiintari firme gratuit, servicii Reg. Com., gips-carton, gresie-f marmura, etc, parchet,
ul dreptului civil, drept penal, administrativ, 100 L; 0722.384.543 35. Infiintari/ radieri societati comerciale
fiscale lunare, semnatura digitala, refacere radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. procedura darii in plata, infiintari societati cat CECCAR, declaratii fiscale, preturi si puncte de lucru, cesiuni, includeri si etc. Ne deplasam si in afara Bucurestiului.
contabilitate, 100 L; 0722.657.989 Rapid, serios cu facturi; 0723.225.825 avantajoase. www.eucontabil.ro 100 L; leeafincont@yahoo.com Multumim 1 L; 0730.468.264 construct-
comerciale etc., onorarii corecte; excluderi asociatii, schimbari sedii sociale,
euroexpertmng@gmail.com, avstanciumargareta@yahoo.com 0722.469.548 0722.657.989/ 0767.269.480 euroex- 30. Evaluator ANEVAR, evaluez pentru suspendari activitate, contabilitate, resurse marian@yahoo.com
www.eucontabil.ro www.gazduirefirme.ro ivanescumarius@yahoo.com perttotal@gmail.com impozitare apartamente, terenuri, case, umane. www.birouconta.ro 2. Accesibil camere lavabil sau glet 500-
3. Absolut accesibil, acorduri acte infi- 9. Acte, accesibil, gazduire sediu firma 24. Contabil expert ofer servicii de con- hale industriale; 0724.134.741 0762.884.889 1000 lei camera. Amenajari interioare
intare firme/ PFA / intreprinderi/ asociatii/ 300 L/6 luni- 500 L/an, infiintari firme 3 zile, 15. Avocat experienta indelungata, solutii tabilitate, consultanta fiscala, declaratii lavabil, glet, izolatii, rigips, faianta, gresie,
puncte lucru. Gazduire sediu orice sector, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ rapide, colaborez cu institutii de stat si par- lunare, revisal, resurse umane, semnatura parchet, tapet sanitare si electrice, preturi
modificare sediu, activitate, capital etc. radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. ticulare; 0760.601.340/ 0737.313.578 digitala, bilant certificat CECCAR, preturi decente 5-50 lei mp, seriozitate si calitate,
Cesiune rapida, inchidere rapida firme, Rapid, serios cu facturi; 0723.225.825 avantajoase, 100 L; 0722.657.989/ incepere imediata, 500 L; 0766.228.168
inscriere RO- 3 zile; 0724.864.790/ avstanciumargareta@yahoo.com 16. Avocat, acord consultanta, 0767.269.480 alexmarcu@eucontabil.ro,
0766.408.676 www.gazduirefirme.ro reprezentare juridica in cauze euroexpertmng@gmail.com
penale (politie, parchet, instanta),
4. Acte firma, infiintari SRL, PFA si orice 10. Acte, contabilitate completa, tarife divorturi, partaje, societati comer- 25. CONTABIL, ofer servicii complete de
alte inregistrari la Registrul Comertului. mici. Experienta in: productie, comert, ciale; 0722.756.572 contabilitate si salarizare, bilant, depunere
Gazduire sediu social, cesiuni firme, prest. servicii, Pfa. Intocmim nir-uri, Jurnale declaratii, consultanta gratuita, relatia cu
declarare punct de lucru, schimbare sediu Tva, Eori, Intrastat, Bilant. Dosare person- 17. Avocat, divort, partaj, evacuari, ANAF, refacere situatii contabile, ma
social, radieri SRL, PFA, preturi avanta- al, Revisal. Refacere contabilitate Cerem si revendicari, legislatie rutiera, succesiuni, deplasez la sediu, 150 L;
joase. Ma pot deplasa la biroul clientului oferim seriozitate, 100 L; 0761.147.698 minori, procese penale, asistenta notariala 0745.133.530
300 L; 0721.285.593 flory.contab@gmail.com etc. Onorarii minime; 0722.726.763 drumecristianmihai@yahoo.com
Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

E-mail: redactia@anuntul.ro CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR
1. PRESTÅRI SERVICII
Acte firmå, avoca¡i, contabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Construc¡ii,
amenajåri
PRESTÅRI SERVICII
30. Amenajari apartamente, case,
faianta, gresie, gleturi, zugraveli, parchet,
tapet, rigips, sapa, placari interior,
0729.971.647
31. Amenajari apartamente, case, gre-
sie, faianta, zugraveli, gleturi, rigips, par-
67. Constructii si diverseitate ofera
echipa profesionista, case, finisaje,
placari, tencuieli, structuri san-
itare+ electrice; 0767.075.228
68. Constructor batran cu echipa, con-


struiesc case la rosu si finisate la preturi


Agen¡ii de Publicitate
chet, placari sapa, glafuri. 0773.847.941 mici; 0722.529.094/ 0768.476.720
Construc¡ii, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3. Accesorii executam acoperise din ● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67
tigla metalica tabla zincata tigla ceramica 32. AMENAJARI case, vile, zugraveli, 69. Constructor execut rigips, gresie,
Cursuri, medita¡ii, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 dulgherie parazapezi vopsitori acoperise gresie, faianta, rigips, tencuieli, sape, gar- faianta, zidarie, echipa de constructori in ● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632
Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 reparatii de urgenta deplasare gratuita in duri, fose, constructii case la rosu/ gata cu cautare de lucrari, momentan doar la inte-
echipa specializata antialcoolica. Seriozi- rioare. Gresie si faianta, profile lemn si ● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923
toata romania reducere15% www.repara-
Repara¡ii, service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 coperis.com 0761.777.733 repara- tate; 0767.921.157/ 0721.412.434 metal placari rigips. Cerem si oferim seriozi-
tate. Pentru informatii sunati la ● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509
Transport, mutåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 coperis@gmail.com 0728.938.341
33. Amenajari interioare - exterioare, ● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600
Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 4. Accesorii acoperis, reparatii placari cu polistiren, zugraveli, gresie, glodeanu.ionut84@yahoo.com
acoperisuri, montaj tabla Lindab, cutata, faianta, izolatii terase. La preturi minime.
70. Devize pentru constructii Project Man-
● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65
2. LOCURI DE MUNCÅ  zincata, reparatii ferestre de mansarda,
jgheaburi, burlane, parazapezi;
0760.827.889
Reducere pentru pensionari;
0765.123.121/ 0723.748.480 ager cu experienta execut devize pentru
lucrari de constructii, instalatii, etc, grafice
● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02
Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 34. Amenajari interioare si exterioare in Gantt, participare licitatii, experienta de ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15
5. Acoperis cu tabla Lindab, zincata, apartamente, case, vile, spatii comerciale; santier 20 ani, lucrari de con.,
Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 montare, reparatii si vopsitorii, tabla, jghe- 0725.014.974 0755.142.881 ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36
alexandru.petricioiu@gmail.com
Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 aburi, burlane, parazapezi, confectionat si ● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261
montat tubulatura ghena, protectii atic, per- 35. Amenajari interioare totale,
Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 forte important: echipa nonalcool, 71. Echipa de meseriasi executam con-
vazuri geam, zugraveli scari de bloc; structii si amenajari la cheie; ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563
Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 0744.372.095 siguranta, incredere, pretul il sta-
bilim impreuna 0728.127.535/ 0723.264.311
● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25
6. Acoperis, tamplarie PVC Rehau, Sala- 0763.906.116
3. IMOBILIARE V¢NZÅRI  mander- Germania, Aluplast si Ramplast
de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare din 36. Amenajari apartamente, acoperisuri,
72. Echipa specializata in constructii,
antialcoolica, executam case la rosu/ cheie,
garduri, fose. Maxima seriozitate, calitate
● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91
aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie alu- glet, vinarom, rigips, gresie, faianta, par- ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80
Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 chet, tencuieli, zidarii, instalatii sanitare. garantata, 0721.412.434/ 0767.921.157
miniu- usi glisante 80- 100 euro/mp, ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02
Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele Rog seriozitate; 0764.154.065/ 73. ECHPA constructori Suceava, constru-
orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 0720.489.458 im case, vile Bucuresti si Ilfov, garduri baze, ● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00
Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/ bucata, tencuieli, anexe la rosu, 23 E/mp;
Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 glafuri interioare/ exterioare, 10 euro/m. Azi 37. Amenajari apartamente, tencuiala, 0740.975.825 ● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133
masuram, maine montam. Cautam colabo- glet, decopertari, rigips, lavabila, parchet,
Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 ratori in constructii, imobiliare, arhitectura; polistiren, faianta, instalatii electrice san- 74. Electrician acord asistenta tehnica si ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10
Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 0766.332.447/ 0724.678.252/ itare; 0773.323.123/ 0746.552.690 executie instalatii electrice, schimbat insta-
021.434.42.80 office@designperfect.ro; latii (cupru), reparatii, modificari, montaj ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62
Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 perfect.design4u@yahoo.com 38. Amenajari apartamente, tencuiala, tablouri electrice, corpuri iluminat, prize,
www.designperfect.ro glet, rigips, lavabila, parchet, polistiren, urgente. Seriozitate, calitate, garantie, pre- ● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10
Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 faianta, gresie, instalatii electrice sanitare; turi bune, 50 L; 0723.022.738 insta- ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153
7. Acoperisuri echipa constructii case- 0740.011.249/ 0773.323.123 latii_electrice70@yahoo.ro
4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI  vile, zidarii, tencuieli, sape, zugraveli,
faianta, instalatii sanitare, camine, rigips, 39. Amenajari interioare de calitate. Seri- 75. Electrician autorizat execut
● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44
placat polistiren, decorativa, ozitate si integritate. Cele mai mici preturi. rapid instalatii noi, reparatii sau ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00
Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 0767.782.653/ 0723.588.575 0724.203.209 inlocuire instalatii la apartamente,
Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 marianciocan67@gmail.com case. Montez tablou, sigurante,
8. Acoperisuri cu tigla metalica - prize, bransament. Garantie, exe-
Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 zincata, accesorii, dezapeziri, 40. Amenajari interioare Execut lucrari cutie rapida; 0722.400.497
Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 montari parazapezi, renovari inte-
rioare; 0721.519.781
de amenajari interioare-gresie, faianta, par-
chet, rigips, glet, tencuieli, zugraveli, insta- 76. Electrician autorizat execut lucrari
Oficii Po¿tale Bucure¿ti
Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 latii electrice si sanitare. mOfer calitate si complete. Schimbat instalatii noi pe cupru
Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 9. Acoperisuri la preturi de criza pt. seriozitate la preturi rezonabile; la case, vile, apartamente, 380/ 220/ 24 ● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59
firma de reconditionat si reparat 0728.924.374 danilie67@yahoo.com volti si impamantari; 0720.137.382
Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 acoperisuri. Rezolvam orice problema a ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27
acoperisului dvs. Sunati acum 15 {; 41. Amenajari interioare Executam pro- 77. Electrician execut instalatii electrice,
Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 0721.311.113 contact@reparatii-tabla- fesional: zugraveli, glet, faianta, gresie, tablouri 220-380 V, aplice, prize, case vile, ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40
Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 acoperis.ro parchet, gips-carton, slefuit, decopertari, apartamente. Convenabil; 0724.129.669 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81
tencuieli, vopsitorii, izolatii termice. Garan-
10. Acoperisuri profesionale Executam tam calitate! Executiile se fac mecanizat 78. Execut decopertare, faianta, gresie, ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03
5. AUTO, MOTO  invelitori cu tigla metalica tip Linda,
grosime 0,5 mm, tabla zincata, tigla ceram-
sau manual. 5 L; 0726.647.714/
0747.691.761 baciudumitru@hotmail.com
parchet, dem. ziduri, evacuare, mobila,
moloz, electrocasnice, preturi acceptabile; ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01
ica, dulgherii, glafuri, aticuri, sisteme de 0720.294.432
Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 preluare a apei, reparatii acoperisuri. 42. Amenajari interioare si exterioare: ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67
Motociclete, scutere, atv-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 0736.942.667 glet, rigips, faianta, gresie, parchet, 79. Execut finisaje interioare zugraveli,
betoane, tencuieli, terase din lemn, etc. 1 lavabila, gresie, faianta, tapet, parchet, usi ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14
Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 lovin.adrian08@gmail.com de montat, placari exterioare si decorativa;
L; 0785.783.390
0760.966.395 ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80
Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 11. Acoperisuri tigla Executam invelitori Fcu.construct@gmail.com
cu tigla metalica tip Linda, grosime 0,5 ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39
Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 mm, tabla zincata, tigla ceramica, dulgherii, 43. Amenajari interioare, echipa, gresie, 80. Execut gresie, faianta, plinta, instalatii
glafuri, aticuri, sisteme de preluare a apei, faianta, rigips, zidarii, tencuieli, sape, mon- sanitare-termice, reparatii capitale, glet, ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40
zugraveli, constatarea gratuita, negociabil;
6. MODÅ, FRUMUSEºE  reparatii acoperisuri, deszapeziri
acoperisuri. 0733.739.081
taj usi, parchet laminat, placari polistiren,
tavane false, tavane casetate, sanitare, 0737.193.111 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90
irimia.george08@gmail.com electrice, etc, 1 L; 0721.683.058 81. Execut poze ceramice alb, negru, ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96
Haine damå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 color si sculptez cruci, placi marmura, gran-
Bijuterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 12. Acoperisuri tigla metalica, montaj 44. Amenajari interioare, echipa, gresie,
it, mozaic, fier; 0720.294.432 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30
orice tip de tabla, tigla ceramica, opritori de faianta, rigips, zidarii, tencuieli, sape, mon-
Parfumuri, cosmetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 zapada, jgheaburi, burlane si alte acce- taj usi, parchet laminat, placari polistiren, ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77
82. Execut reparatii felinare, lumanari si
sorii, glafuri, placari polistiren, hidroizolatii, tavane false, tavane casetate, sanitare, pun geamuri, vopsesc, cauciucuri, felinare, ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62
Accesorii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 restaurari monumente istorice, reparatii de electrice, etc, 0733.750.814 noi avem vanzare; 0720.294.432
urgenta,garantie 5 ani la manopera, ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42
7. CASA ªI GRÅDINA  garantie 30 ani la materiale. Reducere
10%, mansardari, 0728.387.719
45. Amenajari interioare, gresie, faianta,
parchet, instalatii electrice. Lavabil, rigips,
reparatii, tigla metalica, jgheaburi, burlane,
83. Execut sapaturi apa, haznale, cavouri
inmormantari si orice fel sapaturi oriunde in ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85
Mobilå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 tara; 0720.294.432 ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95
13. Acoperisuri, executam mansar- polistiren; 0729.363.819
Termice, electrice, sanitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 dari asteriale, obisnuite si fluviale, 84. Executa lucrari finisaj. Interior exterior ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17
tigla metalica, lindab, reparatii de 46. Amenajari interioare, tapet, rigips, betoane garduri zugraveli instalati electrice
Textile, decora¡iuni interioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 urgenta; 0727.113.855 gresie, faianta, renovari generale, deranj si sanitare de calitate pretul se stabileste ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50
Unelte, scule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 minim, experienta si mentalitate occidenta- doar la fata locului, 0768.499.089
14. Acoperisuri, montam tabla tip la, garantie; 0732.523.255 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Lindab, zincata, cutata, cupru. Reparam 85. Executam avantajos tencuieli, gleturi,
orice tip de acoperis, montam parazapezi, 47. Amenajari interioare: gresie, faianta, zugraveli, polistiren, rigips, faianta, pavele ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08
reparam ferestre de mansarda, lucram si in
8. ELECTRONICE  weekend; 0727.605.649
parchet, glet, tapet, rigips, montez usi, etc.;
0761.436.960
(gresie, zidarie, renovari), calitate, seriozi-
tate, profesionalism. 0755.125.452
● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58
● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85
Telefoane, tablete, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 15. ACOPERISURI, MONTATOR 48. Amenajari locuinte gresie, faianta, 86. Executam forare puturi apa mica si
parchet, vopsitorii, zugraveli etc. Rog seri- medie adancime, asiguram debit apa, la ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85
Computere, laptopuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 TABLA, ACOPERIS TABLA LINDAB ozitate; 0724.276.041 cele mai mici preturi; 0763.181.900/
CU MATERIALE SI FARA MATERI- 0729.782.533 ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70
Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 49. Amenajari, accesibil zugrav particu-
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 ALE, TRANSPORT SI GARANTIE; lar, varsta 45 de ani, execut glet, lavabila, 87. Executare acoperisuri Acoperisuri ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81
0756.304.129 gresie, faianta, rigips, parchet laminat, tigla. Executam invelitori cu tigla metalica ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62
9. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE  16. Acoperisuri, reparam si jghe-
aburi, burlane, parazapezi, deza-
glafuri. Locuiesc in zona Bucur Obor. Tel.
dl. Vali; 0727.807.437
tip Lindab, grosime 0,5 mm, tabla zincata,
tigla ceramica, dulgherii, glafuri, aticuri, sis-
teme de preluare a apei, reparatii
● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70
Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 pezire si orice fel de reparatie de 50. Amenajari, faianta, gresie, glet, acoperisuri; 0736.942.667 lovin.adri- ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41
lavabil, sapa, tinci, rigips, curatat, glafuri, an08@gmail.com
Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 urgenta, inlocuire acoperisuri
tencuiala, apartament la gata in tara si ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54
total; 0733.117.789 88. Faianta, gresie, 17 L/ mp, glet 4 L/
afara; 0736.114.263 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41
10. AFACERI, DIVERSE  17. Acoperisuri, accesori cu tigla
metalica tip lindab, tabla zincata, 51. Amenajari, gresie, faianta, rigips,
parchet, sape, tencuieli, polistiren, vopsi-
mp, parchet 10 L/ mp, lavabil 3 L/ mp, ap.
600 euro 0724.641.540 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25
dulgherie, reparatii de urgenta,
Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 infiltratii acoperis, parazapezi si tori, tapet; 0720.806.022 89. Faiantari si zugravi, cautam lucrari, ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46
seriozitate; 0745.862.135
Echipamente, utilaje, scule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 dislocari turturi, reduceri intre 5-
52. Amenajari, zugraveli, gresie, faianta, ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92
15%. 0733.345.157 90. HIDROIZOLATII, execut lucrari de
Utilaje agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 parchet, glafuri. Reducere pensionari, ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51
18. Acoperisuri, sarpante, tigla someri; 0730.727.838 hidroizolatii cu membrane bituminoase pro-
Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 metalica, ceramica. Mansardari la fesionale pentru terase de bloc, hale, fun- ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15
Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 cheie, mici reparatii, lucrari si in 53. Apometre, calorifere, montaj, sigilari, datii, balcoane, garaje etc, execut si
provincie; 0721.610.022 reparatii, instalatii sanitare in cupru, reparatii: inlocuire guri de scurgere aera- ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 polipropilena, autorizat, garantie; toare, seriozitate 0740.075.174
19. Acopersiuri reparatii, reparam orice 021.332.39.36/ 0722.141.866 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60
91. Instalatii sanitare, reparatii centrale
tip de acoperis, ferestre de mansarda gen termice, instalatii electrice. 0725.014.974 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75
ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . .47, 48 Velux, parazapezi, inlocuim tigle ceramice
etc.; 0741.367.038
54. ARHITECT birou. Intocmim docu-
mentatii complete pentru obtinerea autor- 92. Instalator A-Z montez inlocuiesc tevi ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44
izatiei de construire (locuinte si extinderi). cupru - PPR, centrale, calorifere, boiler,
20. Alpinism execut deszapeziri, placari Arhitectura, instalatii, rezistenta, 3D, studiu obiecte sanitare, robineti, baterii, apometre,
● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86
polistiren, reparatii fatade, montare, geo si detalii de executie conform legislati-
reparatii si vopsitorii, tabla, jgheaburi, atiei. 5 {; 0735.561.543 0746.243.411 ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00
burlane, hidroizolatii, zugraveli scari de cristian_isp@yahoo.com www.proiecte- 93.Instalator accesibil autor- ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69
bloc, instalatii sanitare; 0744.372.095 pac.ro
izat execut instalatii san- ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05
21. Aluminiu, tamplarie PVC Rehau, 55. Arhitect proiecte de case la preturi itare - incalzire: apometre,
Salamander - Germania, Aluplast si Ram- variabile dupa necesitati si posibilitati; boilere, wc+rezervor, cab- ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95
plast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare 0768.338.140 www.proiectesimple.ro
din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie ine dus, centrale, robineti, ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29
aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, 56. Arhitect autorizat proiecte personal- tevi sparte, calorifere, des- ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00
jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele izate, extinderi - mansardari, blocuri, hale, fundari, scurgeri si coloane
orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior avize, expertize, PUD - PUZ, autorizatie subsol; 0724.600.234/ ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35
15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, construire; 0733.229.070
glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi 0769.856.694 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32
masuram, maine montam. Cautam colabo- 57. Arhitect autorizat si echipa de spe-
ratori in constructii, imobiliare, arhitectura; cialisti, realizam proiecte civile, industriale, 94. Instalator autorizat apometre, ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43
0766.332.447/ 0724.678.252/ personalizate, adaptate la forma terenului. aragazuri - 80 L, centrale termice, calorifere
Obtinem si avize; 0724.276.506/ - 100 L, robineti - 30 L, baterii - 60 L, wc + ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02
021.434.42.80 office@designperfect.ro/ bazin - 100 L, obiecte sanitare, senzori
perfect.design4u@yahoo.com 021.778.58.60
gaze; 0766.257.867 ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55
22. Aluminiu, acoperis, tamplarie PVC 58. AUTORIZATII constructii, executie,
95. Instalator autorizat instalatii
● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92
Rehau, Salamander - Germania, Aluplast arhitectura, rezistenta, certificate de urban-
si Ramplast de la 30 Euro/mp. Rulouri ism, avize (ISU, Enel, Apa), expertize sanitare si termice, reparatii, mon- ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07
MLPTL/ reamenajari case vechi/ spatii tez cada, chiuveta, wc, calorifere,
exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp,
comerciale, reclame led, bannere si orice obiecte sanitare. Garantie, ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46
tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 executie rapida; 0722.400.497
euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, steaguri stradale, 3 {; 0748.109.092 ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54
jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete office@citymediagroup.ro www.citymedia- 96. Instalator autorizat non-
interior 15 euro/mp, plase insecte 10 group.ro
euro/bucata, glafuri interioare/ exterioare stop execut: instalatii san- Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov
10 euro/mp. Azi masuram, maine montam. 59. CADASTRU si intabulare + Certificat itare, cazi, chiuvete,
Cautam colaboratori in constructii, imobil- energetic. PFA Aurora Marin, executa wc+rezervor, apometre, ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI
iare, arhitectura; 0766.332.447/ lucrari de cadastru si intabulare + certifi-
boilere, robineti, tevi ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA
0724.678.252/ 021.434.42.80 care energetica la cele mai mici preturi, in ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA
Bucuresti si Ilfov, 1 {; 0769.681.661/ sparte, desfundari sifoane,
23. Amenajam apartamente, case, 0724.218.215 cadastrubuc@gmail.com scurgere - canale; ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA
asiguram consultanta si materiale 0733.722.294/ ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI
60. Cadastru si topografie in Bucuresti si
la preturi mici, transport gratuit.
Ilfov expert autorizat ANCPI execut lucrari 0724.427.666 ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI
Sunati inainte de inceputul
lucrarii, castigati timp si bani; de cadastru si intabulare apartamente,
0722.400.497 terenuri, constructii, planuri de situatie,
intarusari, avize OCPI, servicii diverse,
97. Instalator bun si ieftin, sanitare, ter-
mice, gaze, 0756.268.135/
Oficii Po¿tale din ¡arå
24. Amenajam apartamente, case, consultanta. Seriozitate, 350 L; 0733.245.280 wenemil3@yahoo.com ● BRAªOV . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . .Str. N. Iorga nr. 1
glet, lavabila, gresie, faianta, par- 0730.580.379 98. Instalator particular autorizat Montez
chet, rigips, instalatii electrice si ing.georgescu@gmail.com
si repar instalatii; sanitare, termice, ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . .Str. Corbului nr. 3;
sanitare. Executie rapida, calitate . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . .Str. Soveja nr. 39
garantata; 0722.400.497 61. Cadastru, intabulare (apartament canalizari si gaze. Factura si garantie pen-
250 lei), terenuri, constructii noi, dezlipiri, tru lucrarile efectuate. 0722.883.229 ● CRAIOVA . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . .Str. Unirii nr. 54;
25. Amenajam apartamente, case, actualizari, energetic, siguranta, urgente; catrinamariusdragos@gmail.com
. . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . .Calea Bucure¿ti nr. 46
rigips, pereti despartitori, scafe 0722.278.432/ 0763.926.456 99. Instalatori, angajam 10 instalatori
forme deosebite, plafoane case- calificati si pentru sanitare si termice. Con- ● GIURGIU . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . .Str. Mircea cel Båtrân nr. 18;
tate. Executie rapida, calitate 62. Cadastru, intabulare, topografie per- . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . .ªos. Bucure¿ti Bl. 205;
garantata; 0722.400.497 soana fizica autorizata ANCPI execut tract de munca. Relatii la tel. 2.000 L;
lucrari de cadastru, intabulare si topografie 0722.296.686 instalatii.hit@gmail.com . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10;
26. Amenajam apartamente, gresie, la preturi accesibile in timp cat mai scurt . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . .Str. Republicii 5A;
100. Meserias Amenajari de calitate: gre- . . . . . . . . . .- Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . .Comuna Cålugåreni;
faianta, rigips, parchet, glet, vinarom, sape, 250 L; 0740.070.683 ionut@colpos.ro sie, faianta, zugraveli, tapet, parchet, glafu-
usi, sanitare-electrice, polistiren; ri, polistinen, particular. Pret negociabil; . . . . . . . . . . .- Oficiul Crevedia Mare, . . .Comuna Crevedia Mare;
0721.237.913/ 0763.667.515 63. Case la rosu sau la cheie, material +
0723.654.339 dianamagher@gmail.com . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i;
manopera sau numai manopera, variante . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele;
27. Amenajam apartamente, case, regie proprie sau pe firma, preturi corecte 101. Meserias zidar, zugrav, faiantar, par-
zugravelie, rigips, glet, lavabil, gresie, in functie de proiect, Bucuresti si in tara; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . .Comuna Izvoarele;
chetar Echipa completa formata din zidar, . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . .Calea Bucure¿ti 70;
faianta, parchet, tencuieli, tapet, decoper- 0786.290.639/ 0732.945.313 durable- zugrav, faiantar, parchetar, meserias, ame-
tat, arcade, scafe, glafuri, sanitare; mansion@gmail.com constructii.durable- najari interioare. Executam lucrari de ame- . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Roata de Jos, . . . . . .Comuna Roata de Jos;
0764.926.877 mansion.com najari si finisaje interioare la
cheie.0765.514.552 10 L; 0765.514.552 ● IAªI . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . .Str. Cuza Vodå nr. 3;
28. Amenajam si renovam apartamente, 64. Case la rosu, la cheie, renovari . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 8, . . . . . .Str. Costache Negri nr. 64
case, vile la rosu, la cheie, reparatii, apartamente; 0733.795.166 102. Meseriasi in constructii amenajam
zugraveli, lavabila, vopsit, rigips, scafe, case la cheie; 0728.267.017 . . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8;
tapet, gresie, parchet, mocheta, izolatii, 65. Confectii metalice, executam orice . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . .Sos. Nordului nr. 2;
cnsolidari, instalatii electrice, sape, tocarie, tip de confectii metalice. Rugam maxima 103. Meseriasi constructori, amenajam . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 6, . . . . . . . . . . . . . .Str. Postei nr. 75;
placari polistiren, structuri metalice, deco- seriozitate; 0720.566.946/ 0763.860.614 case la cheie; 0728.267.017 ● PLOIEªTI . . .- Oficiul Po¿tal nr. 7, . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6;
partari; 0720.372.500/ 0769.980.393 . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 10, . . . . . . . .Bd. Republicii nr. 102;
66. Constructii case vile, garduri, reno- 104. Mesteri seriosi, construim si amena-
29. Amenajam si renovam case, vile, vari de orice fel, case din lemn, casute de jam case; 0745.862.135 . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 11, . . . . . . . . . .Aleea Chimiei nr. 6;
apartamente, spatii comerciale, reparatii vacanta, amenajari curti pavele, gazon, loc . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 12, . . . . . . .Str. Malu Ro¿u, nr. 101;
zugraveli, lavabila, vopsit, tapet, rigips, gre- de joaca copii, plantat pomi fructiferi, plan- 105. Montaje usi interior simple 50 Lei . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 13, . . . . . . . . . .Bd. Bucuresti nr. 24;
sie, mocheta, izolatii, consolidari, sape, tat brazi, flori, magnolii etc. Oferim inclus bucata, metalice 120 Lei bucata, parchet . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 14, . . .P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2
placari polistiren, electrice, decopertari; servicii de proiectare urbanism in toata laminat, mobila, termopane, tamplar Con-
0736.470.788/ 0769.980.393 tara. Bonus 25 ml gard; 0765.213.837 stantin; 0767.180.306/ 0736.590.172 ● TIMIªOARA .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . .B-dul Revolu¡iei nr. 2

