Sunteți pe pagina 1din 7

Compatibilitate electromagnetica

Referat

Compatibilitatea electromagnetică (CEM) reprezinta capacitatea echipamentelor


electrice, electronice si de radio de a coexista, in sensul de a nu emite niveluri
inacceptabile de perturbatii electromagnetice si de a nu reactiona imprevizibil la emisia
altor sisteme.

Se considera drept emitatoare de energie electromagnetica atat emitatoarele de radio


si televiziune, cat si circuitele electrice si sistemele care neintentionat produc energie
electromagnetica si polueaza mediul inconjurator, cum sunt: sistemele de emisie radio,
televiziune, radar; lampi cu descarcari in gaze in faza aprinderii; motoarele electrice cu
colector;redresoarele si invertoarele; tuburile cu descarcari in gaze; exploziile nucleare,
etc

Exemple de receptoare de energie electromagnetica: sistemele de receptie a


informatiilor (telefonice, radar, receptoarele radio si TV, etc.); sistemele de automatizare
cu semiconductoare care pot receptiona semnale false; Sistemele de masurare
electronica a marimilor electrice si neelectrice (senzori, traductoare, osciloscoape,
inregistratoare, voltmetre numerice );sistemele de calcul, retelele de calculatoare;
Instalatiile tehnologice care functioneaza cu fascicul de electroni; microscopul
electronic; sistemele de achizitie si de prelucrare a datelor; sistemele de scanare din
tehnica medicala; microelectronica de pe autovehicule etc

Un dispozitiv electric se considera corespunzator din punct de vedere al compatibilitatii


electromagnetice daca in calitate de emitator produce emisii tolerabile iar in calitate de
receptor are o sensibilitate  acceptabila la perturbatii, adica poseda o imunitate
suficienta la perturbatii.
Perturbaţiile electromagnetice sunt fenomene electromagnetice care pot afecta
performanţele unui echipament sau sistem de la o dereglare temporară până la
distrugerea sa. Totodată ele pot avea efecte distructive la nivelul structurilor materiei, fie
ea vie sau moartă.
Initial normativele de compatibilitate electromagnetica urmareau cu precadere protectia
radioreceptiei, intrucat nu este posibila eliminarea totala a
perturbatiilor electromagnetice, acestea s-au extins si in ceea ce priveste asigurarea
imunitatii/susceptibilitatii produselor; mai mult, in majoritatea tarilor lumii ca, de exemplu,
in tarile Comunitatii Europene: acestor normative li s-a atribuit un caracter obligatoriu,
neindeplinirea lor atragand, in afara retragerii de pe piata a produselor neconforme si
raspunderea materiala si uneori chiar penala a producatorului. Trebuie remarcat faptul
ca, din punct de vedere practic, nu poate fi asigurate complianta electromagnetica in
orice conditii, nivelul efortului de a asigura compatibilitate; electromagnetica fiind
functie de efectele si consecintele disfunctionalitatilor si caderilor.

Fig. 1 Modelul compatibilitatii electromagnetice


Noţiunea de impământare este un concept important în CEM.
Planeta Pamant are proprietate de a fi, din punct de vedere electric, neutră, cu
potenţialul electric egal cu zero. Orice corp legat la Pământ printr-un conductor electric
nu poate fi încărcat nici cu sarcină electrică pozitivă, nici cu sarcină electrică negativă.
De aceea majoritatea echipamentele electrice şi electronice, au carcasele legate printr-
un fir conductor la Pământ, evitând astfel posibilitatea aplicării unei tensiuni periculoase
pe carcasă, urmare a unui defect din interiorul sau exteriorul echipamentului este
evitată.

Supratensiunile pot apare datorită cuplajelor care pot fi galvanice,


capacitive, inductive şi prin radiatie.
 Principiul de bază al cuplajului galvanic poate fi bine observat in figura 2

Figura 2. Cuplaj galvanic


Circuitul I este o parte din reţeaua de energie electrică, iar circuitul 2 este o parte din
reţeaua de transfer de date. Tensiunea care se suprapune peste semnalul u2 ,
determinată de impedanţa comună de cuplaj Zc =Rc+jωLc, pentru valori reduse Zc<< Zi
+ ZL
Dacă intensitatea curentului electric i1 şi/sau impedanţa de cuplaj Zc sunt suficient de
mari, tensiunea suprapusă uc poate fi suficient de mare, comparativ cu semnalul u2
pentru a perturba datele din circuit
 capacitiv, dacă circuitul perturbator se află la un potential ridicat în raport cu o
referintă (pământul) ceea ce crează un câmp electric între sursă şi victimă.
Cuplajul este caracterizat prin capacitatea echivalentă.
Câmpul electric, variabil în timp, al unui sistem exterior generează o sarcină electrică
variabilă în timp, în sistemul perturbat. Circulaţia curentului electric de deplasare poate
fi modelată printr-un circuit echivalent cu capacităţi de dispersie, conectate la cele două
sisteme şi care determină tensiuni perturbatoare (fig. 3).

