Sunteți pe pagina 1din 3

Câștigătorii premiilor Nobel pentru economie

Student Marchitan (căs. Magazin) Antonela Ileana

 1969 Ragnar Anton Kittil Frisch, Jan Tinbergen - "Pentru descoperirea și utilizarea
modelelor dinamice în analiza proceselor economice"
 1970 Paul A. Sameulson - "Pentru lucrări științifice prin care a dezvoltat o teorie
economică statică și dinamică și pentru participarea activă la ridicarea nivelului analizei
în științele economice"
 1971 Simon Kusnets - "Pentru explicațiile sale în legătură cu creșterea economică, bazate
pe experiența sa vastă, explicații care au condus la perspective vaste in structurile
economice și sociale și au condus procesele de dezvoltare"
 1972 John Richard Hicks, Kennet Arrow - "Pentru lucrările sale deschizătoare de
drumuri în teoria generală a echilibrului economic și în teoria bunăstării"
 1973 Wassily Leontief - "Pentru elaborarea metodei Input-Output, ca și pentru folosirea
acesteia la rezolvarea unor probleme importante de economie"
 1974 Gunnar Myrdal, Friederich Hayek - "Pentru lucrările sale deschizătoare de drumuri
în domeniul teoriei banilor și teoriei conjuncturii și analizelor amănunțite ale dependenței
alternative de relațiile economice, sociale și instituționale"
 1975 Leonid Kantorovich,Tjalling Koopmans - "Pentru contribuția acestora la teoria
folosirii optimale a resurselor"
 1976 Milton Friedman - "Pentru contribuția acestora la analiza consumului, la istoria
banilor și teoria banilor, cât și pentru o clarificare a complexității politicii de stabilizare"
 1977 Bertil Ohlin, James Meade - "Pentru lucrările deschizătoare de drumuri în domeniul
teoriei comerțului mondial și mișcării internaționale a capitalului"
 1978 Herbert Simon - "Pentru studiul deschizător de drumuri al proceselor de decizie în
organizațiile economice"
 1979 Theodore Sulltz, Wiliam Arthur Lewis - "Pentru lucrările deschizătoare de drumuri
în studiul dezvoltării economice, prin luarea în considerare a problemelor țărilor în curs
de dezvoltare"
 1980 Lawrence Klein - "Pentru construcția modelelor economice conjuncturale și
utilizarea acestora în analizele politicilor economice"
 1981 James Tobin - "Pentru analiza piețelor financiare și a efectelor acesteia asupra
deciziilor de cheltuire și astfel asupra ocupatiei forței de muncă, producției și formării
prețurilor"
 1982 George Stigler - "Pentru studiile sale asupra modului de funcționare și structurilor
piețelor, dar și pentru cauzele și efectele regularizării mâinii publice"
 1983 Gerard Debreu - "Pentru introducerea metodelor analitice noi în teoria economică
și pentru o riguroasă reformulare a teoriei echilibrului general al piețelor"
 1984 Richard Stone - "Pentru realizările sale la dezvoltarea sistemelor generale de calcul
economic, prin care el a înbunătățit radical fundamentul analizei economice empirice"
 1985 Franco Modigliani - "Pentru analiza sa asupra comportamentului de economisire de
pe piața financiară"
 1986 James A.Buchanan - "Pentru dezvoltarea teoriei contractuale și constituționale
fondate pe studiul procesului de pregătire și luare a deciziilor politice și economice"
 1987 Robert M.Solov - "Pentru lucrările sale despre teoriile creșterii economice"
 1988 Maurice Allais - "Pentru contribuțiile sale la teoria piețelor și la folosirea eficientă
a resurselor"
 1989 Trygve Haavelmo - "Pentru formularea fundamentelor teoretico-probabilistice în
econometrie"
 1990 Harry Marcowitz, Merton Miller, William F.Sharpe - "Pentru dezvoltarea teoriei
portofoliului", "Pentru contribuțiile sale fundamentale la teoria finanțelor firmei", "Pentru
contribuțiile sale fundamentale la teoria formării prețurilor în cazul problemelor
financiare"
 1991 Ronald Coase - "Pentru descoperirea și explicarea însemnătății costurilor de
tranzacție și a drepturilor de dispoziție pentru structura instituțională și funcționarea
economiei "
 1992 Gary Becker - "Pentru lărgirea teoriei microeconomice într-un domeniu larg al
comportamentului uman și al muncii în colaborare a oamenilor"
 1993 Robert Fogel, Douglass North - "Pentru înnoirea cercetării economice prin
