Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA: 16.05.2018
UNITATEA: Gradinița Art&Play
EDUCATOARE: Trifu Ștefania Claudia
NIVELUL II: Grupa mare „Albinuțe”
Tema anuală: Ce şi cum vreau să fiu?
Subtema: Aș vrea sa fiu ca ei
Tema activităţii: Ce ştim despre meserii?
Tipul activităţii: Consolidare de cunoştinţe
Durata: o zi
Forma de realizare: Activitate integrată (DŞ (cunoașterea mediului, DOS, ALA)
Obiectiv de referinţă: - să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate în mediul
apropiat (să discute despre profesii, instrumente şi unelte utilizate)
Scopurile activităţii:
 verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor, referitoare la diverse
 activizarea vocabularului cu cuvinte care denumesc meserii şi unelte.
 educarea unei exprimări orale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic.

Activităţi liber alese: - Bibliotecă: „Ce meserie este?” – lectură de imagini


- Joc de masă: „Găsește și potrivește” – puzzle
- Artă: „Cartea mea cu meserii” – confecționare din desene
Obiective operaţionale:
Biblioteca:
 să identifice elemente specifice unei anumite meserii;
 să alcătuiască propoziţii pe baza imaginilor observate;
 să recunoască și să denumească uneltele specifice unei meserii.
Joc de masă:
 să reconstituie imaginea dată;
 să denumească meseriile descoperite;
 să asocieze jetoanele cu unelte cu meseriile specifice.
Artă:
 să coloreze imaginile cu meserii, respectând codul culorilor;
 să păstreze acurateţea lucrărilor;
 să utilizeze corect instrumentele de lucru (creioane, foarfeca, lipici)

Activităţi integrate:
Domeniul experenţial: Ştiinţe – Convorbire: Ce ştim despre meserii?
Obiective operaţionale:
 să recunoască şi să denumească meseriile și uneltele pe baza unei imagini;
 să identifice pe baza unei ghicitori meseria indicată;
 să înțeleagă importanța fiecărei meserii;
 să taie din fişa de lucru uneltele care nu se potrivesc meseriei prezentate.

Sarcini didactică:
 formularea unor propoziții pe baza imaginilor observate;
 descrierea imaginilor;
 ghicirea răspunsului corect;
 eliminarea desenului greşit.

Elemente de joc: mânuirea materialului, ghicirea.


Material folosite: imagini, jetoane cu unelte şi produse, fişe de lucru.

Domeniul experienţial: - Om şi societate – „Poștașul are o scrisoare pentru fiecare”


(confecționare – activitate practică )
Obiectivele operaţionale:
 să plieze corect hârtia;
 să lipească pe porțiunile indicate;
 să deseneze o scrisoare.
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, problematizarea, munca în echipă/individuală, turul
galeriei.
Material didactic folosit: coli colorate, creioane colorate, foarfece, lipici, fișe de colorat
SCENARIUL ZILEI
La întâlnirea de dimineaţă, după salut şi completarea panoului de prezenţă şi a calendarului
naturii, copiii sunt invitaţi să formeze cercul în care se realizează întâlnirea de grup. Este adresată
întrebarea zilei: Ce meserie vei avea cand vei fi mare? Copiii răspund pe rând la această întrebare,
argumentând alegerea făcută.
La finalul întâlnirii de dimineață, copiii vor fi anunţaţi că ziua va fi dedicată unor activităţi în
care ei vor descoperi noi lucruri despre meseriile cunoscute, prin care vor înțelege mai bine alegerile
facute.Tranziţia de la întâlnirea de dimineaţă la activităţile liber alese, se va face prin jocul de mimă
„Spune, ce fac?”
În cadrul jocurilor şi activităţilor alese, copiii vor fi grupaţi pe trei arii de stimulare. La sectorul
Bibliotecă, vor fi puse la dispoziţia copiilor imagini ilustrate cu meserii, unelte, locuri de muncă
specifice fiecărei meserii prezentate. Vor avea de identificat imaginile corecte ca răspuns la cateva
ghicitori.
La sectorul Joc de masă, copiii vor primi mai multe puzzle-uri la alegere, care constituie
imagini cu meserii și jetoane pe care le vor atribui imaginilor corespunzătoare.
La sectorul Artă, copiii vor fi îndrumaţi să coloreze imagini ale unor meserii, din care vor
confecționa o carte de meserii.
După finalizare, copiii merg la fiecare centru pentru a vedea şi aprecia lucrările colegilor.
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE: DŞ, DOS)
Ce ştim despre meserii? este prima activitate pe domenii experienţiale, care aparţine
domeniului Ştiinţe şi care va fi realizată sub forma unei conversații pornind de la imagini
reprezentative pentru tema desfășurată. La finalul activității se va aprecia cine a reținut cele mai multe
lucruri despre o anumită meserie si câștigătorii vor primi câte o medalie.
Tranziţia de la prima la a doua activitate se va face prin jocul muzical „Tot ce e pe lume”.
Poștașul are o scrisoare pentru fiecare este a doua activitate pe domenii experienţiale, care
aparţine domeniului Om şi societate şi care constă în realizarea unei scrisori si a unui plic. Copiii vor
alege o persoană căreia dorește sa îi trimită o scrisoare și scrie sau desenează ce dorește să îi transmită
și va confecționa un plic pentru scrisoare.
Activitatea complementară (ALA 2), va consta in jocul de rol De-a poștașii, în care vor utiliza
scrisorile pregătite la activitatea anterioară.
La finalul activităților, preșcolarii vor primi stickere decorative cu unelte sau intrumente
necesare meseriei pe care o dorește.
Desfăşurarea activităţii:
EVENIMENTUL CONŢINUTUL STRATEGII
DIDACTIC ŞTIINŢIFIC DIDACTICE EVALUARE
RESURSE METODE ŞI
MATERIALE PROCEDEE
1. Moment Se asigură condiţiile necesare unei bune desfăşurări a
organizatoric activităţii:
 aerisirea clasei;
 pregătirea materialului didactic;
 aranjarea mobilierului;
 intrarea copiilor în clasă.
2. Captarea atenţiei În cadrul întâlnirii de dimineaţă se va face: prezenţa Panoul întâlnirii de Conversaţia Participarea activă
copiilor, stabilirea anotimpului, a zilei, completarea dimineaţă Explicaţia la discuţii,
calendarului naturii, discuţii referitoare la tema Frontal completarea corectă
abordată în această săptămână, pornind de la a calendarului
întrebarea Ce meserie vrei sa ai cand vei fi mare? naturii, a prezenţei
În urma răspunsurilor, copiii sunt anunțați că pe
parcursul activităților vor avea parte de surprize, iar
la sfârşitul zilei, cei mai buni dintre ei vor primi un
premiu.
Tranziţie: Copiii desfășoară jocul de mimă Spune, ce Stimularea
fac? interesului pentru
activităţi
3. Anunţarea temei Se va realiza în mod direct prin prezentarea centrelor Expunerea
şi a obiectivelor de interes deschise. Explicaţia
Conversaţia
Frontal

