Sunteți pe pagina 1din 3

1. Ce este mentenanța și ce tipuri de mentenanță există?

Mentenanța este definită ca fiind orice activitate desfăşurată pentru un echipament cu scopul
de a-i permite continuarea îndeplinirii funcţiilor pentru care a fost proiectat initial.
Mentenața este de 4 tipuri:
 mentenanță planificată- preventivă;
 mentenanță agresivă ;
 mentenanță predictivă;
 mentenanță proactivă.

2. Explicați în câteva cuvinte diagrama bloc de mai jos.

3. Care sunt principalele criterii în funcție de care se alege tipul de mentenanță?


 Alegerea sistemului optim de mentenanță;
 Caracterizarea activității de bază a unității;
 Numărul şi importanța funcționării echipamentelor;
 Componența numerică şi calitativă a personalului implicat în activitatea de mentenanță;
 Bugetul de cheltuieli alocat activității de mentenanță.

4. În ce constă Revizia tehnică și când se execută?


Revizia tehnică cuprinde ansamblul de operații prin care se controlează, se verifică și se
stabilește starea tehnică a utilajelor tehnologice, echipamentelor și dotărilor specifice
construcțiilor.
Reviziile tehnice se planifică și se execută în mod obligatoriu, la intervale egale de
funcționare a utilajelor tehnologice, echipamentelor și dotărilor specifice construcțiilor, de regulă
la un an, pe toată durata de exploatare a acestora, dacă prevederile cărților tehnice nu prevăd
altfel.

5. Când se execută reparațiile curente și care sunt principalele operații din cadrul acestora?
Reparația curentă se execută preventiv în scopul restabilirii stării tehnice a utilajelor
tehnologice, echipamentelor și dotărilor specifice construcțiilor la parametrii nominali.
Planificarea reparației curente se face în anul anterior celui în care se execută.
Principalele operații care pot fi executate în cadrul reparației curente sunt: 
 demontarea parțială a pieselor şi subansamblurilor cu uzură,
  repararea,recondiționarea, ajustarea sau înlocuirea acestora; 
 înlăturarea jocurilor care depăşesc limitele admisibile şi strângerea tuturor
îmbinarilor; 
 curățirea şi gresarea utilajelor, verificarea funcționalității tuturor
subansamblurilordin lanțul cinematic al maşinii, utilajului şi instalației; 
 repararea dispozitivelor de protecție şi securitate a muncii.

6. Ce se înțelege prin reparație capitală și care sunt principalele operații din cadrul acesteia?
Reparația capitală este intervenția care se execută în mod planificat după expirarea ciclului
de funcționare.
În cadrul reparației capitale se pot executa următoarele lucrări:  
 demontare parțială sau totală a maşinii;  
 recondiționarea totală a pieselor uzate, respectiv a unuia sau mai multor agregate sau
subansambluri componente ale unitajului care nu mai pot funcționa în condiții de
siguranță și precizie;
 remontarea utilajului;
 vopsirea suprafețelor exterioare;
 probele si ronadajul mecanic