Sunteți pe pagina 1din 6

Vocabularul – Aplicații

Testul 1
I.  Încercuiește răspunsul corect. Cuvintele prenume/pronume sunt:
a) omonime
b) sinonime
c) paronime

II. Construiește enunțuri cu următoarele perechi de paronime:


a)literar/literal
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
b)  a investi/a învesti
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
c)  orar/oral
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
d)  solidar/solitar
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

III. Alege forma corectă:


Mi-am ales un costum din atlas/atlaz.
Mașina tatei e pe jantă/geantă.

IV. Menționează un cuvânt derivat cu sufix și prefix de la substantivul moș.


………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

V. Construiește două enunțuri pentru a ilustra omonimia cuvântului viu.


............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

VI. Se dă textul
“Mult iscusita vremii slova
Nu spune clipa milostivă
Ce ne-a-nfrățit pe veci necazul
Și veselia deopotrivă .
Mărită fie dimineața
Ce-a săvârșit a noastră nuntă,
Bătrâne Olt! – cu buza arsă
Îți sărutăm unda căruntă.”
(Octavian Goga, Oltul)
Cerințe:
1. Identifică un arhaism prezent în textul dat.
………………………………………………………………………………………………………
2. Numește un sinonim pentru cuvântul clipă.
............................................................................................................................................................
3. Alcătuiește un enunț în care cuvântul dimineața să aibă altă valoare morfologică decât
cea din textul dat.
...........................................................................................................................................................
4. Stabilește un antonim pentru locuțiunea adverbială pe veci.
………………………………………………………………………………………………………
5. Indică, din textul dat, două cuvinte care fac parte din masa vocabularului.
..........................................................................................................................................................
6. Precizează sensul cu care este folosit în text cuvântul căruntă.
………………………………………………………………………………………………………
7. Construiește două enunțuri pentru a ilustra omonimia cuvântului buză.
..........................................................................................................................................................
8. Transcrie din textul dat un cuvânt derivat cu sufix.
...........................................................................................................................................................

Testul 2

I.Scrie corect neologismele: uestern, uischi, compiutăr, cauboi.


............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

II.Notează formele actuale, în locul celor regionale, pentru: doftor, șinși, gios, deste.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

III. Scrie câte două exemple proprii de:


a)  arhaisme: ……………………………………………………………………………………..
b)  regionalism: …………………………………………………………………………………..
c)   neologisme: …………………………………………………………………………………..

IV. Explică de ce sunt pleonastice structurile: mai viu, mai superior, cel mai complet, a
avansa înainte.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

V. Încercuiește literele corespunzătoare pleonasmelor:


a)  a colabora împreuna
b)  rochie de stofă
c)  haină de blană
d)  panaceu universal

VI. Se dă textul

“Am citit altădată, nu mai știu în ce carte,


Că într-o țară mare, de aici nu departe,
Plăcută frumusețe trecea de urâciune:
Câți se-ntamplă s-o aibă se socotea slutiți;
Iar frumoși de minune
Se socotea aceia ce era mai pociți.
Oglinzi ca să se vază nu se află în țară,
Și era poprit lucru să s-aducă d-afară.”
(Grigore Alexandrescu, Oglindele)

Cerințe:
1. Identifică în textul dat un cuvânt format prin compunere.
………………………………………………………………………………………………………
2. Numește două cuvinte derivate, prezente în textul dat.
............................................................................................................................................................
3. Transcrie, din textul de mai sus, un arhaism lexical și unul fonetic.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4. Construiește două enunțuri pentru a ilustra omonimia cuvântului mare.
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
5. Alcătuiește un enunț în care cuvântul departe să aibă altă valoare morfologică decât cea
din text.
...........................................................................................................................................................
6. Precizează un sinonim pentru cuvântul țară.
...........................................................................................................................................................
7. Indică perechea de antonime prezentă în text.
……………………………………………………………………………………………………..
8. Stabilește patru termeni din familia lexicală a cuvântului frumos.
...........................................................................................................................................................

