Sunteți pe pagina 1din 14

COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI

CS 1. Competența lingvistică:Discriminarea elementelor lingvistice prin formulare de mesaje simple, scurte și


corecte, manifestând curiozitate pentru valorizarea limbii ca sistem.
CS 2. Competența sociolingvistică: Utilizarea elementelor lingvistice, demonstrând creativitate pentru
funcţionarea limbii în cadrul unui contact social.
CS 3. Competența pragmatică: Adaptarea elementelor lingvistice la contexte uzuale/familiare, dovedind
corectitudine și coerenţă în structurarea mesajului.
CS 4. Competența (pluri/inter)culturală:Aprecierea elementelor specifice culturii limbii străine studiate,
exprimând interes și respect pentru valorile altei culturi.
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Nr ore pe săptămână Nr de ore pe an
2 68
Unitate de Evaluări
învățare/Modul Nr de ore Notă
EI EFE ES
Introduction 8 - 1
Unitatea I 11 - 1
Unitatea II 13 - - 1
Unitatea III 15 - 1
Unitatea IV 14 - 1
Unitatea V 7 - - 1

Resurse bibliografice:

Volumul complementar al CECRL, Consiliul Europei 2018


Curriculum Național, Limba Străină, cl. II-IV, 2018
Ghidul de implementare a Curriculumului LS, cl. II-IV, 2018
English (Level A 1.1), Ignatiuc Iulia, Lara Aladin, Ludmila Foca, Dina Puiu, Ana Muntean, ARC 2019
Repere metodologice, 2019-2020
Long Term Planning – Level A1.1

Specific Competences
(SC) and Competence Nr. Contents Hours Date Resources Teaching Evaluation
Units (C/U) Strategies Techniques Notes
1
SC C/U
Introduction
CS1 1.2, 1.7, 1.8 Descriptive and Short and
Lesson 1 Student's Book, narrative texts; simple
CS2 2.8 1 Hello! I am Dan p. 4-5. Dialogues; messages on
Comments; familiar
CS3 3.1, 3.2 Group topic;
presentation; Short
CS4 4.3 Compilation; dialogues;
Description. Image
lecturing;
Word game;
CS1 1.6, 1.7, 1.8 Phonetic Drills; Short text
Lesson 1 Student's Book, Short text reading;
CS2 2.4 2 What is your p. 6-7. writing; Short and
name? Short simple
CS3 3.2, 3.3 Cardinal numbers description; dialogues;
Simple collage Completing
CS4 4.3 designing; by following
Short dialogues the model;
Associations;
CS1 1.8, 1.11, Student's Book, Sound Short and
1.12, 1.16, Lesson 1 p. 8-9. pronunciation; simple
1.17 3 How are you? Short text dialogues;
writing; Simple
CS2 2.2 Short collages;
CS3 3.2, 3.4, 3.6 description; Short
CS4 4.4 Simple collage messages on
designing; the familiar
Short dialogues topic
Student's Book, MP3 text Short and
CS1 1.4, 1.12 Lesson How old are you? 1 p. 10. audition simple
CS2 2.3 4 Naming familiar dialogues
people and Conversation
CS3 3.2, 3.3, 3.5 objects Pictures
2
Word- image Photos
association Description
Description Dialogues
Dramatization
CS1 1.1, 1.3, 1.5, Student's Book, Group of sounds Simple and
1.6, 1.7 Lesson 1 p. 11 pronunciation short
5 Let’s count, let’s Model messages
CS2 2.1, 2.4 sing! reproduction Lecturing
CS3 3.3 Multiple choice Word game
CS4 4.3 Description Short and
simple
dialogues

CS1 1.1, 1.7, 1.9, Student's Book, Video/cartoon Short and


1.12, 1.17 Lesson 1 p. 12. watching simple
CS2 6 Colours Image dialogues
CS3 2.4, 2.6, 2.7 description Lecturing
3.2, 3.3 Simple and
short online
discussions
CS1 1.4, 1.12 Student's Book, Video watching Short and
CS4 4.4 Lesson My apple is red 1 p.13. Song Listening simple
7 Image dialogues
description Song