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


30 ianuarie 2017 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 3
PRESTÅRI SERVICII 
106. Montam usi, parchet, pretul la 5. Agenti de paza curs autorizat de califi- 26. Atractiva, discreta, atenta la cerin- 54. Decebal, bruneta 20 ani, 1.70 cm, 88. Iulia, am revenit, bruneta 30 de ani, 123. Massage for ladies. Tanar foarte
intelegere; 0748.677.586 care profesionala si obtinere atestat. Rapid
si avantajos 250 L; 0728.309.675
Masaj tele tale, ofer domnilor manierati masaj
tantric la domiciliul meu. Ofer si cer seriozi-
ofer masaj de relaxare la domiciliul meu.
Discretia si curatenia sunt calitati ce ma
ofer masaj de relaxare la domiciliul meu,
zona Dristor, Mc Donald's. 60 L;
prezentabil, 28/1.80/80, dotat fizic, psihic
emotional, atragator si carismatic. Ofer
107. Montez raschetez, paluxez, toate tate maxima, igiena, 150 L; reprezinta. 100 L; 0724.251.988 Catali- 0731.642.658/ 0743.343.469 masaj de calitate sexului frumos. Rog bar-
tipurile de parchet clasic, laminat si 6. Amenajam apartamente, lavabila, 1. 13 Septembrie, memoreaza numarul 0729.274.462 cautcolega@yahoo.com na.escort@yahoo.com batii singuri sa se abtina, 200 L;
dusumele, la preturi accesibile; glet, faianta, gresie, tapet, parchet, lam- meu si vino la mine intre 11-20, iti ofer 89. Jovial Place Masaje profesionale 0724.962.115
0745.858.495/ 0733.764.503 briu, reparatii glafuri; 0723.342.507/ relaxare, masaj, detin locatie curata, sunt 27. Baiat masaj de relaxare si anticelulitic. 55. Deny, 23 ani Poze reale 100%, stilata incepand de la 80 ron-h. Te asteptam sa
0762.352.156 draguta, satena, ten alb, o prezenta placu- Pentru doamne, domni si cupluri serioase, si selectiva te astept pe tine la un masaj de experimentezi placerea unui masaj asa 124. Maya 19 ani noua in zona bruneta,
108. Parchetar experienta 25 ani, mon-
numai la domiciuliu dumneavoastra. Intre relaxare si intretinere corporala, la domicili- cum nu ai visat, 80 L; 0763.581.129 cu mult bun simt, ofer masaj de relaxare
tez parchet laminat, clasic, stratificat, repar ta. Locatie situata stradal, acces usor, par- ul meu discret si curat, domnilor ce stiu sa domnilor in locatia mea. Locatia se afla in
7. Atestat predau lectii de chitara. care. 60 L; 0720.784.750 orele 18:00 si 22:00. Seriozitate, incredere
parchet, sfaturi cumparare, transport. Deplasare la domiciliu. 25 ani de experien- aprecieze calitatea nu cantitatea. Unirii 90. Karina, doamna stilata , cu bun simt Drumul Taberei 3 minute de Mall Plaza,
0762.271.242 si respect. Nu raspund la numar privat, 70 200 L; 0726.169.003 ofer masaj de relaxare domnilor manierati 100 L; 0729.044.525
ta. English speaker. Bucuresti si imprejuri- 2. Acum bucura- te de un masaj profe- L; 0724.101.787 si cu bun simt ce pun pret pe calitatea ser-
109. Parchetar maistru execut lucrari de mi; 0773.934.678 sional complex calitate, masaj total de viciilor nu pe cantitate. Locatie curata si
56. Doamna 33 ani, fotografii reale, te 125. Monica 34 de ani. maseuza cu
parchet clasic, masiv, montat, raschetat, relaxare, tonifiere, cervical, Shiatsu, pre- 28. Bianca d-na matura, ofer masaj de invit intr-o locatie centrala pentru o ora de discreta. Decebal, 300 L; forme senzuale, comunicativa si foarte
8. Cadru didactic cu experienta, sopunctura, reflexo, recuperare medicala,
paluxat, asigur materiale, transport; ofer ajutor scolar, elevi 6-10 ani, relaxare la domiciliul meu.Zona pante- relaxare intr-un ambient intim si placut, 0734.504.862 atenta cu tine domn generos. Te astept
0724.868.143 franceza, romana, matematica si ii
sauna, ultrasunete, diode curent galvanic limon, delfinului. 40 L; 0723.498.992 Unirii. 100 L; 0763.932.004 intr-un ambient discret pentru a te relaxa
insotesc pe micuti la evenimente; laser. Nu ofer sex 100 L; 0721.346.571 91. Karla, bruneta slim, 25 de ani, te cu un masaj de relaxare. Titan Auchan, 60
110. Persoana fizica autorizata montam, 29. Bianca, zona Unirii, ofer masaj de 57. Doamna 39 ani ofer masaj de astept in locatia mea pt. un masaj de L; 0733.723.325
raschetam, paluxam parchet clasic si mod- 0726.254.817 3. Adina, bruneta, inalta invit domni relaxare la domiciliul meu, domnilor gen- relaxare, cervical, intretinere corporala, relaxare asa cum doresti. Pozele imi
ern. La cerere asiguram si materiale afer- manierati in compania mea intr-un cadru erosi care stiu sa se respecte, 150 L; domnilor care vor sa scape de stresul apartin 100%. Zona Costin Georgian 70 126. Nirvana Massage, sase domnisoare
ente; 0726.470.583 9. Curs cosmetica acreditat, cadou curs adecvat unei ore de masaj de relaxare si L; 0784.699.923
make-up curs de calificare cosmetica 0737.915.556 cotidian. Exclus sex. Zona Calea va astepta la Nirvana Massage sa va
erotic, locatia mea se afla in zona centrala, Vacaresti, P-ta Timpuri Noi 50 L; aduca pe culmile extazului. Fantezia, sen-
111. Placari poliester la gata, zugraveli, acreditat ANC + cadou un curs de 5 zile asigur toate conditiile si discretia, 09.00-21, 30. Blonda deosebita Unirii, garantez pt. 0784.516.093 92. Katy, bruneta, atenta cu tine locatie zualitatea, arta masajului erotic si limbajul
glet, decorativa, pret/mp 25 L; intensiv de machiaj. Materiale si suport de 200 L; 0765.869.290/ 0733.709.046 de lux, ofer masaj complet, garantez igiena trupului maseuzelor va vor oferi o experi-
0734.874.473 curs gratuite. Incepem in decembrie. Mai fotografii, ma poti gasi intre 10am-18pm, si seriozitate. Sunt o persoana sociabila,
doar la mine acasa, nu ma deplasez, merg 58. Doamna 39 ani, ofer masaj de enta de neuitat. 170 L; 0764.585.331/
sunt 2 locuri ramase 1.300 L; 4. Adorabila, calda si pasionala, vino sa relaxare, cervical si intretinere corporala, educata, ma adresez persoanelor cu bun 0721.904.419 masaj.nirvana@yahoo.com
112. Placi, soba teracota si caramida 0736.183.329/ 0736.183.329 ate- la sala, ingrijita, am fotografii recente din simt, 300 L; 0736.137.686 katy-
te alint doamna matura, 46 de ani, atenta locatie, 170/53/26 ani, varsta reala, 200 L; zona Calea Vacaresti, p-ta Timpuri Noi.
intreaga, vand; 0720.294.432 lieruldemachiaj@gmail.com la dorintele dvs. va ofera clipe de relaxare, Exclus sex. 50 L; 0784.516.093 black2016@gmail.com 127. Noua in zona, ofer masaj de relaxare
0720.131.473
113. Renovari apartamente, amenajari masaj erotic body nud, cu uleiuri parfumate 93. La hotel sau la tine. Buna ofer masaj
corporal, te astept sa-ti arat cele mai
10. Curs de make-up acreditat ANC si 59. Doamna 41, stilata si educata, calma ascunse fantezii, vino sa te convingi, 100
apartamente Societatea noastra executa: recunoscut la nivel international. Materiale pe tot corpul plus alte surprize. Intimitate. 31. Blonda draguta si finuta Roxana, 25 de relaxare doar la domiciliu tau sau la
Posibil si la tel. Seriozitate 100 L; si rabdatoare ofer masaj de relaxare cu L; 0763.543.755
renovari apartamente, zugraveli interioare, si suport de curs incluse in pretul cursului. de ani, ofer servicii de masaj la domiciliul uleiuri aromatice, domnilor ce stiu sa apre- hotel, doresc sa va ofer 1 ora de masaj,
glet, instalatii sanitare si electrice, montaj Reducere 10% din pretul cursului daca te 0729.679.746 meu, zona Obor, 60 L; 0736.342.097 cieze frumusetea maturitati. 10-21. speak english. 300 L; 0760.594.595
faianta si gresie, montaj parchet, montaj 128. Noua in zona, poze reale, cu o expe-
tapet, etc. Pentru mai multe detalii. 1 L; inscrii pana la sfarsitul lunii 1.250 L; 5. Alege un masaj adevarat, de calitate 0757.383.639 rienta in arta masajului terapeutic, dis-
0736.183.329 32. Blonda finuta finuta, manierata, ofer 94. La tine sau la hotel, miniona ofer
0727.214.333 Alege calitatea la un masaj realizat de o d- masaj de relaxare, corporal. Ma caracter- masaj de relaxare la domiciliul tau, mai cretie, igiena, atmosfera placuta, detalii la
atelieruldemachiaj@gmail.com 60. Doamna finuta, draguta, manierata, telefon, bulevardul Unirii, rond Alba Iulia,
masterconstructdesign@yahoo.com na tehnician maseur, prin relaxare, toni- izeaza domni cu bun simt, pretind dis- sexi ofer domnilor manierati masaj, multe detalii la tel., 100 L;
fiere, terapeutice, shiatsu, reflexo, sauna, 0737.357.712 100 L; 0720.585.634
114. Renovari apartamente, vile, hoteluri, 11. Curs de masaj la doar 500 lei. Curs de cretie, bd. Unirii, Vitan rond Alba Iulia, 200 momente de extaz maxim satisfactie totala
masaj somatic acreditat ANC si recunoscut aparate recuperare medicala si slabit, L; 0736.645.038 zona Unirii, igiena, discretie maxima, rog
puncte sanitare si bucatarii de la zero, curatenie, Crangasi. Nu fac sex. 99 L; 95. La tine sau la hotel, Alex, vin sa iti ofer 129. Noua pe site matura 40 ani ofer
punem gresie, faianta, rigips, parchet lami- international. Veti invata masaj de relaxare, seriozitate, 100 L; 0799.254.728 masaj sportiv si reflexogen, domnilor care
0731.515.140 33. Blonda naturala, Unirii, Vitan, Poze un masaj relaxant. Suna-ma nu vei regreta
nat, lavabila, glet si lucrari stucco anticelulitic si sportiv. Durata curs 8 sapta- 200 L; 0762.677.757 stiu sa aprecieze calitatea. Zona Tineretu-
mani, materiale si suport de curs oferite reale. Alina 24 ani, 165 m, 55 kg, supla. Te 61. Doamna matura 47 ani, sunt singura, lui, Cal. Vacaresti 0785.183.466
veneziano deosebit. 0726.545.422/ 6. Alex, maseur barbat 33/180/95 ofer plinuta si te astept la un masaj reconfortant
0734.941.655 mariapirvu@yahoo.com gratuit, 500 L; 0736.183.329 ate- masaj de intretinere si relaxare, body invit in locatia mea pentru a-ti oferi o sedin- 96. La tine sau la hotel. Masaj, la tine sau
lieruldemachiaj@gmail.com ta de masaj de relaxare cu ulei parfumat. I menit sa-ti relaxeze tot corpul. Piata 130. Noua pe site, buna numele meu este
masaj erotic corp la corp, tantric si senzual, Romana, 40 L; 0721.901.615 la hotel. Daca te tenteaza un astfel de joc,
REPARATII ACOPERISURI,
115. pe masa de masaj sau in pat. La mine speak english, 100 L; 0734.584.673 nu trebuie sa cauti in agenda de telefon si Andra si te astept la un masaj de relaxare
12. Cursuri actorie Din 14 ianuarie 2017, nici sa faci apel la imaginatie, suna-ma, in locatia mea. Pentru mai multe detalii
JGHEABURI, BURLANE, TABLA sambata si duminica, incepe un workshop zona Piata Romana sau la tine, 22 {; 34. Blonda si o bruneta oferim servicii de 62. Doamna matura Masaj de relaxare cu astept telefonul tau. 100 L;
0772.734.011 o experienta in arta masajului terapeutic, 200 L; 0760.422.560
ZINCATA, DULGHERIE SI ORICE TIP prelungit de teatru pentru amatori care se masaj de relaxare, body senzual erotic, 0745.418.130
va desfasura pe durata a doua luni organi- relajateyadelgaza@gmail.com intr-o ambianta placuta si discreta, discretie, igiena, prosoape curate, dis- 97. Larysa, 32 de ani, masaj terapeutic Andracristina252015@gmail.com
DE REPARATIE; 0731.565.883 zat de compania de teatru Don Imago, 7. Alexa 30 de ani, masaj, blonda inalta evadeaza din stresul cotidian si rasfata-ti
cretie, atmosfera placuta, detalii la telefon,
bulevardul Unirii, rond Alba Iulia, 100 L; profesional de intretinere si relaxare. Poze
600 L; 0751.176.117 andra.negules- trupul cu un masaj de calitate, cu uleiuri reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul 131. Nu ezita sa ma conctactezi ofer clipe
116. Reparatii orice tip, reparatii urgente 176/56/30 ani, locuiesc singura in zona 0748.405.863 Doamnei aproape de Obor, 60 L; de rasfat intr-un cadru intim domnilor stilati,
cu@gmail.com foarte centrala. Ofer momente speciale, parfumate, prog. 8/20 100 L;
tigla metalica, jgheaburi, burlane, indepar- 0753.582.782 intr-o locatie centrala de lux unde igiena si
tam turturi, gheata, aruncam zapada de pe masaj de relaxare intr-o atmosfera pri- 0722.778.013/ 0760.472.427 Safary- 63. Doamna matura singura in locatie discretia ma reprezinta. Daca doresti ceva
13. Cursuri calificare 100 meserii: alimen- masaj@yahoo.com ofer masaj erotic si de relaxare, zona cen-
casa, tabla zincata; 0745.812.723 tatie, turism, constructii, auto, infru- etenoasa si calda. Sunt frumoasa, foto 98. Marra, selecta, open minded (1.70 deosebit, masaj, 100 L; 0774.003.517
recente, 200 lei o ora, 200 L; trala. Mai multe detalii la fel 100 L; m/59 kg/35 ani), discretie, bun simt si pasi-
117. Rigipsari, faiantari, buna ziua, cau- musetare, SSM, PSI, ANRE, certificate 35. Blonda supla, senzuala 36 de ani te 0754.852.825
Ministerul Muncii. www.fundatiaapt.ro; 0721.950.521 une. Materializate intr-un masaj sweet 132. Oana, matura discreta, mereu cu
tam lucrari la blocuri, case si hale.Experi- invit la un masaj profesional la mine acasa, touch memorabil. Pansament pt. trup si zambetul pe buze te astept la un masaj
enta in dom rigipsului, al gresiei si faiantei, 0744.437.105/ 0784.238.728 8. Alexandra, roscata, ofer masaj de intim si discret, blv Nerva Traian, poze din 64. Doamna matura 45 ani, ofer masaj de total de relaxare la domiciliul meu discret si
calitate domnilor maturi, civilizati, minim 30 suflet (b-dul Magheru, Romana) 200 L;
zdariilor si nu numai. Detin scule si trans- relaxare domnilor generosi. Mai multe apartamentul meu, 100 L; 0799.664.040 curat Unirii, Zepter, 50 L; 0726.741.996
port. Putem lucra la privati dar si la firme 14. Cursuri de calificare ca electrician, 0728.890.998 ani. Rog si ofer maxima igiena, discre?ie,
sudor, instalator, coafor, cosmetician, detalii la telefon. Titan, 60 L; seriozitate. Pozele mele. 100 L;
mai mari. 0728.938.341 0735.232.246 99. Marra, selecta, open minded, (1.70 133. Promotie, masaj erotic vip fantezie,
glodeanu.ionut84@yahoo.com bucatar, ospatar, etc., organizate de FEG 36. Blonda, poze reale, 1.70 m, 55 kg. Cu 0723.241.753 m, 59 kg, 35 de ani), discretie, bun simt si joi orele 12-23 la Noblesse Unic, masaj
Education la sediul din Bucuresti, str. 9. Alice Te astept intr-o locatie discreta si experienta, in arta masajului de relaxare. pasiune, materializate intr-un masaj sweet relaxare, body si erotic, plus diverse fan-
118. Sobar specialist execut sobe, semi- Caderea Bastiliei nr. 58, lateral, in spate la Pretind discretie, totala si igiena Detalii la 65. Doamna matura, ofer masaj Masaj cu touch memorabil. Pansament pt. trup si tezii: striptease, lap-dance, erotic show,
nee, reparatii, scuturat cosuri; ASE. www.feg.ro 0756.876.091 curata pentru un masaj de relaxare si toni- o doamna matura, stilata, atenta la dorin-
fiere a trupului si sufletului. Unirii, Zepter. tel. Rond Alba Iulia, Unirii, Vitan. Nu suna suflet, (B-dul Magheru, Romana), 200 L; foot-fetish, dominare, latex outfit, 220 L;
021.221.66.99/ 0745.991.298 inutil. 70 L; 0764.359.908 tele tale, detalii la telefon, 100 L; 0799.664.040 0727.148.861 www.private-massage.ro
15. Cursuri de masaj, cosmetica si make- 50 L; 0725.134.038 0735.956.510
119. Tamplar bun, reparam usi, iale, gea- up. Blue Class iti pune la dispozitie cursuri 37. Blonda, Stefan cel Mare, Obor, buna, 100. Masaj Tanara bruneta , dulcica si 134. Pustoaica, 19 ani, te astept la un
muri, mobila, mutari mobila, montam usi, de calificare acreditate ANC in domeniul 10. Alice, doresti sa petreci momente de 66. Doamna, Masaj cu finalizare,elegan-
rasfat alaturi de o domnisoara dulce si finu- ofer masaj de relaxare intr-o locatie intima atenta la dorintele tale, te invit in locatia masaj de relaxare si multe alte surprize
parchet, mobila etc.; 0737.174.755/ masajului, machiajului sau cosmeticii. ta,discretie si alte servicii central ,poze mea sa te rasfat asa cum iti place.Mihai placute. Sunt o fire foarte calma si mereu
0746.893.026 Materiale si suport de curs incluse in pret. ta te astept pentru un masaj de neuitat. si discreta, de la Stefan cel Mare, intre reale,Unirii Alba Iulia100 sed 70 L;
Pentru mai multe detalii te astept la un Obor si Lizeanu, pozele sunt ale mele, pro- Bravu (Dimitrov). 60 L; 0734.197.401 zambitoare. Pozele imi apartin in totalitate.
Diplome acreditate ANC, 1 L; 0743.659.781 Te astept sa ne cunoastem. Eroii Revolu-
120. Tamplar, execut mobila de orice tip, 0736.183.329 telefon. Garantez momente unice, 100 L; gram 10:00-20:00, te astept. 100 L; 101. Masaj de exceptie. Buna, eu sunt
personalizata, la domiciliul clientului si 0731.402.818 0733.254.720 67. Doamna, 38, eleganta, discreta, ofer tiei, 100 L; 0720.014.632
atelieruldemachiaj@gmail.com Andreea si vreau sa-ti ofer niste momente
reparatii mobilier vechi; 0752.593.799 masaj de relaxare, singura in locatie, poze de relaxare pe care nu o sa le uiti. Te 135. Pustoaica, 20 de ani amabila si
16. Cursuri de masaje si reflexoter- 100% reale. Bulevard Dimitrie Cantemir, astept la mine acasa, dar ma deplasez si sociabila, te invit in locatia mea sa iti ofer
121. Termopane Rehau, Salamander - apie, zile lucratoare 10:00-13:00/ Budapesta, Tineretului, nu rasp la nr privat. la tine sau la hotel. Provoc dependenta!
Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 Program l-v: 10-20/21. S: 10-14/16, 100 un masaj special, bun, de calitate. Mai
21:45-23:45; 0730.726.780 60 L; 0723.521.720 multe detalii la telefon. Drumul Taberei.
euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de L; 0767.752.256/ 0730.967.399
la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi Oana 70 L; 0761.991.212
17. Cursuri de microblanding acreditate 102. Masaj de relaxare si tonifiere. Buna
glisante 80 - 100 euro/mp, jaluzele verti- ANC. Curs de dermopigmentist acreditat 68. Doamna, matura ofer masaj de Ana ma numesc am 24 de ani. Te astept la 136. Rasfat total blonda 1.70 m, 55 kg,
cale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de relaxare si masaj erotic. Totul fara graba, mine pentru un masaj de relaxare. Singura
la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, anc- veti invata microblanding si micropig- discretie si amabilitate din partea mea, pre- slim, ofer masaj de relaxare totala, detalii
mentare.Durata 2 luni de zile- pret 1.390 in locatie, 50 L; 0762.172.734 la tel: bulevardul Unirii, rond Alba Iulia
plase insecte 10 euro/bucata, glafuri inte- fer domni manierati, mai multe det la tele-
rioare/exterioare 10 euro/m. Azi masuram, euro. Materiale si suport de curs incluse in fon, 60 L; 0730.771.006/ 0730.771.006 garantez revenirea 100 L;
pret.Diploma acreditata, 1.390 {; 103. Masaj de relaxare totala la domiciliul 0735.392.073
maine montam. Cautam colaboratori in meu, zona Tineretului, pentru mai multe
constructii, imobiliare, arhitectura. 0736.183.329 69. Doamna,39 ani ofer masaj de detalii, suna-ma 60 L; 0760.839.801
0766.332.447/ 0724.678.252/ atelieruldemachiaj@gmail.com 137. Reduceri intre 50% si 75% salonul
relaxare cervical si intretinere corporala. Happy End vine in sprijinul tuturor clientilor
021.434.42.80 office@designperfect.ro/ Zona Cal.Vacaresti, P-ta Timpuri Noi. 104. Masaj de vis, maseuza profesionista,
perfect.design4u@yahoo.com 18. Cursuri ISCIR, stivuitorist, fochist, Exclus sex, 50 L; 0784.516.093 atat vechi cat si noi. Vino cu un prieten la
ofer masaj de relaxare, capilar si aromater- masaj si ai reducere de 50%, daca vii cu 2
www.designperfect.ro macaragiu, masinist pod, operator GPL, apeutic, intr-un cadru intim si discret, unde
imbuteliator, prelungire autorizatii; 70. Domn matur, serios, 48 ani, ofer prieteni, ai 75% reducere la masajul stan-
igiena si romantismul ma reprezinta. 150 dard. 120 L; 0728.623.454
122. Termopane Germania, la pret de www.fundatiaapt.ro; 0784.238.728/ masaj special de relaxare totala, rasfat, L; 0727.208.524
fabrica, montaj si transport gratuit; 0744.437.105 igiena si discretie unei doamne generoase,
0721.511.311/ 0761.152.130 138. Relaxare totala Buna numele meu
rog seriozitate, astept mesaj; 105. Masaj Dristor, te astept la mine pen- este Ioana, am 20 de ani, 1.68 m, 50 kg, te
19. Engleza, meditatii, atractiv, conversa- 0769.460.595 tru un masaj revigorant 100 L;
123. Termopane Rehau la pret de produ- tie, toate varstele, sector 2-3; 38 L; invit la mine pentru un masaj de relaxare
cator, rulouri, jaluzele, plase insecte, mon- 0765.024.344/ 0784.691.818 totala, 100 L; 0721.554.751
0720.460.526 71. Draguta, Ana, noua in zona, 23 de
taj/demontaj gratuit; 0727.881.274/ ani, finuta, draguta, ofer o ora masaj ter- 106. Masaj erotic si placere, maseuze noi
0722.583.314/ 0765.815.592 20. Engleza, meditez engleza sau ajut la 139. Relaxare, discretie, singura, doam-
apeutic si de relaxare intr-un ambient pla- Te invitam sa traiesti o experienta de care na matura, 35 ani, iti ofer masaj reconfort-
efectuarea temelor. Numai elevi si in sec- cut, mai multe detalii la telefon, discretie, fiecare barbat merita sa aiba parte cel ant sau tonifiant (personalizat dupa prefer-
124. Tigla metalica, executam acoperise torul 4 30 L; 0731.602.140/ igiena, locatie lux, 50 L; 0761.053.553 putin o data in viata. Scopul nostru este
din tigla metalica tabla zincata tigla cerami- placerea si satisfactia ta. Te asteptam, inte) si alte surprize placute, discretie, sin-
ca dulgherie parazapezi vopsitori 0731.602.140 persidacraciun@yahoo.com gura. Detalii la telefon, 170 L;
72. Dristor 2, vino sa te relaxezi intr-un 150 L; 0731.398.991/ 0751.770.600
acoperise reparatii de urgenta deplasare 21. FEG Education organizeaza cursuri de ambient placut, ofer masaj de relaxare, salonsweettouch@yahoo.com 0726.925.608
gratuita in toata Romania reducere 15% specializare: tehnician energetician/ electri- detalii la telefon, 70 L; 0785.039.887
www.reparacoperis.com 0761.777.733 nikodulce592@yahoo.com 107. Masaj erotic, masaj senzual si 140. Rond Alba Iulia te astept pentru un
reparacoperis@gmail.com cian, contabil, inspector resurse umane masaj de relaxare pe placul tau, 40 L;
etc. la sediul din Bucuresti, str. Caderea jacuzzi pentru domni ce stiu sa aprecieze
73. Dristor, buna, sunt fata din poze, calitatea si care se respecta. Oferte 0763.599.378
125. Zidari, zugravi, executam tencuieli, Bastiliei nr. 58, lateral, in spate la ASE. stefangeanina@yahoo.com
www.feg.ro 0756.876.091 bruneta, slim, draguta si mereu dornica de jacuzzi, free bar, la noi sau hotel, pentru
sape, rigips, gleturi, etc 0728.267.017 noi experiente. Te astept la mine pt. diferite detalii si programari sunati, zona Decebal,
tipuri de masaj. Relaxare, discretie. Am 21 150 L; 0731.398.991/ 0751.770.600 141. Roxy, blonda, ofer masaj de relaxare
126. Zidari, zugravi, faiantari, executa 22. Fizica, profesor cu experienta medi- domnilor, mai multe detalii la telefon, pro-
lucrari rapid si ieftin; 0728.267.017 tatii, pregatire Bac si admitere; ani, 1.65 m, 50 kg 100 L; 0727.153.765 salonsweettouch@yahoo.com
gram de la 9:00-20:00 numai deplasare. I
0726.206.001 74. Dristor, reala, bruneta, slim, draguta 108. Masaj la superlativ, masaj de speak english. 250 L; 0799.657.558
127. Zidari, faiantari, zugravi, executam relaxare, body masaj si masaj erotic pentru
lucrari ieftin. Ionut; 0728.267.017 23. Germana meditez, 20 L; cu bun simt, mereu dornica de noi experi-
ente, ofer diferite tipuri de masaj doar la domni, doamne si cupluri. 0763.059.565 142. Rubin Masaj, daca esti in cautarea
0735.246.858 11. Alice, blonda matura, eleganta ofer 38. Body masaj Dana, 28 ani, 1.70, 60 kg, mine. Locatie curata, discreta situata in unui loc de relaxare, salonul nostru este
128. Zugrav cu experienta faianta, gresie, masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul bruneta. Ofer body masaj (ulei). 30 min/ 50 109. Masaj profesional, maseuza, 8 ani alegerea perfecta. Aici gasesti tot ce
rigips, parchet, execut la preturi accesibile, 24. Graduata in SUA, University of zona Dristor. Sunt fata din poze. 60 L;
meu. Discretie maxima, singura in locatie, L. Zona Drumul Taberei. Program luni - 0733.406.565 experienta, ofer domnilor civiliza?i si doresti, 80 L; 0765.505.383
Costel - 0761.401.102, Dan - Missouri -St Louis, in business, poze reale 100%. Bulevard Dimitrie Can- sambata (12 - 20) 50 L; 0735.322.288 manierati masaj profesional de relaxare,
0764.816.597 0721.711.448 specialitatea contabilitate, temir, Budapesta, Tineretului, 100 L; ssweetpurple909090@yahoo.com 75. Dristor, bruneta, ochii verzi, par lung, terapeutic si de intretinere, cervival si lom- 143. Sarah, masaj erotic cu surprize. Sunt
meditez la matematica si engleza, 0767.752.256/ 0730.967.399 inaltime 1.70, 58 kg, masaj, 70 L; bar, executat cu creme si uleiuri aromate. o fata care ofera tot ce are de oferit si ceva
129. Zugrav particular, efectuez lucrari de copii de clasele 1-8. Pret 2 h 100 39. Bruneta 30 ani te a?tept la mine in in plus. Te astept sa iti arat mai multe decat
calitate si ieftin. Sunati la tel: 0785.039.887 Rog seriozitate, 200 L; 0746.405.688
L; 0730.317.053 12. Alina, una dintre putinele maseuze loca?ie sa î?i ofer masaj relaxare poze iti imaginezi cand imi vezi pozele. 190 L;
0733.768.286 care au poze reale, asta pentru ca te reale discre?ie si seriozitate Dristor Baba 76. Drumul Taberei, bruneta reala 30 ani 110. Masaj relaxare terapeutic intr-un 0734.766.416
25. Matematica 8-12, asigur recuper- respect pe tine domnul meu si iti fac pe Novac, 70 L; 0769.183.062 te astept in locatia mea pentru a oferi cadru intim, discret si foarte curat langa
130. Zugrav cu experienca si calificare area si insusirea temenica a cunostintelor; plac, sa te relaxez cu diferite tehnici de 144. Satena matura, ofer masaj de
execut lucrari gresie, faianta, zugraveli masaj de relaxare sau erotic, domnilor Piata Victoriei. Detalii suplimentare la tele-
0744.218.761/ 0728.904.722 masaj, locuiesc singura, zona Unirii, 150 40. Bruneta draguta, amabila, curata, cu manierati si generosi. Este loc de parcare fon. L-V 11-20. Ac, parcare. 150 L; relaxare si mici surprize placute domnilor
decorative, parchet, polistiren si tencuiala L; 0729.797.491 0747.411.080/ 0721.973.827 civilizati minim 30 ani. Poze recente. Zona
decorativa. Dependenti de calitate. bun simt, te astept in locatia mea pentru a- mai multe detalii tel parcul Moghioros noua
26. Matematica bacalaureat, admitere frumoasa_alina20@yahoo.com ti oferi cel mai bun masaj. Pentru mai multe in zona 60 L; 0744.893.103 Drumul Taberei. 100 L; 0731.874.178
0737.383.100 facultate, evaluare nationala V-XII si la 111. Masaj Terapeutic. Terapeut cu expe-
13. Alina, 20 de ani, ofer masaj de detalii si programari, nu ezita sa ma suni.
domiciliul elevului, profesoara cu experien- Obor. 60 L; 0735.620.867 77. Drumul Taberei, Cristina, gingasa si rienta practic masaj terapeutic, de relaxare 145. Satena senzuala si provocatoare,
131. Zugrav execut zugraveli, lavabile, relaxare domnilor interesati, te astept intr- poze 100% reala, ofer masaj de relaxare
glet, reparatii si lavabil; 0746.940.549 ta; 0726.403.342 jucausa ofer masaj erotic si de relaxare si intretinere, anticelulitic. Preferabil Sector
un ambient discret pentru a te relaxa asa 41. Bruneta dulcica si mereu cu zambe- domnilor generosi si cu bun simt, igiena si 1. 0740.843.000 totala la domiciliul meu, pentru mai multe
27. Matematica (sotul 48 ani), romana cum iti doresti. Titan, Auchan, 60 L; tul pe buze, te astept sa te destind cu un discretie maxima, ppoze 100% reale, con- detalii astept sa ma contactezi, 100 L;
132. Zugrav serios cu mare experienta 0721.964.205
execut zugraveli de calitate si seriozitate (sotia 45 ani), profesori clasele 5-12. masaj profi intr-o locatie foarte discreta si tacteaza-ma, 50 L; 0730.256.289 112. Masaj Zona Nerva Traian Dom- 0726.648.852
maxima. 1 L; 0752.965.922 Vlad- Rezultate deosebite, meditatii 16 ani. Nici- curata, 100 L; 0722.483.119 Cristina20@yahoo.com nisoara draguta astept domnii care sunt in
14. Alina, bruneta, discreta, atenta la cer- cautare de profesionalism si discretie max- 146. Sonya Bruneta calma si cu bun simt,
sandel29@gmail.com un picat bac, sub nicio forma nu luam banii intele tale, ofer domnilor manierati masaj
degeaba, pe ora 20 L; 0730.434.041 42. Bruneta 29 ani, cu parul lung, iti ofer 78. Drumul Taberei, noua in zona, brune- ima. Poze realizate in locatie, am diferite cu experienta in arta masajului, te invit intr-
tantric la domiciliul meu. Ofer si cer seriozi- ta vesela, te astept la masaj de relaxare si costumatii. Detalii: varsta 22 de ani, 53 de un ambient placut si discret pentru a-ti oferi
133. Zugrav, amenajez apartamente: gre- tate maxima, igiena, 150 L; un masaj de relaxare dupa o zi obositoare,
sie- faianta 20 L/mp, lavabila 4 L/mp, par- 28. Matematica profesor, sedinte indi- intretinere corporala, garantez discretie si kilograme, tenul alb, 100 L; un masaj de relaxare la domiciliul meu,
0721.749.031 pt. mai multe detalii suna-ma, 100 L; 0762.893.581 Piata Veteranilor, Cora Lujerului, 50 L;
chet laminat 9 L/mp, montaj usi, etc.; viduale, domiciliul elevului, rezultate rapide 0732.199.183 curatenie, poze reale, 100% din locatie,
0729.510.445 garantat. Programa Ministerului Invata- prog de la 9.00 la 20.00, 60 L; 0733.566.342
15. Alina, singura in locatie, senzuala si 113. Masaj, buna, sunt Julia ofer masaj
mantului. Succesul sigur. Simplu, sigur si provocatoare, te pot purta intr-o lume a 43. Bruneta matura ofer masaj de 0754.964.282 domnilor dornici de relaxare in compania
134. Zugrav, glet 6 L, lavabil 5 L, faianta- 147. Studio Dominare Studio echipat cu
comod 0754.916.860 fanteziei si a placerilor nebanuite, dand relaxare si tonifiere garantat, igiena, dis- unei domnisoare dragute, locatia mea este instrumente, discretie seriozitate. Locatie
gresie 15 L, rigips 15 L, parchet 10 L, viata celor mai ascunse cerinte ale tale. cretie, locatie Obor, Colentina, aprope 79. Drumul Taberei, te-ai saturat de fitze
curatat 5 L, tencuiala 10 L, apartament la si de poze false? La mine nu e cazul, ofer curata si discreta. Ofer si rog seriozitate. centrala. Detaliile pe larg,le discutam la
29. Matematica, orice nivel cu predarea Discretie si pasiune. Pentr-u mai multe Mosilor, Stefan cel Mare, 150 ora, 100 L; Locatia: Doamna Ghica, 100 L;
gata 800 Euro; 0734.213.858 materiei de la zero la domiciliul elevului, o masaj de relaxare si terapeutic domnilor fata locului.Bucuresti, Str. Nicolae Filipescu
detali contacteaza-ma . 50 L; 0722.722.957 generosi si cu bun simt, igiena si discretie 0721.367.706 57, punct de reper Hotel Intercontinental.
meditatie gratis, pentru primul zece la 0720.368.711 Claudiabrunetzica42@yahoo.com 200 L; 0760.454.213
135. ZUGRAVELI amenajari. Meserias matematica; 0722.492.000 maxima. Poze reale. Nu ezita, con-
Alinasenzuala@yahoo.com 44. Bruneta simpatica cu ten alb caucaz- stapana.andreea@yahoo.ro
serios efectuez lucrari: zugraveli, faianta, ian, 175 cm/ 58 kg/ 25 ani. Ofer domnilor tacteaza-ma, 50 L; 0730.484.673 114. Masaj, buna, sunt Maya in compania
gresie, parchet laminat, tencuieli, reparatii, 30. Matematica, fizica, orice nivel, cori- 16. AMALIA, te astept la mine pentru o
finisaje, amenajari, glafuri, etc. Rog seriozi- generosi masaj intr-un ambient intim si dis- 80. Eleganta, pasiune, erotism, doamna mea o sa te simti extraordinar iti voi oferi 148. Sunt Cristina, o bruneta stilata calma
tate, 5 L; 0773.328.982 gente, evaluare nationala, bacalaureat, ora de relaxare prin tehnici bine cunoscute cret, zona Titan, 150 L; 0799.966.053 un masaj de relaxare de neuitat, locatia si rabdatoare, te invit in locatia mea unde
admitere facultate, si la domiciliul elevului, ale masajului intr-o locatie centrala, 70 L; matura 46 de ani, pasionala te astept sa te este curata si discreta. Ofer si rog seriozi-
fastbrain1@yahoo.com alint cu un masaj incendiar, body-erotic, cu igiena si discretia este maxima, ofer ser-
pret 2 ore 50 L; 0769.390.864 0784.426.897 45. Bruneta, finuta, manierata cu forme, uleiuri speciale pe tot corpul plus alte tate. Locatia: Doamna Ghica, 100 L; vicii de calitate: masaj de relexare si ter-
136. Zugraveli si amenajari interioare ofer masaj de relaxare, pretind discretie, momente placute, intr-un cadru intim, dis- 0730.332.835 apeutic domnilor generosi 50 L;
31. MEDITATII engleza, franceza. Profe- 17. Ana 30 ani, masaj si companie placu- igiena, detalii la tel., Vitan, Unirii, rond Claudiabrunetzica42@yahoo.com
Echipa serioasa executam lucrari de ta, mai multe detalii la telefon, sunt atenta, cret. Seriozitate. 0729.443.193 0735.269.139
zugraveli si amenajari interioare usoare. soara cu experienta, ofer meditatii limba Alba. 100 L; 0735.392.073
Lucrarile le executam cu promtitudine. engleza - franceza, copii si adulti, bacalau- discreta, pasionala, rabdatoare, Zepter, 115. Masaj, te astept in locatia mea de 149. Sunt noua pe site, bruneta focoasa si
Unirii, 100 L; 0729.803.685 81. Eleganta, pasiune, erotism, te astept lux, rond Alba Iulia, sa petrecem clipe de
Telefon: 0726.601.602/ 021.319.26.57 reat, examene Cambridge. DELF, DALF. 46. Budapesta, bruneta senzuala iti ofer ca in poze Doamna matura 46 ani, elegan- pasionala, tandra si rabdatoare cu mult
office@allchim.ro Sedintele se bazeaza pe conversatie, gra- masaj de relaxare intr-un ambient intim si ta, cu exp. ofer clipe incendiare, masaj vis, placerea ta este satisfactia mea. 40 L; bun simt, te astept in compania mea pen-
18. Ana, blonda dezinvolta fac o invitatie 0733.214.078
matica, vocabular. Seriozitate 45 L;
domnilor pretentiosi. Ofer masaj total intr-o placut 50 L; 0736.095.770 erotic, body cu uleiuri speciale, masaj tru un masaj de vis. Detalii la tel. Drumul
0726.211.664 andreeastoian90@yahoo.ro Taberei. Andreea. 100 L; 0761.622.032
137. ZUGRAVELI, REPARATII, TEN- locatie centrala de lux, jacuzzi, igiena max- relaxant plus multe surprize placute. Posi-
daciana_burloiu@yahoo.com 47. Camy Vrei sa te relaxezi? Te invit la bil si la telefon ptr. 15 min. Intimitate. 100
CUIELI, RIGIPS, GRESIE, FAIANTA, ima, poze reale 100% facute in locatie,
200 L; 0730.482.669 mine pentru o ora de relaxare prin tehnicile L; 0723.432.237
116. Masaj, doamna matura, blonda min-
iona ofer diferite tipuri de masaj, 150 L;
150. Sweet Girls, masaj de relaxare pro-
ORICE TIP DE ZUGRAVELI, TRANS- 32. MEDITATII la limba engleza si limba masajului terapeutic, uleiuri fine, atmosfera fesional, masaj pasional, sauna si jacuzzi
franceza pentru copii, elevi, studenti. Pen- placuta, locatie centrala. 100 L; 82. Eroii Revolutiei bruneta frumusica si
0737.128.618 intr-o locatie cocheta din zona Cotroceni.
PORT MATERIALE GRATUIT; 19. Anca tanara, bruneta dulce 27 de ani
tru detalii suplimentare, va rog sa ma con- ofer masaj de relaxare la mine acasa, dis- 0761.548.965 plina de viata, te astept la un masaj de 117. Masaj, trei domnisoare la alegere Igiena, discretie, profesionalism si mult bun
0765.749.735 tactati telefonic; 0757.828.839 bian- cretie si igiena. Te astept sa te rasfat. Blv relaxare deosebit, unde discretia si igiena finute. Sociabile, manierate atente la simt. Fete frumoase, servicii de top.Suna
caioana.buscu@gmail.com Nerva Traian, 100 L; 0729.974.310 48. Cel mai nou salon de masaj din sunt foarte importante 100 L; dorinete tu, te asteptam intr-un abient pla- acum. 150 L; 0760.498.238/
138. Zugraveli, amenajari. Meserias Bucuresti, Royal Place Massage vine in 0762.867.216 cut, pretindem discretie totala si igena, 0727.282.178 contact@sweetgirls-
serios efectuez lucrari: zugraveli, faianta, 33. Meditatii matematica, limba romana, 20. Anca, 27 ani, te astept la un masaj de intampinarea dumneavoastra cu cel mai bulevardu Unirii, rond Alba Iulia Vitan, 200 masaj.ro
gresie, parchet laminat, tencuieli, reparatii, gramatica, recuperarea materiei, examene, relaxare si tonifiere la domiciliul meu dis- exclusivist salon de masaj, absolut totul 83. Esti stresat si ti-ai dori sa termini ziua L; 0737.517.425
finisaje, amenajari, glafuri etc. Rog seriozi- bacalaureat, facultate. Seriozitate, orice cret si curat. Unirii-Zepter, 60 L; este nou, cele mai dragute domnisoare. fericit si relaxat. Atunci te invit la mine (sau 151. Tanara, 34 ani, ofer masaj de
tate; 0773.328.982 nivel; 0722.936.566/ 0722.199.039 0731.349.200 Nu costa nimic sa ne faceti o vizita, 140 la tine) pentru a avea parte de un masaj de 118. Masaj. Vino la mine. Eny, 24 de ani, relaxare profesional, masaj cervical, lom-
L; 0727.646.456/ 0721.565.234 roy- vis. Ne desparte doar un telefon. Te astept, 1.68, 52 kg. Te invit in locatia mea pt a-ti bar, capilar, intretinere corporala, experien-
139. Zugvrav execut zugraveli, glet, gre- 34. Meditez matematica fizica orice nivel, 21. Anca, te invit la mine pentru o ora de alplace.massage@gmail.com 100 L; 0735.675.797 oferi o sedinta de masaj de relaxare. Nu ta, atestat, masa de masaj, locatie centrala
sie, faianta, parchet, polistiren, reparatii profesor cu deosebita experienta, meditez masaj de relaxare, body, atingeri usoare si sunt fitoasa nu te grabesc. Locatie de lux, bd. Burebista, discretie, zilnic de luni-sam-
glafuri; 0727.376.804 matematica, fizica orice nivel, inclusiv Bac, tandre, 100 L; 0761.548.967 49. Ceva nou, numele meu este Carmen, 84. Excess Massage, te invitam sa te 50 L; 0761.313.645 bata, 14-22. 100 L; 0732.937.889
admitere facultate, evaluare nationala si am 19 ani, 50 kg, 1.70, bruneta cu ten alb. relaxezi alaturi de fete specializare in
studenti. La cerere lucrez si in week-end- 22. Andreea 20 ani, noua in Bucuresti, masaj terapeutic si de relaxare. Ne gasesti 119. Maseuza de lux, 26ani, cu o vasta 152. Tanya 30 ani, ofer servicii de calitate,
ofer masaj de calitate domnilor. 100 L;
Cursuri, medita¡ii, uri + in toate vacantele 0766.405.650
ll632743@gmail.com
bruneta miniona tandra ?i pasionala, am
1.68 cm, sani nr. 4, ofer masaj de relaxare
0724.251.988 in Bucuresti, strada Baba Novac, in
apropierea parcului IOR. Vila, lux, dis-
experienta in domeniu, cu o locatie de lux,
te astept pentru a-ti destinde trupul si sufle-
masaj relaxare domnilor generosi, discretie
si igiena maxima, detalii la telefon, Zona
totala la domiciliul meu 0728.707.213 50. CHANTAL Buna, sunt Chantal te cretie, calitate, 120 L; 0728.702.675/ tul. Iti pot oferi un masaj terapeutic timp de Obor Kaufland 60 L; 0754.517.309
0766.238.084
traduceri 35. Profesoara engleza- franceza,
meditez la domiciliul dumneavoastra
mirelamyry2014@yahoo.com
23. Andreea 30 ani, reala 100%, bruneta
astept la mine pentru un masaj de calitate.
Locatie pe Bd. Unirii, 100 L; massage.excess@yahoo.com
o ora, astept programarea ta zona Rond
Alba Iulia, 400 L; 0748.538.547 153. Te respecti, suna-ma, senzuala si
provocatoare, te pot purta intr-o lume a
doamne, domnisoare, copii cls. V-VIII. 0733.986.904 85. FAVORIT Drumul Taberei roscata sti- fanteziei si a placerilor nebanuite dand
Rezultate deosebite; 0722.975.335 frumoasa, cu experienta, o fire placuta, 120. Maseuza tanara, cu mult bun simt,
1. Absolvent master, profesor meditez calma si rabdatoare, ofer masaj de 51. Clipe de vis Excess Massage va invita lata, 34 de ani, ofer masaj numai la domi- mereu cu zambetul pe buze, te astept intr- viata celor mai ascunse dorinte ale tale.
matematica, informatica, fizica, engleza, 36. Profesoara de romana-engleza I-XII, relaxare si terapeutic in conditii de lux, dis- ciliul meu d-lor discreti si generosi. Locui- o locatie de lux pentru un masaj de Senzualitate, discretie, pasiune, masaj,
domiciliul meu sau al elevului, 35 L; cretie si igiena, zona Iancului. 200 L; sa va relaxati intr-un loc incantator, ele- esc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. 0774.003.517
pregatire intensiva, evaluare nationala, gant, sigur si discret. Salonul nostru va
0729.854.524 bacalaureat, admitere, performante. 0729.121.368 ofera o gama variata a serviciilor de masaj:
1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de Disponibilitate pana la ora 20:00, 150 L;
parcare, 60 L; 0731.784.820 0760.070.924 154. Tehnica speciala de masaj, bazata
2. Absolventa limbi straine, tanara, Meditez domiciliu elev 0745.271.605 24. Andreea, te astept pentru e petrece relaxare, terapeutic, body, erotic. 120 L; pe activarea punctelor si canalelor ener-
meditez cu seriozitate engleza, franceza, momente unice alaturi de o domnisoara 0763.369.660 86. Favorit, Drumul Taberei, roscata stila- 121. Maseuza tanara, cu mult bun simt, getice (chakre) util in ameliorarea dif afec-
spaniola, germana - copii si adulti; 37. Profesoara meditez matematica cls. miniona finuta. Garantez clipe de neuitat ta, 34 de ani, ofer masaj numai la domiciliul mereu cu zambetul pe buze, te astept intr- tiuni. Exclus sex. Zona Timpuri Noi
0745.335.998 V-XII, metoda speciala, logica, multitest, P- alaturi de mine. Masaj de relaxare, masaj 52. Cuplu tineri casatoriti, ea 25 de ani, el meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc o locatie de lux pentru un masaj de 0762.725.283
ta Universitatii, sedinta 50 L; tantric si multe alte fantezii. 100 L; 30 de ani oferim masaj de relaxare celor singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 relaxare. Pozele sunt reale, nu insista.
3. Afterschool individual pentru clasele 0730.157.497 0799.674.781 interesati. Mai multe detalii la tel. 150 L; m, mai multe detalii la tel., este loc de par- Disponibilitate pana la ora 20:00, 200 L; 155. Unirii, bruneta 26 de ani, ofer diferite
1-8, program prelungit. 25 L; 0784.699.924 care, 60 L; 0731.784.820 0760.070.924 tipuri de masaj domnilor generosi. Igiena si
0765.067.375 38. Profesor matematica, domiciliul solici- 25. Atingeri pasionale Lasa-te purtat intr- discretie maxima. 80 L; 0736.095.770
tantului, sedinte individuale, rezultate rapi- o calatorie de rasfat si traieste o experienta 53. Cuplu masaj Unirii, casatoriti, maturi, 87. Hotel, la tine, rusoaica, 21 de ani, 122. Maseuza tanara, 25 ani, 160 cm si
4. Agent de paza - 250 L, dispecer - 400 de garantat, mai comod, sigur si eficient nu unica, ce inseamna placere, evadare din discreti, singuri intr un ap. de lux, igiena si poze reale masaj de relaxare, body, igiena 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt cali- 156. Unirii, bruneta senzuala ofer diferite
L, tehnician sisteme DSVCA - 648 L. Diplo- exista. Totul conform programei Ministeru- rutina zilnica si lumea simturilor si a placer- discretie la max. Oferim masaj pe masa de si discretie maxima, program non stop just tatile care ma caracterizeaza. Va astept la tipuri de masaj domnilor generosi. Mai
ma in trei zile de la examinare; lui Educatiei. Profesor, experienta. ilor, masaj relaxare cu fete deosebite. 120 masaj domnilor, doamnelor, cuplurilor. Det. call, central, Unirii, Universitate, Romana un masaj de relaxare 150 L; multe detalii la telefon 70 L;
0720.576.615/ 0760.128.554 0727.809.907 L; 0785.333.303/ 0727.106.100 amanuntite la tel., 300 L; 0785.077.708 rond, 100 L; 0729.409.910 0725.458.291 0720.705.590

