Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

Dacă refaci versetele vei descoperi cuvintele Domnului referitoare la mărturisirea


credinţei, răbdare și prietenie.

a) ,,Oricine va mărturisi pentru Mine Care este în ceruri.

mărturisi-voi şi Eu pentru el

înaintea oamenilor,

înaintea Tatălui Meu,

Iar de cel care se va lepăda

şi Eu Mă voi lepăda de el

înaintea Tatălui Meu,

de Mine înaintea oamenilor,

Care este în ceruri’’Mt 10, 32-33. 

b) acela se va mântui’’(Mt 10, 22).

până la sfârşit,

,, …iar cel ce va răbda


c)

vă poruncesc Eu’’(Mt 15, 14).

,,Voi sunteţi prietenii Mei,

dacă faceţi ce

Descoperiţi cuvintele Sf.Policarp, referitoare la cultul sfinţilor şi al sfintelor moaşte.

pentru că Acesta este iar pe martiri îi cinstim


şi imitatorii Domnului’’.

ca pe ucenicii după vrednicie,

,, Ne închinăm lui Hristos,

Fiul lui Dumnezeu,