Sunteți pe pagina 1din 2

Batîr Andrei, Gr M1517

Tema „Organizarea lucrului punctului medical al batalionului și companie medicale a brigăzii


infanterie motorizată”

Varianta I
1. Misiunile și structura organizatorică, dotarea cu materiale medico-sanitare și organizarea
lucrului punctului medical al batalionului.

În batalion există punctul medical al batalionului dirijat de şeful serviciului medical al


batalionului - şeful punctului medical al batalionului. El este subordonat comandantului de
batalion (în problemele de comandament) şi şefului serviciului medical al brigăzii (în problemele
medicale).
După acordarea primului ajutor (nu medical) răniților și volnavilor pe cîmpul de luptă
(autoajutor, ajutor reciproc, dar şi de către instructori sanitari, sanitari-puşcaşi, sanitari, şoferi
sanitari), în funcţie de situaţia creată, răniţii şi bolnavii vor fi scoşi de pe câmpul de luptă şi
evacuaţi la punctul medical al batalionului.
Pentru a-şi îndeplini misiunile sale punctul medical al batalionului are o componenţă de efectiv,
este înzestrat cu materiale medicale şi mijloace tehnice etc.

Misiunile:
1. Căutarea răniţilor şi bolnavilor pe câmpul de luptă, organizarea acordării primului ajutor,
adunarea, scoaterea şi evacuarea acestora la punctul medical al batalionului;
2. Primirea, efectuarea triajului medical al răniţilor şi bolnavilor, acordarea unor elemente
de urgenţă ale primului ajutor medical şi acordarea ajutorului premedical;
3. Primirea de la şeful serviciului medical al brigăzii a forţelor şi mijloacelor de întărire a
batalionului şi repartizarea lor subunităţilor (companiilor, plutoanelor);
4. Efectuarea recunoaşterii medicale a terenului de dislocare (în defensivă) a batalionului;
5. Efectuarea măsurilor sanitaro-igienice şi antiepidemice în batalion;
6. Instruirea medico-militară a efectivului batalionului;
7. Instalarea punctului medical al batalionului ca etapă medicală (doar în defensivă).
Pentru executarea misiunilor nominalizate punctul medical al batalionului are în componenţa sa
personalul necesar şi înzestrarea respectivă cu materiale medico-sanitare şi mijloace tehnice
necesare.

Structura organizatorică:
- Șeful serviciului medical al batalionului – şeful punctului medical (1)
- Medic de pregătire generală (1)
- Felcer (1)
- Instructor sanitar (2)
- Sanitar (2)
- Șoferi-sanitari (din ei unul e superior) (4)

Dotarea cu materiale medico-sanitare:


1. Trusa felcerului
2. Trusa medicului de campanie
3. Trusa „Ambulatoriu - sala de pansament”
4. Trusa „Pansamente sterile”
5. Trusa „Aţele”
6. Trusa „Antibiotice nr.l”
7. Trusa (geanta) sanitarului
8. Trusa (geanta) instructorului sanitar
9. Aparate pentru ventilarea pulmonară artificială
10. Inhalator de oxigen portativ
11. Forme medicamentoase în fiole şi seringi-tub
12. Oxigen medical în butelii
13. Alcool etilic
14. Seringi 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0 ml
15. Sisteme pentru transfuzia sângelui
16. Remedii, utilaj şi dispozitive pentru dezinfecţie
17. Masă pentru pansament de campanie în ladă
18. Mască antigaz pentru răniţi în craniu
19. Brancarde
20. Chingi pentru brancarde
21. Chingi speciale
22. Suport pentru lavoar
23. Suporturi pentru flacoane
24. Scaune pliante
25. Lavoar
26. Semnul „Crucea Roşie” – pentru fiecare lucrător medical
27. Steagul „Crucea Roşie”

Organizarea lucrului:
- Organizarea lucrului punctului medical al batalionului în diverse tipuri de luptă se
deosebește principial.
A. În ofensivă – funcționează „din mers”. În cazul dat lui i se planifică şi i se indică direcţia
principală de deplasare în urma batalionului aflat în ofensivă. Răniţii şi bolnavii din
companiile batalionului, după acordarea primului ajutor, vor fi adunaţi la direcţia
deplasării punctului medical în aşa-numitele „grupuri mari”. Punctul medical se va opri la
fiecare din aceste grupuri de răniţi şi bolnavi, va acorda ajutorul premedical şi unele
elemente ale primului ajutor medical, deplasându-se în continuare spre alt grup.
Concomitent, şeful punctului medical va raporta şefului serviciului medical al brigăzii
despre locul şi numărul de răniţi şi bolnavi aflaţi în „grupuri mari” şi cărora li s-a acordat
ajutorul premedical. Şeful serviciului medical al brigăzii cu mijloacele de evacuare
subordonate în continuare va organiza şi evacua răniţii şi bolnavii din aceste „grupuri
mari” la punctul medical al brigăzii pentru acordarea primului ajutor medical.
B. În defensivă – se instalează la 2,5-3 km de la linia frontului. Pentru instalarea şi
organizarea mai eficientă a lucrului punctului medical al batalionului e necesar un
adăpost (crater, groapă curăţată, apărută în urma exploziei unui obuz etc.) şi un teren nu
mai mic de 30 x 30 m. Aici se vor afla şi autosanitarele repartizate de la compania
medicală a brigăzii până la iniţierea luptei de defensivă. La sosirea autosanitarelor la
punctul medical al batalionului, sanitarii, şoferii sanitari, instructorii sanitari vor debarca
răniţii şi bolnavii şi cu aceleaşi brancarde îi vor aşeza pe suporturi speciale. Răniţilor de
gravitate uşoară li se va indica locul de aşteptare. Medicul împreună cu felcerul vor
efectua triajul medical pentru a alege răniţii şi bolnavii care necesită măsuri de urgenţă, în
lipsa acordării cărora ei nu vor suporta evacuarea ulterioară. După acordarea ajutorului
medical răniţii şi bolnavii vor fi evacuaţi la punctul medical al brigăzii, unde li se va
acorda primul ajutor medical în volumul stabilit. În cazul în care la punctul medical al
batalionului vor sosi pierderi sanitare în masă sau inamicul a pătruns în dispozitivul de
luptă al batalionului şi, prin urmare, apare pericolul de a ajunge la punctul medical,
răniţilor şi bolnavilor li se va efectua triajul medical şi li se va acorda ajutorul medical
necesar în saloanele autosanitarelor sosite. În aşa cazuri lezaţii vor fi evacuaţi cu aceleaşi
mijloace de transport la următoarea etapă de tratament şi evacuare – la punctul medical al
brigăzii.