folosirea teoriei economice și a metodelor cantitative, pentru a expica schimbările
economice și instituționale"
 1994 Reinhard Setlen, John Forbes Nash Jr., John C.Harsanyi - "Pentru analiza
fundamentală a echilibrului în jocurile ne-cooperative ale teoriei jocului"
 1995 Robert E.Lucas - "Pentru formularea teoriei expectanțelor raționale asupra
comportamentului diferiților participanți la schimbările economice"
 1996 James Mirrlees, William Vickrey - "Pentru contribuțiile sale fundamentale la teoria
economică a stimulentelor pentru participanți pe piață care sunt informați în mod diferit"
 1997 Robert Merton, Myron Scholes - "Pentru expansiunea unei formule matematice
întrebuințată la exprimarea valorilor opționale la bursă"
 1998 Amarya Sen - "Pentru contribuțiile sale fundamentale la teoria economică a
bunăstării, teorie aplicabilă și în țările în curs de dezvoltare"
 1999 Robert Mundell - "Pentru analiza politicilor fiscală și monetară în diferite sisteme
ale cursului de schimb și pentru analiza domeniilor optimale ale monedei"
 2000 James Heckman, Daniel Mc.Fadden - "Pentru dezvoltarea teoriilor și metodelor
analizei pe eșantioane selective", "Pentru dezvoltarea teoriilor și metodelor analizei
opțiunilor alegerii discrete"
 2001 George Akerlof, Michael Spence, Joseph E.Stiglitz - "Pentru analiza piețelor cu
informație asimetrică"
 2002 Daniel Kahneman - "Pentru introducerea unei perspective asupra cercetării
psihologice în științele economice, în special cu privire la evaluările și deciziile în caz de
nesiguranță"
 2002 Vemon L.Smith - "Pentru introducerea experimentelor de laborator ca unealtă a
analizei economice empirice, în special în studiul diferitelor mecanisme ale pieții"
 2003 Robert F.Engle - "Pentru metodele de analiză a seriilor economice temporale cu
volatilitate temporală variabilă (ARCH)"
 2003 Cliwe W.J.Granger - "Pentru metodele analizei seriilor economice temporale cu
trenduri schimbătoare (cointegrare)
 2004 Finn E.Kydland , Edward c.Prescott - "Pentru contribuțiile acestora la
macroeconomia dinamică: consistența temporală a politicii economice și puterea
impulsionantă a ciclurilor conjuncturale"
 2005 Robert J.Aumann, Thomas Schelling - "Pentru analiza lor in teoria jocului"
 2006 Edmund S.Phelps - "Pentru activitatea sa în domeniul macroeconomiei"
 2007 Leonid Hurwics, Eric S. Maskin, Roger B.Myerson - "Pentru lucrarile legate de
teoria conceptiei mecanismelor"
 2008 Paul Krugman - "Pentru analiza sa a structurii comerțului și a amplasării activității
economice"
 2009 Elinor Ostrom - "Pentru analiza guvernării și cooperării economice"
 2009 Oliver Williamson - "Pentru analiza guvernării economice și limitele firmelor"
 2010 Peter A.Diamond, Dale T.Mortensen, Christopher A.Pissarides - „Pentru o teorie
care ajută la înțelegerea modului în care șomajul este afectat de politicile
guvernamentale”
 2011 Thomas J.Sargent, Christopher A.Sims - "Progresul înregistrat în cercetarea
relațiilor dintre măsurile de politică economică și impactul lor asupra economiei reale"
 2012 Alvin E.Roth, Lloyd S.Shapley - "Pentru teoria alocațiilor stabile și practica
mecanismelor de piață"
 2013 Eugene F.Fama, Lars Peter Hansen, Robert J.Shiller - "Pentru analiza lor empirică
a prețurilor activelor"
 2014 Jean Tirole - "Pentru analiza puterii de piață și a reglării piețelor"
 2015 Angus Deaton - "Pentru analiza sa privitoare la consum, sărăcie și bunăstare"
 2016 Oliver Hart, Bengt R.Holstrom - "Pentru contribuțiile lor la teoria contractelor"
 2017 Rchard Taler - "Pentru contribuțiile sale la economia comportamentală"
 2018 William Nordhaus - "Pentru integrarea schimbării climatice în analiza
macroeconomică pe termen lung"
 2018 Paul Romer - "Pentru integrarea inovațiilor tehnologice în analiza macroeconomică
pe termen lung"
 2019 Abhijit Banerjee, Esther Duflo, Michael Kremer - „Pentru abordarea lor
experimentală a atenuării sărăciei globale”
 2020 Paul R. Milgrom, Robert B.Wilson - „Pentru îmbunătățirile aduse teoriei licitațiilor
și invențiile referitoare la noi formate de licitație”