Sunteți pe pagina 1din 11

SC EVP SCHULHOFF SRL PROIECT: LOCUINTA P+1E, IMPREJMUIRE TEREN SI UTILITATI

FAZA : PT+DDE

CAIET DE SARCINI

PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR DE BETON ARMAT


MANAGEMENTUL CALITATII SI ASIGURAREA CALITATII

1.- Prin management se intelege organizarea si conducerea unei activitati


2.- Manualul calitatii,in acceptiunea STAS ISO 9000, este documentul care prezinta organizarea si procedura pentru
realizarea unui produs si face referiri la:
2.1. politica calitatii
2.2. planificrea calitatii
2.3. obiectivele calitatii
2.4. sistemul calitatii
2.5. asigurarea calitatii
2.6. controlul calitatii
3.- Procedura calitatii, in acceptiunea STAS ISO 9000 cuprinde:
3.1. Scopul activitatii
3.2. Domeniul de aplicare al activitatii
3.3. Ce trebuie facut si de catre cine
3.4. Cand, unde si cum trebuie facuta activitatea
3.5. Materialele, dispozitivele si documentele folosite
3.6. Cum trebuie controlata activitatea
4.- Factorii care tin de organizare si, in acceptiunea STAS ISO 9000, influenteaza calitatea sunt:
4.1. Interdependenta personalului care:
4.1.1.-conduce
4.1.2.-efectueaza
4.1.3.-verifica
4.2. Modul in care diferitele activitati vor fi efectuate
4.3. Documentatiile in baza carora activitatile vor fi efectuate
4.4. Controalele ce vor fi efectuate
5.- Înainte de începerea lucrarilor de execuie, antreprenorul general trebuie sa intocmeasca un "Program de asigureare a
calitatii".

1. LISTA PRINCIPALELOR NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA EXECUTIA


STRUCTURII DE REZISTENTA:

Legea Nr.10 Lege privind calitatea in constructii


P 100-1/2013 Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri
CR6 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie
NP 112-2013 Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directa
NE 012/2-2010 Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton,
beton armat si beton precomprimat. Partea 2 : Executarea lucrarilor din beton
PT+DDE-007-Ed0-Caiet de sarcini 1
SC EVP SCHULHOFF SRL PROIECT: LOCUINTA P+1E, IMPREJMUIRE TEREN SI UTILITATI
FAZA : DTAC

C169-88 : Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si
industriale
C 16-84; Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente
C 56-85; Normativ pentru verificare calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
C 26-85; Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive
C 54-9; Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu ajutorul carotelor
C 150-84; Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile, industriale si agricole
SR EN 1992-1-1 :2004Proiectarea structurilor de beton. Reguli generale
STAS 790-84 Apa pentru betoane si mortare
STAS 388-80 Lianti hidraulici
STAS 1600-96 Ciment Portland
STAS 1667-76 Agregate naturale grele, pentru betoane si mortare cu lianti minerali
STAS 10265/1-84; Tolerante in constructii, tolerante la suprafetele de beton armat
CP012/1-2007 Cod de practica pentru producerea betonului
STAS 438/1-89 Otel beton laminat la cald. Marci si conditii tehnice generale de calitate
ST 009-11; Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi: cerinte si criterii de performanta

1.01 MASURI PREMERGATOARE EXECUTIEI

1.01.01 Beneficiarul va asigura verificarea proiectului de executie de catre verificatori de proiecte atestati de
comisia de atestare a MLPTL, persoane fizice sau juridice, altii decat specialistii elaboratori ai proiectului.

1.01.02 Constructorul va numi responsabilul tehnic atestat conform legii, care raspunde, in cadrul atributiilor
care ii revin, de realizarea nivelului de calitate in conformitate cu exigentele esentiale de performanta ale lucrarii.

1.01.03 Dupa primirea documentatiei tehnice de executie, constructorul va asigura cunoasterea proiectului de
catre toti factorii angrenati in realizarea lucrarii.

1.01.04 Se va stabili programul calendaristic pentru verificarea si receptia fazelor determinante. Executia nu poate
continua fara receptia fazei anterioare.
1.01.05 Se va incheia proces-verbal de predare-primire a amplasamentului si reperelor de trasare intre delegatii
beneficiarului, constructorului si proiectantului.

