Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE

INTEGRATĂ

„Vine...vine MOŞ NICOLAE”

GRUPA „URSULEȚILOR”

Prof. înv. preşcolar: POPUȚE GETA


NIVEL DE VȂRSTĂ/GRUPA: 3-5 ani, nivel I, grupa MICĂ

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,CUM A FOST, ESTE ŞI VA FI AICI, PE PĂMȂNT”

TEMA PROIECTULUI: „ZÂNA IARNĂ”

TEMA SĂPTĂMȂNII: ,,Moş Nicolae”

TEMA ACTIVITĂȚII :”VINE...VINE Moș Nicolae”

SCOPUL ACTIVITĂȚII:

Verificarea cunoştinţelor matematice de utilizare a numerelor şi cifrelor matematice în

concentrul 1-4, precum și exersarea unor deprinderi practice și de muncă independentă prin aplicarea

lor în contexte variate, stimulând imaginația creatoare.

OBIECTIVE:

 Să identifice grupa cu 1-4 obiecte;

 Să formeze o grupă cu un obiect mai mult decât cea inţială;

 Să asocieze cantitatea/numărul la cifră;

 Să recunoască grupa cu 1-4 obiecte, prin numărare;

 Să realizeze o lucrare cu tema „Ghetuţa lui Moş Nicolae”, folosind tehnicile învăţate (decupare,

lipire), pe baza modelului oferit de educatoare;

 Să utilizeze corect instrumentele de lucru (foarfecă, lipici, hârtie);

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, observaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea,

expunerea şi exersarea.

Resurse materiale: Pentru copii: material individual: 1 foaie cu gheatuţa, 1 foaie cu morcovi şi capul

omului de zăpadă – cerc, 4 fulgi de zăpadă, un cerc galben, un cerc negru şi 6 pătrate, material pentru

realizarea ţurţurilor. Pentru educatoare: 4 clementine, 4 ciocolate, 4 acadele, 4 cornuri cu ciocolată,

ghetuţa model, toate materialele înmânate copiilor pentru realizarea ghetuţei.


Forme de organizare: frontal şi individual;

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:

I. ADP - ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTAREPERSONALĂ:


 Întâlnirea de dimineață: ”Surprizele lui Moș Nicolae”
 Rutine : ,,Ofer o jucărie/ fac o mare bucurie”
 Tranziție: ,,Dansul fulgilor de nea”
,,Bat din palme…”

II. JOCURI ŞI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE


 CONSTRUCŢII: ,, Casa lui Moş Nicolae”
 JOC DE ROL: „ Pregătim ghetuţele”
 ARTĂ: „ Ghetuţa mea ”

III. JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE


 JOC DE MIȘCARE: ,,Cursa omuleților de nea”

IV. ADE - ACTIVITĂȚI PE DOMENIIEXPERIENȚIALE:


 DOMENIUL ȘTIINȚE (D.Ș).- Activitate matematică – „Omuleții harnici” – joc
didactic
 DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE (DOS)- Activitate practică - „Ghetuța lui Moș
Nicolae”-decorare
Scenariul activităţii

Copiii vor intra în sala de grupă în rând câte unul, aşezându-se în formă de semicerc, intonând
versurile:

„Dimineaţa eu salut
Findcă sunt bine crescut
Eu salut pe orişicine
Că aşa-i frumos şi bine!”

Educatoarea le transmite un salut, însoţit de o apreciere: „Bună dimineaţa, copii isteţi şi frumoşi!”
Aceştia vor răspunde salutului adresat de educatoare: „Bună dimineaţa, doamna educatoare!”, copiii se salută
unul pe altul, fiecare alegându-şi colegul pe care-l salută, folosind formula „Bună dimineaţa!” şi numele
colegului pe care îl salută.

Pentru a sesiza prin ce se deosebeşte această zi de grădiniţă de celălalte, educatoarea sprijină copiii în
evidenţierea noutăţilor zilei: surprizele pregătite în sala de grupă, modificarea aspectului centrului tematic
(materiale specifice zile de Sfântul Nicolae), harta proiectului.

