Sunteți pe pagina 1din 3

Buga Justina M1518

Varianta I
1. Misiunile structura organizatorică, dotarea cu materiale
medico-sanitare și organizarea lucrului punctului medical al
batalionului.
2. Misiunile, dotarea cu materiale medico sanitare și organizarea
lucrului sălii de pansamente a punctului medical al brigăzii.
Documentele de evidență și darea de seamă.
Misiunile punctului medical al brigăzii:
- primirea răniţilor şi bolnavilor, efectuarea triajului medical,
înregistrarea lor şi completarea fişei medicale primare pentru fiecare din
cei care au primit ajutorul medical la etapa dată;
- efectuarea controlului dozimetric privind contaminarea răniţilor şi
bolnavilor cu substanţe radioactive;
- tratamentul sanitar parţial al răniţilor şi bolnavilor, dezactivarea,
degazarea şi dezinfecţia echipamentului şi transportului sanitar;
- acordarea primului ajutor medical răniţilor şi bolnavilor în
volumul stabilit;
- izolarea temporară a bolnavilor infecţioşi şi suspecţilor de boală
infecţioasă;
- pregătirea răniţilor şi bolnavilor spre evacuarea ulterioară;
- tratamentul de ambulatoriu al răniţilor şi bolnavilor;
- controlul perfecţiunii primului ajutor şi ajutorului premedical deja
acordat răniţilor şi bolnavilor pe câmpul de luptă sau la punctele
medicale ale batalioanelor.
Înzestrarea companiei medicale cu mijloace tehnice, corturi,
materiale medicale şi sanitaro-gospodăreşti:
Sala de pansamente auto - 1
Autosanitare - 5
Autocamioane - 2
Remorci cu o osie - 4
Bucătărie de campanie pe remorcă - 1
Staţie radio - 1
Staţie electrică - 1
Corturi de tip UST (UZ-68) - 2
Corturi de tabără - 3
Seturi de materiale medicale:
„Sala de pansament auto”
„Sala mare de pansament”
„Pentru primire şi triaj”
„Ajutor special”
„Medicamente pentru tratamentul răniţilor şi combustionaţilor nr.l”
„Stomatologic”
„Ambulatoriu - sala de pansament”
„Farmacia punctului medical al brigăzii”
„Utilaj şi remedii pentru dezinfecţie”
„Pansamente sterile”
„Aţele”
„Pansamente sterile pentru combustionaţi”
„Antibiotice nr.l”
Trusa medicului de campanie
Trusa felcerului
Trusa medicală de campanie
Trusa medicală de trupe
Sala de pansament este o secţie funcţională de bază care, ca şi
cortul de primire şi triaj, se instalează în cortul UST-51 (UZ-68). Se
înzestrează cu mese (pentru registrator, medicamente, materiale de
pansament), o măsuţă pentru instrumentar steril, două mese de
pansament, scaune, lavoar, cuier, lighene emailate pe suporturi pentru
prelucrarea mâinilor medicilor, suporturi pentru flacoane, lighene pentru
lavoar şi pentru acumularea materialelor folosite (seringi, sisteme,
flacoane, pansamente etc.), mijloace de îngrijire a răniţilor şi bolnavilor.
Se folosesc seturile: „Sala mare de pansament”, „Stomatologic”,
„Pansamente sterile”, „Aţele”, „Pansamente sterile pentru
combustionaţi” „Ajutorul special”, „Medicamente pentru tratamentul
răniţilor şi combustionaţilor nr.l”, „Antibiotice nr.l”, bormaşină şi fotoliu
stomatologic, aparate de ventilare artificială a plămânilor, inhalatoarele
de oxigen.
În sala de pansament se completează documentele de evidenţă
medicală: fişa medicală primară, registrul de evidenţă a răniţilor şi
bolnavilor, registrul de evidenţă a pansamentelor, registrul de evidenţă a
transfuziilor, registrul de evidenţă a lucrului cabinetului stomatologic.
Aici trebuie să fie mărci de triaj.

3. Misiunile, dotarea cu materiale medico-sanitare și organizarea


lucrului farmaciei punctului medical al brigăzii.
4. Misiunile, dotarea cu materiale medico-sanitare și organizarea
lucrului terenului de evacuare a punctului medical al brigăzii.