1.01.06 Investitorul are obligatia de a intocmi cartea tehnica a constructiei, care cuprinde documentele privind
conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiei si se preda proprietarului, care are obligatia de a o
completa la zi.

01.01.07 La punctul de lucru se vor gasi in mod obligatoriu: documentatia completa de executie, registrul de
procese-verbale de lucrari ascunse, registrul de comunicari de santier, principalele norme care reglementeaza tehnologia
de executie

02. REALIZAREA LUCRARILOR DE FUNDATII

02.01 Lucrarile premergatoare executiei fundatiilor

PT+DDE-007-Ed0-Caiet de sarcini 2
SC EVP SCHULHOFF SRL PROIECT: LOCUINTA P+1E, IMPREJMUIRE TEREN SI UTILITATI
FAZA : DTAC

a) Trasarea pe teren a axelor constructiei se va face de personal specializat si dotat cu aparatura corespunzatoare,
cu respectarea limitelor tolerantelor admise conform standardelor in vigoare:
- tolerante la coordonate rectangulare de trasare T/d1  2cm;
- toleranta laturilor pe conturul de trasare T/d2  3cm;
- tolerante la axele constructiei  10mm.
b) asigurarea suprafetelor necesare pentru amplasarea si functionarea normala a utilajelor de lucru si a
depozitelor de materiale necesare.
c) Protectia constructiilor vecine executate anterior (daca este cazul, in functie de ordinea atacarii obiectelor,
fixata de constructor).
d) Se executa lucrari de dirijarea apelor de ploaie, astfel incat sa nu se stranga apa in gropile care urmeaza a se
betona.

02.02. Executia sapaturilor:

a) Se executa o sapatura strat vegetal de ~30cm-40cm pana la evacuarea completa a acestui strat in cadrul
sapaturii.
b) Se executa sapaturile pentru talpile fundatiilor continue.Se va putea utiliza o sapare mecanizata si apoi partial
manuala, cu conditia ca forma gropii de fundare sa aiba dimensiunile din proiect.
c) Gropile de fundatii nu se vor lasa deschise, expuse precipitatiilor sau caldurii solare, etapele tehnologice
urmatoare trebuind sa se desfasoare in ritm sustinut.
d) La atingerea cotei de fundare se va chema geotehnicianul pentru a verifica terenul de fundare si a stabili
corespondenta intre situatia reala si cea considerata in proiect. Se intocmeste cu aceasta ocazie un proces verbal de
receptie a terenului de fundare.
e)Talpile fundatiilor se vor betona obligatoriu in teren viu (umpland complet sapatura), fara cofraj.
f) Umpluturile de pe conturul fundatiilor se vor executa cu pamant argilos, maruntit, stropit cu apa si apoi
compactat cu maiuri mecanice pe strate elementare de 15…20cm.
g) Umpluturile cu balast de sub pardoseala - 23 cm grosime se vor compacta cu un grad de compactare 90%
(conform STAS 8942/1,2,3-84),

02.03. Armarea betonului

a) Pentru armarea elementelor de infrastructura s-au utilizat mai multe tipuri de armaturi care vor trebui sa se
conformeze "Specificatiei tehnice privind cerinte si criterii de performanta pentru oteluri utilizate in structuri de beton".
Aceste oteluri vor respecta caracteristicile mecanice de livrare prevazute in standardele de produs:
- oteluri cu profil neted OB 37 – STAS 438/1-89;
- oteluri cu profil periodic PC 52 – STAS 438/2-91;
b) Livrarea otelului beton va fi insotita de certificate de calitate cu urmatoarele informatii:
- denumirea si tipul de otel, standardul utilizat;
- toate informatiile pentru identificarea loturilor;
- greutatea neta;
- valorile determinate privind criteriile de performanta.
c) Fiecare colac sau legatura de bare sau plase sudate va purta o eticheta, bine legata care va contine:

