Sunteți pe pagina 1din 1

4.

Misiunile, dotarea cu materiale medico-sanitare și organizarea lucrului terenului de


evacuare a punctului medical al brigăzii.
Cortul (terenul de evacuare) se instalează în cortul de tabără sau pe un teren deschis (în timp
cald). Aici sunt necesare fişele medicale primare, mărcile de triaj, şi registrul de evidenţă a
răniţilor, şi bolnavilor.
Cortul (terenul) de evacuare se inzestrează cu:
 masă pentru registrator,
 masă pentru medicamente,
 masă pentru alimente şi ceai,
 suporturi pentru brancarde,
 trusa felcerului, seturile „Pansamente sterile”, „Aţele”,
 aparataj de ventilare artificială a plămanilor, inhalator de oxigen, mijloace de ingrijire a
răniţilor și bolnavilor,
 lavoar, cuier ş.a.
Direcţia evacuării, mijlocul de transport, poziţia rănitului şi ordinea de evacuare (în ce rând) se
stabileşte de către medicul care a acordat ajutorul medical şi se indică prin mărci de triaj, care
se vor scoate de pe echipamentul lezaţilor doar când ei vor fi îmbarcaţi în mijloacele de
transport pentru evacuarea ulterioară.
Misiunea : Pregătirea răniţilor şi bolnavilor spre evacuarea ulterioară. Se efectuează de către
un felcer. Aici ei primesc hrană, ajutorul medicamentos pentru a suporta evacuarea la etapa
următoare de tratament şi evacuare, îngrijiri medicale, se odihnesc în aşteptarea evacuării
medicale.
Toţi lezaţii sunt înregistraţi în registrul de evidenţă a răniţilor şi bolnavilor şi repartizaţi în
grupuri după ordinea de evacuare în conformitate cu indicaţiile medicului prin mărcile de triaj.
Bolnavii infecţioşi vor fi temporar izolaţi în izolator. Izolatorul e destinat pentru două infecţii
(maladii infecţioase ale sistemului respirator şi infecţiile intestinale). La necesitate felcerul
(medicul) intră în izolator, îşi scoate halatul, îmbracă halatul de schimb din izolator, boneta,
masca de tifon şi vată, mănuşile de cauciuc, examinează bolnavul, acordă îngrijirile medicale
necesare şi supraveghere medicală periodică bolnavilor. Înainte de a părăsi izolatorul medicul
(felcerul) scoate boneta, halatul, masca, mănuşile, se spală pe mâini cu soluţie dezinfectantă
din lavoarul izolatorului şi îmbracă halatul său. Fiecare bolnav în izolator primeşte hrana şi
ceaiul, folosind strict doar vesela numerotată, numărul căreia corespunde cu numărul locului
ocupat. Toate eliminările (secreţiile) bolnavilor se supun dezinfecţiei, în unele cazuri - şi lenjeria
de corp, şi echipamentul. Din izolator bolnavii infecţioşi se evacuează cu mijloace de transport
separate la etapa de tratament şi evacuare ulterioară, de regulă, la spitalul boli infecţioase,
după ce izolatorul se supune dezinfecţiei totale.