Sunteți pe pagina 1din 1

Subiectele pentru lucrarea de control

la disciplina „Medicină militară”


(studenții anului VI de studii, Medicină Generală)
Tema „Organizarea lucrului punctului medical al batalionului și companie medicale a brigăzii
infanterie motorizată”

Varianta I
1. Misiunile structura organizatorică, dotarea cu materiale medico-sanitare și organizarea
lucrului punctului medical al batalionului.
2. Misiunile, dotarea cu materiale medico sanitare și organizarea lucrului sălii de pansamente a
punctului medical al brigăzii. Documentele de evidență și darea de seamă.
3. Misiunile, dotarea cu materiale medico-sanitare și organizarea lucrului farmaciei punctului
medical al brigăzii.
4. Misiunile, dotarea cu materiale medico-sanitare și organizarea lucrului terenului de evacuare
a punctului medical al brigăzii.

Șef catedră, Catedra de medicină militară


și a calamităților, dr. șt. med.,conf. univ.,
colonel medic (r) Vasile Dumitraș

Subiectele pentru lucrarea de control


la disciplina „Medicină militară”
(studenții anului VI de studii, Medicină Generală)
Tema „Organizarea lucrului punctului medical al batalionului și companie medicale a brigăzii
infanterie motorizată”

Varianta II
1. Misiunile, structura organizatorică, dotarea cu materiale medico-sanitare a companiei
mediale a brigăzii. Schema principială de instalare a punctului medical al brigăzii.
2. Misiunile, structura organizatorică, dotarea cu materiale medico-sanitare și organizarea
lucrului postului de îndrumare și control dozimetric și a terenului de tratare specială a
punctului medical al brigăzii. Organizarea triajului primar (grupele de răniți și bolnavi
selectați).
3. Misiunile, structura organizatorică, dotarea cu materiale medico-sanitare și organizarea
lucrului terenului de triaj (cortului de primire și triaj) a punctului medical al brigăzii.
Organizarea și efectuarea triajului medical în aceste compartimente. Documentele de
evidență medicală.
4. Misiunile, dotarea cu materiale medico-sanitare și organizarea lucrului sălii de pansamente
auto.

Șef catedră, Catedra de medicină militară


și a calamităților, dr. șt. med., conf. univ.,
colonel medic (r) Vasile Dumitraș