PT+DDE-007-Ed0-Caiet de sarcini 3
SC EVP SCHULHOFF SRL PROIECT: LOCUINTA P+1E, IMPREJMUIRE TEREN SI UTILITATI
FAZA : DTAC

- marca produsului;
- tipul armaturii;
- numarul lotului si al colacului sau legaturii;
- greutatea neta;
- semnul CTC.
d) Transportul si depozitarea
Barele de armatura, plasele sudate si carcasele prefabricate de armatura vor fi transportate si depozitate astfel
incat sa nu sufere deteriorari sau sa prezinte substante care pot afecta armatura si/sau betonul sau aderenta beton –
armatura.
Otelurile pentru armaturi trebuie sa fie depozitate separat pe tipuri si diametre in spatii amenajate si dotate
corespunzator, astfel incat sa se asigure:
evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea armaturii;
evitarea murdaririi acestora cu pamant sau alte materiale;
asigurarea posibilitatilor de identificare usoara a fiecarui sortiment si diametru.
e) Controlul calitatii
Inainte de fasonare, armatura va fi controlata vizual, verificate prin indoire la rece si din punct de vedere al
caracteristicilor mecanice (rezistenta la rupere, limita de curgere, alungirea la rupere).
Controlul vizual va trebui sa aprecieze existenta sau nu a coroziunii si va actiona pentru remedierea acestui fapt.
f) Fasonarea, montarea, legarea armaturilor
Aceste operatii se vor face in strica conformitate cu prevederile proiectului;
La fasonare barelor se va evita deteriorarea mecanica (crestari, loviri);
La fasonarea plaselor sudate se va evita ruperea punctelor de sudura ale retelei de bare;
Se evita contactul armaturilor cu substante corozive;
Armaturile care se fasoneaza trebuie sa fie curate si drepte; in acest scop se vor indeparta:
- eventualele impuritati de pe suprafata barelor;
- rugina, in special in zonele in care barele urmeaza a fi innadite dupa sudura.
Dupa indepartarea ruginii reducerea sectiunilor barelor nu trebuie sa depaseasca abaterile prevazute in
standardele de produs.
Otelul-beton livrat in colaci sau barele indoite trebuie sa fie indreptate inainte de a se proceda la taiere si
fasonare fara a se deteriora profilul (la intinderea cu troliul alungirea maxima nu va depasi 1mm/m).
- Barele taiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel incat sa se evite confundarea lor si sa
se asigure pastrarea formei si curateniei lor pana in momentul montarii.
- Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub –100C. Barele cu profil periodic cu diametrul mai mare
de 25mm se vor fasona la cald.
g) Tolerante de executie
Abaterile limita la armaturile din fundatii vor fi urmatoarele:
1) 10 mm la distanta intre axele barelor,
2) 5 mm la lungimi partiale,
3) 20 mm la lungimi totale,
4) 3d la la petreceri prin innadiri,
5) 10 mm la distanta intre etrieri.

PT+DDE-007-Ed0-Caiet de sarcini 4
SC EVP SCHULHOFF SRL PROIECT: LOCUINTA P+1E, IMPREJMUIRE TEREN SI UTILITATI
FAZA : DTAC

h) Innadirea armaturilor se va face prin petrecere si minim 40d.


i) Stratul de acoperire cu beton la fundatiile perimetrale va fi:
- 5 cm pe peretele in contact cu pamantul;
- 2,5 cm pe fata superioara.
j) Inlocuirea armaturilor prevazute in proiect se va face numai cu avizul proiectantului si in conformitate cu
reglementari specifice armaturilor pe tipuri de elemente (distante minime intre bare, etc.).
Orice modificare se va consemna in cartea constructiei.

02.04. La executarea fundatiilor trebuie avute in vedere urmatoarele:

a) Materialele intrebuintate trebuie sa corespunda indicatiilor din proiect si prescriptiilor din standardele si
normele de fabricatie in vigoare.

b) Fundatiile se executa cu respectarea urmatoarei succesiuni a lucrarilor:


1.- Se toarna intai betonul de egalizare C8/10.
2.- Se monteaza apoi carcasele de armatura in fundatii. Inaintea turnarii fundatiilor se vor verifica armaturile montate.
3. – Se toarna talpile fundatiilor in teren viu, fara cofraj (umpland complet sapatura).
4. – Se cofreaza cuzinetii fundatiilor.
5. – Se betoneaza cuzinetii pana la cota prevazuta in proiect.

