Sunteți pe pagina 1din 7

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION BĂNCILĂ” BRĂILA

Disciplina: Limba engleză


Profesor: DUMITRIU ANAMARIA
Clasa: a VIII-a L1
Nr. ore pe săptămână: 2
Manual: ”Limba Modernă 1 – Limba Engleză”, Editura Art

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Conform Programei Școlare pentru clasa a VIII-a OM Nr. 3393/28.02.2017
ANUL ŞCOLAR 2020-2021

AVIZAT,
DIRECTOR, RESPONSABIL COMISIE CURRICULUM,

CONŢINUTURI NR.
NR. UNITĂŢI DE
TEME, FC. COMUNICATIVE ŞI ELEM. DE COMPETENȚE SPECIFICE DE SĂPTĂMÂNA OBS.
CRT ÎNVĂŢARE
CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII ORE

SEMESTRUL I

1.1. Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte Competențele


înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene previzibile, atunci când se
Present Tenses vorbește rar și clar
specifice
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar vizate sunt
Past Tenses și rar articulate conform
Future Tense Simple 1.3. Identificarea unor elemente culturale specifice limbii studiate programei
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect
1. Revision be going to Future familiar 4 S1 (14 – 18.09) pentru clasa a
Vocabulary associated to routines and past events 2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea S2 (21 – 25.09) VII-a L1
interlocutorilor Nr. 3393
Talking about favourite things and activities 2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar/o situaţie
/28.02.2017
cunoscută
Making predictions 2.4. Manifestarea interesului pentru participarea la schimbul verbal
Comparing things and people 3.1. Identificarea informaţiilor necesare din liste sau din texte
funcţionale simple (pliante, meniuri, orare, reclame)
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar structurat (articole de
ziar/digitale simple, broșuri), în care numerele și numele joacă un rol
important
3.3. Identificarea unor informaţii de detaliu dintr-un document web
3.4. Manifestarea disponibilităţii pentru informare prin lectură
4.1. Completarea unui formular cu informaţii de identificare (educaţie,