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
4 30 ianuarie 2017

PRESTÅRI SERVICII 
157. Universitate, Lamour, masaj ter- 28. PC doctor cu profesionalism si preturi 14. Acces acum transport zi de zi marfa 42. TRANSPORT ieftin in Bucuresti si din 5. Abate drumul tau spre o relaxare pla- 41. Alexandra, manechin, nefumatoare, 77. ANDRA, 34 de ani maseuza, ofer
apeutic, body, terapie pentru trup si suflet, minime va face bine calculatorul sau lap- si mobilier electrocasnice, diverse tocarie, Bucuresti in toata Romania. Marfa mobila cuta cu fete profesioniste in arta masajului. selectiva (am putine vizite si de calitate), masaj de relaxare la domiciliul meu, Titan,
relaxare absoluta cu ulei cald si pietre vul- topul chiar la domiciliul dvs; asigur la orice adresa din Bucuresti si-n bagaje electrocasnice diverse obiecte. Vino sa te detasezi putin de problemele 1.74/ 56/ 28 de ani, poze reale (nu insista) Faur Poarta 4, 60 L; 0725.091.404
canice o multitudine de tehnici orientale. 0727.820.491 tara in timp util si costuri reduse, ofer seri- Ofer si rog seriozitate. La cerere ofer per- cotidiene, intr-un cadru discret si curat. si apartament frumos/ fara colege. Ofer
Bucuresti, 100 L; 0727.207.118/ ozitate si promptitudine, asigur personal pt. sonal manipulare si tamplar, 1 L; Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aromate, masaj de relaxare. Sedinta pt. o ora. Verifi- 78. ANDRA, 34 de ani, maseuza, ofer
0754.898.163 29. Repar masini spalat Ariston, incarcare, 100 L; 0722.762.732 0748.682.232 120 L; 0766.238.084/ 0728.702.675 ca adresa, 200 L; 0726.994.769 masaj de relaxare la domiciliul meu, Titan,
lamourr_masagee@yahoo.com Whirlpool, Ardo, etc., garantie; comenzi@07carmarfa.ro www.07carmar- massage.excess@yahoo.com Faur Poarta 4, 60 L; 0725.091.404
0767.177.665/ 0722.327.483 fa.ro 43. TRANSPORT marfa, mobila si baga- www.excessmassage.ro 42. Alexia, bruneta, 24 ani, finuta si
158. Valeria Te astept la un masaj de je. Doriti sa va mutati, doriti sa va schim- draguta, ofer masaj de relaxare la domicili- 79. ANDRA, 34 de ani, maseuza, ofer
relaxare la domiciliul meu discret si curat. 30. REPARATII frigidere si masini 15. Accesibil, oferim transport autotur- bati mobila, va stam la dispozitie cu duba 6. Acasa la mine, Amalya 31 ani, noua in ul meu curat si discret din zona Unirii, masaj de relaxare la domiciliul meu, Titan,
Unirii, Zepter, 200 L; 0729.060.755 de spalat, instalatii sanitare, isme si marfa din Italia, Germania si Belgia 3.5t. Pret negociabil cu factura. La cerere zona masaj terapeutic profesional de Zepter, 50 L; 0775.102.234 Faur Poarta 4, 60 L; 0725.091.404
deplasare si constatare gratuita la catre Romania. Asigurare 100.000; 1 L; asigur si manipulanti, in Bucuresti si in intretinere si relaxare, zona Obor, poze
159. Valy o blonda cu forme si Dyana o domiciliu, rapid. Seriozitate, 0769.861.086 tara, 0720.216.588 office@ideeatrans.ro reale, 60 L; 0736.676.955 43. ALICE, blonda, matura, eleganta, ofer 80. Andra, locatie noua si discreta Te
bruneta matura oferim masaj de relaxare garantie, rapiditate; www.ideeatrans.ro masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul
0724.330.228/ 0720.102.490 astept la un masaj de relaxare intr-un
body senzual. Lasa-te purtat pe culmile 16. Acum si prelata Transport marfa, 7. ACASA la mine, Andreea 25 de ani, meu, servicii de calitate, singura in locatie, cadru discret si curat. Unirii, Zepter, 60 L;
relaxari si rasfata-ti trupul cu un masaj de mobila si bagaje. Dimensiuni ultile: 44. Transport mobila, cu auto cu prelata, masaj terapeutic profesional de intretinere poze reale. Bd. Dimitrie Cantemir - 0766.533.794
calitate, poze reale facute in locatie. Prog. 31. Reparatii masini casnice de cusut montare/ demontare, lucram si in week- si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape
orice tip la domiciliul clientului, deblocari, 5ml2.2ml2.4mh. Asigurare CMR. Pret Budapesta - Tineretului, 100 L;
8/20 zona Calea Vitan. 100 L; negociabil cu factura. La cerere asigur si end, Iulia Bucur; 0720.287.821/ de Obor, 60 L; 0741.455.047 0767.752.256/ 0730.967.399 81. Andreea 38 de ani. Masaj terapeutic
0722.778.013/ 0760.472.427 reglaje, inlocuiri piese; 0760.056.798 manipulanti. www.ideeatrans.ro 2 L; 0762.676.751
8. Acasa la mine, Mary, 29 ani, ofer ser-
de relaxare si intretinere, fara graba. Mai
32. Reparatii masini spalat automate, 0720.216.588/ 0773.363.466 costin- 44. Alice, blonda, matura, eleganta, ofer multe detalii la telefon. Zona Obor Mosilor,
floarea@ideeatrans.ro 45. TRANSPORT orice tip de marfa, vicii de calitate, masaj relaxare domnilor masaj de relaxare totala si tonifiere la
garantie 24 luni, orice marca, piese, 100 L; 0722.941.197
Repara¡ii, service urgente, 0722599271, 021.230.72.06/
021.420.93.71/ 0767.888.141 17. Asigur transport de marfa, mobila,
paletata sau vrac materiale de constructii,
ob. voluminoase precum piane, banco-
generosi, discretie si igiena maxima, detalii
la telefon, zona Teiul Doamnei aproape de
domiciliul meu, servicii de calitate, singura
in locatie, poze reale 100%. Bd. Dimitrie 82. ANDREEA Drumul Taberei, iti doresti
moloz, brazi, saci. Asigur servicii de trans- mate sau echipamente IT de mari Obor, 60 L; 0758.877.130 Cantemir, Budapesta, Tineretului, 100 L; o zi plina de energie, te astept la mine pt
33. Reparatii centrale la domiciliul. port marfa cu duba de 3.5T, mobila, dimenisuni oriunde in tara. Efectuam relo- 0767.752.256/ 0730.967.399
Acoperisuri Reparatii
1.
obiecte fragile, mutari apartamente, sedii cari complete atat pt. locuinte si companii, 9. Acte auto vanzare cumparare Birou un masaj de relaxare, body masaj la domi-
orice tip, tigla ceramica, Reparatii centrale termice, cazane, arza- ciliul meu, bruneta 30 de ani, mai multe
toare, electrice, condensare, autorizat firma, electrocasnice, evacuari moloz. Per- 1 L; 0780.600.100 comenzi@bucuresti- acte auto vanzare-cumparare, consultanta 45. ALICE, Unirii, fara graba, masaj de
sisteme pluviale, sarpanta, sonal calificat pentru incarcat si descarcat transport.ro www.bucuresti-transport.ro in vederea inmatricularii, asigurari, xerox, detalii la tel. 50 L; 0768.578.692
ISCIR orice model automatizari, placi elec- biroul este situat in zona Drumul Taberei, relaxare 7-17, 0765.309.673
ghene bloc, dezapeziri, tronice reparatie garantata, marfa, non stop, 1 L; 0762.113.393 83. Andreea finuta cu mult bun simt te
0768.517.859 transportmarfa_buc@yahoo.com 46. Transport pe tot teritoriu Romaniei, Prelungirea Ghencea, sector 6, non stop, 46. ALINA 25 de ani, poze reale, ofer
acoperisuri, terase curti, avem in dotare masini de 3,5 tone, cu care relatii la tel: 40 L; 0773.356.338 astept sa petrecem clipe unice relaxare si
masaj de relaxare si tonifiere, diferite tipuri tonifiere, la domiciliul meu discret si curat.
masini si turturi de gheata, 34. Reparatii centrale termice cu gaz si 18. Asigur transport marfa, mobila, mutari putem transporta orce tip de marfa, obiecte de uleiuri. Locatie centrala, seriozitate si Unirii. Zepter 50 L; 0732.260.367
mobilier, bagaje, colete, intern - internation- grele, piane, pianine, electrocasnice, mobi- 10. Acum, bucura-te de un masaj profe-
opritori de zapada, aticuri. electrice Service centrale termice orice
la, moloz, tocarie veche, cu personal la sional, calitate, total de relaxare, tonifiere, discretie, 200 L; 0764.287.272
0721.610.022 model cu gaz sau electrice. Se pot rezolva al, debarasam moloz, mobila veche; 84. Andreea o maseuza blonda cu poze
90% din cazuri pe loc. Apelati pentru orice 0722.936.566 cerere, suntem disponibili nonstop. 50 L; cervical, shiatsu, presopunctura, reflexo,
recuperare medicala, sauna, ultrasunete, 47. Alina ofer masaj de relaxare la domi- reale 27 de ani iti ofer un masaj de vis, iti
problema mecanica sau electronica a cen- 0755.276.968 comenzi@efectueztrans- cilui tau, pt. detalii suna-ma, 150 L;
2. Aer conditionat, aragazuri, frigidere, port.ro www.efectueztransport.ro radiofrecv, galvanic, curat, merita. Nu ofer voi indeplini toate dorintele, mai multe
congelatoare, masini de spalat, reparatii- tralei dvs., 10 L; 0765.747.358 Bolo- 19.Asiguram transport cu 0724.710.172
cancristi@yahoo.com sex. 99 L; 0721.346.571 detalii la tel., zona Mall Vitan 40 L;
montaj. Meserias bun; 0722.796.411/ auto cu prelata pentru 47. Transport ieftin nisip, balast, evac- 0761.002.526
021.334.79.72 firme si persoane fizice, uare moloz, tocarie, mobila veche, zapada, 11. ADE, maseuza cu atestat, masaj ter- 48. Alina 20 de ani, maseuza foarte aten-
35. Reparatii frigidere si masini de
preturi mici; 0764.042.906 apeutic, cervical, lombar, reflexogen, detalii ta cu tine domn generos, vino pentru a te 85. Andreea te- ai saturat de poze false,
3. Autorizat reparatii, montaje, centrale
spalat la domiciliu, rapid, Iulia Bucur; 0720.287.821/ la telefon, zona Baba Novac, 50 L/ 30 de relaxa cu un masaj, Titan, Auchan. 60 L;
deplasare, constatare gratuit. ofer masaj de relaxare pt mai multe detali
termice, instanturi, ACM, aragaze, cup- Garantie; 0766.973.424/ 0762.676.751 48. Transport in Bucuresti si in tara min., 100 L, 100 L; 0736.682.267 0721.964.205 nu ezita sa ma suni 0761.429.841
toare, grill-uri, pompe hoidrofoare, avarii, 0720.102.490 Transport marfa non stop. Mutari ap. 1-5
non-stop; 0741.734.952 20. Asiguram transport de marfa mobila, cam., sedii firme, birouri, bagaje, electro- 12. ADE, maseuza cu atestat, masaj ter- 49. Alina 20 de ani, o craciunita supla si 86. Andreea 28 ani finuta si cu bun simt
36. Reparatii frigidere, combine frigori- obiecte fragile piane, pianine, diverse, casnice, plante. Evacuam din apartamente apeutic, cervical, lombar, reflexogen, detalii foarte atenta cu tine, domn care stii ce vrei. te astept la mine pe Bd-ul Iuliu Maniu pen-
4. Autorizat, asigur reparatii masini auto- fice, congelatoare. Interventii rapide. Cali- asigur personal calificat pt. incarcarea, moloz, tocarie, mobilier uzat. Cu personal la telefon, zona Baba Novac, 50 L/ 30 de Te astept intr un cadru discret si curat pen- tru a-ti oferi masaj de relaxare fara graba.
mate de spalat, deplasare gratuita, tate. Garantie. Piese originale. Inclusiv descarcarea, demontarea, montarea incarcare-descarcare la cererea dv., 50 L; min., 100 L, 100 L; 0736.682.267 tru a iti oferi un masaj de buna calitate. Militari. Mai multe delalii la telefon, 70 L;
garantie reparatii. Aer conditionat- curatare Sambata, Duminica. Tel.; 0729.473.587/ mobilei, sunati si va mutam la pret de criza 0724.755.850 Titan, Auchan, 60 L; 0721.964.205
pana la ultima valiza, 1 L; 0728.040.476
si iginienizare. Seriozitate. Urgente; 021.420.36.48/ 0762.988.567 auto.transport24h@yahoo.com 13. ADE, maseuza cu atestat, masaj ter-
0729.374.669/ 0761.290.233 0785.640.640 comenzi@activitatetrans- apeutic, cervical, lombar, reflexogen, detalii 50. Alina, 20 de ani, domnisoara supla, 87. Andreea, 30 de ani, 56 kg, 1.68 m.
37. Reparatii interfoane Firma Electro- port.ro www.activitatetransport.ro 49. Transport in weekend marfa, efectu- la telefon, zona Baba Novac, 50 L/ 30 de manierata si stilata. Te astept pe tine cel Am poze reale, ofer masaj de cea mai
5. CALCULATOARE, execut reparatii, grup Proinstal Invest asigura service-ul si am mutari complete si complexe, mutari min., 100 L, 100 L; 0736.682.267 interesat intr un ambient discret pentru a te buna calitate, te astept. Pt. mai multe
instalari windows xp, 7, 8, antivirus, dri- reparatia instalatiilor de interfon pentru 21. Avem masini disponibile si in week- mobilier obiecte fragile, piane, pianine in relaxa cu un masaj de calitate. Titan
end, Papuc si Duba la preturi mici pentru detalii contacteaza-ma, este loc de par-
vere, devirusez. Calculatorul sau laptopul blocuri de locuinte sau vile rezidentiale la Buc si in tara la pret mic, asigur incarcare 14. Adelina blonda, noua in zona, 30 de Auchan, 60 L; 0721.964.205 care, zona Drumul Taberei 60 L;
tau se misca incet? Nu mai porneste? Eu toate tipurile de interfoane. Interventii transport marfa, mobila, bagaje, debarasari descarcare, demontare, montare. Evac- ani ofer diferite tipuri de masaj domnilor la
sunt solutia. Rezolv absolut orice problema prompte, 0727.097.227 office@electro- mobila veche de aruncat la groapa de uam moloz, tocarie veche, 1 L; domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. 51. Alina, 40 ani, noua in zona, masaj de 0754.964.282
de laptop sau pc la domiciliul clientului. grupproinstal.ro gunoi etc. La cerere, asigur oameni pentru 0737.609.609 Titan Trapezului, 60 L; 0720.649.896 relaxare si intretinere fara graba, mai multe
incarcat/ descarcat. Program zilnic, 50 L; 88. Andreea, blonda 27 cu poze reale te
(dupa ora 12) 0724.952.199/ asiguram_transport@yahoo.com detalii la telefon, zona Mosilor, nr. 205 70 astept sa te rasfat cu un masaj de calitate
0765.476.970 marius_viloria@yahoo.com 38. Reparatii tv, lcd, led, masini de 0729.694.800 15. ADELINA fosta Catalina, 41 ani L; 0742.629.342
spalat, centrale termice, sisteme audio 50. Transport intern sau international cu draguta ofer masaj domnilor generosi, intr-o locatie discreta, zona Mall Vitan, 40
6. Calculatoare. Instalez Windows 10, video, sisteme supraveghere, laptopuri si 22. Avem masini echipate pt iarna, pt Dacia Lodgi 7 locuri, 0,7 L/km sau Dacia seriosi care doresc discretie, va asteapta o 52. Alina, te astept la un masaj de L; 0761.002.526
8, 7, drivere, office, antivirus, etc, depanez calculatoare la domiciliul clientului sau la mutari complete si complexe, mutari papuc - 0,7 L/km; 0766.642.507 doamna care stie ce vrea, locatie Militari, relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Dis-
calculatoare, instalez imprimante, config- laborator. Preturi minime si garantie, 1 L; mobilier obiecte fragile, piane, pianine in piata Veteranilor, 50 L; 0760.382.239/ 89. ANDREEA, blonda reala 27 de ani
cretie maxima, Unirii, Zepter, 40 L; vino sa te rasfat cu un masaj de relaxare
urez routere, la domiciliul clientului. Pretul 0764.881.906 hristuciprian@yahoo.com Bucuresti si in tara la pret mic, asigur incar- 51. Transport intern, internatonal cu 0724.605.269 0758.279.994
variaza in functie de cerintele clientului, 50 care descarcare, demontare, montare. Dacia Doker 0,7 L/km si duba 3,5 t/10 mc, alaturi de mine te vei lasa purtat de simturi
L; 0745.132.833 39. Reparatii, revizii, curatiri, montaje, Evacuam moloz, tocarie veche, 1 L; 0,8 L/km; 0744.476.667 16. Adelina 30 ani ofer diferite tipuri de 53. ALINA, te astept la un masaj de si armonie zona mall, Vitan, 40 L;
centrale termice, aragaze, sobe, cuptoare, 0737.609.609 masaj domnilor la domiciliul meu. Mai relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Dis- 0761.002.526
7. Centrale termice, reparatii urgente, instanturi ACM, grill-uri, instalatii sanitare/ asiguram_transport@yahoo.com 52. Transport marfa Getax - Servicii multe detalii la tel. Titan Trapezului, 60 L; cretie maxima, Unirii, Zepter, 40 L;
instalatii sanitare, electrice, termice; termice, electrice, non-stop; transport efectueaza mutari de marfa si 0720.649.896 90. Andreea, bruneta, 24 ani, cu bun
0720.078.950 23. Aveti mobila, bagaje sau marfa de
0758.279.994 simt, ofer masaj de relaxare si body masaj
0775.523.343/ 0764.285.335 mutari mobilier orinde in Bucuresti, in tara
transportat? Noi suntem solutia pentru si Europa cu furgonete de 3,5 tone la pre- 17. Adelina, buna, am 25 de ani si ma 54. Alys, 28 ani, noua in zona, masaj ter- la domiciliul meu curat si discret. Unirii,
8. Centrale termice, instalare, reparatii, 40. Schimb pielea imitatie la coltare, dvs., preturi neg., se emite factura, toata adresez domnilor generosi pt masaj de Zepter, 50 L; 0723.980.979
canapele fixe/extensibile, cap-coada, turi foarte acesibile. 70 L; apeutic profesional de intretinere si
service, oferim servicii rapide si de calitate, tara cu plecare din Bucuresti. Se asigura 0763.673.941/ 0744.489.541 raduraz- relaxare si body. Zona: rond Alba Iulia, mai relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la
instalare centrala termica, reparatii, serv- servesc si defectiuni canapele, paturi manipulanti la cerere, asigurare CMR. Nu multe detalii la tel. 100 L; 0763.120.343 91. ANDREEA, Drumul Taberei, iti doresti
masaje, cafenele, coafor etc. Schimbari vansimion@gmail.com tel. Zona Teiul Doamnei, aproape Obor, 60
ice, autorizare ISCIR, personal acreditat, cap-coada material; 0734.939.970 ezitati sa sunati; 0773.363.466 costin- L; 0753.363.922 o zi plina de energie, te astept la mine pt.
preturi de bun simt, in Bucuresti si Ilfov. floarea@gmail.com 53. Transport marfa Servicii de transport 18. Adelina, buna, am 25 de ani si ofer un masaj de relaxare, body masaj, la domi-
telefon, 10 L; 0773.707.513 grecurodi- 41. Tamplar execut reparatii mobila si marfa si mobila in Bucuresti si toata tara masaj de relaxare pt domni pretentiosi. 55. Alys, Unirii, noua in zona si in locatie, ciliul meu, bruneta 30 de ani, mai multe
ca@yahoo.com tamplarie la domiciliul clientului, relatii la 24. Camion de 3,5t ideal pt. mutari, cu detinem masini de 3.5 tone, 6 tone cu lift Zona rond Alba Iulia. Mai multe detalii la reintoarsa de curand in tara, ofer domnilor detalii la tel., 50 L; 0768.578.692
telefon; 0723.428.315 dimensiuni L 4,80m, l 2,20m, h 2,30m, la hidraulic, 22 tone prelata decopertabila, tel., 100 L; 0763.120.343 generosi si educati masaj de relaxare si
9. Depanare acasa televizoare cu tub si pret avantajos, avem personal specializat sunati pentru oferte. Oferim reduceri, 2 L; terapeutic sau body masaj. Igiena, dis- 92. ANDREEA, iti doresti o zi plina de
LCD, monitoare, DVD-playere, calcula- pt. incarcare, descarcare, tamplari pt. 0727.244.420 office@transportmarfaruti- 19. Adi, tanar maseur efectuez masaj energie. Te astept la mine pentru un masaj
42. Tapiter execut reparatii de canapele, cretie. Mai multe detalii la tel., 60 L;
toare, laptopuri, sisteme audio, reinstalari fotolii, scaune, coltare, capitonaj, huse si demontare, montare, noi va mutam toata er.ro www.transportmarfarutier.ro general pe tot corpul fata spate, inghinal, de relaxare, body masaj, la domiciliul meu,
casa intr-un transport, 50 L; reflexo, sunt curat, educat, agreabil, uleiuri 0720.074.011
Windows, devirusari etc. Deplasarea si umprele, la domiciliul clientului, firme. bruneta, 30 de ani, Drumul Taberei, mai
constatarea gratuita. Garantie sase luni. 0745.989.296 0732.226.466 54. Transport marfa si mobila, ieftin in bune, locatie curata, convenabil, non stop, multe detalii la tel., caut maseuza 50 L;
suna-ma oricand tel., Adrian 50 L; 56. Am revenit Piata Moghioros, Drumul
Seriozitate maxima; 0721.521.536 comenzi@camion24m3.ro Bucuresti si provincie. Efectuam Taberei, Andreea, tanara, 30 de ani, 1.69 0768.578.692
reparatiiladomiciliu@ymail.com 43. Tapiter autorizat, lucrez la domiciliul www.camion24m3.ro mutari/relocari, evacuam mobila veche, 0723.784.039
moluz pus in saci, transportam diverse m, 54 kg, sociabila, te astept la mine pt.
http://reparatiielectroniceacasa.blogspot.ro clientilor canapele, fotolii, scaune, paturi masaj de relaxare, pozele imi apartin in 93. ANDREEA, maseuza blonda cu poze
mijloc, lucrez si pentru restaurante, cluburi, 25. Camion de 3,5t ideal pt. mutari, cu marfuri. Avem si personal pentru incarcare. 20. Adina, ofer masaj de relaxare dom-
nilor maturi si educati, Titan metrou, 60 L; totalitate, tel., 60 L; 0729.872.336 reale 27 de ani te astept pe tine la un
Depanez frigidere si con-
10. Pop, 0729.226.701 dimensiuni L 4,80m, l 2,20 m, h 2,30 m, la Detinem dube cu volum util 11-24mc. 50 masaj ce te duce pe culmile fericiri, zona
pret avantajos, avem personal specializat L; 0723.797.579 0785.355.791 Mall Vitan, 40 L; 0761.002.526
gelatoare, inclusiv sambata 44. Tapiter particular execut reparatii la pt. incarcare, descarcare, tamplari pt. 57. Ama 33 ani, noua in zona, poze reale,
si duminica; domiciliul clientului, ieftin, rapid si de cali- demontare, montare, noi va mutam toata 55. Transport marfa si mobila, ieftin. 21. Adriana, 32 de ani, atenta cu tine, iti ofer masaj terapeutic de relaxare si
ofer masaj antistres, reflexo, cervical, intretinere pe toata suprafata corpului, 94. Andreea, o blonda cu poze reale, 27
021.425.87.56/ tate; 0761.904.272/ 0774.698.510 casa intr-un transport, 50 L; Transportam mobila, bagaje, canapele,
efectuat pe masa de masaj. Speak eng- de ani te astept la mine in apartament, la
0732.226.466 frigidere, saci cu haine. Efectuam mutari garantez igiena si seriozitatea. Poze reale.
0744.517.905 comenzi@camion24m3.ro de la A-Z cu echipa de incarcatori si tam- Astept o programare daca esti interesat. lish, italian, spanish. Zona Mosilor 70 L; un masaj ce te duc pe culmile fericiri si
Locatie centrala, 200 L; 0741.994.939 0742.450.521 doua maine ce te ajuta sa iesi din stres,
11. Electrician autorizat vin imediat,
montez, repar tablouri, prize, lumina, lus-
Transport, mutåri www.camion24m3.ro plari. Lucram in Bucuresti si in tara cu ple-
care din Bucuresti, 50 L; 0737.178.195
22. Alexa, bruneta reala noua, 19 ani, 58. Amalia 29 ani sunt o bruneta rabda-
mai multe detali la telefon, zona Mal Vitan,
40 L; 0761.002.526
tre, circuite defecte, seriozitate, promptitu- 26. Debarasam mobilier
56. Transport mobila, marfa, relocari 50kg, ofer masaj de relaxare si tonifiere toare pozele imi apartin te astept la mine in
dine; 0762.356.999 1. Abandonati cautarile 24h/24h trans- vechi din apartamente si sedii firme in Bucuresti cat si-n restul tarii la domnilor manierati si cu bun simt. Zona locatie sa iti ofer masaj de relaxare intr-un 95. Andreea, o blonda cu poze reale, te
port indiferent de timpul zilei sau de vre- sedii firme, tocarie veche, cele mai mici preturi. Autoutilitarele noastre Dristor, Kaufland. 80 L; 0736.933.649 cadru intim si curat. discre?ie si seriozitate. astept pe tine, un domn generos, la mine,
12. Electrician autorizat vin imediat, mea de afara, cu dube si camioane cu lift Dristor Baba Novac, 50 L; pentru mai multe detalii, suna-ma, zona
montez, repar tablouri, prize, lumina, lus- ce ridica 800 kg, contactati-ne, prog. non moloz din renovari cu auto sunt dotate special astfel incat putem efec-
23. ALEXANDRA 23 ani, te astept pe mall Vitan. 40 L; 0761.002.526
stop, transportam marfa, mobila, electro- cu prelata, Iulia Bucur; tua orice tip de transport, rapid, 1 L; 0760.746.468
tre, circuite defecte, seriozitate, promptitu- tine domn generos la un masaj de relaxare
dine; 0762.356.999 casnice, pianine, piane, 1 L; 0720.287.821/ 0742.118.118 diverse- 96. ANDREEA, o maseuza blonda 27 cu
transport@yahoo.com la domiciliul meu discret si curat. Unirii, 59. Amira noua in zona Militari, rafina-
0733.688.274 comenzi@transport- 0762.676.751 Zepter, 40 L; 0736.197.198 ment, stil si eleganta dar fara prejudecati, poze reale, te astept pe tine domn generos
13. ELECTRICIAN, cu experienta, din mutari-bucuresti.ro www.transport-mutari- 57. Transport mobila, moloz veche daca vrei sa te relaxezi cu un masaj de la un masaj de vis, suna-ma, zona Mall
Bucuresti, ingrijit, execut orice tip de bucuresti.ro 27. Doriti sa va mutati astazi si va faceti 24. Alexandra 26. Bruneta ofer servicii relaxare si terapeutic intr-o locatie intima si Vitan, 40 L; 0761.002.526
lucrare, reparatie electrica, schimb, montez nefolosibila, electrocasnice, asiguram
2. Abandonati cautarile la transportul cu griji ca nu veti gasi masina. Sunati si va oameni la cererea clientului sau doar masi- de masaj la domiciliul meu pentru detalii discreta atunci sunt alegerea perfecta, 70
prize, intrerupatoare, tablouri, lumini, reme- ajutam noi, transportam marfa, mobila na; 0720.294.432 suna-ma. Dristor. 50 L; 0762.323.821 L; 0726.612.034 97. Andreea, o maseuza blonda cu poze
diez orice defect electric. Esti pe intuneric? dube de 11-20 mc. Optional, asiguram ser- reale, 27 de ani, te astept la un masaj si
Prizele nu functioneaza? Eu sunt solutia, vicii de incarcare - descarcare. Seriozitate obiecte fragile, in Bucuresti si in tara la pret
mic de criza, sunati si in maxim o ora sun- 58. Transport mobila, Vrei sa te muti si 25. ALEXANDRA manechin, nefuma- 60. Ana noua in zona buna sunt o bruneta clipe unice alaturi de mine, doar un telefon
(dupa 12), 0724.952.199/ 0765.476.970 si punctualitate. Preturi de la, 50 L; toare, selectiva (putine vizite si de calitate),
0735.534.488/ 0735.534.488 tem la dvs., 1 L; 0766.291.575 con- nu ai masina? Este sambata sau duminica focoasa, 25 de ani, iti ofer masaj de ne desparte, zona Mall Vitan, 40 L;
marius_viloria@yahoo.com tact@mutarirapide.ro www.mutarirapide.ro si nu gasesti pe nimeni sa te ajute? Ai 1.74/56/28 de ani, poze reale (nu insista) si relaxare la domiciliul meu, te astept sa 0761.002.526
3. Abandonati cautarile, 24h/24h mutam cumparat materiale de constructii sau apartament frumos. Ofer masaj terapeutic, petrecem clipe de neuitat impreuna, nu
14. Frigidere Reparatii frigidere, combine obiecte voluminoase pe care nu le poti fara graba. Sedinta pt. o ora, exclusiv 9-16, 98. Andreea, poze reale, 25 de ani, noua
frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. cu dube si camioane cu volum intre 12 si Echipa de 4 baieti va aju-
28.
200 L; 0726.994.769
ezita sa suni Drumul Taberei 70 L;
24 mc la pret de criza mobila, pianine, tam la manipularea si cara? Noi suntem solutia, 1 L; 0754.911.262 in zona, tanara draguta, daca vrei sa te
Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv marfa, utilaje grele, electrocasnice, diverse 0723.254.319 catalincdd@yahoo.com relaxezi si doresti un masaj de calitate, te
sambata, duminica. Tel; 0729.473.587/ obiecte, asigur personal specializat pt. montarea sau debarasarea 26. Alexandra manechin, nefumatoare, 61. Ana, noua in zona, finuta si draguta astept la domiciliul meu. Zona rond Alba
021.420.36.48/ 0762.988.567 demontare, montare, 1 L; 0722.228.149 mobilierului cu auto cu 59. Transport non-stop, ieftin cu autoutil- selectiva (putine vizite si de calitate), mereu cu zambetul pe buze te astept pe Iulia. Detalii la tel., 50 L; 0763.120.059
comenzi@transport-orice-bucuresti.ro itare de 3,5t (camioane-dube) transport 1.74/56/28 de ani, poze reale (nu insista) si tine domn generos la un masaj de relaxare
15. Frigidere, combine, congelatoare prelata, Iulia Bucur, marfa ob. sanitare, bagaje, mutari ap. 1-5 apartament frumos/ fara colege. Ofer
www.transport-orice-bucuresti.ro si tonifiere. Unirii, Zepter. 40 L; 99. ANDREEA, sunt o maseuza blonda,
etc., reparatii la domiciliul clientului. 0720.287.821/ cam. cu personal incarcare/ descarcare, masaj terapeutic, fara graba. Sedinta pt. o
Garantie; 0722.619.569 ora, excusiv 9-16 200 L; 0726.994.769 0731.787.525 cu poze reale, 27, te astept pe tine domn
4. Abandonati cautarile, transport cu 0762.676.751 demontare/ montare. Evacuam moloz, generos la un masaj asa cum iti doresti,
16. Inginer repar centrale termice, serv-
dube - camion, marfa, mobilier din ap. 1, 2, tocarie, mobilier uzat, 1 L; 62. ANA, vino sa te relaxezi intr-un ambi- mai multe detalii iti ofer la telefon, zona
3, 4 cam. transport bagaje pianine, electro- 29. Efectuez transport in Bucuresti si in 0786.465.541 27. ALEXANDRA manechin, nefuma-
ice non stop, autorizat RSL, intretinere, toare, selectiva (putine vizite si de calitate), ent placut, ofer masaj de relaxare, detalii la Mall Vitan, 40 L; 0761.002.526
casnice materiale. Evacuam din aparta- Romania, ieftin de marfa si mobila, bagaje, transport.nonstop@yahoo.com telefon, zona Dristor 2, 70 L;
montaj, avize orice combustibil, marca, mente moloz, tocarie mobila veche cu per- piese mobilier, saci haine, flori, sau orice 1.74/56/28 de ani, poze reale (nu insista) si
putere 800 kw experienta 20 ani expert apartament frumos/fara colege. Ofer masaj 0785.039.887 100. Andreea, blonda cu poze reale, 27
sonal pt. incarcare, 50 L; 0755.276.968 alta marfa va asiguram un transport optim 60. Transport orice In Bucuresti si in nikodulce592@yahoo.com de ani, ofer un masaj de vis cu multe sur-
specializat, centrale in condensare comenzi@efectueztransport.ro si decent la preturi mici, 50 L; tara, mobila veche, tocarie usi, personal terapeutic, fara graba. Sedinta pt. o ora,
www.termicecentrale.ro; 0726.209.005 excusiv 9-16 200 L; 0726.994.769 prize, mai multe detalii la telefon, zona Mall
www.efectueztransport.ro 0784.000.183 mihaidum77@yahoo.com incarcare, descarcare contra cost, program 63. ANA, vino sa te relaxezi intr-un ambi- Vitan, 40 L; 0761.002.526
cristeapaulconstantin@yahoo.com inclusiv in weekend, preturi foarte avanta- ent placut, ofer masaj de relaxare, detalii la
5. Abandonati cautarile, transport ieftin 30. Evacuam moloz si mobila veche joase 50 L; 0761.021.127 28. ALEXANDRA nefumatoare, selectiva
17. Instalare Windows, devirusare, recu- pretul incepand de la 50 L cursa, mutari (putine vizite si de calitate), 1.74/ 56/ 28 de telefon, zona Dristor 2, 70 L; 101. Andreea, bruneta cu mult bun simt,
tocarie, transportam materiale de construc- 0785.039.887 calma si rabdatoare ofer masaj de relaxare
perare date, reparatii calculatoare, reparatii ap. 1/5 cam. sedii firme, birouri, bagaje, tii. Avem si incarcatori, daca se cere. Pro- 61. Transport orice tip de marfa, paletata ani, poze reale (nu insista) si apartament
laptopuri, instalare Windows XP/7/8/10, plante. Evacuam din apartamente moloz, sau vrac, materiale de constructii, ob. volu- frumos/ fara colege. Ofer masaj relaxare, nikodulce592@yahoo.com si tonifiere. Mai multe detalii la tel., Drumul
gram inclusiv in weekend. 100 L; Taberei, 100 L; 0761.622.032
reparatii monitoare lcd, programe, tocarie, mobilier uzat. Cu personal incar- 0769.652.118 minoase precum piane, bancomate sau fara graba. Sedinta pt. o ora, excusiv 9 -
devirusare, resetare BIOS, recuperare care-descarcare, non stop, 50 L; 17 200 L; 0726.994.769 64. Ana, vino sa te relaxezi intr-un ambi-
echipamente IT de mari dimenisuni ori- ent placut, ofer masaj de relaxare, detalii la 102. Andreea, miniona matura, roscata,
date, probleme internet, wireless, configu- 0724.755.850 31. Evacuez mobila, moloz, pamant, unde in tara. Efectuam relocari complete
rare router. D. gratis, 50 L; auto.transport24h@yahoo.com 29. ALEXANDRA nefumatoare, selectiva telefon, zona Dristor 2, 70 L; ofer masaj de relaxare la domiciliul meu,
electrocasnice nefolosibile, asiguram maxi- atat pt. locuinte si companii, 1 L; 0785.039.887 ambient placut, discretie totala 120 L ora,
0726.054.690/ 031.424.43.93 pyanys- na transport la cerere; 0720.294.432 0780.600.100 comenzi@bucuresti- (putine vizite si de calitate), 1.74/56/28 de
tul@yahoo.com http://www.reparatii-calcu- 6. Abandonati cautarile, transport marfa, transport.ro www.bucuresti-transport.ro ani, poze reale (nu insista) si apartament detalii tel. Zona Unirii, Horoscop, 50 L, 50
latoare.16mb.com mutari profesionale de locuinte, sedii firma frumos/ fara colege. Ofer masaj terapeutic, 65. Ana, doamna matura, 35 ani, ofer L; 0734.323.084/ 0767.823.794
32. Mutari Bucuresti, relocari aparta- masaj de relaxare la domiciliul meu, poze
si birouri, transport materiale de constructii, mente, case, vile, sedii de firma. Avem per- 62. Transport, particular transport marfa fara graba. Sedinta pt. o ora, exclusiv 9-18
18. Instalator A-Z, montez obiecte san- utilaje diverse obiecte, oferim servicii de in Bucuresti (papuc de la 50 duba de la 75) 200 L; 0726.994.769 reale. Zona Dristor Baba Novac, 50 L; 103. Andreea, pozele imi apartin, din
calitate, siguranta, seriozitate, program sonal specializat in mutari si tamplari pen- 0725.044.235
itare, termice, boiler, robineti, baterii, tru montat, demontat mobila. Transportam si provincie. Preturi accesibile avem si bai- locatie, ofer masaj terapeutic si relaxare.
apometre, tevi cupru - ppr, hidrofoare, non stop, 1 L; 0721.433.846 in Bucuresti si in tara. 1 L; eti pentru incarcat contra cost. Seriozitate 30. ALEXANDRA nefumatoare, selectiva Mai multe detalii la telefon. Platesc deran-
aragaz; 0727.095.553 transport_ieftin_bucuresti@yahoo.com (putine vizite si de calitate), 1.74/56/28 de 66. Ana, noua in zona Obor. Miniona cu jul daca nu sunt fata din poze. Locatie
0730.757.880 maxima. Programari la tel. Dan. 50 L; bun simt astept domni de calitate pentru ai
www.transport-ieftin-bucuresti.ro 0724.478.342 ani, poze reale (nu insista) si apartament curata si discreta 50 L; 0769.764.827
19. Instalator accesibil execut orice fel 33. Mutari cu duba sau camion efectuam transportacunoi@yahoo.com frumos/ fara colege. Ofer masaj terapeutic, rasfata cu un masaj de relaxare de calitate,
de lucrare. Preturi avantajoase. Disponibil 7. Abandonati grijile evacuam moloz, fara graba. Sedinta pt. o ora, excusiv 9-16, zona Obor Colentina aproape de Mosilor 104. Anemona si Cristina, te invitam la
mobila de aruncat, geamuri, tocarie veche servicii de transport-mutari, evacuam 200 L; 0726.994.769 Stefan cel Mare 150 ora 100 L;
si duminica; 0724.964.347/ mobila veche, diverse. Asiguram personal 63. Transport, particular transport, noi pentru un masaj de relaxare, terapeutic
0769.166.692 pamant, crengi, asigur personal incarcare, papuc sau duba 3.5 t in Bucuresti si tara. 0732.348.522 prin tehnici bine invatate. 100 L;
descarcare transport la groapa de gunoi, pentru manipulare, 1 L; 0723.838.407 31. Alexandra ofer masaj de relaxare,
prog. non stop, aduc la comanda: nisip, Pret de la 50 L papuc/75 duba. Luni - sam-
curatenie si discretie, 40 L; 0763.255.453
20. Instalator autorizat, instalatii gaze, 34. Mutari mobila, marfa, intern sau inter- bata 8-22. Ex. mobilier, bagaje, etc. Cel 67. Ana, noua in zona si in domeniu,
apometre, aragazuri - 80 L, calorifere - 100 pietris, margaritar 0784.703.703 comen- mai bun pret buc. La cerere contra cost 0732.584.979 mereu cu zambetul pe buze, te astept pe 105. Angela, 31 ani. Noua in zona. Masaj
zi@transportmoloz.ro www.transport- national cu duba 3,5 t/11 mc, 0,8 L/km sau
L, robineti - 30 L, baterii - 60 L, wc + bazin Dacia papuc 0,7 L/km; 07446478545 incarcatori 50 L; 0728.851.823 Trans- tine la un masaj de relaxare la domiciliul de relaxare si intretinere pe toata suprafata
- 100 L, senzori gaze; 0720.992.196 moloz.ro 32. Alexandra 26 bruneta ofer servicii de meu discret si curat. Unirii, Zepter 40 L;
portatordubebucuresti@yahoo.com masaj la domiciliul meu pentru detalii suna- corpului efectuat pe masa de masaj. Detalii
8. Abilitate 100% la transport mobila si 35. Mutari mobila, transport mobila, sun- 0731.787.525 la telefon. Zona Mosilor, 70 L;
21. Instalator service centrale termice 64. Transportator ieftin si rapid, marfa, ma. Dristor, 70 L; 0762.323.821
alte marfuri. Mutari apartamente, garson- tem o companie ce ofera servicii complete
68. Anaice, bruneta, 1.65 m, 50 kg, tan-
0744.222.383
orice model, garantie, instalatii termice iere, sedii firma bagaje debarasari mobila, de mutari atat pentru persoane fizice cat si mobila, bagaje, in Bucuresti si in Romania
sanitare si gaze 0722.162.379 transport corect la pret corect. Ofer la 33. Alexandra, 26 bruneta dulce ofer dra din fire, frumoasa, stilata, ofer masaj
baruri etc. cu dube de 3,5 t cu diferite vol- pentru mari corporatii 0733.330.051/ servicii de masaj la domiciliul meu pentru 106. Angi bruneta, am 25 de ani, 1.70 m,
ume, cu personal la cerere pt. incarcare- 0732.507.011 cerere personal incarcare, descarcare, terapeutic si de relaxare la domiciliul meu, 64 kg, te astept in locatia mea sa iti ofer un
22.Instalator si sudor autor- manipulare mobilier etc. Sunati acum pt. detalii suna-ma. Dristor, 50 L; fara graba, prin cele mai noi tehnici si
descarcare, 1 L; 0764.166.166 comen- miloaie.dragos2015@gmail.com 0762.323.821 masaj de relaxare si body intr-un ambient
izat gaze execut instalatii zi@transportorice.ro www.transportorice.ro detalii, 50 L; 0725.131.703 metode de masaj, 150 L; 0727.210.430 placut, 50 L; 0799.978.935 brunetika-
gaze naturale, montaj elec- 36. Mutari, relocari, incarcare, descar- contact@mvdtrans.ro 34. ALEXANDRA, am revenit din vacan- bella69@yahoo.com
9. Abilitate 24h/24h pt transport marfa care, transport mobila in Bucuresti si 69. Anays NEW reala bruneta 23 ani, cu
trovana + senzor, 65. Vreti sa va mutati astazi si va faceti ta, esti obosit, te astept la un masaj de poze reale, te astept pe tine, domn gen-
sau transport mobila in regim de taxi in provincie. Avem oameni pentru incarcare, relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Dis- 107. ANIA, bruneta frumoasa, noua in
proiectare si contorizare Bucuresti, astfel in maxim 60 minute de la descarcare si tamplari pentru montaj mobi- griji ca nu veti gasi masina. Sunati si va eros, la mine la un masaj de relaxare, doar zona, 25 de ani, ofer masaj terapeutic si de
ajutam noi, transportam marfa, mobila cretie maxima, Unirii, Zepter, 40 L; un telefon ne desparte Speak english kiss
gaze; 021.627.08.60/ primirea solicitarii, va punem la dispozitie la. Preturi de la: 50 L; 0720.081.815 0736.197.198 relaxare la domiciliul meu intr-un cadru lin-
dube de 3,5t cu personalul aferent, sunati, obiecte fragile, in Bucuresti si in tara la pret 100 L; 0762.342.118 istit, mai multe detalii la tel., zona Mall
0729.565.626 dispecerat non stop, 100 L; 37. Particular, transport mobila si in mic de criza, sunati si in maxim o ora sun-
tem la dvs, 1 L; 0766.291.575 con- 35. Alexandra, bruneta, 1.70 m, 58 kg, 70. Anca, 27 ani, finuta cu mult bun simt, Vitan, 40 L; 0768.519.135
23. INSTALATORI Bucuresti- Ilfov non-
0786.559.977 comenzi@transportbaga- weekend la preturi cuprinse intre 60-100 ma deplasez la tine acasa pentru masaj
je.ro www.transportbagaje.ro lei. Optional, asigur servicii de manipulare. tact@mutarirapide.ro www.mutarirapide.ro terapeutic, de relaxare si tonifiere. Rog te astept la un masaj de relaxare al trupului 108. Anticarat Bucuresti cumparam carti
stop. Instalati termice si sanitare. Interven- Asigur transport de marfuri generale in si sufletului in domiciliul meu discret si
ti-reparati- desfundari si montaje: fose sep- 10. Abilitate acces, transport ieftin in seriozitate. I speak english, 200 L; curat. Unirii-Zepter, 60 L; 0731.349.200 noi si vechi, din orice domeniu si orice cali-
toata Romania. 50 L; 0735.493.750 0765.612.107 tate. Lichidam biblioteci sau stocuri de
tice, stati de epurare, cazi, lavoare, wc-uri,
calorifere, centrale termice/ lemne/ peleti,
Bucuresti si in tara. Mutari ap. 1/5 cam.
sedii firme, birouri, bagaje, electrocasnice, 38. POSESOR autoutilitare dube 3,5T
Servicii diverse 36. Alexandra, buna, ofer masaj de 71. Anca, 36 de ani. Ofer masaj de depozit. Plata pe loc. Deplasare gratuita;
0731.407.474/ 0740.088.443/
10 L; 0773.934.471/ 0762.304.944 plante. Evacuam moloz la saci, tocaraie, efectuez transport in Bucuresti si Romania relaxare domnilor manierati la domiciliul
instalatori_bucuresti@yahoo.com mobilier vechi. Asigur personal incarcare/ relaxare la domiciliul meu, pt. mai multe meu, discretie si igiena. Titan, Liviu Rebre- 021.315.97.04
ieftin. Orice fel de marfa, mobila, bagaje, 1. 1 Decembrie, Calea Mosilor, Fainari, detalii astept tel. tau. Program 11-23, ca
descarcare, non stop 50 L; electrocasnice, saci haine, flori, sau alta locatie ma poti gasi in rond Alba Iulia, 50 anu, Lidl, 60 L; 0729.311.098
24. Instalez Windows 10 Pro-Home - 8.1- 0766.516.330 5 min M. Obor, cabinet privat (2003) masaj 109. Antonia, Snagov Doamna matura,
7 cu licenta pe 32-64 biti, 45 lei. Instalare marfa ce necesita deplasare si manipulare, profesionist real garantat 100%: terapeutic, L; 0721.773.154/ 0763.247.735 30 de ani, slim, cu un fizic de invidiat,
urgenttransport@yahoo.com 50 L; 0784.000.183 72. Anca, la mine, 30 de ani, noua in
pachet Microsoft Office 2010-2013-2016 relaxare, sportiv, etc. L-D 10-22. Info supli- zona, masaj terapeutic profesional de maseuza cu experienta, ofer diverse tipuri
cu licenta. Instalare antivirus cu licenta, 11. Abilitate acum 100%, transport cu mihaidum77@yahoo.com 37. Alexandra, manechin, nefumatoare, de masaj numai in locatia mea, o vila de
mentare bonus, video pe blog, rog cititi, selectiva (am putine vizite si de calitate), intretinere si relaxare, acasa la mine, zona
aplicatii si programe, 45 L; dube marfa mobila, diverse in Bucuresti si 39. Sofer protocol tanar 37 ani, studii uni- 150 L; 0720.696.842 Teiul Doamnei aproape de Obor, poze lux situata in zona Snagov. Foto reale,
0722.491.955 chancristy@yahoo.com in tara la cele mai convenabile preturi, 1.75/56/28 de ani, poze reale (nu insista) si foarte recente. 150 L; 0734.843.905
versitare, lb engleza, prezenta agreabila, martamiron68@yahoo.com apartament frumos/ fara colege. Ofer reale, 60 L; 0753.413.441
avem la cerere personal pt. incarcare imi ofer serviciile ca sofer protocol, prelu-
25. Masini automate de spalat, acum descarcare, tamplari pt. manipularea masaj de relaxare. Bd. M. Bravu, 200 L; 110. Anya Am revenit, o bruneta cu poze
are locatii, tara si strainatate. Experienta 4 2. 1 Mai, transexuala zona Obor, Colenti- 0726.994.769 73. Ancuta 27 ani, te astept la un masaj
asigur deplasare gratuita, garantie mobilei, evacuam moloz, 1 L; de relaxare si tonifiere in locatia mea disc- reale, 25 de ani, ofer masaj la domiciliu
reparatii. Curatare - igienizare aer condi- 0737.700.600 comenzi@evacuare- ani (diverse deplasari). 0742.827.755 na bun venit in lumea masajului. Aici poti
biroujuridic@yahoo.com 38. Alexandra, roscata, ofer masaj de reta si curata. Unirii-Zepter. 40 L; meu intr-un cadru linistit, mai multe detalii
tionat. Seriozitate, urgente; moloz-bucuresti.ro www.evacuare-moloz- da frau liber imaginatiei in compania mea, la telefon, zona Mall Vitan, 40 L;
bucuresti.ro relaxare domnilor generosi. Mai multe 0723.921.487
0729.374.669/ 0761.290.233 40. Tractari Auto Non stop, oferta spe- profesionista in arta masajului. Non stop, 0768.519.135
numai pentru tine cele mai bun masaj; detalii la telefon. Titan. 60 L;
12. ACCES 100% transport marfa, mobila ciala pentru tractari remat - 100 lei, tractari 0735.232.246 74. Andra 27 ani, masaj terapeutic profe-
26. Masini automate de spalat, aragazuri, 0728.874.293/ 0765.018.213 sional de intretinere si relaxare, zona Teiul 111. Aromaterapie, lasa-te purtat intr-o
frigidere, ac, electrocasnice, electronice, tv, mutari cu autoutilitara 3.5 t la cele mai mici non stop -Bucuresti, Centura, A1, A2, A3,
avariate, numere expirate, defecte - ori- 39. Alexandra, 23 ani, te astept la un Doamnei, aproape de Obor, poze reale calatorie de rasfat si traieste o experienta
electrice orice tip, repar, instalez, pro- preturi, transport orice tip de marfa, mobili- unica, ce inseamna placere, evadare din
gramez, resetez; 0727.279.319/ er, electrocasnice, colete, cutii saci, baga- unde in tara. Ofer seriozitate si ounctuali- 3. 1 MAI, zona Obor, Alex, gay, atent la masaj de relaxare si tonifiere cu uleiuri si 100 %, 60 L; 0754.750.173
je, ob. sanitare, evacuam moloz, tocarie tate; 0769.112.112 detalii, te astept la mine domn serios sa-ti creme speciale, intr-o locatie discreta si rutina zilnica si lumea simturilor si a placer-
021.444.14.17 urgenteauto@gmail.com 75. Andra 27 ani, masaj terapeutic profe- ilor. Vila, lux, uleiuri aromatice, creme, 120
veche, 1 L; 0780.600.300 ofer cele mai bune servicii de masaj de curata. Unirii - Zepter, 40 L;
activitate.transport@yahoo.com relaxare, body cu creme si uleiuri, suna- 0736.197.198 sional de intretinere si relaxare, acasa la L; 0785.333.303/ 0727.106.100
27. Mutari mobilier cu auto 41. TRANSPORT cu dube-camioane pia- mine, zona Teiul Doamnei aproape de www.blondymassage.ro
de 5 t cu prelata din aparta- 13. Acces 98% in Bucuresti si provincie nine, piane, aparate cafea seifuri transport ma, nu raspund la sms non stop; 40. Alexandra, 33 ani, garantez ca sunt Obor, poze reale, 60 L; 0754.750.173
mente si sedii firme, mon- montari, demontari mobilier vechi sau nou, marfa, mobila, diverse ob.cu personal la 0728.036.837 reala, bruneta eleganta, corp frumos inalta 112. Arta tehnici noi shiatsu presiune pe
debarasari lucruri vechi la groapa de
tat - demontat, Iulia Bucur; gunoi. cerere pt. incarcare, descarcare masinile si ofer masaj de relaxare d-lor care vor sa 76. Andra 27 ani, masaj terapeutic, profe- meridiane energetice (cervical, lombar)
Avem masini de 1 t, 3 t, 5 t la cerinta sunt dotate cu lift hidraulic, abandonati gri- 4. 13 SEPTEMBRIE, masaj terapeutic, se relaxeze. Am locatie centrala, singura in sional de intretinere si relaxare, zona Teiul reflexogen. Informa?ii nutritionale, pietre
0720.287.821/ clientului. Avem personal calificat, George; jile, 0724.500.100 comenzi@echipade- relaxant si sportiv la mine la locatie, 50 L; locatie. Speak english, zona P-ta Alba Doamnei, aproape de Obor, poze reale vulcanice. Dristorului Decebal,
0762.676.751 0722.724.103 mutari.ro www.echipademutari.ro 0726.645.146 Iulia, 200 L; 0729.121.368 100 %, 60 L; 0754.750.173 0730.138.068