Li se cere copiilor să identifice ziua din săptămâna în care se găsesc. În continuare, copiii sunt invitaţi
să completeze calendarul naturii. Se va iniţia un dialog cu copiii pentru a afla în ce anotimp suntem, dar şi
cum este vremea şi cum sunt oamenii îmbrăcaţi. Se realizeaza printr-o conversaţie menită să dea frâu liber
imaginaţiei copiilor. Copiii vor fi invitaţi într-o călătorie imaginară, pentru a fi ajutoarele lui Moş Nicolae.
Subliniidu-se faptul că, atunci când se pleacă la drum, este nevoie să se respecte nişte reguli, se vor accentua
câteva dintre acestea, printr-o formulă specifică: „Mă aştept astăzi de la voi să fiţi buni colegi, să vă ajutaţi
între voi în caz de nevoie, să nu vorbiţi cu voce tare, pentru a nu deranja persoanele din jur. Călătoria
propriu-zisă reprezintă gimnastica de înviorare, desfăşurată sub formă de exerciţii motrice uşoare (diferite
forme de mers, mişcări de braţe, întinderi, etc), unele pe fond muzical.

În momentul finalizării, copiii se aşează în semicerc şi sunt invitaţi să spună cum arată Moş Nicolae şi
cum se diferenţiază el de Moş Crăciun. Copiii descoperă la centru tematic un coş mare încărcat. În coş se află
un plic care conține o scrisoare în care acesta îi roagă pe copii să fie ajutoarele lui. El este foarte bătrân şi nu
mai ştie cum să aşeze dulciurile pentru copii în ghetuţe. Pentru a-l ajuta, copiii trebuie să treacă prin câteva
probe. Prin „Dansul fulgilor de nea” vom realiza tranziţia către centrele de interes. La fiecare centru explic
sarcinile și demonstrez copiilor modul de lucru.
Copiii vor lucra la:
4
 CONSTRUCŢII: ,,Casa lui Moş Nicolae”
 JOC DE ROL: „Pregătim ghetuţele”
 ARTĂ: „Ghetuţa mea ”

La centrul Construcții copiii vor realiza din cuburi ,,Casa lui Moş Nicolae”. La centrul Joc de rol
vor lustrui ghetuțele. La centrul Artă vor colora ghetuța respectând codul de culori indicat.
Tranziția între centre (pentru relaxare și destinderea atmosferei) se va face prin jocul „Bat din palme”.
După finalizarea activităților la centrele de interes, se analizează produsele obținute. Se va pune
accent pe autoevaluarea copiilor.
Cu ajutorul tranziției „Dansul fulgilor de nea”, vom trece la activitatea matematică unde, așezați în
semicerc, vom desfăşura jocul „Omuleții harnici” (joc didactic), în cadrul căruia copiii vor grupa
elementele după diferite criterii, vor asocia numărul la cantitate. Materialul didactic utilizat în cadrul jocului
se află așezat pe o măsuță și constă în: 4 clementine, 4 ciocolate, 4 acadele și 4 cornuri cu ciocolată. Se vor
face cunoscute copiilor regulile și sarcinile jocului: gruparea obiectelor de același fel, formarea de grupe în
funcție de numărul de elemente indicat, asocierea numărului la cantitate. Complicarea jocului: copiii vor avea
de identificat „greșeala” strecurată în asocierea numărului la cantitate.
După finalizarea jocului didactic matematic, copiii se vor așeza la măsuțe, pe care descoperă
materiale individuale: 1 foaie cu ghetuţa, 1 foaie cu morcovi şi capul omului de zăpadă – cerc, 4 fulgi de
zăpadă, un cerc galben, un cerc negru şi 6 pătrate, material pentru realizarea ţurţurilor, ce îi vor ajuta să se
orienteze spre realizarea modelului expus de educatoare. Este momentul când, la DOS(activitate practică)
preșcolarii vor decupa (ghetuța, morcovul și capul omului de zăpadă) și vor asambla prin lipire elementele
decupate și cele puse la dispoziție de educatoare pentru a realiza lucrarea „Ghetuța lui Moș Nicolae”. Se
analizează critic și autocritic lucrările realizate de copii.
Ziua se va încheia cu jocul „Cursa omuleților de nea”(joc de mișcare). Copiilor le vor fi prezentate
sarcinile și regulile de joc: vor fi împărțiți în două echipe, așezați în șir indian; în fața fiecărui șir, la
aproximativ 4 m distanță, pe băncuță se află două ghetuțe cu bomboane; fiecare copil va alerga la ghetuță, va
lua o bomboană și se va așeza la coada rândului. Echipa câștigătoare va fi cea ai cărei membri vor avea
fiecare câte o bomboană în mână.
Încheierea activității se realizează printr-o autoevaluare în care fiecare copil își exprimă, în termeni
corespunzători nivelului de vârstă și de dezvoltare, părerea despre activitatea desfășurată pe întreg parcursul
zilei. Sunt recompensați cu dulciuri lăsate de Moș Nicolae special pentru ei și se emit aprecieri generale și
individuale din partea educatoarei referitoare la comportamentul copiilor și la activitatea desfășurată.

S-ar putea să vă placă și