Sunteți pe pagina 1din 4

ŞCOALA GIMNAZIALA RUGINEŞTI S.C. VRANCART S.

A ADJUD
JUD. VRANCEA JUD. VRANCEA
NR……../……… NR……/…….

PROIECT EDUCAŢIONAL

"MESERIA-BRĂŢARĂ DE AUR”
2012

COORDONATORI DE PROIECT:

CONSILIER EDUCATIV, PROF. ADĂSCĂLIŢEI CLAUDIA


PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR APOSTOL MARINELA

PARTENERI:
S.C VRANCART S.A ADJUD
PROIECT EDUCAŢIONAL

A. TITLUL PROIECTULUI
“MESERIA-BRAŢARĂ DE AUR”

B. INIŢIAT0RII PROIECTULUI
PROF. ADĂSCĂLIŢEI CLAUDIA
PROF. ÎNV. PRIMAR APOSTOL MARINELA

C. ANALIZA DE NEVOI

Proiectul este destinat ca , printr-o excursie, amănunţit pregătită, să facă cunoscut celor
interesaţi(elevi, cadre şi părinţi) elemente din: geografia locurilor, istorie a societăţii comerciale,
cultură şi nu în ultimul rând , tradiţie locală.
D. SCOP ŞI OBIECTIVE
a. Cunoaşterea elementelor de geografie naţională prin efectuare de vizite în zona
localitaţii Adjud şi implicit a societăţii comerciale Vrancart;
b. Vizitarea maşinii de hârtie , hârtie igienică;
c. Vizitarea maşinii de carton ondulat;
d. Depozite şi atelier mecanic;

E . REZULTATE AŞTEPTATE
În urma organizării acestei activităţi ample dorim ca elevii participanţi să cunoască:
- cadrul geografic al locurilor vizitate ;
-faptul că SC VRANCART SA este cel mai mare reciclator de deşeuri din fibre celulozice din
România;
-eficienţa muncii bine gândite, într-o perioadă de criză această firmă continuă să se dezvolte;

F. ORGANIZAREA PROIECTULUI

1. Echipa proiectului este alcătuită din:


Prof. Adăscăliţei Claudia
Prof.Apostol Marinela
Prof. Negoiţă ANETA
2. Programul de activitate

16 octombrie 2012
- ora 9.30 –plecarea din faţa scolii;
- parcurgerea traseului :Angheleşti-Rugineşti-Adjud- S.C. VRANCART S.A
- vizită la societatea comercială Vrancart ;
- întoarcerea acasă
3. Resurse:
- umane :- prof. Adăscăliţei Claudia;
- prof. Apostol Marinela
-prof. Negoiţă Aneta
- elevii claselor a III-a , a IV-a si a VII-a (53 de elevi)
- părinţi;
- financiare: contribuţii ale părinţilor la acest proiect;
- de informaţii: internet, pliante, hărţi, cărţi de specialitate
G .IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

-activitatea se va desfăşura metodic, conform calendarului din programul de


activităţi;
H. EVALUAREA PROIECTULUI

Rezultatele acestui proiect se vor materializa prin:


;
a. o cunoaştere directă, la faţa locului, a mai multor fapte, evenimente, situaţii
b. realizarea de conexiuni cu alte cunoştinţe predate anterior,vizionate sau cunoscute
prin intermediul Internetului;
c. conştientizarea importanţei cunoaşterii diferitelor activităţi firme cu impact asupra
formării profesionale a elevilor;
d. impactul emoţional deosebit asupra participanţilor la proiect.

I. DISEMINARE

- prezentul proiect precum şi experienţa pozitivă dobândită vor fi cunoscute de cadrele


didactice de la Şcoala Gimnazială Rugineşti precum şi de alţi doritori;
- vom anexa la acest proiect un CD cu imagini elocvente;
- monitorizarea activităţilor urmărite prin revista şcolii “ Plaiuri Domişiţene”