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


30 ianuarie 2017 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 5
PRESTÅRI SERVICII 
113. Arta, stil cu tehnici noi shiatsu, pe 148. Bruneta, 20 de ani, poze reale, fara 182. Cristina, garantez pt. fotografii. Ma 217. DOAMNA matura, blonda, stilata, 253. Dristor 2, buna, am 25 de ani si te 286. Happy End Domnisoare atente la 318. MAMA si fiica, finute si dragute te
meridiane energetice (elimina toxinele, fite si figuri. Vino la un masaj de calitate poti gasi intre 10am-18pm, doar la mine ofer masaj terapeutic, de relaxare, la mine. astept la mine in locatie pentru un masaj in dorintele tale, oferim masaj de relaxare asteptam sa te relaxezi cu un masaj de
inlatura oboseala si stresul, dureri dorsale). intr-un ambient placut si calduros, detalii la acasa, nu ma deplasez (merg la sala, ingri- Zona Iancului; 0724.159.915 aliroma- cea mai mare discretie si igiena, sunt o fire domnilor pretentiosi care stiu cu adevarat relaxare la patru maini cu uleiuri si creme
Trat. faciale (peeling, curatare, masti tel., 60 L; 0734.429.787 jita, am fotografii recente din locatie, 170, nia@yahoo.com foarte rabdatoare si sociabila, 150 L; sa faca diferenta intre obisnuit si de cali- speciale. Respectul si bunul simt ne carac-
hidratare). Pietre calde, nutritionale; Bombonika.thaaaa@yahoo.com 53, 26ani varsta reala, 200 L; 0735.452.678 tate. Va asteptam, 100 L; 0762.342.118 terizeaza. Unirii, Zepter, 200 L;
0730.138.068 0720.131.473 218. Doamna matura, Mariana, ofer 0723.733.144
149. Bruneta, 31 ani, ofer masaj de masaj de relaxare, placuta, rabdatoare, 254. Dristor, bruneta reala 100%, ofer 287. Happy End Domnisoare atente la
114. ATESTAT masaj terapeutic profe- relaxare, la domiciliul meu. Zona Piata 183. Cristina, noua in zona, bruneta inal- igiena, discretie, garantez revenirea, masaj de relaxare intr-un ambient placut. dorintele tale, oferim masaj de relaxare 319. Mama si fiica, finute si dragute te
sional/ general de relaxare reechilibrant, Muncii, 100 L; 0737.184.035 ta cu forme, ochi albastri, ofer servicii de Berceni; 0733.145.064 Discretie si igiena!! 60 L; 0721.552.039 domnilor pretentiosi care stiu cu adevarat asteptam sa te relaxezi cu un masaj de
drenaj limfatic, presopunctura si terapii calitate, masaj relaxare si alte surprize, sa faca diferenta intre obisnuit si de cali- relaxare la patru maini cu uleiuri si creme
alternative 100 L+reflexoterapie, sedinta 150. Bruneta, ofer diferite tipuri de masaj. detalii la telefon, te astept cu drag, Tinere- 219. DOAMNA matura, ofer masaj de 255. Dristor, Buna, sunt Denisa, 19 ani, tate. Va asteptam, 120 L; speciale. Respectul si bunul simt ne carac-
completa 1 h 30/150 L, pe masa masaj, Mai multe detalii la tel. Zona centrala. 50 tului, Berceni. 60 L; 0762.901.720 relaxare, fara graba, intr-un ambient pla- ofer masaj de relaxare domnilor generosi 0755.663.159 terizeaza. Unirii, Zepter, 200 L;
aer conditionat 10-21, 100 L; L; 0768.177.955 cut, 60 L; 0737.739.203 cu bun simt, igiena si discretie maxima, happyend415@yahoo.com www.hap- 0723.733.144
0724.898.065 184. CRISTINA, te astept pe la mine pen- poze 100% reale, nu ezita, 60 L; pyendmassage.ro
151. Bruneta, poze reale 100%, vino la tru relaxare prin tehnici bine invatate de 220. DOAMNA matura, ofer masaj profe- 0761.906.533 320. Mari 43 ani, masaj terapeutic de
115. Atestat masaj terapeutic profesional, un masaj de relaxare de cea mai buna cali- masaj, masaj relaxare, terapeutic, Bd. sional de relaxare, ambianta placuta, dis- 288. Ileana, italianca draguta si educata relaxare si intretinere, pe toata suprafata
general reechilibrant de relaxare pe masa tate unde te poti rasfata intr-un ambient Burebista, 70 L; 0784.426.897 cretie maxima. Zona Timpuri Noi, 256. Dristor, Patricia, doamna matura 40 pentru tine, bruneta, 29 ani, 1,65, 47 kg. Te corpului, efectuat pe masa de masaj,
masaj, lombar, cervical, drenaj limfatic, placut, 60 L; 0734.429.787 Bomboni- Vacaresti; 0763.674.058 ani, ofer masaj de relaxare, Kaufland, tel. astept in locatia mea pentru un masaj detalii la tel., zona Calea Mosilor, 70 L;
presopunctura 100L+reflexoterapie se exe- ka.thaaaa@yahoo.com 185. Cristina, 30 ani, ofer masaj de 50 L; 0736.760.098 relaxant. Locatia este in strada Radului 45, 0740.805.036
cuta pe masa de masaj 10-21 aer condit, relaxare la domiciliul meu. Zona Piata 221. DOAMNA rafinata, blonda, Ana, Bucuresti, zona Tineretului. Primesc fara
152. BRUNETA, te astept intr-o locatie Muncii, 100 L; 0737.184.035 manierata, matura, stilata, te invit in locatie programare de la ora 12.00-20.00., 100 L; 321. Maria, 43 de ani, masaj de relaxare
loc. Mosilor Eminescu, 0724.898.065 curata si discreta pentru a-ti oferi masaj de
257. Dristor, buna sunt Claudia, am 1,67
curata pentru masaj de relaxare. Zona Sos m 52 kg si sunt o fata dupa cum bine vezi, si intretinere, efectuat pe masa de masaj.
116. Atestat profesional, pe masa de relaxare. Pentru mai multe detalii suna-ma. 186. Cristina, 39 ani, blonda finuta, noua, Mihai Bravu intersectia cu Vatra Lumi- masaj, 100 L; 0784.691.818 289. Infirmiera si asistenta cu experien- Discretie maxima, detalii la tel. Mosilor-
masaj din poze, in Vitan, civilizat, ofer ser- Zona Colentina, 50 L; 0799.417.773 masaj terapeutic de relaxare si intretinere, noasa 80 L; 0756.864.325/ ta. Camin privat de batrani angajeaza infir- Eminescu, 100 L; 0755.932.589
vicii de masaj complete. Ma adresez per- pe toata suprafata corpului, efectuat pe 0721.853.409 258. Dristor, buna, ofer diferite tipuri de miera si asistenta cu experienta. Daca esti
153. Bruneta, Corina, 22 ani, discreta si masa de masaj, detalii la tel. Zona Calea o persoana serioasa, responsabila si ama- 322. Mariana, masaj de relaxare, te
soanelor pretentioase ce apreciaza cali- draguta, am revenit si te astept doar la 222. Doamna reala si carismatica, te
masaj domnilor educati intr-un ambient
tatea. Relaxare, rasfat si sanatate garan- Mosilor, 100 L; 0732.172.425 placut. Igiena si discretie. Locatie situata in bila, echipa noastra te asteapta cu drag; astept intr-o companie placuta, rabdatoare,
mine, in Berceni, pentru cel mai bun masaj astept la mine sau la tine, sa te rasfat cum 0726.845.758/ 0724.372.843 igiena, discretie, garantez revenirea, 47
tat. Nu sunt escorta, 150 L; de relaxare. Suna-ma si nu vei regreta. stiu eu mai bine, maestra in arta masajului zona Dristor. Sunt bruneta, 21 ani. Pozele
0752.521.730/ 0752.521.730 187. Cristina, masaj relaxare, frumoasa, sunt reale, vino sa te convingi. 60 L; ani, Berceni 0732.963.998
Poze reale, 60 L; 0726.931.217 vesela, high class, putem petrece impre- ofer masaj terapeutic si relaxare, 100 L; 290. Ingrijire persoane varstnice in
0722.144.278 0733.406.565
117. Atestat, masaj terapeutic profesion- una momente deosebite pt. o ora, masaj locatia noastra din Mogosoaia, 323. Mariana, masaj de relaxare, te
154. Bruneta, finuta, 20 ani, slim, ofer
al, general de relaxare reechilibrant, drenaj masaj de relaxare corporal, garantez dis- de relaxare, terapeutic, in conditii mai mult 259. Drumul Taberei, doamna matura oferim pachete complete in func- astept intr-o companie placuta, rabdatoare,
decat civilizate: singura, intim, nu te 223. Doamna 35 ani finuta ofer masaj de tie de necesitati: tratamente per- igiena, discretie, garantez revenirea, 47
limfatic, presopunctura si terapii alternative cretie, bulevardul Unirii, rond Alba Iulia. relaxare si terapeutic domnilor discreti ofer masaj de relaxare la domiciliul meu
100 L, reflexoterapie, sedinta completa 1h 100 L; 0799.531.259 grabesc, 200 L; 0720.131.473 domnilor seriosi, pt. mai multe detalii, fuzabile, recuperare dupa acci- ani, Berceni; 0732.963.998
zona Obor-Mosilor. Igiena si discretie. Pro- dente vasculare, tratament post-
30, 150 L pe masa masaj, aromaterapie, gram 12-22. Pret 120 L/ ora 60 L; astept telefonul tau. 60 L;
Eminescu, Mosilor; 0724.898.065 155. Bruneta, miniona, 31 ani, noua in 188. Cristina, masaj, blonda inalta, locui- 0721.754.206 operator, etc; 0758.090.989 324. Mariana, masaj de relaxare, te
esc central cu loc parcare la bloc, ofer 0736.597.231 katia_cicala@yahoo.com astept intr-o companie placuta, rabdatoare,
zona, ofer masaj de relaxare domnilor care
118. Berceni, Alina, noua in zona, doam- stiu sa aprecieze calitatea. Discretia si celor pretentiosi si cuceritori masaj de 224. Doamna 35 ani, finuta ofer masaj de 260. Drumul Taberei, ofer masaj de igiena, discretie, garantez revenirea, 47
na 29 de ani, cu forme frumoase, rabda- igiena maxima. Zona Piata Timpuri Noi, relaxare de calitate, fara nici o graba din
relaxare si terapeutic domnilor seriosi si relaxare domnilor manierati peste 30 ani. 291. Inna, noua pe site ofer servicii de ani, Berceni; 0732.963.998
toare si atenta la dorintele tale, te asptep Univ. Titu Maiorescu, 50 L; partea mea. 200 L; 0720.131.473 discreti, mai multe detalii la telefon, igiena Sunt o doamna voluptoasa cu forme 35 masaj de relaxare. Mai multe detalii tele-
sa ne cunoastem. Pt. detalii suna-ma. 60 ani, ofer discretie si igiena, pt. alte detalii, fonic. Drumul Taberei, 70 L; 325. Marra, (59 kg, 1.70 m, 35 de ani),
0748.851.377 si curatenie. Zona Obor-Mosilor. Program
L; 0742.369.075 189. Cristina, masaj, frumoasa, putem
12-21. Pret 120 ora, 60 L; contactati-ma. 60 L; 0730.610.247 +40763063596 masaj, discretie, (singura), seriozitate,
156. Brunete, te asteptam la un masaj de petrece impreuna momente deosebite ptr igiena. In rest, te las sa descoperi singur
o ora (masaj de relaxare, terapeutic) in 0736.597.231 292. IRINA, 44 ani, noua in zona, masaj (P-ta Romana, B-dul Magheru), 200 L;
119. Berceni, noua in zona, doar azi ofer- relaxare alaturi de noi, pt mai multe detalii, 261. Drumul Taberei, Parc Moghioros,
ta, blonda, 25 de ani, 1.67 m, calma, iti ofer tel., 50 L; 0760.716.715 conditii mai mult decat civilizate: singura, 225. Doamna 55 ani, ofera masaj per- Drumul Taberei, ceva diferit, ofer masaj de terapeutic de relaxare si intretinere efectu- 0799.664.040
masaj de relaxare intr-o locatie discreta intim, nu te grababesc si te astept pe la soanelor de varsta apropiata. relaxare domnilor care vor sa iasa din at pe masa de masaj, detalii la telefon.
sau la hotel. Suna-ma pt. detalii. Garantez 157. Bucur Obor, doamna draguta, 44 de mine, 200 L; 0720.131.473 0730.515.750 monotonia zilnica, locuiesc singurica intr-o Zona Mosilor, fara graba, 70 L; 326. Marra, open mind, (35 de ani, 59 kg,
ca vei reveni cu placere, 70 L; ani, ofer masaj de relaxare domnilor garsoniera, maxima discretie si igiena, 60 0756.637.328 1,70 m) discretie, (singura) seriozitate si
0729.623.172 manierati. Discretie maxima, pentru mai 190. Cristina- masaj. Frumoasa, am cei pasiune. In rest, te las sa descoperi singur,
sapte ani si putem petrece impreuna
226. Doamna matura fac masaj de L; 0744.893.103 293. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de (P-ta Romana, B-dul Magheru), 200 L;
multe detalii contactati-ma telefonic. Zona relaxare corporal-medical la domiciliul meu
120. Berceni, Diana, bruneta, 1.65 m, 52 Obor, 50 L; 0764.738.593 voiculescu- momente deosebite (masaj de relaxare, in Bucuresti; 0727.014.473 262. Drumul Taberei, te-ai saturat de fitze relaxare la domiciliul meu discret. Unirii, 0799.664.040
kg, 20 de ani. Finuta, selectiva, manierata sonya@yahoo.ro terapeutic ) in conditii mai mult decat civi- si de poze false, la mine nu e cazul, singu- Zepter. 40 L; 0733.347.650
ofer masaj de relaxare domnilor educati. lizate: singura, intim, nu te grababesc si te 227. Doamna matura 45 de ani. Ofer 327. Marra, selecta, open minded, 1.70
ra in locatie, gingasa si jucausa, atenta cu 294. Iulia, maseuza blonda ofer masaj de
Locatie curata si discreta. Zona Alexandru 158. Buna, Alexandra, draguta 24 ani, astept pe Unirii, 200 L; 0720.131.473 masaj de calitate domnilor maturi civilizati cerintele tale, te invit in locatia mea unde m, 59 kg, 35 de ani, discretie, igiena si
Obregia, 200 L /ora, 100 L; ofer masaj de relaxare si terapeutic dom- minim 30 ani. Rog si ofer maxima igiena, igiena ma reprezinta, poze 100% reale 50 relaxare pe tot corpul. Zona Teiul Doamnei pasiune, materializate intr-un masaj sweet-
0799.343.582 nilor generosi. Zona Dristor, Kaufland 60 191. CUPLU casatorit, masaj de relaxare, discretie, seriozitate. Poze reale, 100 L; (Lacul Tei), Colentina aproape Obor touch memorabil. Pansament pentru trup si
ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; L; 0730.484.673 Mosilor, 50 L; 0724.188.831 suflet, bd. Magheru, Romana, 200 L;
L; 0729.597.648 0723.241.753 Alinasenzuala@yahoo.com
121. Berceni, str. Huedin, servicii de cali- 0723.424.793 0799.664.040
159. Buna, blonda slim, stilata si discreta, 228. Doamna matura, 39 ani, te astept la 295. Iulia, maseuza, blonda, ofer masaj
tate, masaj pt. doritori de relaxare intr-o 192. Cuplu real, igiena si discretia ne 263. Drumul Taberei, doamna matura, 36 de relaxare si terapeutic pe tot corpul, fara 328. Marra, selecta, open minded, (35 de
locatie discreta, 50 L; 0762.823.671 ofer o ora de masaj de relaxare si mine in locatie sa iti ofer masaj de ani cu experienta, ofer masaj de relaxare
deconectare domnilor stilati si generosi in descriu pe deplin. Singuri intr-un ap de lux, relaxare, poze reale, discretie si seriozi- fite, fara graba, locatie curata si discreta. ani, 1.70 m, 59 kg,) discretie, bun simt,
locatia mea discreta si cu bun gust. Poze Unirii, oferim masaj de relaxare cuplurilor, discretie si igiena in locatia mea domnilor Zona Teiul Doamnei (Lacul Tei) Colentina, igiena si pasiune materializate intr-un
122. Betty, doamna matura, ofer masaj tate. Dristor, Baba Novac, 50 L; interesati de anunt, pentru detalii con-
de relaxare si terapeutic domnilor seriosi si reale, 150 L; 0721.302.279 doamnelor, domnilor, daca apreciati cali- 0734.599.501 aproape Obor, 50 L; 0724.188.831 masaj sweet- touch memorabil. In rest, te
tatea, luxul, discretia va asteptam, 300 L; tacteaza-ma. 60 L; 0726.839.973 las sa descoperi singur, ( B-dul Magheru,
generosi, mai multe detalii la telefon. Zona 296. Iza, noua domnisoara 22 de ani, min-
Obor, Mosilor. Program 12-22. Pret 200 160. Buna, blonda, 34 de ani, finuta, cura- 0785.077.708 229. Doamna matura, 42 de ani, ofer 264. Drumul Taberei. Te-ai saturat de fite Romana,) 200 L; 0799.664.040
Ron ora. 100 L; 0736.597.499 ta, draguta, ofer domnilor draguti masaj, masaj terapeutic, zona Unirea, ambient iona, cu bun simt, draguta te astept la un
ptr. mai multe detalii suna-ma. Singura in 193. Curatenie cu Kirby, iti aspiram: si de poze false? La mine nu e cazul, ofer masaj de relaxare si terapeutic, poze reale 329. MASAJ Ada, ofera domnilor
foarte placut, mai multe detalii la telefon, masaj de relaxare si terapeutic domnilor
123. Bety, 42 de ani, masaj terapeutic de locatie, poze reale. 0726.974.363 Mire- saltelele, canapelele, fotoliile, covoare, 100 L ora, singura in locatie, ac, parcare la din locatie. Zona Casa de Pensii, sector 3, manierati masaj terapeutic, igiena, dis-
luta@gmeil.com spalat, tapiterie auto, cu doar 100 L; generosi si cu bun simt, igiena si discretie 60 L; 0730.702.572 cretie. Titan, orele 8-17, 50 L;
relaxare si intretinere, pe toata suprafata scara, 50 L, 50 L; 0720.158.933 maxima. Poze 100% reale contacteaza-
corpului, efectuat pe masa de masaj. 0784.006.814/ 0760.011.698 0735.366.510
161. Buna, matura experimentata in arta 230. Doamna matura, Disfunctii erectile ma, 50 L; 0735.269.139 297. Kamy, noua in zona. Tanara, 21 de
Detalii la telefon, Zona Mosilor nr 205 70 masajului, stilata si discreta, iti ofer o ora 194. Dana, doamna plinuta, 40 de ani, ani, roscata cu ochi caprui, ofer masaj de 330. Masaj Cristina, 27 de ani, ofer masaj
L; 0746.588.018 ale organelor sexuale pentru ejaculare 265. Drumul Taberei. Te-ai saturat de fite
de relaxare totala, domnilor stilati si dis- ofer masaj terapeutic si de relaxare la precoce. Punctul VC6, oceanul energiei. relaxare fara graba si fara fite, in locatia de relaxare. Pentru mai multe detalii con-
creti. Poze reale. Pentru mai multe detalii domiciliul meu. Poze reale. 50 L; 60 min-150 ron. L-s 10:00-17:00. 150 L; si de poze false? la mine nu e cazul. Gin- mea de lux. Poze reale, 150 l ora. Zona tacteaza-ma, Tineretului, 100 L 2 sedinte,
124. Bianca blonda finuta, manierata cu contactati-ma, 150 L; 0732.512.010 gase si jucause te invit în locatia mea unde
bun simt, atenta la doritele tale, ofer masaj 0724.710.172 0755.820.301 Stefan cel Mare. 70 L; 0763.388.866/ 60 L 1 sedinta; 0760.839.801/
igiena si discretia ma reprezinta, fara graba 0761.049.966 0737.231.889
de relaxare corporala. Pozele imi apar?in 162. Cadastru, intabulare, intarusare 195. Daniela, 35 de ani, noua in zona, si atenta cu tine, singura în locatie. Alina,
in totalitate. Bulevardu Unirii - Zepter, 100 231. Doamna matura, Mariana, ofer
Firma de cadastru oferim servicii la preturi masaj terapeutic de intretinere si relaxare masaj de relaxare, placuta, rabdatoare, 50 L; 0720.368.711 298. Karina, Doamna stilata si cu bun 331. Masaj de relaxare, Marilena blonda
L; 0774.003.517 avantajoase. Cadastru, alipiri, dezmem- pe toata suprafata corpului efectuat pe Alinasenzuala@yahoo.com simt ofer masaj de relaxare, body masaj, 46 ani, parul lung, te astept la mine,
igiena, discretie, garantez revenirea,
brari, apartamentari, planuri de situatie, masa de masaj, detalii la tel., zona Mosilor, Berceni; 0733.145.064 domnilor cu bun simt ce stiu sa aprecieze Berceni; 0763.664.061
125. Bianca Buna sunt o bruneta reala, intarusari terenuri, trasari santier, studiul 266. Ela si Alexa. Buna suntem 2 fete va
deschisa 19 ani, ofer masaj de relaxare si nr. 205 70 L; 0754.386.093 calitatea serviciilor. Locatie discreta si
tasari comportarii cladiri, 100 L; 232. Doamna matura, Mariana, ofer asteptam intr-o locatie noua va oferim curata. Decebal, Unirii, 300 L; 332. Masaj de relaxare, Marilena blonda
tonifiere domnilor manierati si cu bun 0724.943.293 ioanadinu@customsur- 196. Deea noua in zona si in locatie. Blon- masaj de relaxare, placuta, rabdatoare, masaj de relaxare, mai multe detalii la tel. 0734.504.862 46 ani, parul lung, te astept la mine,
simt.Zona Dristor, Kaufland. Mai multe vey.ro da 20 ani, ochii verzi,ofer masaj de igiena, discretie, garantez revenirea, zona Piata Muncii 100 L; 0725.365.923 Berceni; 0763.664.061
detalii la tel. 60 L; 0736.933.532 relaxare si terapeutic domnilor generosi si Berceni; 0733.145.064 299. Karla si Andreea, doua maseuze cu
163. Cami, 35 de ani. Noua in zona, poza educati in locatia mea. Te simti obosit si 267. Eliza 21 de ani, craciunita draguta si bun simt elegante si zambitoare te invitam 333. Masaj de relaxare, Marilena, blonda,
126. BIANCA ofer masaj de relaxare, reala 100%, masaj terapeutic de relaxare stresat dupa o zi de munca. 60 L; 233. Doamna matura, 30 ani te astept in comunicativa. Te astept pe tine domn gen- intr-un cadru discret pentru a te rasfata cu 46 ani, parul lung, te astept la mine,
zona Pantelimon, Delfinului. 40 L; si intretinere, efectuat pe masa de masaj 0723.828.056 locatia mea central, locuiesc singura, sunt eros intr-un ambient discret pentru a iti un masaj de cea mai buna calitate facut cu Berceni; 0763.664.061
0723.498.992 pe toata suprafata corpului. Fara graba, bruneta, am tenul alb, parul lung, ingrijita, oferii un masaj de relaxare. Titan, Auchan, uleiuri speciale. Locatie de lux, Unirii, 300
detalii la telefon. Zona Obor, Mosilor, 70 L; 197. Delia maseuza, arat foarte bine la inaltime 1.70, sunt ceea ce cauti, ceea ce 60 L; 0723.860.526 L; 0731.226.825 334. Masaj de relaxare. Buna Ana ma
127. Bianca, 26 de ani, am revenit, 0756.493.570 corp, fotografii din dormitor (nu insista) ofer numesc. Am 24 de ani si te astept la mine
relaxare totala masaj terapeutic, calmeaza vrei, intoarcere garantata, 50 L;
dnilor manierati masaj de relaxare ptr circa 0728.997.270 268. Eliza, 21 de ani, maseuza, comu- 300. Karla, domnisoara 22 de ani, pt un masaj de relaxare si tonifiere. In
durerile, tensiunea, reflexoterapeutic, 164. CARMEN, 40 ANI. Masaj terapeutic o ora fara nici o graba din partea mea. nicativa si foarte atenta cu tine domn gen- draguta si cu bun simt, fara fite, te astept la locatie sunt singura. 50 L;
masaj pt. coloana, cervical, lombosciatic, de relaxare si intretinere efectuat pe masa Locuiesc singura, ac, dus si relaxare, 150 234. Doamna matura, 38 ani, bruneta eros. Te astept intr-un ambient discret pen- mine in locatie sa te rasfat cu un masaj de 0762.172.734
detalii la telefon, zona Colentina, Doamna de masaj, fara graba. Zona Mosilor, detalii L; 0720.131.417 reala si discreta, cu experienta ofer masaj tru a te relaxa cu un masaj. Titan, Auchan, inalta calitate. Daca pui pret pe calitate si
Ghica 30 L; 0720.420.246 la telefon, 70 L; 0757.527.155 de relaxare si intretinere fara graba si fite, 60 L; 0723.860.526 pe bunul simt, astept tel tau. Dristor. 70 L; 335. Masaj Descriere anunt: doamna
128. Bianca, d-na matura cu experienta 165. Carmen, 42 ani, ofer masaj de
198. Delia, 27 de ani, bruneta inalta, ofer locatie discreta si curata, 150 L ora, Obor, 0763.125.278 matura ofer servicii de terapie: masaj.
masaj terapeutic, de relaxare, body masaj, Colentina, ofer si cer discretie si igiena 269. Eliza, noua in zona, o maseuza cu Punctul VC6, Oceanul energiei. L-s 9:00-
ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii domnilor manierati intr-un cadru discret. maxima, 100 L; 0722.722.957 bun simt rabdatoare si zambitoare te 301. La mine acasa, Aura 31 ani la mine, 18, 150 L; 0757.765.749
Zona Pantelimon, Delfinului, 40 L; la tel. Drumul Taberei, 70 L; Zona Alba Iulia 50 L; 0730.206.659 asteapta intr-un cadrubintim si discret pen- noua in zona, masaj terapeutic profesional
0723.498.992 0761.835.469 235. Doamna plinuta 40 ani ofer masaj tru a te relaxa cu un masaj de buna cali- de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai 336. Masaj la mine acasa, Katy, 36 de
166. Casatorit, fac masaj relaxare gratu- 199. Delia, Coposu, new, dintr-o singura domnilor generosi, Drumul Taberei. Mai tate. Unirii, Zepter. 100 L; multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei ani. Masaj terapeutic de relaxare si
129. Bianca, d-na matura cu experienta, intalnire, te vei convinge ca eu sunt multe detalii la tel. 0746.990.282 0736.730.204 aproape de Obor, 60 L; 0744.876.225 intretinere, efectuat pe masa de masaj,
ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. it, cuplurilor si doamnelor peste 40 ani; discretie si curatenie, detalii la telefon, sos.
0761.550.309 maseuza ce o cauti, pozele reale, din
Zona Pantelimon, Delfinului. 40 L; locatie. Masaj de relaxare, zona Unirii. Ptr. 236. Doamna serioasa efectuez masaj 270. Ella si Alexa va asteptam intr-o 302. La mine la tine sau la hotel, buna, ma Mosilor Eminescu, 100 L;
0723.498.992 detalii suna-ma. 80 L; 0735.520.926 de relaxare, recuperare, reflexoterapeutic, locatie noua, va oferim clipe de neuitat. numesc Miruna am 21 de ani inaltime 1.60, 0748.569.097
167. Cel mai nou salon de masaj din
Bucuresti Royal Place Massage vine in anticelulitic la domiciliul clientului; Masaj de relaxare, mai multe detalii la tel. eu iti pot oferi masaj de relaxare. Mai multe
130. Bianca, d-na matura, ofer masaj de 200. Delia, maseuza, arat foarte bine la 0760.120.068 Zona Piata Muncii, poze reale, mergem si detalii la telefon. 100 L; 0762.383.854 337. MASAJ la mine, Soryna, 30 de ani,
relaxare la domiciliul meu. Zona Pante- intampinarea dumneavoastra cu cel mai
exclusivist salon de masaj, absolut totul corp, fotografii din dormitor (nu insista) ofer la hotel, 100 L; 0725.365.923 masaj terapeutic profesional de intretinere
limon, Delfinului. 40 L; 0723.498.992 dnilor manierati masaj de relaxare ptr circa 237. Doamna singura, blonda, sociabila 303. La mine sau la tine, 21 de ani, cauti si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape
este nou, cele mai dragute domnisoare. fizic placut o fire linistita discreta si rabda-
Free bar 140 L; 0727.646.456 roy- o ora fara nici o graba din partea mea. 271. Ella si Alexa. Buna suntem 2 fete va calitate fara graba? Suna-ma. Ofer masaj de Obor 60 L; 0768.856.362
131. Bianca, ofer masaj de relaxare la Locuiesc singura, ac, dus si relaxare 150 toare cu experienta in masaj terapeutic asteptam intr-o locatie noua, va oferim terapeutic si masaj corporal de intretinere.
domiciliul meu. Zona Pantelimon, Delfinu- alplace.massage@gmail.com depun pasiune in ceea ce fac d-lor 338. Masaj maseur relaxare terapeutic si
L; 0720.131.417 clipe de neuitat prin masaj de relaxare. Mai Prosoape curate, igiena, aer conditionat.
lui, 40 L; 0723.498.992 manierati si educati, detalii la telefon, Mili- multe detalii la tel., zona Piata Muncii, poze Pt. detalii in plus, suna-ma, 300 L; sportiv si toate tipurile de masaj, curatenie,
168. Certificate energetice efectuam,
necesare vanzarii / inchirierii, termen 24 h. 201. Delia, maseuza, bruneta eleganta, tari, 50 L; 0737.218.736 100% reale, 100 L; 0725.365.923 0766.755.619 discretie, 100 L; 0741.173.547
132. Bianca, ofer masaj de relaxare la 90/60/90, singura in locatie, super frumusi-
domicilul meu. Cer si ofer seriozitate max. Pret 120 L- garsoniera, 2,3 camere 130 L, 238. Doamna superba finuta draguta,
4 camere- 140 L, 5 camere - 150 L TVA ca si foarte ingrijita, 168/50/24 ofer masaj 272. Eroii Revolutiei, Maria, 35 de ani, 304. La mine, la tine sau la hotel, blonda 339. MASAJ rond Alba Iulia, bruneta te
Locuiesc singura. Zona Iancului, 50 L; de calitate (prg meu de luni-vineri 09-17) manierata, ofer domnilor stilati 3 tipuri de 1.69 m, 52 kg. Doamna blonda, curata, 32 de ani tandra invit domnii pretentiosi la astept într-o relatie discreta si curata pen-
0721.912.543 inclus; 0740.032.092/ 0731.032.092 masaj, locatie igiena discretie, zona cen-
contact@vreauenergetic.ro www.vreauen- nu ma deplasez, nu raspund la telef pri- ingrijita si foarte carismatica, ofer masaj la un masaj facut de o experta, 100 L; tru momente de relaxare, 100% reale
ergetic.ro vate, 150 L; 0720.131.417 trala Unirii, sector 4 Canemir, 100 L; domiciliul meu. Pt. mai multe detalii si o 0763.234.653 pozele, 100 L; 0730.646.969 Rose-
133. Bianca, d-na matura ofer masaj de 0799.254.728 marie@yahoo.com
relaxare la domiciliul meu. Zona Pante- eventuala intalnire suna-ma, 50 L;
169. Certificate energetice, Auditor 202. Denisa, ofer masaj de relaxare, cer- 0741.956.770 305. La noi sau hotel multe maseuze
limon, Delfinului, 40 L; 0723.498.992 energetic gr. I. Certificate de Performanta vical, capilar, lombar, reflexogen de toni- 239. Doamna, 1.80 m, calma si rabda- dragute si permisive, cu experienta in 340. Masaj te astept in locatia mea de la
Energetica (certificate energetice) pentru fiere. Zona: Dristor, Baba Novac, Mihai toare, 33 de ani, 52 kg, te astept in locatia 273. Eroii Revolutiei, tanara 19 ani, domeniu, oferim masaj de relaxare, servicii rond Alba Iulia pentru masaj terapeutic de
134. Blonda Masaj de relaxare total prin mea curata si discreta pt. a-ti oferi masaj de cea mai buna calitate, nu ezita sa suni. calitate. Rog seriozitate, 40 L;
proceduri de alinare a starilor de discom- toate tipurile de cladiri. Audit energetic Bravu. 100 L; 0731.771.721/ respectuoasa si foarte rabdatoare, ofer
pentru cladiri. Inspectii termografice (in 0731.771.721 de relaxare pt. domni simpatici si draguti, masaj de relaxare in cele mai bune conditii Jacuzzi, free bar. Zona Decebal. 150 L; 0763.599.378
fort pe punctele reflexogene de pe suprafa- infrarosu) pentru cladiri si echipamente, 100 L; 0733.588.429 de igiena si discretie. Ce vezi in poze asta 0731.398.991/ 0751.770.600 salon- Stefangeanina@yahoo.com
ta corpului in stadii incipiente. 100 L; 0726.701.499 bogdan.iablon- 203. Denysa, Unirii, noua pe site. Blonda sweettouch@yahoo.com www.sweet-
Discretie/igiena. Zona Obor, Calea Mosilor. 240. DOAMNA, 33 de ani, stilata si selec- vei gasi garantat. Te astept sa ne cunoast-
schi@certificate-energ.ro 20 ani ofer masaj de relaxare si terapeutic em, 100 L; 0720.014.632 touch.ro 341. MASAJ terapeutic, nu te grabesc,
150 lei ora. 100 L; 0726.508.066 si masaj cervical domnilor generosi si edu- tiva, ofer masaj de relaxare, intretinere cor- Ana ma numesc, am 23 de ani. Blonda
170. CHANTAL, doamna blonda matura, cati in locatia mea. Mai multe detalii la, tel. porala, terapeutic la domiciliul meu intr-un 306. La tine sau hotel. Draguta, calma si fara fite. Te astept la mine. Platesc deranjul
135. Blonda si bruneta, Splaiul Unirii, cadru select pentru domni dornici de ceva 274. ESTERA, peste 50 ani. Masaj ter-
inalta, eleganta, ofer masaj de relaxare 60 L; 0723.828.056 apeutic si de relaxare. Garantez eficienta cu bun simt, iti ofer masaj de cea mai buna daca nu sunt fata din poze. Mai multe
masaj pe masa de masaj. Suntem singure domnilor educati si manierati. Locatie de deosebit. Mai multe detalii la telefon, 300 calitate cu creme si uleiuri parfumate. Pen- detalii la telefon, 50 L; 0766.604.793
intr-un ap. de lux, oferim masaj de L; 0725.244.208 si igiena. Locatie de lux. Discretie, intimi-
lux pe Bd. Unirii, 100 L; 0733.986.904 204. Diana 33 de ani, o doamna in ade- tate. Doamna stilata, rafinata, selectiva. tru mai multe detali suna-ma, 100 L;
relaxare, igena, discretie, seriozitate. varatul sens al cuvantului, o maseuza cu cautcolega@yahoo.com 0721.082.774 escortaluxx@gmail.com 342. MASAJ terapeutic, nu te grabesc,
Detalii la tel. Prg: 9:00-20:00. 100 L; Amanunte pe google, 0724.184.287
171. Columbianca noua pe site, zona bun simt ofer servicii ireposabile de masaj Ana ma numesc, am 23 de ani. Blonda
0729.705.711 Dr. Taberei. Ofer masaj de relaxare si 241. Doamna, 38 de ani, 1.75 m, 60 kg, 307. La tine sau la hotel Larisa, 24 de ani, fara fite. Te astept la mine. Platesc deranjul
si bady masaj domnilor manierati ce vor sa ofer masaj de relaxare la domiciliul meu 275. Evelyn, 43 de ani, masaj terapeutic,
intetinere corporala, te astept la mine, pro- fie tratati ca atare. Nu deranja inutil.Zepter de relaxare si intretinere, efectuat pe masa sunt finuta si eleganta. Ofer masaj de daca nu sunt fata din poze. Mai multe
136. Blonda si bruneta, Unirii, intr-o gram 14-22, 100 L; 0760.715.736 150 L; 0760.394.323 sau deplasare in sectorul 3. Tarif 200 L/30 relaxare si tonifiere domnilor care se detalii la telefon, 50 L; 0762.172.734
locatie de lux. Oferim masaj de relaxare pe m. Mall Vitan, Dristor, 200 L; de masaj. Discretie maxima, detalii la tel.,
zona Mosilor, 100 L; 0756.268.394 respecta. Garantez poza si servicii de cali-
masa de masaj, igena, discretie, domnilor 172. Coposu, Uniri, Zara. Bruneta, atenta 205. Diana, 38 de ani, noua venita in 0735.395.398 tate. Pentru mai multe detalii contacteaza- 343. Masaj de relaxare Dristor , poze
care se respecta si pun pret pe calitate. cu tine locatie de lux, ofer masaj, garantez zona, masaj terapeutic de relaxare si 276. Execut funerare complete constructii ma. I speak English, 300 L; reale, noi, servicii de masaj si alte surprize
Det la tel., 100 L; 0721.607.500 igiena si seriozitate. Sunt o persoana 242. Doamna, 45 de ani, discreta, atenta
intretinere, efectuat pe masa de masaj, la dorintele tale, ofer masaj terapeutic, pro- funerare, marmura, granit, mozaic, garduri, 0762.449.006 placute, te astept intr-o garsoniera discre-
sociabila, ma adresez persoanelor cu bun detalii la tel., Calea Mosilor, 70 L; cruci, fier sculptare placi, oriunde; ta, curata, sunt singura, pt. detalii complete
137. Blonda, manechin, nefumatoare, simt, 100 L; 0728.608.762 fesional de relaxare, cervical, lombar. 308. La tine sau la hotel noua pe site, ofer despre anunt, suna-ma, 50 L;
0754.285.656 Zona Mosilor, Obor. Program 14-22. Dis- 0720.294.432
selectiva (putine vizite si de calitate), 1.74/ masaj de relaxare de calitate la domnilor 0730.463.216
56/ 29 de ani, poze reale (nu insista) si 173. Coposu, Unirii, vizavi de zara brune- 206. Diana, ofer masaj de relaxare la
cretie si igiena, 100 L ora, 50 L; generosi detalii la tel., 150 L;
apartament frumos, fara colege. Ofer ta, atenta cu tine locatie de lux, ofer masaj, 0727.483.225 277. Finuta draguta, fara fite, te astept pe
domiciliul meu. Pentru detalii ma puteti tine, domn generos, la un masaj de 0743.240.926 344. Masaj de relaxare Dristor noua in
masaj de relaxare. Sedinta pt. o ora. Verifi- garantez igiena si seriozitate. Sunt o per- contacta la numarul. 100 L; zona, bruneta cu bun simt, te astept la
ca adresa harta, 200 L; 0726.994.769 soana sociabila, ma adresez persoanelor 243. Doamna, 47 ani, ofer masaj de relaxare si tonifiere a trupului si al sufletu- 309. La tine sau la hotel, Ana 22 ani .1.75
0732.080.243 Escorta1422@yahoo.com relaxare placuta, rabdatoare, igiena, dis- lui, la domiciliul meu discret si curat. Unirii- mine in locatie sa te rasfat cu un masaj de
cu bun simt, 60 L; 0728.608.762 m inalta, roscata. Ofer masaj de relaxare relaxare, intr-un cadru discret, ofer si cer
138. Blonda, masaj de relaxare corporal cretie, garantez revenirea, Berceni; Zepter. 60 L; 0725.473.852 domnilor manierati si cu bun simt. Poze seriozitate, 50 L; 0730.463.216
207. Diana, alegerea ta, ai incercat zeci
si cranian prin masarea scalpului dintre lini- 174. Coposu, Unirii, vizavi de Zara, de metode pt. a te si nu a avut rezultate pe 0761.904.816 reale, 0725.811.917
ile craniului si diferite puncte. Frictiunile bruneta, atenta cu tine locatie de lux, ofer 278. Flori, sunt o fata experta in arta
asteptarile tale, te astept la mine pt. masaj, 244. Doamna, 32 de ani, nefumatoare, 345. Masaj de relaxare Dulce si linistita, te
sunt desfasurate pe fond de relaxare maxi- masaj, garantez igiena si seriozitate. Sunt masajului de relaxare si terapeutic, poze 310. La tine, la hotel, buna, sunt Sonya, astept sa iti ofer un masaj de neuitat.
pt. a-ti satisface acest moft. Militari, 50 L; selectiva (putine vizite si de calitate) zona reale 100%. Te astept in locatia mea, Rond
ma. Obor-Mosilor, 100 L; 0726.508.066 o persoana sociabila, ma adresez per- 0760.136.631 jumatate romanca, jumatate chinezoaica. Garantez discretia si igiena. Pozele sunt
soanelor cu bun simt, poze reale. Impor- P-ta Alba Iulia, 1.73 m, 58 kg, poze reale Baba Novac McDonald's Dristor. Nu vei Daca vrei un masaj pe cinste, cu creme si reale. Eroii Revolutiei, 100 L;
139. Blonda, masaj de relaxare prin pro- tant, sunt singura in locatie. 100 L; (nu insista) si apartament frumos, ofer regreta. Nu rasp. la nr. privat, 100 L;
208. DJ. si M.C. sonorizari nunti, botezuri, masaj terapeutic, 150 L; 0727.292.817 0720.980.541
uleiuri parfumate nu ezita sa ma con- 0720.014.661
ceduri de alinare a starilor de disconfort pe 0728.608.762 party-uri DJ. si M.C. profesionist asiguram tactezi. Te pot rasfata cu cel mai bun
punctele reflexogene de pe suprafata cor- dumitru.laura79@yahoo.com masaj, 100 L; 0735.220.096/ 346. Masaj de relaxare masaj, foarte disc-
175. Cosmeticiana independenta, sonorizari pt evenimente nunti, botezuri, 279. Flory, 42 ani, noua in zona, masaj
pului in stadii incipiente. Manevrele efectu- majorate petreceri de firma, onomastici, cu 245. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la 0722.144.763 adyalexandra5@gmail.com reta, nonconformista, maseuza, ofer
ate bland, 100 L; 0726.508.066 rabdatoare, atenta, ofer epilare inghinala terapeutic de relaxare si intretinere, efectu- diverse tipuri de masaj numai in locatia
cu hidratare speciala pt. barbati. Te rog aparatura de lumini si fum profesioniste, dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profe- at pe masa de masaj fara graba, detalii
indiferent de locatie, 500 L; sional de relaxare, cervical, lombar. 311. Larisa, 30 ani, te astept in compania mea dlor discreti si generosi. Fotografii
140. Blonda, ofer masaj de relaxare, pt. citeste detaliile pe blog, nu ofer informatii la mai multe la telefon. Zona Mosilor, 70 L; mea pentru un masaj discret de relaxare, reale ma gasiti la nr. 50 L;
telefon, 0720.002.793 Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si 0744.154.722
detalii, suna-ma. Zona Piata Muncii. 70 L; igiena. Pret 100 L ora, 50 L; zona Lizeanu cu Stefan cel Mare, suna- 0736.665.372
0725.624.649 http://epilareinghinalapentruel.blogspot.co 209. Doamna 47 ani, ofer masaj de ma, 60 L; 0761.024.566
m 150 L; 0758.609.361 irinaruxan- 0727.483.225 280. Formatia nunti, botezuri, eveniment, 347. Masaj de relaxare, blondy te astept
dra24@yahoo.com http://totuldespreran- relaxare, placuta, rabdatoare, igiena, dis- etc Formatia "Hai la Joc din Bucuresti" va
141. Bona doamna careia ii plac copiii, cu cretie, garantez revenirea, Berceni; 246. Doamna, 47 de ani, sunt singura, 312. Larisa, 38 de ani, poze reale, masaj la mine pentru un masaj de relaxare si
experienta in ingrijirea copiilor care sa aiba dunica.blogspot.com poate asigura atmosfera minunata la nunta terapeutic de relaxare si intretinere efectu- tonifiere. Nu sunt fitoasa. Nu te grabesc,
0761.904.816 plinuta si te astept in intimitatea casei mele dvs. Botez, cununie, party sau eveniment
grija de un baietel de 3 ani in zona Cran- pentru un masaj de relaxare menit sa te at pe masa de masaj. Detalii la telefon, singura in locatie, platesc deranjul daca nu
gasi. Program de luni pana vineri, 8.30- 176. Creare, administrare si promovare la tarifele cele mai mici din piata muzicala.
website. Ofer asistenta si consultanta 210. Doamna 50 ani cu simtul umorului te deconecteze de la rutina zilnica. Piata Calea Mosilor, Eminescu, 70 L; sunt eu, 50 L; 0761.313.645
18.30 0745.613.684/ 0745.613.684 astept pentru a te relaxa cu un masaj. Rog 0799.627.357 0799.634.865
online - offline, optimizare SEO on-off-page Romana, 40 L; 0721.901.615
simona.ghebarau@yahoo.com seriozitate si ofer la fel det. la tel., 60 L; 348. Masaj de relaxare, dulce si linistita,
pentru site-ul dvs. Realizez intregul proces 281. Foto-video nunta si botez. Opreste- 313. Lavinia, 25 de ani, ofer masaj de te astept sa iti ofer un masaj de neuitat.
de webdesign pentru site-ul dvs. Pentru o 0723.002.389/ 0723.002.389 247. Doamna, poze reale 100%, daca te- te din cautare. Pe www.luxfotovideo.ro
142. BRUNETA draguta, ofer masaj de ai saturat de poze false si fete grabite relaxare si terapeutic, prin diferite tehnici Garantez discretia si igiena. Pozele sunt
relaxare la domiciliul meu, zona Piata oferta personalizata contactati-ma. 700 L; gasesti cea mai buna oferta de servicii ale masajului. Uleiuri aromatice si un ambi- reale. Locatie p-ta Muncii. 50 L;
0733.081.321 contact@webdgc.ro 211. Doamna bruneta, 30 de ani, draguta atunci eu sunt ceea ce cauti. Pozele imi
Muncii, 100 L; 0737.184.035 cu bun simt, ofer masaj terapeutic si masaj foto-video pentru nunta, botez si alte ent placut, poze reale, 200 L/ h; 0763.929.917
apartin in totalitate. Serviciile mele sunt de evenimente. 0751.011.001 luxfo-
177. Crina, masaj profesional si de cali- corporal de intretinere. Prosoape curate, calitete si sunt tot ce iti doresti, masaj. Ian- 0761.391.968
143. Bruneta frumusica si plina de viata, igiena. Pt. detalii in plus suna-ma. Obor, cului. 50 L; 0762.440.720 tovideo@yahoo.com 349. Masaj de relaxare, Marilena, blonda,
22 ani, te astept la un masaj de relaxare tate plin de rasfat intr-o companie unica 314. Ma deplasez la tine sau la hotel, poze
plina de senzatie. Locatie discreta si igiena Dimitrov. 50 L; 0721.024.339 46 ani, parul lung, te astept la mine,
deosebit, unde discretia si igiena sunt 282. Garantez pentru poze bruneta reala reale, 21 de ani, bun simt, calma si rabda- Berceni; 0763.664.061
ireprosabila,Poze 100% reale, parcare gra- 248. Domn 67 ani, fac masaj de relaxare
foarte importante. Eroii Revolutiei 100 L; 212. DOAMNA casatorita, stilata, masaj doamnelor interesate. Tel: 100%, ofer masaj corporal, naturala, fara toare ofer masaj de relaxare, body, igiena
tuita, 100 L; 0731.931.414 fite, ofer masaj de relaxare executat prin
0762.867.216 de relaxare la domiciliul meu. Mai multe 0720.515.656 si discretie maxima, just call, I speak eng- 350. Masaj de relaxare, singura in locatie,
178. Crina, 22 de ani, domnisoara rafinata detalii la tel.; 0722.966.960 diferite tehnici ale masajului. Detalii la tele- lish and deutch, 100 L; 0735.866.413 ofer masaj de relaxare si tonifiere. Locatie
144. Bruneta ofer masaj de relaxare, si cu bun simt, ofer masaj de relaxare pro- 249. Domnisoara slim, poze reale, vars- fon, 150 L; 0760.350.546 de lux, 50 L; 0769.764.827
domnilor generosi si cu bun simt, te astept fesional la domiciliul meu. Creez depen- 213. DOAMNA educata, ofer masaj de ta 22 de ani, te astept in compania mea 315. Ma deplasez si la hotel, Buna, ma
la mine intr-un ambient placut, garantez relaxare la domiciliul meu domnilor sa- ti ofer masajul pe care tu ti-l doresti. 283. Garantez pozele, la mine, tine sau numesc Emma, am 21 ani si doresc sa 351. Masaj de relaxare, tanara educata,
denta. Poze recente din locatie. Detalii la hotel, bruneta frumoasa, sociabila, 100%
intoarcerea, 50 L; 0734.637.298 tel., Dristor 2, 50 L; 0732.299.069 manierati, mai multe detalii la telefon, cer si Contacteaza-ma si nu te voi dezamagi, 70 cunosc domni draguti cu simtul umorului, 19 ani, sociabila, draguta, rabdatoare si
Daninico14@email.com ofer discretie si igiena. Locuiesc singura, L; 0764.927.643 reale, nu lucrez cu poze false, singura, dis- ofer masaj de relaxare cu creme si uleiuri tandra ofer masaj de relaxare domnilor
179. Crina, 36 ani Poze noi din locatie, 150 L; 0727.027.598 cretie si curatenie, ofer masaj corporal specifice masajului de calitate intr-o manierati, generosi si seriosi la domiciliul
145. Bruneta 30 ani iti ofer masaj de masaj de relaxare si intretinere, pe toata 250. Doresc sa fac masaj de relaxare domnilor interesati cu uleiuri calde, daca ambianta placuta, detin locatie, 300 L; meu, in zona Dristor. 50 L;
relaxare intr-un ambient placut, poze reale, suprafata corpului efectuat pe masa de 214. Doamna fac masaj terapeutic; doamnelor, preferabil doamnelor trecute doresti sa ne cunoastem nu ezita sa ma 0728.997.466 0730.463.216
discretie si seriozitate, Dristor, Baba masaj, detalii la tel., zona Mosilor Emines- 0735.670.953 varsta a doua; 0766.228.688 suni, 200 L; 0769.886.068
Novac. 50 L; 0764.292.336 cu, 70 L; 0758.348.802 316. Madalina Mall Vitan noua pe site, 352. Masaj fara graba, buna, sunt aici pt.
215. Doamna matura, 42 de ani, ofer 251. DOROBANTI, doamna, 40 de ani, 284. Geanina buna, sunt Geanina. Ofer masaj de relaxare si uleiuri aromatice, tine sa uiti de probleme, vino sa-ti ofer un
146. Bruneta matura draguta, fara fite, 180. Cristina blonda inalta, locuiesc cen- masaj terapeutic, zona Unirea, ambient stilata si selectiva te invit intr-un cadru dis- masaj de relaxare la domiciliul meu. 100 locatie discreta, curata, seriozitate, toate masaj corporal; pentru mai multe detali
ofer masaj de relaxare intr-o locatie curata tral cu loc parcare la bloc, ofer celor pre- foarte placut, mai multe detalii la telefon, cret si curat sa te relaxezi cu un masaj L; 0763.972.730 doar pentru tine, nu ezita sa ma contactezi, suna-ma la nr. tel., nu vei regreta, reducere
si discreta. Locuiesc singura, la mine sau tentiosi si cuceritori masaj de relaxare de 100 L ora, singura in locatie, ac, parcare la deconectant. Detalii la telefon; geanina25_25@yahoo.com poze sunt 100% reala, 0733.572.947 30%, 70 L; 0760.061.751
la hotel, 13 Septembrie, 100 lei 30 min. calitate, fara graba 200 L; scara, 50 L, 50 L; 0720.158.933 0723.794.520
150 lei ora, 0760.123.431 0720.131.473 285. Gina, 38 ani, blonda draguta si finuta, 317. Maia, Buna, am 25 de ani, tanara 353. Masaj la mine, Ana, noua in zona, 23
216. Doamna matura, 42 de ani, ofer 252. Dristor Buna sunt Ioana, 19 ani, ofer masaj terapeutic de relaxare si draguta si jucausa sunt doar cateva de ani, finuta, draguta, ofer o ora masaj
147. Bruneta reala. Sunt o bruneta cu 181. Cristina, bruneta slim, 30 de ani, masaj terapeutic, zona Unirea, ambient masaj de relaxare domnilor generosi si cu intretinere, pe toata suprafata corpului, cuvinte care ma caracterizeaza. Daca terapeutic si de relaxare intr-un ambient
experienta in arta masajului. Ma pot foto recente, ofer masaj de relaxare, zona foarte placut, mai multe detalii la telefon, bune maniere, igiena si discretie maxima. efectuat pe masa de masaj. Detali la tele- doresti un masaj mai special, te astept sa placut, mai multe detalii la telefon, dis-
deplasa la domiciliu. Pozele imi apartin, 1 Mai, Victoriei, 100 L; 0733.257.218 100 L ora, singura in locatie, ac, parcare la Nu ezita poze 100% reale, 60 L; fon. Zona Calea Mosilor, UPC, 70 L; ne cunoastem. Zona Rond Alba Iulia, 70 cretie, igiena, locatie lux, zona Militari, 50
150 L; 0762.300.506 mikimihaela194@yahoo.ro scara, 50 L, 50 L; 0720.158.933 0734.841.425 0731.298.062 L; 0763.233.055 L; 0761.053.553

