Sunteți pe pagina 1din 3

Analiza textuală

a probei de evaluare de la administrația liceului la matematică în clasa 12A,


profil real
În data, s-a organizat și desfășurat proba de evaluare de la
administrația liceului la matematică în clasa 12A, profil real.
Elevilor li s-a propus spre rezolvare un test alcătuit din 9 itemi în cheia BAC
pentru 70 min. Cu realizarea testului s-au isprăvit elevii în proporție de 64 la sută.
Au întâlnit dificultăți la determinarea derivatei funcției într-un punct, rezolvarea
ecuației logaritmice, determinarea primitivei funcției și determinarea parametrului
real. La ceilalți itemi au pierdut puncte din motiv că nu calculau domeniul valorilor
admisibile/domeniul de valori ale funcției (ceea ce se utilizează la 80% din
exercițiile propuse la BAC) sau greșeau la calcule.
Este vizibilă o creștere în cunoștințe a elevilor care au exersat mult la temele
studiate și o delăsare a elevilor care aveau impresia că au cunoștințe suficiente
pentru realizarea testului.
Astfel: nota medie per clasă este de 6,23, iar calitatea – 23,53 %. Doi elevi
nu au acumulat necesarul de puncte pentru a obține nota cinci din motiv că nu au
deprinderi de a aplica corect cunoștințele în rezolvarea sarcinilor propuse. Un elev
a absentat de la proba de evaluare desfășurată și urmează s-o recupereze.
Pentru perioada rămasă până la examenul de bacalaureat îmi propun să
lucrez asupra înlăturării lacunelor depistate și exersarea testelor pentru pregătirea
de examenul sus-menționat.

Profesor: Filipopolschi Ecaterina


Analiza textuală
a probei de evaluare de la administrația liceului la matematică în clasa 5B

În data, s-a organizat și desfășurat proba de evaluare de la


administrația liceului la matematică în clasa 5B.
Elevilor li s-a propus spre rezolvare un test alcătuit din 6 itemi în cheia
examenului de absolvire a ciclului primar, pentru 35 min. Cu realizarea testului s-
au isprăvit elevii în proporție de 70 la sută. Au întâlnit dificultăți la eliminarea
parantezelor într-un exercițiu, efectuarea operațiilor într-un exercițiu cu mai multe
operații, la alcătuirea schemei problemei și însăși rezolvarea acesteia. La ceilalți
itemi au pierdut puncte din motiv că greșeau la calcule.
Astfel: nota medie per clasă este de 5,80, iar calitatea – 20%. Doi elevi nu au
acumulat necesarul de puncte pentru a obține nota cinci din motiv că nu au
deprinderi de a aplica corect cunoștințele în rezolvarea sarcinilor propuse.
Îmi propun pentru restul anului de studii să lucrez asupra înlăturării
lacunelor depistate și asupra învățării la perfecție a tablei înmulțirii.

Profesor: Filipopolschi Ecaterina


Analiza textuală
a probei de evaluare de la administrația liceului la matematică în clasa 10A,
profil real
În data, s-a organizat și desfășurat proba de evaluare de la
administrația liceului la matematică în clasa 10A, profil real.
Elevilor li s-a propus spre rezolvare un test alcătuit din 6 itemi în cheia
examenului de absolvire a ciclului gimnazial, pentru 35 min. Cu realizarea testului
s-au isprăvit elevii în proporție de 43 la sută. Au întâlnit dificultăți la aducerea
expresiei la o formă mai simplă operând cu puterile numerelor reale, la aplicarea
formulelor de calcule prescurtat, la determinarea soluțiilor pentru o inecuație de
gradul doi, la determinarea domeniului de definiție a funcției iraționale, precum și
alcătuirea sistemului de ecuații liniare pentru rezolvarea problemei de la itemul 6.
La ceilalți itemi au pierdut puncte din motiv că greșeau la calcule.
Astfel: nota medie per clasă este de 5,26 , iar calitatea – 8,69 %. Șapte elevi
nu au acumulat necesarul de puncte pentru a obține nota cinci din motiv că nu au
deprinderi de a aplica corect cunoștințele în rezolvarea sarcinilor propuse. Un elev
a absentat de la proba de evaluare desfășurată și urmează s-o recupereze.
Pentru perioada rămasă până la finele anului de studii îmi propun să lucrez
asupra înlăturării lacunelor depistate și exersare la temele studiate pentru obținerea
deprinderilor de a plica cunoștințele în rezolvarea itemilor.

Profesor: Filipopolschi Ecaterina

S-ar putea să vă placă și