 inductiv, dacă circuitul perturbator este parcurs de un curent mare care crează
un câmp magnetic important. Cuplajul se face prin fluxul magnetic care
înconjoară circuitul perturbat. Se defineşte o inductantă mutuală între sursă şi
victimă, care caracterizează cuplajul;

Un curent electric exterior i1(t), variabil în timp, generează un câmp magnetic de


inducţie B(t) care induce o tensiune perturbatoare u dist(t) în circuitele din
apropiere. Într-un model de circuit echivalent, acest lucru poate fi descris prin
cuplarea celor două circuite prin intermediul inductivităţii mutuale M. Tensiunea u
dist(t) generează un curent electric de mod comun i2(t) care, la rândul lui,
generează un câmp magnetic ce reduce câmpul exterior. Curentul electric i2(t)
este suprapus peste curentul electric al sistemului perturbat şi poate conduce la
o funcţionare necorespunzătoare a sistemului. Cuplarea câmpurilor magnetice
ale diferitelor sisteme poate fi modelată printr-un circuit echivalent model, cu
inductivitatea mutuală a circuitelor cuplate (fig.4)
Gradul de cuplare depinde în principal de trei parametri:
♦ amplitudinea curentului electric perturbator;
♦ distanţa dintre sursă şi receptor;
♦ frecvenţa câmpului electric perturbator.

Semnalul perturbator este important şi semnificativ dacă:


♦ curentul electric din circutul exterior este important;
♦ curenţii electrici din circuitele de ducere şi de întoarcere nu sunt egali
♦ circuitele sunt apropiate între ele şi acoperă arii mari;
♦ semnalele circuitului exterior variază rapid în timp şi deci au un spectru larg de
frecvenţe înalte.

Cuplajul inductiv totuşi poate fi, de asemenea, utilizat la controlul perturbaţiilor.


Dacă instalarea canalelor de cabluri şi a cablurile coaxiale este bine făcută
(adică sunt conectate în mod fiabil şi cu conexiuni scurte cu impedanţă redusă şi
la frecvenţe ridicate) acestea asigură ecranarea cablurilor (prin cuplaj inductiv)
contra câmpurilor magnetice exterioare, în special de frecvenţă ridicată.

 prin radiatii, dacă circuitul perturbator şi perturbat sunt destul de îndepărtate


pentru ca inductanta mutuală şi capacitatea echivalentă să fie foarte mici.
Câmpul electromagnetic se propagă prin spaţiu cu viteza luminii c = 2,998 ⋅108 m/s şi
poate să influenţeze instalaţiile electrice din apropiere sau depărtate, din jurul sursei.
Surse tipice de câmp electromagnetic sunt transmisiile radio sau TV, telefoanele mobile
sau orice tip de aplicaţii de transmisie fără fir (wireless). Părţile de înaltă frecvenţă ale
semnalelor rapide sau fenomenele tranzitorii rapide (descărcări electrostatice,
supratensiuni de trăsnet, fulgere) pot conduce la un câmp electromagnetic de radiaţie în
cabluri sau în orice altă parte conductoare din instalaţiile electrice şi pot determina
perturbaţii în sistemele electrice în alte părţi ale clădirii.
Dacă perturbaţiile sursei de alimentare sau ale reţelei de date cuprind componente de
înaltă frecvenţă, alte elemente ale instalaţiei pot acţiona ca antene şi să radieze
câmpuri electromagnetice. Dipolul Hertz poate servi ca un model elementar pentru a
estima amplitudinea câmpurilor radiate.
Toate părţile conductoare ale instalaţiei electrice pot servi ca antena, incluzând:
♦ cabluri;
♦ deschiderile şi fantele carcaselor, firidelor etc.;
♦ benzi imprimate pe o placă.
Deschiderile şi fantele unei carcase de echipament radiază perturbaţii în toată zona
înconjurătoare sau în clădire, perturbând alte obiecte în mediu şi/sau transmiţând
câmpuri electromagnetice din exterior în interiorul sistemului.

Preocuparile privind CEM se intalnesc la toate institutiile si orgaizatiile abilitate in


domeniul aplicatiilor electricitatii.
In general in cadrul CEM se au in vedere:
Bibliografie:
Baraboi A., Popa S. , Adam M., Pancu C, Pancu C, "Compatibilitate Electromagnetica -
Surse de perturbatii electromagnetice", Ed. PIM, Iasi, 2007
Ghid de aplicare - Calitatea Energiei Electrice "Legarea la pamant & CEM-
Aspectefundamentale ale Compatibilitatii Electromagnetice", European Cooper Institute,
2006
https://biblioteca.regielive.ro/cursuri/electronica/compatibilitate-electromagnetica-92572.html

http://www.ecosys.pub.ro/

https://ecoca.eed.usv.ro/teaching/emc/emc2007/emc2007.html