Sunteți pe pagina 1din 1

CONCLUZII

Dumnezeu chemând la viață și dăruindu-i acestuia Chipul său, a voit ca omul să


trăiască în comuniunede iubire cu El.

Din cauza căderii în păcat, omul a fost destinat morții. Intervenția lui Dumnezeu prin
alianțe, arată grija și milostivirea pentru salvarea oamenilor. Deși poporul Israel încalcă
alianța și se îndepărtează de Domnul prin idolatrie, Dumnezeu rămânefidel promisiunii de a
răscumpăra poporul prin trimiterea unui răscumpărător, în persoana lui Isus Cristos Mesia
Fiul lui Dumnezeu.

În planul săude mântuire, Dumnezeu coboară la om. Cuvântul veșnic al Tatălui, se


naște din Fecioară și devine om. El a predicat Evanghelia (vestea cea bună, că Dumnezeu ne
iubește) și ne cheamă pe toți să formăm Noul Popor, noua alianță, și anume Biserica.

Isus a vindecat orice boală trupească și sufletească, chemându-i pe toți la convertire și


arătând prin semne și minuni că vine de la Tatăl, și are puterea de a ierta păcatele.

Prin jertfa crucii, Isus desăvârșește opera de răscumpărare, arătând cu ce iubire ne-
răscumpărat Dumnezeu, și cu ce preț.

Isus ne-a demonstrat pe cruce că iubirea este mai puternică decât moartea, iertându-i
și pe asupritorii săi care au plecat bătându-și pieptul, iar apoi, mulți dintre ei s-au convertit.

Isus, prin moartea Sa a nimicit moartea noastră, iar prin învierea Sa ne-a dăruit viața.

El a rămas cu noi în Sacramentul Euharistiei și în Sfânta Evanghelie. Deschizând Sfânta


Evanghelie Cuvântul lui Cristos devine viu, și ne invită să-l urmăm pe El, care este Calea,
Adevărul și Viața. Amin.