Sunteți pe pagina 1din 1

http://www.mate.info.

ro/
TRUNCHIUL DE PIRAMIDA TRIUNGHIULARĂ REGULATA

Elementele trunchiului de piramidă triunghiulară regulată:

BCD- triunghi echilateral (baza mare a trunchiului)


B’C’D’- triunghi echilateral (baza mică a trunchiului)
[BC] ≡ [CD] ≡ [AD] (muchiile bazei mari) (not. cu L)
[B’C’] ≡ [C’D’] ≡ [A’D’] (muchiile bazei mici) (not. cu l)
[BB’] ≡ [CC’] ≡ [DD’] (muchiile laterale) (not.cu m)
[OO’]-înălţimea trunchiului (not.cu h)
[MM’]-apotema trunchiului(M M’ ⊥ DC) (not.cu at)
[OM]-apotema bazei mari (not.aB) şi raza cercului înscris bazei mari (not.cu rB)
[O’M’]-apotema bazei mici (not.ab) şi raza cercului înscris bazei mici (not.cu rb)
[OB]-raza cercului circumscris bazei mari (not.cu RB)
[O’B’]-raza cercului circumscris bazei mici (not.cu Rb)

Formulele trunchiului de piramidă triunghiulară regulată:


L2 3 l2 3
Aria bazei mari: AB = 4 ; Aria bazei mici: Ab = ; Aria laterală: Al = ( PB +2Pb )⋅at , Pb=3l, PB=3L;
4
Aria totală: At = AB +Ab + Al ; Volumul: V= h3 ( AB + Ab + AB ⋅Ab )

Relaţii utile în trunchiul de piramidă triunghiulară regulată:

1 L 3 1 l 3 l 3 L 3
aB = ⋅ BM = = rB ; a b= ⋅ B ' M ' = = rb ; Rb=2rb=2ab= ; RB =2rB=2aB=
3 6 3 6 3 3
2
⎛ L −l ⎞
a2t= (aB-ab)2+h2; m2=(RB-Rb)2 +h2; m2= a2t+ ⎜ ⎟ ;
⎝ 2 ⎠

Unghiuri importante în trunchiul de piramidă triunghiulară regulată:

∠ B’BO- unghiul format de o muchie laterala cu planul bazei:


∠ M’MO- unghiul format de o faţă laterală cu planul bazei;
∠ DEC- unghiul dintre două feţe laterale (DE ⊥ AB şi CE ⊥ AB);
∠ DEM- unghiul dintre planele (B’BD) şi (B’BM);
EM- distanţa dintre dreptele necoplanare B’B şi CD.

Raportul volumelor a doua piramide asemenea este egal cu cubul raportului de asemanare (k3).