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
6 30 ianuarie 2017

PRESTÅRI SERVICII LOCURI DE MUNCÅ 


354. Masaj la tine sau hotel, Andreea 21 389. Matura, buna bruneta 35 ani cu bun 424. Noua in zona, brunetica si dragutica, 455. Satena matura ofer masaj terapeu- 19. AGENT paza cu sau fara atestat, 39. Agent paza cu atestat, cu domi-
de ani sunt noua pe site, in oras, daca simt si experienta ofer masaj de relaxare te astept in locatia mea curata si discreta tic, relaxare si mici surprize placute dom- 1.000 L in mana fara intarzieri. Obiectiv: ciliu stabil in sectorul 1, program
doresti un masaj de relaxare cu cele mai domnilor generosi. Zona Dristor Kaufland pt. a te rasfata cu un masaj de relaxare nilor civilizati minim 30 ani. Detalii pentru DGASPC sector 4, carte de munca pe interviu de luni pana vineri 9.30-
bune creme si uleiuri nu ezita sa ma con- 100 L; 0731.178.523 asa cum doresti. Cer si ofer seriozitate. programare la telefon. Zona Drumul perioada nedeterminata, 1.000 L; 15.30. Munteanu. Salariu net 1.200
tactezi, mai multe detalii la tel., Obor. 60 L; 0723.574.287 Taberei, 100 L; 0731.874.178 0758.111.018/ 0729.991.555 L; 0762.244.060
0722.116.386 390. Matura, feminina, deosebita prin stil paza.magic@yahoo.ro
andreeacristina220@gmail.com si calitate, ofer masaj terapeutic prin proce- 425. Nu ezita sa ma contactezi Masaj, 456. Satena matura, nonconformista, 40. Agent paza, pensionar, pentru asoci-
duri specifice terapiei, benefice organismu- noua in domeniu, super draguta si tanara experta in arta masajului, te astept la o ora 20. AGENT paza, Best Guard angajeaza atie de proprietari zona Dristor, urgent, pro-
355. Masaj profesional de relaxare pentru lui cu imbunatatirea tonusului necesar vietii 20 ani, 1,75m 58 kg folosesc foto reale. de deconectare si relaxare. Poze reale, in conditii avantajoase agenti paza cu con- gram in ture 12 cu 24 si 12 cu 48;
doamne si domnisoare in Bucuresti si in cotidiene, de l-v, 9-20. 200 L; Locuiesc singura, central. Accept strict 150 L; 0721.302.279 tract de munca, se ofera salariu atractiv, 0734.345.435
Brasov; 0746.616.991 bonuri de masa, abonament Ratb, sco-
356. Masaj relaxare, terapeutic intr-un
0732.993.704 vizite serioase si punctuale. Ma deplasez
si la hotel 300 lei/h. 100 L; 457. Servicii foto-video pentru eveni- Oferte full time larizare pentru obtinerea atestatului; 41. Agent paza, securitate, firma de paza
angajeaza agenti de securitate doar cu
391. MATURA, poze reala, singura, ofer 0729.235.353 mente pret pachet standard, de la 1.400 L, 0724.225.723 atestat de paza, obiective aflate in
cadru intim, discret si foarte curat langa servicii de masaj de relaxare de calitate, ce include: aprox. video 4h, 1500 cadre
Piata Victoriei. Detalii suplimentare la tele- 21. AGENT securitate cu atestat pentru
Bucuresti Noii, Soseaua Chitila, Baneasa,
zona Titan 1, Decembrie, Circa 13; 426. Oana doamna matura te astept la un foto. Materialele pe suport DVD personal- ¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så Gara de Nord, Ploiesti, tinuta gratuita,
fon. Ac, parcare, 150 L; 0747.411.080/ 0737.201.773 masaj total de relaxare la domiciliul meu izate. Contact tel., 0732.532.541 acorde tuturor ¿ansa de a hotel. Responsabilitati principale:cunos-
0721.973.827 salariu platit la timp. 0751.143.961
discret si curat. Unirii Zepter 50 L; savi95studio@gmail.com participa la ocuparea unui tinte PC/monitorizare video; patrula; control
392. Matura, feminina, deosebita prin stil 0726.741.996 post, indiferent de: raså, acces personal. Se asigura masa in hotel, 42. Agent paza. DGS Security angajeaza
357. Masaj relaxare, terapeutic, prenatal, 458. Simona, 39 de ani, masaj de 0745.340.084
anticelulitic, drenaj limfatic, reflexoterapie, si calitate, ofer masaj terapeutic prin proce- etnie, na¡ionalitate, limbå, agenti paza pentru magazine jucarii, situ-
duri specifice terapiei, benefice organismu- 427. Oana, 30 de ani. Masaj terapeutic de relaxare. Esti stresat, obosit si inecat in ate in Mall Veranda si Mega Mall, salariu
terapie Reiki, zona Obor, 50 L; rutina zilnica. Te invit intr-un ambient pla- religie, convingeri, categorie 22. Agent comercial angajeaz?
0765.455.881 lui cu imbunatatirea tonusului necesar vietii relaxare si intretinere, Profesional efectuat net 1000 lei, 0727.083.007/
cotidiene, poze reale, de v-d 9-23 nu pe masa de masaj, pe toata suprafata cor- cut. Detalii suplimentare la telefon. Titan, socialå, categorie defavoriza- VALCOSHOES. Oferim salariu 0727.083.007
358. Masaj terapeutic pe masa speciala, lucrez noaptea 250 L; 0730.369.218 pului. Detalii mai multe la telefon, zona Trapezului, 60 L; 0732.721.047 tå, vîrstå, sex,orientare decent +bonuri mas?.
Mosilor, 70 L; 0751.816.977 sexualå, cf. Legii 48/2002 0722.322.671 43. Agent paza. Firma de securitate
masaj terapeutic pt. persoane cu probleme 459. Simona, lasa-te purtat intr-o calato- angajeaza agent paza pentru cladire
de sanatate. Sedinta dureaz? o ora si 393. Matura, noua in domeniu stilata si
selectiva, ofer masaj de relaxare domnilor 428. Oana, pustoaica manierata, discreta rie de rasfat si traieste o experienta unica 23. Agent curatenie. Candidatul ideal este birouri zona Iancului, 1.000 L;
costa 70 L. Multe intrebati dauneaza grav 1. ?Agenti curatenie. Firma curatenie
dornici sa evadeze din cotidian. Discretie si sociabila, te astept pe tine domn serios ce inseamna placere. Detalii suplimentare persoana cu calitati si deprinderi in mese- 0773.767.091/ 0728.207.513 Grig-
convorbirii. Explicatia cuvantului masaj la tel. Titan Trapezului, 60 L; Bucuresti angajeaza tineri pentru echipa ria de Agent curatenie/ resposabil ingrijire ore85@gmail.com
este in dex 70 L; 0764.152.740 totala, poze reale. Garantez revenirea, si manierat sa iti ofer cele mai bune servicii de interventii. Oferim cazare pentru provin-
150 L; 0763.259.242 de masaj, intr-o locatie curata si discreta. 0732.721.047 cladiri, serioasa, punctuala, organizata, cu
Mai multe detalii la tel. Drumul Taberei, 70 cie, salariu 1.000 -1.800 Lei, contract o integritate fizica si psihica foarte buna, 44. Agent securitate angajam pentru un
359. Masaj terapeutic, nu te grabesc, Ana 460. Snagov, Ema Buna, eu sunt Ema, munca, transport, sporuri, bonusuri. Cer- 0730.400.400 h.izabel@ifantis.ro important hotel de 5 stele din
ma numesc, am 23 de ani. Blonda fara fite. 394. Mature and discreet. Elegant lady, L; +40761991212 Bucuresti.Locatie: Calea Victoriei. Pro-
only at the hotel, I offer relaxing massage, am 30 de ani, sunt o roscata tandra, cu un inte: studii medii, cazier curat, apt de
Te astept la mine. Platesc deranjul daca nu dezvoltat simt al umorului si ofer diverse 24. Agent DDD. Firma de curatenie si gram: 3 schimburi. Cerinte: limba engleza
sunt fata din poze. Mai multe detalii la tele- for gentelmans who appreciate quality. 429. OBOR, doamna bruneta, 30 de ani, munca. Pentru selectie trimiteti CV insotit
draguta si cu bun simt, ofer masaj terapeu- tipuri de masaj d-lor discreti si generosi DDD angajam urgent agent dezinsectie- la nivel conversational, bune abilitati de
fon, 50 L; 0761.313.645 Real photos. 100 {; 0721.455.142 de poza la e-mail. Relatii la:
deratizare cu experienta si atestat. Salariu relationare. 1.500 L; 0720.534.815
masajanticelulitic38@yahoo.com tic si masaj corporal de intretinere. intr-o vila de lux situata in zona Snagov. 0786.461.231 angajari@doral-
Prosoape curate, igiena. Pt. detalii in plus 150 L; 0729.724.953 net 1400 lei, CM, decont transport, 1.400 ionut.dragoi@passion4work.ro
360. Masaj total, buna sunt Emma, am 22 cleaning.ro
ani, 1,70 m si ofer masaj de relaxare dom- 395. MATURITATE si rabdare. Maseuza suna-ma, 50 L; 0721.024.339 L; 0741.268.172 office@mir59service.ro 45. Agent securitate pentru un hotel de 5
matura, 39 ani, ofer masaj de relaxare, d- 461. Sofia 43 ani, noua. Masaj terapeutic
nilor manierati si curati. Nu are rost sa de relaxare si intretinere, efectuat fara 2. Absolvent de liceu cu permis de con- 25. Agent de interventie in Voluntari/ stele din Bucuresti, sector 1. Program: 3
vorbesc prea mult despre mine, serviciile lor care stiu sa aprecieze calitatea. Locatie 430. Ofer masaj de relaxare si terapeutic, schimburi. Cerinte: studii medii/ superioare,
sedinta de 50 ron- 70 ron. Zona Militari, D. graba pe masa de masaj. Detalii mai multe ducere si cunostinte de limba engleza pen- Bucuresti, pachet salarial avantajos, condi-
spun tot, poze 100 %reale. 100 L; decenta, zona P-ta Timpuri Noi, tru hala de productie Otopeni, angajam. tii de munca deosebite 0732.673.743 limba engleza nivel conversational, bune
Taberei; 0730.481.739/ 0729.795.745 la telefon. Zona Calea Mosilor, 70 L; abilitati de relationare si de organizare,
0727.082.245 0784.516.035 0743.809.294 Asiguram transportul. E-mail: office@pop-i.ro 1.500 L; 0720.534.815
361. Masaj total, singura, noua in domeni- 396. Maturitate si rabdare. Maseuza 431. Oferim masaj de calitate la noi sau la 021.337.11.23/ 021.337.11.24 ionut.dragoi@passion4work.ro
hotel domnilor care se respecta si care stiu 462. Sonia, dintr-o singura intalnire, te vei tehnorob7@gmail.com 26. Agent de paza calificat, cu atestat
ul masajului, am 19 ani, 45 kg, 1.65 m, pot matura39 ani, ofer masaj de relaxare dom- convinge ca eu sunt maseuza ce o cauti, pentru firma in sectorul 4 (Sos. Giurgiului),
oferi masaj la cele mai inalte standarde, cu nilor care stiu sa aprecieze calitatea. sa aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, 46. Agent securitate pt. locatie Auchan
oferte hotel, petreceri, free bar, pentru pozele reale, din locatie. Masaj de 3. Absolvent 2014, 2015, 2016. Postul nu suntem firma de paza; 021.316.66.60 Drumul Taberei cu atestat-paza, program
uleiuri speciale. Poze reale. Garantez Locatie decenta, zona Piata Timpuri Noi; relaxare. Bd. Unirii, intersectia cu Bd.
revenirea. Bd. Unirii, 150 L; 0784.516.035 detalii si programari sunati, zona Decebal, de sofer pentru catering si evenimente, lucru 8 ore/ schimb - 2 schimburi. Salariu
Nerva Traian, vino la masaj de relaxare, 27. Agent de paza pt. Fox, fabrica de fix, tichete masa, prima vacanta, prime;
0746.906.373 150 L; 0731.398.991/ 0751.770.600 program luni-vineri 09:00-17:30 si 2 sam- mezeluri, atestat, dinamism, vigilenta,
397. Maturitate si experienta. Maseuza salonsweettouch@yahoo.com www.sweet- 100 L; 0799.532.947 0374.409.880 arogojina@auchan.ro
bete/ luna cu program redus. O masa pe viteza de reactie si responsabilitate, 1.350 auchan.ro
362. Masaj Unirii, blonda si bruneta, sin- matura, 39 ani, inalta, supla, ofer masaj de touch.ro zi, contract de munca, posibilitati de lei net. Durata nedeterminata. Program
gure intr-un ap. de lux, igiena si discretie, 463. Sonya, bruneta 25 de ani, calma si
relaxare d-lor care stiu sa aprecieze cali- cu bun simt, cu experienta in arta masaju- avansare, metrou Costin Georgian; 1.450 12/24 -12/48. Sector 4. Telefon intre 9-17, 47. Agent securitate, hotel de 4 stele, RIN
oferim masaj de relaxare chiar si pe masa tatea. Locatie decenta, zona P-ta Timpuri 432. Organizam petrecere privata, invitati
de masaj, impreuna sau separat. Detalii din Rusia si Suedia. Locatie discreta (vila) lui te invit intr-un ambient placut si discret L; 0722.453.893 L-V. 1.350 L; 0726.718.768 Grand Hotel angajeaza agent de securi-
Noi 0784.516.035 pentru a-ti oferi un masaj de relaxare la tate. Cerinte: calificare in domeniu, disponi-
amanuntite la tel., program, 9:00-20:00, dispune de piscina acoperita, sauna, birou@bucateperoate.ro www.bucate- 28. Agent de paza, curier, Angajam per-
jacuzzi. Prog de zi 13-19. Prog de noapte domiciliul meu, Cora Lujerului. 50 L; bilitate de lucru in picioare, limba engleza,
100 L; 0734.354.705 398. Maturitate si rabdare. Maseuza 0733.566.342
peroate.ro soana serioasa, punctuala, aspect ingrijit. nivel conversational, abilitati bune de rela-
matura, ofer masaj de relaxare domnilor 21-06. Super show la miezul noptii, 300 Rugam CV pe adresa email sau tel. l-v, 10- tionare, fara antecedente. 0731.111.250
363. Masaj, Ana 25 de ani am revenit in care stiu sa aprecieze calitatea. Locatie L; 0762.969.052 464. Sunt Alexandra, noua pe site, noua 4. Absolvente, fete, baieti, cupluri, 16. 0761.124.108 angajari@okcompa- resurseumane@rinhotels.ro
zona, te astept la mine sa te rasfat cu un decenta, p-ta Timpuri Noi 0784.516.035 in Bucuresti. Sunt aici pentru a te face sa cunostinte de lb. engleza minime, cu/fara ny.ro
masaj de relaxare de neuitat, ma adresez 433. ORGANIZAM petrecere privata, experienta, comision atractiv, bonus anga- 48. Agent vanzari cu experienta in dome-
te simti bine cu masajele mele de buna
domnilor manerati, 60 L; 0733.169.730 399. Maya noua in zona, finuta cu mult invitati din Rusia si Suedia. Locatie discre- calitate, ofer igiena si discretie maxima. jare 300 $, plata la zi/ bilunara, locatie cen- 29. Agent de teren. Recrutam agenti de niul vanzarii pt. firma Super Maxi Distribu-
bun simt, astept domnii ce stiu sa apre- ta (vila) dispune de piscina acoperita, Pentru mai multe detalii suna-ma, 70 L; teren orientati spre performanta pentru o tion 0728.777.280 office@maxiclass.ro
364. MASAJ, Cristina, 27 de ani, ofer sauna, jacuzzi. Super show la miezul nop- trala, make-up, training. Schimbarea
cieze calitatea nu cantitatea la un masaj de 0760.061.751/ 0760.061.751 incepe cu noi, 3.500 {; 0760.096.860 campanie promotionala desfasurata in
masaj de relaxare. Pentru mai multe detalii relaxare la domiciliul meu discret si curat. tii. Program de noapte 21-06. Locuri limi- domeniul sanatatii. Plata saptamanala 49. Agent vanzari cu experienta, un avan-
contacteaza-ma, Tineretului, 60 L; Unirii, Zepter. 60 L; 0743.306.816 tate, 300 L; 0762.969.052 465. Sunt noua in domeniu Buna, sunt o beststudios2016@yahoo.com taj il constituie autoturismul propriu.Soci-
avantajoasa. Suna acum la numarul de
0760.841.042/ 0737.231.889 bruneta draguta si fara fite, te astept in telefon si programeaza-te la interviu; etatea noastra activeaza cu succes in
400. Maya 32 ani comunicativa fara fite. 434. ORGANIZAM petrecere privata, locatia mea pentru a-ti oferi un masaj de 5. Absolventi angajam fete, baieti pentru domeniul Vending & Horeca. Cautam per-
365. Masaj, Karla, masaj de relaxare si invitati din Rusia si Suedia. Locatie discre- conversatii online, cu sau fara experienta, 0733.606.584 soane dinamice care sa ni se alature,
Ofer masaj de relaxare domnilor generosi relaxare. Mai multe detalii la telefon, zona
intretinere corporala realizat de o doamna si discreti, mai multe detalii la telefon. Zona ta (vila) dispune de piscina acoperita, Universitate, 100 L; 0721.516.437 contract de munca, colaborare, salarizare 30. Agent de vanzari Gi Group Romania 0731.119.999 dekeoffice@gmail.com
matura, atenta la dorintele dvs., detalii la Teiul Doamnei (Colentina) apropiere Obor, sauna, jacuzzi. Super show la miezul nop- zilnica, bilunara, salarizare pana la 4.000 angajeaza agent vanzari pentru una dintre
tel. Tineretului, Cantemir, Budapesta, tii. Program de noapte 21-06. Locuri limi- 466. TANARA, 19 ani, respectuoasa si 50. Agent vanzari cu fau fara expe-
Unirii, Sincai, Berceni, poze reale, 50 L; Mosilor, 100 h, 50 L; 0737.365.012 lei, zona Regie. 4.000 L; marile companii producatoare de mezeluri rienta pentru SC. Training la locul
tate, 300 L; 0762.969.052 foarte rabdatoare, ofer masaj de relaxare 0763.707.076/ 0731.922.166 videocon- cu distributie la nivel national. Punct de
0734.781.401/ 0732.998.470 401. Medic Stomatolog ofer servicii stom- in cele mai bune conditii de igiena si dis- lucru: Bucuresti. 2.500 L;
de munca, posibilitatea de
435. Organizam petrecere privata, invitati cretie. Ce vezi in poze asta vei gasi garan- ferinte@yahoo.ro avansare, bonusuri+ salariu 1.600
366. Masaj, la tine sau hotel, Georgiana, atologice la domiciliu. Posed aparatura
din Rusia si Suedia. Locatie discreta (vila) 0720.999.368 L; 0784.863.430
dentara mobila; 0723.419.207 kanafani- tat. Te astept sa ne cunoastem. Eroii Revo- 6. Admin trainer, Studio 27 angajeaza eduard.radu@gigroup.com
23 de ani, sunt noua pe site, in oras, daca dispune de piscina acoperita, sauna, lutiei, 100 L; 0720.014.632
doresti un masaj de relaxare cu cele mai marta@yahoo.com jacuzzi. Super show la miezul noptii. Pro- personal feminin cu experienta pentru pos- 51. Agent vanzari detergenti/servicii
bune creme si uleiuri, nu ezita sa-ma con- 31. Agent de vanzari Gi Group Romania curatenie. Minim 12 clase, Bacalaureat,
402. MELISA si Ana, vrei sa te relaxezi te gram de noapte 21-06. Locuri limitate, 300 467. Tanara, 33 de ani, ofer masaj de tul de trainer. Cerinte: limba engleza angajeaza agent vanzari pentru una dintre
tactezi, mai multe detalii suna-ma, 100 L; experienta 2 ani in vanzarea de detergenti,
invit la mine pentru o ora de relaxare totala L; 0762.969.052 relaxare profesional, masaj terapeutic, avansat, sociabila, punctuala 8 h/zi, et. 5/7. marile companii producatoare de mezeluri produse si echipamente de curatenie, car-
0730.001.945 cristinuca446@gmail.com masaj cervical, lombar, capilar, experienta, Posibilitate de avansare, sistem de cu distributie la nivel national. Punct de
prin tehnici bine cunoscute de masaj, net de conducere categoria B, trimiteti CV
locatie centrala, 100 L; 0784.716.481 436. Organizam petrecere privata, invitati atestat, masa de masaj, locatie centrala, bonusare; 2.000 L; 0765.640.271 lucru: Calarasi. 2.000 L; 0720.999.368 pe mail, 0722.666.900
367. MASAJ, Maseur ofer masaj de din Rusia si Suedia. Locatie discreta, vila discretie, conditii excelente, foto reale,
relaxare si terapeutic sportiv la domicilluil hr@studio-27.ro eduard.radu@gigroup.com comenzi@totulpentrucuratenie.ro
403. Melissa ucraineanca frumoasa si dispune de piscina acoperita, sauna, 100 L; 0733.529.054
clientului 100 L; 0741.173.547 jacuzzi. Prog. de zi 13-19. Prog. de noapte
draguta, 39 de ani, 1.63, 57 kg, ofer masaj 468. Tanya, 32 de ani, domnisoara finuta,
de relaxare domnilor generosi si manierati, 21-06. Super show la miezul noptii, 300
368. MASAJ, maseur ofer masaj de poze reale facute in locatie, ofer masaj de
relaxare si terapeutic sportiv la domicilluil locatia Zepter Uniri, poze 100% reale, 100 L; 0762.969.052
intretinere si relaxare efectuat pe masa de
clientului, zona Iancului, 100 L; L; 0735.225.265 melisa69@mail.com 437. Organizam petrecere privata, invitati masaj. Speak english, zona Mosilor, 70 L;
0741.173.547 din Rusia si Suedia. Locatie discreta, vila, 0746.963.545
404. Militari, Andra, ofer masaj de cali-
369. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, tate la domiciliu meu, 60 L; dispune de piscina acoperita, sauna,
jacuzzi. Super show la miezul noptii. Pro- 469. TE astept intr-o locatie discreta, cura-
masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai 0747.999.403 gram de noapte 21-06. Locuri limitate, 300 ta, singura, fara colega care sa te deran-
multe detalii suna-ma, 150 L; jeze, pt un masaj de relaxare si alte sur-
0763.366.696 405. Militari, Carla, feminitatea e cali- L; 0762.969.052 prize placute. Locatie situata la gura de
tatatea care ma caracterizeaza, ideal pen- metrou Dristor 2. Pt detalii suna-ma, 50 L;
370. Masaj, tanar curat, atletic cu atestat tru masaj. Daca esti un barbat care se 438. Organizam petrecere privata, invitati
din Rusia si Suedia. Locatie discreta, vila, 0761.979.124
si experienta efectuez masaj terapeutic de respecta, atunci nu ramane decat sa imi
relaxare, intretinere corporala la domicilul dai un telefon! 80 L; 0775.158.332 dispune de piscina acoperita, sauna, 470. Tina, 42 de ani, doamna matura,
dvs. sau al meu. Cer si ofer seriozitate, jacuzzi. Super show la miezul noptii. Pro- discreta si rabdatoare iti ofer masaj de
program zilnic, locatia Alba Iulia. Tel.: 406. MIRELA, cosmeticiana profesionista, gram de noapte 21-06. Locuri limitate, 300 relaxare si intretinere corporala, cer si ofer
0729.433.215 0729.433.215 ofer servicii de cosmetica si masaj general, L; 0762.969.052 discretie, zona sos. Pantelimon, Cimitirul
mai multe detalii la telefon. Drumul Taberei,
439. Parc Moghioros, Drumul Taberei,
Armenesc, 60 L; 0721.980.503
371. Masaj, te astept in locatia mea pen- 09:00- 21:00, 100 L/ h, 100 L;
tru un rasfat de neuitat foarte discret, 0745.028.362 tanara, 29 de ani, 1.69 m, 54 kg, sociabila, 471. Titan, blonda, ofer masaj de relaxare
locatie de lux, ofer clipe de neuitat dom- te astept la mine pt. masaj de relaxare, domnilor manierati intr-o locatie discreta.
nilor manierati, rond Alba Iulia, 40 L; 407. Mirela, cosmeticiana profesionista, pozele imi apartin, contacteaza-ma pt mai Cer si ofer seriozitate. 70 L;
0733.214.078 ofer servicii de cosmetica si masaj general, multe detalii, Piata Drumul Taberei, 60 L; 0799.182.770
andreeastoian90@yahoo.ro mai multe detalii la telefon. Drumul Taberei, 0754.964.282
09:00- 21:00, 100 L/ h; 0745.028.362 472. Unirii, Bruneta 28 de ani ofer diferite
372. Masaj, Anda, Unirii ofer masaj de 440. Parc Sebastian, daca te tenteaza un tipuri de masaj domnilor generosi. Igiena si
relaxare, la domiciliul meu, intr-un cadru 408. MIRELA, masaj de relaxare. Esti astfel de joc, nu trebuie sa cauti in agenda discretie maxima. Detalii la tel., 50 L;
discret, discre?i si igiena totala, nu fac stresat, obosit si inecat in rutina zilnica. Te de telefon si nici sa faci apel la imaginat. 0736.290.195
deplasari si nu raspund la numere private, invit intr-un ambient placut. Detalii supli- Deplaseazate pentru un masaj de relaxare
150 L; 0727.208.524 mentare la telefon. Titan, Trapezului, 60 L; de vis. Nu ezita sa ma suni, 50 L; 473. Unirii, buna, vino sa-ti ofer clipe de
0736.549.922 0761.822.551 neuitat. Ofer masaj de cea mai bun? cali-
373. Masaj, Georgiana ofer masaj de tate. Igiena si discretie, pozele imi apartin
relaxare, la domiciliul meu, locul perfect 409. Mirela, masaj de relaxare. Esti stre- 441. Poze reale. Te astept in locatia mea 100 %. Mai multe detalii la telefon sau pe
pentru tine, clipe de liniste, relaxare, abso- sat, obosit si inecat in rutina zilnica. Te invit pt. un masaj de relaxare totala, despre WhatsApp. Rog ?i ofer seriozitate 50 L;
luta si atmosfera placuta, poze reale. intr-un ambient placut. Detalii suplimentare mine 1,69, 50 kg, bust generos, natural. 0760.460.591
Berceni, Turnu Magurele, 50 L; la telefon. Titan, Trapezului, 60 L; Locatie discreta, curata, singura, fara cole-
0724.757.800 ga care sa te deranjeze. Despre detalii, 474. Unirii, discreta, manierata si simpati-
0736.549.922 suna-ma, 50 L; 0761.979.124 ca, iti pot oferi un masaj exceptional. Fara
374. Masaj, la mine, Magda, calma si poze false, cuiburi sau alte etnii. Detalii la 7. Admin/ trainer pt. studio in 32. Agent de vanzari pt. societate comer- 52. Agent vanzari outbound - program
410. Mirela, 28 ani Esti satul de poze tel. 50 L; 0736.290.195
rabdatoare te astept pentru un masaj de 442. Poze reale 100%, daca te-ai saturat Bucuresti. Cerinte: limba engleza ciala cu domeniul de activitate productie noapte Companie de telecomunicatii,
relaxare si intretinere, efectuat pe masa de false? Eu sunt alegerea ta. Calitatea este de poze false si fete grabite atunci eu sunt
cuvantul ce ma defineste. Scopul meu este avansat, cunostinte PC, seriozi- alimentara, in zona Gara Catelu - cartier cauta vorbitori de lb. engleza la un nivel
masaj, detalii mai multe la tel., Calea ceea ce cauti. Pozele imi apartin in totali- 475. Unirii, bruneta 26 de ani ofer diferite tate, spirit de echipa. Experienta
placerea si satisfactia ta. Detalii supli- tipuri de masaj domnilor generosi. Detalii la 23 August. Pentru interviu sunati de L-V avansat. Se ofera: training platit, carte de
Mosilor 100 L; 0755.450.726 mentare la tel. Titan Trapezului, 60 L; tate. Serviciile mele de masaj sunt de cali- in domeniu constituie un avantaj. intre 8-15 2.000 L; 0722.533.541 munca, salariu atractiv, program de
tate si sunt tot ce iti doresti. 50 L; tel., 50 L; 0736.290.195 Program 5/ 7, 8 h/zi;
375. Masaj, la tine sau la hotel, masaj de 0736.549.922 paraschiv.adinaa@yahoo.com noapte. CV-urile la email, 2.000 L;
0741.551.704 476. Unirii, ofer masaj de relaxare de cali- 0768.660.088 contact@no2stu- 0756.013.935 hr@icarustel.com
relaxare si terapeutic, pentru mai multe 411. Miruna, buna, ofer masaj de relaxare dio.ro
detalii suna-ma, 150 L; 0760.170.526 443. Poze reale, noi servicii de masaj intr- tate domnilor generosi numai la domiciliul 33. Agent distributie marfa studii medii,
la domiciliul meu. Numele meu este meu. Discretie si igiena maxima. Pentru permis B, experienta auto 3.5 t min. 2 ani. 53. Agent vanzari produse cosmetice in
o locatie discreta, curata, sunt singura. Te 8. Administrator tehnic imobile. farmacii, plafare, drogherii, saloane de
376. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, Miruna, bruneta, 1.68 m, aprox. 70 kg, 20 astept pt un masaj de relaxare totala. Pt mai multe detalii, suna-ma si nu o sa Experienta ca agent distributie. Fara cazier
de ani. Locatia b-dul Dimitrie Cantemir. regreti, 150 L; 0763.607.242 Supravegherea lucrarilor de mentenanta judiciar. Cunostinte minime de mecanica infrumusetare. Abilitati de comunicare, car-
masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai detalii suna-ma, 50 L; 0760.471.442 preventiva si corectiva, intreprinde demer-
multe detalii suna-ma, 150 L; 100 L; 0761.439.438 auto. 021.434.22.35 office@gamahy- net de conducere, seriozitate, disponibili-
miruna19_19@yahoo.com 477. Unirii, vizavi de Centru Vechi, surile necesare pentru buna functionare a tate la program prelungit, experienta. van-
0760.170.526 444. Raluka, 35 de ani, masaj terapeutic imobilelor. CV la mail. giene.ro
de relaxare si intretinere, fara graba. Mai Madalina noua pe site, masaj de relaxare zari@sysmed.ro
377. Masaj, noua pe site, Anna, dom- 412. Moldoveanca, 20 de ani. Bruneta si uleiuri aromatice, locatie discreta si cura- dan.titica@gmail.com 34. Agent Imobiliar pentru secorul 6, sedi- www.cosmeticenaturale.ro
multe detalii la telefon. Zona Obor Mosilor, ta seriozitate, toate doar pentru tine, nu
nisoara draguta, 22 de ani, te astept in cu mult bun simt, calma si rabdatoare, ofer 70 L; 0720.205.946 ile din Drumul Taberei, Militari, departa-
masaj de relaxare si tonifiere. Mai multe ezita sa ma contactezi. poze sunt 100% 9. Administrator bloc nou de locuinte,
compania mea pentru a-ti oferii masaj de mentul vanzari, publicitate agresiva, expe- 54. Agent vanzari showroom parchet si
relaxare si body, 80 L; 0762.036.159 detalii la telefon. Zona Tineretului, 150 L; reale si recente, 0733.572.947 zona Dimitrie Cantemir. Cerinte experienta usi zona Obor. Activitate vanzare parchet
445. Reduceri intre 50% si 70% salonul in domeniu, cunostinte tehnice. Va rog rienta constituie un avantaj, seriozitate.
anaaania28@yahoo.com 0761.415.702 Happy End vine in sprijinul tuturor clientilor si usi de interior atat in showroom cat si pe
478. Universitate, buna, sunt o tipa trimiteti CV la; office@davinciresidence.ro 0760.654.540
atat vechi cat si noi. Vino cu un prieten la draguta si fara fite. Te astept in locatia mea teren, zona Bucuresti, Ilfov. 1.500 L;
378. Masaj, Unirii, Vitan Buna sunt Alina, 413. Monica 34 de ani. Maseuza draguta, masaj si ai reducere de 50%, daca vii cu 2 0740.229.920/ 0740.229.920 bogdan-
24 ani. Te astept la domiciliul meu pentru comunicativa si experta in arta masajului. pentru a-ti oferi un masaj de relaxare. 10. Administrator casier Firma Scomet 35. Agent imobiliar pentru sediul din
prieteni ai 75% reducere la masajul stan- Poze reale 100%. Mai multe detalii la tele- administrare imobile angajam administrator Calea Dorobanti. Evaluarea si vizionarea constantinescu25@gmail.com
a-ti oferi o sedinta de masaj de relaxare. Te astept intr-un ambient discret pentru a dard. 120 L; 0762.462.318 www.hap-
Suna la telefon, 100 L; 0734.584.538 te relaxa. Titan Auchan, 60 L; fon, 100 L; 0799.559.060 tehnic care sa indeplineasca si functia de proprietatilor imobiliare, actualizarea si
pyendmassage.ro casier. Conditii obligatorii: permis, masina. 55. Agent vanzari si asistent man-
0733.723.325 introducerea ofertelor/clientilor in baza de ager pentru Editura internationala.
379. Maseur, masaj de relaxare /tonifiere 479. Universitate, suntem doua tipe Program 13.00-21.00, 1.900 L; date a companiei. Salariu fix, ctr de
446. Reflexoterapie (pe talpa) pt. per- dragute si fara fite, atente la dorintele tale, Oferim posibilitatea de avansare si
si terapeutic doamnelor si domnilor seriosi, 414. Monica, draguta, 43 de ani, ofer soane cu probleme de sanatate si 0372.979.797/ 0786.290.654 munca, comision. CV-ul pe adresa de mail,
50 L; 0733.786.735 oferim masaj de relaxare, mai multe detalii office@scomet.ro sansa unei cariere;
masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon curatirea corpului de dincolo de corp prin la telefon, 100 L; 0737.056.687 1 L; 021.317.20.92/ 0725.445.510 con- 0728.650.079
(Cimitirul Armenesc), 60 L; bioenergie; 55 L; 0757.845.411/ tact@houseproviders.ro
380. Maseuza cu atestat. Dintre toate 0726.566.223 11. Administrator firma, societate ce se
0749.436.999 480. Universitate, doua domnisoare ocupa cu servicii de curatenie si dezinsec- 56. Agent vanzari Uniplay sector 2. Uni-
anunturie doua sau trei persoane fac dragute, varsta 20 - 21 ani, masaj de inalta 36. Agent imobiliar. Agentie imobiliara
masaj clasic, civilizat. Ma numar si eu 415. Monica, draguta, 43 de ani, ofer tie -dezinfectie - deratizare angajeaza play show, difuzat in fiecare duminica,
447. Relaxare prin masaj, doamna, 49 calitate, bazat pe foarte multa rabdare, veti zona Iancului, cautam colegi seriosi, caro- incepand cu ora 20:00, pe Antena 1, cu
printre ele. Am atestat, experienta si miini masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, ani, placuta cu experienta in masaj corpo- administrator (doamna) cu experienta, ra le place sa isi dezvolte calitatile de
de aur, muncitoare. Va astept la mine pe trai o experienta de neuitat si nu regretati. cunoscatoare lb. engleza, notiuni pc. CV: puncte de lucru in toata tara, cauta agenti
Cimitirul Armenesc, 60 L; ral de relaxare totala si prostatei, am Motivul pentru care ne dam interesul, 50 comunicare. Oferim comision atractiv si tot
Burebista, parcare, dus, 70 L; 0726.566.223 100 L; 0741.268.172 de vanzari, in Bucuresti, 0759.202.447
locatie. L-d 12-21, dupa ora 20 deplasari la L; 0755.947.719 suportul necesar, 0734.289.691
0764.152.740 clienti si straini si cazati hotel, cu asigurare office@mir59service.ro sector2@uniplay.ro
416. Monica, draguta, 43 de ani, ofer office@nhimobiliare.ro
taxi, detalii telefon. 150 L; 481. Valeria si Andreea, doua surori neb-
381. MASEUZA ofer masaj de relaxare, masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, 12. Administrator parc logistic Soci- 57. Agent vanzari Uniplay, sector 1 Uni-
cervical, capilar, tonifiere, reflexo, lombar. 0732.559.796/ 0724.325.939 li.popes- unatice si pline de viata, te asteptam la un
etatea Green Vest Product SRL, anga- 37. Agent imobiliar. Ne marim echipa, play Show, difuzata in fiecare duminica
Cimitirul Armenesc, 60 L; cu@yahoo.coo, masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul
Baba Novac, 100 L; 0731.771.721 0726.566.223 jeaza administrator pentru parc-ul logistic Sweet Home Consulting cu sediul in cen- incepand cu ora 20:00, la Antena 1, cu
nostru discret si curat. Unirii, Zepter, 300 tru, angajeaza agenti imobiliari, program
448. Relaxare, maseuza 45 de ani, ama- L; 0729.842.322 situat pe soseaua de centura Bucuresti puncte de lucru in toata tara, cauta agenti
382. MASEUZA ofer masaj de relaxare, 417. Monica, draguta, 43 de ani, ofer intre Tunari si Otopeni. greenvestprod- full time, cunostinte in imobiliare, CV pe de vanzari, in Bucuresti pentru vanzarea
cervical, lombar, reflexo, de tonifiere, 50 L bila, discreta ofer masaj relaxant, intr-o
masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, ambianta placuta pentru un plus de 482. Valeria, noua in zona, te astept pe uct@yahoo.ro email; 0723.460.200/ 021.210.76.00 de bilete Bingo, 0759.202.445
30 min. Baba Novac, 100 L; Cimitirul Armenesc, 60 L; tine domn generos la un masaj de relaxare sweethome_imob@yahoo.com Ilfov@uniplay.ro
0731.771.721 placere daca preferi farmecul discret al 13. Administrator paznic teren fotbal
0726.566.223 maturitatii, english, french, Piata Dorobanti; si tonifiere al trupului si sufletului. Unirii-
0760.144.808 Zeptar, 200 L; 0729.060.755 acoperit zona Delfinului, de preferat sa 38. Agent paza cu sau fara atestat, 1.050 58. Agent vanzari, birou de vanzari dez-
383. Maseuza blonda, 23 de ani, 1.75 m, 418. Monica, draguta, 43 de ani, ofer locuiti in zona priceput si serios. Carte de lei in mana fara intarzieri. Obiectiv: ADPP
65 kg, zona Unirii, reala, masaj terapeutic, voltator, cautam colaboratori pentru van-
masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, 449. Rita, 38 de ani. Masaj de relaxare si 483. Vera simpla si cu simtul umorului, te munca 1 L; 0722.515.165 rezerv@rent- sector 1 si 1.000 lei la DGASPC sector 4, zarea apartamentelor din complex, zona
maseuza experimentata, suna-ma pt. Cimitirul Armenesc, 60 L; astept sa-mi calci pragul pentru a-ti oferi un apartament.ro
masaj de relaxare, terapeutic si masaj min- intretinere, efectuat pe masa de masaj, cu carte de munca pe perioada nedetermina- de sud, venituri substantiale, cu sau fara
0726.566.223 uleiuri si creme, calma si rabdatoare, masaj de relaxare poze reale, intimitate ta, 1.050 L; 0758.111.018/ experienta, necesita masina, permis cate-
une, la mine, atentie la mine nu ai mai fost, discretie, zona Octavian Goga, 60 L; 14. AEK Security Division angajeaza
150 L; 0740.562.102 curatenie si discretie maxima. Detalii la tel. 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro goria B, 0730.320.124
419. MONICA, draguta, 43 de ani, ofer zona Mosilor, 70 L; 0751.996.381 0787.660.633 agenti de securitate, servanti pompieri,
masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, receptioniste, sefi tura, dispeceri. Contract
384. Maseuza frumoasa Diana reala 484. Viviana, draguta, finuta, selectiva, de munca cu norma intreaga. Salariu
100%, 24 de ani, masaj noua in domeniu, Cimitirul Armenesc, 60 L; 450. Rond Alba Iulia Tanara noua, inalta si
0726.566.223 frumoasa ofer masaj de relaxare domnilor astept domni generosi care apreciaza cali- peste medie, plata ore suplimentare,
super draguta si tanara 1.72 m, 58 kg, tatea nu cantitatea, pentru a te relaxa si bonusuri, servicii medicale gratuite. Relatii
folosesc foto foarte recente si reale. Locui- generosi si cu bun simt intr un cadru intim.
420. Monica, draguta, 43 de ani, ofer Locatie de lux situata in rond alba iulia. binedispune. Unirii-Zepter, 300 L; tel. email; 021.335.05.05/ 0760.411.281
esc singura, discretie zona Iancului. 200 masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, 0743.610.899
L; 0727.293.255 Speak english espaniol, 150 L; recrutare@aeksecurity.ro
Cimitirul Armenesc, 60 L; 0737.476.521
0726.566.223 485. ZONA 13 Septembrie, masaj ter- 15. Agent Angajam agent vanzari loto.
385. Maseuza, 25 ani, 1.60 m si 48 kg. apeutic, relaxare totala la domiciliul meu,
Feminitatea si bunul simt sunt calitatile 451. Rond Alba Iulia. Ana, 18 ani, te 0722.338.325
421. Nemtoaica, blonda, finuta si fru- astept pentru un masaj de relaxare, 60 L; 100 L; 0723.056.297
care ma caracterizeaza. Va astept la un 16. AGENT imobiliar, agentie imobiliara
masaj de relaxare, 150 L; moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer 0737.427.413 486. Zona Drumul Taberei, noua, bruneta
masaj de neuitat domnilor manierati in Iancului, peste 10 ani de experienta, spatiu
0725.458.291 draguta, curata, cer si ofer igiena si dis- comercial, oferim conditii avantajoase,
locatia mea. Zona Militari. Poze reale, mai 452. ROSCATA, invit domni discreti si cretie. Ofer servicii de calitate domnilor
386. Matura stilata. Daca ti doresti altce- multe detalii la tel., 100 L; generosi in compania mea pentru un generosi masaj de relaxare, pt. detalii con- comision atractiv, pentru agenti cu experi-
va suna-ma, stil, rafinament, eleganta, 0765.763.308 masaj terapeutic de calitate facut cu pasi- tacteaza-ma, 60 L; 0744.893.103 enta; 0722.609.454 office@confort-
discreta si rafinata, ofer masaj de relaxare une. Fara graba. Discretie si igiena. Obor, casanord.ro www.confortcasaimobiliare.ro
domnilor pretentiosi. Poze 100% reale, 422. NEMTOAICA, blonda, finuta si fru- Mosilor. Program 12-22. Pret: 100/150 487. Zona Iancului, Alexandra, 33ani,
150 L; 0763.259.242 moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer Ron. 150 L; 0732.834.936 reala 100%, Andra, garantez ca sunt reala, 17. AGENT interventie cu permis catego-
masaj de neuitat domnilor manierati in bruneta eleganta, corp frumos inalta si ofer ria B, experienta si atestat;
387. MATURA, 40 ani, calma si rabda- locatia mea. Zona Vitan. Poze reale, mai 453. ROXY, Dr. Taberei, ofer masaj ter- masaj de relaxare d-lor care vor sa se 021.335.84.20/ 0722.307.333 anga-
toare, ofer masaj de relaxare d-lor maturi multe detalii la tel., 100 L; apeutic, masaj de relaxare si intretinere relaxeze. Am locatie centrala, singura in jari@aba.ro www.abasecurity.ro
care stiu sa aprecieze calitatea. Zona P-ta 0765.763.308 corporala, detalii la telefon, zona Drumul locatie. Speak english zona Iancului, 200
Timpuri Noi, 70 L; 0765.357.883 Taberei, 100 L; 0767.821.102 L; 0720.647.764 18. Agent livrator (sofer) cu experienta in
423. New blonda, 19 ani, 1.75 m, 65 kg, distributie produse de curatenie. Domiciliu
388. MATURA, bruneta, 40 de ani, calma zona p-ta Alba Iulia reala, masaj terapeu- 454. Satena matura ofer masaj de 488. Zona Obor Colentina. Transexuala obligatoriu in Bucuresti, trimiteti CV pe
si rabdatoare,ofer masaj de relaxare si tic, maseuza experimentata, suna-ma pt. relaxare ?i mici surprize placute domnilor reala, fara implant de silicon. Par natural mail: adrian.stancu@intercomserv.ro
intretinere corporala,dlor care stiu sa apre- masaj de relaxare, terapeutic si masaj min- civilizati minim 30 ani. Detalii la telefon. ofer masaj de relaxare combinat per- 0728.870.117/ 021.311.70.01
cie calitatea. Zona Pta Timpuri Noi, Calea une, la mine, atentie la mine nu ai mai fost, Poze recente. Zona Drumul Taberei, 100 soanelor care stiu ce vor. Non stop, poze adrian.stancu@intercomserv.ro www.pro-
Vacaresti, 70 L; 0765.357.883 150 L; 0740.562.102 L; 0731.874.178 reale, 0728.874.293/ 0765.018.213 dusedecuratenie.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


30 ianuarie 2017 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 7
LOCURI DE MUNCÅ 
92. Agenti curatenie, salariu peste medie, 110. Agenti de securitate pentru complex- 129. Agenti imobiliari cu sau fara experi-
platit la timp, bonuri de masa+ plata orelor uri rezidentiale angajeaza societate de enta pentru sediul nostru, spatiu comercial,
suplimentare. Informatii la telefon de luni paza. Salariu net: 1.100- 1.200 /luna. Asig- Tineretului, Unirii Vitan Alba Iulia, Nerva
pana vineri, intre orele 9.00- 18.00; uram scolarizare. Nu sunt intarzieri la plata Traian, Iancului, Mosilor, oferim initiere,
021.335.00.11/ 0784.290.182 salariului; 0760.650.245 training, carte munca, auto, decont taxi,
departament juridic, mediu de lucru perfor-
93. Agenti curatenie, menajere Club 111. Agenti de securitate pentru obiective mant, 1.000 {; 0755.075.900/
sportiv in zona baneasa angajeaza agenti Bucuresti - BGS Divizia de Securitate, 021.322.31.31 office@excesimobiliare.ro
de curatenie, program in ture de 8 ore/zi, salariu atractiv care se plateste la timp, www.excesimobiliare.ro
asiguram transport, pachet salarial atractiv. contract de munca integral, sarbatori
Pentru cei interesati pot suna in intervalul legale platite dublu, prime lunare, bonusuri, 130. Agenti imobiliari cu/ fara experienta
09:00-18:00. 0744.332.072 servicii medicale gratuite, conditii placute pentru sediu stradal Stefan cel Mare,
florina.saru@stejariicountryclub.ro de munca, excursii gratuite munte/ mare, metrou. Se asigura pregatire profesionala
asiguram calificare profesionala gratuita. gratuita, garantam venituri de peste 2.000
94. Agenti de curatenie pentru Lei/ luna din comisionul acordat. Multiple
echipa mobila de curatenie, anga- Interviurile: str. Calea Vitan nr. 293, sector
jeaza firma cu experienta in dome- 3, luni-vineri: 09.00-16.00. Mijloace de avantaje. CV pe e-mail, programari intervi-
niul prestarii de servicii. Salariu transport: 124, 202, 223, 135, 123 Auchan uri la telefon; 0784.276.027 totalimo-
net. 1.600 ron, bonuri de masa. Vitan, vis a vis de Targul Auto Vitan. Relatii bile@yahoo.com
Daca doresti sa lcurezi intr-o la tel./ e-mail; 0757.094.437/
echipa de profesionisti si intr-un 0749.062.295/ 021.330.51.20 Agenti imobiliari cu/ fara
131.
loc de munca stabil, contacteaza- recrutari@bgs.ro experienta, minim studii
ne; 0751.049.869 medii, comision 50%,
112. Agenti de securitate pentru zona
95. Agenti de interventie angajam, in con- Balotesti- Ilfov angajeaza societate de decontare abonament Ratb
ditiile Legii 333/2003, Pheonix Security, paza; 0722.579.389 si telefon. Relatii supli-
monitorizare si interventie; mentare la: 0734.499.600/
021.434.00.52/ 0769.283.938 113. Agenti de securitate posturi de
interior, program flexibil, salariu 0766.694.917
96. Agenti de interventie pentru ture de 1.350 Lei /195 h, angajeaza firma 132. Agenti imobiliari, Alter imob anga-
24, angajeaza societate de paza. Salariu SC Olimp Security; jeaza agenti imobiliare cu/ experienta pen-
net: 1.600- 1.800/ luna. Nu sunt intarzieri la 021.337.44.77/ 0747.221.397 tru sediul din Rond Alba Iulia pentru depar-
plata salariului; 0760.650.245 tamentele vanzari / inchirieri. Se ofera
114. Agenti de securitate preferabil din
97. Agenti de interventie. POP&I Security zonele: Bucuresti, Glina, Catelu, Popesti masina, laptop telefon, publicitate agresiva
angajeaza agenti de interventie in zona Leordeni, pentru complex rezidential, salariu + bonusuri, 500 {;
Pipera, cu atestat, 0732.673.743 secre- angajeaza societate de paza. Salariu net, 0763.908.102
tariat@pop-i.ro 1.350 L; 021.315.21.84/ 0760.650.245 133. Agenti imobiliari. Agentie imobiliara
98. Agenti de interventie. Societate de 115. Agenti de securitate barbati
zona Dristor, angajeaza agenti imobiliari cu
paza angajeaza agenti de interventie pen- sau femei, cu sau fara atestat pen- sau fara experienta, salariu si comision,
tru Galati. Conditii avantajoase de munca, tru Argo Security, pentru centre cerem seriozitate. Va asteptam in echipa
salariu atractiv, 0758.248.634 comerciale din Bucuresti (zonele: noastra; 0722.338.326
99. Agenti de paza cu sau fara calificare
Aparatorii Patriei, Bucurestii Noi, 134. Agenti imobiliari. Agentie zona Ste-
59. Agent vanzari, full time, salariu atrac- 74. AGENTI de vanzari prin telefon cu Stefan cel Mare, Voluntari, Colenti- 148. Agenti pentru obiective in Bucuresti 169. Agentia Imobiliara M, angajam sec-
tiv, comision din vanzari, bonusuri.Se cere abilitati de comunicare, experienta consti- (posibilitate de calificare) pt. societate fan Cel Mare- Dinamo angajeaza agenti si Ilfov, angajeaza societate de paza. retara pentru agentie imobiliara sediu nou,
paza, salariul, asigurat la timp. Pentru zona na). Garantam contract de munca cu/fara experienta si abilitati comunicare;
experienta minim un an, masina personala tuie un avantaj. Asteptam CV pe email. norma intreaga, plata salariului la Salariu 1.100- 1.300 /luna. Asiguram sco- modern, iesirea de la metrou Eroii Revolu-
constituie un avantaj. 0736.988.954 Salariu fix + comision din vanzari 1.700 Bucuresti, 1.200 L; 0720.339.158 0731.144.155 larizare. Nu stunt intarzieri la plata salariu- tiei, program; 1.500 L; 0726.451.222
george.carloveschi@gmail.com termen: 1.500 net (bani + tichete floresnou@yahoo.com
office@reformofbeauty.ro L; 0773.975.727 de masa), echipament gratuit, fara lui; 0760.650.245
ghid.medical@gmail.com 135. Agenti imobiliari. Agentie imobiliara
60. Agent vanzari, Rubin 2000 angajeaza 100. Agenti de paza cu sau fara experi- garantii, formare si calificare pro- zona Dristor, angajeaza agenti imobiliari cu 170. Agentie imobiliara cu 2 sedii anga-
agent vanzari activitate birou pentru depar- 75. AGENTI imobiliari cu sau fara experi- enta, pentru cladiri de birouri in zonele Flo- fesionala, program flexibil, posibil- sau fara experienta, minim liceu, aspect 149.AGENTI SECURITATE CU/FARA jeaza agenti imobiliari (sau cu experienta
tamentul distributie. Rugam seriozitate. enta, comision 50%, zona centrala, oferim reasca, Dorobanti, Dristor, Bobocica, pro- itati de promovare, 1.500 L; fizic placut si ingrijit, carnet auto constituie EXPERIENTA PAZA MAGAZINE. in vanzari), birou curat, stradal, posibilitati
promovare, comision 40 %, masina;
Telefon 0744.974.572/ 021.423.22.45 trainning gratuit, carte de munca, masina gramul 12 h l-v ziua, salariul 1.400 l net, 0761.124.118/ 0769.039.499 un avantaj, cerem seriozitate. Va asteptam SALARIU 1.400-1.900 NET. ATES-
magda.trusca@rubin2000.ro de serviciu, telefon, laptop, decont trans- sau ture de noapte 12 h/36 h, salariul nadia.grigoras@argosecurity.ro in echipa noastra; 0722.338.326 0788.100.999
port, program flexibil.Pentru angajare trim- 1.300 l net. 1.400 L; 0769.075.995/ TAT, MEDICINA MUNICII SI UNI- 171. AJUTOR BUCATAR, restaurantul
116. Agenti de securitate barbati si 136. Agenti interventie Bronec angajeaza
61. Agenti angajam agenti securi-
tate. Telefon: 021.335.03.11
ite-ti CV pe e-mail, 0748.288.684/ 0786.410.128 angajari@carpatguard.ro
femei pentru obiective in toate in conditii avantajoase agenti interventie
FORMA GRATUIT; 0725.500.510 Aria Gourmet Burger, zona Universitate,
031.401.29.06 alin@compleximobiliare.ro angajeaza ajutor de bucatar. Ai oportuni-
101. Agenti de paza de preferat din zonele din Bucuresti. Se ofera gra- pentru insotire transport marfa pe caile fer- 150. Agenti securitate pentru insti-
62. AGENTI curatenie. Firma de curate- Bucuresti sau comune limitrofe angajeaza tatea de a studia alaturi de profesionisti.
76. Agenti imobiliari cu, fara experienta. tuit echipament si medicina ate, 021.323.54.69/ 0730.583.840 tutii bancare in Bucuresti. Oferim Contract de munca; 0751.242.660 cis-
nie cautam agenti curatenie, oferim salariu Se asigura pregatire. Daca: esti respons- urgent Societate de paza. Relatii la tel. muncii, salarizarea se face la timp; bronec@bronec.ro gratuit echipament, medicina mas_dan@yahoo.com www.ariaburger.ro
1.250 brut +bonuri de masa. Solicitam seri- abil, punctual, sociabil si poti prezenta, 0751.279.777/ 0774.012.866 0786.189.306 muncii, salarizare atractiva la
ozitate, punctualitate si corectitudine, negocia, convinge, atunci esti binevenit in
1.250 L; 0727.747.615 echipa noastra. Fara salariu fix, comision 102. Agenti de paza pentru Bucuresti, 117. Agenti de securitate cu sau fara ate-
137.AGENTI INTERVENTIE CU EXPE- timp; 0786.189.306 172. AJUTOR de bucatar cu sau fara
experienta pentru lucru la fripteuze, pentru
danielamihai@framinor.com 50%. 1.000 {; 0767.833.046 urgent, salariu atractiv; 0728.877.450/ stat, societate de paza si protectie anga- RIENTA ATESTAT SI PERMIS CON- 151. Agenti securitate pentru patrulare shaormerie, salariu 1.800 lei (fara experi-
office.dreamhouseimob@gmail.com 0737.520.137 jeaza pentru obiectiv in zona Domnesti - DUCERE CATEGORIA B, ANGAJAM ecvestra. Conditii angajare: absolventi de enta), 2.000 lei (cu experienta), training
63. AGENTI de curatenie pt. birouri, pro- Centura Bucuresti 0730.708.951/ liceu cu diploma de bacalaureat, atestat gratuit, 2.000 L; 0770.573.286
gram 3-4-8 ore/zi, dimineata sau seara, de 77. AGENTI imobiliari, fete/ baieti cu sau 103. Agenti de paza SC Fibro Metals
0722.432.186 IN CONDITIILE LEGII PENTRU paza sau fosti angajati MAI, Politia Comu-
luni pana vineri, Bucuresti, salariu atractiv, fara experinta , salariu atractiv, agentia SRL angajeaza pentru paza obiectiv Hala 173. Ajutor preparare pizza. Dominos
CM. Experienta in domeniu. este in sectorul 1 Gara de Nord. Industriala Mogosoaia,salariu atractiv, cu 118. Agenti de securitate, cu sau fara ate-
ZONA BUCURESTI. PROGRAM nitara, Jandarmeria Calare. 1.500 L;
0731.884.969/ 0764.003.300 iordanpe- Pizza angajeaja ajutor preparare pizza.
0728.870.117/ 021.311.70.01 0766.206.800 athos.imob@yahoo.com carte de munca, 021.224.01.17 stat, cu domiciliul in zonele Theodor Palla- FLEXIBIL, SALARIU ATRACTIV. tre@yahoo.com Program flexibil, contract de munca, nu se
cere experienta, 1.250 L;
office@intercomserv.ro www.curatart.ro info@fibrometals.ro
78. Agenti interventie Dab Security,
dy, Camil Ressu, Fizicienilor, Nicolae Grig- DETALII DE LUNI PANA VINERI 152. Agenti securitate Cluj Sanicoara 0722.899.253 titan@pizzadnord.eu
64. Agenti de interventie si agenti securi- orescu. Interviuri de luni pana vineri intre
tate pentru hoteluri si cladiri de birouri,
diferite zone Bucuresti, program 12/24 cu 104.Agenti de paza urgent orele 8-16 in str. General George Mac- INTRE ORELE 9- 16, LA TELEFON; langa Romcarton. Salariu atractiv, program 174. AJUTOR shaormar fara experienta
12/48, experienta, atestat, permis B, fara 100 posturi angajam. in ture, conditiii deoebite de munca
spatii comerciale. Conditii avantajoase; cazier, conditie fizica buna, cunostinte arovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). 0734.664.669/ 021.316.72.74 pentru fast food, zona Berceni, sector 4.
Salariu 1.200 lei/ luna. Mijloace de transport: autobuzul 139, 0748.228.751 CM perioada nedeterminata, 1 masa zilnic,
0751.147.293 intretinere auto, salariu net la 180 ore.
1.350 L; 0219769/ 0769.030.322 Rugam seriozitate. Tel: troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului, 138. Agenti interventie pentru 153. Agenti securitate pentru
training gratuit, 2.000 L; 0770.573.286
65. Agenti de securitate cu sau fara califi- office@dabsecurity.ro www.dabsecurity.ro 0752.100.408 0748.075.002/ 0784.268.496 Bucuresti, se cere permis cat. B cladiri si birouri, complexe rezi-
care, posibilitate de calificare, pt. societate minim 2 ani si atestat. Salarizare 175. Ajutor barman Restaurant din Calea
0749.132.171/ dentiale din Bucuresti. Salarizare Floreasca angajeaza ajutor barman cu sau
paza, salariul, asigurat la timp. Pentru zona 79. Agenti paza pentru Bucuresti, zona 119. Agenti de securitate, barbati si atractiva, program flexibil in ture; convenabila si la timp. Sunati la
Bucuresti, 0720.339.158 0744.491.537 femei, salariu motivant; 0722.558.551 0786.189.306 fara experienta, va rugam trimiteti CV pe
Obor, 1.100-1.400 Ron 0799.376.272 interviu; 0745.324.833/ adresa de email. Relatii la tel.,
george.carloveschi@gmail.com 0745.368.411 021.313.45.85 office@vacamuuu.com
80. AGENTI paza. Firma de securitate
66. Agenti de securitate posturi angajeaza agenti pentru obiective spatii 154. Agenti securitate pentru magazine - 176. Ajutor barmanita, casiera, cu sau
interior, program 8 ore, salariu comerciale, posturi interioare, program in Bucuresti. Salariu incepand de la 1.650 Lei fara experienta, locatie in cladire de birouri,
motivant, conditii foarte bune de ture, drepturi salariale la timp. Valabil atat net, care se plateste la timp, contract de zona Piata Romana/Victoriei, program Luni
munca, pentru firma de paza; pentru barbati cat si pentru femei. munca integral, sarbatori legale platite - Vineri, 8 ore pe zi, cv-uri la email.
021.337.44.77/ 0747.221.397 0762.828.457 dublu, prime, bonusuri, servicii medicale 0731.236.044/ 0724.045.501
cosminvladescu@gmail.com gratuite, conditii placute de munca, excursii georges.treats@gmail.com
67. Agenti de securitate pt. centru comer- gratuite munte / mare, asiguram calificare
cial (Mall), oferim salariu atractiv. Interviuri 81. Agenti securitate cu atestat, urgent profesionala gratuita. Interviurile: Str. Calea 177. Ajutor bucatar cu experienta pentru
de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00 in angajam, salariu 1.065- 1.400 Lei; 1.400 Vitan nr. 293, sector 3, luni-vineri, 09:00- cantina, conditii legale, sanse reale de afir-
Str. General George Macarovici nr. 23, et. L; 0737.039.536 16:00. Mijloace de transport: 124, 202, mare, mediu de lucru placut, salariu fix,
2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de 223, 135, 123 Auchan Vitan, vis a vis de tichete de masa si mancarea asigurata.
transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 82. Agenti securitate obiectiv Centru Spa Targul Auto Vitan. Relatii la tel. Zona metrou Pipera. 0753.103.779
96 statia Nabucului; 0784.268.496/ Therme Balotesti. Plata salariului la ter- 0749.062.295
0761.124.112/ 021.320.96.00 men, conditii bune de lucru, echipa tanara 178. Ajutor bucatar cu experienta sau
si dinamica, echipament sport. 155. Agenti securitate si sefi tura urgent
pentru initiere pe bucatarie chinezeasca cu
68. Agenti de securitate pt. institutii ban- 0786.138.000 office@dabsecurity.ro domiciliul sector 5 sau 6 1.700 L;
pentru centre comerciale. Se ofera con- 0726.731.313/ 0734.167.169 Con-
care, oferim salariu atractiv. Interviuri de www.dabsecurity.ro tract de munca, salariu fix si bonuri de
luni pana vineri intre orele 8.00-16.00 in tact@almondopizza.ro
masa. Cerem si oferim seriozitate;
Str. General George Macarovici nr. 23, et. 83. Agenti securitate si operatori 0725.050.648
2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de supraveghere video pentru centru comer- 179. AJUTOR BUCATAR CU EXPERI-
transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si cial in zona Militari. Interviuri de luni pana 156. Agenti securitate. Societate de paza ENTA; 031.432.85.65/
96 statia Nabucului; 0761.124.118/ vineri intre orele 8.00-16.00 in str. General angajeaza agenti de securitate cu atestat
021.320.96.00/ 0761.124.112 George Macarovici nr. 23, etaj 2, sector 6 pentru obiective comerciale (magazine) din 0764.788.373
(zona Drumul Sarii). Mijloace de transport Bucuresti. Salariul 1.450 lei, 1.450 L;
69. Agenti de securitate, barbati autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96, statia 0732.330.909 so_berceni@gipest.ro 180. AJUTOR BUCATAR CU EXPERI-
sau femei, cu sau fara atestat pen- Nabucului; 0769.062.646/
tru Argo Security, din Bucuresti si ENTA; 031.432.85.65
zonele limitrofe. Garantam con-
0761.124.112/ 021.320.96.00 Agenti teren, distributie,
157.
tract de munca norma intreaga, societate angajeaza, 1.400 181. Ajutor bucatar Fete si baieti cu/ fara
84. Agenti securitate, cu sau fara atestat, experienta pentru postul de ajutor bucatar.
plata salariului la termen (bani si cu domiciliul in zonele: Fundeni, Delfinului, L; 0723.264.303 Castiguri peste media pietei, masa inclusa,
tichete de masa), echipament gra- Socului, Sos. Pipera, Piata Muncii. Intervi- contract de munca pe perioada nedetermi-
tuit fara garantii. Formare si califi- uri de luni pana vineri intre orele 8.00- 158. Agenti vanzari apartamente, case- nata, 1.300 L; 0785.405.645
care profesionala, program flexi- 16.00, in str. General George Macarovici vile in ansambluri rezidentiale noi din Bra- hr@calif.ro
bil, posibilitati de promovare, nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). gadiru, Cartier Independentei, Leroy Mer-
0769.039.499/ 0784.268.502 Mijloace de transport: autobuzul 139, lin. Conditii de lucru occidentale. Rugam 182. Ajutor bucatar Firma de catering
troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului; seriozitate. Cv la email. 1 {; angajam ajutor bucatar, la salate si deser-
70. Agenti de securitate, cu sau fara ate- 0748.075.002/ 0761.124.112/ 0762.438.069 office@bragadiruresi- turi. Program de lucru: luni - vineri 06:00 -
stat, cu domiciliul in zonele: Barbu 021.320.96.00 dence.ro 17:00. Zona Gara de Nord. 1.700 L;
Vacarescu, Stefan cel Mare, Baneasa, 0723.793.620 office@bunbun.ro
Pipera. Interviuri de luni pana vineri intre 85. AGENTI securitate, Stov Securi- 159. Agenti vanzari pentru zona Pitesti-
orele 8.00-16.00, in str. General George ty angajeaza. Cerinte: atestat Valcea; 0735.408.163 183. Ajutor bucatar minima experienta pt.
Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul paza, domiciliul in Bucuresti, llfov, elena@arthursteel.ro cantina, numai cu cu forme legale de
Sarii). Mijloace de transport: autobuzul program 12/24 cu 12/48, salariu munca, program de l-v. Pt detalii sunati
139, troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului; motivant, conditii optime de lucru; 160. Agenti vanzari cu experienta pe Non dupa ora 15, 1.700 L; 0735.780.844
0748.075.002/ 0761.124.112/ 021.317.42.76/ 0720.133.112 Food Cv-urile se trimit la adresa de email.
021.320.96.00 Salariul se discuta in cadrul interviului. 1 184. Ajutor bucatar pentru restaurant
86. Agenti curatenie Agenti servicii de L; 0755.363.737 officenira@yahoo.com Karamna, zona Calea Dudesti;
71. Agenti de securitate, cu sau fara ate- curatenie pentru birouri, program de 6 ore 105. Agenti de paza cu sau fara atestat 120. Agenti de securitate, dispeceri, sefi 139. Agenti paza Companie de paza 0742.230.602
stat, cu domiciliul in zonele: Ferentari, de luni pana vineri, de la 14.00-20.00. pentru obiectivele din Bucuresti. Bronec tura. Securitas Romania este o companie angajeaza agenti pentru obiectiv situat in 161.Agenti vanzari cu/fara
International Company. Adresa: str. care ofera salarii corecte, conform contrac- zona de centura a Bucurestiului, Ste- 185. Ajutor bucatar pentru restaurant
Rahova, Margeanului. Interviuri de luni Contract de munca, salariu atractiv. experienta. Oferim porto- Speed Pizza din sectorul 6, Cora Lujerului,
pana vineri intre orele 8.00-16.00 in str. Birourile se afla in zona Piata Muncii. Mesterul Manole nr. 1, bloc D 17, sc. 1, ap. tului de munca, preocupandu-se de viitorul fanesti, Ilfov. Pentru detalii si programare la
12, Int. 12, sector 3, Bucuresti; interviu va rugam apelati nr. de telefon. foliu clienti, training, posi- cu sau fara experienta, program de lucru in
General George Macarovici nr. 23, et. 2, 0720.211.913 office@cristemcleaning.ro angajarilor sai. Priveste in perspectiva ala- ture, salariu fix si bonuri de masa;
sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de trans- 021.323.54.69 bronec@bronec.ro turi de noi. Indiferent daca esti student sau 1.100 L; 0724.013.706 bilitate avansare, 1.700 L; 0768.103.111 speedpizza1@yahoo.com
port: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 87. Agenti curatenie pentru echipa mobila www.bronec.ro nu ai reusit sa treci de examentul de 140. Agenti paza din Bucuresti, salariu 0752.662.337
statia Nabucului; 0748.075.002/ cu sau fara experienta in curatenie, atenti bacalaureat, daca ai 30, 40 sau 50 (+) de foarte atractiv platit la timp, conditii exce- 186. Ajutor bucatar Restaurant in Zona
0761.124.112/ 021.320.96.00 la detalii, responsabili, seriosi. Executa 106. Agenti de paza si soferi interventie, ani, noi te asteptam pentru o noua provo- 162. Agenti vanzari, prezentarea, pro- Unirii (Centrul Vechi), angajeaza ajutor
societate de paza, angajeaza pentru lente; 0721.296.652/ 0762.603.405/
activitati de curatenie la sediile clientilor. care. Program de recrutare: luni pana 0755.162.034 movarea si vanzarea produselor in confor- bucatar pentru mic dejun. Contract de
72. Agenti de securitate, cu sau fara ate- Pachet salarial atractiv, 0722.263.639 obiective din Bucuresti, sectoarele 3 si 6 vineri ora 9.00- 16.00, bd. Timisoara nr. 26, mitate cu standardele si politicile comer- munca, masa asigurata, salariu atractiv,
stat, cu domiciliul in zonele: Oltenitei, Piata curateniepad@gmail.com 0755.808.050/ 0731.200.520 et. 8, sector 6, cladirea Anchor, (langa Mall 141. Agenti paza control acces pentru ciale ale companiei; participarea la mediu placut de lucru. Programare la inter-
Sudului, Sura Mare, Piata Resita, Alexan- Plaza Romania) metrou Lujerului. Atunci hotel situat in centru. Persoane deosebite negocieri, intocmirea contractelor si viu telefonic; 0746.160.492/
dru Obregia, Giurgiului, Piata Eroii Revolu- 88. Agenti curatenie pentru sediu de 107. Agenti de paza, Civis angajeaza pentru salarii deosebite. Se cere fermitate, finalizarea lor. 0773.779.286 maiosis- 0726.174.905 ioana@micaelvetie.ro
agenti paza atestati profesional pentru cand beneficiezi de siguranta si stabilitatea
tiei. Interviuri de luni pana vineri intre orele birouri. Program part - time, full - time, cu unui loc de munca, poti oferi la randul tau bun simt si pregatire sportiva. Postul este tem@yahoo.com
8.00-16.00, in str. General George Mac- conditii avantajoase, 0724.455.316/ reprezentanta auto, intrare autostrada de control acces. Venit net 1700 lei/180 187. Ajutor bucatar Restaurant zona
arovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Bucuresti - Constanta, se ofera salariu celor dragi siguranta si stabilitate. Tel. de Tineretului angajeaza: ajutor bucatar, livra-
0766.443.227 ore. Interviu stabilit telefonic, 1.700 L; 163. Agenti vanzari. Angajam agenti van-
Mijloace de transport: autobuzul 139, minim 1200 L net, program in ture, salariu contract; 0743.162.009/ 0744.634.424 tor cu auto personal. Program flexibil si
0730.500.645/ 0730.500.600 zari directe pentru Bucuresti, experienta nu
troleibuzele 91 si 96, statia Nabucului; 89. Agenti curatenie, angajam personal si taxe la zi, 1.200 L; 0723.602.909/ office@townsecurity.ro este necesara; 0744.830.996 salariu motivant. 031.444.43.65 con-
121. Agenti de securitate. Firma de paza tact@restaurantulbohemia.ro
0748.075.002/ 0761.124.112/ curatenie hypermarket Colentina, contract 0735.235.650 traian.pirvan@civis.ro si protectie angajam agenti de securitate
021.320.96.00 de munca, plata ore suplimentare; 142. Agenti paza control acces si dis- 164. Agenti, agente de paza, cu/fara ate-
108. Agenti de securitate cu sau fara ate- barbati si femei pentru diferite obiective din peceri pentru obiectiv important zona 188. Ajutor bucatar pentru restaurant cu
0748.292.030 Bucuresti, 1.200 L; 0725.972.164
stat, pentru obiective in Bucuresti; specific chinezesc. Detalii la:
73. Agenti de securitate, cu sau fara ate- stat pentru institutii de invatamant din sec- Theodor Pallady (Anghel Saligny), femei si 0774.630.438
stat, cu domiciliul in zonele: Pajura, 90. Agenti curatenie, angajam personal torul 6 si pentru Spitalul Urgenta Floreas- barbati. Salariul mereu la timp, contract de 0737.484.827
Bucurestii Noi, Sos. Chitilei, Piata Chibrit, curatenie hypermarket Militari, contract de ca; 0724.201.336/ 0732.016.412 122. Agenti de securitate. Societate de munca legal, incinta incalzita. Atestat 165. Agenti, sefi de tura magazine Mega-
paza angajeaza agenti de securitate cu necesar. Stabilire interviu telefonic 1.400 189. Ajutor bucatar si spalator vase
Bd. Grivita, Straulesti. Interviuri de luni munca, plata ore suplimentare; Image 1.400-1.600 lei in mana. Cu sau Restaurantul Capricciosa situat in zona
pana vineri intre orele 8.00-16.00, in str. 0740.695.432 109. Agenti de securitate Firma de paza sau fara atestat pentru Bucuresti. Conditii L; 0720.262.461/ 0730.500.645 fara atestat. CIM pe perioada nedetermina- Baneasa angajaza personal pentru postul
General George Macarovici nr. 23, et. 2, angajeaza agenti pentru farmacii Sensiblu avantajoase de munca, salariu atractiv, 6 office@townsecurity.ro ta. Plata salariului fara intarzieri. 1.600 L; de ajutor bucatar si spalator vase. Detalii
sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de trans- 91. Agenti curatenie, angajam personal din zonele: Mega Mall, Dorobanti, mall L; 0751.283.057 0758.111.018/ 0758.115.605 telefonic. 0726.694.334
port: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 curatenie hypermarket Vulcan, contract de Promenada, mall Baneasa, mall Park 143. Agenti paza cu atestat (sau in
curs de dobandire) pt magazin paza.magic@yahoo.ro Capricciosa_restaurant@yahoo.com
statia Nabucului; 0748.075.002/ munca, plata ore suplimentare; Lake. 1.100 L; 0728.207.513/ 123. Agenti de vanzari pentru Bucuresti si
jud. limitrofe, pt. firma de distributie. Oferim materiale de constructii situat pe 166. Agenti. Angajam urgent 40 agenti
0761.124.112/ 021.320.96.00 0736.620.724 0773.767.091 grigore85@gmail.com str. Valea Cascadelor angajeaza 190. Ajutor bucatar, bistro anga-
salariu motivant si bonus auto, telefon. CV- societate comerciala. Pt. infor- paza, salariu 1.450 L; 0766.091.230/ jeaza ajutor bucatar. Salariu atrac-
urile se pot trimite pe adresa de e-mail. matii apelati tel. 0731.930.979 0786.325.283 tiv plus bonus. 021.411.00.40/
Relatii la telefon: 0744.499.802 van- 0728.673.825
zari.bucuresti@asilgroup.ro 144. Agenti paza, angajam zona Pipera 167. Agenti. Firma paza angajeaza 30
metrou si Baneasa, agent paza ansamblu agenti paza, asiguram scolarizare, salariu 191. Ajutor bucatar, bucatar,
124. Agenti imobiliari Agentie imobiliara rezidential: 1.300 L, agent paza cladiri 1.450 L; 0786.325.283/ 0766.091.230 spalator vase, pentru firma
cu sediul in Sectorul 3 angajeaza agenti birou: 1.350 L, sef tura: 1.400 L, angajam catering, zona Iancului;
imobiliari cu experienta comision 40-50%, personal din Bucuresti si provincie, se 168. Agenti. Urgent, 30 agenti paza
Se ofera carte de munca, telefon; lucreaza in ture, plata la termen, contact: cu/fara atestat, salariu 1.450 L; 0731.317.381 bacon.vasil-
0763.836.939 office@sedmagimobil- 0786.410.128/ 0769.075.995 0786.325.283/ 0766.091.230 ica@gmail.com
iare.ro
145.Agenti paza, sef obiectiv
125. Agenti imobiliari cu experienta pen- si agent marketing pentru
tru Agentie Imobiliara cu biroul in Sector 4 zona Berceni. Tel:
Emil Racovita, conditi avantajoase, oferim 021.332.05.44
contract de munca; 0760.618.280
126. Agenti imobiliari cu experienta, sediu 
central, comision 50%, birou propriu, tele-
foane, abonamente, publicitate agresiva; 146. AGENTI PAZA, 20,
0732.717.111 URGENT, CU/ FARA ATESTAT,
127. Agenti imobiliari cu experienta. Ofer- ASIGURAM SCOLARIZARE,
im conditii de exceptie, sediul Gara de
Nord. Intra pe site sa te convingi. Te astep- ZONA INML- IRA, SECTOR 4,
tam la interviu; 0730.993.333/ SALARIU 1.250- 1.450 LEI;
021.222.01.25/ 0720.009.999 tentantimo- 0768.444.434
biliare@yahoo.com www.tentantimobil-
iare.ro 
128. Agenti imobiliari 147. Agenti paza. Magic Star Security
imobservicecenter.ro - Unirii, vila, CM, tele- angajeaza agenti de securitate: salarii
fon, mare publicitate, birou individual, atractive, 1.400-1.600 L in mana, cu
masina, colectiv deosebit, bonusuri, fara sau fara atestat, cu varsta de minim 18
restrictii varsta/ sex avansat/ incepator ani, salariu la zi (fara intarzieri), cim
Bucuresti/ Ilfov, vanzari/ inchirieri, bannere, nedeterminat, 1.600 L;
exclusivitati; 0758.323.323 office@imob- 0758.111.018/ 0758.115.605
servicecenter.ro www.imobservicecenter.ro paza.magic@yahoo.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
8 30 ianuarie 2017

