Sunteți pe pagina 1din 2

Ce este şi cum se utilizează scala tahimetrică a unui ceas mecanic ?

Secundarul ceasului (roșu) → secundar cronograf / Scala tahometru (TACHYMETRE) este circumscrisă cadranului
Unele modele de ceasuri mecanice sau ceasuri automatice (în special cronografele) dispun de o
funcţie cu ajutorul căreia pot fi calculate viteza, distanţa sau alte mărimi în corelaţie cu timpul. Scala
tahimetrică este amplasată de obicei pe lunetă sau pe marginea cadranului. Şi, tot de obicei, ori
trece neobservată, ori posesorul ceasului nu ştie cum s-o folosească :D.

 Pentru calculele cu ajutorul scalei tahimetrice există o formulă simplă, şi anume 3600 \ t, unde
t=timpul măsurat în secunde. Scala tahimetrică începe de obicei din dreptul secundei 9 (aproximativ
în dreptul orei 2) cu cifra 400 (pentru că 3600/9=400) şi se încheie la ora 12 cu cifra 60 (deoarece
3600/60=60), însă există şi scale tahimetrice care încep din dreptul secundei 5 cu cifra 700, sau din
dreptul secundei 4, ori 3, cu cifra 1000. Scala poate afişa mai multe valori intermediare care pot
diferi în funcţie de designul ceasului.

Pentru a calcula viteza pe şosea a maşinii noastre, cu ajutorul tahimetrului, pornim cronograful şi
măsurăm timpul parcurs între două borne kilometrice. La apăsarea pe butonul de stop al
cronografului, dacă indicatorul se opreşte, de exemplu, în dreptul orei 5, vom vedea marcată pe
tahimetru viteza de 145 km\oră, dacă indicatorul se opreşte, spre exemplu, la ora 6, scala va arăta o
viteză de 120 km\oră, iar dacă indicatorul se opreşte, de exemplu, în dreptul orei 8, tahimetrul va
indica viteza de 90 km\oră. Aceste valori sînt deja marcate pe scala tahimetrică. Dacă sîntem într-o
ţară anglofonă şi distanţele sînt măsurate în mile, rezultatele vor fi citite în mile\oră.

Vitezele mai mici de 60 de unităţi\ oră nu pot fi măsurate cu ajutorul tahimetrului. Se poate face însă
calculul în metri, dar atenţie, raportarea se va face mereu la o oră, adică la 3600 de secunde !

Cu ajutorul tahimetrului putem calcula inclusiv distanţe, dar pentru aceasta este necesară o viteză
constantă. De exemplu, dacă menţinem o viteză constantă de 120 km\oră, distanţa parcursă pînă
cînd indicatorul ajunge în dreptul orei 6 (unde se află gradaţia 120) este de exact 1 kilometru.

 Scala tahimetrică a unui ceas mecanic sau automatic ne permite să măsurăm tot ce se raportează
la oră: consumul motorului în interval de o oră, debitul unei conducte în acelaşi interval ş.a.m.d.