Sunteți pe pagina 1din 13

Radiaţii nucleare

Radiaţie = un fascicul de particule în mişcare

OBS: radiaţie  rază

Particulă = foton sau corpuscul
 radiaţii electromagnetice sau corpusculare
Radiaţii nucleare (sau radiaţii ionizante):

 radiaţii electromagnetice penetrante (radiaţii de 
frânare,   radiaţii   X,   radiaţiile   de   anihilare, 
radiaţiile )

 radiaţii   corpusculare   (particule   elementare   – 


electroni,   mezoni,   protoni,   neutroni,   etc.   sau 
nuclee de atomi – helioni, deuteroni, etc.)
Caracteristica esenţială a radiaţiilor nucleare:
ionizarea substanţei

Ionizarea poate fi:
● directă  –   produsă  de   fascicule   de   particule 
încărcate electric
● indirectă  –   produsă  de   fascicule   de   particule 
neutre
Surse de radiaţii nucleare: 1/2

 instalaţii Röntgen (spectru continuu/discret)
 surse radioactive naturale/artificiale
 radionuclizi naturali/artificiali
 radionuclizi alfa/beta­activi
 radiaţiile  – spectru energetic discontinuu
 radiaţiile  – spectru energetic continuu
 radiaţiile  – spectru de linii
Surse de radiaţii nucleare: 2/2

 captură electronică ⇒ radiaţii X sau/şi electroni 
Auger
 electroni de conversie internă (spectru discret)
 acceleratori de particule
 reacţii nucleare (ca surse de particule neutre)
 fisiunea nucleară
 radiaţii cosmice (primare/secundare)
Mărimi caracteristice fasciculelor de radia
   ţ    :
ii
intensitatea de particule Ip – pentru radiaţii 
corpusculare (UM: particule/cm2s)

intensitatea de radiaţii I – pentru radiaţii 
electromagnetice (UM: MeV/cm2s sau J/m2s)

I=IpWp
(pentru fascicule de particule monoenergetice)
Mărimi caracteristice surselor radioactive:

activitatea  (UM: dez/s, Bq, Ci)
1dez/s=1Bq (Bequerel)
1Ci = 3.71010dez/s
timpul de înjumătăţire T½
constanta radioactivă 
fluxul de radiaţii emis =s
viteza de numărare R=gs (UM: p/min, p/s)
Procesele de interacţiune ale radiaţiei  1/2

 radiaţia poate interacţiona cu: electronul (a), 
nucleul (b) sau cu câmpul coulombian (c)

 efectele ciocnirii: absorbţie (A), împrăştiere 
inelastică (B) sau împrăştiere elastică (C)
Procesele de interacţiune ale radiaţiei  2/2
Aa – efect fotoelectric
Ab – efect fotonuclear
Ac – efect de formare de perechi
Ba – efect Compton
Bb – efect Compton nuclear
Ca – împrăştiere Rayleigh (de rezonanţă) sau Thomson
Cb – împrăştiere de rezonanţă nucleară, efect Mössbauer
Cc – efect Delbrück
Procesele de interacţiune ale particulelor încărcate

 ionizarea
 excitarea atomilor
 împrăştierea (este mai puternică la particule 
uşoare decât la particule grele)
 radiaţia de frânare (Bremsstrahlung) – proces 
pozitiv sau negativ?
 Formula lui Bethe
Procesele de interacţiune ale neutronilor
 difuzia
 neutroni termici: E < 1eV
 neutroni de rezonanţă: 100eV < E < 1keV
 neutroni intermediari: 1keV < E < 1MeV
 neutroni rapizi: E > 1MeV
 împrăştierea elastică
 absorbţia (captura)
 reacţie de activare
Surse de iradiere a organismului:

✴ iradiere naturală (~0.5mrem/zi, ~200mrem/an)
✴ iradiere sanitară
radiografie pulmonară..................................0.5÷2rem
radiografie dentară........................................2÷15rem
examinare fluoroscopică..............................5÷60rem
tratamentul tumorilor maligne......................3000÷7000rem
✴ iradiere tehnică/artificială
✴ iradieri diverse