Sunteți pe pagina 1din 3

viaţă creştină. Ei nu ţin cont de faptul este utopică.

Spunem că nu noi
că sufletul nostru e ca o ceară în stabilim ce e bine şi ce e rău. Că,
care se imprimă toate faptele noastre,
bune sau rele, că după ani de zile
dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci
am fi de acord cu modul în care Dragoste si
trăiţi în desfrâu, sufletul va fi bolnav
şi că vindecarea se va obţine cu
înţeleg ei deviza de mai sus. Dar,
pentru că Dumnezeu există, noi libertate
multă greutate. înţelegem deviza tocmai ca pe un
Poate aţi auzit de deviza ''Make imbold pentru căsătorie: cei care se
love, not sex!'' Am văzut că în iubesc să caute să primească
ultima vreme această deviză e binecuvântarea dumnezeiască pentru
slogan al unor tineri din Occident dragostea lor.
care, conştienţi de faptul că sexul a Aşa e în viaţă. Faptele noastre
devenit miezul oricărei poveşti de sunt judecate de Dumnezeu, nu de noi.
iubire, protestează faţă de înţelegerea Dar faptele noastre sunt paşaportul
greşită a sexualităţii. Ei observă câtă nostru spre Rai sau spre Iad. Pentru
publicitate se face pentru amorul în că ne dăm seama că nu de ameninţări
lift, pe plajă sau în alte locuri publice cu chinurile veşnice aveţi nevoie, vă
şi îşi dau seama că s-a ajuns la o repetăm că cei care au încercat să-şi
pervertire totală a dragostei. întemeieze o familie fără să ţină cont
Ce este interesant la aceşti de voia lui Dumnezeu au eşuat. Chiar
tineri protestatari? Că sunt conştienţi aceste suferinţe şi singurătatea pe
că exacerbarea sexualităţii la care s-a care le implică aceste eşecuri sunt o Deşi mulţi dintre noi suntem
ajuns în ziua de astăzi nu a adus şi un pregustare pământească a iadului. aproape la fel de tineri ca şi voi,
plus de dragoste. (P.S. Andrei Andreicuţ - ''Mai întâmplări bine rânduite au făcut ca
Totuşi, ei nu înţeleg că viaţa putem trăi frumos?''; Danion Vasile influenţa unor oameni deosebiţi să-şi
sexuală a tinerilor necăsătoriţi poartă - ''Cartea Nunţii'') pună amprenta asupra vieţii noastre.
pecetea păcatului, ci au înţeles doar Dragostea cu care ne-au vorbit şi ne-
că plăcerea sexuală nu poate fi au îndrumat s-a transformat într-un
ASOCIAŢIA CREŞTIN-ORTODOXĂ
centrul unei relaţii. Ei sunt ”PRO-VITA” izvor care ne îndeamnă să venim spre
susţinătorii unei sexualităţi copleşite Filiala Craiova voi cu dorinţa ''de-a înmulţi talantul
de iubire. Numai că o astfel de poziţie Web: www.provita-craiova.com primit''.
Cu numai câţiva ani în urmă Întrebarea serioasă ce trebuie Mânăstirea Cernigovului. De ce?
treceam prin criza specifică vârstei să şi-o pună tânărul sau tânăra este: Pentru că, fiind înzestrat cu darul
voastre. Există în viaţa tinerilor până unde trebuie să meargă în înainte vederii, cunoştea dinainte că
momente în care presiunea sexuală această relaţie? Până la relaţia cei ce se cununau nu mai erau feciori.
este dominantă şi chinuitoare. Nu este trupească? Filmele erotice pe care le Totuşi o dată a rămas şi s-a
o soluţie să negăm acest fapt. Dar vede pe toate canalele, site-urile rugat mult pentru cei doi tineri, iar la
trebuie să avem mare grijă căci după provocatore de pe internet, revistele sfârşit a spus că: ''această pereche
cum spunea prof. V.V. Zenkovski: porno ce stau pe toate tarabele vor într-adevăr a fost o pereche de
''Sexualitatea poate deschide îndemna să se facă aceasta. Se aduc feciori, fată şi băiat, pentru că am
sufletului posibilitatea înfloririi şi a şi argumente ''medicale'' şi văzut Duhul Sfânt trecând de la unul
realizării tuturor puterilor lui sau ''ştiinţifice'' care ar demonstra că la altul.''
poate deveni blestem, cauză a abstinenţa până la căsătorie nu-i Iată o mărturie din care se vede
nenumăratelor boli sufleteşti şi sănătoasă. clar cât de importantă este pentru
trupeşti, izvor de tragedii în viaţă. Poate fi cuprins şi de un suflet starea de curăţie, trupească şi
Omul este liber să aleagă o cale sau complex de inferioritate. Colegii lui, sufletească, a celor ce se
alta.'' prietenii lui, au făcut-o. De ce să nu o căsătoresc şi cât de plăcută este
În această etapă a vieţii, pentru facă şi el? înaintea lui Dumnezeu.
un tânăr sau o tânără, întâlnirea cu o Şi totuşi învăţătura cuminte a Sfatul nostru pentru tineri este
persoană de sex opus îl fascinează. Bisericii îi spune să n-o facă. Va veni să nu se angajeze în relaţii intime
Dacă până aici s-a gândit numai la şi vremea sexului. Mai sunt şi tineri înainte de casătorie, pentru ca atunci,
sine, acum descoperă o fiinţă care îi integri care nu o fac până la la vremea potrivită, să-i poată dărui
este nespus de dragă. O fiinţă al cărei căsătorie. Dacă tânărul este cu partenerului de viaţă un trup integru,
farmec îl captiveză. O fiinţă care îi adevărat curajos, poate spune şi nu. nepângărit, frumos şi sănătos. Iar
este mai scumpă chiar decât persoana Mulţi adolescenţi îi respectă tocmai jocurile sexuale, care pot duce la
sa. O fiinţă care ar dori să-i aparţină pe cei ce au curajul să fie ei înşişi, să cădere, e bine să fie evitate pentru că
toată viaţa şi căreia doreşte să-i ofere nu le pese de ce le spun alţii, chiar cu emoţiile pot deveni atât de explozive
proiectele sale, succesele sale, munca riscul de a fi luaţi peste picior. şi pasiunea atât de puternică încât
sa, iubirea sa. Când e lângă ea se Despre Sfântul Lavrentie de tinerii să fie la un pas de cădere.
simte bine. Când e departe îi simte Cernigov(1868-1950) se spune că, pe Voim să facem referire acum la
lipsa. În faţa ochilor i se deschide o când era în viaţă, nu participa la cei care se gândesc că, după o
lume nouă: lumea iubirii. cununia celor ce veneau să o facă în
tinereţe zbuciumată şi pătimaşă, se
vor aşeza la casele lor şi vor duce o