CS1 1.2, 1.4, Student's Book, Descriptive Listening EFE


Lesson Project 1 p. 14-15 texts; Taking Notes
CS2 2.8 8 My Picture ABC Dialogues; Questionnair
Let’s Test Our Comments; e
CS3 3.1, 3.2 Skills Compilation; Diary Entry
Description.
CS4 4.3
Unit 1
CS1 1.4, 1.9 Student's Book, Short questions Short and
CS3 Lesson My father is strong 1 p.16-17 and answers; clear
3
3.2 1 Personal/possessive Didactical games; sentences;
pronouns: he-his, Word dictation. Short and
she-her simple
dialogues;
Role-play
CS1 1.3, 1.10 Student's Book, Dialogues; Simple
CS2 2.2 Lesson Is your mother a 1 p. 19 Choosing the collages;
CS3 3.2 2 teacher? correct answers; Simple and
Yes/No Questions (to The odd-man out. short
dialogues;
be)
List of words

CS1 1.1, 1.3, 1.5, Student's Book, Video/cartoon Simple and


1.6, 1.7 Lesson This is a parrot 1 p. 20 watching short
3 Demonstrative Image messages
adjective this description Lecturing
CS2 2.1, 2.4 Simple and Word game
CS3 3.3 short online Short and
discussions simple
dialogues

CS1 1.8, 1.11, 2 Student's Book, Audio and video Short and
1.12, 1.16 Lesson We are brother and p. 22-23 registrations; simple
CS2 2.2 4 sister Oral presentation; dialogues;
CS3 3.2, 3.4, 3.6 The verb “TO BE” Description of Message and
people, dialogues; word
association.

CS1 1.1, 1.7, 1.9, Student's Book, MP3 text Short text
1.12, 1.17 Lesson That is my grandpa 2 p. 24-25 audition reading;
CS2 2.4, 2.6, 2.7 5 Demonstrative Naming familiar Short and
CS3 3.2, 3.3 adjective: people and simple
THIS/THAT objects dialogues;
Word- image Associations;
association Description;
Description
4
Dramatization
CS1 1.4, 1.12 1 Student's Book, Reading Short and
CS2 2.3 Lesson It’s on the desk p. 26-27 Matching simple
6 Prepositions of Filling in questions
CS3 3.2, 3.3, 3.5 place:on,under Multiple choice and answers;
Short and
simple
dialogues;
Short poems
reciting;
CS1 1.1, 1.3, 1.5, Student's Book, Description; Simple
1.6, 1.7 Lesson Where is grandma? 1 p. 28-29 Conversation; dialogues
7 Prepositions of Role-playing. Short
2.1, 2.4 place: in Filling in messages
CS2 3.3 Multiple choice Whole-class
CS3 4.3 feedback
CS4
CS1 1.1, 1.3, 1.5, Round up Student's Book, Testing the Simple EFE
1.6, 1.7 Lesson Let’s Test Our 1 p. 30 knowledge and dialogues
CS2 2.1, 2.4 8 Skills skills acquired Short
CS3 3.3 in the 1st unit. messages
Whole-class
feedback
CS1 1.4, 1.12 Lesson 1 Student's Book, Description; Word order
CS2 2.3 9 Project p. 33 Conversation; Matching
My Family Tree Role-playing. Multiple
CS3 3.2, 3.3, 3.5 Filling in choice
Multiple choice Gap filling

