Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele elevului________________________________ Data: ......10.

2020
Test la limba română – omonimele
1. (7 x 2 p =14 p) Precizează partea de vorbire a omonimelor subliniate în secvenețele:
În port a acostat o navă de Mi-a dat și mie vestea cea
război. .............................. nouă...................................
Eu îmi port numele cu Nouă ne place dansul și
mândrie. ................................. muzica. ................................
Pe mare au apărut valuri întunecate. ......................... Doar nouă dintre ei au luat premiu. ...........................
Un mare adevăr ai spus
acum. ...................................

2. (10 p) Demonstrează prin enunțuri că substantivul bandă este omonim lexical parțial.
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
3. (3 x 4 p =12 p) Alcătuiește enunțuri cu omonimele cuvintelor subliniate în secvența:
Un pui ciugulea un bob de grâu căzut dintr-o roabă.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
4. (4 x 2,5 = 10 p) Alcătuiește enunțuri cu două perechi de omonime lexicale totale:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
5. (4 x 2 p = 8 p) Menționează modul verbelor scrise îngroșat:

Spală ferestrele cu apă! ............................................. Este recomandat a spăla des rufele . ..............................
Fructele se spală înainte de masă. ............................ El își spăla mâinile la râu. .............................................

6. (16 p) Alcătuiește enunțuri cu forme diferite de plural ale cuvintelor:


colț - ......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
masă - ..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
cot - ....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
roman - ...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
7. (20 p) Alcătuiește enunțuri cu următoarele omonime: cel/ce-l, ai / a-i, ați / a-ți, vor / v-or, odată / o dată.

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.....
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.....
Se acordă 10 puncte din oficiu. Total 100 de puncte

S-ar putea să vă placă și