Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM “ION MINCU”

An Universitar 2018-2019
Departamentul Sinteza proiectării de arhitectură

Domeniul de studiu: Structuri şi Tehnologii speciale

Tribună acoperită

Proiect nr.1
Anul 5, Semestrul 1

Tema generală a acestui semestru are în vedere explorarea relaţiei complexe de


simbioză între arhitectură şi tehnologie, şi vizează realizarea unui obiect de
arhitectură coerent şi consistent, ce prezintă echilibru între structură şi spaţiu,
utilitate şi estetică, efect şi resurse. Studiul se va concentra în special pe
expresivitatea arhitecturală a sistemului spaţial-structural.

Proiectul scurt al acestui semestru are, pe lângă obiectivele sale specifice, şi


scopul de a vă pregăti pentru proiectul lung – o sală polivalentă amplasată pe
terenul din vecinătate. Astfel, pe lângă propunerea unui sistem structural de
acoperire, proiectul vizează şi familiarizarea cu unele aspecte funcţionale ale
dotărilor sportive precum şi cu aspectele legate de conformarea tribunelor pentru
un acces facil al publicului şi pentru o bună vizibilitate a terenului.

Sunteţi invitaţi să proiectati o tribună acoperită pentru terenul de rugby al bazei


sportive de pe str. Copilului. Tribuna va fi dimensionată pentru a găzdui în jur de
1000 de spectatori precum şi o serie de dotări pentru sportivi şi pentru public şi va
fi amplasată pe latura lungă (Sud-Vest) a terenului. Un număr de 10 locuri va fi
conformat pentru persoanele cu dizabilităti.

Materialele folosite vor fi la alegere: metal, beton armat, lemn, materiale sintetice /
compozite. Sistemul structural va fi ales în relaţie cu proprietăţile materialelor de
construcţii şi cu expresia de arhitectură dorită.

Spaţiile anexe vor fi amplasate sub tribună şi vor deservi publicul (grupuri sanitare,
bufet) şi sportivii (vestiare pentru patru echipe a câte 25 sportivi, vestiar arbitri, sală
de forţă).

Scopul proiectului:

- înţelegerea relaţiei dintre calităţile şi performanţele materialului şi sistemul


structural ales;
- afirmarea structurii ca parte integrantă a obiectului de arhitectură şi exprimarea
valenţelor sale estetice;
- înţelegerea rolului structurii în definirea imaginii arhitecturale reprezentative
“iconice” a clădirii pentru oraş / peisaj
- înţelegerea relaţiei programului de arhitectură cu structura aleasă – atât la nivel
funcţional cât şi reprezentativ.

Criterii de evaluare:

- capacitatea de definire şi exprimare a conceptului general şi a celui structural


- capacitatea de inovare
- corelarea funcţiune – structură - imagine

Se vor preda:

• plan tribună scara 1/100


• plan acoperire tribună scara 1/100
• planurile spaţiilor anexe scara 1/100
• secţiune transversală scara 1/50
• fotografii machetă / model 3D – piesa principală a proiectului
• planşă explicativă a proiectului şi a conceptului structural

Durata proiectului: 4 săptămâni. Predarea on-line joi 29 octombrie.


Corectură la panou: marţi 20 octombrie

Bibliografie:

Zannos, Alexander Form and Structure in Architecture, Van Nostrand Reinhold,


New York, 1987

Schulitz, Sobeck, Habermann, Steel Construction Manual, Edition Detail,


Munchen, 2000

Kuma, Kengo, Materials, Structures, Details, Birkhauser, 2007

Lennartz, Marc Wilhelm / Jacob-Freitag, Susanne, New Architecture in Wood,


Birkhauser, 2015

Reichel, Alexander / Ackermann, Peter / Hentschel, Alexander / Hochberg, Anette,


Building with Steel, Birkhauser, 2007

Herzog, Naterrer, Schweitzer, Volz, Timber Construction Manual, Birkhauser, 2004

Şef atelier,
Prof. Dr. arh. Ştefan Scafa Udrişte

Întocmit,
lector dr. arh. Vlad Thiery asistent dr. arh. Alexandra Păcescu