Unit 2
CS1 1.2, 1.7, 1.8 I have a dog Student's Book, Phonetic Drills; Short text
Lesson Present Simple 1 p. 34 Short text reading;
CS2 2.8 1 “TO HAVE” writing; Short and
I have/we have Short simple
5
CS3 3.1, 3.2 description; dialogues;
Simple collage Completing
CS4 4.3 designing; by following
Short dialogues the model;
Associations;
CS1 1.1, 1.3, 1.5, Do you have a Student's Book, Group of sounds Short and
1.6, 1.7 bike? 1 p. 35- 37 pronunciation simple
Lesson Model dialogues;
CS2 2.1, 2.4 2 reproduction Simple
CS3 3.3 Multiple choice collages;
Description Short
messages on
the familiar
topic
CS1 1.1, 1.3, 1.5, Student's Book, Description; Simple
1.6, 1.7 Lesson He has a robot 1 p. 38-39 Conversation; dialogues
CS2 2.1, 2.4 3 Role-playing. Short
CS3 3.3 Filling in messages
Multiple choice Whole-class
feedback
CS1 1.2, 1.7, 1.8 Student's Book, Descriptive and Short and
Lesson School supplies 1 p. 40. narrative texts; simple
CS2 2.8 4 Dialogues; messages on
Comments; familiar
CS3 3.1, 3.2 Group topic;
presentation; Short
CS4 4.3 Description. dialogues;
Image
lecturing;
Word game;
CS1 1.8, 1.11, Student's Book, Sound Short and
1.12, 1.16, 1 p. 41-42. pronunciation; simple
1.17 Lesson I can read Short text dialogues;
5 writing; Simple
CS2 2.2 Short collages;
6
CS3 3.2, 3.4, 3.6 description; Short
CS4 4.4 Simple collage messages on
designing; the familiar
Short dialogues topic
CS1 1.1, 1.3, 1.5, Student's Book, Group of sounds Simple and
1.6, 1.7 1 p. 43-44 pronunciation short
Lesson How many? Model messages
CS2 2.1, 2.4 6 Cardinal Numerals reproduction Lecturing
CS3 3.3 13-20 Multiple choice Word game
CS4 4.3 Description Short and
simple
dialogues

CS1 1.1, 1.7, 1.9, Student's Book, Video/cartoon Short and


1.12, 1.17 Lesson How old is Gina? 1 p. 45. watching simple
CS2 7 The plural of nouns Image dialogues
CS3 2.4, 2.6, 2.7 one pen-three pens description Lecturing
3.2, 3.3 Simple and
short online
discussions
CS1 1.4, 1.12 Student's Book, Video watching Short and
CS4 4.4 Lesson These are my 2 p. 46-47 Song Listening simple
8 books Image dialogues
Grammar: THIS description Song
IS/THESE ARE
CS1 1.1, 1.3, 1.5, Round up Student’s Book, Revising the Simple
1.6, 1.7 Lesson 1 p. 40 knowledge and dialogues
CS2 2.1, 2.4 9 Worksheets skills acquired Short
CS3 3.3 in the 1st -2nd messages
units. Whole-class
feedback
CS1 1.8, 1.17 Testing the Word order
Lesson Summative 1 knowledge and Matching
CS3 3.2, 3.3 10 Evaluation skills acquired Multiple
Written in the 1st term. choice
7
Assessment Gap filling
CS1 1.2, 1.4, 1 Student's Book, Descriptive Listening
Lesson p. 51 texts; Taking Notes
CS2 2.8 11 Project Dialogues; Questionnair
My room Comments; e
CS3 3.1, 3.2 Compilation; Diary Entry
Description.
CS4 4.3
CS1 1.1, 1.3, 1.5 Transdisciplinary Video watching Songs
CS2 2.2, 2.4 Lesson activity 1 Singing Poems,
CS4 4.3, 4.4 12 “LET’S Role-playing photos,
CELEBRATE pictures,
CHRISTMAS” cards

Unit 3
CS1 1.4, 1.9 Student's Book, Short questions Short and
CS3 Lesson The Seasons 1 p.52 and answers; clear
3.2 Didactical games;
1 sentences;
Word dictation. Short and
simple
dialogues;
Role-play
CS1 1.6, 1.7, 1.8 Student's Book, Group of sounds Short and
Lesson Summer is bright 1 p. 53 pronunciation simple
2.4 2 Model messages on
reproduction familiar
CS2 3.2, 3.3 Multiple choice topic;
CS3 Description Short
CS4 4.3 dialogues;
Image
lecturing;
Word game;
CS1 1.3, 1.10 Student's Book, Dialogues; Simple
CS2 2.2 Lesson The twelve months 1 p. 54-55 Choosing the collages;
CS3 3.2 3 Indefinite Article: correct answers; Simple and