02.05. Modul de verificare si receptionare a lucrarilor ascunse


Verificarea se face prin:
a) Constatarea existentei si examinarea continutului documentelor de atestarea calitatii materialelor utilizate si a
conformitatii lor cu prevederile proiectului si prescriptiilor tehnice;
b) Examinarea vizuala si prin masurare a elementelor componente ale lucrarii ascunse, din punct de vedere al
pozitiei, formelor, dimensiunilor si a celorlalte conditii de calitate, inclusiv incadrarea in limitele abaterilor admisibile.
Abateri limita la fundatii:
Dimensiuni: - lungime 15mm, inclinare 3mm/m
- latime 6mm, inclinare 3mm/m
- inaltime 10mm, inclinare 15mm/total;
Inclinarea suprafetei fata de verticala 3mm;
Inclinarea suprafetei fata de orizontala 5mm (totala de 20mm);
Cote de nivel 10mm.
c) Verificarea rezultatelor incercarii probelor de control, prevazute in prescriptiile tehnice; in cazul in care
termenul pentru obtinerea rezultatelor nu este scadent, se va verifica numai frecventa prescrisa pentru recoltarea
probelor, urmand ca rezultatele sa fie consemnate in registrul prevazut special, in termen de 3 zile de la efectuarea
incercarilor, luandu-se si masuri in consecinta.
d) Rezultatele verificarilor si receptiilor lucrarilor ascunse se consemneaza intr-un registru, denumit "Registru
de procese verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse" (formular 9-13-107).
Acest registru constituie un document oficial si ca atare se pagineaza, se snuruieste si se parafeaza de directorul
intreprinderii sau de imputernicitul sau; completarea cu cerneala a tuturor rubricilor este obligatorie; ruperea de foi si
stersaturile sunt interzise.
Inregistrarile, grupate pe obiecte distincte, se fac in ordinea cronologica in care au fost efectuate verificarile.
PT+DDE-007-Ed0-Caiet de sarcini 5
SC EVP SCHULHOFF SRL PROIECT: LOCUINTA P+1E, IMPREJMUIRE TEREN SI UTILITATI
FAZA : DTAC

e) Cand beneficiarul are reprezentant permanent la lucrare, verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor ascunse
se face de catre conducatorul tehnic al lucrarii impreuna cu dirigintele, procesul verbal incheindu-se in aceeasi zi de catre
ambii participanti.

03. LUCRARI DIN BETON ARMAT

Toate lucrarile privind executia elementelor structurii - fundatii, grinzi de soclu, pardoseala din beton armat,
vor respecta aceleasi reguli de baza.

03.01 Pregatirea turnarii betonului

Executarea lucrarilor de betoane poate sa inceapa numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii :
a) fisa tehnologica pentru betonarea obiectului in cauza intocmita conform prevederilor a fost acceptata de
beneficiar ;
b) sunt realizate masurile pregatitoare, sunt aprovizionate si verificate materialele necesare (agregate, ciment,
piese inglobate etc.) si sunt in stare de functionare utilajele si dotarile necesare, in conformitate cu prevederile fisei
tehnologice;
c) sunt stabilite si instruite formatiile de lucru in ceea ce priveste tehnologia de executie precum si asupra
masurilor privind securitatea muncii si P.C.I. ;
d) au fost receptionate calitativ lucrarile de fundatii, cofraje si armaturi (dupa caz mustati)
e) suprafetele de beton turnat anterior si intarit, care vor veni in contact cu betonul proaspat sunt curatate de
pojghita de lapte de ciment, nu prezinta zone necompactate sau segregate, si au riguozitatea necesara asigurarii unei bune
legaturi intre cele doua betoane ;
f) nu se intrevede posibilitatea interventiei unor conditii climatice nefavorabile (ger, ploi abundente, furtuna
etc) ;

