Sunteți pe pagina 1din 13

NR.7./ 15.01.2020 SC………………………………………………….

SRL

APROBAT

TEMA NR.7

A. TEMATICA GENERALA P.S.I: Norme generale de aparare impotriva incendiilor

la exploatarea constructiilor ,instalatiilor, si amenajarilor

(extras din O.M.A I. 163/2007)

Masuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea constructiilor,

Instalatiilor si amenajarilor

Art.80.

Masurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea constructiilor,instalatiilor, si


amenajarilor privesc:

a) controlul/supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor a activitatilor,pe


timpul desfasuarari si dupa incheierea acestora ;
b) stabilirea masurilor tehnico-organizatorice in vederea reducerii riscului de incendiu
ori a consecintelor incendiilor;
c) mentinerea conditiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor in siguranta si pentru
securitatea echipelor de interventie in cazul izbucniri unui incendiu ;
d) Intretinerea in stare operativa a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor.

Art.81.

(1).Exploatarea sistemelor,instalatilor,dispozitivelor,echipamentelor,aparatelor ,masinilor si


utilajelor de orice categorie se face conform reglementarilor tehnice specifice.

1
(2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevazute la alin(1) cu defectiuni , improvizati sau fara
protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile din spatiul in
care sunt utilizate este interzisa.

(3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevazute la alin (1). este obligatorie respectarea
instructiunilor de functionare,verificare si intretinere ,precum si a masurilor specifice de
aparare impotriva incendiilor,emise si aprobate potrivit legii.

Art.82. Pe timpul exploatarii instalatiilor aferente constructiilor si instalatilor tehnologice


prevazute la art.63 se interzic:

a) neasigurarea supravegherii conform instructiunilor de functionare:


b) functionarea fara sistemele,aparatele si echipamentele necesare conform
instructiunilor de functionare pentru controlul si mentinerea parametrilor privind
siguranta in functionare sau inlocuirea acestora cu altele supradimensionate;
c) intretinerea corespunzatoare a elementelor prevazute pentru izolare termica sau
electrica ori pentru separare;
d) depasirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii
sau executarea necorespunzatoare a acestora;
e) executarea lucrarilor de intretinere si reparatii sau a unor modificari de catre
personal neautorizat.

Art.83.

(1) Mentinerea in buna stare a instalatilor si sistemelelor captare si scurgere la


pamant a descarcarilor electrice atmosferice este obligatorie la constructii si
instalatii,utilaje si echipamente tehnologice ,conform reglementarilor tehnice
specifice.
(2) Utilizarea sistemelelor de captare si scurgere la pamant a electricitati statice
conform instructiunilor specifice si reglementarilor tehnice este obligatorie.

Art.84

(1) In spatiile cu risc mare de incendiu sau explozie se interzice accesul salariatialor si
altor persoane fara echipament de protectie adecvat condiitilor de lucru.

2
(2) Folosirea dispozitivelor,aparatelor,uneltelor si sculelor neprotejate corespunzator sau
care pot produce scantei prin functionare,lovire , sau frecare in spatii sau in locuri cu risc
de explozie este interzisa.

Art.85.

(1).Produsele, materialele si substantele combustibile se amplaseaza la distanta de


siguranta fata de sursele de caldura ori se protejeaza astfel incat sa nu fie posibila
aprinderea lor .

(2)Se interzice folosirea sobelor si altor mijloace de incalzire defecte,cu


improvizatii,supraalimentate cu combustibil sua nesupravegheate ,precum si aprinderea
focului utilizandu-se lichide imflamabile.

(3) Verificarea ,repararea ,izolarea termica si curatarea periodica a cosurilor de evacuare


a fumului sunt obligatorii.

Art.86.

(1). Pe timpul transportului ,depozitarii si manipularii produselor sau substantelor


combustibile se tine seama de propietatile fizico –chimice ale acestora ,astfel incat la
contactul dintre ele sa nu produca ori sa nu se propage incendiul/

(2).Produsele si substantele combustibile se transporta ,si se depoziteaza in ambalaje


adecvate ,realizate si incriptionate corespunzator, in vederea indentificari riscurilor de
incendiu si stabiliri procedeelor si substantelor de stingere ori de neutralizarea adecvate.