8
A/AN The odd-man out. short
dialogues;
List of words
CS1 1.4, 1.12 Student's Book, Reading Brainstormin
Lesson What day is it 2 p.56-57 Listening g
4 today? Matching Conversation
CS2 Ordinal Numerals True/False Dialogues
CS3 2.3 Game Question and
CS4 3.2, 3.3, 3.5 Guided Answers
Discussion
CS1 1.8, 1.11, Student's Book, Audio and video Short and
1.12, 1.16 Lesson I go to school 2 p.58-59 registrations; simple
CS2 2.2 5 Action verbs-Pr. Oral presentation; dialogues;
CS3 3.2, 3.4, 3.6 Simple Description of Message and
people, dialogues; word
association.

CS1 1.1, 1.7, 1.9, Student's Book, MP3 text Short text
1.12, 1.17 2 p. 60-61 audition reading;
CS2 2.4, 2.6, 2.7 Lesson In the park Naming familiar Short and
CS3 3.2, 3.3 6 Present Simple people and simple
interrogative objects dialogues;
Word- image Associations;
association Description;
Description
Dramatization
CS1 1.1, 1.3, 1.5 Transdisciplinary Video watching Songs
CS2 2.2, 2.4 Lesson activity 1 Singing Poems,
CS4 4.3, 4.4 7 “VALENTINE’S Role-playing photos,
DAY” pictures,
cards
CS1 1.4, 1.12 Student's Book, Reading Short and
CS2 2.3 1 p. 62-63 Matching simple
Lesson Where are you Filling in questions
CS3 3.2, 3.3, 3.5 8 from? Multiple choice and answers;
Short and
9
simple
dialogues;
Short poems
reciting;
CS1 1.6, 1.7, 1.8 Lesson These are her pets 1 Student's Book, Sound Simple and
9 p.64-65 pronunciation; short
CS2 2.4 Short text messages
writing; Lecturing
CS3 3.2, 3.3 Short Word game
description; Short and
CS4 4.3 Simple collage simple
designing; dialogues
Short dialogues
CS1 1.8, 1.17 Student's Book, Testing the Word order EFE
Lesson Round Up 1 p. 68 knowledge and Matching
CS3 3.2, 3.3 10 Let’s Test Our skills acquired Multiple
rd
Skills in the 3 unit. choice
Gap filling
CS1 1.1, 1.7, 1.9, Student's Book, MP3 text Short text
1.12, 1.17 1 p. 69-70 audition reading;
CS2 2.4, 2.6, 2.7 Lesson Time for self- Naming familiar Short and
CS3 3.2, 3.3 11 assessment people and simple
objects dialogues;
Word- image Completing
association by following
Description the model;
Dramatization
CS1 1.1, 1.3, 1.5 Transdisciplinary Video watching Songs
CS2 2.2, 2.4 Lesson activity 1 Singing Poems,
CS4 4.3, 4.4 12 “MOTHER’S Role-playing photos,
DAY” pictures,
cards
Unit 4
CS1 1.2, 1.7, 1.8 Student's Book, Phonetic Drills; Short text
Lesson I am reading 2 p. 72-73 Short text reading;
10
CS2 2.8 1 Present Continuous writing; Short and
Short simple
CS3 3.1, 3.2 description; dialogues;
Simple collage Completing
CS4 4.3 designing; by following
Short dialogues the model;
Associations;
Description;
CS1 1.4, 1.12 Student's Book, Reading Listening
CS2 2.3 Lesson I am not playing 2 p. 74-75 Listening Taking Notes
2 Present Continuous Matching Questionnair
CS3 3.2, 3.3, 3.5 Negative True/False e
Game Diary Entry
Guided
Discussion
CS1 1.8, 1.11, Student's Book, Video/cartoon Simple and
1.12, 1.16, p. 76-77 watching short
1.17 Lesson This is my shirt 1 Image messages
CS2 3 description Lecturing
CS3 2.2 Simple and Word game
CS4 3.2, 3.4, 3.6 short online Short and
4.4 discussions simple
dialogues