03.02 Reguli generale de betonare

1.- Betonarea unei constructii va fi condusa nemijlocit de seful punctului de lucru. Acesta va fi permanent la
locul de turnare si va supraveghea respectarea stricta a prevederilor prezentului normativ si a fisei tehnologice.
2.- Betonul trebuie sa fie pus in lucrare in max. 15 minute de la aducerea lui la locul de turnare; se admite un
interval de maximum 30 minute numai numai in cazurile in care durata transportului este mai mica de o ora.
3.- La turnarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale :
a) cofrajele de lemn care vor veni in contact cu betonul proaspat, vor fi udate cu apa cu 2….3 ore inainte si
imediat inainte de turnarea betonului, iar apa ramasa in denivelari va fi inlaturata;
b) din mijlocul de transport, descarcarea betonului se va face cu pompe, benzi transportatoare, jgheaburi, sau
direct in lucrare;
c) daca betonul adus la locul de punere in lucrare nu se incadreaza in limitele de lucrabilitate admise sau
prezinta segregari, va fi refuzat, fiind interzisa punerea lui in lucrare; se admite imbunatatirea lucrabilitatii numai prin
folosirea unui aditiv superplastifiant.
d) inaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 3m, in cazul elementelor cu latime max.
1m, respectiv nu mai mare de 1,5m in celelalte cazuri, inclusiv elementele de suprafata (placi, fundatii) ;

PT+DDE-007-Ed0-Caiet de sarcini 6
SC EVP SCHULHOFF SRL PROIECT: LOCUINTA P+1E, IMPREJMUIRE TEREN SI UTILITATI
FAZA : DTAC

e) betonarea elementelor cofrate pe inaltimi mai mari de 3 m se va face prin ferestre laterale sau prin
intermediul uni furtun sau tub (alcatuit din tronsoane de forma tronconica), avand capatul inferior situat la max. 1,5 m de
zona care se batoneaza ;
e1) in cazul elementelor cu inaltime max. 3m, daca vibrarea betonului nu este stanjenita de grosimea redusa a
elementului sau desimea armaturilor, se admite cofrarea tuturor fetelor pe intreaga inaltime si betonarea pe la partea
superioara a elementului ;
e2 ) in cazul in care se intrevad dificultati la compactarea betonului precum si in cazul elementelor cu inltime
mai mare de 3 m, se va adopta una din solutiile :
cofrarea unei fete de max. 1m inaltime si completarea cofrajului pe masura betonarii elementului  ; sau betonarea
conform pct. d)+e), compactarea facandu-se prin ferestrele laterale sau din interiorul elementului;
f) betonul trebuie sa fie raspandit uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizarea de
straturi orizontale de max. 50 cm inaltime si turnarea noului strat inainte de inceperea prizei betonului din stratul turnat
anterior ;
g) se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de pozitia prevazuta; daca
totusi se vor produce asemenea defecte, ele for fi corectate in timpul turnarii ;
h) se va urmari cu atentie inglobarea completa in beton a armaturilor, respectandu-se grosimea stratului de
acoperire in conformitate cu prevederile proiectului ;
i) nu este permise ciocanirea sau scurtarea armaturii in timpul betonarii si nici asezarea pe armaturi a
vibratorului ;
j) in zonele cu armaturi dese se va urmari cu toata atentia umplerea completa a sectiunii, prin indesarea laterala
a betonului sau sipci sau vergele de otel, concomitent cu vibrarea lui; in cazul ca aceste masuri nu sunt eficiente, se vor
creea posibilitati de acces lateral a betonului prin spatii care sa permita si patrunderea vibratorului;
k) se va urmari comportarea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si sustinerilor acestora, luandu-se masuri
operative de remediere in cazul constatarii unor deplasari sau cedari ;
l) circulatia muncitorilor si utilajului de transport in timpul betonarii se va face pe podine, astfel rezemate incat
sa nu modifice pozitia armaturii: este interzisa circulatia directa pe armaturi sau pe zonele cu beton proaspat ;
m) betonarea se va face continuu pana la rosturile de lucru prevazute in proiect sau fisa tehnologica ;
n) durata maxima admisa a intreruperilor de betonare, pentru care nu este necesara luarea unor masuri speciale
la reluarea turnarii, nu trebuie sa depaseasca timpul de incepere a prizei betonului; in lipsa unor determinari de laborator,
aceasta durata se va considera de 2 ore de la prepararea betonului, in cazul cimenturilor cu adaosuri si respectiv 1,5 ore,
in cazul cimenturilor fara adaos ;
o) in cazul in care s-a produs o intrerupere de betonare mai mare, reluarea turnarii este permisa numai dupa
pregatirea suprafetelor rosturilor conform normelor in vigoare.
p) verificarile care se efectueaza sunt precizate in NE-012/2-2010
r) Inceperea betonarii este admisa numai dupa verificarea adoptarii tuturor masurilor necesare
executarii acestei operatii fara intrerupere : asigurarea materialelor componente, functionarea statiei, numar suficient de
mijloace de transport si compactare, instruirea personalului executant si asigurarea efectivelor de lucru pe intreaga
periada de betonare.
s) La 2…4 ore de la terminarea betonarii unei zone (in functie de stadiul de intarire), se va proceda la protejarea
suprafetei libere a betonului cu materiale care sa asigure evitarea evaporarii apei din beton si racirea rapida (saltele
alcatuite din rugojini dispuse intre folii de polietilena sau prelate, strat de minim 10 cm nisip umed acoperit cu prelate