(3).Dispunerea materialelor periculoase in depozit se face potrivit planului de depozitare


.

(4). La elaborarea planurilor de interventie se tine seama de compatibilitatea produselor


sau substantelor combustibile cu substantele de stingere .

Art.87.

3
(1) Deseurile si reziduurile ,scurgerile si depunerile de praf sau de pulberii combustibile se
indeparteaza ritmic prin metode si mijloace adecvate , obligatoriu la terminarea fiecarui
shimb de lucru ,si se depun in locuri special destinate depozitarii sau distrugerii lor .
(2) Deseurile si rezidurile de lichide combustibile sau cele din material solide,cum sunt
carpe,calti,bumbac,rumegus,care contin astfel de produse, care se colecteaza in cutii
sau in vase metalice ori cu captuseala metalica interioara,prevazute cu capac,amplasate
in locuri fara risc de incendiu si marcate.
(3) Deseurile ,rezidurile si ambalajele combustibile,care se reutilizeaza ,se depoziteaza,cu
asigurarea,dinstantelor de siguranta fata de cladirii,instalatii,culturii agricole ,suprafete
impadurite si alte material combustibile,in functie de natura si de propietatile fizico –
chimice ale acestora.
(4) Deseurile ,reziduurile si ambalajele combustibile,care nu se reutilizeaza,se distrug
conform reglementarilor specifice.

Art.88.

(1) Materialele si substantele care prezinta pericol de autoaprindere se pastreaza in conditii


adecvate naturii lor ,bine ventilate si luandu-se masuri de control si preintampinare a
fenomenului de auto incalzire.
(2) Prevenirea aparitiei fenomenului de autoaprindere se urmareste si la depozitarea
furajelor si plantelor tehnice,conform reglementarilor specifice.
(3) Amplasarea depozitelor de combustibili,furaje si plante tehnice se face la distante de
siguranta,astfel incat eventualele incendii produse la acestea sa nu pericliteze
vecinatatile.

Art.89.

Toate instalatiile /conductele care circula substante lichide sau gaze se marcheaza prin
culori specifice de indenficare a naturii substantei ,respectiv pericolului aacesteia prevazute
de normele tehnice specifice.

Art.90.

4
(1) Tratarea sau protejarea ,materialelor si elementelor de constructii combustibile si/sau a
structurilor din alcatuirea constructilor sau a instalatilor cu substante de termoprotectie
ori ignifuge se efectueaza potrivit reglemnetarilor tehnice specifice.
(2) Lucrarile de termoprotectie se executa numai de catre personal atestat, conform
normelor tehnice specifice..
(3) Calitatea lucrarilor de ignifugare executate se certifica prin rapoarte de incercare emise
de laboratoare autorizate conform legii.

Art.91.

Elementele de limitare a propagarii focului,de izolare termica si de etansare la fum si gaze


fierbinti din alcatuirea constructiilor si a instalaltilor se mentin permanent in buna stare,
pentru a –si indeplini rolul stabilit.

Art.92.

(1) In constructiile civile/publice si de productie, cantitatile de materiale si de substante


combustibile utlilizate nu trebuie sa conduca la depasirea densitatii sarcinii termice
stabilite prin reglementari tehnice sau documentatiile tehnice de proiectare si de
executie.
(2) In salile aglomerate si de sport,pe stadioane sau pe alte arene sportive ori in incinte
amenajate pentru activitati cu public este interzis acesul publicului cu produse si
substante inflamabile sau cu alte mijloace care pot duce la incendii sau explozii.
(3) Depozitarea si utilizarea in spatii publice a mijloacelor,produselor si substantelor
prevazute la alin(2) este permisa numai in locurile amenajate in acest scop si cu
respectarea masurilor de aparare impotriva incendiilor.

Art.93.

(1) La cladiri administrative /birouri, activitatea se organizeaza astfel incat sa nu se creeze


aglomerari ale publicului, care sa ingreuneze sau chiar sa blocheze evacuarea in caz
de incendiu.(2) Pe timpul exploatarii incaperilor,compartimentelor si spatii aferente
cladiririlor adiminisrative trebuie luate masuri de reducere la minim posibil a riscului de

5
incediu prin limitarea la strictul necesar a cantitatilor de materiale combustibiile si a
eventualelor surse cu potential de aprindere a acestora.