LOCURI DE MUNCÅ 
246. AMBALATOR manual, pentru 263. Asistent manager societate imobil-
punctele de lucru: Bariera Catelu (zona iara cautam persoana carismatica,
fabrica mezeluri Meda) si Gara Pasarea prezentabila, cunoscator limba engleza.
(zona fabrica Dialust). Salariu 1.000 L net. Oferim salariu fix plus comision, pregatire
Asteptam CV la adresa de e-mail sau tele- profesionala gratuita 0749.604.235
f.ciuca@tecnocasa.com.ro
fonic; 0737.001.405
george.berechet@globalplast.com.ro 264. Asistent manager de proiect in
cadrul ansamblului Metropolitan Resi-
247. Ambalator manual. SC Mag dence, conditii avantajoase. Asteptam CV
Comimpex 94 SRL este o fabrica produca- la mail; gabriela@metropolitanresidence.ro
toare de produse din cacao,ciocolata si
produse zaharoase, care angajeaza 265. Asistent manager
ambalator manual, program de 8 ore, de proiect in cadrul ansamblu-
luni-vineri, 0751.209.233/ 021.221.95.11 lui Metropolitan Residence,
248. Ambalator produse depozit zona
conditii avantajoase. Astep-
Chitila, ambalare accesorii telefoane, fara tam CV la mail;
praf, fara efort fizic. Luni-vineri, 11.00- gabriela@metropolitanresi-
20.00, masa calda zilnic, contract de dence.ro
munca, transport asigurat de la metrou 1
Mai. Rugam CV pe mail 1.500 L; con- 266. Asistent manager, cerinte: cunos-
tact@hrselect.ro tinte operare PC, limba engleza, permis
auto categoria B. 0744.344.402
249. Ambalator si legator manual munci- office@spalatorii-textile.ro
tori necalificati. Se cer studii medii. Puteti 267. Asistent manager, cunostinte PC,
suna la numarul de telefon sau sa trimiteti dinamic, comunicativ; cv@dlscatering.ro
CV-ul pe adresa de mail 0758.012.886
office@angels-d.ro 268. Asistent manager, cu experien-
ta, pentru domeniul constructii
250. Ambalatori (barbati si femei) pentru dezvoltare imobiliara, conditii
Pantelimon, salariu in mana, program 8 avantajoase. CV la email; 287. Asistenta medicala si ingrijitoare 310. Barman cafenea, companie anga-
pre/zi, carte de munca, conditii excelente, 0731.738.248 gabriela@metro- pentru gradinita provata sector 3. Program jeaza barman pentru cafenea in zona
politanresidence.ro full-time; 0749.607.276 Pipera, program de l-v intre 09:00-17:30.
1.250 L; 0767.056.551/ 0732.035.647/
0721.296.652 269. Asistent medical cu program full
Conditii legale, salafiu fix si bonuri de
288. Asistenta medicala. Cabinet stoma- masa. 0756.998.491
time, experienta nu este necesara, munca tologic angajeaza asistenta medicala
251. Angajez vanzatoare sau vanzator de teren, 1.500 L; 0737.489.667 anu- (poate fi debutanta). Relatii intre orele 311. Barman si femeie de serviciu
magazin alimentar Piata Rahova bita.medical@yahoo.com 16.00-20.00; 0720.490.974 Beraria Cupsa Junior, zona Sos Giurgiului
0761.141.323 (Piata Progresul) angajam barmanita si
270. Asistent organizari evenimente cat. 289. Asistenta medicala. Clinica femeie de serviciu; 0721.294.361/
252. Animatoare, club central (Centru B, prezentabil, flexibil cu programul de oftalmologica Oftalmix Sop anga- 0721.294.362
Istoric) angajeaza ospatarite, cliente false munca serios si harnic. Fisa postului jeaza asistenta medicala, aviz de
192. Ajutor bucatar, femeie la vase pentru 213. Ajutor de bucatar (femeie) cu experi- 232. Ajutor ospatar. Restaurant situat in si animatoare. Oferim salarius si comision. cuprinde: achizitii materie prima, distributie, libera practica si malpraxis vala- 312. Barman, ospatar, bucatar catering si
restaurant Casa Tineretului Program flexi- enta pt. Friends Pub. Program de lucru 2 zona Obor angajeaza ajutor ospatar, pro- Pentru detalii sunati; 0763.651.507 organizare si asistenta evenimente cater- bile. CV pe mail: ajutor bucatar catering pentru restaurant
bil; 0766.499.652 zile cu 2 libere. Se asigura transportul, gram 2 zile lucratoare 2 zile libere, pentru ing in Bucuresti si Ilfov 0733.811.097 oftalmix@oftalmix.ro sector 6, program flexibil. 0737.227.564
2.000 L; 0728.197.287/ 0724.955.558 programare interviu asteptam sa ne sunati 253. Antrenori si instructori CS Victoria office@royalcatering.ro
193. Ajutor bucatar, persoana serioasa, pub.friends@yahoo.com 290. Asistenta online salariu 3000-5.000 313. Barman, ospatar, pentru restaurant,
harnica si disciplinata. Posibilitate de pro- dupa orele 11.00 la nr., 0734.382.419 Bucuresti cu si fara experienta, pentru fot- 271. Asistent vanzari online Magazin L plus comision 50-85%. Bonus angajare
2200 L. Program optional 5-8 h/zi. Pro- zona Lacul Tei; 0764.803.017
movare in cadrul companiei. Salariu in 214. Ajutor de bucatar (preferabil femeie) dumitru_ana_marria@yahoo.com bal, atletism, tenis de camp, handbal, volei, online angajeaza asistent vanzari pentru
functie de experienta. Firma Royal Cater- pentru Pensiunea Agnes, zona Popesti baschet, rog seriozitate www.clubul- preluarea si procesarea comenzilor primite movare pe postul de manager intr-o luna. 314. Barman, ospatar Cafenea din sect.
ing cu sediul in Popesti, 0733.811.097 Leordeni; 0723.428.566 233. Ajutor pizzar, salariu atractiv, con- sportivvictoria.ro, rog cv pe email online si telefonic. Sunt necesare cunos- Locatii: Unirii, Obor, Universitate, Romana, 2 angajeaza barman, ospatar cu sau fara
office@royalcatering.ro tract de munca, mancare asigurata, conditii clubul_sportiv_victoria@yahoo.com tinte de contabilitate primara. CV la email. Crangasi. 5.000 L; 0767.887.888 diploma. 0785.931.020
215. Ajutor de bucatar cu experienta avantajoase. Rog seriozitate. Urgent; contact@halatemedicale.ro birou2014@yahoo.com www.okpsk.ro
0744.372.439/ 0773.886.826
Ajutor bucatar, zona
194. (femeie), cu experienta in bucataria calda. 0736.418.923 nistor_house@yahoo.com, 291. Asistenta pentru clinica stomatolog- 315. Barman, ospatar, ospatarita Restau-
rece, salate, firma catering Program: luni-vineri, 06:30-18:30, sambata 272. Asistent/a manager/office assistent, rant, bar, terasa, catering angajam bar-
si duminica liber. Salariu: 1.800L, operator, Companie mica dar, in plina dez- ica, exp. minim 2 ani. Rog seriozitate; man, ospatar/ita, si personal linie catering,
angajeaza, disponibilitate; 234. Ajutor Pizzer pentru sector 1. 254. Artificier Angajez urgent artificier, 021.313.40.82/ 0721.842.904
masa.Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gor- voltare cautam o persoana foarte atenta la full time, conditii avantajoase, pachet salar-
0744.503.621/ jeanca, 1.800 L; 0742.266.859 Rugam seriozitate. Conditii moderne de cu carnet vizat ITM in ultimii 4 ani (indifer- detalii, intelectuala, orientata la rezultate ial atractiv. Bucuresti, Sector 3.
lucru. Program flexibil. Salariu, bonuri de ent de domiciliu) cu permis categoria B. 292. Asistenta, Clinica stomatologica
0731.317.381 pentru un post de asistenta manager/office angajeaza asistenta cu experienta in 0769.292.291/ 0769.292.291
216. Ajutor de bucatar cu experienta masa , transport asigurat. Tips, Activitatea presupune deplasari in tara. assistant. 0762.482.566 mehranmog- domeniu. Responsabilitatile si beneficiile robert_sabou@yahoo.com
195. Ajutor bucatar, angajam pt femeie, cu experienta in bucataria calda. 0733.200.012 Relatii la; 0747.375.888 hazehi@gmail.com vor fi discutate la interviu. Rugam cv, insotit
pizzerie Delivery. Detalii la tel.; Program: luni-vineri, 06:30-18:30, sambata de poza la adresa de email. 316. Barmanita pentru bar si pariuri
0731.034.908 si duminica liber. Salariu: 1.800 lei + masa. 0799.303.202/ 0754.336.847 sportive, zona Giurgiului, Piata Progresul;
Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca. office@identis.ro 0726.652.115
196. Ajutor bucatar, Piata Victoriei Bistro 1.800 L; 0742.266.859
restaurant situat in zona Piata Victoriei 293. Asistenti medicali si kinetoterapeut 317. Barmanite. Cafenea angajeaza
angajeaza ajutor bucatar. Program flexibil. 217. Ajutor de bucatar duminica- joi pentru centru de recuperare Bucuresti. barmanite si oapatarite si incepatoare cu
Pachet salarial motivant. Detalii la telefon, Femeie cu sau fara experienta in bucataria Posibilitate cazare; 0724.384.753/ aspect fizic placut 0720.223.112
0756.141.688 office@atelieruldetarte.ro calda. Program: duminica - joi, 05:30- 0773.866.998
17:30, vineri si sambata liber. Salariu: 318. Beauty Adviser, lucrator comercial,
197. Ajutor bucatar, sef firma de catering 1.600L, masa. Institutul Clinic Fundeni, 294. Asociatia de proprietari Ibiza Melkior, brand cosmetice profesionale
copii Cautam ajutor de bucatar sef cu Bufet Gorjeanca, 1.600 L; Sol angajeaza in conditii avanta- angajeaza beauty adviser pentru magazin-
experienta in domeniul alimentatiei copiilor 0742.266.859 joase electrician autorizat ANRE ul Melkior din Feeria Baneasa. Strada
cu multa seriozitate, organizare eficienta si grad II joasa tensiune. Salariu Bucuresti - Ploiesti, 42D, Sector 1.
atentie la detalii. Laboratorul este central in 218. Ajutor de bucatar duminica-joi atractiv. Program de lucru Luni- 021252998
zona P-ta 1 Mai. 0758.566.981 femeie cu sau fara experienta in bucataria Vineri, orele 8-16, carte de munca, florina.morareanu@sonyamod.com
office@babyfreshfood.ro calda. Program: duminica - joi, 05:30- zona Pipera; 0720.565.771
17:30, vineri si sambata liber. Salariu: 319. BelHer Studio angajeaza hairstylist,
198. Ajutor bucatar. Personal restaurant 1.600 lei + masa. Institutul Clinic Fundeni, 295. Assistant manager. O companie coafeza cu experienta in domeniu. Spe-
toate posturile. Muncitori necalificati si Bufet Gorjeanca. 1.600 L; lider in inchiriere de masini si transferuri la cializarea in montarea extensiilor de par
livratori auto. Zona Unirii sector 4. Salarii 0742.266.859 aeroport in Bucuresti angajeaza: assistant este un avantaj. Salariu avantajos. Pro-
intre 1.400 si 2.000 lei. 0764.590.596/ manager. Cerinte: bune cunostine de limba gram flexibil. Locatie deosebita. Detalii la
0724.124.240 viorelpor@gmail.com 219. Ajutor de bucatar salatier cu experi- engleza; cunsotinte PC, carnet de conduc- tel. 0721.210.990
enta pentru proiect self service (cantina ere, reservation@davidintercar.ro sabinastoica5@gmail.com
199. Ajutor bucatar/ femeie la vase fabrica de tigari Philip Morris). Program in
Restaurant sector. 2 angajeaza din 2 schimburi, transport asigurat de la 296. Astra Nova Security angajeaza 320. Bellboy, angajeaza Hotelul Capsa.
zona, femei de serviciu la vase si metrou Aurel Vlaicu. Rog seriozitate si CV agenti securitate barbati si femei, program Telefon: 0757.645.737
ajutor bucatar cu experienta. la adresa de e-mail 1.400 L; in ture de zi, scolarizare si analize med-
0725.129.998 0728.176.835 stefan@citydivision.ro icale gratuite. Agenti interventie; 321. Bellboy, angajeaza Hotelul Capsa.
0725.989.708 Telefon: 0757.645.737
200. Ajutor bucatarie Restaurant in sec- 220. Ajutor de bucatar sectie rece
Restaurant Vlamar (Pantelimon) anga- 297. Atelier de mobila angajam personal. 322. Beverly Hills Salon angajeaza frizer,
torul 4 angajeaza urgent ajutor bucatarie, Angajam urgent maistru tamplar, tamplari
personal curatenie si preparator pizza. 10 jeaza ajutor de bucatar pentru sectia rece. manichiurista, cosmeticiana, salariu + CM,
Program de doua zile lucratoare cu doua universali, strungar in lemn si sculptori, rog seriozitate; 0722.882.803
L; 0799.350.105 pentru atelier situat in Soseaua Fundeni
ccatalin2004@yahoo.com libere. Salariu motivant plus bonusuri. nr.200. Contact tel. Diana Stoain,
Oferim seriozitate si cerem seriozitate, 323. BGS Divizia de Securitate, angajam
201. Ajutor cofetar 5 posturi. pt. cofetaria 0725.523.279/ 0767.766.912 0729.515.409 atelierele_mircea_mari- agenti de securitate. Salariu atractiv+
French Revolution, experienta nu este an@yahoo.com prime; 0757.094.437/ 0749.062.295
necesara. Cautam oameni carora le place 221. Ajutor de bucatar, hai sa lucram 298. Auchan Cotroceni recruteaza pentru
sa munceasca. Oferim contract de munca impreuna in cel mai nou si mai inalt restau- 324. Big Daddy livrator cu autoturism per-
urmatoarele posturi: agent paza, lucrator sonal sau scuter conditii avantajoase de
si toate formele legale 0753.808.808 rant din Bucuresti. In familia SHC, grupul comercial, casier, receptioner marfa, tehni-
georgiana.avram@frenchrevolution.ro din care fac parte Stadio si social 1, vei cian intretinere. Va asteptam sa va lucuru, detalii la interviu. Zona Piata Mat-
gasi siguranta, seriozitate ?i sustinere per- depuneti CV-ul la Serviciul Clienti din punc- ache, 2.000 L; 0727.969.696 alexan-
202. Ajutor cofetar Persoana pasionata, manenta 0731.322.472 tul de lucru Bld. Vasilea Milea, Nr. 4, sau dru.ilau@gmail.com
harnica si disciplinata. Posibilitate de pro- roxana@stadio.ro ne puteti trimite pe adresa de e-mail. Va
movare in cadrul companiei. Salariu in 325. Bijutier cu experienta SC Koson
asteptam sa faceti parte din echipa Junior Grup, angajeaza bijutier cu experi-
functie de experienta. Firma catering cu 222. Ajutor de bucatar, femeie pentru Auchan Cotroceni; cvasilache@auchan.ro
sediul in Popesti. 0733.811.097 restaurant zona Tineretului, program flexi- enta pentru punct de lucru in Bucuresti,
office@royalcatering.ro bil 2 zile cu 2 zile sau 5 zile din 7, contract 299. Auto Cleaner angajeaza spala- sector 3. Relatii la nr. telefon:
8 ore, transport asigurat la plecare, 1.800 tori auto cu experienta, spalatorie 0724.070.265 kosonjunior@yahoo.com
203. Ajutor de barman pentru pub in zona L; 031.424.43.65 contact@restaurantul- reformata, cu vad foarte bun,
Dr Taberei, program 2 zile cu 2 libere, con- bohemia.ro cond. av.; 0724.511.737 326. Birou Notarial angajeaza operator
tract de munca, tips, masa asigurata, calculator tehnoredactor si secretar notari-
dorim persoana punctuala, comunicativa, 223. Ajutor de bucatar. Ramayana Cater- 300. Automacaragiu Societate de con- al, cu experienta in notariat. Salariu,
ingrijita. 0720.797.927 ing cauta doua ajutoare de bucatar, unul structii angajeaza automacaragiu, macara bonusuri. 021.231.04.84/ 0731.001.048
pe tura de zi L-V 06:00-14:00 si unul pe 12-18t. Relatii la tel. intre orele 8.00 - angajare@notarem.ro
204. Ajutor de bucatar cu experienta pen- tura de noapte 22:00-06:00. Salariu com- 16.00; 0727.221.670 david@dimar.ro
tru cantina, conditii legale, sanse reale de petitiv. Contact: tel/ email, 0746.029.209 327. BMC Truck&Bus SA cu sediul
afirmare, mediu de lucru placut, salariu fix, florentina.avram@ramayana.ro 301. Baieti pentru decopertat aparta- in Ciorogarla, Ilfov. angajeaza per-
tichete de masa si mancarea asigurata. mente, plata zilnic la ora; 0722.764.320 soane pentru posturile: sudor MIg-
Zona Pipera. 0756.998.491 224. Ajutor de croitor. Atelier confectii tex- Mag, Tig-Wig pt. inox si aluminiu,
tile angajeaza ajutor de croitor fara experi- 302. Baieti Restaurant angajam baieti cu lacatus mecanic, strungar;
205. Ajutor de bucatar cu experienta pt. enta. Calitati: muncitor, serios, dornic de scuter pentru livrari, ajutor barman, femeie 0213503671/77/87 0744.248.346
locatia din Afi Cotroceni. Salariu 1.800 lei + invatare, cu spirit de echipa, 1.300 L; 235. Ajutor programator, spalatoreasa, 255. Asietente domiciliare/ingrijitor 273. Asistenta personala draguta, 100 de serviciu, ajutor bucatarie, picolite, office@bmcromania.ro
bonusuri. 0726.337.470/ 0732.116.116 0723.030.104 office@hiexpert.ro ingrijitor scoala gimnaziala Avram Iancu batrani. Suntem o organizatie non profit cu euro zilnic. Raspund numai la sms cu ospatarite. 021.313.50.60/
Office@la-piatza.ro din Bucuresti organizeaza concurs pentru experienta de peste 10 ani in sectorul ser- descriere; 0762.288.088 0735.499.000 328. BMC Truck&Bus SA cu sediul in
225. Ajutor de croitoreasa Casa de moda ocuparea pe perioada nedeterminata a viciilor de asistenta domiciliara in Ciorogarla, Ilfov. angajeaza persoane pen-
strainatate. Cerinte: Interes / predispozitie 274. Asistenta personala. Afacerist, caut 303. Baieti si fete pentru shaormerie tru posturile: sudor MIg-Mag, Tig-Wig pt.
206. Ajutor de bucatar cu experienta, angajeaza ajutor de croitoreasa. Program functiilor de: ajutor programator, spalatore- tanara peste 18 ani cu aspect placut, car-
fast-food Unirii, program 07:00-15:00, luni- full time/part time, salariu atractiv plus sa lucreze cu persoane varstnice si restaurant tip fast-food, salariul atractiv. inox si aluminiu, lacatus mecanic, strungar;
asa, ingrijitor. Relatii la tel. net cat. B, ofer salariu bun plus bonusuri, Zona Dristor 0766.056.038 0213503671/77/87 0744.248.346
vineri, pt. interviu sunati la tel., sau CV la bonusuri. Experienta constituie un avantaj. 021.461.08.40 invalide. Rabdare, caracter bun, empatic. cazare si training. Colaborare pe termen
email, salariu 1400 lei. 1.400 L; 0724.390.150 Aspect ingrijit, stare buna de sanatate. lung; 0763.070.180 cert81@yahoo.ro office@bmcromania.ro
scoala98avramiancu@yahoo.com 304. Barbat operare masini productie
0730.764.818 marius.tirdei@grillmas- valentina_1492@yahoo.com Disponibilitate la asistenta zilnica sau 24 h ambalaje, stanta portofel, masini lipit cutii,
terchef.ro cu cazare si masa. Permis de conducere 329. Bobinatori cu experienta pentru
236. Ajutori bucatar. Restaurantele La 275. Asistenta S.C Tarell distribuitor masini pahare carton.Experienta este buna
226. Ajutor de pizzar, bucatar pentru pub (nu este obligatoriu). Oferta: Formare pro- bere, bauturi, angajeaza asistenta vanzari motoare electrice angajeaza sociatate
207. Ajutor de bucatar femeie cu sau fara in zona Drumul Taberei Razoare, program Mama angajeaza ajutori de bucatar cu dar nu obligatorie. Specializarea se real- comerciala cu sediul in Chiajna- Ilfovl
fesionala gratuita si obligatorie cu tematica pentru birou sector 6. izeaza la locul de munca. 07236549080
experienta in bucataria calda.Program: 2/2 zile, se asigura contract de munca, experienta de minim 6 luni intr-o relativa la asistenta. Sustinere, supervizare administrativ@tarell.ro 35 L; 0722.209.461
luni-vineri, 06:30-18:30, sambata si dumini- transport, masa asigurata, tips. Dorim per- bucatarie.Ne dorim in echipa persoane prontogra@gmail.com
continua in familie. Garantia continuitatii office@tarell.ro 330. BONA pentru copil 1 an, zona Oras
ca liber.Salariu: 1.600 L + masa. Institutul soana serioasa, 1.425 L; serioase, implicate si dornice sa invete tot locului de munca. Contract de munca legal 305. Barbati Firma Galimex angajeaza
Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca, 1.600 L; 0720.797.927 276. Asistenta sau asistent Pantelimon - Selgros. Se doreste o per-
ce tine de meseria de bucatar, inregistrat la ITM. Candiata/ul ideal este o personal curatenie barbati pentru lucru in soana activa, serioasa, nefumatoare, cu
0742.266.859 intern(a) pentru camin de batrani echipe de interventie si pe scara si schele.
227. Ajutor electrician santier, muncitor 0721.102.101 cv@lamama.ro persoana cu principii etice solide, ordonata in zona Pipera. Masa de pranz si experienta in cresterea si educarea copi-
si ingrijita, predispusa sa relationeze, cu o Constituie avantaj permisul auto categoria ilor. Salariu se discuta cu ocazia interviului
208. Ajutor de bucatar femeie cu sau fara necalificat, pentru cablarea si punerea in cazarea asigurate; 0754.523.372 B. 021.330.17.96 rmc@galimex.ro
237. Ajutori bucatari pentru restaurant buna capacitate de a-si organiza activi- 0741.205.594/ 0736.858.541
experienta in bucataria calda. Program: functiune a instalatiilor electrice (220 v/380
luni-vineri, 06:30-18:30, sambata si dumini- v). Salariu atractiv, posibilitati de pro- italian. Zona Dorobanti 0726.544.889 tatea. Persoana trebuie sa se ocupe de: 277. Asistenta educatoare pt. gradinita 306. Barbati necalificati la fabrica sectorul dragos.vladuca@gmail.com
ca liber. Salariu: 1.600 lei + masa. Institutul movare, CV pe email, info la tel., necesitatile primare (igiena, alimentatie, particulara in zona Baneasa, conditii 6 urgent. Transportul decontat. Salariul net
Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca. 1.600 L; 0722.100.042/ 021.321.47.83 238. Ajutori de bucatari si plating. etc.), bunastarea generala, respectand extrem de avantajoase 1.800 L; 331. Bona pentru copil de 5 ani, cartier
0734.357.910 1.600 L. Programul: 12/24 12/48. Pentru Vitan. Cerinte: persoana ordonata, flexibila,
0742.266.859 hr@krenic.ro www.krenic.ro Restaurant central angajeaza ajutori de stilul de viata al persoanei. Sa garanteze mai multe informatii sunati la numarul de
bucatari. Salarii motivante, colectiv tanar, siguranta asistatului (inauntru si in afara angajarigradi@yahoo.com telefon 1.600 L; 0734.427.249 calma, nefumatoare, de preferat pension-
209. Ajutor de bucatar Restaurant specif- 228. Ajutor gestionar-facturare Societate multiple beneficii, 2.000 L; locuintei). Sa semnaleze responsabilului ara, interesata de colaborare de lunga
ic romanesc angajeaza ajutor de bucatar distributie materiale electrice, angajaza 278. Asistenta fara experienta pt. birou, durata. Program: l-v 13.00-19.00;
0746.013.623/ 0744.181.060 direct schimbarile suferite de catre per- serioasa, tanara, placuta, punctuala. 307. Barbati si femei cu sau fara
cu sau fara experienta, program luni-vineri ajutor gestionar-facturare, cunoscator soana asistata. Sa mentina capacitatea experienta pentru postul de dis- 0726.392.686
6.30-17.00, salariu atractiv, carte de operare calculator, daca ati mai lucrat in CV+poza, salariu 2.000 L; tributie, salariu net 1.650 L;
239. Alpinist utilitar Stral Big SRL anga- reziduala functionala a persoanei asistate tgcconcept@gmail.com 332. Bona 2 copii Saftica fetita 1,6 ani,
munca, o masa pe zi, spirit de echipa, domeniu reprezinta avantaj, jeaza pt. constructii/ montaj si curatat .Trimite CV la: / tel: 800460465 0733.380.388
0726.386.378 santech.srl@gmail.com 0722.731.160 office@comelectro.ro baiatul 3 ani. 8-9 ore /zi, luni-vineri. Experi-
fatade. Disponibilitate pentru deplasari. miuhas@everyservice.eu 279. Asistenta farmacista. Drogheria enta este binevenita, disponibilitate ridica-
SYS angajeaza asistenta farmacista cu 308. Barbati si femei pentru firma curate-
210. Ajutor de bucatar Restaurant Speed 229. Ajutor manager de proiect, proiecte Oferim transport, cazare si diurna. Salariul 256. ASISTENT manager. Studio 27 nie, nu conteaza experienta. Se ofera ta, nefumatoare, curata, educata. Salariu
experienta pentru o locatie tip "drogherie" 2.200 ron. 2.200 L; 0722.136.136
Pizza angajeaza ajutor de bucatar (femeie) rezidentiale. Program de interviuri de la ora se negociaza la interviu; 021.313.39.63 recruteaza o persoana de sex feminin, din Bucuresti, sector 4, Bld. Metalurgiei. salariu motivant, bonusuri, decontare,
cu sau fara experienta, responsabila si 11:00-17:00 de luni pana vineri la biroul din office@stralbig.ro comunicativa, capabila, disponibila pentru Pentru detalii va rog sa ne contactati pt a transport, contract de munca, salariu se
organizata, program de lucru full time in Pallady, strada Victor Brauner nr. 34-38, plateste la timp; 0753.514.329 333. Bona Bucuresti-Magurele sector 5,
program prelungit, cu experienta pe un stabilii un interviu, 0730.557.573 angajez bona externa cu experienta, 9 ore
ture, salariu fix si bonuri de masa; sector 3. CV la mail; 0731.738.248 240. ALPINISTI Telecom, firma de tele-
post similar in domeniul 0765.640.271
0768.103.113 speedpizza3@yahoo.com gabriela@metropolitanresidence.ro comunicatii angajeaza alpinisti in domeniu. 280. Asistenta manager secretara 309. Barista. Restaurant central anga- pe zi/ luni- vineri, pentru baietel de luni.
hr@studio-27.ro draguta placuta cu sau fara experienta, jeaza barman si ospatari. Salarii motivante, Persoana sociabila/ prezentabila/ calma,
Full time. Salariu motivant. Permis catego- colectiv tanara diverse beneficii, 2.000 L; 1800 lei salariu, 0763.664.400
211. Ajutor de bucatar Restaurant zona 230. Ajutor masinist offset pt. tipografie dornica de un job placut stabil si provoca-
Tineretului angajeaza ajutor de bucatar: 0721.933.500 ria B reprezinta un avantaj 257. Asistent medical. Camin de batrani tor. Acceseaza Whatsapp pentru detalii 0746.013.623/ 0744.181.060 stanica.horia@yahoo.com
minim 1 an de experienta, contract de tipografie@cardnovel.com 0770.705.617 particular angajeaza asistente. Relatii la complete 4.200 L; 0756.538.209 alex-
munca 8 ore, transport platit seara, salariu ionut.gheorghe@instatel.ro telefon; 0722.621.462 foc@yahoo.com
1.800 lei, 1.800 L; 031.444.43.65 con- 231. Ajutor ospatar cu experienta. caminprivat@gmail.com
tact@restaurantulbohemia.ro Restaurant cu specific Italian angajeaza 241. Amanetar. Societate Comerciala ASISTENTA MANAGERI (SECRE-
281.
ajutor ospatar cu experienta. Program flex- angajeaza amanetar cu sau fara experien- 258. Asistent veterinar pentru cabinet
212. Ajutor de bucatar si lucrator in ibil, salariu atractiv, posibilitate avansare, ta. Detalii 0724.092.388 veterinar; 0723.507.859 TAR), VORBITOR LIMBA ENGLEZA,
bucatarie, Voluntari; 0761.420.460 0730.822.085 isoletta@isoletta.ro proanimavet@gmail.com www.proani- CUNOSCATOR CONTABILITATE PRI-
242. Ambalatoare Firma productie sand- mavet.ro
wich-uri angajeaza personal necalificat
MARA, RELATII LA TELEFON:
pentru productie si ambalare. Program 259. Asistent de farmacie si farmacist 0723.300.600
Adria Farm SRL angajeaza personal califi-
duminica-joi. Sector 6, 1.400 L; cat la farmaciile din Bucuresti sector 2 si 282. Asistenta medicala angajez, pentru
0761.340.526 mati.stan@fabrica-sand- Ilfov, com. Afumati. Implicare, seriozitate si cabinet stomatologic, comuna Berceni, jud.
wichuri.ro profesionalism. Va rog trimiteti CV pe Ilfov; 0722.454.708/ 0733.527.013
adresa de email. 0726.116.636 adria-
243. Ambalatoare produse alimentare, 283. Asistenta medicala Camin de
farm@yahoo.com batrani, sect. 5, Bucuresti, angajeaza asis-
salariul 1.200 L/luna, bonuri de masa,
transport platit, ore suplimentare platite, 260. Asistent farmacie si asistent med- tenta medicala cu experienta min. 6 luni
pentru program full-time. Oferim salariu
bonusuri. Program L-V: 07-16. Str. Drumul ical. Clinica medicala din Ilfov cauta urgent motivant, contract de munca. Detalii la tel.
Intre Tarlale nr. 45G, sect. 3, 1.400 L; colaboratori -asistent farmacie, asistent Virgil Patulea. 0722.266.143 colosse-
021.361.28.28 licitatii@ketos.ro medical cu experienta min. 2 ani si person- um.camin@yahoo.com
al receptie. Pentru detalii si CV: office@lib-
244. Ambalatoare Calea Vitan, pentru ertymedicalcenter.ro 1 L; 0726.652.099 284. Asistenta medicala pentru cabinet
fabrica de margarina-se ambalaeaza mihaela.radu@libertymedicalcenter.ro stomatologic, zona Piata Unirii, norma
pachete promotionale. Salariu intreaga; 0723.371.148
atractiv+bonuri de masa, 2 schimburi, 261. Asistent manager cu experienta in
contabilitate primara, sa cunoasca limba 285. Asistenta medicala pentru cabinet
perioada determinata, 0746.111.159 engleza scris, vorbit, citit firma se afla in stomatologic in zona Dorobanti, program
info2@egh-hr.ro Afumati, asiguram transport din Colentina, full time, pachet salarial atractiv. Experien-
program 8:30-18, 0724.356.260 ta in domeniu constituie un avantaj.
245. Ambalatoare, Baneasa, Angajam Rugam seriozitate, 0742.269.269
office@platinambalaje.ro office@dentalaria.ro
ambalatoare pentru fabrica de dulciuri din
Baneasa, sos. Straulesti, se lucreaza in 3 262. Asistent manager pentru emitere 286. Asistenta medicala radiologie, relatii
schimburi, salariu+bonuri de masa, decon- pentru emitere facturi, ordine plata, eviden- la tel. CV la adresa de email
tarea transportului, cu sau fara experienta. ta livrari, plati incasari; 0727.826.528 021.326.55.96
0746.111.159 info2@egh-hr.ro calin@debitron-termo.eu fmmedident@hotmail.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


