Sunteți pe pagina 1din 1

Concluzie

(rezumat-romînă)
Întotdeauna oamenii au fost interesaţi de tainele timpurilor,şi mai ales a timpurilor trecute care au cuprins si
continue să cuprindă fapte miraculoase, personalităţi geniale şi concluzii fără răspuns ,dar aceasta oricum nu-i
descurajează, ci din potrivă îi implică şi mai tare în lucrarile lor de descoperire a trecutului.A fost descoperită sau nu
Biblioteca din Alexandria nu am putea să ştim cu precizie însa clar este faptul că cu adevărat sau găsit urme ale
trecutului.De fapt trecutul nu e altceva decît rădăcinele noastre ,ale prezentului ,fară de care nu ar exista însasi
viitorul.Şi după cum ştim că rădăcina este formată din mai multe aşa zise ramuri ,tot astfel sînt şi cele ale noastre doar
că principala ramură a rădăcinii ar fi fost biblioteca din Alexandria,cu o vastă cromatică de istorii, legende ,mituri si
altele care ar fi fost aşternute pe plapuma trecutului:papirusul.Creaţie a trecutului ,dar idială şi pentru prezent în felul ei
de a se manifesta(nu prin însaşi existenţa ei ci prin opiniile şi deducţiile altora).În timpurile de astăzi nu ceea ce există
şi putem simţi e idial, aceasta ar fi numai si numai nevăzutul si visul care ar crea o lume adevărată,pare a fi un paradox
între lumele reale şi ireale însa în adevaratul sens al acestui cuvînt am putea spune că datorită lui viţa perpetuiază,ceea
ce ar însemna că noi trăim cu trecutul şi insăşi faptul că Biblioteca din Alexandria cu adevărat a existat şi... că ea cu
adevarat a fost cea mai mare şi cu siguranţă cea mai cunoscută bibliotecă a lumii antice.Deci am putea considera
această bibliotecă un safeu al timpului dar şi o idee de a încerca să facem şi noi un lucru care i-ar interesa pe urmaşi
noştri şi ar deveni un ideal al lor.
Concluzie
(rezumat-franceză)
Les gens ont toujours été intéressé par les mystères du temps, et surtout des temps passés ont inclus et de continuer à
contenir miraculeuse faits, chiffres et conclusions sans réponse brillante, mais je le décourager de toute façon, mais au
contraire, elle implique encore plus dans les œuvres de passé.A leur découverte n'a pas été découvert ou à la
Bibliothèque d'Alexandrie nous ne pouvions pas savoir exactement, mais il est clair que nous avons vraiment trouvé
des traces de fait du passé .De passé n'est rien, mais nos racines, le présent, sans laquelle de l'avenir.Et lui-même
n'existerait pas car nous savons que la racine est composée de plusieurs branches que l'on appelle alors sont les nôtres
et que la branche principale de la racine aurait été la bibliothèque d'Alexandrie, avec des couleurs étendue d'histoires,
de légendes, mythes et d'autres qui avaient été mis sur une couverture passé:le papyrus.Creative le passé, mais
actuellement idiale et de manifester sa façon (et non par son existence même, mais par les opinions et les conclusions
des autres) Dans la conjoncture actuelle et ce qui n'est pas. Nous estimons qu'il est ideals, il ne serait invisible et ne
rêve que créerait un monde réel semble être un paradoxe entre le monde réel et irréel, mais dans le vrai sens du mot, je
dirais que c'est parce que la vigne continuer, ce qui voudrait dire que nous vivons avec le passé et le fait même que la
Bibliothèque d'Alexandrie, et il ya vraiment ... que c'était vraiment le plus grand et certainement le plus célèbre
bibliothèque du monde que nous pourrions envisager cette bibliothèque antice.Deci un coffre-fort et une idée du temps
d'essayer quelque chose que nous faisons ce serait intéressant de suiveurs et notre idéal serait l'un d'eux.