Art.94.

(1) In salile aglomerate ori amenajarile temporare in care se desfasoara activitati cu public
nu se admite accesul unui numar de persoane mai mare decat capacitatea stabilita
prin proiect.
(2) Amplsarea mobilierului in salile aglomerate se realizeaza astfel incat sa se asigure
culoare de trecere cu latimi care sa permita deplasarea publicului catre iesirile din
sala.
(3) In incintele prevazute la alin (1),scaunele sau bancile se fixeaza de pardoseala astfel
incat sa nu fie rasturnate in caz de panica sa asigure evacuarea rapida si fara
accidente publicului.
(4) La finalizarea activitatii in sala aglomerata sau amenajarea temporara se executa un
control de verificare pentru depistarea si inlaturarea eventualelelor nereguli in domeniul
prevenirii incendiilor pe timpul exploatarii.
(5) Se recomanda asigurarea unui sistem de alarmare in caz de incendiu,cu mesaj
preinregistrat.

Art.95

(1) In perioadele caniculare sau secetoase,consilile judetene sau locale din zonele cu risc
crescut de incediu si , dupa caz,administratorii operatorilor economici/conducatorii
institutiilor din zonele mentionate trebuie sa elaboreze programe special de masuri
pentru prevenirea incendiilor specifice.
(2) Masurile special pe timpul secetos cuprind:
a) Identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate in care creste riscul de
incediu in conditiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate si lipsei de
precipitatii.
b) Interzicerea utilizarii focului deschis in zonele afectate de uscaciune avansata;
c) Restrictionarea efectuarii, in anumite interval din timpul zilei, a unor lucrari care
creeaza conditi favorabile pentru producerea de incendii prin degajarii de
substante volatile sau supraincalziri excesive.

6
d) Asigurarea protejarii fata de efectul direct al razelor solare, a
recipientilor,rezervoarelor si altor tipuri de ambalaje care contin vapori
inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune ,prin depozitare la umbra;
e) Intensificarea controalelor in zonele cu culture agricole si in locuri cu vegetatie
forestiera, mai ales cele frecventate pentru agreement;
f) Asigurarea si verificarea zilnica a rezervelor de apa pentru incendiu;

(3) Masurile special stabilite sunt aduse la cunostinta tuturor salariatilor si ,dupa caz
populatiei.

Art.96.

Inainte de inceperea sezonului rece se iau urmatoarele masuri de prevenire:

a)controlul instalatiilor si al sistemelor de incalzire existente la operatorii


economici,institutiile publice,locuintele si gospodariile populatiei , cum sunt surse de
caldura,conducte ,corpuri si elemente de incalzire,sobe,cosuri, si canale de fum, si
inlaturarea defectiunilor constatate, asigurandu-se functionarea la parametri normali.

b)protejarea contra inghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apa;

c)asigurarea uneltelelor si accesoriilor pentru deszapezirea cailor de acces,de evacuare, si


de interventie.

B. TEMATICA SPECIFICA P.S.I : Modul de alarmare si interventie in caz de incediu.

Organizarea alertei si a interventiei:

● Alarmarea fortelor de interventie pentru si situatii de urgent se face:

a) prin intemediul personalului de pe locurile de munca;

b) prin intermediul personalului de serviciu;

● Sistemul de instiintare este constituit din retea radio-amplificare, retea telefonica si statii
de emisie-receptie

● Sistemul de alarmare este constiuit din sirene electrice


7
● La producerea unui incendiu salariatii de la locul de munca intervin pentru :

a) Alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin


mijloace specifice( sirena,sonerie prin voce etc);

b)Anuntarea incendiului la SPSU ( formatia la pompierii la 1222,statie emisie-receptie in


canalul 1. Telefon mobil 0731240625);

c)Intrerurerea alimentarii cu energie electrica,gaze si fluide combustibilea consumatorilor si


efecturea altor interventii specifice la instalatii si utilaje de persoane anume desemnate;

d) Actionarea cu stingatoarele din dotare asupra incendiului pna la sosirea SPSU (formatia
de pompieri) din societate;

e) Salvarea rapida a personalului conform planurilor stabilite;

f) Evacuarea bunurilor si materialelor periclitate de incediu si protejarea echipamentelor


care pot fi periclitate in timpul interventiei;

g)Anuntarea sefilor ierarhici despre producerea incediului.