1
interese, competenţe)
4.2. Prezentarea unei activităţi în scris, utilizând cuvinte de legătură
(„și“, „dar“, „pentru că“)
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise
FUNCTIONS & SPEAKING
Complaining
1.1. Selectarea principalelor idei din programeTV, înregistrări audio-
Role play: Complaining to a family member Talking about video pe teme familiare;
the future 1.2. Identificarea semnificației dintr-o conversație obișnuită de zi cu zi
1.3. Manifestarea interesului pentru cunoașterea unor personalități și
Expressing possibility, advice / recommendation evenimente culturale
2. Unit 1 GRAMMAR 2.1. Relatarea unei întâmplări/a unor experiențe personale
2.2. Participarea la scurte conversaţii în contexte obișnuite, asupra
Life plans Present tenses (review) Future tenses (review) unor subiecte generale S3 (28.09 –02.10)
2.3. Exprimarea unei sugestii sau a unei reacții la o propunere în
should / shouldn’t, may (not), might (not) (review) cadrul unui dialog informal
6 S4 (05 –09.10)
VOCABULARY Making changes Life plans 2.4. Manifestarea interesului pentru calitatea exprimării/interacțiunii S5 (12 – 16.10)
3.1. Deducerea din context a semnificației cuvintelor necunoscute
WordWise: Phrases with up 3.2. Identificarea aspectelor principale din articole scurte pe teme
PRONUNCIATION familiare și de actualitate
3.3. Identificarea sensului global al unor articole sau interviuri
Linking words with up 3.4. Manifestarea interesului pentru înțelegerea diferitelor tipuri de
LET’S THINK texte
4.1.Redactarea unei scrisori/unui mesaj digital folosind expresii de
Train to Think: Reading between the lines adresare, de cerere, de invitare și de mulțumire
4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe teme de interes
Self-esteem: Life changes 4.3. Manifestarea interesului pentru calitatea redactării
SKILLS
Reading Article: I miss my bad habits; Article: For a
better life …; Photostory: What’s up with Mia?
Writing An email about resolutions
Listening A conversation about famous people who
started their careers late
EXTRAS: Get it right!, Grammar reference, Project time
1: Are you in control of your life? (A poster)
1.1. Selectarea principalelor idei din programeTV, înregistrări audio-
FUNCTIONS AND SPEAKING video pe teme familiare;
Talking about the past 1.2. Identificarea semnificației dintr-o conversație obișnuită de zi cu zi
1.3. Manifestarea interesului pentru cunoașterea unor personalități și
GRAMMAR evenimente culturale
Narrative tenses: past simple, past continuous, past perfect 2.1. Relatarea unei întâmplări/a unor experiențe personale
2.2. Participarea la scurte conversaţii în contexte obișnuite, asupra
simple unor subiecte generale
3. Unit 2 would and used to 2.3. Exprimarea unei sugestii sau a unei reacții la o propunere în S6 (19 – 23.10)
cadrul unui dialog informal
Hard times Future in the past 2.4. Manifestarea interesului pentru calitatea exprimării/interacțiunii 6 S7 (26 – 30.10)
3.1. Deducerea din context a semnificației cuvintelor necunoscute
VOCABULARY 3.2. Identificarea aspectelor principale din articole scurte pe teme
S8 (02 – 06.11)
Descriptive verbs familiare și de actualitate
3.3. Identificarea sensului global al unor articole sau interviuri
PRONUNCIATION 3.4. Manifestarea interesului pentru înțelegerea diferitelor tipuri de
Initial consonant clusters with /s/ texte
4.1.Redactarea unei scrisori/unui mesaj digital folosind expresii de
LET’S THINK adresare, de cerere, de invitare și de mulțumire
Train to Think: Following an idea through a paragraph 4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe teme de interes
4.3. Manifestarea interesului pentru calitatea redactării
Values: Animal rights
SKILLS
Reading Article: Events that shook the world; Article:
2
Family life in 17th-century Britain; Culture: Where life is
really hard
Writing A magazine article about a historical event
Listening A class presentation about animals being put on
trial
EXTRAS: Get it right!, Grammar reference, Project time
2: Historical events that changed cities forever (A video)
FUNCTIONS & SPEAKING
Comparing actions
1.1. Selectarea principalelor idei din programeTV, înregistrări audio-
Role play: Making invitations Obligation and necessity video pe teme familiare;
GRAMMAR 1.2. Identificarea semnificației dintr-o conversație obișnuită de zi cu zi
1.3. Manifestarea interesului pentru cunoașterea unor personalități și
Expressing possibility, obligation, permission and evenimente culturale
Unit 3 prohibition Necessity: didn’t need to / needn’t have 2.1. Relatarea unei întâmplări/a unor experiențe personale
2.2. Participarea la scurte conversaţii în contexte obișnuite, asupra
4. That’s Adverbs and comparative adverbs unor subiecte generale S9 (09 – 13.11)
2.3. Exprimarea unei sugestii sau a unei reacții la o propunere în
entertainment VOCABULARY cadrul unui dialog informal
6 S10 (16 – 20.11)
Types of films 2.4. Manifestarea interesului pentru calitatea exprimării/interacțiunii S11 (23 – 27.11)
3.1. Deducerea din context a semnificației cuvintelor necunoscute
Types of TV programmes 3.2. Identificarea aspectelor principale din articole scurte pe teme
WordWise: Expressions with get familiare și de actualitate
3.3. Identificarea sensului global al unor articole sau interviuri
PRONUNCIATION 3.4. Manifestarea interesului pentru înțelegerea diferitelor tipuri de
Intonation – inviting, accepting and refusing invitations texte
4.1.Redactarea unei scrisori/unui mesaj digital folosind expresii de
LET’S THINK adresare, de cerere, de invitare și de mulțumire
4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe teme de interes
Train to Think: Identifying the main topic of a paragraph 4.3. Manifestarea interesului pentru calitatea redactării
Self-esteem: The film of my life
SKILLS
Reading Article: Big movies on a small budget; TV
listings: different types of programmes; Photostory: Extras
Writing A paragraph about your TV habits
Listening A conversation about watching too much TV
EXTRAS: Get it right!, Grammar reference, Project time
3: The history of film (Synopsis of my favourite film)
1.1. Selectarea principalelor idei din programeTV, înregistrări audio-
FUNCTIONS AND SPEAKING video pe teme familiare;
Talking about past habits 1.2. Identificarea semnificației dintr-o conversație obișnuită de zi cu zi
1.3. Manifestarea interesului pentru cunoașterea unor personalități și
Talking about imaginary situations Talking about evenimente culturale
scientific discoveries 2.1. Relatarea unei întâmplări/a unor experiențe personale
2.2. Participarea la scurte conversaţii în contexte obișnuite, asupra
Unit 4 GRAMMAR unor subiecte generale S12 (30.11-
5. Science counts Phrasal verbs 2.3. Exprimarea unei sugestii sau a unei reacții la o propunere în 6 04.12)
cadrul unui dialog informal
Expressions with make; make vs. do 2.4. Manifestarea interesului pentru calitatea exprimării/interacțiunii S13 (07 – 11.12)
3.1. Deducerea din context a semnificației cuvintelor necunoscute
Second conditional 3.2. Identificarea aspectelor principale din articole scurte pe teme
S14 (14 – 18.12)
I wish familiare și de actualitate
3.3. Identificarea sensului global al unor articole sau interviuri
VOCABULARY 3.4. Manifestarea interesului pentru înțelegerea diferitelor tipuri de
Direction and movement Science texte
4.1.Redactarea unei scrisori/unui mesaj digital folosind expresii de

