Sunteți pe pagina 1din 5

Referat

Redresorul trifazat
Redresorul trifazat

Redresoarele sunt convertoare statice cu comutație naturală care realizează transformarea


energiei electrice din curent alternativ în curent continuu. Aceste convertoare statice realizate cu
semiconductoare de putere pot funcționa și în regim de invertor cu comutație de la retea,
convertind energia electrică din curent continuu în curent alternativ.
În funcție de numărul de faze putem avea:
- redresoare monofazate;
- redresoare trifazate

Redresorul trifazat

Utilizarea redresoarelor trifazate prezintă urmatoarele avantaje:


- asigură o încărcare simetrică a reţelei trifazate de curent alternativ;
- riplul tensiunii redresate rezultă mai redus, fiind necesare filtre de netezire de dimensiuni mici ;
- pentru aceeaşi putere transmisă circuitului de sarcină dimensiunile transformatorului de reţea
sunt mai reduse ;
- factorul de distorsiune al curentului absorbit de la reţeaua de curent alternativ este mai mic.

O instalație de redresare se compune din:

- transformatorul de rețrea, care aduce tensiunea alternativă la parametrii necesari utilizatorului


sau realizează conexiuni speciale;
- filtrul de netezire;
- dispozitivele de conectare si deconectare, precum și dispozitivele de protecție;
- traductoare de curent și tensiune și circuite de măsurare, comandă și control.

Redresoarele trifazate pot fi clasificate în funcţie de dispozitivele de redresare utilizate, în:


- necomandate (cu diode), care au tensiunea de ieșire fixă;
- comandate (cu tiristoare), cu tensiunea de ieșire reglabilă.
Schemele de redresare pot fi realizate: cu punct median (scheme cu un tact) și în punte
(scheme cu doua tacte).
Alimentarea circuitelor de redresare poate fi realizată cu sau fără transformator, direct de
la reţea. Utilizarea transformatorului în circuitul energetic al redresorului permite multiplicarea
numărului m de faze secundare în scopul realizării unor performante superioare față de cele
corespunzătoare la trei faze (m=3). Primarul transformatorului poate fi conectat atât în stea, cât și
în triunghi. Pentru a reduce dezechilibrul de excitaţie se folosește conexiunea în triunghi,
evitându-se astfel deformarea tensiunii în secundar

Conexiunea în punte

Reprezintă în fapt, înserierea a două scheme de redresare identice, cu punct median


alimentate de la aceeaşi sursă de energie. Fiecare fază din secundar conduce în intervalul unei
perioade de două ori și este parcursă de curent în ambele sensuri.
Fig. 1 Schema de redresare în puncte trifazate

Conexiunile în punte nu au dezechilibru de curent continuu pe partea secundară


deoarece există circulaţie alternativă de curent. Din același motiv factorul de utilizare al
transformatorului crește. Schemele de redresare în punte mai au avantajul ca pot fi alimentate
direct de la reţea, însă în acest caz circuitul de curent continuu nu mai este izolat galvanic.

Redresoare trifazate comandate

Reglajul tensiunii redresată se poate realiza în mod continuu de la zero până la


valoarea maximă utilizând controlul în fază al elementelor redresoare comandabile
(tiristoare). Acest mod de reglare se realizează aproape fără pierderi de putere activă. În
schimb pot apare limitări în aplicarea metodei, produse de creșterea ondulaţiei tensiunii de
ieșire, precum si de creșterea consumului de putere reactivă absorbită din reţea, deci de
micșorarea factorului de putere odată cu mărimea unghiului de comandă. În principiu, scheme
de redresoare comandate se pot obţine prin înlocuirea diodelor cu tiristoare în circuitele
prezentate anterior.

Fig. 2 Redresor trifazat comandat, cu punct median


Pe partea de curent alternativ caracteristicile redresorului comandat nu diferă în general de
cele ale unui redresor necomandat întrucât curenţii în primar nu își modifică structura, ci se
decalează numai cu unghiul de comanda α.

Redresoarele trifazate pot avea două structuri:

          a) Redresorul de curent la care curenții de intrare sunt impuși de sursa alternativă (retea),
iar receptorul este de tensiune.

Fig. 3.Redresor trifazat MLI (PWM) de curent

Pentru fiecare fază a sursei, spre exemplu faza 1, fundamentala i11 a curentului i1 este legată de
tensiunea u10 (Ū10 = Ûse) a retelei și de fundamentala u11 a tensiunii de intrare u1 a redresorului
prin relația:

                   Ū10 = Ū11+jωLĪ11

Comanda trebuie facută astfel încât fundamentala curentului sa fie in faza cu tensiunea.          

b) Redresorul de tensiune la care tensiunile la intrare sunt impuse de ansamblul retea-capacități


in paralel, capată caracterul de sursă de tensiune, iar receptorul este de curent continuu.
Redresorul de tensiune corespunde ,din punct de vedere al asemanării schemei de forță cu
invertorul de curent.
Fig. 4 Redresor trifazat MLI de tensiune.

Observam ca pentru fiecare faza putem scrie urmatoarele ecuatii:


                   U10 = U11+jωLI11;
                   I11 = Ir11+Ic11
Tensiunea U11 este valoarea efectiva a fundamentalei tensiunii u1, iar ic11 este
fundamentala curentului.
Putem considera in locul condensatoarelor C, cuplate in triunghi la intrarea redresorului
,trei condensatoare echivalente Ce cuplate in stea si avand : Ce=3C ,astfel incat: Ic11 = jωCeU11
Curentul ir11( fundamentala lui ir1) este defazat cu un unghi fata de U10, iar
i11( fundamentala curentului i1) cu un unghi φ.
Structura este ridicatoare de current Īies>I1,I1 fiind valoarea maxima a curentului absorbit
de la retea.
Utilizările tipice ale redresoarelor de mare putere sunt sintetizate în urmatoarea figură:

Fig 5. Domenii de utilizare ale redresoarelor de mare putere