Testul 3

I. Sinonimul cuvântului pesemne este:


a)evident;
b)codificat;
c)sigur;
d)probabil;

II. Alegeți variantă care conține numai neologisme:


a)indolență, ienicer, circumstanță;
b)eminent, masă, perje;
c)circumstanță, indolență,eminent;
d)indolență, evident, postelnic.

III. Identificați seria care cuprinde perechea de omonime:


a)drum-cale
b)eminent-iminent
c)cald-rece
e)somn(a adormi)-somn(pește)

IV. Alcătuiți enunțuri cu următoarele perechi de omonime:


a)han-conducător tătar; han-loc de popas
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
b)liră-instrument muzical; liră-monedă națională
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
c)mină-exploatare subterană; mină-de creion
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
d)pavilion-construcție ușoară; pavilion-urechea externă
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
e)pompă-aparat pentru extragerea unui lichid; pompă-fast, ceremonie
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
f)radical-simbol; radical-categoric
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

V. Alcătuiți enunțuri în care verbul a face să dobândească următoarele sensuri:


-a rodi: ……………………………………………………………………………………………...
-a scrie: ……………………………………………………………………………………………..
-a acționa: …………………………………………………………………………………………..
-a parcurge: ………………………………………………………………………………………...

VI.  Se dă textul
„Ce-o să facă d.Goe la București cu capul gol? și toate prăvăliile inchise! s-ar întreba oricine,
care nu știe câtă grije are mam’mare și câtă prevedere. Cum era să plece băiatul numai cu pălaria
de paie? Dacă se întampla să plouă, ori răcoare? Și mam’mare scoate din săculețul ei un beret tot
din uniforma canonierii le Formidable.”
(Ion Luca Caragiale, D-l Goe)

Cerinte:

1. Transcrie, din textul dat, un cuvânt format prin compunere.


...........................................................................................................................................................
2. Stabilește un sinonim pentru cuvantul prăvălie.
............................................................................................................................................................
.

3. Alcătuiește un enunț în care cuvântul cum să aibă altă valoare morfologică decât cea din
text.
......................................................................................................................................................
4. Realizează două enunțuri în care să ilustrezi omonimia cuvântului gol.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5. Numește un neologism în textul de mai sus.
…………………………………………………………………………………………………
6. Construiește un enunț în care să folosești sensul figurat al cuvântului răcoare.
....................................................................................................................................................
7. Indica un antonim pentru cuvântul grijă.
………………………………………………………………………………………………….
8. Identifică sensul cu care este folosit în text cuvântul prevedere.
………………………………………………………………………………………………….

Testul 4

I.Explică modul în care s-au format următoarele cuvinte: prietenește, vicleșug, bunăvoință,


bună-credință.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

II.Construiește două enunțuri în care cuvântul rapid să fie, pe rând, adjectiv și adverb.


………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
III. Corectează greșeala conținută de propoziția următoare:
Versurile sale vor dăinui permanent în memoria neamului.
………………………………………………………………………………………………………
IV. Alcătuiește câte un enunț cu următoarele sinonime ale verbului a vedea: a observa, a
viziona, a constata, a considera.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

V. Alcătuiește două expresii/locuițiuni care să conțină verbul  a căuta.


………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
VI. Se dă textul
”În sfârșit, iacătă conductorul cu biletul: primește paralele și liberează pe captiv, pe care
toate trei cucoanele îl sărută dulce, ca și cum l-ar revedea dupa o îndelungată absență.”
(Ion Luca Caragiale, D-l Goe)

Cerințe:
1. Transcrie, din textul dat, un cuvânt derivat.
………………………………………………………………………………………………………
2. Stabilește un sinonim pentru cuvântul paralele.
...........................................................................................................................................................
3. Alcătuiește un enunț în care cuvântul trei să aibă altă valoare morfologică decât cea din text.
...........................................................................................................................................................
4. Realizează două enunțuri în care să ilustrezi omonimia cuvântului dulce.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. Identifică un arhaism din textul dat.
……………………………………………………………………………………………………...
6. Numește un neologism prezent în textul de mai sus.
……………………………………………………………………………………………………...
7. Construiește un enunț în care sa folosești sensul propriu al cuvântului captiv.
...........................................................................................................................................................
8. Indică un antonim pentru cuvântul absență.
………………………………………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și