3
adresare, de cerere, de invitare și de mulțumire
PRONUNCIATION 4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe teme de interes
The /ju:/ sound 4.3. Manifestarea interesului pentru calitatea redactării
LET’S THINK
Train to Think: Thinking about fact and fiction
Values: How science helps people
Train to Think: Using criteria
SKILLS
Reading Blog article: Why aren’t people more interested
in science?; Web forum: What should science do next?;
Culture: Great scientists
Writing A blog entry
Listening The things kids believe!
EXTRAS: Get it right!, Grammar reference, Project time
4: Idea incubation and wise geeks (An album)
FUNCTIONS & SPEAKING
Talking about your health
1.1. Selectarea principalelor idei din programeTV, înregistrări audio-
Issuing and accepting a challenge video pe teme familiare;
GRAMMAR 1.2. Identificarea semnificației dintr-o conversație obișnuită de zi cu zi
1.3. Manifestarea interesului pentru cunoașterea unor personalități și
Past perfect simple (review) Past perfect continuous evenimente culturale
Past perfect simple vs. past perfect continuous Past perfect 2.1. Relatarea unei întâmplări/a unor experiențe personale
2.2. Participarea la scurte conversaţii în contexte obișnuite, asupra
6. Unit 5 continuous vs. past continuous unor subiecte generale
2.3. Exprimarea unei sugestii sau a unei reacții la o propunere în
Keep healthy VOCABULARY cadrul unui dialog informal
4 S15 (11 – 15.01)
Time linkers 2.4. Manifestarea interesului pentru calitatea exprimării/interacțiunii S16 (18 – 22.01)
3.1. Deducerea din context a semnificației cuvintelor necunoscute
Illness: collocations 3.2. Identificarea aspectelor principale din articole scurte pe teme
WordWise: expressions with right familiare și de actualitate
3.3. Identificarea sensului global al unor articole sau interviuri
PRONUNCIATION 3.4. Manifestarea interesului pentru înțelegerea diferitelor tipuri de
/tʃ/ and /ʃ/ consonant sounds texte
4.1.Redactarea unei scrisori/unui mesaj digital folosind expresii de
LET’S THINK adresare, de cerere, de invitare și de mulțumire
4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe teme de interes
Train to Think: Thinking about what makes you happy 4.3. Manifestarea interesului pentru calitatea redactării
and healthy
Self-esteem: About health
SKILLS
Reading Article: Article: 8,000 birds to see before you die;
Article: Miracle operations; Photostory: The challenge
Listening A presentation on the benefits of exercise
EXTRAS: Get it right!, Project time 5: Eat healthily to
save the planet! (A leaflet)
7. Final Revision Everything studied so far Everything studied so far 2 S17 (25 – 29.01)

