Sunteți pe pagina 1din 1

Am optat pentru Facultatea de Arhitectură, specializarea Arhitectură din cadrul

Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași din mai multe motive. Unul din acestea a fost
să-mi urmez visul iar cuvintele de laudă din partea profesorilor, încurajarea din partea părinților
și a colegilor m-au făcut să cred că am făcut alegerea corectă.

Prin urmare, am ales specialitatea în funcție de abilitățile, capacitățile și trăsăturilor


individuale: caracter, temperament, rezistență la stres, nivel de inteligență etc. Fiind pasionat de
arhitectură, citesc mult despre această temă și chiar m-am întâlnit și am discutat cu un
reprezentant din acest domeniu. De asemenea frecventând și participând la activități extra-
curriculare în Școala Raională de Arte Plastice am dobândit competențe și abilități specifice
acestui domeniu. Pe parcursul a celor patru ani de studii în instituție am participat la diverse
concursuri naționale și am obținut locuri premiante.

Pentru mine ”Arhitectura este o „artă a spațiului”, ea rezidă în relații. Substanța arhitecturii


pendulează între materia primă de modelat și cadrul natural în care survine sau se instalează.
Esența arhitecturii pleacă de la regulile specifice de compunere și constă în legăturile pe care le
propune, le afirmă și le induce unui peisaj cu mult mai amplu creat de intervenția arhitecturală
însăși. 
Iar pentru a fi un bun arhitect cred că tot ce trebuie să înțelegi și să reții este simțul spațiului și al
luminii.
Și având acest simţ al spațiului înseamnă̆ să fii capabil să stăpâneşti atât o casă simplă sau o mare
clădire de birouri, cât și să ordonezi corect un teritoriu. Ordinea este o preocupare cheie pentru un
arhitect. Un arhitect pune întotdeauna ordine într-un spațiu.
Având simțul luminii înseamnă să o aduci în acel loc, sau mai degrabă, să aşezi arhitectura în
lumină în aşa fel încât casa, clădirea de birouri sau oraşul să fie pline de frumuseţea care apare când
arhitectura este pusă în valoare de lumină, frumuseţe pe care scriitorul american Henry James a descris-o
atât de bine când a scris despre Pantheonul din Roma: „clădirea se trezea în fiecare dimineaţă la
chemarea soarelui care venea să o viziteze în fiecare zi.”
Urmând studiile la Facultate sper să acumulez cunoștințe atât din domeniul arhitecturii și
urbanismului, estetice și etice, cât si din domeniile conexe arte, științelor umane, inginerie și
tehnologie, toate acestea oferind studentului cunoștințele adecvate pentru a se adapta cerințelor
viitorilor beneficiari.