PT+DDE-007-Ed0-Caiet de sarcini 7
SC EVP SCHULHOFF SRL PROIECT: LOCUINTA P+1E, IMPREJMUIRE TEREN SI UTILITATI
FAZA : DTAC

etc). Protectia va fi indepartata dupa minimul 7 zile, si numai daca intre temperatura suprafetei betonului si cea a
mediului nu este o diferenta mai mare de 12o C.

03.03 Compactarea betonului

03.03.01 Compactarea mecanica a betonului se va face prin vibrare


Se admite compactarea manuala (cu maiul, vergele sau sipci, in paralel cu ciocanirea cofrajelor) in urmatoarele
cazurilor :
- introducrea in beton a vibratorului nu este posibila din cauza dimensiunilor sectiunei sau desimii armaturilor si
nu se poate aplica eficient vibrarea externa:
- intreruperea funcionarii vibratorului (defectiune, intrerupere de curent electric etc), caz in care betonarea
trebuie sa continue pana la pozitia corespunzatoare unui rost;
03.03.02 Se pot utiliza urmatoarele procedee de vibrare:
- vibrarea interna folosind vibratoare de interior (pervibratoare) ;
- vibrarea externa, cu ajutorul vibratoarelor de cofraj ;
03.03.03 Vibrarea interna este principalul procedeu de compactare a betoanelor.
- alegerea tipului de vibrator (marimea capului vibrator, forta perturbatoare si frecventa corespunzatoare a
acestuia) se va face in functie de dimensiunile elementelor si de posibilitatile de introducere a capului vibrator (butelia)
printre barele de armatura.
- lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare interna depinde de forma elementului si de dimensiunea
armaturilor, putand varia intre L1 si L5.
- durata de vibrare optima se situeaza intre minimum 5 sec. si 30 sec., in functie de lucrabilitatea betonului si
tipul de vibrator utilizat.
- semnele exterioare dupa care se recunoaste ca vibrarea s-a terminat, sunt urmatoarele: betonul nu se taseaza;
suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasa; inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului.
- distanta intre doua puncte succesive de introducere a vibratorului de interior este maximim1,0m , reducandu-
se in functie de caracteristicile sectiunei si desimea armaturilor.
- grosimea stratului de beton supus vibrarii se recomanda sa nu depaseasca ¾ din lungimea capului vibrator
(buteliei) ; la compactarea unui strat, butelia trebuie sa patrunda 5…..15 cm in stratul compactat anterior.
03.03.04 Vibrarea externa este indicata la executarea elementelor turnate monolit de grosimi reduse si armaturi dese
, care nu pot fi compactate prin vibrare interna. In zonele in care este posibil se pot folosi sulimentar si vibratoare de
interior.
- in cazul elementelor compactate cu ajutorul vibratoarelor de exterior, se vor lua masuri constructive speciale
prin marimea rigiditatii cofrajelor si prin prevederea , in masura in care este posibil, de legaturi elastice intre cofraje si
elementele de sustinere sau rezemare.
- lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare externa se recomanda sa fie minimum L3 (tasare minimum 5
cm).