SEMESTRUL II

4
FUNCTIONS AND SPEAKING Talking about
permission Following and giving simple instructions 1.1. Selectarea principalelor idei din programeTV, înregistrări audio-
video pe teme familiare;
GRAMMAR 1.2. Identificarea semnificației dintr-o conversație obișnuită de zi cu zi
Present and past passive Third conditional 1.3. Manifestarea interesului pentru cunoașterea unor personalități și
evenimente culturale
VOCABULARY 2.1. Relatarea unei întâmplări/a unor experiențe personale
Unit 6 Discipline 2.2. Participarea la scurte conversaţii în contexte obișnuite, asupra S1/18 (08 -12.02)
unor subiecte generale
1. Rules in my Talking about consequences and reasons 2.3. Exprimarea unei sugestii sau a unei reacții la o propunere în 6 S2/19 (15 -19.02)
cadrul unui dialog informal
community PRONUNCIATION 2.4. Manifestarea interesului pentru calitatea exprimării/interacțiunii
S3/20 (22 -26.02)
Silent consonants 3.1. Deducerea din context a semnificației cuvintelor necunoscute
3.2. Identificarea aspectelor principale din articole scurte pe teme
LET’S THINK familiare și de actualitate
Train to Think: Thinking about the importance of rules 3.3. Identificarea sensului global al unor articole sau interviuri
3.4. Manifestarea interesului pentru înțelegerea diferitelor tipuri de
Values: Play rock, paper, scissors texte
SKILLS 4.1.Redactarea unei scrisori/unui mesaj digital folosind expresii de
adresare, de cerere, de invitare și de mulțumire
Reading Article: Hard times to be a kid; Website contest: 4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe teme de interes
4.3. Manifestarea interesului pentru calitatea redactării
The best 50-word stories; Culture: The great escape
Writing A story about a rescue
Listening The game rock, paper, scissors
EXTRAS: Get it right!, Grammar reference, Project time
6: Rules for kids and parents (A class debate)
FUNCTIONS & SPEAKING Telling a story Expressing
frustration
1.1. Selectarea principalelor idei din programeTV, înregistrări audio-
GRAMMAR video pe teme familiare;
Relative pronouns 1.2. Identificarea semnificației dintr-o conversație obișnuită de zi cu zi
1.3. Manifestarea interesului pentru cunoașterea unor personalități și
Defining and non-defining relative clauses Relative evenimente culturale
Unit 7 clauses with which 2.1. Relatarea unei întâmplări/a unor experiențe personale
2.2. Participarea la scurte conversaţii în contexte obișnuite, asupra
2. What a story! VOCABULARY Types of story Elements of a story unor subiecte generale S4/21 (01 -05.03)
2.3. Exprimarea unei sugestii sau a unei reacții la o propunere în
WordWise: Expressions with good cadrul unui dialog informal
6 S5/22 (08 -12.03)
PRONUNCIATION 2.4. Manifestarea interesului pentru calitatea exprimării/interacțiunii S6/23 (15 -19.03)
3.1. Deducerea din context a semnificației cuvintelor necunoscute
The schwa /ə/ in word endings 3.2. Identificarea aspectelor principale din articole scurte pe teme
LET’S THINK familiare și de actualitate
3.3. Identificarea sensului global al unor articole sau interviuri
Train to Think: Thinking about different writing styles 3.4. Manifestarea interesului pentru înțelegerea diferitelor tipuri de
Self-esteem: A better world texte
4.1.Redactarea unei scrisori/unui mesaj digital folosind expresii de
SKILLS adresare, de cerere, de invitare și de mulțumire
4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe teme de interes
Reading Article: Everybody loves stories – but why?; 4.3. Manifestarea interesului pentru calitatea redactării
Article: Hollywood fairy tales; Photostory: Writer’s block
Writing A fairy tale
Listening A conversation about a short story
EXTRAS: Get it right!, Grammar reference, Project time
7: A biography of a storyteller (A wiki page)
FUNCTIONS AND SPEAKING