30 ianuarie 2017 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 9
LOCURI DE MUNCÅ 
408. Bucatar, ajutor bucatar, cu/ fara 436. Bucatari, ajutori bucatari cu experi-
experienta, zona Banul Manta, sector 1.
Detalii la telefon dupa ora 16:00;
enta preparate calde pentru restaurant
international. Program 2 zile/ 2 zile. Se
COLEGIUL UCECOM SPIRU HARET
0765.270.047 ofera salariu motivant, CIM 8 ore/zi. Oferim
409. Bucatar, ajutor bucatar, femeie la
si dorim seriozitate. 0735.234.836/ BUCURESTI ORGANIZEAZA
0735.234.838 resurseumane@legreniera-
vase bucatar pentru bucatarie romaneasca
ciorbe, mancare gatita. Se ofera carte de pain.com.ro CURSURI DE CALIFICARE PENTRU
munca, program flexibil, salariu negociabil. 437. Bucatari, barmani, ospatari Braseria
Cerinte: seriozitate, punctualitate, organi-
zare. Sector 4 zona Rin Grand, Dines angajeaza bucatari, barmani, URMATOARELE MESERII:
ospatari si personal bucatarie. Asteptam
0724.248.428 contact@restaurantben-
jamins.ro www.restaurantbenjamins.ro cu drag sa te alaturi echipei noastre. coafor stilist, cosmetician, tehnician-maseur,
0765.348.876 ALEXAN-
410. Bucatar, ajutor bucatar, DRABRASERIE@YAHOO.COM
www.braseriecosbuc.ro
coafor, ospatar, bucatar, optician, bijutier,
pizzar, ospatar, picol pentru
Restaurant Casa Anca, Bvd 438. Bucatari. Local Bragadiru anga- mecanic auto, tinichigiu, vopsitor auto, frizer,
1 Decembrie 1918, sector jeaza, ospatari/ opspatarite, bucatari/
3. Relatii la telefon. bucatarese, si barmani cu experienta toti,
0768.734.834
manichiurist-pedichiurist, stilist, protezist
http://www.casaanca72.ro/
0721.333.344 439. Bufetiera Firma de catering anga- unghii, croitor imbracaminte dupa comanda,
jam bufetiera pentru salate si deserturi.Pro-
411. Bucatar, ajutor bucatar. Program o
zi da una nu. Se asigura o masa pe zi si
gram de lucru: luni - vineri 06:00 - 17:00. tehnician depanator aparatura radio tv si video.
Zona Gara de Nord. 1.700 L;
cafea. Carte de munca pe 8 ore. Salariu
334. Bona in Crangasi Caut o doamna 358. Broker imobiliar, agent imobiliar 383. Bucatar personal pentru bucatarie motivant + tips. Angajam cu sau fara expe- 0723.793.620 office@bunbun.ro La absolvirea cursurilor, la cerere
careia ii plac copiii, cu experienta in ingri- Reian Imobiliare Bucuresti, www.reian-imo- cu/ fara experienta calificare si la locul de rienta, barman, ospatarite, femeie la vase, 440. Buldoescavatorist si instalator
jirea copiilor care sa aiba grija de un baiat
de 3 ani, in Crangasi. Activitati strict legate
biliare.ro. Venituri bazate pe comision, munca, programari interviu luni-vineri, 0770.840.375 Panik.pub@gmail.com gaze, cu permis de conducere. Relatii la: se va asigura loc de munca.
oportunitati de dezvoltare sunati la nr de tel.din anunt, sau trimiteti 0745.069.814
412. Bucatar, ajutor de bucatar Bistro
de copil, program l-v, 8-10 ore/zi. 1.400 L;
0745.613.684/ 0745.613.684
profesionala,asistenta juridica si financiara,
masina de serviciu, aparat foto profesional.
CV la email. 0741.277.755/
021.346.56.00 info1@ruby.ro Atelier Gourmanderie Pipera, angajam
bucatar/ajutor bucatar. 0786.330.880/ 441. Buldoexcavatorist posesor per-
Tel: 021.316.61.95/ 021.316.61.96
1.000 {; 0731.301.900 mis categoria TR sau C si calificare
335. Bona interna cu experienta pentru un imobiliare@reian.ro 384. Bucatar salate, hai sa lucram impre- 0723.364.006 info@ateliergourmanderie.ro
bebelus de 1 an si patru luni si menaj usor mecanic utilaj.
una in cel mai nou si mai inalt restaurant 413. Bucatar, ajutor de bucatar Restau-
in Comuna Berceni. Salariul este atractiv. 359. Brutar si patiser cu experienta pen- din Bucuresti. In familia SHC, grupul din
Caut persoana cu rabdare si iubitoare pen- tru a se alatura echipei "La Moldoveanca". rantul Gedi angajeaza bucatar si ajutor de 442. Buldoexcavatorist, calificare si
care fac parte Stadio si Social 1, vei gasi 464. Camin de batrani angajeaza asis- 489. Casiera draguta pt. magazin GSM
tru cel mic. 1.500 L; 0766.268.477 Dorim implicare si seriozitate. Salariu moti- bucatar. Oferim mediu de lucru placut, con- permis categoria C sau TR. tente medicale cu experienta; tanara fara experienta, prezenta obligatorie
siguranta, seriozitate si sustinere perma- tract de munca pe perioada nedetermina- 0734.796.407
adelaida.maria89@yahoo.com vant; 0763.226.393 nenta 0731.322.472 roxana@stadio.ro 0722.624.264 placuta. Magazinul nostru GSM din Jiului
ta. Restaurantul se afla in zona Titan, Nr. 9 sector 1, 2 luni pregatire 600 L,apoi
336. Bona interna nefumatoare. Otopeni 360. BUCATAR ajutor bucatar, casier, 385. Bucatar sau ajutor de bucatar 031.424.61.34/ 0735.530.533 443. Buldoexcavatorist, macaragiu, 465. Camin de batrani angajeaza femei 1.200 L, 1.200 L; 0736.431.400
zona case. Avem o fetita de 2 ani care picol, spalator-vase, salariu atractiv intre bucatarie rece. Yellow.Menu, firma de office@restaurantgedi.ro angajam operator buldoexcavator cu per- de serviciu; 0722.624.264 office.johnsphonegsm@gmail.com
merge la cresa si bebe 4 luni. Ingrijirea 1.300-2.500 L, program luni-vineri 08-17. catering strada Oltetului 11-13, angajeaza mis cat C sau TR si automacaragiu permis
bebelusului, menaj usor. Colaborare pe Sarbatori legale liber. Firma catering. 414. Bucatar, ajutor de bucatar. Restau- cat. C, asiguram diurna pentru deplasari in 490. Casiera magazin alimentar sector 3.
termen lung, minim 3 ani. Salariu motivant, Echipa tanara, rugam seriozitate bucatar cu experienta, program luni- vineri, rant Casa Dragomirilor angajeaza bucatar afara Bucurestiului. Salariul raportat la nr.
Casa Rusu angajeaja
466.
Angajam casiera in zona metrou Timpuri
1.700 L; 0768.543.121/ 0723.155.479 8-17, contract de munca, salariu atractiv, si ajutor de bucatar. Mai multe informatii la menajera pentru Vitantis si
0741.541.460 0757.061.061 madalin@yellow.menu de ore lucrate, 031.439.71.31/ Noi (str. Nerva Traian), program 8 ore pe
cbarba-rasa@kepler.ro marco.pavel@essgroup.ro tel: 0737.638.242 0722.259.653 gestionar pentru depozitul zi, 1.400 L; 0723.191.877/
www.yellow.menu
337. Bona interna Bucuresti, urgent. de langa Poarta Faur 4. CV 0724.602.909 danisichitiu@gmail.com
361. Bucatar cu experienta in bucataria 415. Bucatar, bucatareasa doar cu expe- 444. Buldoexcavatoristi, excavatoristi
Angajam bona interna pt o fetita de 2 ani in italiana. 0744.318.094 Manager.ildesti- 386. Bucatar sau personal bucatarie, rienta pt. autoservire Militari. Program Luni- la email: 0757.076.765
angajez pt. fast-food impinge tava, Volun- Societate constructii Axa Trans Construct 491. Casiera si fete pentru aranjat marfa
zona Pta. Muncii.Cautam o persoana acti- no@gmail.com Vineri 7.00-15. Sambata - duminica inchis. alexandra.rachisan@mobila- pe rafturi, pentru supermarket, Cartier
va, calma, disponibila pentru deplasari in tari- Complex Smart Flora; Asiguram transport, masa, comision. Ofer- din zona Bucuresti angajeaza buldoexca-
strainatate. Salariul oferit: intre 2300 si 0773.972.356 vatoristi cu permis si experienta pe gama casarusu.ro Berceni- Luica; 0769.781.839
362. Bucatar cu experienta in bucataria im si cerem seriozitate 2.600 L;
3000 in functie de experienta, mediteraneana 0734.349.076 0737.592.698 larga de utilaje. Oferim salarii pe masura 492. Casiera si vanzatoare mezeluri, pen-
0721.129.288 387. Bucatar secund -ajutor bucatar vrei cerintelor si cazare daca este cazul, 467. Casier angajeaza SC Colos Catering
un loc de munca bun, cu salariu 1700, SRL. Relatii la: 0722.402.441 tru magazin alimentar, zona Rahova-
363. BUCATAR cu experienta in 416. Bucatar, bucatareasa. Loc de joaca 3.000 L; 0720.882.926 Margeanului; 0769.781.839
338. Bona interna cu experienta, baietel 3 bucatarie internationala si platit la timp si un contract de munca real, angajeaza bucatar/bucatareasa nivel robert.virlan@axatc.ro
ani Bucuresti Drumul Taberei, telefon romaneasca.Oferim: salariu atractiv, mediu tips, seara din vanzare, transportul gratuit, mediu. Program flexibil, cue exceptia 468. Casier Benzinaria OMV Colentina
493. Casiera, Supermarket Oval anga-
0723.388.505 f.nastasie@heineken.ro de lucru relaxant, decontarea transportului, masa personal si posibilitate de pro- zilelor de Sambata si Duminica. Zona Pre- 445. C.S. Rapid Bucuresti organizeaza cauta spre angajare o persoana serioasa jeaza casiere, experienta in mag alimentar,
program flexibil caffeblitz@gmail.com movare; 0761.601.441 lungirea Ghencea, 1 L; 0742.111.113 incepand cu 17.02.2017 ora 10 in Cal. si sociabila pentru postul de casier - dinamice, apte de munca, serioase si
339. Bona interna, 10 posturi, pentru nicu.brisit@yahoo.ro contact@fancykidsevents.ro Giulesti 18 sector 6 concurs pentru pos- ospatar. Trimiteti CV-ul la email-ul, joburi-
familii deosebite din Bucuresti. Cazare, punctuale. CM, prime, bonusuri, prog: 2
364. Bucatar in bucatarie internationala/ turile de Consilier Juridic si Medic medicina omvcolentina@yahoo.com zile: 6-20 si 2 zile liber, pt. mag. Crangasi
hrana, transport asigurate de angajator. romaneasca, rugam seriozitate la interviu; 388. Bucatar sef, firma de catering copii. 417. Bucatar, cofetar, ajutor bucatar, sector 6, 1.500 L; 0771.415.022
Salariul: 2500-3000 Lei. Programari la tel. sportiva. Dosarele pentru inscriere se 469. Casier benzinarie OMV Electro
0786.223.663/ 0766.798.857 Cautam bucatar sef cu experienta in Grand Cafe Van Gogh, cafenea situata in depun pana la 10.02.2017 ora 15.00 la
sau CV la mail. 3.000 L; domeniul alimentatiei copiilor cu multa seri- centru istoric (Smardan nr. 9) care MegaMall Pantelimon personal cu contract 494. Casiera, bucatar la rece, barman
0735.179.929/ 021.223.23.59 365. Bucatar jutor d ebucatar, pizzar ozitate, organizare eficienta si atentie la sediul clubului, contact Dumitrescu L.; munca, nu este obligatorie experienta, pro-
activeaza in HoReCa de 7ani doreste sa-si 021.317.01.01 Teatru independent angajeaza casiera.
office@profiles.ro angajez vanzator zona Basarabiei; detalii. Laboratorul este central in zona P- mareasca echipa. Bucatarie internationala. gram avantajos, avantaje (sporuri/ bon Restaurant cu specific international anga-
0760.275.510 ta 1 Mai. 0758.566.981 Salariu atractiv + Tips, 0758.119.320 masa, etc.), loc de munca sigur. CV/ pro- jeaza bucatar la rece si barman,
340. Bona interna, copil 5 luni, central, 446. Cablor sisteme securitate cu experi-
office@babyfreshfood.ro info@vangogh.ro gramare interviu la email 0745.348.557 0721.200.762 cristina.raducu@restau-
2.500 Lei; Menajera, L-V, 8 h/zi, Iancu 366. Bucatar pentru locatie Piata Victo- enta, angajam; 0745.669.955 fs5090693mgmt@omv.com rantelisabeta.ro
Nicolae, 2.000 Lei; Bona, fetita 1 an si 8 riei. Program l-v, 7.00-17.00. Sambata si 389. Bucatar si ajutor bucatar cu 418. Bucatar, femeie la vase, om la office@securitysistems.ro
luni, 8 h/zi, Baneasa, 1.800 Lei; duminica inchis. Se cere experienta. Tele- experienta pentru restaurant zona 470. Casier in zonele Baneasa, 495. Casiere si fete la servire. Restaurant
0764.185.105/ 0764.949.335 curatat legume, ospatar, barman si picol
fon pentru mai multe informatii si progra- Piata Muncii, rugam seriozitate; angajam pentru restaurant zona Drumul 447. Calcator final si interfazic, atelier de Cotroceni, Dristor, Cerinte: nu este nece- din Mall Baneasa angajam casiere si fete
mari interviu. 0746.266.326/ 0724.903.794 Taberei; 0729.977.250 mostre zona Cotroceni, reprezentanta sara experienta, diploma Bac, program 6/8 la servire. Salariu 1500 lei, transport asigu-
341. Bona Odaii, linia lui 304 se doreste 0768.755.228 engleza, angajeaza doar pentru mostre,
ajutor pe o perioada de timp indelungata ore. Beneficii: schimburile sunt facute in rat si masa zilnica. Program 15 zile pa
pentru ingrijirea unei fetite de 2 ani si 5 luni 390. Bucatar si ajutor bucatar sofer livra- 419. Bucatar, grataragiu, personal linie, mediu placut, salariu atractiv, fara stres, nu functie de disponibilitatea ta, 1.300 net, luna. Detalii la tel.: 0724.456.545
367. BUCATAR Restaurant Bolta Rece, tor, pizzar si fata call office pentru sector 2; femeie spalat vase pentru autoservire se lucreaza sambata, bonuri de masa,
1.600 L; 0724.181.482 zona Aviatorilor, sector 1 angajeaza bonuri de masa, decont taxi (tura de
madalina_ciobanu1981@yahoo.it 0786.666.333 restaurant; 0743.189.187 0733.591.847 seara). 1.500 L; 0720.026.156 496. Casiere, intra in echipa Le Grenier a
bucatar/ bufetiera experienta min. 3 ani, Pain si vei avea parte de training vanzari,
342. Bona pentru 2 copii gemeni, cu expe-
bucatarie rece, salate, deserturi, seriozi- 471. Casier schimb valutar, cu sau fara salariu motivant, comision vanzari, pro-
rienta in ingrijirea copiilor (recomandari), tate, carte munca, tip zilnic; gram 1 zi/1 zi, masa inclusa, contract de
0722.527.077 boltarece@gmail.com experienta, conditii avantajoase, fara limita
nefumatoare, (constitue un avantaj pre- de varsta, firma serioasa; 0726.706.119 munca. 0735.234.838/ 0735.234.836
gatirea medicala sau pedagogica). Zona www.boltarece.ro resurseumane@legrenierapain.com.ro
Militari, langa statia de metrou Pacii. Tele- 368. Bucatar Restaurantul Dominum 472. Casier si personal bucatarie Park-
fon: 0722.214.137 Lake Cautam si angajam colegi harnici si 497. Casiere, salariu 1.500 Ron, o zi
Delivery angajeaza bucatar cu experienta cu o zi; shaormari cu experienta-
in bucataria romaneasca si internationala. entuziasti pentru locatia Uncle John din 2.000 Ron; personal bucatarie pen-
343. Bona si ajutor menaj 9 ore/zi Sector ParkLake (Parc IOR) pentru bucatarie si
3 Mall Vitan, caut doamna calda, energica, Oferim: carte de munca, salariu atractiv tru fast food; 0734.225.024
care se negociaza la interviu, conditii bune casierie. Program flexibil full si part time,
harnica, iubitoare de copii, pentru ajutor in de lucru. 2.500 L; 0726.123.905 salariu, bonusuri si masa inclusa,
cresterea celor doi copii si activitati de 498. Casieri angajam pentru Bucuresti,
menaj. Luni-vineri 12.00-21.00, ocazional 0742.219.021 office@unclejohn.ro zona Lujerului. Program: L-V- 8h/zi. Nu
369. Bucatar sau ajutor bucatar, zona necesita experienta in domeniu. Cerinta:
sambata. Ofer 1.700 ron. Zona Mall Vitan Titan; 0772.054.462 473. Casier(a), ospatar, livrator, spalator
sector 3, 1.700 L; 0723.916.926 dia- diploma de bacalaureat 1.200 L;
narizea84@gmail.com vase pentru restaurant chinezesc central. 0725.132.217
370. Bucatar 18 Lounge, Restaurantul 18 Conditii foarte bune, salariu foarte atractiv, ionut.dragoi@passion4work.ro
344. Bona urgent Aviatiei, copil 1 an, 10 Lounge by Embassy din Piata Presei la urgent; 0786.677.777
ore, 2.200 lei. Bona Jolie Ville, masina 301, etajul 18, cauta persoana de incredere si 499. CASIERI part-time angajam pentru
program 12-20, copil 3 ani, 1.800 lei. muncitoare salariu atractiv pentru bucatar; 474. Casier, angajam pentru un important din Bucuresti, zona Lujerului.
Famileto, comision mic, 20 % din primul sectie rece, cald; 0728.983.960 pizzerie. Detalii la tel.; Program: L-V, 18-22. S-D, 10 h/zi. 1.200
salariu. 2.200 L; 0724.617.662 0731.034.908 L; 0720.534.815 ionut.dragoi@pas-
371. Bucatar asiatic si international Sun-
office@famileto.ro tem o firma care livrezea mancare asiatica sion4work.ro
475. Casier, casiera pentru spalatorie
345. Bona zona Rahova Caut doamna cu concept nou si dorim sa angajam auto, salariu fix, contract de munca. Relatii 500. Casieri pentru salile de jocuri Admi-
blanda, calma, cu multa rabdare. Atributii: bucatar cu experienta minim 3 ani la man- la nr. de tel. 0773.725.957 mag- ral si Tip&Cash. Cerinte: persoana activa,
ingrijeste copil de 1 an, menaj 2 camere si acare asiatica si international. 3.000 L; icwash04@yahoo.com amabila si sociabila, cunostinte operare
calcat rufe. Salariul de inceput 1.300 lei. 0758.068.542 wvh88@yahoo.com calculator, studii medii. Oferim: salariu
0722.636.364 476. Casier, casiera Shop & Go, zona competitiv, bonusuri, bonuri de masa, posi-
BUCATAR CALD, RECE, FEMEIE
372. Baneasa. Asteptari: seriozitate, deter- bilitati reale de avansare. Nu este nece-
346. Bona, copil de 1 an, 8 h/zi, Teiul sara experienta. Detalii la tel. sau CV la
Doamnei, 1.500 Lei; Bona, 9 luni, 8 h/zi, LA VASE, BARMAN OSPATARITE, minare, responsabilitate, 1.400 L;
0742.602.602 s.mantarau@gmail.com adresa de e-mail: 0749.056.492/
Tineretului, 1.800 Lei; Bona, baiat 2 ani, 10 LUCRATOR DEPOZIT 8 ORE, 5 0799.600.358 hr@admiral.ro
h/zi, Bucurestii Noi, 1.600 Lei; 391. Bucatar si ajutor bucatar. Restau- 420. Bucatar, ospatar, barman. Agajam 448. Calcator textile. Calcator-curatator
0764.185.105/ 0764.949.335 ZILE/ 2 ZILE LIBERE, SALARIU rant Calea Floreasca isi mareste personal pentru terasa/ restaurant in zona textile cu/ fara experienta, program lejer, 8
477. Casier, lucrator comercial pt. lant
magazine non-stop de proximitate, 2 mag- 501. Casieri si lucratori comerciali anga-
ATRACTIV +CARTE DE MUNCA+ echipa,avem nevoie de bucatar si ajutor Chiajna-Militari Residence. Posturi disponi- ore/zi, Bucuresti, salariu motivant, 1.500 lei azine zona Dorobanti si 2 magazine zona jam in regim full-time si part-time pentru
347. Bona, gemeni 3 luni, 8 h/zi, Titan, bucatar. Daca doresti sa te alaturi echipei, bile: bucatar, barman, ospatar, femeie la net/luna, angajam si din provincie cu locatiile noastre din Afi Palace Cotroceni,
1.700 Lei; Bona, copil 1 luna, 10 h/zi, BONURI DE MASA+PRIME, OFER- trimite un cv pe adresa de email, nr. con- curatenie. Oferim contract cu carte de cazare asigurata in Bucuresti, 1.500 L;
Aviatiei. Program 12 ore in ture de zi si de
Park Lake si Baneasa. Nu necesita experi-
noapte sau doar zi/ noapte. Salariu 1500
Otopeni, 1.600 Lei; Bona, baiat 2 ani si 2
luni, 9 h/zi, Dorobanti, 1.500 Lei; Bona, feti-
IM TRANSPORT. CALEA VICTORIEI- tact, intre 10-12.00, 021.313.45.85 munca, 0744.351.595 0728.386.999 irinacgs@gmail.com net + 50/luna prima, 1.500 L; enta in domeniu 0725.132.217
PLATINUM CASINO, office@vacamuuu.com pavellaz@gmail.com 0799.808.899 office.cmd@yahoo.com recrutare@passion4work.ro
ta 3 ani si 5 luni, 10 h/zi, 13 Septembrie, 449. Calcatoreasa cu experienta (calan-
1.500 Lei; 0764.185.105/ 0764.949.335 0726.141.233 392. Bucatar si ajutor de bucatar. Camin- 421. Bucatar, pizzar, ajutor bucatar si dru si fier de calcat), pentru spalatorie 478. Casier, lucrator comercial, pt. super-
502. CASIERI, casiere pentru un impor-
ul de batrani din sectorul 5, Bucuresti, sofer delivery casier pentru livrari la domi- haine in sector 4. Program de lucru o zi da tant hipermarket din zona Berceni. Nu
348. Bona, in Bucuresti, program intern, 373. Bucatar cu experienta pt. restaurant angajeaza bucatar cu calificare si ajutor de (12 ore), o zi nu; 0723.143.502 market Shop & Go Mega Image, zona Uni- necesita experienta in domeniu. Program:
salariu neg., 2.300 L; 0765.310.011 in sector 3, salariu atractiv 0730.007.660 bucatar. Oferim salariu motivant, program ciliu pt. restaurant 4 Friends. Pentru mai versitate, program in ture, echipa tanara. 8h/zi. Cerinta: diploma de bacalaureat,
multe detalii si interviuri sunati la nr de tel. office@sifonot.ro Contract munca, salariu 1.400. 1.400 L;
in ture. Detalii la tel. Virgil Patulea. 1.100 L; 0735.311.531 recrutare@pas-
349. Bona, Perla Dorobanti, Mamica (stau 374. Bucatar cu experienta minim 5 ani 0722.266.143 dupa ora 10:00 0766.442.843 450. Calcatoreasa interfazic si final, 0732.016.790 Adrian.bra@gmail.com sion4work.ro
acasa) caut doamna afectuoasa si energi- pt. restaurant din zona Dorobanti. Oferim colosseum.camin@yahoo.com confectionere cap-coada produse usoare,
ca pentru ajutor in cresterea copiilor: 2 ani salariu atractiv, contract de munca norma 422. Bucatar-pizzar, ospatarita, sofer salariu atractiv, zona Oncologic Fundeni, 479. Casier. Epiesa.ro angajeaza casier/ 503. Casieri, casiere si ospatarita pt. ben-
si nou-nascut. Job pe termen lung. Luni- intreaga, asiguram masa si transportul la 393. Bucatar si lucrator comercial pentru livrator pentru restaurant italian. Tel. intre bip; 0720.267.528 operator introducere, prelucrare si validare zinaria Mol Timpuri Noi, salariu fix, tichete
vineri, 9-17,flexibil. Sunati dupa ora 19 sau plecare 0729.660.781 autoservire; 0769.241.385 16,00-18,00; 0747.010.261 date cu experienta in domeniu. Salariu de masa, bonusuri de performanta si extra
mesaj si va sun, 0761.137.818 451. Calcatoreasa, curatatorie ecologi- atractiv, in functie de experienta. Asteptam performanta, posibilitate de dezv. profe-
raluk.baciu@gmail.com 375. BUCATAR cu experienta, salariu 394. Bucatar si shaormar pentru fast- 423. Bucatar/ ajutor bucatar, pentru pub ca de haine, Auchan Crangasi; CV-urile pe adresa de email, sionala. CV la adresa de email.
350. Bona, zona Militari, program 10 h/zi,
atractiv plus comision, Restaurant Terasa - food in Otopeni. Contract de munca, si food truck cu burgeri. Daca vrei sa faci 0724.338.507 office@epiesa.ro 0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro
Zona Titan, Blvd. N. Grigorescu. Tel: salariu atractiv; 0721.462.315 parte dintr-o echipa tanara, esti pasionat,
de L-V, salariu 1.800 L; 0765.310.011 0766.309.126 452. Calcatorese. Curatatorie chimica 480. Casier. Teatru independent anga- 504. Casierita angajeaza Tratoria
serios, te asteptam. Program 12-22, 5 zile/
395. Bucatar, ajutor de bucatar si lucra- 7. Pe evenimente se castiga extra, 1.800 angajeaza calcatorese femei, la fier se jeaza casier pentru casa de bilete; Pizza Italia, aproape de statia de
351. Bona, zona Tineretului, program de 6 376. Bucatar de Sushi. Suntem o firma
ore/zi, de luni pana vineri, salariu neg., tori in bucatarie, zona Sisesti; L; 0799.992.288 saghin@gmail.com poate si pensionare 0788.683.683 0721.200.762 metrou Dimitrie Leonida, full time
care face livrarea de mancarea asiatica cu 0761.420.460 sau part time, salariu atractiv;
1.000 L; 0765.310.011 concept nou in piata, si dorim sa angajam 481. Casier/ vanzator tura de noapte, 2-3 0724.969.833
424. Bucatareasa Friends Pub anga- 453. Calificat si necalificat, angajez la
352. Bona- menajera, persoana
bucatari de Sushi cu experianta. 3.500 L; 396. Bucatar, Arges/ Bucuresti. Parc de haine, 8 ore pe zi, salariu 1.400 lei- 1.200, zile/ saptamana, salariu 1.300 lei, zona
0758.068.542 wvh88@yahoo.com jeaza bucatareasa cu experienta. Program 505. Casierita, pizzeria Vechia Napoli
curata, harnica, credincioasa, distractii Jud Arges, angajeaza bucatar cu
de lucru 2 zile cu 2 libere. Se asigura Lujeruui; 0729.409.331 Ghencea; 0723.655.622/ 0729.849.854
isteata, apartament 3 camere, experienta. Se asigura cazare si masa, CV angajeaza casiera serioasa, dinamica, sa
377. Bucatar desert hai sa lucram impre- la adresa: 021.344.77.32 fabiolatur- transportul. 2.500 L; 0728.197.287/ 454. Call center. Cautam operator call 482. Casiera cafenea/restaurant. Zona se alature echipei noastre tinere dar cu
central, salariu/ luna, 1.800 L; una in cel mai nou si mai inalt restaurant 0724.955.558 pub.friends@yahoo.com vechime mare la noi, program atractiv, 2
0735.651.325 ism@gmail.com center, cu sau fara experienta, pentru o centrala, salariu actractiv+bonus. Experi-
din Bucuresti. In familia SHC, grupul din companie multinationala. Pachet salarial enta nu e necesara dar reprezinta un zile 10:00 -21:30, 2 zile libere. Zona sector
care fac parte Stadio si Social 1, vei gasi 397. Bucatar, bucatareasa si femeie la 425. Bucatareasa pentru cantina unui 1 0722.503.999
353. Bona. Familie 3 copii angajam urgent
siguranta, seriozitate si sustinere perma- motivant+ bonusuri de performanta. Fara avantaj, 0745.458.922 fiorentina.massi-
doamna ca ajutor bunica in special pentru vase angajam in zona Piata Victoriei, Ion centru de recuperare Bucuresti; limita de varsta. Pentru detalii suna la; mo@yahoo.com mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com
ingrijire baietel 2 ani+menaj usor. Locatia: nenta, 0731.322.472 roxana@stadio.ro Mihalache, sector 1. 0768.395.717 0724.384.753/ 0773.866.998 0733.606.584 506. CDI transport persoane Bucuresti,
Sos. Odai Cartier Felicity. Transport 304 de 378. Bucatar full time, contract de munca 483.Casiera pentru Pizzerie,
la Piata Presei Libere. Program 8-18; 398. BUCATAR, catering, firma de cater- 426. Bucatareasa cu experienta pentru 455. Camerista Hotel Boutique & sector 2, angajeaza soferi pentru curse
pentru restaurantul Clubului IDM; ing, linie calda, mancare gatita, in cantitati camin de batrani; 0722.624.264 Restaurant Cherie (12 camere) angajeaza
sector 4, conditii avanta- regulate si ocazionale cu experienta mini-
354. Bone in Bucuresti in sectoarele 1, 3, 021.316.09.62 hr@idm.ro mari, angajeaza bucatar, cu experienta. camerista. Program atractiv, salariu moti- joase; 0731.333.405 ma de 5 ani, soferi pentru microbuz;
si 6. Program 8-10 ore sau intern. Salarii Salariu atractiv, transport si masa asigu- 427. Bucatareasa gradinita sector 4. vant. Trimiteti CV-ul pe adresa de mail; 0730.333.453 hr@cdy.ro
1.600-2.500 L 2.500 L; 0760.018.337 379. Bucatar in aeroportul Otopeni, rate, contract de munca; 0736.689.060/ Cerinte: organizata, responsabila, sa 484. Casiera pentru spalatorie-vul-
angajam in bucatarie: sef bucatar, bucatar, 0724.262.626 rezervari@cherie-hotel.ro 507. Chef wanted. Cautam colegi tineri,
ro.probona@gmail.com 0722.525.255 cunoasca conditiile igienico-sanitare si canizare, zona Drumul Taberei;
ajutor bucatarie, femeie la vase, mediu pla- 0744.377.851/ 0766.980.218 entuziasti si pasionati, pentru un pasta bar
cut de munca, salariu atractiv,program luni fluxul alimentelor, curata, experienta in gra- 456. Camerista Hotel Unique angajeaza ce se va deschide in zona Floreasca. Nu ai
355. BONE, menajere, ingrijitoare varstnici 399. Bucatar, pentru restaurant, dinita minim 3 ani. Pentru programare la camerista. Persoana serioasa, dornica de
recruteaza si in regim intern Agentia Fami- - vineri / 8 - 16. Va asteptam sa va alaturati bucatarie internationala, situat in Piata 485. Casiera responsabila pentru restau- nevoie decat de un an de experienta si
echipei noastre 0735.102.010/ interviu, sunati la tel. 1.400 L; un venit sigur si de afirmare. Se ofera mult chef de a invata de la un bucatar
ly Help; www.familyhelp.ro 80 L; Alba Iulia, nr. 3. Salariu intre 2.000 si 2.500 0720.702.910 info@gradinitaiilo.ro salariu motivant, contract de munca si rant, Stirbei Voda, rugam seriozitate, inter-
0726.198.429/ 021.340.94.45 0734.727.777 contact@arome.work ron. Asteptam mail cu CV sau tel. intre viu intre orele 10-17; 0723.344.228 experimentat, 0732.260.821/
asigurari sociale, 1 masa pe zi si alte avan- 0724.891.819 serban@decebalhotel.ro
380. Bucatar la cald Hai s? lucram impre-
12:00-19:00. 2.000 L; 0762.400.500 428. Bucatareasa pentru preparare taje, 1.300 L; 021.319.45.91/
356. Brodeza Coolibri Textile SRL anga- neacsu.raluca89@yahoo.com www.poker- 486. Casiera cu experienta pentru restau-
jeaza brodeza. Postul necesita experienta. una in cel mai nou si mai inalt restaurant room.ro mic dejun la hotel 3 stele, central, 021.311.81.96 reception@hotelunique.ro 508. Chimisti Arcalux.ro angajeaza
din Bucuresti. In familia SHC, grupul din Bucuresti. Program de lucru 06:30- www.hotelunique.ro rant Speed Pizza din Cora Pantelimon, fire chimisti, cunostinte licitatii+SEAP, relatii cli-
Se lucreaza in serie uniforme si echipa- comunicativa si spirit de echipa, program
mente de lucru. Punct de lucru zona Piata care fac parte Stadio si Social 1, vei gasi 400. Bucatar, picol, ospatar si salatiera 14:00, salariu de inceput 1.500 Lei enti, curierat, facturare, office pc, contabili-
Sudului, la 4 min. de metrou. Salariu moti- siguranta, seriozitate si sustinere perma- net+ bonus. CV la e-mail: 457. Camerista menajera, serioasa, pt. full time in ture, salariu fix si bonuri de tate primara. Salarizare foarte buna.
pentru restaurant situat in Piata Rosetti, cu masa; 0768.103.113
vant. 0727.094.844 nenta. 0731.322.472 roxana@stadio.ro experienta; 021.313.16.07 0722.697.630 margarujan@hotel- pensiune in Predeal, urgent,cazare si 0723.666.441 arcalux@yahoo.com
crina.dumitrescu@coolibri.ro dan.ro masa asigurate, salariu 1.000 L/luna. Nu
381. Bucatar la rece cu experienta pentru este necesara experienta in domeniu 487. Casiera cu experienta, ne marim 509. CIOBANI, SC Elagro Gostilele anga-
401. Bucatar, Ramayana catering anga-
357. Brodeza (cusut manual cu restaurant cu specific international situat in jeaza bucatar, program L-V 06:00-14:00, 429. Bucatareasa, bucatar, pentru 1.000 L; 0722.525.707/ 0766.298.515 echipa, salariu motivant, bonusuri in func- jeaza ciobani, ingrijitori animale. Carte de
acul) pentru cusut manual cu acul centru. 0721.200.762/ 0730.708.105 bucataria se afla in Sema Park, sector 6. Restaurant You & Me, bd. C-tin Brancov- nicubratulescu@mayahouse.ro tie de realizari, service-ul se afla in sectorul munca si cazare, salariu atractiv, 2.000 L;
broderie cu margele in atelier de cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro Contact: tel., mail: 2, salariu minim 1.400 L; 0722.694.300/ 0735.129.266 elagrogos-
eanu 110 D, program 2/2 zile, salariu 2.500 458. Camerista hotel Hotel de 3 stele 0765.691.589
creatie vestimentara, salariu florentina.avram@ramayana.ro lei+tips. Se cer experienta in bucatarie tilele@gmail.com
atractiv, mediu de lucru placut, 382. Bucatar la rece si cofetar Restau- angajeaza cameriste si echipieri pentru
rant cu specific international angajeaza 0746.029.209 romaneasca si/sau internationala. Interviuri cele doua locatii din Bucuresti, cu sau fara 488. Casiera cu experienta, operator pc 510. CIRCULARIST ajutor circular, tam-
contract munca, program L-V, 8h florentina.avram@ramayana.ro
cu pauza masa, zona Piata bucatar la rece cu experienta. Laborator intre orele 14-18. 2.500 L; experienta in domeniu. Relatii la telefon. pt. Sienna int. cu sediul in piata de gross plar universal, salariu intre 1600 - 2500 L in
Romana; 0786.505.051 cofetarie angajeaza cofetar cu experienta, 402. BUCATAR, restaurant cu specific 0760.650.710 0374.130.034 H3302-HK@accor.com Berceni, programul este L-V 7-16, S 7-14. functie de experienta (carte de munca), rog
office@cristallini.com 0721.200.762 cristina.raducu@restau- elvetian, in Centrul Vechi, angajeaza Rog CV 1.300 L; 0721.271.046 victor- seriozitate, 0763.692.398/ 0773.887.548
www.cristallini.com rantelisabeta.ro 430. BUCATAREASA, camin privat pen- 459. Camerista, menajera Pentru grigoras67@gmail.com bajenarumarian08@gmail.com
bucatar cu experienta. Mediu de lucru pla- tru batrani angajeaza gospodina priceputa
cut, salariu atractiv. Programari la interviu apartamente in regim hotelier la Piata Uni-
si detalii telefonic, 0744.829.671 la bucatarie. Locatiile sunt in Aviatiei sau versitatii, Bucuresti. Program 9-17,
info@gastroexpert.ro Floreasca. Relatii la telefon; ocazional in weekend. Salariu negociabil,
0722.621.462 caminprivat@gmail.com carte de munca. 1.500 L;
403. BUCATAR, restaurant La mami www.caminprivat.ro 0745.500.676
acasa angajeaza bucatar si ajutor de
bucatar in Popesti-Leordeni, contract de 431. Bucatareasa, cautam femeie pri- 460. Camerista, menajera, serioasa,
munca, conditii avantajoase, rugam serioz- ceputa la gatit si menaj usor in Pipera. urgent pt. hotel 3 stele, salariu 900 L/. Nu
itate; 0765.851.559/ 0723.538.729 Salariu atractiv si conditii excelente. este necesara experienta in domeniu. Pro-
0723.182.719 gram 09:00-20:00/ 2 zile libere 2 lucrate
404. BUCATAR, restaurant sectorul 4 900 L; 0766.565.334/ 0760.185.867
angajaza bucatar care stie si pizza, ajutor 432. Bucatarese, ajutoare bucatarie, office@dreamaccommodation.ro
bucatar, salariu motivant 0773.806.386 ospatarite, ospatari cu si fara experienta,
dan.artuche@yahoo.com Restaurant Cuibul Randunelelor, sector 5, 461. Cameriste (femei pentru curatenie),
angajeaza; 0730.002.054 pentru Pensiunea Agnes din Popesti Leor-
405. Bucatar, SC Delarte Food SRL, cu deni; 0723.428.566
sediul in sectorul 5, angajeaza bucatar pe 433. Bucatari angajam si ajutori de
sectia cald specific romanesc si interna- 462. Cameriste menajera pt. hotel
bucatari cu experienta pentru firma de Domenii Plaza (4 stele) cu sediu in zona
tional. Transport asigurat la terminarea catering; 0756.121.165
turei, program 2/2, carte de munca. 2.000 Manastirea Casin, cerinte: dinamica, seri-
L; 0767.650.770 ozitate, prezenta placuta monica.murar-
434. Bucatari cu experienta, fie in iu@residence.com.ro
406. Bucatar, ajutor bucatar bucataria asiatica, fie in cea internationala
(femeie), pizzar pentru restaurant pt. firma de catering vegana. Salariu 463. Cameriste pentru hotel Angajam 3
in sector 4. Relatii la tel.; incepand de la 1.500 L, program de lucru cameriste cu salariu 1.300L, 8 ore, 1 zi lib-
0723.691.608 flexibil, echipa tanara si unita, era pe saptamana. Hotelul FunnyTime
0747.208.080 este situat in Calea Vitan nr. 275 (50 m
407. Bucatar, ajutor bucatar, cu experien- Auchan Vitan) cerem si oferim seriozitate,
ta in bucatarie, impinge tava, zona Stefan 435. Bucatari, ajutor bucatari, ospatari, 1.300 L; 0720.313.151 Hotelfunny-
cel Mare; 0768.053.009 ajutor ospatari; 0749.202.000 time2009@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
10 30 ianuarie 2017