03.04 Controlul calitatii lucrarilor

03.04.01 In cazurile in care loturile de materiale aprovizionate (otel, beton, ciment, agregate, aditivi) nu
indeplinesc conditiile de calitate garantate, se va interzice sau sista utilizarea lor si se va instiinta producatorul,

PT+DDE-007-Ed0-Caiet de sarcini 8
SC EVP SCHULHOFF SRL PROIECT: LOCUINTA P+1E, IMPREJMUIRE TEREN SI UTILITATI
FAZA : DTAC

beneficiarul si organele Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitatii Produselor. Instiintarea se va face in
termen de maximum 48 ore de la constatare.
In conformitate cu prevederile legale, furnizorii sunt obligati ca in termen de 15 zile de la primirea comunicarii
unitatii de constructie- montaj, sa remedieze sau sa inlocuiasca materialele sau elementele de costructii
nerecorespunzatoare din punct de vedere calitativ.
03.04.02 Fazele procesului de executie a lucrarilor de beton si beton armat constituie in majoritate lucrari care devin
ascunse, astfel incat verificarea calitatii acestora trebuie sa fie consemnata in "Registrul de procese-verbale pentru
verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse" incheiate intre delegatiile beneficiarului si constructorului. In cazul
fazelor "determinate" este obligatorie convocarea si participarea delegatului Inspectiei teritoriale pentru constructii si a
priectantului. Nu se considera valabile procesele-verbale de receptie calitativa incheiate numai de constructor.
Nu se admite trecerea la o noua faza de executie inainte de incheierea procesului-verbal referitor la faza
precedenta daca aceasta urmeaza sa devina o lucrare ascunsa.
In procesele-verbale se vor preciza constatarile rezultate, daca corespund proiectului si daca se admite trecerea
la executarea fazei urmatoare.
Verificarile care se efectueaza sunt prevazute la pct.: 3,4,6
Daca se constata neconcordanta fata de proiect sau prevederile prescriptiilor tehnice se vor stabili si consemna
masurile necesare de remediere.
Dupa executarea acestora se va proceda la o noua verificare si incheierea unui nou proces-verbal.
03.04.03 La determinarea executarii cofrajelor se va verifica:
a) alcatuirea elementelor de sustinere si sprijinire ;
b) incheierea corecta a elementelor cofrajelor si asigurarea etanseitatii acestora:
c) dimensiunile interioare ale cofrajelor, in raport cu cele ale elementelor care urmeaza a se betona ;
03.04.04 La determinarea montarii armaturilor se va verifica :
a) numarul, diametrul si pozitia armaturilor in diferite sectiuni transversale ale structurii ;
b) distanta intre etrieri, diametrul acestora si modul lor de fixare ;
c) pozitia innadirilor si lungimile de petrecere a barelor ;
d) calitatea sudurilor;
e) numarul si calitatea legaturilor intre bare
f) dispozitivele de mentinere a pozitiei armaturilor in cursul betonarii ;
g) modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu betonul si dimensiunile acestuia ;
h) pozitia, modul de fixare si dimensiunile pieselor inglobate.
03.04.05 In cursul betonarii elementelor de constructie se va verifica daca:
a) datele inscrise in bonurile de trnsport ale betonului corespund comenzii si nu s-a depasit durata admisa de
transport ;
b) lucrabilitatea betonului corespunde celei prevazute ;
c) conditiile de turnare si compactare asigura evitarea oricaror defecte ;
d) se respecta frecventa de efevtuare a incercarilor si prelevarilor de probe, conform prevederilor in vigoare ;
e) sunt corespunzatoare masurile adoptate de mentinere a pozitiei armaturilor, dimensiunilor si formei cofrajelor ;
f) se aplica corespunzator masurile de protectie a suprafetelor libere ale betonului proaspat.
03.04.06 La decofrarea oricarei parti de constructie se va verifica:
a) aspectul elementelor, semnalandu-se daca se intalnesc zone de beton necorespunzator (beton necompactat,
segregat, goluri, rosturi de betonare etc.) ;
PT+DDE-007-Ed0-Caiet de sarcini 9
SC EVP SCHULHOFF SRL PROIECT: LOCUINTA P+1E, IMPREJMUIRE TEREN SI UTILITATI
FAZA : DTAC

