Sunteți pe pagina 1din 2

FABRICĂ DE DETERGENŢI ŞI PRODUSE

INDUSTRIALE SPECIALE DE
DEZINSECŢIE ŞI DEZINFECŢIE
CURĂŢENIE,
Fax: 0246 231 192; 0728.879.816

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRODUS LICHID BIOCID - DEZINFECTANT DE SUPRAFATA

Descrierea produsului:
Produs lichid omogen, pe baza de apa, cu miros specific dezinfectant

Proprietăţile produsului:

GLUTASEPT - Produs utilizat pentru dezinfectia suprafetelor si a echipamentului,


mobilierului din zone industriale publice, spitale, bazine de inot, acvarii, peretii si podelele
din spatiile destinate ingrijirii sanatatii sau alte institutii; toalete chimice, deseuri
spitalicesti.

Compoziţie:
Amestec de glutaraldehide, didecyldimethylammonium chloride, propylene glycol,
alcool izopropilic si apa.

Mod de utilizare  :

Se curata si se spala suprafata ce urmeaza a fi dezinfectata.


Se clateste cu apa dupa care se dezinfecteaza prin imersie, pulverizare, pensulare cu produs
ca atare, timp de contact 15 minute. Nu necesita clatire.
SE RECOMANDA AERISIREA SPATIILOR DEZINFECTATE MIN 30 MINUTE INAINTE
DE UTILIZAREA ACESTORA.
.
Măsuri de protecţie:

R 21/22 Nociv în contact cu pielea şi prin înghiţire


R23/25 Toxic prin inhalare şi înghiţire
R 36 Iritant pentru ochi
R50 Foarte toxic pentru organismele acvatice
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor

_____________________________________________________________________________
Personalul tehnic al societăţii stă la dispoziţia clienţilor pentru găsirea soluţiilor optime în
rezolvarea problemelor deosebite.
1
FABRICĂ DE DETERGENŢI ŞI PRODUSE
INDUSTRIALE SPECIALE DE
DEZINSECŢIE ŞI DEZINFECŢIE
CURĂŢENIE,
Fax: 0246 231 192; 0728.879.816

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

S26 În caz de contact cu ochii, se va spăla imediat din abundenţă şi se va consulta un


medic
S3/9/49 A se pastra in recipientul original
S39 A se purta mască de protecţie pentru ochi/faţă
S49 A se păstra numai în recipientul original
S50 A nu se pulveriza pe mancare
A nu se amesteca cu alte produse de curăţenie
A se citi instructiunile inainte de folosire.
Este interzisa refolosirea ambalajului gol.

PRODUS BIODEGRADABIL

ALTE INFORMATII
Informaţiile şi indicaţiile oferite sunt valabile atunci când produsul este utilizat în scopurile menţionate. Produsul nu trebuie
utilizat în alte scopuri.
Utilizarea produsului în alte scopuri decât cele menţionate în acest document, poate implica alte riscuri. Nu utilizaţi produsul
în alte scopuri fără a ne consulta în prealabil.
Dacă achiziţionaţi produsul spre a-l da spre folosinţă unei terţe părţi, este responsabilitatea dvs. să furnizaţi aceste
informaţii persoanei/persoanelor ce utilizează produsul.Angajatorilor le revine responsabilitatea de a informa angajaţii, precum
şi alte persoane în cauză despre riscurile şi precauţiile descrise în acest document.

_____________________________________________________________________________
Personalul tehnic al societăţii stă la dispoziţia clienţilor pentru găsirea soluţiilor optime în
rezolvarea problemelor deosebite.
2