Sunteți pe pagina 1din 1

Școala Gimnazială Șipote

FIŞĂ DE ACTIVITATE

1. Titlul activităţii: “Bisericile își spun istoria”– activitate de realizare a unor machete ale
bisericilor din țara noastră precum și afișe care cuprind istoricul acestora
2. Coordonatorul activităţii/ actiunii: Pr. Prof. Ţugui Constantin - Ştefan
3. Data desfăşurării: 10.11.2020
4. Grupul ţintă: - elevii Școlii Gimnaziale Șipote
5. Parteneri implicaţi: diriginţii claselor V-VIII
6. Competențe:
Cognitive
- cunoașterea istoriei bisericești locale/naționale;
- cunoașterea specificului ecleziologic ortodox;
- descrierea arhitecturii Bisericilor Ortodoxe Românești;

Afective:
- cultivarea respectului față de Biserică;
- motivarea participării la slujbele Bisericești și la viața Bisericii;

7. Descrierea activităţii:
Activitatea îsi propune să facă cunoscute: istoricul unor Biserici Ortodoxe românești,
simbolistica ecleziologică; valorificarea patrimoniului eclesiastic dar în același timp își propune
să încurajeze imaginația copiilor;
8. Rezultate aşteptate:
Activitatea are drept scop: să implice elevii în participarea la viața Bisericii;
9. Modalităţi de evaluare a activităţii:
a. Aprecieri verbale
b. impresii ale participanților
10. Rezultate înregistrate:
În urma aprecierilor verbale, elevii s-au simțit motivați și hotărâți de a participa mai mult la viața
Bisericii;

Prof. Ţugui Constantin Ştefan