4. Reactualizarea ALA 1 Explicaţia Intuirea


cunoştinţelor Copiii intuiesc materialele de la fiecare centru, Demonstraţia materialelor cu care
ascultă cerinţele educatoarei şi îşi aleg centrul la care Exerciţiul urmează să lucreze.
vor să lucreze. Munca in echipă
 La centrul Biblioteca, copiii răsfoiesc imagini Planșe cu meserii Realizarea
cu diverse meserii, poartă conversații pe baza sarcinilor de lucru
lor, aleg imaginea corectă ca răspuns la primite în funcţie
ghicitori. Jetoane cu unelte şi de profilul centrului
 La centrul Joc de masă, copiii rezolvă instrumente ales
puzzle-uri și asociaza jetoane cu unelte și Puzzle
instrumente imaginilor descoperite.
 La centrul Artă, copiii colorează imaginile Imagini alb-negru ale unor Evaluare globală
unor meserii folosind codul culorilor, apoi le meserii Evaluare
asamblează sub forma unei cărți cu meserii. Creioane colorate individuală
După finalizare, copiii merg la fiecare centru pentru a Lipici, coli colorate
vedea şi aprecia lucrările colegilor. (pentru copertă)

Observarea curentă
4. Obţinerea  Desfăşurarea activității a comportamentului
performanţei Echipa câștigătoare primește aprecieri verbale și Medalii Jocul Analiza
medalii pentru performanța obținută. răspunsurilor
Tranziţie: Trecerea la cea de a doua activitate pe
domenii experienţiale se face prin interpretarea unui
cântec despre meserii.
5.Asigurarea feed- DOS – Activitate practică Conversaţia
back-ului Copiii desenează/scriu scrisori pentru o persoană la Creioane colorate Explicaţia Evaluarea lucrărilor
alegere și confecționează plicuri din coli colorate, pe Coli colorate realizate
care le decorează. Timbre Demonstraţia
Lipici

6.Încheierea Se fac referiri la modul de desfăşurare a activităţii, Analiza


activităţii dacă sarcinile de lucru au fost corect rezolvate.
ALA 2
În încheierea activităţii, copiii desfășoară jocul de rol Plicurile și scrisorile Interpretarea
De-a poștașul, în care vor folosi cunoștințele confecționate jocului muzical
acumulate despre meseria de poștaș și vor folosi în
joc lucrările realizate la activitatea practică.
La final, toți copiii sunt apreciați pentru activitățile
desfășurate și primesc stickere la alegere, cu imagini
reprezentative pentru meseria pe care o doresc.

S-ar putea să vă placă și