Sunteți pe pagina 1din 1

TEXTUL ARGUMENTATIV

Textul argumentativ urmărește să convingă ascultătorul/cititorul în legătură cu un anumit


punct de vedere asupra unui subiect.

Structura unui text argumentativ este:

1. Ipoteza reprezintă enunțul prin care se comunică opinia despre subiectul pus în
discuție. Pentru exprimarea opiniei se utilizează structuri precum: consider că, cred că,
în opinia mea, după părerea mea.
2. Cuprinsul (argumentele care trebuie justificate)

Argumentele aduse în sprijinul unei opinii reprezintă cea mai mare parte din textul unei
argumentări.
Introducerea fiecărui argument se realizează prin cuvinte/grupuri de cuvinte numite
conectori de tipul: în primul rând/în al doilea rând, pe de o parte/pe de altă parte, un prim
argument/alt argument, în plus/mai mult decât atât .
Fiecare argument exprimat trebuie susținut prin dovezi: explicații, exemple, citate,
comparații, experiențe personale. Justificarea argumentului se realizează tot prin conectori,
cum ar fi: deoarece, pentru că, întrucât, din contră, spre deosebire de, în opoziție cu, la fel ca,
în mod asemănător cu etc. Acești conectori realizează legătura logică dintre ideile textului.
Atitudinea față de ideile susținute poate fi comunicată prin structuri precum: probabil, posibil,
fără îndoială, cu certitudine, cu siguranță, desigur că etc.
3. Concluzia
Concluzia cuprinde o sinteză a argumentelor aduse în sprijinul ipotezei inițiale. Ea nu
conține nicio idee nouă. Poate fi introdusă prin structurile: în concluzie, așadar, în consecință,
prin urmare etc