CS1 1.1, 1.3, 1.5, Group of sounds Short and Student's


1.6, 1.7 1 pronunciation simple Book,
Lesson He is wearing a T- Model dialogues; p. 78-79
CS2 2.1, 2.4 4 shirt reproduction Simple
CS3 3.3 Multiple choice collages;
Description Short
messages on
the familiar
topic
CS1 1.1, 1.3, 1.5, Student's Book, Description; Simple
1.6, 1.7 Lesson In the village 2 p. 80-81 Conversation; dialogues
11
CS2 2.1, 2.4 5 Role-playing. Short
CS3 3.3 Filling in messages
Multiple choice Whole-class
feedback
CS1 1.8, 1.17 Student's Book, Testing the Word order
Lesson I was at the zoo 2 p. 82-83 knowledge and Matching
CS3 3.2, 3.3 6 yesterday skills acquired Multiple
Past Simple in the 3rd unit. choice
“TO BE” Gap filling
CS1 1.1, 1.3, 1.5, Student's Book, Description; Simple
1.6, 1.7 Lesson Easter 2 p. 66-67 Conversation; dialogues
7 Role-playing. Short
CS2 2.1, 2.4 Filling in messages
CS3 3.3 Multiple choice Whole-class
CS4 4.3 feedback
CS1 1.8, 1.17 Worksheets Testing the Word order EFE
Lesson Round Up 1 knowledge and Matching
CS3 3.2, 3.3 8 Let’s Test Our skills acquired Multiple
Skills in the 4th unit. choice
Gap filling
CS1 1.1, 1.3, 1.5, Lesson Project 1 Student's Book, Description; Simple
1.6, 1.7 9 My Favourite Season p. 71-72 Conversation; dialogues
CS2 2.1, 2.4 Role-playing. Short
CS3 3.3 Filling in messages
Multiple choice Whole-class
feedback
Unit 5
CS1 1.4, 1.12 Student's Book, Error Correction Word order
2.3 Lesson He’ll be eleven in 1 p. 84 Discussion Matching
CS2 1 June Multiple
CS3 3.2, 3.3, 3.5 choice
Gap filling
CS1 1.8, 1.17 Round up Student's Book, Revising the Word order
Lesson Let’s Test Our 1 p. 88-89 knowledge and Matching
CS3 3.2, 3.3 2 Skills skills acquired Multiple
12
in the 2nd term. choice
Gap filling
CS1 1.8, 1.17 Summative Oral Cards Testing the Word order
Lesson Evaluation 1 knowledge and Matching
CS3 3.2, 3.3 3 skills acquired Multiple
nd
in the 2 term. choice
Gap filling
CS1 1.6, 1.7, 1.8 Student's Book, Sound Simple and
Lesson Project 1 p. 91 pronunciation; short
CS2 2.4 4 My Friend Short text messages
writing; Lecturing
CS3 3.2, 3.3 Short Word game
description; Short and
Simple collage simple
designing; dialogues
CS1 1.1, 1.3, 1.5 Student's Book, Video watching Songs
CS2 2.2, 2.4 Lesson They’ll visit 1 p. 85 Singing Poems,
CS4 4.3, 4.4 5 Grandma and Role-playing photos,
Grandpa pictures
Future Simple
CS1 1.3, 1.10 Lesson Student's Book, Dialogues; Simple
CS2 2.2 6 Summer vacation 1 p. 86-87 Choosing the collages;
CS3 3.2 correct answers; Simple and
The odd-man out. short
dialogues;
List of words
CS1 1.1, 1.3, 1.5 Video watching Songs
CS2 2.2, 2.4 Lesson Transdisciplinary 1 Singing Poems,
CS4 4.3, 4.4 7 Activity Role-playing photos,
“PLANS FOR pictures
SUMMER
VACATION”

13
14