LOCURI DE MUNCÅ 
562. Cofetari Cofetaria Alice, zona Piata 586. Confectioner textil / croitor / 606. Confectionere personal feminin
Iancului, angajeaza cofetari. Asteptam CV- croitoreasa cu experinta, cu cunostinte in pentru masina liniara. Berceni Carrefour
urile dvs. la adresa de mail; realizarea produsului cap ? coada, pentru Grand Arena. Salariu fix, relatii la telefon,
0752.318.103/ 0723.704.357 resurseu- productie de confectii textile (dama, bar- 0730.114.497 www.medical-devices.ro
mane@cofetariaalice.ro bati, copii). Contact atelier;
0730.170.475 607. Confectionere triplock si liniara
563. Cofetari-patiseri cu experienta art.broderie01@gmail.com croitorie Pantelimon - Mega Mall;
si modelator in martipan pentru 0788.197.260
cofetarie cu renume, salariu foarte 587. Confectioner textil brand renumit
atractiv+bonuri de masa. Relatii la Angajam confectioner textil in sectie de 608. Confectionere cu experienta pen-
tel.; 0732.672.654 productie confectii dama, brand romanesc tru liniara si calcatorese in zona Delfinului;
renumit, in Bucuresti, zona Rahova, Elec- 0742.032.849 Gaby.nicolae@gmail.com
564. Colaboratori Uber Societate tromagnetica. Salariu si conditii atractive.
partenera Uber ofera colaborare cu soferi 2.000 L; 07999101999 office@sty- 609. Confectionere cu experienta si cal-
si detinatori de masina proprie. land.ro cat in atelier Dobroesti (Fundeni), decontez
0769.767.026 transport; 0720.490.320
Nicolaemihai1988@yahoo.com 588. Confectioner textile Agentie de
610. Confectionere la masina
publicitate cauta persoane dornice sa se liniara/triplock croitor la curis. Toate pos-
565. Colaboratori, Atelier confectii afirme in domeniul productiei de textile per-
dama cauta colaboratori pentru turile necesita experienta. Punct de lucru la
sonalizate la atelierul din cartierul Berceni 4 minute de metrou Piata Sudului. Detalii
executie produse Lonh sau intern. (Bd. Brancoveanu). Relatii la;
Zona Bucuresti; 0766.070.010 la 0727094844. 0727.094.844
0724.901.749 office@okydoky.ro crina.dumitrescu@coolibri.ro
566. Colator publicitar, operator 589. Confectioner textile si croitor con-
imprimanta si cutter ploter pentru 611. Confectionere masina liniara per-
fectioner. Atelier in Tunari angajam confec- manent sau colaborare, sector 2, sos. Fun-
firma productie publicitara; tioner textile salariu 1.700 ron si croitor
0723.294.972 deni, conditii bune de munca;
confectioner salariu 2.500 ron program 0726.322.062
567. Colator-decorator Thor Concept
flexibil, multiple avantaje, 2.500 L;
angajeaza colator - decorator. Experienta 0751.189.169/ 0757.029.287 Ioanaca- 612. Confectionere masina simpla,
in lucrul cu autocolante si materiale public- pustinschi@yahoo.com triplok, calcat, sala croit, maistru sef cu 632. Consilier vanzari piese auto noi si 655. Contabil, secretara, receptioner
itare minim 3 ani. Cunostinte de operare experienta, urgent, salariu 1.500 - 2.000 sh zona Iuliu Maniu. Denis Auto 2.000 L; Suntem in cautare de contabil, secretara,
590. CONFECTIONER, masina sim- Lei, bonuri transport, CM; 0770.629.057/ 0731.457.466 denisautodez@yahoo.ro receptioner.Joburile sunt full time in
PC, cutter ploter, operare laser, CNC. Zona pla, triplock, masa croit, muncitor
511. Circularist cu experienta in activitati sector 4, 0730.186.618 andreea@thor- 0729.977.356 Bucuresti si sezonier in Costinesti, Macri.
de taiere si debitare pal melaminat.
COAFEZA SI FRIZER PENTRU
535.
concept.ro; adrian@thorconcept.ro
necalificat, bonuri de masa; 633. Consilier vanzari piese auto online. 0744.758.753 macri@bontonpalace.ro
SALON INFRUMUSETARE ZONA 0727.387.435 613. Confectionere si modeliere Firma Epiesa.ro angajeaza consilier vanzari
0728.881.010 confectii zona Vitan, angajeaza confec- piese auto online cu experienta in domeni- 656. Contabil- sef. Asociatia Nation-
TITAN, INACULUI, SALARIU 1800 568. Colegiul UCECOM Spiru Haret 591. Confectioner, calcator, muncitor ala a Surzilor din Romania anga-
512. Circularist cu experienta, program Bucuresti organizeaza cursuri de calificare tionere si modeliere. Se acorda salariu, ul auto. Salariul atractiv, mediu de lucru
L-V, salariu 1.500-3.000; 0766.412.696 LEI SI 1500 LEI. SALARIU POATE necalificat pentru dat semne. Oferim con- bonuri de masa. Relatii la telefon; placut intr-o echipa tanara si dinamica, jeaza persoana cu experienta de
pentru urmatoarele meserii: coafor stilist, tract de munca, salariul 1.000 -1.400 lei, 0723.642.453 office@epiesa.ro minim 3 ani si cunostinte de con-
513. CIRCULARIST, montator PAL, tam- CRESTE 0724.133.585 cosmetician, tehnician-maseur, coafor,
ospatar, bucatar, optician, bijutier, mecanic
bonuri de masa. Zona Militari, sector 6. tabilitate bugetara. Pentru mai
plar, full time, carte de munca, 2.800 L; 0729.025.741 614. Confectionere textile Atelier con- 634. Consilier vanzari piese auto. Econet multe informatii, ne puteti contac-
536. Coafeza - frizerita, Salon, vad for- auto, tinichigiu, vopsitor auto, frizer, fectii textile serie mica si comanda anga- Auto angajeaza consilier vanzari piese ta la nr. de telefon; 0768.105.704
0721.693.400 mat, sect. 3, angajeaza coafeza-frizerita, manichiurist-pedichiurist, stilist, protezist
salariu fix plus comision, C.M., unghii, croitor imbracaminte dupa coman-  jaza confectionere textile. Program l-v auto cu experienta de minim 1 an in van-
657. Contabil. Fabrica de confectii metal-
514. Circularist, salariul 2.500-2.800, 8:00-16:00. Telefon: 0721.688.875 zari piese auto si in utilizarea programelor
angajam facturista in domeniul de pal 0745.186.925/ 0720.605.668 da, tehnician depanator aparatura radio tv de identificare piese auto. Pachet salarial ice angajeaza contabil pentru contabilitate
melaminat si accesorii de mobila, salariul si video. La absolvirea cursurilor, la cerere 592.CONFECTIONER, CONFEC- 615. Confectionere textile pricepute, atractiv, bonusuri din va 0731.900.700 primara, Popesti Leordeni;
537. Coafeza / frizerita pentru salon Dru- se va asigura loc de munca; 0725.757.139 office@confidentsteel.ro
1.500-1.800, angajam operator masina
cant abs, salariu 1.700-2.000, angajam mul Taberei. Ofer 50% + carte de munca. 021.316.61.95/ 021.316.61.96 TIONERA PENTRU ATELIER Delfinului, Pantelimon, 1.200-1.500, posi-
bilitati, posibilitati castiguri suplimentare;
alecsandruro@yahoo.com
muncitor necalificat, salariu 1.300-1.500, Rog seriozitate. Urgent; 0722.325.546
569. Compania DDD, furnizor de servicii
DE CREATIE VESTIMENTARA, 0723.259.440 635. Consilier vanzari SC Mobexpert Mil-
itari SRL Persoanele interesate sunt rugate
658. Contabila cu experienta, per-
soana serioasa pt. facturare,
angajam vanzatoare, 1.300-1.500;
0720.228.877 538. Coafeza sau hairstylist cu minim 1 deratizare Cerinte: studii medii/superioare, SALARIU ATRACTIV, MEDIU 616. Confectionere, confectioneri, sa trimita CV-ul la adresade email. Pentru achizitii, etc. dezvoltator imobiliar,
urgent, conditii deosebite. CV la
am experienta. Calea Rahovei cu Sebast-
515. Circularisti, productie mobilier la ian; 0720.757.176
experienta in posturi similare minim 1,5
ani, cunostinte in utilizarea aplicatiilor: ms- DE LUCRU PLACUT, LOC DE calcatori, calcatorese, persoana
sala croit, tehnolog cu experiemta,
detalii suplimentare puteti suna la tel.
0720.333.732 militari@mobexpert.ro email; 0731.738.248
comanda din PAL melaminat. Experienta bogdan88gherasim@gmail.com office, crm, google calendar, preluarea, MUNCA STABIL, CONTRACT salariu atractiv; 0771.562.365
636. Consilier, identificator piese auto Ne
gabriela@metropolitanresidence.ro
constituie un mare avantaj. Program l-v de gestionarea apelurilor. 2.000 L;
la 8-18. In Incinta industriala Faur, sector 3. 539. Coafeza si frizerita, program 1/1 zi, 0219662 office@companiaddd.ro MUNCA, PROGRAM L-V, 8H 617. Confectionere, croitoreasa si marim echipa. Cautam consilier, identifica- 659. Contabila cu experienta, per-
soane serioase pt. dezvoltator
c.m, norma intreaga, salariu fix atractiv;
Carte munca, salariu 1.800-2.200.
0766.638.967/ 0735.876.984 0727.877.206 570. Compania Romprest Service S.A.
CU PAUZA DE MASA, ZONA muncitoare necalificate, pentru atelier,
croitorie; 0730.820.120
tor piese auto cu experienta, salariu moti-
vant, identificare piese noi si sh dupa imobiliar in sector 1, urgent, condi-
tii deosebite; gabriela@metropoli-
office@marcoshop.ro
540. Coafeza, frizer, manichiurista, cos-
angajeaza: tractoristi si soferi profesionisti PIATA ROMANA, PIATA VIC- coduri sau seria de caroserie, bonusuri in
functie de realizari; 0765.691.589 tanresidence.ro
618. Confectionere, muncitori necalifi-
516. Cizmar, cu experienta (nu talpuitor) meticiana pt. salon zona Piata Ramnicu cu atestat si cartela tahograf pentru punc-
tul de lucru din Chitila-Ilfov, informatii la tel. TORIEI; 0786.505.051 cati pentru pliaj si masa de croit, personal 660. Contabila pt evidenta
Sarat; 0721.555.354 637. Constructor tipare Inginer confectii
pt. atelier reparatii incaltaminte,zona Piata
Sudului- Sun Plaza, 0721.986.466
021/490.20.10 si la sediul societatii din str. JOBS@CRISTALLINI.COM pentru munca la domiciliu pt. atelier de
confectii in Prelungirea Ghencea, contract textile pt proiectare, gradare tipare. Cer- completa, program full
Fortului nr. 31, Chitila-Rudeni, jud. Ilfov;
517. Clienta falsa, SophistiCat face
541. Coafeza, manichiurista Salon
deosebit central, Calea Calarasilor inchiri- muncitori necalificati - salubrizori pentru WWW.CRISTALLINI.COM munca, tichete masa, 07.00-15.30 inte: cunostinte operare in sistem Lectra.
Oferim salariu atractiv, tichete masa, ab.
time, pentru societate com-
ultimele angajari: mai sunt 10 posturi aza posturi coafor si unghii; o zi cu o zi 700 oras Chitila; sef echipa salubritate stradala 0786.036.868/ 0786.374.524 trasnport, locuinta de servici. Asteptam CV.
erciala cu sediul in Volun-
ron; zilnic 1000. Toate cheltuielile adia- pentru sectorul 1 si 5, informatii la tel.  creastyle_romania@yahoo.com tari, conditii, experienta
disponibile pentru cliente false. Atributii:
021.668.10.50 si la sediul societatii din str. 0722.430.831/ 021.337.15.13 person-
intretinerea atmosferei in club. Se cente revin salonului; pentru informatii
Izbiceni nr. 117-119, sector 1, Bucuresti. 593. Confectioner, croitoreasa cu 619. Confectionere, personal al@conflux.ro minim 5 ani, cunoscatoare
oferasalariu fix plus bonusuri, contract de sunati la tel. 700 L; 0755.184.174 Winmentor. CV la email;
munca 0726.502.515 cameliareed@yahoo.com Persoanele interesate pot transmite CV-ul experienta pt. atelier creatie vestimen- masa de croit, calcatore- 638. Consultant Financiar in domeniul
la adresa de e-mail; 021.668.10.50 tara 1.800 L; 0724.970.248/ bancar New Credit cauta oameni deschisi, 0728.120.049
518. Clinica medicala angajeaza mena- 542. Coafeza, manichiurista, cosmeti- recrutare@romprest.ro 0722.377.256 asa, salarizarea intre 1.900- office@serex.com.ro
2.300 lei, zona Theodor Pal- cu viziune. Vii in echipa daca iti doresti sa
jera full time. Pentru programari interviuri ciana pentru salon cu vechime 13 ani, con- inveti, sa cresti profesional si sa te implici
sunati la tel. 021.407.77.88 ditii avantajoase, zona Salajan; 571. Compania Romprest Service S.A. 594. Confectionera croitorie dama-atel- lady (IOR 2). Transport gra- in proiecte. Beneficii: parte fixa, comision si 661. Contabili, economisti Firma de con-
0766.662.966 angajeaza: mecanic auto; masinist utilaje ier Laura Olteanu Atelier Laura Olteanu tuit. 0760.086.115 program flexibil. 0735.388.486/ tabilitate, cautam contabili, economisti cu
519. Club Stefan cel Mare Melodia cale si terasamente. Informatii la tel. si la angajam incepand cu 1 februarie confec- 0753.057.896 Office@newcredit.ro studii economice superioare, program full
angajeaza manager club cu experi- 543. COAFEZA. Angajez coafeza sa stie sediul societatii din Str. Fortului nr.31, Chiti- tionera si modeliera pentru rochii de seara 620. Confectionere, sec. 3 Lucru la time, salariu atractiv, posibilitate de dez-
enta in domeniu, rugam seriozi- si frizerie, cu experienta pentru salon, zona la-Rudeni, jud. Ilfov. Persoanele interesate si mireasa. Program 7.30-16.00 L-V, con- liniara si triploc, la norma, confectii de 639. Contabil contabilitate primara si voltare profesionala intr-un mediu pri-
tate; 0724.903.794 Brancoveanu, vad format. Ofer contract de pot transmite CV-ul la adresa de e-mail cediu 21 zile, salariu functie de experienta, dama, program 07-15.30, atelier central S3 activitate operativa de birou. Cerinte:studii etenos. 0723.329.401 consulting_man-
munca. Rog seriozitate; 0734.548.871 021.490.20.10 recrutare@romprest.ro 0722.742.049 office@lauraolteanu.ro (str. Vulturilor int. cu str. Traian), companie superioare profil economic, experienta agement_star@yahoo.com
520. Coafez, frizer Inchiriere scaun. Salon minim 1 an in activitatea financiar-contabi-
YO, zona Militari, ofera spre inchiriere post 544. Coafeze. Salon Rayssa Drumul
serioasa, salariu 1600 pe carte de munca, 662. Cony Instal expert in instalatii indus-
572. Companie austriaca angajeaza 595. Confectionera pentru masina de 1.600 L; 0720.054.937 la, cunostinte MS Office. Sector 2 resurse-
de lucru pentru coafor/frizer. Conditii avan- Taberei angajez coafeze, salariu, agenti securitate pentru Bucuresti, salariu cusut industriala, lucram saci, huse, pe umane@coffeeco.ro triale, angajeaza instalatori, sudori, laca-
tajoase. Pentru informatii suplimentare la carte de munca; 1.500 L; motivant, seriozitate, punctualitate, con- operatii si la norma. Solicitam experienta si 621. Confectioneri in masina simpla de tusi, salariu motivant 0728.837.774/
tel. 0723.438.964/ 0769.693.992/ 0728.681.177 cedii platite si contract legal pe perioada rapiditate la lucru. Oferim carte de munca, 640. Contabil cu experienta in productie 0737.123.789
02143405992 cusut, triplok, stafir, butoniere, nasturi pen-
nedeterminata; 0761.237.609/ bonuri de masa, cadura si aer condit. tru fabrica de confectii textile. Salariu si angajez. Relatii telefon: 0751.036.094
545. COAFOR /hair stylist. Angajam
0770.318.697 0722.411.446/ 0722.232.852 tichete de masa, mediu de lucru placut, 
 coafor cu experienta min 3 ani pentru:
office@royalservicesecurity.ro office@asined.ro zona Viilor; 021.424.62.93 641. Contabil cu experienta, cunoscator
663. COSMETICIAN ANGA-
tuns, spalat, colorare profesionala (CHI, limba engleza si Excel. Exclus colaborari
521. COAFEZA (COAFOR)- Loreal), coafuri de zi si de ocazie, indreptat firme de contabilitate sau pfa. Trimiteti cv la
parul cu keratina. Salariu fix plus procent, email; 800 {; 031.424.43.59 dantaxau- JEAZA ACS- BEAUTY EXPERT
ANGAJEAZA ACS- BEAUTY seriozitate, 0744.483.834 ditsolutions@gmail.com www.taxauditsolu- PENTRU SALON SITUAT IN
ukratest@yahoo.com
EXPERT PENTRU SALON SIT- tions.com
SECTORUL 2. SE ASIGURA
UAT IN SECTOR 2. SE ASIGU- 546. COAFOR, Salon infrumusetare zona
Sebastian angajeaza coafeza cu experien-
642. Contabil expert pentru eviden-
ta contabila completa a firmei, CONTRACT DE MUNCA. TELE-
RA CONTRACT DE MUNCA. ta. Conditii avantajoase. Tel., part-time sau full-time, la sediul FON SAU FACEBOOK: ZOOM
TELEFON SAU FACEBOOK: 021.430.21.75 firmei. CV la adresa de mail
0788.237.042 office@senator- ACS; 021.242.04.26/
ZOOM ACS; 021.242.04.26/ 547. Coafor, frizer cosmetica, masaj cor- wine.ro
0763.100.030
poral unghii false inchiriez sau procent
0763.100.030 50% Calea Victoriei vad format; 643. Contabil Firma contabila angajeaza
0728.832.539/ 0744.272.515 contabil cu experienta. 0721.604.879 
 power_translation@yahoo.com
548. COFETAR ajutor de cofetar, vanza- 664. Cosmetician LPG. Cosmetician
522. Coafeza - frizerita cu experienta, tor si persoana pentru curatenie pt. cofe- 644. Contabil gestiune, pentru contabili- angajam pe postul de operator LPG
salon sector 4, tel. 0735.844.100 tarie, ne marim echipa. Se asigura carte de tate primara, cunostinte intocmire registru Cellu M6, daca nu cunoasteti aparatul
munca 021.324.95.54/ 0722.459.539 de casa, avize insotire marfa, gestiune, noi va ajutam sa invatati. Pentru detalii;
523. Coafeza care sa cunoasca si friz- angelinacofe@yahoo.com Nir-uri. Trimiteti cv-ul la adresa din anunt. 0768.410.983 office@cosmopoli-
erie, cu experienta de minimum 3 ani, pen- 0741.277.755/ 021.346.56.00 tanspa.ro www.comopolitanspa.ro
tru salon situat in zona Drumul Taberei. 549. Cofetar angajez pentru preparatie. info1@ruby.ro
0745.775.511 Relatii la numarul de telefon 665. Cosmeticiana (ceara traditionala)
Marius33_2004@yahoo.com 0722.400.481 645. Contabil pentru o companie din si manichiurista pedichiurista cu experienta
zona Pantelimon. Experienta de minim 3 minim 3 ani, pentru Salon Piata Romana,
524. Coafeza cu experienta in zona Bra- 550. Cofetar cu experienta in domeniu, o ani in domeniu. Contract pe perioada vad format. Program in ture, carte de
gadiru. Salon nou exclusivist. persoana creativa, organizata, cu ochi fini nedeterminata. Nivelul salarial se negoci- munca; 0722.237.209/ 0723.614.861
0766.447.538 pentru detalii. Oferim salariu atractiv si aza in functie de experienta,
tichete de masa. 0729.094.719 0735.311.531 666. Cosmeticiana cu experienta minim
525. Coafeza cu experienta minim 1 an, 2 ani. Cerinte: tratamente faciale clasice,
salariu atractiv, 2.000 lei +cm platita, 8 ore, recrutare@passion4work.ro
551. Cofetar cu experienta pentru cofe- peeling chimic, aparatura cosmetica, epi-
salon de 10 ani. Program 1 zi da, una nu. tarie sector 3. Oferim salariu atractiv si un 646. Contabil cu experienta pt. firma de lare cu ceara, stilizat sprancene, machiaj,
Weekend da, unu nu, zona metrou Gorju- mediu placut de lucru intr-o echipa contabilitate. Program luni-vineri 8-12.30 si montat gene fir cu fir. 0744.483.834
lui, 0724.357.422 restransa. 0726.577.971 573. Companie catering multinationala 596. Confectionera, Atelier confectii 622. Confectioneri 60, imbracaminte pe 13.00-18.00. Se ofera salariu interesant. ukratest@yahoo.com
526. Coafeza cu experienta. Postul sorina.office@yahoo.com angajeaza in Otopeni : bucatarii, ajutor dama, zona Fundeni, angajam confec- operatii, 1 spanuitor sala croit si 6 mode- Adresa: Sos. Fundeni nr. 39. Aspteptam
bucatar, spalator vase, personal curatenie, tionere, carte de munca, ore suplimentare lieri (produse cap-coada), 3 ani experienta. CV-ul pe adresa de mail 0724.550.185 667. Cosmeticiana cu experienta si in
disponibil are un program flexibil intr-un 552. Cofetar cu experienta pentru cofe- platite, conditii bune de lucru. 1.300 L; Salarii 1325 - 2000 lei, plata in acord indi- masaj, salariu atractiv 2.000 lei, cm, platita
mediu placut. 0732.987.568 salondi- gestionar/ subgestionar, incarcator/ marketing@italinvest.ro program 1 zi da una nu, 1 weekend da unu
tarie sector 4, zona Big Berceni, carte de descarcator.Detalii la: 0786.553.636/ 0722.815.082/ 0771.752.873 vidual., acordam tichete masa, ab. trans-
vin@yahoo.com munca, salariu negociabil in functie de port. 0722.430.831/ 021.337.15.13 per- 647. Contabil de gestiune, gestionar cu nu. Salon de 10 ani, zona metrou Gorjului;
experienta; 0753.866.080 0729.866.645 evenimente@ansamble.ro 0724.357.422 office@cmstill.ro
527. Coafeza pentru salon cu vad, in sec- 597. Confectionera, croitoreasa, calca- sonal@conflux.ro experienta in contabilitate primara pentru
torul 3, zona metrou 1 Decembrie. Se 574. Companion, ingrijire bunica Cautam toreasa in atelier confectii dama, produse restaurant - cantina in locatie exclusivista, 668. COSMETICIANA cu minim 1 an
553. Cofetar pentru preparative, decor si la comanda si in serie mica, cu experienta 623. Confectioneri imbracam- program 8-17 sambata- duminica liber,
ofera salariu, contract de munca, clientela martipan in sectorul 3. 0722.167.070 o persoana responsabila, serioasa, experienta, care lucreaza si cu ceara tradi-
formata, mediu de lucru placut in domeniu de minim 5 ani. Salariu exce- inte lucratori sala croit, cal- conditii de munca avantajoase, legale si tionala.Calea Rahovei, Sebastian;
disponibila, avantaj experienta in ingrijirea salariu motivant; 0729.555.669
0761.434.582 de persoane in varsta, pentru a avea grija lent. Metrou Aurel Vlaicu. 0724.580.742 catori interfazic si final, 0720.757.176
554. Cofetar pentru un laborator de cofe- modadora@yahoo.com
tarie din zona Pipera, langa statia de de o bunica pe parcursul zilei la domiciliu, angajeaza Passo Company, 648. Contabil in firma de contabilitate Bogdan88gherasim@gmail.com
528. COAFEZA PENTRU SALON DE metrou Pipera. Cerinta: calificare in dome- Piata 1 Mai. 300 {; 0756.218.058 598. Confectionera, urgent. Atelier de firma fondata in 1994, spe- Firma de contabilitate angajeaza contabil 669. Cosmeticiana Salon de infru-
INFRUMUSETARE ZONA OBOR, niu. Contract pe perioada nedeterminata
de timp. 2.500 L; 0720.534.815
pati.mihalache@bursahr.ro design vestimentar angajam confectionera cializata in productia de cu experienta de minin 3 ani, studii supe- musetare zona Titan angajeaza cosmeti-
rioare, cunostinte de contabilitate si de
SALARIU 1800 LEI. SALARIU ionut.dragoi@passion4work.ro 575. Complex comercial Timpuri
cu experienta confectii dama, produs cap
coada. Se ofera salariu atractiv, bonusuri si costume de calitate pentru operare softuri din domeniu. Locatie: Vol- ciana, experienta minima 1 an, program 1
zi/1 zi, conditii deosebite, se ofera salariu
POATE CRESTE. 0773.893.325 555. Cofetar cu experienta in realizarea
Noi angajeaza sudor - lacatus cu CM. Locatie Piata Alba Iulia barbati, sos. Morarilor nr. 1, untari, bdul Voluntari 85, Ilfov, sau comision. Clientela formata.
experienta, relatii la tel.; 0743.554.746 sector 2, incinta Postavaria 0747.595.595/ 0747.595.595 0766.621.638
prajiturilor, torturilor pentru evenimente si in office@alcont.ro
529. COAFEZA PENTRU SALON realizarea de candy bar, 0721.200.762 021.331.76.70 Romana, metrou Costin
 670. Cosmeticiana Salon din Pajura
INFRUMUSETARE ZONA PROGRE- cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro 576. Complex rezidential Park Residence Georgian, contract munca 649. Contabil junior pentru o importanta angajeaza cosmeticiana cu experienta
SUL- BERCENI, SALARIU 1800 5, (Sos. Straulesti) angajeaza supraveg- nedeterminat, salariu atrac- institutie din domeniul transporturilor. Expe- minim 6 luni. Cautam o persoana tanara,
556. Cofetar cu experienta pentru labora- 599. CONFECTIONERE rienta minima de 6 luni in domeniu. serioasa, sociabila. Oferim procent, con-
RON. SALARIU POATE CRESTE tor de cofetarie nou deschis, Piata 1 Mai, hetor/ antrenor sala de fitness. Pachet de tiv, tichete de masa; Locatie: zona Piata Unirii. CV-ul la email;
0761.647.108 0749.016.961 beneficii atractiv. Va rugam sa trimiteti CV- (CROITORESE) CU EXPERI- 0722.645.115/ 0735.311.531
tract munca. Mediu de lucru placut, pri-
etenos. 0742.072.706
multimat.impex@yahoo.com ul la adresa email. Pentru detalii, sunati la:
530. Coafeza Regal Salon, Sector 3, 021.407.52.35/ 0752.119.935 ENTA PENTRU MASINA 021.255.51.10 recrutare@passion4work.ro boca.ioana@yahoo.com
Zona Vitan, angajeaza coafeza cu experi-
557. Cofetar pentru preparatie,
decoruri martipan, program flexi-
resurse.umane@ramadanorth.ro LINIARA, TRIPLOK, UBERDEK, 624. Confectioneri imbracaminte, anga- 650. Contabil Junior Yusema Distribution
SRL studii superioare, in domeniul eco-
671. Cosmeticiana cu experienta in epi-
enta. Program 1 zi / zi, salariu fix + CM.
Tel: 0764.430.800
bil. Tel.: 0722.400.481 577. CONDUCATOR Bobcat, pentru sta- SE APRECIAZA FOLOSIREA jam urgent, masinisti, calcat, tehnolog sef
linie. B-dul Timisoara nr. 52; nomic/ contabilitatecunostinte de contabili-
lare definitiva pt. centru de infrumusetare
BettyBlue pentru ipl, spl, epilare tradition-
531. Coafeza Salon aflat in sectorul 5,
558. Cofetar pentru un lant de cofetarii
tia de sortare a deseurilor Glina. Califi-
carea de stivuitorist constituie un avantaj.
MASINILOR SPECIALE (2 0728.307.558 tate primara. Utilizarea programelor infor-
matice de contabilitate. Rigurozitate, per-
ala, tratamente faciale. Salariu fix/ procent
2.000 L; 0733.319.447 Bettybluevicto-
zona Prosper, angajeaza coafeza cu expe-
din Bucuresti. Program 2 schimburi, nece-
sita calificare in domeniu, 2.000 L; Relatii zilnic numai intre orele 08-17 de L- ACE, ELASTIC, NASTURI, 625. Confectioneri incaltaminte Soci- severenta 0799.832.995 riei@yahoo.com
contabilitate@yusema.ro
rienta. Oferim salariu fix plus comision,
program o zi cu o zi. Detalii la tel. 0720.534.815 V. Oferim bonuri de masa, 2.000 L;
0744.324.268 comagrab@yahoo.com
CHEITA, BUTONIERA, ZIG etate Comerciala angajam confectioneri
incaltaminte, salariu atractiv, program de 672. Cosmeticiana si manichiurista pen-
ionut.dragoi@passion4work.ro
0724.961.074/ 0726.841.139 ZAG) ZONA PIATA DELFINU- lucru flexibil; 0722.269.718 gindescrist-
651. Contabil primar, secretara cu atribu-
tii de contabilitate.
tru salon Bucur-Obor. Ofer salariu fix sau
procent; 0745.280.495/ 0763.733.273
532. Coafeza Salon infrumusetare anga- 559. Cofetar si ajutor cofetar. Cofetarie
autentica, angajam cofetar si ajutor cofetar.
578. Conducator auto cu atestat
transport marfa si muncitor incar-
LUI SECTOR 2; ian@gmail.com greenvestproduct@yahoo.ro
673. Cosmeticiana, coafeza si doamna
jam coafeza pentru locatiile din zonele Mili-
tari si Timpuri Noi. Oferim pachet salarial Experienta anterioara reprezinta un avan- cator pentru firma de salubrizare, 0784.444.888 626. Consilier administrativ. Angajam 652. Contabil si expert contabil Grama la curatenie pentr salon infrumusetare
taj. Salariu de inceput intre 1.400-2.000 de tel. intre orele 8.30-15.30; urgent consilier administrativ, program L-V accounting SRL angajaza expert contabil
motivant si seminarii de perfectionare pro- de la 09:00 - 18:00. Asteptam CV-urile pe zona Obor sau Dorobanti; 0773.893.325
fesionala. 0723.383.315 lei, in functie de cunostinte si tehnicile 0799.465.421  adresa de mail. Pe baza CV-urilor primite
si contabil, 0736.366.976 alin.grama-
dobandite. 0758.092.348/ 0746.299.996 conta@gmail.com 674. COSMETICIANA, cu experienta,
bria.codrut@gmail.com 579. Conducator auto 3,5 to si livrator 600. CONFECTIONERE (croitorese) va vom programa pentru interviu, 1.500 salon modern, cu vad, zona Crangasi,
533.COAFEZA SI FRIZER PENTRU totodata pe mica distributie cu experienta cu experienta pt triplok si uberdek, pro- L; 0736.630.981 andreeastan@bmf- 653. Contabil, experienta minim 5 ani in foarte urgent, salariu plus comision;
SALON INFRUMUSETARE ZONA 560. Cofetar, patiser la firma catering pt.
si domiciliul in Bucuresti pentru fabrica pro- gram de 8 ore, zona Pantelimon sector grup.ro domeniul financiar contabil; 021.315.01.43/ 0760.342.240
DOROBANTI, SALARIU 1800 -1500 copii, cu experienta si viteza de executie,
facem produse pentru copii, simple, ducatoare inghetata; 0746.206.451/ 2. Urgent; 0784.444.888 627. Consilier dosare dauna si piese
0733.777.028 office@pdgroup.ro
675. Cosmeticiana, coafeza Vogue
RONI. SALARIU POATE CRESTE. checuri, tarte, cornulete, saratele, pizza, 0746.149.406 auto Service Auto Porand, angajam con- 654. Contabil, contabila cu experienta in Beauty Center, fondat 1998, recruteaza
muffins, clatite, etc., dar gustoase si sana- 601.Confectionere angajam silier pentru deschidere dosare de daune si program SAGA. Pachet salarial atractiv. personal cu experienta minim 2 ani, pentru
0773.893.325 toase. Suntem in sect. 3, cv. 2.400 L; 580. Conducator auto pentru auto- confectionere textile, comenzi piese auto tinichigerie si mecani- Persoanele interesate rog sa sune la nr. de urmatoarele pozitii: cosmeticiana, stilist
0723.386.901 micusan.b@gmail.com camion cu macara, zona Bucuresti. Alte masiniste cu experienta, ca. Experienta are avantaj, dar nu este tel. sau sa trimita CV la adresa de email, unghii-manichiurista, hairstilist-coafeza,
534. COAFEZA SI FRIZER PENTRU bonificatii in functie de performante, salariu modelier, personal pentru obligatorie. Salariu atractiv. 3.000 L; 0722.666.333/ 0722.325.100 asistent stilist, 0749.102.251
Cofetareasa cu experi- 2.500 L; 0728.773.608 0730.123.277 autoporand@yahoo.com atc.randy@yahoo.com vogue_lah@yahoo.com
SALON INFRUMUSETARE ZONA 561.
enta si montator aising, ambalat. Decont transport
RAHOVA, DRUMUL TABEREI, salariu 3000 lei, vanzatoare 581. Conducator auto si muncitor + bonuri masa. Zona Mili- 628. Consilier imobiliare Agentia Imobil-
iara Real Media, cu sediul in Bucuresti,
SALARIU 1800 SI 1700 LEI. salariu 2000 lei;
incarcator pentru firma de salu-
brizare. Tel. contact intre orele
tari. 0734.522.529 Drumul Taberei, strada Sibiu nr. 18, anga-
SALARIUL POATE CRESTE. 0722.287.339/ 8,30 - 15,30; 021.450.00.24/ 602. Confectionere Brandul Kokitime isi jeaza consilier imobiliare cu sau fara expe-
0774.043.685 0722.274.817 021.450.00.26 mareste echipa cautam confectionere cu rienta. Se ofera telefon, laptop, masina
experienta/personal masa de croit salarii pentru deplasari. 0722.200.209 catalin-
582. Conducator auto. Angajez sofer atractive mediu de lucru profesionist, loca- tanase50@yahoo.com
profesionist, categoria C + E, cu atestat tia in incinta IOR 2, Theodor Pallady nr. 629. Consilier juridic pt. dezvoltator
profesional valabil si experienta, transport 287, et 1, 0760.086.115/ 0769.249.680 imobiliar. Conditii de munca si
intern, 0724.252.013/ 0723.770.877 salarizare avantajoase. CV la
603. CONFECTIONERE cu experien- email; 0731.738.248
583. Conducatori auto. Angajez soferi ta angajeaza firma Matei Conf gabriela@metropolitanresidence.ro
cat C + E pt trafic intern, extern( tur-retur) Grup - nr. 1 in Romania in fabri-
sau pe comunitate.. 0723.753.231 carea echipamentelor de munca. 630. Consilier vanzari magazin alimentar,
Salariul poate ajunge la 1.700 + bauturi, crama. Cautam colegi si colege,
584. Conducatori auto. Societate de bonuri de masa in valoare de 200 pentru 3 magazine: magazin mic alimenta-
transport angajeaza: conducatori auto L. Asiguram transport, conditii de ra, magazin de bauturi si pentru cramele
intern C+E, conducatori auto extern C+E. lucru foarte bune. Program 7.00 - Murfatlar.Experienta minima in domeniu.
conducatori auto intern C. Experienta min 15.15, zona Bucurestii Noi; Asteptam CV-urile la adresa de mail. Infor-
1 an pe camioane, fara cazier judiciar, 0731.022.108 matii la tel: 0746.203.752 liana.scar-
0725.558.128 lat@cru.ro
604. Confectionere masina liniara cal-
jilaveanutrans@yahoo.com cat pentru atelier confectii imbracaminte 631. Consilier vanzari magazin rochii de
dama zona Militari. Salariu motivant mireasa Descrierea postului: vanzarea si
585. Confectioner incaltaminte Firma 021.434.88.48/ 0747.501.279 promovarea produselor (consiliere dinami-
incaltaminte, angajeaza personal pentru ca), atributii legate de gestiunea magazinu-
prestarea serviciilor de: cusatoare, pregati- 605. Confectionere masina simpla, lui, atributii legate de curatenia la locul de
toare masa. Sector 4. Nr. de telefon. triploc, calcat, cu experienta; munca. 0730.403.275 office@calin-
0726.158.451 mirea.shoes@yahoo.com 0722.355.673/ 0770.775.910 events.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


30 ianuarie 2017 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 11
LOCURI DE MUNCÅ 
722. Cusatoare Targoviste, Firma produ- 748. Doamna accesorii croitorie copii.
catoare de incaltaminte, angajeaza per- Angajam doamna serioasa cu experienta
soane calificate pentru postul de cusatoare in croitorie pentru accesorizare haine si
fete incaltaminte, salariu atractiv, rugam accesorii de botez pentru copii. Personal
seriozitate. 0724.633.800 cu experienta in masina liniara si triploc. 1
723. Cusatoare, fata cu experienta la L; 0726.221.274/ 0722.284.442
pregatit si cusut fete de incaltaminte pt. office@annebebe.ro
atelier incaltaminte in sectorul 5. Si doam-
nele iesite la pensie pot aplica. Pachet 749.DOAMNA PENTRU CURATENIE,
salarial atractiv, plata la saptamana. 1 L;
0723.296.296 contact@etienne.ro SALON INFRUMUSETARE ZONA
724. Cusatorese pentru serie si coman-
TITAN, INACULUI 0724.133.585
da. Program L-V 8:30-16:30, zona atelier 750. Doamna caut pentru ingrijire per-
Pia?a Romana, salariile incep de la 1.500 soana imobilizata intr-un scaun rulant.
lei in functie de experienta. Carte de Intern si a merge la recuperare;
munca, 1.500 L; 0799.947.097
0722.635.507/ 0720.167.910
725. Cusutorese confectii textile. Anga-
jam cusutorese salariu 1.500 lei la 1700 lei 751. Doamna curatenie, restaurant cu
cunoastere produs cap coada, croitor specific romanesc angajeaza doamna
2.200lei cunoastere si confectionari tipare curatenie si vase, zona pia?a Trapezului, 1
pe hirtie, in zona Baicului, cu contract de Decembrie. Pentru interviu apelati
munca program 07.00-15.30, 1.700 L; 0764.891.319
0751.208.868
752. Doamna foarte serioasa pentru
726. Cyber Security angajeaza agenti de menaj, indiferent zona in care locuieste
interventie, salariu motivant. Relatii la tele- (preferabil sa nu aiba locuinta); 771. DULGHERI si fierari cu experienta, 799. Electrician interfonist pentru 822. Electricieni, instalatori si muncitori
fon 0758.035.517 0729.778.702 muncitori necalificati. Salariu atractiv; intretinere instalatii interfoane. Se cere necalificafi pentru santiere, pentru detalii
0725.963.165 experienta , permis conducere cat. B, sunati la nr de tel. sau CV la adresa de
676. Cosmeticiana, coafeza, manichi- 701. Croitoreasa cu experienta produs 727. Data Systems Solutions, firma de domiciliul de preferat in sect. 2 sau 3. Se mail; 0736.089.657 sorin@msc-corpora-
753. Doamna ingrijire batran bolnav in
urista. Angajez manichiurista, cosmeti- cap- coada, salariu 1.800 lei, zona paza angajeaza urgent sef de obiectiv, 772. Dulgheri si muncitori necalifi- ofera salariu atractiv. 0744.163.984/ tion.ro www.msc-corporation.ro
cian?, coafeza, 1 L; 0737.023.011 inspector de securitate si agenti de securi- regim intern, nefumatoare pentru ingrijire cati, firma constructii angajeaza,
Dorobanti. Cerem seriozitate si experienta, batran greu deplasabil. Program de lucru 0747.509.333 ninamarin1234@gmail.com
oferim un mediu de lucru placut, salariu la tate din zonele Chilita, Jilava si Bucuresti. cerem si oferim seriozitate; 823. Electricieni, Lavobad Electric Grup
677. Cosmeticiana, manichiurista, zi plus bonusuri in functie de realizari; Conditii: certificat de calificare profesion- intern. Atributii: supraveghere, gatit, servire 0771.076.530/ 0771.041.350 800. Electrician pe termen lung cu carte angajeaza electricieni cu experienta si aju-
pedichiurista, coafeza, cu experi- 0737.444.444 ala, atestat, permis de conducere cat. B. masa, medicatie si menaj in Bucuresti, de munca. Nu oferim salariu la negru. tori oferim cazare si contract de munca cu
enta, salon cu vad; 0723.668.202 Pentru programare la interviu sunati la nr. 0764.521.357 773. Dulgheri fierari, contract de munca, Oferim seriozitate si cerem seriozitate la cat. B, Operatori PC, urgent asteptam CV
Croitoreasa cu experien-
702. de telefon sau adresa de email: 2.901 lei brut, 2.000 lei net + bonuri de 200 locul de munca. Salariul cuprinde si bonuri dvs la adresa de e-mail, 1 L;
678. Cosmeticiana, manichiurista, 021.667.00.38/ 0749.089.869 754. Doamna pentru menaj caut, ofer de lei + bonus, program lucru luni-vineri 8- de masa, 5 posturi disponibile, 0000.000.000/ 0000000 info@lavobad-
pedichiurista, coafeza/frizer, pentru salon ta croit si cusut produsul office@datasystemssolutions.ro locunta, prefer doamna singura, eventual 18, o ora pauza, la capat Ratb 178 Militari,
cap-coada, carte de munca, 0726.809.256 electric.ro
infrumusetare nou, zona Colentina (Fun- cu un copil (fetia); 0726.885.871/ 2.200 L; 0733.822.822 contact@trans-
deni); 0732.474.776/ 0728.669.682 program flexibil, conditii 728. Data Systems Solutions, firma de 0762.274.705 parentresidence.com 801. Electrician pentru intretinere 824. Electricieni, pentru executie insta-
avantajoase. Punct de paza angajeaza urgent: sef de obiectiv si utilaje, experienta minim 5 ani, latii electrice in santier. Este necesara
679. Covrigar, femeie de serviciu si van- inspector din Bucuresti. Agenti de securi- 755. Doamna pentru menaj Familie 774. DULGHERI, firma constructii anaga- zona Militari- Bucuresti; experienta. La interviu vor fi testati. Se face
zator patiserie angajam, relatii la telefon: lucru: 7 minute de la tate din zonele Chitila, Jilava si Bucuresti. tanara angajam doamna pentru menaj jeaza dulgheri de meserie si muncitori 0745.989.709 contract de munca, se ofera echipament si
0737.154.900 metrou Dimitrie Leonida. Conditii: certificat de calificare profesion- (curatenie, gatit, calcat, toate cele nece- necalificati. 0766315921 scule pentru lucru, 2.400 L;
Salariul de la: 2.500 L; ala, atestat, permis de conducere cat. B. sare unei case). Vila Snagov, interna (care 802. Electrician santier, cu experienta in 0728.274.929/ 0728.274.929 nec.logis-
680. Covrigar, femeie de serviciu, Pentru programare la interviu sunati la nr. 775. Dulgheri, fierari si muncitori necalifi- cablarea si punerea in functiune instalatiilor tic@gmail.com
bucatar; 0799.072.408 0764.866.162 de telefon sau email: 021.667.00.38/ sa locuiasca la noi) cu 2 weekenduri libere
pe luna, 1.500 L; 0724.212.040 cati pt. firma de constructii pentru santiere electrice (220 V/ 380 V). Salariu atractiv,
703. Croitoreasa cu experienta in croit.
0749.089.869 office@data systemssolu- in Bucuresti. pt. persoanele din afara posibilitati de promovare, asteptam CV pe 825. Electricieni. SC angajam perma-
681. Creativ Art angajeaza rigipsari cu tions.ro denisa@salonimperial.ro Bucurestiului, pun masina la dispozitie, nent electricieni si absolventi curs electrica
Salariu motivant stabilit in urma interviu- adresa de email sau la tel.;
experienta, ofer cazare celor din provincie daca detin permis auto 0762.404.205 0722.100.042/ 021.321.47.83 0762.564.000
- 2.500-3.000 lei; ajutor de rigipsar si zidari lui.Porgram de lucru - 8ore/zi.Locatie atel- 729. Decorator floral cu experienta, pen- 756. Doamna pentru menaj, familie,
ier-Chiajna.Rugam seriozitate, tru spatiu comercial, salarizare motivanta apartament, zona metrou Izvor, maruntu.daniel@gmail.com hr@krenic.ro www.krenic.ro
- 1.600-2.000 lei; zugravi - 2.000-2.500 lei; ELECTRICIENI. SOCIETATE COM-
0733.981.422 0773.302.578 in raport cu performantele. curatenie, spalat, calcat, ajutor 826.
michelle.revenco@gmail.com 0755.367.896 bucatarie. Experienta, nefuma- 776.Dulgheri, zidari, fierari, 803. ELECTRICIAN, Stral BIG SRL
ERCIALA CU PROFILUL DE ACTIVI-
682. Croitoese cu experienta si toare, curata, serioasa. Program buni meseriasi si necalifi- angajeaza electricieni si instalatori in
cusatorese manual, zona Banu Manta, 704. Croitoreasa cu experienta in 730. Decoratori florari Angajam decora- 10.00-18.30, sambata 9.00-14.00. cati, dornici sa invete domeniul constructiilor. Dispusi pentru TATE INSTALATII ELECTRICE PEN-
realizarea tiparului, realizarea produsului deplasari unde oferim transport, cazare si
0726.840.302 mitricclaudia@gmail.com cap-coada. Interviul si proba practica vor
tori florari cu experienta pentru reteaua
noastra din Bucuresti. Cerinte: experienta
Salariu 1.500 L; 0721.283.599 meserie; 0725.632.119 diurna. Salariul se negociaza la interviu, TRU IMOBILE REZIDENTIALE SI
683. Croitor cu experienta, masinisti pen- avea loc in sediul nostru din Drumul 1 an minim. Salariu de la 1.600 lei net pe 757. Doamna pentru protocol. Societate 777. Echipa DBH cauta coleg/a pt. recep-
021.313.39.63 office@stralbig.ro NEREZIDENTIALE, ANGAJEAZAI
Taberei. Detalii la tel. (L-V 10-18) www.stralbig.ro
tru firma de confectii, zona Giulesti-Pod
0724.488.713
cm. In cazul unui decorator de top
negocierea se face la interviu. 1.600 L;
comerciala cu sediul in zona Militari, anga- tie News Alert. Daca esti o fire organizata, ELECTRICIENI SI MUNCITORI
Grant. Salariu atractiv, carte de munca,
bonuri masa. 0723.326.835/ 0751.136.426 ciprian@trias.ro
jeaza o fata pentru protocol, prezenta pla-
cuta. Oferim seriozitate, conditii optime de
pozitiva, ai capacitatea de a gasi solutii la
probleme intr-un mod eficient, da-ne un
804. Electrician, ajutor electrician pentru NECALIFICATI, IN CONDITIILE
705. Croitoreasa cu experienta, program executie instalatii electrice cladiri civile
0722.318.459 8 h, zona Aviatiei, angajez; 731. Demontator, montator auto SC ASL munca, mediu placut, 0721.128.128/ semn. Limba engleza este un must, la fel (apartamente) in Bucuresti LEGII. ANGAJARE NORMA INTREA-
684. Croitor modelier cu experienta pen- 0734.191.697 Autogroup SRL, cu sediul in strada Fabrica 0733.680.010 office@mtresidence.ro si experienta de minim un an in industrie. 0722.278.330 GA, CONDITII BUNE DE
de Chibrituri nr. 48, sector 5, punct de 0724.891.819/ 0730.950.567 magnuminstal@gmail.com
tru croit dupa tipar in atelierul de creatie 706. Croitoreasa modelista confectii tex- reper Autogara Filaret, angajeaza de/mon- 758. Doamna serioasa, pentru gospo- serban@decebalhotel.ro www.decebalho- SALARIZARE SI MUNCA. RUGAM
Alina Cernatescu, salariu atractiv, mediu
de lucru placut, fara norma, contract tile cu experienta in constructii tipare si
executie prototipuri cu contract de colabo-
tator auto. 0758.383.383 darie si ingrijire persoana in varsta (sana- tel.ro 805. Electrician, ajutor electrician curen- CV LA E-MAIL: 031.401.32.99
toasa) in zona Pipera, program 9-18.30, cu ti slabi Electro Service angajeaza personal
munca, program L-V, 8 h, zona Universi- rare sau de munca 0763.660.895/ 732. Depanator cu experienta in disponibilitate ocazional prgram prelungit 778. Echipa de meseriasi pentru inte- pentru montare sisteme de interfonie, CONTA@I-ENGINEERING.RO
tate 0752.013.011 elena@alinacer- 0767.410.819 rioare, cauta societate zona Piata Rosetti. supraveghere video, detectie efractie, con-
natescu.fashion www.alinacernatescu.ro reparatii elecrocasnice mici. sau ramas peste noapte, de preferinta din 827. Electronist aparate de taxat, expe-
Intrare Mogosoaia. Asiguram zona; 0771.038.109 Rugam seriozitate; 0744.646.019 trol acces.CV la angajari@genway.ro
707. Croitoreasa retusuri, modificari transport; 0745.123.018/ 021.627.00.34 alexandru.popa@gen- rienta 6 luni, cunostinte operare PC, zona
685. Croitor pentru atelier de creatie ves- Angajez croitoreasa cu experienta pentru Drumul Taberei, Auto Cobalcescu,
0740.103.625 759. Doamna vase restaurant chinezesc 779. Economist - 1, contabil principal 1, way.ro
timentara. Angajam croitor/croitoreasa cu modificari si retus.Conditii avantajoase si contabil 1; 0727.121.112 0374.102.357
experienta pentru croitorie la comanda. salariu atractiv. Pentru mai multe informatii 733. Depanator cu experienta in Din Fu angajeaza: ospatar, doamna vase,
Experienta in efectuarea unui produs cap- 806. ELECTRICIAN. Angajez electrician
sunati dupa ora 16:00; 0727.771.964 reparatii masini automate cafea/ ajutor bucatar. Adresa: str. Alexandru 780. Economist cu experienta min. 2 ani, cu experienta dispus sa lucreze in 828. Electronist firma importatoare
coada, constructia tiparului, croire, coasere automate mancare. Intrare Moruzzi nr. 78, sect 3, zona Mall Vitan. contabilitate finala, depunere declaratii, aparate de sudura angajeaza electronist.
si finisare. Atent la detalii. Salariu avanta- Bucuresti dar si in deplasare;
708. Croitoreasa serie si comanda Mogosoaia. Asiguram transport; Relatii la tel. dupa ora 10. 0728.192.277 cunostinte CIEL-avantaj.Cv se pot trimite 0724.284.481 0734.303.030 andy.boerescu@abweld-
jos, 0737.035.548 salarii incepand de la 2.500 lei in functie de 0745.123.018/ 0740.103.625 la email. Salariu: se discuta in cadrul inter- ing.ro
sinebyseila@gmail.com roxana_guresoae84@yahoo.com
experienta, program lejer l-v 8:30-16:30,
carte de munca, zona atelier Piata
760.DOAMNA, CURATENIE PENTRU viului. 1 L; 0755.363.737 829. Electronist inginer, tehnician, elec-
686. Croitor/ croitoreasa realizare produs Depanator electronice,
734.
SALON INFRUMUSETARE, ZONA officenira@yahoo.com 807. Electricieni cu experienta pentru
tronist asamblare, verificare, depanare,
Romana, 2.500 L; 0799.947.097 cunostinte PC, Bucuresti, munca in santier, 2.600 L;
cap- coada pt. atelier croitorie. Salariu subansamble electronice, interfoane si sis-
1.500- 3.000 lei; 0721.075.348 709. Croitoreasa, modelista full time; 0744.567.314 BERCENI, PROGRESUL; 781. Economist entry level. Firma de
contabilitate cautam coleg/a pentru postul
0757.058.868 teme control acces plantare, lipire manuala
687. Croitoreasa Atelier croitorie serie confectii textile cu experi- traho.serv@gmail.com 0721.000.376 de economist pe pozitie de entry level. Cei 808. Electricieni cu experienta salariu componente TNT-SMD; 0723.602.371
mica si medie angajeaza 5 croitorese cu enta in constructii tipare si interesati pot trimite CV-ul la adresa de 2.300 lei + bonuri de masa. Lucrarile sunt 830. Elite Bakers Companie din
experienta de lucru in atelier sau fabrica email, 0753.338.964 contabil@expert- in Bucuresti. 2.300 L; 0769.660.366
executie prototipuri cu con- fisc.ro energygasprovider@gmail.com
Bucuresti, producator de patiserie si paine
mica. Zona Herastrau, metrou Aurel tract de colaborare sau de proaspata, patiserie, fursecuri, biscuiti, pro-
Vlaicu. S1. L-v, 8.00-16.30. 2.000 L; 782. Editura Compania angajeaza duse zaharoase ambalate cauta dis-
0799.523.278 munca; 0726.685.293 809. Electricieni experienta lucru tribuitori, persoane juridice sau fizice;
irina.popescu1@yahoo.com responsabil de vanzari. Postul implica: santier, cladiri birouri. Cerinte: ageri, sprint-
gestionarea vanzarilor, facturare, rapoarte eni, cu chef de treaba. Salariu 11 ron/ora 0799.842.131
710. Croitoreasa, cusatoreasa. Atelier
688. Croitoreasa Atelier cu vechime de de confectii din Sector 2 (zona Morarilor), diverse, administrarea si dezvoltarea cu posibilitate de rediscutare dupa ce 831. Fabio Pizza angajeaza pizzar, cau-
7 ani, zona Piata Romana, angajam cauta croitoreasa/ cusatoreasa pentru pro- portofoliului de clien?i. editura.compa- demostreaza ca sunt meseriasi. tam persoane care sa fie dinamice,
croitoreasa pentru produs cap coada si duse simple cap - coada. Mediu de lucru nia@gmail.com 0769.688.118 responsabile. Nr. de telefon,
serii mici. Program: luni - vineri: 8.30 - placut, salariu atractiv, carte de munca, pepe.electronic@gmail.com 0726.614.636 anda@fabiopizza.ro
17.00, salariu si carte de munca. program flexibil, 0722.590.309 783. Educatoare cresa particulara,anga-
0748.119.171 laura_hazaparu@yahoo.com jam educatoare, minim liceul pedagogic, 810. Electricieni Firma angajeaza 30 de 832. Fabrica cu activitate din anul 1991
pentru gupe de copii in varsta de doi ani. electricieni cu experienta pentru instalatii angajam personal necalificat cat si calificat
689. CROITOREASA cu experienta in 711. Croitorese pe triploc si liniare pentru Avand in vedere varsta copiilor, alaturi de electrice de interior, activitate si program pentru productie de termopane cu salariu
croit si cusut produs cap coada rochii de confectii haine de copii si haine barbati. educatoare, la grupa lucreaza doua aju- de santier, bonuri de masa, plata orelor motivant. Detalii la tel. 0728.853.092
seara si rochii de zi. Conditii excelente de Zona Voluntari, 1.400 L; toare. 0723.353.456 office@gradinitairi- suplimentare, proiecte de lunga durata,
munca, zona centrala, salariu atractiv + 0763.515.425/ 0763.515.425 stancu- na.ro 2.000 L; 021.321.12.12/ 0741.003.300 833. Fabrica de biscuiti Ro Star anga-
bonusuri. Oferim carte de munca catalin00@gmail.com office@neotronix.ro www.neotronix.ro jeaza electrician de intretinere si reparatii;
0721.141.103 www.haineminikids.ro 784. Educatoare in cadrul gradinitei
Rose Mary, sediul Prelungirea Ghencea si 0372.312.100/ 0723.202.021
811. ELECTRICIENI Firma instalatii elec-
690. Croitoreasa cu experienta pentru 712. Croitorese lenjerii de pat, Afumati, Baneasa. Avantaje: experienta, studii, cali- trice angajeaza electrician si ajutor de elec- 834. Fabrica de confectii angajeaza
atelier de croitorie, modificari, reparatii si 3,5 lei bucata, croitorie proprie; ficari. CV pe mail pentru selectie interviu, trician. Program 8 ore l-v, salariu+ bonuri muncitor necalificat, baiat, pentru magazia
retusuri, pentru sectoarele 2 3, SI 4, Pante- 0799.032.980 conditii deosebite; 0747.179.897 gra- de masa (CV la adresa mail); import. Salariul atractiv in valoare de 1.800
limon, p-ta Trapezului sau B-dul Rm. Val- dinitarosemary@yahoo.ro www.gradini- 0733.969.963/ 0766.288.387 lei brut plus, bonuri de masa.
cea, I. IRICIAN cm, salariu atractiv plus 713. Croitorese si calcatorese. Angajez tarosemary.ro marian.palici@cems.ro
croitorese cu experienta pentru masini sim- 0728.220.016 office@alphaomega.ro
bonus 0722.396.268/ 0734.122.387
ionescuadialexandru@yahoo.com ple si speciale. Angajez calcatorese pentru 785. Educatoare gradinita particulara, 812. Electricieni Producator Bucuresti 835. FADROMIST, pentru statia de
calcat interfazic si final.Conditii avanta- zona Trapezului, 1 Decembrie 1918: anga- angajeaza electricieni, muncitori, automa- sortare a deseurilor Glina. Relatii zilnic
691. CROITOREASA cu experienta. joase. Zona Militari Drumul Taberei, jam educatoare pentru grupa de copii cu tisti, operatori chimisti. Chimisti (nivel intre orele 08-17 de L-V. Calificarea de
Societate serioasa (productie rochii de lux 0722.323.855/ 021.311.57.10 hazard- varsta intre 2 ani si 4 ani full time, studii de avansat, engleza si internet). Salarizare stivuitorist constituie un avantaj. Oferim
) angajeaza croitoreasa rochii de seara, cu fashion@yahoo.com specialitate finalizate, pedagogie, psiholo- foarte buna. 0723.666.441 bonuri de masa, 2.000 L;
multa experienta, salariul mare in functie gie, 1 L; 0751.171.629 manager@dia- arcalux@yahoo.com 0744.324.268 comagrab@yahoo.com
de competente. Proba de lucru cu plata; 714. Croitori manuali, masiniste, person- mondkids.ro
0723.490.815 office@biensavvy.ro al pentru pregatit cusut, cizmari talpuitori; 813. Electricieni pt. Firma instalatii elec- 836. Familie cu patru membri cauta
0727.612.113/ 0727.612.172 786. EDUCATOARE, gradinita privata, trice in constructii; 0722.951.570 doamna pentru menaj 5 zile pe
692. Croitoreasa haine de dama serie sector 3, zona Piata Salajan, angajeaza saptamana zona Metro Militari.
mica, trebuie sa stie sa lucreze un produs 715. CSC Trans Metal angajeaza respons- educatoare. Va rog CV la adresa de mail, 814. Electricieni cu experienta in
abil de ofertare, sediul in Rudeni, domeniul Solicitam experienta si multa seri-
cap-coada (fara taiat). Atelierul este in Pre- informatii la telefon. 0744.709.237 stefa- intretinere cladiri. Salariu moti- ozitate 0751.277.125
lungirea Ghencea, salariu 2.000 L, pro- confectii metalice. Cerinte cunostinte de nia_preoteasa@yahoo.com vant la 2 saptamani, contract de
gram flexibil, 0733.979.726 desen tehnic. Pentru mai multe detalii con- munca si bonuri de masa, punct de 837. Familie pentru spalatorie si treburi
tactati-ne la nr de telefon/ mail 787. Educatoare, ingrijitoare, psiholog, lucru: sector 2 si 3; gospodaresti, spalatorie auto angajeaza.
693. Croitoreasa masina Aifas 0730.094.441 alin.it@csc- directoare, profesori colaboratori anga- 0766.590.968 Asigur cazare; 0743.177.472/
(perne+pilote), zona Baiculuui - Electroni- transmetal.com jeaza gradinita Gifted International -Parcul 0722.923.001
ca; 0760.764.828 716. Curier pentru livrare si ridicare Carol. 0722.277.090 petre.robitu@dai.ro 815. Electricieni cu experienta. Soci-
colete in sector 3. Detinator per- etate comerciala cu experienta in instalatii 838. Familie angajam menajera interna
694. CROITOREASA modelier pt. atelier 788. Educatoare. Gradinita particulara electrice angajam personal calificat si cu experienta in domeniu si care poate
de creatie. Oferim conditii ideale si placute mis cat. B, minim 2 ani. Putere de autorizata angajeaza educatoare cu expe-
munca. Rezistenta la program pre- necalificat pentru lucrari de instalatii elec- oferi recomandari. asteptam CV la tel: 0
desfasurarii activitatii de croitorie. Salariu lungit. Salariu 1.300 lei net primele rienta. Zona Doamna Ghica. Salariu moti- trice civile si industriale. Se ofera bonusuri 730339664
atractiv, sambetele si orele suplimentare 3 luni, apoi 1.500 lei. Auto acasa. vant, echipa profesionista, si diurne. Cv se trimit la adresa de mail;
735. Designer floral pentru florarie; 761. Doamna, domnisoara servire mic
platite corespunzator + bonusuri; 1.300 L; 0745.744.436 0723.306.856 2.000 L; 0724.042.522 Office@i-engi- 839. Familie pentru intretinere vila la
0761.499.385 0721.212.941 dejun Hotelul Sir Colentina angajeaza in casutacupitici1@gmail.com Snagov. Angajam pe termen nelimitat fami-
nicu.enache@bookurier.ro regim de urgenta tanara doamna, dom- neering.ro
Alexandru.badea91@yahoo.ro www.bookurier.ro 736. Designer floral si vanzator intr-un nisoara cu aspect fizic placut si vorbitoare lie serioasa (sot si sotie) pentru intretinere
789. EDUCATOARE. Gradinita particu- 816. Electricieni de executie si ajutor vila la Snagov. Asiguram si locuinta,
695. Croitoreasa pentru asamblarea concept nou de magazin care include de limba engleza nivel mediu pentru lara din cartierul Militari angajeaza educa- electrician pentru santiere din Bucuresti si 0765.823.614 office@oderom.ro
717. Curier auto Bucuresti Livrare servire mic dejun. Program 06:30 -15:30;
produselor vestimentare. Sa stie sa plicuri, colete conform regula- cafea, bautura, dulciuri si flori in Auchan toare cu studii de specialitate. Relatii la tel.; din tara. SC instalatii electrice si curenti
lucreze in masina simpla si triploc. Cunos- ment. Pachet salarial foarte atrac- Titan. Salariu motivant 300-400 euro, 0723.023.830 sales@sirgrup.ro 0720.777.221 slabi. Conditii salariale foarte bune, CM, 840. Familie tanara angajez, intr-o ferma
tintele de tipar reprezinta un avantaj. tiv; 0745.772.258 crestere progresiva. Necesar un minim de magicworldeducation@gmail.com ore supl, posib. avansare; cu 25 vaci-lapte si 30 porci. Pentru familie
762. Doamna. Pensiune Bucuresti,
Salariu negociabil, carte de munca, 8h/zi. office@fastius.ro www.fastius.ro experienta 0762.465.579 Bragadiru cauta doamna pentru 031.437.06.35 angajari@mht-experi- se pune la dispozitie o casa cu baie si
1.500 L; 0752.077.186 790. Educator puericultor Gradinita par- ence.ro www.mht-experience.ro bucatarie (utilata complet);
737. Director administrativ. Complex lucru in zona receptie/bar. Pentru ticulara sector 1 angajeaza educator puer- 0765.736.177
718. Curier de preferat cu experien- lucratorii din provincie se asigura
696. CROITOREASA pentru atelier ta, posesor carnet cat. B, domicili- Comercial din sectorul 2 angajeaza direc- icultor. Experienta si studiile reprezinta un 817. Electricieni intretinere si
retusuri, zona Gara Basarab, carte de cazare. Oferim salariu decent, avantaj, trimiteti CV la adresa de email, 841. Familie, cautam familie pentru
ul Bucuresti; 0725.381.826 tor administrativ. Asteptam CV-urile dvs la carte de munca. Program in ture. reparatii cu experienta;
munca, program bun. Salariu, 2.500 L; adresa, officeionela@yahoo.com 2.200 net plus transport decontat. Se cere 0762.076.504/ 0743.451.677 lucru la ferma. Asiguram contract
0763.643.407 Curier pedestru pentru
719.
0744.342.575 seriozitate, 2.200 L; 0734.357.910 munca, casa locuit cu utilitati si