Sunteți pe pagina 1din 10

Scopul lucrării: Aprecierea particularităților tehnicilor de

gravare, stabilirea aspectelor specific stampelor analizate,


familiarizarea cu artiștii plastici autohtoni.
•Gravura-gen al artelor vizuale ale cărei tehnici constau în
săparea, incizarea, perforarea sau obturarea prin diverse
procedee fizice ori chimice a unei suprafețe de regulă plane, fie
în vederea imprimării și multiplicării ulterioare a imaginii, fie
pentru obținerea unui obiect artistic de sine stătător. Artistul
care se ocupă cu practicarea acestui gen de artă poartă numele de
gravor.
•Stampă- imagine imprimată, de obicei pe hârtie sau mătase,
după un desen gravat pe o placă de metal moale, cupru ori zinc
(gravură), de piatră (litografie) sau de lemn (xilogravură),
serigrafie. În acest fel se obține un număr limitat de exemplare
identice sau aproape identice, care sunt numerotate (tiraj).

Mod Coala № d o c u m e n t . S e m n a t Data


Realizat Iftodi D. Litera Coala Coli
Verificat Adascalița L.

Identificarea și analiza stampelor și a UTM


c.u,dr. Cazac V.
tehnicilor de gravare specifice FTP gr.DTP-191
Aprobat
artiștilor plastici
Mersul lucrării:
1. Analiza și descrierea tehnicii de gravare a unui artist autohton și
a unui artist de peste hotare:

Artistul Tehnica+specificul Exemple


-Acvaforte: un procedeu de -Ilustrații la cartea
Gheoghe Vrabie gravură care constă în "Vita nova" de Dante
(1939-2016) corodarea unei plăci de cupru Aligheri, (1971);
de zinc sau de fier (pe care în - Ciclul "Hipismul",
prealabil s-a trasat un desen) (1976)
cu ajutorul acidului azotic. -Ilustrații la cartea
Artistul acoperă întâi o placă "Dafnis si Cloe" de
metalică cu o soluție alcătuită Longas
din solvenți și rășini naturale
A fost un artist sau artificiale, denumită
plastic, grafician din vernis. După uscarea
Republica Moldova, vernisului, artistul trasează
autorul Stemei de desenul pe placă, printr-o
Stat a Republicii ușoară incizie cu un
Moldova, al Stemei instrument ascuțit, special
și al Drapelului pentru gravură. După
municipiului realizarea desenului dorit,
Chișinău, al valutei placa se introduce într-o baie
naționale și a fost de acid azotic, care corodează
supranumit "Tatăl metalul doar în porțiunea
leului moldovenesc”. liniei, unde a fost îndepărtat
vernisul. Procedura de
imprimare se poate repeta,
executându-se astfel o serie
de imagini aproape identice.

Coala
UTM 0722.3 035 00 00 00 LP6
M o d Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data
-Acvatinta: o tehnică de -seria “Los Caprichos”
Francisco de gravură foarte asemănătoare (finalizată în 1799)
Goya cu acvaforte, cu deosebirea că
(1746-1828) pe plăcuța de gravură înainte
de scufundarea în acid se
presară granule dintr-o
substanță rășinoasă, care apoi
se încălzește la o flacără,
topindu-le. Efectul va fi
punctiform, deoarece
A fost un important granulele sapă gropițe pe
pictor și creator de suport.
gravuri spaniol, la Acest tip de gravură e folosit
răspântia secolelor mai ales pentru reprezentarea
al XVIII-lea și al unor obiecte și suprafețe cu
XIX-lea. aspect difuz sau pentru
redarea atmosferei (cerul,
norii).
De obicei, acvatinta se
folosește împreună cu
acvaforte datorită diferenței
de claritate și
complementarității dintre ele.

Coala
UTM 0722.3 035 00 00 00 LP6
M o d Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data
Gheorghe Vrabie, Ilustratie la cartea "Vita nova" de Dante Aligheri, 1971, acvaforte 90x110

Gheorghe Vrabie, Ilustratie la cartea "Vita nova" de Dante Aligheri, 1971, acvaforte 90x110

Coala
UTM 0722.3 035 00 00 00 LP6
M o d Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data
Gheorghe Vrabie, Voltija, din ciclul "Hipismul", 1976, acvaforte 50 x60

Gheorghe Vrabie, Ilustratie la cartea "Dafnis si Cloe" de Longas, 1970, gravura in metal 100x150

Coala
UTM 0722.3 035 00 00 00 LP6
M o d Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data
Francisco de Goya, seria “Capriciile”

Coala
UTM 0722.3 035 00 00 00 LP6
M o d Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data
Coala
UTM 0722.3 035 00 00 00 LP6
M o d Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data
Coala
UTM 0722.3 035 00 00 00 LP6
M o d Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data
Coala
UTM 0722.3 035 00 00 00 LP6
M o d Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data
Bibliografie:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acvatint%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya
http://www.arta.neonet.md/grafica/gvrabie/
https://en.wikipedia.org/wiki/Los_caprichos

Coala
UTM 0722.3 035 00 00 00 LP6
M o d Coala № d o c u m e n t .S e m n a t Data

S-ar putea să vă placă și