●Imediat dupa anuntare SPSU se prezinta in zona incendiata si organizeaza intrarea in


dispozitivele de actiune a fortelor si mijloacelor stabilite prin ipoteze de interventie;

a) Asigura conditiile pentru efectuarea manevrelelor de forte si mijloace necesare in


vederea desfasurari actiuni de interventie,in raport cu evolutia situatiei operative;

b)Organizeaza si efectueaza cu mijloacele aflate la dispozitie lucrarile de limitare si


inlaturare a incediului;

c) Executa lucrarile necesare in vederea realizarii rezervelor de apa si a celorlante


categorii de substante stingatoare necesare in sustinerea actiunii de interventie;

d)Evacueaza persoanele si bunurile prinse in incendiu;

e)Cand situatia nu poate fi rezolvata prin forte proprii SPSU anunta prin telefon
BPNSU(pompierii militari( pentru sprijinirea actiunilor de interventie.

f) BPNSU se organizeaza conform dispozitivulul stability de SPSU din societate si


participa la interventia de stingere a incediului cu mijloace tehnice si echipamentul
din dotare.

8
● Pompierul de prevenire(inspectorul Safety),la producerea unui incediu intervine:

a)Informeaza SPSU (formative pompierii)despre locul incendiului si sprijina actiunea


de stingere;

b) Participa la scoaterea ranitilor din zona de pericol si acorda primul ajutor pna la
venirea personalului medical;

c)Opresti circulatia si accesul in zona si izoleaza imediat perimetrul pe o raza de 50-


150metri;

d) Informeaza personalul muncitor despre masurile si comportamentul care trebuie


adoptat in zonele afectate;

e) Dirijeaza si indruma circulatia pe directiile si in zonele care sunt accesibile.

 Imediat dupa anuntare personalul sanitary se prezinta in zona incendiului si


intervine pentru:
a) Acorda primul ajutor ,medical si pshihologic,persoanelor vatamate;
b) Asigura masurile de protective pentru persoanele care actioneaza in zona
incendiului;
c) Acorda primul ajutor medical de urgent a cat mai repede posibil si asigura
transportul ranitilor la punctul de prim ajutor ;
d) Actioneaza independent sis au in colaborare cu alte formatii de prim ajutor .

●Cand situatia nu poate fi rezolvata prin forte proprii se anunta prin telefon serviciul de
ambulanta Mangalia ,pentru sprijinirea actiunilor de interventie medicala.

●Dupa lichidarea incendiului,la ordinul sefului SPSU,fortele si mijloacele se


retrag.Aceasta actiune se realizeaza prin:

a) Strangerea accesoriilor folosite si aducerea lor la masini;

b) Alimentarea cu apa a masinilor;

c)Verificarea prezentei si starii de sanatate a pompierilor civili si a personelor care fac


parte din formatiile de interventie.

9
●La terminarea operatiunilor de stingere a incendiilor seful sectorului de activitate
impreuna cu seful formatiei de lucru care a executat lucrari cu foc in zona trebuie sa asigure
urmatoarele masuri:

a) Verificarea locului incendiului precum si a spatilor adiacente,si a celor situate la


cotele inferioare si superioare si constata pagubele produse si masurile ce trebuiesc
luate.
b) Recuperarea echipamentelor folosite la interventie
c) Eliminarea avarilor la retelele si functiuni esentiale

 SPSU intocmeste procesul verbal de constatare , stabileste cauzele producerii


evenimentului si a conditilor care au favorizat evolutia acestuia si a declaratiei
persoanelor implicate
 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta intocmeste procesul verbal de cercetare a
evenimentului si-l prezinta conducerii societatii