b) dimensiunile sectiunilor transversale ale elementelor ;


c) distantele intre diferite elemente ;
d) pozitia elementelor verticale (stalpi), in raport cu cele corespunzatoare situate la nivelul imediat inferior ;
e) pozitia armaturilor care urmeaza a fi inglobate in elemente care se toarna ulterior.
Verificarile de la pozitiile, b)…e), se efectueaza prin sondaj. Se va consemna in proces-verbal daca sunt
respectate prevederile proiectului.
03.04.07 Calitatea betonului pus in lucrare se va aprecia tinand seama de :
- concluziile analizei efectuate in laborator, privind clasa betonului si
- concluziile interpretarii rezultatelor incercarilor nedistructive, sau incercarilor pe carote, daca s-au cerut
efectuarea lor in cadrul controlului operativ sau prin proiect.
03.04.08 Rezultatul aprecierii calitatii betonului pus in lucrare se consemneaza in proces-verbal incheiat intre
proiectant, beneficiar si contructor.
Daca sunt indeplinite conditiile de calitate se vor analiza de catre proiectant masurile ce se impun.
03.04.09 Receptia structurii de rezistenta se va efectua pe intreaga constructie sau pe parti de constructie
(fundatie, etc), in functie de prevederile programului privind controlul de calitate pe santier, stabilit de proiectant
impreuna cu beneficiarul si constructorul.
Aceasta receptie are ca baza examinarea directa efectuata de cei trei factori pa parcursul executiei. Suplimentar
se vor verifica :
-certificatele de garantie pentru calitatea materialelor livrate ;
- existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa privind: cofrajele, armarea, aspectul elementelor
dupa decofrare, aprecierea calitatii betonului pus in lucrare, precum si existenta si continutul proceselor verbale pentru
fazele determinate ;
-existenta si continutul certificatelor de calitate, in cazul in care betonul a fost livrat de catre o alta unitate de
constructii ;
-constatarile consemnate in cursul executiei de catre beneficiar, proiectant, C.T.C., sau alte organe de control ;
03.04.10 Verificarile efectuate si constatarile rezultate le receptia structurii de rezistenta se consemneaza intr-un
proces -verbal incheiat intre beneficiar, proiectant si constructor, precizandu-se in concluzie daca structura in cauza se
atesta sau se respinge.
In cazurile in care se constata diferente in executarea structurii, se vor stabili masurile de remediere, iar dupa
executarea acestora se va proceda la o noua receptie.
03.04.11 Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrari (ziduri, tencuieli, protectii, finisaje, etc) este admisa
numai in baza dispozitiei de santier data de beneficiar si proiectant.
Aceasta dispozitie se va da dupa incheierea receptiei structurii de rezistenta, sau, in cazurile justificate, dupa
incheierea receptiei partiale a structurii de rezistenta.
Receptia partiala va consta in efectuarea tuturor verificarilor aratate mai sus cu exceptia examinarii rezistentelor
betonului in varsta de 28 zile care se va face la receptia defintiva a structurii de rezistenta.
In asemenea situatii, proiectantul va preciza unele parti de elemente asupra carora sa se poata efectua
determinari ulterioare si care nu se vor acoperi decat dupa incheierea receptiei definitive a structurii.

INTOCMIT

PT+DDE-007-Ed0-Caiet de sarcini 10
SC EVP SCHULHOFF SRL PROIECT: LOCUINTA P+1E, IMPREJMUIRE TEREN SI UTILITATI
FAZA : DTAC

ING. AFRODITA GAITA


ING. RADU MARINESCU

PT+DDE-007-Ed0-Caiet de sarcini 11

S-ar putea să vă placă și