5
Giving and reacting to news 1.1. Selectarea principalelor idei din programeTV, înregistrări audio-
Reporting what someone said, asked or requested video pe teme familiare;
1.2. Identificarea semnificației dintr-o conversație obișnuită de zi cu zi
GRAMMAR 1.3. Manifestarea interesului pentru cunoașterea unor personalități și
Reported speech evenimente culturale
2.1. Relatarea unei întâmplări/a unor experiențe personale
Reported questions, requests and imperatives 2.2. Participarea la scurte conversaţii în contexte obișnuite, asupra S10/27 (19
VOCABULARY Crime Reporting verbs unor subiecte generale S7/24 (22 -26.03) -23.04) -
2.3. Exprimarea unei sugestii sau a unei reacții la o propunere în
PRONUNCIATION cadrul unui dialog informal 6 S8/25 (29.03 Săpt.
2.4. Manifestarea interesului pentru calitatea exprimării/interacțiunii
3. Unit 8 Intonation – expressing surprise 3.1. Deducerea din context a semnificației cuvintelor necunoscute
-02.04) Școala
It’s a crime LET’S THINK 3.2. Identificarea aspectelor principale din articole scurte pe teme S9/26 (12 -16.04) Altfel
familiare și de actualitate
Train to Think: Thinking about empathy 3.3. Identificarea sensului global al unor articole sau interviuri
Values: Respecting the law; Understanding that 3.4. Manifestarea interesului pentru înțelegerea diferitelor tipuri de
texte
punishment will follow crime 4.1.Redactarea unei scrisori/unui mesaj digital folosind expresii de
SKILLS adresare, de cerere, de invitare și de mulțumire
4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe teme de interes
Reading News reports: Thief feels sorry, Father angry 4.3. Manifestarea interesului pentru calitatea redactării
victim of online con; Article: Getting creative with crime;
Culture: Famous criminals
Writing A report of a crime
Listening An interview about restorative justice
EXTRAS: Get it right!, Grammar reference, Project time
8: The art detective (A newscast)
FUNCTIONS & SPEAKING
Making deductions
1.1. Selectarea principalelor idei din programeTV, înregistrări audio-
Apologising and accepting apologies video pe teme familiare;
GRAMMAR 1.2. Identificarea semnificației dintr-o conversație obișnuită de zi cu zi
1.3. Manifestarea interesului pentru cunoașterea unor personalități și
Modals of deduction (present) evenimente culturale S11/28 (26
4. Unit 9 should(n’t) have 2.1. Relatarea unei întâmplări/a unor experiențe personale -30.04)
2.2. Participarea la scurte conversaţii în contexte obișnuite, asupra
What Modals of deduction (past) unor subiecte generale S12/29 (10
2.3. Exprimarea unei sugestii sau a unei reacții la o propunere în
happened? VOCABULARY Mysteries Expressions with go cadrul unui dialog informal
6 -14.05)
WordWise: now 2.4. Manifestarea interesului pentru calitatea exprimării/interacțiunii S13/30 (17
3.1. Deducerea din context a semnificației cuvintelor necunoscute
PRONUNCIATION 3.2. Identificarea aspectelor principale din articole scurte pe teme -21.05)
Moving word stress familiare și de actualitate
3.3. Identificarea sensului global al unor articole sau interviuri
LET’S THINK 3.4. Manifestarea interesului pentru înțelegerea diferitelor tipuri de
Train to Think: Scientific truth or legend? texte
4.1.Redactarea unei scrisori/unui mesaj digital folosind expresii de
Values: Thinking carefully before you act adresare, de cerere, de invitare și de mulțumire
4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe teme de interes
SKILLS 4.3. Manifestarea interesului pentru calitatea redactării
Reading Article: The truth is out there; Article: Lost;
Photostory: And the hole gets deeper!
Listening A short story
EXTRAS: Get it right!, Grammar reference, Project time
9: Lost civilisations (A podcast)
FUNCTIONS AND SPEAKING Expressing surprise

6
Discussing nomadic peoples 1.1. Selectarea principalelor idei din programeTV, înregistrări audio-
GRAMMAR video pe teme familiare;
1.2. Identificarea semnificației dintr-o conversație obișnuită de zi cu zi
Relative clauses (review) 1.3. Manifestarea interesului pentru cunoașterea unor personalități și
which to refer to a whole clause Omitting relative evenimente culturale
2.1. Relatarea unei întâmplări/a unor experiențe personale
Unit 10 pronouns Reduced relative clauses 2.2. Participarea la scurte conversaţii în contexte obișnuite, asupra S14/31 (24
5. Going places VOCABULARY Groups of people Phrasal verbs unor subiecte generale 4 -28.05)
2.3. Exprimarea unei sugestii sau a unei reacții la o propunere în
PRONUNCIATION cadrul unui dialog informal S15/32(31.05-
2.4. Manifestarea interesului pentru calitatea exprimării/interacțiunii
Phrasal verb stress 3.1. Deducerea din context a semnificației cuvintelor necunoscute
04.06)
LET’S THINK 3.2. Identificarea aspectelor principale din articole scurte pe teme
familiare și de actualitate
Train to Think: Distinguishing fact from opinion 3.3. Identificarea sensului global al unor articole sau interviuri
Values: Learning from other cultures 3.4. Manifestarea interesului pentru înțelegerea diferitelor tipuri de
texte
SKILLS 4.1.Redactarea unei scrisori/unui mesaj digital folosind expresii de
Reading Article: Refugees bring new life to a village; adresare, de cerere, de invitare și de mulțumire
4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe teme de interes
Blog: From London to Lyon; Culture: Nomadic people 4.3. Manifestarea interesului pentru calitatea redactării
Writing An informal email
Listening Radio interview about migration in nature
EXTRAS: Get it right!, Grammar reference, Project time
10: Exquisite destinations of the world (A travel leaflet)
6. Final Revision Everything studied so far Everything studied so far 2 S16/33 (07
-11.06)

Întocmit,

prof. Dumitriu Anamaria