C. TEMATICA GENERALA PC : Organizarea Protectiei Civile in Romania

 Protectia Civila este o componenta a sistemului a securitatii nationale si reprezinta


un ansamblu integrat de activitati specifice, masuri si sarcini
organizatorice,tehenmice operative cu caracater umanitar si de informare publica,
planificate, organizate si realizate potrivit legii,in scopul prevenirii si reducerii
riscurilor de producere a dezastrelor, protejarii populatiei bunurilor si mediului
inconjurator , impotriva efectelor negative ale situatilor de urgenta, conflictelor
armate si inlaturarii operative a urmarilor acestora , precum si asigurarii condiitilor
necesare si a supravietuirii personelor afectate.
 Organizarea protectiei civile la nivelul unitatilor administrative teritoriale al institutilor
publice, al agentilor economici si al organizatilor neguvernamentale , se realizeaza in
raport cu clasificarea acestora din punct de vedere al protectiei civile si consta in:
a) Constituirea organismelor si structurilor pentru managementul situatilor de
urgent
b) Constituirea servicilor pentru situatii de urgenta
c) Intocmirea planurilor de analiza si acoperire a tipurilor de riscuri in teritoriul de
competent sau in domeniul de activitate

10
d) Planificarea si organizarea activitatilor de pregatire a populatiei si a salariatilor
prvind protectia civila
e) Organizarea evacuarii in caz de urgent civila
f) Planificarea resurselor pentru functionarea structurilor prevazute la literele a,b
precum si realizarea masurilor stabilite in planurile de la litera c
 Activitatea de protectie civila din Romania este coordonata de primul Ministru care
conduce aceasta activitate prin Ministerul administratiei si Internelor.
 La nivelul institutilor publice central si locale activitatea de protective civila este
condusa de catre presedintii comitetelor pentru situatii de urgenta, constituie potrivit
legii , iar la nivelul agentilor economici de catre conducatorii acestora.

D. TEMATICA SPECIFICA PC : Adaposturile de protective civila

 Protectia colectiva a populatiei impotriva efectelor de distrugere ale armelor de


nimicire in masa si obijnuite se realizeaza prin adapostire.
 Adaposturile de protective civila se clasifica astfel:
a) Adaposturi special constituite - realizate cu lucrari independente sau
inglobate in subsolurile constructiilor si dotate cu instalatii speciale care
asigura un climat interior corespunzator pentru persoanele ce se adapostesc
pe timpulk atacurilor din aer.
b) Adaposturi simple – ce se pot amenaja in timp scurt si cu mijloace mai reduse
fie independent ( transee ) fie in subsolurile constructilor existente , numai in
caz de nevoi.
 Adaposturile special constituite sunt prevazute cu instalatii filtroventilatie sanitare si
electrice.In sunt 4 adaposturi speciale.In stalatile de filtroventilatie au ca scop
asigurarea conditiilor de microclimat din adaposturi si functioneaza in regim de
ventilatie mecanica normala in care aerul introdus in adapost este curatat de praf si
impuritati.Aspirarea aerului se face prin cate o priza.Evacuarea aerului viciat din
interiorul adapostului se face cu supape de suprapresiune , dispuse astfel incat sa
se asigure o circulatie optima a aerului si o ventilatie cat mai uniforma a tuturor
spatilor de dapostire.

11
 Adaposturile simple se prevad cu ventilatie improvizata, instalatie electrica si
sanitara.Ventilatia adaposturilor simple se asigura pe cat posibil pentru un debit minim
de 2m³ / h de persoana folosindu-se orce tip de ventilator existent sau improvizat.La
adaposturile simple pentru care nu se pot amenaja iesiri de salvare, planseul intrarii intre
ultima treapta a scarii si intrarea in adapost, se consolideaza , pentru a rezista la
actiunea daramaturilor.Golurile de peretii exteriori ai adaposturilor simple care se
amenajeaza la subsolul constructilor existente, se astupa prin betonare , zidire pe toata
grosimea peretelui sau taluzare cu pamant.
 Instalatiile electrice au ca scop asigurarea iluminatului interior si energiei necesare
pentru actionarea electromotoarelor, ventilatoarelor.
 Alimentarea cu energie electrica se face de la reteaua exterioara sau de la tabloul
general de distributie al cladirii
 Adaposturile se prevad cu closete uscate
 Alimentarea cu apa se realizeaza prin racordarea la reteaua exterioara sau la una din
conductele de alimentare a cladirii.

INTOCMIT

12
13